Ako zvýšiť chuť do sexu u mužov

Ako zvýšiť chuť do sexu u mužov

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale problémy s nedostatkom chuti na sex sú u mužov oveľa častejšie, ako hovorí všeobecne rozšírený dojem. Najčastejšie ide o dôsledok príliš nízkeho libida spôsobeného nedostatkom testosterónu, ale príčin a súvisiacich problémov môže byť viac.

Najčastejšie sa nízka chuť na sex u mužov prejavuje postupne a nejde o stav, ktorý by z ničoho nič nastal v absolútnej miere. Práve naopak, nábeh býva postupný a má určitú gradáciu počas dlhšej doby.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Rýchle odhalenie príčin a prejavov môže zlepšiť vyhliadky na vrátenie sexuálneho apetítu do normálneho stavu. Pokiaľ však zanedbáte prvé príznaky a nevenujete sa ani prevencii, môže sa nízka chuť do sexu stať trvalým stavom.

Najčastejšie problémy s nízkou chuťou do sex u muža

Najčastejšie problémy s nízkou chuťou do sex u muža Nízka chuť na sex u mužov je väčšinou prepojená s nízkym libidom. To je ovplyvniteľné viacerými faktormi, napríklad hormonálnym stavom, fyziologickou kondíciou organizmu, ale napríklad aj psychologickými faktormi.

 • Chuť na sex, čiže sexuálny apetít, súvisí väčšinou s celkovou kondíciou a vitalitou organizmu, ide o akési zrkadlo
 • Na zníženie či naopak zvýšenie chuti na sex majú vplyv vnútorné faktory, napríklad hladina hormónov, ale rovnako aj vonkajšie vplyvy okolia
 • Akékoľvek zníženie či zvýšenie sexuálneho apetítu nie je trvalé, ide o neustály dej

Medzi najčastejšie následky nízkej chuti na sex patria tieto problémy:

problémy s erekciou – ak má muž nízky sexuálny apetít, obvykle sa nechce ani jeho penisu a môžu sa dostaviť problémy s nástupom erekcie, jej výdržou a koniec koncov aj s kvalitou stoporenia
partnerské problémy – hoci platí, že každý vzťah by mal byť založený predovšetkým na vzájomnom porozumení, bez kvalitného sexuálneho života to určite nejde a preto sa nedostatky v tejto oblasti prenesú do celého partnerského vzťahu
depresie a iné psychické problémynedostatok sexu vplýva aj na psychický stav a to tak u muža, ako aj u ženy; nedostatok vybitia sexuálnej energie sa môže prejaviť aj v mentálnom rozpoložení a v úzkostných či depresívnych stavoch

 

NÍZKA CHUŤ NA SEX AJ AKO NÁSLEDOK

Znížený sexuálny apetít nemusí byť samozrejme len vyvolávajúca príčina vyššie spomenutých problémov, ale môže ísť aj o následok iných faktorov. Veľa krát sa dokonca často stáva, že ide o začarovaný kruh, kedy nízky apetít ovplyvňuje vzťah a naopak.

Príčiny nízkej chuti na sex u mužov

Príčiny nízkej chuti na sex u mužov Ako som spomenul, môže byť niekoľko faktorov a vyvolávajúcich príčin, ktoré stoja v pozadí nízkej alebo upadajúcej chuti do sexu u muža. Veľa krát je prítomná dokonca kombinácia viacerých a vtedy je potrebné ich dôsledné zistenie a vyhodnotenie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú tie najčastejšie, ktoré sa u mužov vyskytujú:

Nízka hladina testosterónu: Najčastejšie je za nízkou chuťou na sex nedostatok testosterónu v tele. Príčinou môže byť nesprávna činnosť hormonálnej sústavy, ale najčastejšie je to prirodzený úbytok v dôsledku stúpajúceho veku a nedostatočnej stimulácie zvonka.

Zlý životný štýl alebo vplyv liekov: Pokiaľ máte málo odpočinku, nedostatok spánku, pijete nadmerne alkoholické nápoje či fajčíte, prejaví sa to nielen na celkovej vitalite, ale aj v oblasti erekcie a sexuálneho života. Negatívny vplyv majú aj niektoré vedľajšie účinky liekov.

Problémy vo vzťahu: Aj drobné vzťahové problémy s partnerom sa môžu prejaviť do nezáujmu o sex a neskôr aj o akýkoľvek fyzický kontakt. Ide o rôzne nevyriešené problémy, napätia, ale aj rutinu a tiež nedostatok pravidelného kontaktu, vrátane sexuálneho.

Psychologické faktory: Na nízke libido a tým pádom aj zníženie chuti do sexu vplývajú tiež problémy mentálneho typu. Ide o prepracovanosť, únavu, stres, úzkosť či depresie, ktoré sú dnes pomerne bežné. Aj slabá intenzita týchto problémov sa prejaví viac, ako myslíte.

Priamo nesúvisiace ochorenie: Ak ste vylúčili všetky predošlé príčiny, netreba zabúdať ešte na možnosť, že za nízkym sexuálnym apetítom je nejaká vážnejšia choroba. Najčastejšie kardiovaskulárneho, nervového, metabolického alebo hormonálneho charakteru.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Možnosti a spôsoby, ako zvýšiť chuť na sex u muža

Možnosti a spôsoby, ako zvýšiť chuť na sex u muža Povedali sme si teda niečo o tých najviac pravdepodobných príčinách, takže je čas na to, aby sme si predstavili aj niektoré typy riešení. Mne sa osvedčila kombinácia viacerých naraz, ale ak je problém s libidom vážnejší, netreba sa báť navštíviť ani lekára.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Vyskúšať môžete nasledujúce spôsoby zvýšenia libida a sexuálneho apetítu:

Potraviny podporujúce sexuálny apetít

Morské plody, koreniny, jahody a viacero iných potravín obsahuje látky, napríklad vitamíny, aminokyseliny a minerály, ktoré môžu dlhodobou konzumáciou zlepšiť stav sexuálneho apetítu. Pôsobia najmä na stimulovanie testosterónu, ale aj na rozšírenie ciev.

Režimové opatrenia

Dôležitou súčasťou riešenia sú režimové zmeny a opatrenia súvisiace so životosprávou a životným štýlom. Znamená to vyhýbať sa rizikovým faktorom spomínaným v príčinách, ale napríklad aj zlepšovať svoju psychologickú a fyziologickú vitalitu a aj fyzickú kondíciu.

Zmeny v partnerskom a sexuálnom živote

Zvlášť by som v rámci režimových zmien spomenul tie, ktoré sa týkajú partnerského a sexuálneho života. Dôležité je zanechať starú rutinu, objavovať nové možnosti, zlepšiť porozumenie vo vzťahu a snažiť sa objavovať nové možnosti aj v oblasti sexuálneho života.

Prírodné afrodiziaka

Podobne ako potraviny, ale oveľa účinnejšie, fungujú na zvýšenie libida a sexuálnej potencie prírodné afrodiziaka nachádzajúce sa v niektorých rastlinách. Ide o látky stimulujúce hladinu testosterónu a zlepšujúce prekrvenie pohlavných orgánov, čo zvyšuje sexuálnu energiu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Odborná lekárska liečba

Ak je za problémom s nízkym libidom, nízkou hladinou testosterónu alebo všeobecne nízkou chuťou do sexu nejaký vážnejší patologický problém, je nevyhnutná odborná lekárska liečba. To sa týka najmä rôznych fyziologických porúch a ochorení, ktoré som spomínal vyššie.

RIEŠENIE SI VYŽADUJE DLHŠÍ ČAS

Bez ohľadu na to, ktoré z vyššie uvedených možností na riešenie problému s nízkou chuťou na sex si zvolíte, nemajte prehnané očakávania na rýchlosť účinkov. Takmer na každé riešenie treba istý čas, ani problém s nízkym sexuálnym apetítom sa neobjavil z ničoho nič.

Moje vlastné skúsenosti pri zvýšení chuti do sexu u mužov

Moje vlastné skúsenosti pri zvýšení chuti do sexu u mužov Nakoľko ja sám som si prešiel vyššie zmienenými problémami aj možnosťami riešení, chcel by som sa s vami podeliť o vlastné skúsenosti. Rady z praxe sú totiž na nezaplatenie, najmä pri tak chúlostivej téme, ako je nízky sexuálny apetít u muža. Sám to dobre poznám.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Odporúčam vám nasledujúci postup, ktorý som vyskúšal aj na sebe:

Zistite príčinu nízkeho sexuálneho apetítu: Aj pri odbornom lekárskom vyšetrení začína všetko anamnézou. Skúste zistiť pomocou sebapozorovania príčinu, prečo nemáte chuť na sex. V duchu si prejdite všetky faktory, ktoré na vás negatívne vplávajú.

Prijmite režimové opatrenia a držte sa ich: Ak nie je príčina patologického charakteru, čiže vážna choroba, najlepšie pomôžu kombinované režimové opatrenia. Mne sa osvedčili súčasne zmena životosprávy, zmeny v sexe, viac odpočinku a zlepšenie partnerského vzťahu.

Požiadajte o pomoc partnerku: Polovica úspechu pri navrátení sexuálnej energie a chuti je v pomoci okolia, čiže partnerky. Tá vám môže pomôcť napraviť vzťahové problémy, ale napríklad aj oživiť a okoreniť milostný život, čo zvyšuje libido a sexuálny apetít.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ak je to potrebné, skúste odborné riešenie: Nie vždy pomôžu len niektoré jednoduchšie zmeny životosprávy či režimové opatrenia vo vzťahu a životnom štýle. Ak ide o komplexnejší problém a vážnejšiu príčinu, nebojte sa zájsť za lekárom, určite vám pomôže.

Nepoľavujte a nezabúdajte ani na prevenciu: Toto je veľmi častá chyba, ktorú robí mnoho mužov, nakoľko po prvotnom zlepšení podcení ďalšiu snahu. Určite nepoľavujte a ak sa dá, skúste aj preventívne pôsobiť na sexuálny apetít, napríklad pomocou prírodných prípravkov.

Ako fungujú tabletky na zvýšenie chuti do sexu u mužov a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na zvýšenie chuti do sexu u mužov a prečo ich odporúčam Ak sa bavíme o podporných prípravkoch na zvýšenie sexuálneho apetítu, hovoríme v podstate o prípravkoch určených na zvýšenie libida. Nemusíte sa báť, nejedná sa o žiadne tabletky s umelým a chemickým zložením, nič také by som vám ani neodporúčal.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Práve naopak, ide o čisto prírodný produkt:

 • Princípom fungovania je zvýšenie hladiny pohlavných hormónov a zlepšenie prekrvenia pohlavnej sústavy a to pomocou prírodných stimulantov a podporných látok

V obsahu a zložení tabliet možno nájsť výťažky rastlín s afrodiziakálnynmi účinkami. Ide napríklad o Ženšen, Muira Puama, Kotvičník zemný, Saw Palmetto alebo Maca. Tieto výťažky sú doplnené o niektoré iné látky, napríklad extrakty z Chilli alebo aminokyseliny, najčastejšie L-ArginínL-Citrulín.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Užívanie tabliet je veľmi jednoduché vďaka týmto trom výhodám:

v prvom rade je možné kúpiť ich bez receptu, čo znamená, že nemusíte ísť ani k lekárovi a už vôbec nemusíte ísť do lekárne
druhým benefitom je, že vďaka ich prírodnému zloženiu sa ani pri dlhodobom užívaní nedostavia žiadne nežiaduce účinky
tretia výhoda spočíva v komplexnej účinnosti na celú pohlavnú sústavu, vďaka čomu zvýšite nielen chuť na sex, ale napríklad aj plodnosť či erekciu

Okrem toho, že tabletky sú čisto prírodného charakteru, je možné ich bezproblémové užívanie aj dlhšiu dobu, dokonca viacero výrobcov to odporúča. Nemusíte sa ani báť o nízky účinok, tie najznámejšie značky sľubujú vrátenie peňazí, ak by ste neboli spokojní.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

SÚČASŤ KOMPLEXNEJ PODPORY

Hoci ja mám s tabletkami veľmi pozitívnu skúsenosť, nechcem, aby to vyzeralo, že len ony sú riešením. Na problém s nízkou chuťou na sex treba pozerať komplexne a tieto prípravky skôr brať ako nejaký doping, ale určite nejde o jedinú cestu, na ktorú sa spoliehať.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Ja sám som trpel nízkym libidom a nedostatkom sexuálneho apetítu v minulosti viackrát. Ide totiž o problém, ktorý sa môže hockedy vrátiť a preto ho netreba podceňovať. Zároveň ale netreba podceňovať ani výber správneho prípravku, nakoľko na trhu sú bohužiaľ aj také, ktoré nie sú príliš účinné.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ako rozoznať kvalitu od nekvality? Na prvý pohľad zrejme len veľmi ťažko. Našťastie, mojim cieľom je vám pomôcť a preto sa s vami podelím o skúsenosti so značkami, ktoré u mňa pôsobili najlepšie. Nech sa páči, tu sú aj s mojim hodnotením:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.30

23 Hodnotení