Atrofia semenníkov

Atrofia semennikov

Za pojmom atrofia semenníkov sa ukrýva stav nedostatočného vývinu alebo fyziologického zmenšenia pohlavných žliaz u mužov. Faktorov, ktoré sú za týmto stavom, môže byť niekoľko. Najčastejšie ide o vážne medicínske diagnózy súvisiace s pohlavnou sústavou, niekedy ale môže ísť o dôsledok porúch metabolizmu či nízkej hladiny testosterónu.

Sú samozrejme aj situácie, kedy ide len o dočasnú reakciu na nejaký vonkajší podnet. Typickým príkladom je zmenšenie veľkosti semenníkov ako následok pôsobenia chladu z externého prostredia. Podobne reaguje napríklad aj samotný mužský pohlavný úd.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

V každom prípade platí, že ak ide o stav, ktorý je u muža už v mladom veku, jedná sa o vážnu diagnózu, ktorá môže byť príznakom niektorých iných ochorení pohlavnej alebo hormonálnej sústavy. Určite preto netreba podceňovať výskyt atrofie.

Čo je atrofia semenníkov a aké príznaky sa s ňou spájajú

Čo je atrofia semenníkov a aké príznaky sa s ňou spájajú Semenníky sú párovým orgánom nachádzajúcim sa v miešku, ktorý je pohlavnou žľazou mužskej reprodukčnej sústavy. V prípade zdravého vývoja a pri maximálnej funkčnosti sú ich tvar a veľkosť proporčné k penisu aj k ostatným orgánom.

 • Funkciou semenníkov je produkcia hormónu testosterón a produkcia spermií
 • Kvôli správnej spermatogenéze a dozrievaniu spermií sú semenníky uložené mimo tela, konkrétne v miešku, aby mohla byť teplota nižšia ako 36 stupňov Celzia
 • Ak príde k ich nedostatočnému vývinu či zmenšeniu, ide už o stav atrofie semenníkov

Pri príliš nízkej alebo príliš vysokej teplote okolia môže mať muž pocit zmenšenia aj zväčšenia semenníkov, ale takáto zmena veľkosti je len dočasná a pocitová. Po vyrovnaní teploty príde k návratu pôvodného tvaru aj veľkosti a to sa týka oboch semenníkov. Horšia situácia nastáva, ak je atrofia len jedného semenníka, prípadne ak ide o dlhodobý stav.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie sú zmeny veľkosti a tvaru semenníkov spôsobené týmito faktormi:

vplyv externého prostredia, napríklad úraz, zmena teploty alebo iné fyziologické pôsobenie na miešok
vplyv vnútorného prostredia, napríklad rôzne zápaly, infekcie, nádorové ochorenia, fyziologické deformácie a podobne
sekundárny či nepriamy následok invazívneho operačného zákroku, či už ide o zákrok priamo do pohlavnej sústavy, alebo napríklad chirurgická úprava pruhu

Problémom môžu byť aj vývojové vady a problémy počas puberty. Vtedy býva nedostatočný fyziologický vývoj semenníkov spojený aj s inými príznakmi, napríklad neexistenciou sekundárnych pohlavných znakov, čiže fúzov, ochlpenia ohanbia alebo aj s nedostatočným vývojom veľkosti pohlavného údu.

V prípade období po puberte sa vyskytujú tieto symptómy, prejavy a príznaky:

znížený sexuálny apetít, čo súvisí so znížením libida a chuti na sex
problémy s plodnosťou, najmä jej pokles
zníženie svalovej hmoty, môže nastať aj pokles fyzickej výkonnosti
nedostatočný rast fúzov a ochlpenia na tvári všeobecne
zníženie pubického ochlpenia a v intímnych partiách
zníženie tvrdosti semenníkov

NÁSLEDKY ATROFIE NA PLODNOSŤ AJ LIBIDO

Podľa toho, aký typ buniek sa pri atrofii semenníkov zmršťuje a stráca, môže atrofia ovplyvniť u muža plodnosť aj libido. Ak dochádza k strate Germových buniek, ovplyvňuje to zníženie produkcie spermií. V prípade straty Leydigových buniek sa znižuje testosterón.

Príčiny atrofie semenníkov

Príčiny atrofie semenníkov Za atrofiou semenníkov môže byť niekoľko druhov príčin alebo faktorov, ktoré majú na zmenšenie veľkosti či ich nedostatočný vývoj vplyv. Niekedy ide o prirodzené príčiny, napríklad už spomínané vplyvy okolia či vek, inokedy sa jedná o faktory patologického charakteru.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú tie najčastejšie a najvýznamnejšie:

Teplota okolia: Nízka alebo vysoká teplota okolitého prostredia ovplyvňuje tiež veľkosť semenníkov a mieška. V tomto prípade dochádza k ovplyvneniu oboch semenníkov a zmena ich veľkosti je len dočasná. Pozor si treba dať dlhodobejšiemu vystavovaniu abnormálnych teplôt, môže prísť k poškodeniu tkaniva.

Vek: Medzi prirodzený faktor ovplyvňujúci veľkosť semenníkov patrí aj vek. U mužov dochádza totiž vplyvom starnutia k znižovaniu produkcie testosterónu, čo ovplyvňuje aj aktivitu buniek zameraných na jeho produkciu a tiež na produkciu mužských pohlavných buniek. Atrofia je potom prirodzenou reakciou.

Hormonálne zmeny: Nielen prirodzené zmeny testosterónu, ale aj iné hormonálne zmeny ovplyvňujú veľkosť semenníkov a teda aj ich možné zmenšenie. To môže nastať ako dôsledok hormonálnej substitučnej terapie, užívania estrogénov, užívania anabolických steroidov či ako následok užívania niektorých liekov.

Invazívne a externé faktory: Ojedinele môže prísť k atrofii a zmenšeniu semenníkov či mieška aj vplyvom zásahu z externého prostredia. Buď ide o úraz priamo oblasti semenníkov a mieška, alebo môže ísť o vplyv nepriameho externého zásahu. Typickým príkladom je operácia močového traktu, operácia pruhu alebo použitie katétra.

Zápaly a infekcie: Atrofia jedného alebo viacerých semenníkov môže byť aj následkom infekcií a zápalov. Veľmi častá je orchitída, ktorá môže mať bakteriálny alebo vírusový pôvod. Veľmi často sú za infekciou chlamýdie, črevné baktérie alebo vírus HIV. Niekedy je atrofia semenníkov aj prejavom kvapavky.

Nádory: K atrofii tkaniva semenníkov môže prísť aj vplyvom výskytu nádorov. Buď ide o nezhubný typ nádoru, čo je však menej častá situácia, alebo priamo o rakovinu. Najbežnejším stavom je rakovina len jedného semenníka, kedy dochádza k zmenšeniu a atrofii len na postihnutej strane.

Varikokéla: Zjednodušene povedané ide o kŕčové žily, ktoré sú sprevádzané rozšírením a zmnožením žíl odvádzajúcich krv zo semenníkov, nadsemenníkov a celkovo miešku. Najčastejšie postihuje ľavú stranu semenníkov, pričom dochádza k poškodeniu buniek produkujúcich spermie.

Torzifikácia: Poslednou častejšou príčinou je torzifikácia semenníkov. Ide o stav otočenia jedného alebo oboch semenníkov, ktorý môže byť spôsobený napríklad aj úrazom. Pri tomto stave dochádza k zníženiu prietoku krvi do semenníkov a po prvotnom opuchnutí nasleduje trvalá strata tkaniva a atrofia.

Diagnostika atrofie semenníkov

Diagnostika atrofie semenníkov Ak sa u muža vyskytne zmenšenie semenníkov a to neustupuje, prípadne je sprevádzané bolesťou alebo nejakými inými viditeľnejšími príznakmi, je načase absolvovať diagnostiku u lekára. Stáva sa, že sa môže atrofia zistiť aj náhodou pri preventívnom fyziologickom vyšetrení, najmä ak je menšej intenzity.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Diagnostika obvykle zahŕňa:

anamnézu, čo je úvodné vyšetrenie, ktorého cieľom je zistiť prítomnosť príznakov a symptómov a určiť možné diagnózy
fyziologické vyšetrenie, ktoré je dôležité pre zistenie skutočného stavu, pričom zahŕňa tak pohmatové vyšetrenie, ako aj vizuálnu diagnostiku
zobrazovacie vyšetrenia, najčastejšie ide o testikulárny ultrazvuk, ktorý ukáže stav vnútorných tkanív
laboratórne testy, najmä test krvi a testosterónu, pričom cieľom je potvrdiť alebo vylúčiť hormonálne alebo rakovinové príčiny
biopsia je už špecifickým vyšetrením pre prípad, že sa potvrdí výskyt nádoru, vďaka nej sa určí, či ide o zhubný alebo nezhubný nádor

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Uvedené vyšetrenia sú nebolestivé, biopsia môže byť mierne nepríjemná. Absolvovať lekársku diagnostiku nie je žiaden problém a nejde o žiadne náročné spôsoby lekárskeho vyšetrenia či zákroku. Dôrazne preto odporúčam neodkladať návštevu lekára.

NUTNOSŤ SKOREJ DIAGNOSTIKY

V prípade niektorých stavov, napríklad úrazov alebo torzie, ide doslova o hodiny a minúty. V tomto prípade je potrebná čo najrýchlejšia a najskoršia diagnostika, ktorá určí mieru poškodenia tkanív a buniek a pomôže pri zvolení vhodnej liečby.

Ako na vyriešenie atrofie semenníkov

Ako na vyriešenie atrofie semenníkov Liečba alebo riešenie atrofie semenníkov musí v prvom rade vychádza zo stanovenia konkrétnej príčiny tohto stavu. V prípade dočasnej atrofie stačí jednoducho obmedziť vplyv spôsobujúci tento stav a následkom tohto kroku príde k obnoveniu pôvodnej veľkosti semenníkov. Pri vážnejších príčinách sa však nezaobídete bez lekára.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú jednotlivé možnosti a spôsoby riešenia a liečby:

Obmedzenie externých vplyvov

Najjednoduchším spôsobom riešenia atrofie je obmedzenie príčin a vplyvov, ktoré tento stav vyvolali. Znamená to, že ak je atrofia spôsobená teplotným rozdielom, treba ho čo najskôr vyrovnať. To isté platí o rôznych liekoch, hormonálnej terapii, užívaní estrogénov alebo anabolických steroidov.

Zvýšenie testosterónu

Ak je atrofia spôsobená vyšším vekom alebo problémom s produkciou testosterónu, je riešením zvýšenie hladiny tohto hormónu v organizme. Môže sa tak udiať napríklad formou podpory prirodzenej stimulácie testosterónu, prípadne vo forme špeciálnej testosterónovej terapie dodávaním externého hormónu.

Medikamentózna antibiotická liečba

Ak je atrofia semenníkov spôsobená zápalom alebo infekciou, je súčasťou riešenia aj medikamentózna a farmakologická liečba. Podľa konkrétneho pôvodu infekcie či zápalu sa volia vhodné prostriedky, najčastejšie ide o antibiotiká podávané perorálne alebo injekčne priamo do žily.

Chirurgický zákrok a ďalšia odborná liečba

Pri nádoroch, torziách, varikokélach a iných vážnejších stavoch je nevyhnutná chirurgická liečba. Tá môže mať podobu komplexného chirurgického zákroku, prípadne neinvazívnu laparoskopickú formu. Ak ide o rakovinu, využívajú sa aj rádioterapia a chemoterapia. Súčasťou podpory môže byť symptomatická liečba.

Časté otázky o atrofii semenníkov

Časté otázky o atrofii semenníkov V súvislosti s atrofiou semenníkov a s inými príbuznými symptómami a príznakmi, majú muži viaceré opodstatnené aj menej opodstatnené obavy. Výsledkom sú časté otázky kladené napríklad aj na internetových fórach. Rozhodol som sa na tie najviac kladené odpovedať:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ak dochádza k atrofii a súčasne k opuchu a bolesti, o čo sa jedná najčastejšie?

V prípade výskytu všetkých týchto troch príznakov ide veľmi pravdepodobne o infekciu spojenú so zápalom. V tom prípade sa môže objaviť aj horúčka, ojedinele napríklad tiež nevoľnosť. Zaujímavé je, že vplyvom opuchu vyzerajú na úvod semenníky väčšie, až po istej dobe sa ukáže, že prišlo k zmenšeniu tkaniva.

Môže súvisieť atrofia aj s pohlavne prenosnými ochoreniami?

Áno, najmä v prípade infekcie kvapavkou, ktorá má bakteriálny pôvod. Jedným z prejavov môže byť aj atrofia semenníkov, no v prvom rade postihuje táto infekcia močovú trubicu. Medzi typické príznaky preto patria rôzne výtoky a pocity pálenia priamo v močovej trubici, atrofia prichádza až neskôr.

Aké je riziko, že je atrofia dôsledkom rakoviny semenníkov?

Stav atrofie semenníkov je síce jedným z príznakov rakoviny, ale určite nie je tým najdôležitejším. Tým je naopak bezbolestný, tvrdý a prevažne jednostranný opuch semenníka. Prípady, kedy rakovina spôsobila priamo atrofiu, sú oveľa zriedkavejšie a iné príznaky typické pre rakovinu sa objavia skôr.

Má atrofia semenníkov súvislosť aj s alkoholom?

Nadmerné a dlhodobé užívanie alkoholu môže byť jednou z príčin atrofie, ale veľmi nepriamou. Nepriame preto, že alkohol ovplyvňuje viacero procesov v tele, vrátane produkcie testosterónu. Nedostatok tohto hormónu môže spôsobiť atrofiu semenníkov, tá však prichádza postupne.

Môže zmena životného štýlu ovplyvniť atrofiu?

Áno, ale opäť sa jedná len o nepriamy vplyv. Cieľom zmien a opatrení môže byť stimulácia prirodzenej tvorby testosterónu, čo môže u mužov vo vyššom veku podnietiť zlepšenie stavu tkaniva semenníkov. Takáto zmena zahŕňa najčastejšie zmenu stravovania či viac intenzívnejšieho pohybu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako fungujú tabletky na podporu zdravia semenníkov a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu zdravia semenníkov a prečo ich odporúčam Nakoľko semenníky sú orgánom súvisiacim s plodnosťou aj libidom, je nevyhnutné udržiavať ich zdravý stav a 100 % fungovanie. Ako podpora sa mne osobne osvedčili viaceré prírodné prostriedky, najmä vo forme tabliet na orálne užitie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tieto prípravky majú na mužské pohlavné zdravie komplexný vplyv:

 • Vďaka svojmu zloženiu pomáhajú mužom na prirodzenú stimuláciu testosterónu a tiež na spermatogenézu a to najmä pri dlhodobom užívaní

Základom prípravkov sú účinné látky rastlinného typu, ktoré sú v tabletkách prítomné vo forme extraktov alebo výťažkov. Čím kvalitnejšie je zloženie, tým intenzívnejšie a viditeľnejšie sú aj účinky. Vďaka takémuto zloženiu je užívanie bezproblémové a to aj dlhodobo, žiadne vážnejšie nežiaduce efekty sa nevyskytujú.

Pokiaľ ide o vplyv tabliet na mužské sexuálne zdravie, ten je zväčša v týchto oblastiach:

podpora hladiny testosterónu a jeho prirodzenej produkcie prostredníctvom stimulácie gonadotropných hormónov ovplyvňujúcich testosterón
zlepšenie potencie, v prípade niektorých prípravkov dokonca aj priamo zlepšenie erekcie podporou výraznejšieho prekrvenia penisu
pozitívny vplyv na spermatogenézu, čiže produkciu mužských pohlavných buniek, čo podporuje aj plodnosť a to veľmi prirodzeným spôsobom

Vďaka tomu, že tieto tabletky sú založené na prirodzenom zložení pozostávajúcom z rastlinných látok doplnených o rôzne aminokyseliny, vitamíny či stopové prvky, je možné ich kúpiť bez predpisu. Ich užívanie je pre väčšinu mužov bez výskytu akýchkoľvek vedľajších účinkov. To sú aj dôvody, prečo sú tieto prípravky také populárne.

Pri užívaní tabliet odporúčam riadiť sa nasledovnými zásadami:

najlepšie je užívanie pred jedlom, samozrejme, pri dodržaní dávkovania
nekombinujte rôzne značky naraz
dodržujte maximálnu dennú dávku a pamätajte na to, že pre optimálne účinky je nevyhnutné užívanie aj niekoľko týždňov či mesiacov

PODPORA AJ PREVENCIA

Uvedené tabletky sú určené na podporu a prevenciu, takže ich úlohou v žiadnom prípade nie je liečiť vážne ochorenia semenníkov vrátane ich atrofie. Ide o voľne predajné a voľne dostupné tabletky bez predpisu, ktoré podporujú spermatogenézu a hladinu testosterónu.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Ja sám mám veľké množstvo skúseností s rôznymi podpornými prostriedkami určenými pre mužov na zlepšenie ich sexuálneho zdravia. Niektoré sú kvalitnejšie a účinnejšie, no veľa značiek na trhu v praxi neponúka to, čo deklaruje ich výrobca na obale. Vyvarujte sa neznámych tabliet a takých, ktoré nemajú žiadne referencie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Keďže mojim cieľom je odovzdávať skúsenosti aj ďalej, rozhodol som sa podeliť s vami o svoje hodnotenie značiek, ktoré som vyskúšal. Ku každej som dokonca napísal nielen hodnotenie, ale aj samostatnú recenziu. Tu sú:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

1 Hodnotení