Andropauza

Andropauza

Nielen dámy, ale aj páni si zažívajú obdobie prechodu a významnejších hormonálnych zmien. Andropauza u mužov je síce menej známa, ako jej dvojička menopauza u žien, no napriek tomu ide o životné obdobie, ktorému treba venovať patričnú pozornosť. Pre tento vek je totiž typické, že sa mužom mení fyziológia aj psychika.

Trvanie tohto obdobia ako aj intenzita rôznych jeho prejavov je pritom u každého muža iná. Platí, že hoci andropauza nie je žiadna choroba, jej riešenie je veľmi podobné tomu, čomu sa hovorí symptomatická liečba.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nemusíte sa samozrejme báť, nejdem vám zakazovať alkohol alebo radiť, že by ste mali pristúpiť k drastickým diétam či iným podobným zmenám. Niekoľko režimových opatrení týkajúcich sa životosprávy však nutných určite bude.

Čo je andropauza

Čo je andropauza Andropauza je obdobím mužského prechodu spojeného s poklesom tvorby a hladiny hormónu testosterón. Hoci jednotná definícia neexistuje a ako berná minca by nemala byť braná v tomto prípade ani Wikipedia, vyššie spomínaná veta je asi najlepšia možná definícia.

 • Na rozdiel od menopauzy u žien nie je pokles testosterónu počas andropauzy tak výrazný a preto toto obdobie trvá oveľa dlhšie
 • Hladina testosterónu začína postupne klesať už od 30. roku života, pričom prvé príznaky andropauzy sa môžu v extrémnom prípade objaviť aj o 20 rokov neskôr
 • Všeobecne býva za zlomový moment považovaný u muža vek 40 rokov

Práve zníženie hladiny testosterónu je považované za najdôležitejší aspekt celého prechodu u mužov. Tento hormón vplýva na veľké množstvo aspektov života a na rozdiel od žien, u mužov ide o situáciu, kedy je testosterón absolútne dominantný a zároveň jediný významný pohlavný hormón. To so sebou prináša aj širšie problémy, ktoré nastanú pri jeho znížení.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Hormón pôsobí pritom vo viacerých oblastiach:

je zodpovedný za sexuálny život a zdravie pohlavnej sústavy, podieľa sa napríklad na sexuálnom apetíte, ovplyvňuje plodnosť a má aj nepriamy vplyv na erekciu
je dôležitý pre fyziológiu mužského tela, nakoľko ovplyvňuje druhotné pohlavné znaky, čiže ochlpenie aj stavbu tela a svalovú hmotu
vplýva tiež na psychiku, mužom zaisťuje dostatok vitality, súťaživosti, energie, stabilizuje náladu, vplýva na správanie a dáva mužom potrebný „drajv“

Samotná andropauza pochopiteľne nie je nič negatívne, ide o prirodzenú súčasť života. Pokles testosterónu však so sebou nesie viacero negatívnych javov, ktorých intenzita môže byť u každého muža rôzna. Bez ohľadu na tieto okolnosti by ste však určite nemali tento stav ignorovať, práve naopak, čím skôr ho začnete riešiť, tým to bude jednoduchšie.

Čo sa týka andropauzy, je dobré vedieť ešte niekoľko zaujímavých údajov:

pokles testosterónu nie je jednorazovou záležitosťou, postupne môže klesať aj dve dekády a to aj o niekoľko desiatok percent
so samotným poklesom testosterónu sa môžu naštartovať aj rôzne ochorenia cievneho charakteru, kostrového aparátu a najmä problémy v sexuálnej oblasti
zhruba polovica mužov musí užívať hormonálnu injekčnú liečbu, nakoľko u nich prišlo k výraznému poklesu testosterónu v krvi
najintenzívnejšie prejavy andropauzy sú zväčša po 50. roku života, no už muži po 40ke by mali pravidelne absolvovať kontroly u andrológa

ŽENSKÁ MENOPAUZA

Andropauza je protipólom menopauzy, čo je obdobie prechodu u žien. To sa prejavuje tiež zmenami hormonálnej hladiny, dokonca by som povedal, že mnoho príznakov je aj veľmi podobných. Ak ide o tento fenomén, venoval som mu samostatný článok na tému klimaktérium, kde sa dozviete všetko podstatné.

Priebeh andropauzy

Priebeh andropauzy Čo sa týka priebehu andropauzy, tento stav neprichádza z ničoho nič a jeho priebeh je dlhodobejší. Na rozdiel od ženskej menopauzy síce nemá prechod u muža až tak zreteľne odlišné fázy, no keďže aj andropauza môže trvať niekoľko rokov, príznaky s ňou spojené prichádzajú postupne.

Toto je najčastejší progres jednotlivých symptómov podľa veku:

Od 30. do 40. roku života: V tomto období dochádza už k pozvoľnému klesaniu produkcie a hladiny testosterónu, čo so sebou ale ešte nemusí priniesť vôbec žiadne viditeľné zmeny. Ak, tak najčastejšie nastávajú zmeny v sexuálnej oblasti.

Od 40. do 50. roku života: Toto obdobie je najrizikovejšie a to jednak tým, že pokles testosterónu je už výraznejší, ale aj tým, že mnoho mužov prvé príznaky súvisiace s fyzickou kondíciou a mentálnou vitalitou ignoruje, čím priebeh andropauzy len zhoršujú.

Po 50. roku života: V tomto období sa prejavuje andropauza naplno. Dochádza k problémom v sexuálnom živote, objavuje sa viditeľne znížená fyzická výkonnosť, muži môžu prepadnúť depresiám a frustrácií, prejavujú sa prvé príznaky ochorení kardiovaskulárneho systému a pohybového aparátu. Hladina testosterónu je na minime.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Príznaky, problémy a poruchy spojené s andropauzou

Príznaky, problémy a poruchy spojené s andropauzou Andropauza má veľké množstvo prejavov a symptómov. Niektoré sú viditeľné viac, iné menej, ďalšie môžu spôsobiť aj súvisiace problémy a poruchy v bežnom živote. V zásade však platí, že na rozdiel od žien sú mnohé tieto symptómy brané mužmi aj spoločnosťou ako prirodzená súčasť starnutia a tak sa z nich nerobí príliš veľký problém.

Toto sú najčastejšie príznaky a problémy u mužov v andropauze:

Znížené libido: To, čo muži riešia asi najviac hneď v úvode andropauzy, je zníženie sexuálneho apetítu, čiže zníženie libida. Tento problém priamo súvisí s hormonálnymi zmenami a poklesom hladiny testosterónu a je najviditeľnejší. Najčastejšie sa to prejavuje poklesom záujmu o fyzický a sexuálny kontakt.

Problémy s kvalitou sexuálneho styku: Okrem libida klesá aj kvalita sexuálneho života ako takého. Vyskytnúť sa môžu problémy s erekciou, hoci tie priamo s testosterónom súvisieť nemusia. Muži však môžu mať problém dosiahnuť napríklad orgazmus viac krát po sebe, predlžuje sa aj čas, kedy sú schopný znova dosiahnuť erekciu.

Psychika a problémy s ňou: Ďalšou typickou kategóriou problémových príznakov sú psychické problémy. Muži môžu častejšie trpieť depresiami, majú pocity smútku, sú podráždení, zhoršuje sa ich nálada a aj tá býva nestabilná, veľmi často sa mení. Prísť môžu aj pocity frustrácie, inokedy zas veľká túžba niečo zmeniť a začať nové.

Znížená výkonnosť: Nielen mentálna, ale aj fyzická výkonnosť muža počas andropauzy klesá. Nedostatok energie, nižšia vitalita, zvýšená únava, rýchle unavenie sa počas fyzickej aktivity. Nastáva tiež priberanie na hmotnosti a naopak strata svalstva, čo súvisí aj so zmenou postavy. To všetko je pre obdobie prechodu muža typické.

Problémy so spánkom: Problémy zaspať, časté zobúdzanie sa, postupne aj príliš skoré zobudenie sa ráno so stúpajúcim vekom. Tieto príznaky súvisia ani nie tak s testosterónom, ako skôr s hladinou melatonínu, tzv. spánkového hormónu. Jeho produkcia tiež so zvyšujúcim sa vekom klesá a spánok je menej pokojný a menej regeneračný.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Problémy s kožou a vlasmi: Sprievodným javom andropauzy a to najmä vo vyššom veku je postupná strata ochlpenia, problémy s kvalitou pokožky a tiež vypadávanie vlasov. Muž sa nadmerne potí a koža sa stáva suchšou. Ide v podstate o opačný proces, ako nastáva počas dospievania, čo má priamu súvislosť práve s hormonálnou hladinou testosterónu.

Rednutie kostí: Jedným z ďalších spoločných znakov menopauzy a andropauzy je rednutie kostí. To sa prejavuje ich osteoporózou a vo vyššom veku aj zvýšenou lámavosťou. Práve preto sa odporúča práve počas andropauzy vo zvýšenej miere prijímať minerály, najmä vápnik, ktorý pôsobí na tento proces pozitívne.

Ďalšie príznaky a symptómy: Mužskú andropauzu môžu sprevádzať napríklad aj poruchy kognitívnych funkcií, čiže pamäte a sústredenia sa, strata záujmu o okolie, horšia kondícia, bolesti kĺbov, bolesti svalov alebo oslabenie celkovej životnej vitality. V mnohých prípadoch však ide aj o procesy súvisiace nielen s poklesom testosterónu, ale všeobecne so starobou.

SKRYTÉ PROBLÉMY Z NEDOSTATKU TESTOSTERÓNU

Zabúdať netreba ani na niektoré skryté problémy, ktoré sa môžu vplyvom zníženia hladiny testosterónu vyplaviť na povrch náhle a bez varovania. Môže ísť napríklad o aterosklerózu, osteoporózu, zníženie tvorby bielkovín alebo poruchu tvorby červených krviniek.

Liečba andropauzy a podpora počas nej

Liečba andropauzy a podpora počas nej Asi najznámejšou možnosťou liečby andropauzy u mužov je substitučná hormonálna liečba. Tá môže byť podávaná v perorálnej forme, čo sú lieky s pravidelným dávkovaním, prípadne v injekčnej forme, kedy sa injekčný preparát aplikuje napríklad raz za tri mesiace.

 • Na doplnenie odbornej liečby andropauzy je možné skúsiť viaceré režimové opatrenia aj podporné prípravky prírodného charakteru, ktoré pôsobia stimulačne na organizmus

Jednou z najhorších možností je problém a sprievodné prejavy ignorovať. Rovnako tak si treba dávať pozor na to, čo budete robiť a aké podporné prípravky budete užívať, aby sa nestalo, že po čase nebudete vidieť dostatočný progres a na ďalší postup rezignujete. Najlepšia je kombinácia pôsobenia na testosterón aj na negatívne príznaky.

V zásade teda odporúčam najmä nasledovné opatrenia a postupy:

nakoľko testosterón súvisí s pohybom, je dôležité zamerať sa na pravidelný pohyb a cvičenie, optimálne je cielene cvičiť s vyššou intenzitou, krátkodobo a častejšie
okrem fyzickej aktivity by ste si mali dopriať aj odpočinok a to nielen počas dňa, ale najmä v noci, aspoň 7 až 8 hodín spánku by malo byť základom
na fajčenie by ste mali okamžite zabudnúť, teraz je tá správna príležitosť
čo sa týka konzumácie alkoholu, je vhodné ju obmedziť, najzdravšou možnosťou je dať si raz za čas pohár vína
určite sa vyhýbajte stresu, ten zvyšuje kortizol, ktorý priamo pôsobí proti testosterónu
pravidelný sex je najlepšou prevenciou sexuálnych problémov
zamerajte sa na zmenu stravovania, mali by ste konzumovať viac ovocia a zeleniny, aby ste prijímali vitamíny a minerály, nebojte sa ani sacharidov a zdravých tukov
vyhýbať sa treba naopak sóji a sójovým produktom, ľanovým semienkam a stuženým tukom
netreba zabúdať ani na prírodu, ktorá dala mužom do rúk silnú zbraň v podobe rastlín a bylín stimulujúcich tvorbu testosterónu, môžete si kúpiť napríklad sušené afrodiziakálne rastliny a spraviť si z nich doma čaj

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o andropauze

Najčastejšie otázky o andropauze Andropauza síce zďaleka nie je na verejnosti tak známa ako menopauza, no aj o túto tému je pomerne veľký záujem. Výsledkom je veľké množstvo otázok od mužov, ale napríklad aj od ich žien. Prešiel som viaceré internetové fóra a diskusné príspevky, aby som zozbieral tie, ktoré sa muži pýtajú najčastejšie. Teraz k nim priložím vlastné odpovede:

Sú andropauza a tzv. kríza stredného veku to isté?

Druhé pomenovanie je populárne najmä v médiách, no nemusí ísť o to isté. Kým andropauza môže nastúpiť aj tesne po 40. roku života, tzv. kríza stredného veku sa môže prejaviť aj o 10 rokov neskôr. Nejde teda nutne o to isté, i keď to môže spolu súvisieť. Väčšinou je však kríza stredného veku pomenovaním pre situácie spojené so psychikou a nie s hormónmi.

Súvisí andropauza s poruchami libida či erekcie?

Sprievodným javom andropauzy býva zníženie libida, čiže muž má nižší sexuálny apetít a nižšiu chuť na sex. Nemusí byť ale pravidlom, že nastávajú aj problémy s erekciou, záleží od zdravotného stavu. Mechanizmus vzniku a udržania stoporenia penisu nie je počas andropauzy nijak zvlášť ovplyvnený.

Je možné andropauzu diagnostikovať?

Na rozdiel od žien, u mužov nie sú príznaky sprevádzajúce andropauzu tak viditeľné a niekedy sú považované aj za prirodzenú súčasť starnutia. Napriek tomu je možné podľa veku a prítomnosti niektorých symptómov andropauzu identifikovať. Najspoľahlivejšou diagnostikou je vyšetrenie testosterónu v krvi, kde sa preukáže jeho pokles.

Je hormonálna terapia naozaj jediná možnosť?

Ak to možno v minulosti platilo, dnes je situácia diametrálne odlišná a existuje oveľa viac možností, ako si počas andropauzy pomôcť. Stále však platí, že v tých najťažších prípadoch je lekárska liečba substitučnou hormonálnou formou najúčinnejšia. Na druhú stranu, ja mám dobré skúsenosti aj s voľne dostupnými tabletkami podporujúcimi testosterón.

Mám nejakú garanciu účinkov pri voľne dostupných tabletkách?

Tabletky, ktoré som spomínal, sú čisto prírodnou podporou testosterónu a pri prejavoch a príznakoch andropauzy. Keďže tieto prípravky nemajú syntetické látky z kategórie liečiv, intenzita ich účinku nemusí byť u každého muža rovnaká. Moja skúsenosť s týmito prípravkami je pozitívna a nie som sám.

Ako fungujú tabletky na podporu priebehu andropauzy a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu priebehu andropauzy a prečo ich odporúčam Ak hovoríme o poklese testosterónu ako o jednom z najdôležitejších momentov celého mužského prechodu, nesmiem zabudnúť na možnosti zvýšenia tohto hormónu pomocou tabliet. Ide teda o podporu priebehu andropauzy a to veľmi prirodzeným spôsobom.

Tabletky totiž fungujú na nasledovnom princípe:

 • Účinné látky, ktoré sa tu nachádzajú, pozostávajú väčšinou z extraktov rastlín alebo z minerálov a vitamínov, ktoré podporujú prirodzenú stimuláciu testosterónu u muža

Prípravky vďaka svojmu zloženiu pôsobia stimulačne na hormonálny systém a napríklad na konkrétne gonadotropné hormóny, ktoré sú zodpovedné produkciu testosterónu. V obsahu možno nájsť výťažky rastlín typu Tribulus Terrestris či Fenugreek, sú tu aj minerály ako Horčík a Zinok, prípadne vitamíny skupiny B, C a D.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Vďaka takémuto zloženiu majú tabletky hneď niekoľko plusov:

viete ich kúpiť voľne a bez nutnosti lekárskeho vyšetrenia, receptu alebo predpisu, nakoľko ide o voľnopredajné prípravky
keďže neobsahujú žiadne syntetické látky, ale len čisto prírodné zložky, ich užívanie je bezproblémové aj z pohľadu výskytu nežiaducich účinkov
viacero výrobcov tých najlepších značiek ponúka možnosť vrátenia peňazí tým mužom, ktorí nebudú spokojní s účinkami, čo znamená minimálne riziko

Chcel by som ale zdôrazniť, že na trhu je pomerne dosť prípravkov určených na podporu testosterónu. Viaceré sú určené čisto športovcom, takže tie vám nemusia pomôcť až tak komplexne. Vyberajte preto obozretne tie značky, ktoré sú určené mužom v prechode.

ÚČINKY NIE SÚ NA POČKANIE

Základom úspešnosti je pravidelné užívanie dlhšiu dobu. Ja sám odporúčam brať jeden typ tabliet aspoň 3 mesiace, keďže moja vlastná skúsenosť mi vraví, že tieto prípravky majú pozvoľne stúpajúci účinok práve počas druhého a tretieho mesiaca užívania.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi V oblasti rôznych podporných prípravkov som ako doma. U mňa konkrétne ešte andropauza síce nenastala, ale na druhú stranu, problémy s nedostatkom testosterónu som už mal a rozhodol som sa ich riešiť práve pomocou tabliet s rastlinnými extraktmi. Musím povedať, že som bol nadmieru spokojný!

Pochopiteľne, nie všetko, čo na trhu nájdete, bude naozaj účinkovať tak, ako deklaruje výrobca. Niektoré značky sú skrátka v praxi slabšie, s tým sa nedá nič robiť. Môžete si však vybrať tie kvalitnejšie. V tejto tabuľke sú tie, ktoré u mňa účinkovali najlepšie:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.50

8 Hodnotení

poradil by mi niekto, co mozem uzivat, aby som aj v andropauze mal dostatok fyzickej sily a tiez aby som videl aj zlepsenie v posteli? nechcem ale vyhadzovat peniaze von oknom za nieco neoverene, takze ak by mi mohol niekto odpovedat, kto naozaj nieco konkretne pouzival a osvedcilo sa mu to. nebranim sa ani dlhodobemu pouzivaniu, ale musi to mat zmysel

eddie.Bear píše 17 septembra 2018 o 09:39

ja som si vybral dva pripravky a asi som mal stastie, mozno je to tak u vsetkych, ale mne pomohli ejoy a primulus. ejoy sa im osvedcil vzdy, ked som chcel este potesit seba a svoju zenu v spalni. nastastie, musim zaklopat na drevo, ze som nemal nejake velke problemy s erekciou, takze to mozno je aj trocha placebo efekt, ale snad nie teda. takze ejoy na erekciu podla mna super. a na celkovo vykonnost a vitalitu sa mi osvedcil primulus. ten mozes uzivat aj dlhodobo a podla mna je to fakt dobra vec, ma to vela mineralov a vitaminov a celkovo to zvysi ten pocit energie, co cloveku vo vyssom veku chyba

maly-hrasok píše 18 septembra 2018 o 19:28

ja som tiež užíval primulus a ten môžem určite odporučiť. mám dojem dokonca, že sa môže brať aj dlhodobo, takže to je možno dokonca ideálna voľba. iné značky som príliš neskúšal, mne tieto tabletky pomohli aj na potenciu, teda konkrétne mi zlepšili chuť na sex a to sa prejavilo potom aj v spálni. ale v našom veku už netreba veľké zázraky radšej moc očakávať.

quarko55 píše 20 septembra 2018 o 20:52

mozem sa spytat, ci sa neobjavili nejake vedlajsie ucinky? ja som pocul, ze taketo pripravky mozu byt problemove najma pre vplyv na krvny obeh a krvny tlak. mam s tym obcas problemy, to uz zrejme k starobe patri, ale chcel by som nejaky podporny prostriedok aj tak uzivat. viem, ze tabletky na erekciu, tam by to mohol byt problem, ale ako je na tom primulus? ten by mal posobit tak vseobecne, cize…?

201pedroTer píše 21 septembra 2018 o 21:04

mne sa osvedcilo skombinovat uzivanie pripravkov podporujucich testosteron aj sexualnu vitalitu spolocne s niektorymi zmenami. zacal som viac behavat, zdravsie sa stravovat, obmedzil som alkohol a fajcenie, viac sa zameriavam na pravidelny spanok a zaroven uzivam ci uz primulus na testosteron alebo ejoy na podporu potencie a sexulneho vykonu. ide podla mna o dlhodobe riesenie, skratka to treba vhodne skombinovat a ucinok sa dostavi

Erwino8 píše 23 septembra 2018 o 10:08

k tomuto sa pripajam, ale treba povedat, ze len cvicenie alebo zmena jedalnicka neprinesu take rychle vysledky, ako si vacsina ludi mysli. najlepsie je nenechat nic na nahodu a vyskusat niektore z uz overenych pripravkov. mne sa tiez osvedcil najviac primulus, kedze posobi hlavne na testosteron, ale ak potrebujete skor podporit sexualny zivot, odporucam zerex alebo ejoy

Pepek Kacak píše 07 októbra 2018 o 20:05

ja sa tiez priklanam k primulusu, ale aj menactive je napriklad zaujimavy, no ten je primarne urceny na podporu prirodzeneho testosteronu, kym primulus ma take sirsie ucinky, uplne idealne pre muzov pocas prechodu. zavisi ale od toho, co chcete posilnit viac. ak tu fyzicku silu, tak urcite primulus, ak ale chcete podporit sexualny zivot, tam sa mi osvedcil zerex a ejoy 🙂

peto1970 píše 12 októbra 2018 o 20:21

ako zistim, ze som v andropauze? podla toho, co citam tie priznaky, tak mam dojem, ze vsetci sme z casu na cas v andropauze. da sa to nejak lekarsky overit? alebo? podla mna je to individualne aj ten vek, niekto sa moze citit fit, aj ked ma viac rokov, poznam muzov z prace moji kolegovia, ktori maju teda ovela menej rokov ako ja a vyzeraju, ze su uplne uz za zenitom.

Milan Tork píše 19 októbra 2018 o 21:42

Dá sa to aj zmerať, stačí, ak ti stanovia hladinu testosterónu v tele. Keďže mužom sa počas života prirodzene znižuje, tak sa dá odmerať, kedy dosiahne kritickú hranicu. Pochopiteľne, to čo vravíš, aj platí, u každého muža to môže byť časovo individuálne a keďže záleží aj od životosprávy či životného štýlu, je jasné, každý chlap je v inej kondícii. Kto intenzívne cvičí, stravuje sa zdravo a má aj pravidelný sex, ten bude viac pri sile a bude mať preto subjektívne pocit, že ešte andropauza u neho neprišla.

BlaznivySmrtak píše 25 októbra 2018 o 13:25

môžem potvrdiť to, čo tvrdí diskutujúci nado mnou, že dôležité je mať zdravý režim a životosprávu a nezaskočí vás žiadna andropauza. cvičiť, hýbať sa, žiaden alkohol a fajčenie, zdravo jesť a nemyslieť si, že po päťdesiatke sa končí sexuálny život. jasné, ak niekomu príliš poklesne testosterón, dajú sa brať aj nejaké suplementy, môžem potvrdiť, že keď som ich začal užívať, rozdiel bol viditeľný. ale najlepšie je to poňať aj tak, aj zmenou režimu 🙂

Patrik Hvizdovský píše 29 októbra 2018 o 19:57

No u mňa sa začal pokles libida už oveľa skôr, ako po 50-tke. Našťastie, veľmi rýchlo som pochopil, že to nesmiem zanedbať. Pravidelne užívam eJoy a Zerex, k tomu veľa pohybu, obmedzil som alkohol a doprajem si aj štipľavé. Pomohlo, dlhodobo som spokojný!

tatransky.svist píše 17 mája 2020 o 10:16

vie mi niekto poradit, pre muza, uz ma cez 50, chcela by som mu nieco kupit na posilnenie, zlepsenie vitality, aj na pamat a nezaskodilo by, keby aj na libido a tak, v posteli nam to uz moc neklape… dakujem, evka

evka.877 píše 20 mája 2020 o 10:59

primulus, zerex, ejoy? nieco z tychto troch… ja ich pravidelne striedam, mam 54 rokov, zatial spokojnost s vysledkami. kupa rychla, z domu, jednoduche davkovanie, ziadne vedlajsie ucinky… vyskusajte a uvidite, co pomoze najviac vam.

behemoth6 píše 25 mája 2020 o 09:24

Ja mam 42r. Už 10r som nevypil ani kvapku alkoholu a rovnako dlho nefajčím. Posledných 5r aktívne cvičìm vo fitku 3x týždenne. Fyzicky aj telesne som na tom velmi dobre. Mám krásnu ženu avšak od začiatku roka to so mnou ide ùplne dolu vodou čo sa týka erekcie. Predtým som nikdy nemal žiadny problém. Chute som mal vždy na rozdávanie. Moja žena je trosku zdržanlivejšia čiže sex sme nikdy nemali až tak často akoby sa mi páčilo mať. Zažil som tisícky erekcií ktoré boli na „sucho“. Mám pocit, že teraz sa mi to vrátilo ako bumerang. Ničì ma to. Aj keď žena mojim neuspechom neprikladá prílišnù váhu a je zatial v pohode ja viem, že to nieje OK. Asi trpím andropauzou spojenou s erektilnou dysfunkciou… Život neverných odmení a verných trestá…

Rad Eno píše 17 júna 2020 o 12:17

Pridať komentár