BDSM: čo to je, mýty o BDSM a praktiky BDSM

BDSM: čo to je, mýty o BDSM a praktiky BDSM

Medzi „zakázané“ alebo „trináste“ komnaty sexuálneho života patria aj také praktiky, ktoré sa vymykajú bežnému sexu a milovaniu. Jednou z takýchto praktík, či skôr sexuálnych filozofií, je aj to, čomu sa skrátene hovorí BDSM. Skratka pochádza zo začiatočných anglických slov Bondage & Discipline, Domination & Submission, Sadism & Masochism.

Väčšina ľudí si pod týmto sexuálnym správaním predstavuje nejaké úchylné či zvrátené praktiky a sexuálne techniky. Je pravda, že BDSM naozaj nie je pre každého, nakoľko k tomu treba mať vášeň. Určite však nejde o nič, čo by bolo prízemné alebo prázdne.

Práve naopak, štatistiky ukazujú, že drvivá väčšina priaznivcov sexuálneho štýlu BDSM je vysokoškolsky vzdelaných. Čo ich na tejto sexuálnej filozofii láka a o čom vlastne je BDSM, na to som sa pozrel bližšie v tomto mojom článku s cieľom rozobrať tému detailnejšie.

Čo je BDSM

Čo je BDSM Čo znamená skratka BDSM, to sme si už vysvetlili. Tento pojem je zaužívaný pre viacero štýlov a praktík, ktorých spoločným znamením je vzťah medzi dominantným jedincom a submisívnym jedincom. Súhrn praktík je však oveľa širší, ako len nejaká skratka.

 • Základným znakom BDSM sexuálneho štýlu je podriadenosť a nadriadenosť, čo je rozdiel od klasického sexuálneho styku, kedy sú partneri rovnocenní
 • Druhým dôležitým poznávacím symbolom je prejavenie sa tohto nadradeného vzťahu aj v praktickej sexualite, ktorá býva spojená s tvrdšími technikami a praktikami
 • Všetko sa však deje na dobrovoľnej báze a to platí tak o vzťahu, ako aj o technikách

Väčšina štýlov a praktík spadajúcich pod BDSM pracuje práve so vzťahom medzi nadradenosťou a podradenosťou. To však neznamená, že takýto sexuálny akt neobsahuje rešpekt medzi oboma rolami, práve naopak. Cieľom BDSM je totiž napĺňať sexuálne túžby a to sa dá len vtedy, ak sa všetky praktiky a techniky prinesú uspokojenie obom stranám.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Z pohľadu dominancie a submisivity existujú tri polohy:

dominantná poloha, kedy ide o pozíciu nadradenú, podľa konkrétnych BDSM štýlov a praktík sa tejto polohe hovorí aj top, dom, dominant alebo pán
submisívna poloha, čiže podriadená pozícia, ktorá predstavuje protipól dominantnej a hovorí sa jej niekedy aj bottom, sub, submisív alebo otrok
poloha zvaná switch, ktorá sa uplatňuje v prípade ľudí, ktorí svoju preferenciu striedajú medzi oboma vyššie spomínanými polohami podľa aktuálnej chuti

VEĽA ĽUDÍ MUSÍ SVOJU PREFERENCIU OBJAVIŤ

Možno sa to zdá ako niečo samozrejmé, ale to, či sa vám BDSM a nejaké jeho časti páčia a vzrušujú vás, nie je tak jednoduché rozpoznať. Asi každý, kto začne tento sexuálny štýl praktizovať, musí v sebe najprv objaviť to, či sa mu to páči a čo konkrétne sa mu páči.

Najčastejšie predsudky a mýty o BDSM

Najčastejšie predsudky a mýty o BDSM BDSM filozofia a sexuálny životný štýl sú menšinovým žánrom a v rámci sexuality a preto je prirodzené, že o nich väčšinová časť spoločnosti nemá komplexné informácie. To v konečnom dôsledku znamená, že sa o BDSM šíria viaceré mýty a nepravdy.

Tu je zoznam a vysvetlenie tých najčastejšie sa objavujúcich:

Psychická porucha: Veľa ľudí si myslí, že za praktizovaním BDSM je psychická porucha. Pravdou však je, že tomu tak nie je vo všeobecnosti, hoci niektoré konkrétne praktiky a techniky môžu vyzerať tak, že ide o nezdravé sexuálne správanie. V prípade drvivej väčšiny ľudí praktizujúcich BDSM štýl by ste ale poruchu správania sa hľadali márne.

Trauma z detstva: Ďalším predsudkom alebo mýtom o BDSM je, že ide o dôsledok traumy z detstva, napríklad neúplnej rodiny alebo šikanovania. Teória týchto názorov hovorí, že naučené vzorce z detstva sa potom prenesú do dospelosti. Prax je však iná, výskumy dokonca ukazujú, že ľudia praktizujúci BDSM sú otvorení, bez traumy a „ v pohode“.

Potláčané pocity: BDSM je podľa viacerých predsudkov a mýtov o potláčaní pocitov, napríklad hnevu, viny alebo nenávisti. Ľudia, čo toto tvrdia, si potom myslia, že práve pomocou praktík a techník sa takéto potláčané pocity a napätie filtrujú. Nie je to tak, ide skôr o naplnenie túžby po sexuálnom uspokojení a o dosiahnutie „mentálneho“ orgazmu.

Vzťah a BDSM nejde dokopy: Rozšíreným názorom o ľuďoch vyznávajúcich a praktizujúcich BDSM je tiež predstava, že tieto svoje techniky a sexuálny štýl nemôžu vykonávať v rámci vzťahu. Táto predstava vychádza z mylnej domnienky, že BDSM znamená ubližovanie. Opak je však pravdou, pre oboch je to naplnenie sexuálneho vzťahu.

BDSM namiesto bežného sexu: Veľmi obdobným a rozšíreným mýtom je, že ľudia preferujúci BDSM štýl sexuálneho života zanedbávajú alebo sa úplne vzdali štandardného sexu a milovania. Pravdou však je, že tieto dva svety sa navzájom prelínajú, kombinujú a dopĺňajú, takže ten, kto praktizuje BDSM, sa „bežného“ sexu určite nevzdal.

V BDSM ide o bolesť: Posledným mýtom spojeným s BDSM je rozšírený názor, že v prípade tohto sexuálneho štýlu ide o bolesť. Tu treba vec uviesť na pravú mieru, že ide aj o bolesť, v závislosti od toho, akému konkrétnemu štýlu či smeru dávate prednosť. Veľa techník v prípade BDSM je však zameraných aj na iné aspekty, nielen bolesť.

BDSM NEZNAMENÁ UZAVRETIE SA

Častým mýtom o ľuďoch praktizujúcich sexuálny štýl BDSM je, že si nevedia nájsť partnera či partnerku mimo okruh im podobných ľudí z pohľadu sexuálneho zamerania. Nie je to tak, problém však nastáva, že ich partner či partnerka im nevedia dopriať to, čo potrebujú.

Smery a štýly BDSM

Smery a štýly BDSM Ako som už spomenul na úvod, skratka BDSM je odvodená od viacerých anglických slov. tieto slová vyjadrujú v podstate tri veľmi podobné, no zároveň odlišné, smery a štýly BDSM. Spoločným znakom je vzťah nadriadenosti, odlišné sú konkrétne techniky a praktiky.

Tu sú v skratke predstavené tri smery a štýly BDSM:

Bondage & Discipline: Tento pojem by sa dal preložiť ako zväzovanie a disciplína. Ide o štýl, pri ktorom je základnou erotickou technikou zväzovanie zo strany dominantného jedinca voči submisívnemu. Zväzovanie je výsledkom túžby po znehybnení a môže byť symbolické, ale aj úplne znehybňujúce. Cieľom je nastoliť poslušnosť a disciplínu.

Domination & Submission: Druhým štýlom BDSM je štýl dominancie a submisivity. V tomto prípade nejde ani tak o samotný štýl, ako skôr o zdôraznenie rolí a úloh v rámci BDSM sexualite. Tento štýl sa môže prelínať s predošlým smerom zväzovania a disciplíny, rovnako ako so štýlom sadismu a masochizmu. Podôb a techník môže byť viacero.

Sadism & Masochism: Tretím štýlom je štýl zvaný sadizmus a masochizmus. Tento štýl si široká verejnosť spája s BDSM najviac, pričom práve od jeho techník si potom všeobecne BDSM zovšeobecňuje. Tento smer je zameraný na spôsobovanie bolesti, pričom sadizmus prináša sexuálne potešenie spôsobovať bolesť, masochizmus zas pri znášaní tejto bolesti.

Komunita BDSM a oblasti života

Komunita BDSM a oblasti života BDSM je sexuálny životný štýl, ktorý vyznáva omnoho viac ľudí, ako by ste si možno na prvý pohľad mysleli. Títo ľudia sa spájajú do komunít a to za účelom sociálnej, sexuálnej a inej interakcie. BDSM je skutočne životnou filozofiou so všetkými aspektmi.

Tie zahŕňajú predovšetkým tieto praktické oblasti života:

filmy s tematikou BDSM, konkrétne filmy, ktorých témou sú štýly, smery, techniky a praktiky, čiže vlastne „filmy pre dospelých“, akurát so zameraním na BDSM
zoznamovacie služby, zväčša internetovej formy, ktoré slúžia na spoznanie nových osôb s rovnakými alebo podobnými sexuálnymi preferenciami v rámci BDSM
stretnutia spoločenského aj sexuálneho druhu v štýle BDSM, môže ísť o niečo podobné, ako sú tzv. swingers párty, akurát v tomto prípade so zameraním na BDSM
špecializované stretnutia, niekedy aj vo forme tzv. tréningov poslušnosti, ktoré sú aj v štýle „zasvätenia“ do komunity, u nás sú ale takéto formy skôr zriedkavejšie

LEGÁLNOSŤ BDSM

To, či niekto vyznáva alebo nevyznáva BDSM, je u nás samozrejme súkromná vec. Treba však povedať, že niektoré aspekty komunity BDSM nemusia byť vždy v súlade so zákonom, najmä pokiaľ ide o filmy pre dospelých. Treba na to pamätať hlavne v internetovom priestore.

Najčastejšie a najobľúbenejšie praktiky BDSM

Najčastejšie a najobľúbenejšie praktiky BDSM Súčasťou BDSM a jeho troch spomínaných štýlov sú aj viaceré konkrétne technik a praktiky. Nakoľko ich počet je naozaj obrovský a nie je v mojich silách ich ani všetky vymenovať, rozhodol som sa vám priblížiť len tie najčastejšie a najviac obľúbené.

Tu sú aj s krátkym popisom danej praktiky alebo techniky:

Zväzovanie

Zrejme najviac využívanou a najobľúbenejšou praktikou využívanou v BDSM je bondage zväzovanie. To môže mať podobu len zviazania rúk, ale napríklad aj úplného znehybnenia tela. Existujú tiež špecializované techniky zamerané na zväzovanie do konkrétneho tvaru alebo určitým štýlom. Zväzovanie môže byť doplnené aj o mučenie, hranie rolí a niektoré iné techniky.

Mučenie

Druhou veľmi využívanou praktikou je mučenie a to na rôzne spôsoby. Býva spojené so zväzovaním alebo hraním rolí a využívajú sa pri tom niekedy aj špeciálne stroje a pomôcky. Najrozšírenejšími technikami a praktikami sú mučenie voskom, vodou, ľadom, šteklením, elektrickou energiou alebo rôznymi nástrojmi spôsobujúcimi bolesť v genitáliách.

Výprask

Výprasky sú veľmi často a tiež veľmi populárnou technikou využívanou v rámci BDSM štýlu sexuálneho život. Môžu mať rôznu podobu, v závislosti od intenzity, miesta výprasku na tele a aj podľa použitých pomôcok. Najčastejšie praktiky sú spanking, kedy ide o vyplieskanie zadku zväčša holou rukou a whipping, čiže bičovanie s pomocou sado-maso bičíkov.

Odopieranie orgazmu

Po anglicky sa tejto technike hovorí aj teasing alebo denial. Cieľom techniky je najskôr sexuálna stimulácia submisívnej osoby zo strany dominantného partnera, no bez dosiahnutia vyvrcholenia. Môžu sa k tomu používať rôzne pomôcky a vykonávanie tejto techniky môže byť buď krátkodobé, napríklad v rámci hodín, ale aj dlhodobé, čiže na niekoľko dní.

Hranie rolí

Z hľadiska obľúbenosti je veľmi široko využívanou praktikou je hranie rolí. Tu sa fantázii medze naozaj nekladú, spoločné je však vždy to, že jeden účastník je dominantný a druhý submisívny. Najviac využívané sú praktiky ageplay, dogplay, feminization, hranie rolí v podobe ľudského nábytku či ponyplay. Hranie môže prebiehať dokonca aj na verejnosti.

Fetišizmus

Pod pojmom fetišizmus sa v rámci BDSM myslia techniky a praktiky zamerané špeciálne na nejakú časť tela alebo konkrétny druh sexuálnej stimulácie, čo prináša sexuálne vzrušenie obom partnerom. Medzi najčastejšie fetiše využívané v BDSM patria footfetish, fisting, CFNM, trampling, teabagging, pissing, milking, latex alebo fetiš zameraný na topánky.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako podporiť a zlepšiť vzrušivosť a libido

Ako podporiť a zlepšiť vzrušivosť a libido Podobne ako v prípade bežného sexuálneho života a sexu, aj v prípade BDSM praktík a štýlov je nevyhnutnou súčasťou maximálneho „užitia si“ dostatočné libido a s tým súvisiaca vzrušivosť. To sa týka tak mužov, ako aj žien, pričom tieto dva aspekty BDSM sexuálneho života je možné ovplyvniť viacerými spôsobmi a možnosťami.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú tie, ktoré sa aj mne osobne v rámci sexuálneho života osvedčili najviac:

pohyb je základom kondície aj vitality a to platí aj v prípade tej sexuálnej, u mužov pomáha na tvorbu testosterónu, hlavne ak ide aktívnejší pohyb
dôležité sú aj potraviny, zamerať sa treba na ovocie, zeleninu, oriešky a morské plody, ktoré obsahujú veľa aminokyselín, mastných kyselín, minerálov a vitamín
obmedziť treba naopak negatívne faktory typu alkohol, fajčenie, stres a prepracovanosť, u žien aj mužov významne zhoršujú libido a chuť na sex
dostatok spánku je dôležitý pre hladinu pohlavných hormónov ovplyvňujúcich libido, celkovo platí, že čím viac oddychu máte, tým viac máte síl aj pri sexe
pomôcť si môžete tiež rastlinnými a prírodnými afrodiziakami, napríklad chilli, čokoláda alebo banány pomáhajú na zvýšenie libida, ja osobne s partnerkou používam aj čaje a prípravky obsahujúce rastlinné stimulanty pohlavných hormónov

Ako fungujú prípravky na zvýšenie libida a prečo ich odporúčam

Ako fungujú prípravky na zvýšenie libida a prečo ich odporúčam Rastlinné a prírodné afrodiziaka nemusia mať len podobu korenia, ovocia alebo čajov. Veľmi populárne sa v poslednej dobe stáva aj ich využitia v hotových prípravkoch, napríklad v tabletkách na perorálne užitie alebo v krémoch a géloch pre vonkajšiu aplikáciu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ich účinky sú v tomto prípade oveľa priamejšie:

 • Pre mužov ide o prípravky určené na zvýšenie libida aj zlepšenie stoporenia, pre ženy zas o produkty určené na zvýšenie prekrvenia a vzrušivosti v genitálnej oblasti

Tieto účinky sú dosiahnuté tým, že okrem rastlinných afrodiziak v podobe extraktov z bylín ako Maca alebo Ženšen, sú v zložení aj iné látky pôsobiace či už na pohlavné hormóny alebo na zlepšenie cirkulácie krvi v penise alebo všeobecne v genitálnej oblasti. Ide napríklad o aminokyseliny, najčastejšie o L-Arginín alebo L-Ornitín.

Moderná forma hotových prípravkov má zároveň aj niekoľko výhod:

zloženie z pohľadu účinných látok je komplexné a kombinuje pozitívne vplyvy viacerých zložiek, takže výsledný efekt môže byť silnejší a výraznejší
pôsobenie je vďaka charakteru látok maximálne prirodzené a prípravky sú takmer bezproblémové na užívanie z pohľadu vedľajších a nežiaducich účinkov
tie najlepšie značky na trhu majú aj svoj vlastný eshop, čo znamená, že tabletky, krémy alebo gély si viete kúpiť online, anonymne a z pohodlia svojho domova

Prípravky sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií. Prvou sú tie, ktoré sa aplikujú jednorazovo pred pohlavným stykom, napríklad krémy a gély na zvýšenie vzrušivosti pre ženy. Druhou tie, ktoré sa musia užívať pravidelne aj zopár mesiacov, zväčša tabletky pre mužov.

PRÍPRAVKY SÚ VOĽNE DOSTUPNÉ

Tak v prípade tabliet, ako aj v prípade krémov a gélov, sú všetky tieto prípravky dostupné voľne. Nejde teda o žiadne „modré pilulky“, na ktoré by ste potrebovali mať recept alebo absolvovať lekárske vyšetrenie. Objednať si ich viete aj online, takže anonymita je zaručená.

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi Zvýšenie libida sa v kvalite sexuálneho života, bez ohľadu na preferované štýly, techniky alebo praktiky, prejaví okamžite. Viem o čom hovorím, mám s tým naozaj dostatok skúseností. Dôležité však je, aby ste stavili na naozaj kvalitné prípravky a produkty, ktoré vám pomôžu. Nie všetky, ktoré sú na trhu, však potrebnú kvalitu majú.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ak sa pýtate, ako ich možno rozoznať, tak najlepšie podľa skúseností a referencií užívateľov z praxe. Ja osobne mám veľmi dobré skúsenosti so značkou Stoporex. Partnerka zas so značkou Stoporex Women, tabletkami aj krémom.

Naše vlastné skúsenosti sme zhrnuli vo forme recenzií priamo pre konkrétne prípravky:

Pre ženy:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Pre mužov:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.50

2 Hodnotení