AIDS – HIV

AIDS - HIV

Zrejme jedna z najznámejších sexuálne prenosných chorôb na svete je AIDS. Ide o anglickú skratku Acquired Immune Deficiency Syndrome, čo vo voľnom preklade znamená syndróm získanej nedostatočnosti. Niekedy sa toto ochorenie zamieňa aj s označením HIV, no táto skratka znamená Human Immunodeficiency Virus, čiže ide o vírus, pôvodcu ochorenia

AIDS dnes patrí medzi choroby, kde je liečba na vysokej úrovni a to tak u mužov, ako aj u žien. Na Slovensku existujú viaceré poradne zamerané na pomoc, vykonávajú sa testy a rozširujú informácie zamerané na prejavy, symptómy, prenos a rizikové faktory.

Testovanie HIV, diagnostika a rovnako aj liečba však musia prebiehať pod lekárskym dozorom. K rozšíreniu informovanosti by som rád prispel aj ja, takže v dnešnom článku sa budem tomuto ochoreniu venovať detailnejšie a odpoviem aj na najviac kladené otázky.

Čo je AIDS / HIV

Čo je AIDS / HIV HIV je názov pre vírus pôsobiaci na ľudský imunitný systém, ktorý ho postupne oberá o schopnosť odolávať infekcii. Pôvod vírusu sa predpokladá až do minulosti vzdialenej 60 miliónov rokov, verzia vírusu HIV-1 sa pravdepodobne vyvinula zo šimpanzieho vírusu.

 • AIDS je ochorenie spôsobené infekciou vírusom HIV napádajúcim imunitný systém
 • Choroba nemá nejaké typické príznaky, na úvod sa prejaví ako chrípka, potom má bezpríznakové obdobie a vážnejšie symptómy sú až v pokročilom štádiu
 • Nakaziť sa dá najviac análnym a vaginálnym stykom, menej už orálnym

Najčastejšie sa vírus HIV spôsobujúci v konečnom štádiu ochorenie AIDS prenáša sexuálnym stykom bez ochrany. Veľmi rizikový je styk pri ktorom dochádza ku kontaktu s análnym otvorom, po ňom nasleduje vaginálny styk. Najlepšou ochranou je použitie bariérovej antikoncepcie a to aj pri orálnom sexe.

HIV / AIDS test

 • diskrétne doručenie
 • jednoduchý na použitie
 • rýchle vyhodnotenie výsledku

Pokiaľ ide o princíp prenosu a rozvinutia infekcie, ten je nasledovný:

vírus HIV sa do organizmu dostane prenosom cez krv, pohlavné tekutiny alebo cez materské mlieko a hneď sa začne usadzovať v bunkách
okamžite po infekcii môže byť človek infekčný ďalej, pričom v prvom týždni sa snaží vírus dostať priamo do vnútra buniek ľudského imunitného systému
postupom času sa infekcia stále viac rozširuje, najmä na T-lymfocyty typu CD4+, ktoré znefunkční a týmto spôsobom sa znižuje imunitná odpoveď tela
pri neliečení dochádza k ochromeniu, preťaženiu a nakoniec k zrúteniu imunitného systému a človek umiera na nejakú pridruženú infekciu či zápal

Choroba je typická tým, že jednotlivé fázy môžu trvať rôzne dlho. Druhá fáza po prvotnej infekcie, kedy nie sú žiadne vonkajšie príznaky, môže mať trvanie napríklad až 10 rokov. Prognóza liečby ochorenia závisí od jej včasného odhalenia.

INKUBAČNÁ DOBA

Inkubačná doba vírusu HIV spôsobujúceho ochorenie AIDS býva od 2 do 6 týždňov. Je to však len priemerný údaj, u niektorých ľudí to môže byť aj viac mesiacov. V prípade, ak nie je ochorenie žiadnym spôsobom liečené, najčastejšie do 10 rokov od prechodu infekcie do štádia AIDS prichádza k smrti.

AIDS / HIV a ich príznaky a prejavy

AIDS / HIV a ich príznaky a prejavy AIDS nemá žiaden typický symptóm, podľa ktorého by sa dalo hneď na prvý pohľad určiť, že sa jedná o infekciu spôsobenú HIV. Vyrážka, ako špecifický príznak iných pohlavne prenosných ochorení, tu nie je prítomná. Na úvod je ale prítomná akútna infekcia, ktorá už má svoje prejavy, neskôr sa pripoja symptómy komplexného charakteru.

Príznaky u mužov a príznak u žien sa môžu čiastočne líšiť, toto sú tie najčastejšie:

ako prvé sú príznaky akútnej infekcie, čiže horúčka a zdurenie lymfatických uzlín, únava, bolesť kĺbov, čiže ide o chrípkové symptómy, ktoré väčšina ľudí prehliadne
po týchto príznakoch nastáva bezpríznakové obdobie až do vypuknutia AIDS
s prepuknutím imunitnej nedostatočnosti príde k výskytu letargie, hnačky, chudnutia, celkovej únave, nočného potenia a k horúčke nad 38,5 stupňa Celzia

Akútne príznaky sú typické pre prvé štádium primárnej infekcie. Komplex ďalších príznakov neskôr je typický zas pre symptomatické štádium, ktoré je tretie. K týmto symptómom sa pridávajú postupne aj prejavy súvisiace s pridruženými, čiže oportúnnymi infekciami.

Príčiny, rizikové faktory a prenos AIDS / HIV

Príčiny, rizikové faktory a prenos AIDS / HIV Ochorenie AIDS je pohlavne prenosné ochorenie spôsobené vírusovou infekciou vírusom HIV. Najčastejšie sa vírus dostane do tela priamym kontaktom s infikovanými telesnými tekutinami, najmä krvou, ejakulátom, sekrétom pošvy a materským mliekom.

Tu sú príčiny, faktory a možný prenos spojený s HIV:

Vírusová infekcia HIV: Ochorenie AIDS je spôsobené vírusom HIV, ktorý patrí medzi retrovírusy. Tento vírus má schopnosť vytvoriť podľa svojej RNA molekulu DNA a tú vložiť do hostiteľskej bunky. Vďaka tejto schopnosti vie vírus napadnúť bunky lymfocytov CD4+ a postupom času tak znižuje schopnosť imunitného systému plniť svoju funkciu.

Prenos pohlavným stykom: Najčastejším spôsobom prenosu a zároveň rizikovým faktorom je nechránený pohlavný styk. Ide tak vaginálny styk, ako aj o orálny sex. Vysoko rizikovým je análny styk, pri ktorom je dokonca vyššie riziko prenosu infekcie ako pri klasickom vaginálnom styku. Problémom môže byť aj spoločné používanie sexuálnych pomôcok.

Prenos krvou: Druhým najčastejším spôsobom je prenos infekcie krvou. Zriedkavo sa to však stáva pri krvných transfúziách, tie sú zo zákona kontrolované. Problémom je však vnútrožilné užívanie drog pomocou injekčných striekačiek. Prenos môže byť vo výnimočných prípadoch aj nedostatkom hygieny pri tetovaní, prepichovaní uší, piercingu a akupunktúre.

Prenos z matky na dieťa: Posledným spôsobom prenosu je prenos z matky na dieťa. K tomu môže prísť už počas tehotenstva na plod, ale aj počas pôrodu a tiež aj počas dojčenia. Najčastejšie prichádza k prenosu počas pôrodu, no vďaka kombinovanej terapii počas tehotenstva a 6 týždňov po pôrode sa prognóza zlepšuje.

HIV / AIDS test

 • diskrétne doručenie
 • jednoduchý na použitie
 • rýchle vyhodnotenie výsledku

Priebeh, fázy a vývojové štádia AIDS / HIV

Priebeh, fázy a vývojové štádia AIDS / HIV Od momentu nakazenia sa vírusom HIV až po úplné zlyhanie imunitného systému je dlhá cesta, v prípade neliečenia aj 10 rokov. Ochorenie prebieha vo viacerých fázach a štádiách, pričom nie v každom sú prítomné symptómy signalizujúce na infekciu.

Tu sú jednotlivé fázy a štádia, ktoré platia pre mužov aj pre ženy:

Prvé štádium: Toto štádium sa nazýva aj fáza primoinfekcie HIV. Počas neho sa vírus dostáva do organizmu a do buniek imunitného systému. Ten reaguje vytvorením protilátok, čo trvá 6 až 12 týždňov. Väčšina ľudí počas tohto štádia má len nešpecifické príznaky podobné chrípke, čiže horúčka, zdurenie uzlín a potenie.

Druhé štádium: Po prvej fáze nastupuje druhá, ktorá je už asymptotická, čiže bez vonkajších príznakov. Táto fáza trvá aj niekoľko rokov, niekedy aj 10, občas sa môže vyskytnúť zdurenie lymfatických uzlín. Vírus HIV však nespí, rozmnožuje sa, preniká ďalej a ďalej. Počas tohto štádia je potrebné sledovať počet CD4 lymfocitov a priebeh infekcie.

Tretie štádium: Ak nie je vírus odhalený a nepristupuje sa k jeho liečbe, prechádza ochorenie do tretieho symptomatického štádia. Dostavujú sa únava, nočné potenie, úbytok na váhe, množia sa kožné infekcie či herpetické ochorenia. Štádium trvá 5 až 10 rokov a postupne sa prejavy zhoršujú, pridávať sa môžu aj pridružené infekcie oslabujúce imunitu.

Štvrté štádium: Táto fáza sa nazýva aj fáza AIDS, čiže počas nej naplno prepukne syndróm nedostatku imunity. Dochádza k veľkému poklesu lymfocitov CD4 a naplno sa pridružia komplikácie. Medzi ne patria rôzne infekcie, nádory, meningitída, abscesy mozgu a poruchy intelektu sprevádzané demenciou. Nakoniec človek zomiera na celkové zlyhanie organizmu.

Diagnostika AIDS / HIV

Diagnostika AIDS / HIV Nakoľko podľa vonkajších príznakov nie je možné typicky AIDS / HIV diagnostikovať, základom vyšetrení sú rôzne laboratórne krvné testy. Tu je však aj jedna nevýhoda, nakoľko tieto testy sú založené najmä na tvorbe protilátok na vírus, no tieto protilátky sa netvoria okamžite, ale až po 4 a ž 6 týždňoch. Pre potvrdenie sa tak vykonávajú aj opakované testy.

Diagnostika prebieha na viacerých úrovniach:

ELISA test – ide o základný test na preukázanie prítomnosti vírusu HIV, kedy sa vykonáva detekcia protilátok v sére s úspešnosťou a senzitivou testu na úrovni 99 %
PCR test – tento test je založený na určení vírusových nukleových kyselín a to pomocou stanovenia antigénu p24, množstva protilátok a množstva CD4+ lymfocitov
alternatívne rýchle testy – ako alternatívu voči ELISA testu sa využívajú niektoré typy rýchlych testov do 30 minút zamerané na HIV-1 a HIV-2 protilátky
neinvazívne testy – medzi menej invazívne metódy patria odber vzoriek z ústnej sliznice, moču alebo vaginálneho sekrétu a následne ich testovanie testom ELISA

HIV / AIDS test

 • diskrétne doručenie
 • jednoduchý na použitie
 • rýchle vyhodnotenie výsledku

Ochoreniu AIDS je neustále vo svete venovaná zvýšená pozornosť, čo má za následok aj napredovanie v oblasti testov a diagnostiky. Viaceré metódy, napríklad amplifikácia RNA, ktoré by skrátili a zjednodušili testovanie na prítomnosť HIV, sú stále ešte len vo vývoji.

VYŠETRENIE AJ U DARCOV KRVI

Vzhľadom na riziko prenosu vírusu HIV prostredníctvom krvnej transfúzie sa vykonávajú testy aj u darcov krvi, čiže bez priameho podozrenia na ochorenie. Tento stav je dokonca ošetrený aj legislatívnou cestou, pri každom odbere sa robia testy na prítomnosť infekcie HIV-1 a HIV-2 metódou protilátok a antigénu p24.

Riešenie a liečba AIDS / HIV

Riešenie a liečba AIDS / HIV Možno ste už v médiách zachytili, že v liečbe AIDS a HIV sa dosiahol významný pokrok. To je pravda, pri správnej liečbe dnes už táto diagnózu nemusí nutne znamenať smrť pacienta. Ideálne je, ak sa na vírus príde čo najskôr, v takom prípade nemusí nastať ani tretie štádium.

HIV a AIDS sa liečia v týchto troch formách, či skôr cestách:

Samotná liečba HIV

Základom je farmakologické pôsobenie na vírus HIV prostredníctvom vysokoaktívnej antiretrovirálnej terapie. Najčastejšie sa používa kombinácia 3 až 4 antiretrovirálnych liekov, pričom tento spôsob liečby sa nazýva HAART. Kombinácia je nevyhnutná kvôli krátkemu životnému cyklu vírusu, jeho intenzívnej mutácií a zabránenia vzniku rezistentnosti.

Liečba pri rezistencii vírusu HIV

Ak sa nedodržuje presný liečebný režim, môže sa u vírusu HIV vypestovať rezistencia voči štandardnej liečbe HAART a v tom prípade sa prognóza ochorenia zhoršuje. V tom prípade sa aplikuje väčšia kombinácia antiretrovirálnych liekov zvaná mega-HAART, prípadne sa naopak nasadia len dva či jeden typ liekov, ktoré zmenšujú virulenciu infekcie.

Pôsobenie na oportúnne infekcie

Okrem priameho pôsobenia na vírus je dôležitou súčasťou liečby aj pôsobenie na pridružené infekcie. Ide najmä o infekcie súvisiace s nervovou sústavou, napríklad o mozgovú toxoplazmózu. Na takéto infekcie sa potom užívajú zvlášť farmakologické prípravky alebo imunomodulátory. Pri výskyte lymfómov sa zas používa priama biopsia.

Časté otázky o AIDS / HIV

Časté otázky o AIDS / HIV Dá sa otestovať AIDS aj doma? Je možný prenos aj materským mliekom? Nielen tieto otázky sa muži aj ženy veľmi často pýtajú v súvislosti s HIV. Prešiel som internetové fóra a diskusie s cieľom nájsť najviac kladené otázky a zodpovedať na ne:

Existuje nejaký domáci test na AIDS alebo HIV?

Áno, jednou z noviniek posledných rokov je uvedenie testovacích sád na doma. Tieto domáce testy pracujú na princípe jednoduchého odobratia vzorky krvi a ich anonymného odoslania do laboratória. Výsledok sa tiež dozviete anonymne a bez nutnosti osobného kontaktu.

Akým spôsobom sa nemôže vírus HIV prenášať?

Existuje veľa mýtov o tom, akým spôsobom sa môže vírus HIV prenášať, no viaceré nie sú pravdou a preto som sa na to pozrel bližšie. K prenosu nemôže prísť bodnutím hmyzom, podaním rúk či dotykom, spoločným používaním kúpeľne a WC a ani bozkom, čiže slinami.

Prichádza k prenosu HIV pri každom type sexuálneho kontaktu?

Nie, iba pri takom kontakte, kde príde k priamemu stretu s ejakulátom alebo pošvovým sekrétom. To znamená, že praktiky alebo sexuálny kontakt typu petting, objímanie, maznanie či dráždenie partnera rukou nepredstavuje priame riziko nakazenia sa vírusom HIV.

Ktoré skupiny ľudí sú z pohľadu nakazenia sa vírusom najviac ohrozené?

Najviac ohrozenou skupinou s najväčším rizikom infekcie sú muži, ktorí majú sexuálny kontakt s iným mužom. Štatistiky, ktoré som našiel, hovoria, že homosexuálnym stykom došlo k prenosu u 2 / 3 infikovaných. Ďalšou rizikovou skupinou sú užívatelia drog.

Existujú nejaké spôsoby očkovania či imunizácie?

Aktuálne platí, že hoci sa vakcíny postupne vyvíjajú a testujú už aj v reálnych podmienkach, v tomto momente sa u nás nedá zaočkovať voči vírusu HIV a neexistuje ani iný spôsob získania imunity. Vývoj v tejto oblasti ale ide neskutočne rýchlo dopredu.

HIV / AIDS test

 • diskrétne doručenie
 • jednoduchý na použitie
 • rýchle vyhodnotenie výsledku

Ako fungujú lieky na AIDS / HIV

Ako fungujú lieky na kvapavku Na liečbu HIV a AIDS sa využíva kombinovaná liečba s využitím antiretrovírusových virostatík. Problémom tejto liečby je finančná nákladnosť a u niektorých z nich aj viaceré vedľajšie účinky. Neliečenie však končí smrťou, preto je nasadenie týchto liekov nevyhnutné.

Tu je najčastejšia forma liečby HIV a AIDS:

 • V rámci antiretrovírusovej terapie sa používajú liečivá s rôznymi mechanizmami účinku na blokáciu tvorby špecifickej DNA zo strany HIV a na obmedzene replikácie vírusu

Odborne sa takáto terapia nazýva skratkov HAART a dobrým príkladom takéhoto liečiva je liek zidovudin. Kombináciou viacerých liekov sa udržuje hladina HIV v krvi veľmi nízko. Okrem priameho pôsobenia sú súčasťou liečby aj farmakologické prípravky určené na sprievodné infekcie, napríklad na mozgovú toxoplazmózu sa užíva sulfadiazin.

LIEČBA JE MOŽNÁ AJ V POSLEDNOM ŠTÁDIU

Hoci samozrejme platí, že čím skôr sa ochorenie diagnostiku, tým je prognóza terapie lepšia, aj v poslednom štádiu sa nasadzujú lieky určené na antiretrovirálnu liečbu. Ak sú už v tele prítomné aj iné infekcie, aj v ich prípade je možné nasadiť tieto lieky na ich potlačenie.

Prevencia AIDS / HIV

Prevencia kvapavky Keďže sa AIDS a HIV prenášajú prostredníctvom nechráneného sexuálneho styku, práve na túto oblasť sa treba zamerať primárne. Najúčinnejšia prevencia je dokonalá prevencia, čo v prípade takto prenosných ochorení znamená bariérovú antikoncepciu. Za posledné roky sa vykonávajú aj testy s vakcínou, v budúcnosti sa môže teda uvažovať aj o očkovaní.

Pokiaľ ide o formy prevencie, tu sú tie najdôležitejšie:

prezervatívy a kondómy – jednoznačne najúčinnejšou formou prevencie je používanie bariérovej fyzickej ochrany pri sexuálnom styku s novým partnerom
partnerský život – nielen používanie ochrany, ale aj obozretnosť pri výbere sexuálnych partnerov je na mieste, časté striedanie nových partnerov riziko zvyšuje
krvné transfúzie druhým najčastejším spôsobom je prenos krvou a krvnými derivátmi, prevencia preto smeruje aj k testovaniu krvi na prítomnosť vírusu HIV
injekčné striekačky – veľmi častým spôsobom prenosu je infikovanie cez injekčné striekačky a to aj nechtiac napríklad pri neúmyselnom dotyku a poranení sa

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Ak máte podozrenie, že ste sa mohli vírusom HIV nakaziť, absolvujte radšej test a vyšetrenie u lekára. Hoci sa za posledné roky významne zlepšila účinnosť liečby AIDS, ide o chorobu s vážnymi komplikáciami, vrátane nádorov. Čím skôr sa zistí, tým lepšie sú vyhliadky.

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.50

4 Hodnotení

Chcem kúpiť