Bolestivé semenníky

Bolestivé semenníky

Bolesť v semenníkoch je pre väčšinu mužov prvým viditeľným varovaním, ktoré môže indikovať problém s týmto dôležitým párovým orgánom pohlavnej sústavy. Nejde o ochorenie ako také, ale o príznak poukazujúci na nejaký druh problému dotýkajúci sa buď semenníkov, nadsemenníkov alebo inej blízkej časti pohlavnej sústavy.

Bolestivé semenníky môžu byť príznakom nejaké zápalu, fyziologickej zmeny, cysty, nádoru, alebo dokonca aj následkom dávnejšieho či čerstvého zranenia. Ide o symptóm poukazujúci na pomerne veľké množstvo rôznorodých problémov, no ani jeden z nich netreba podceniť.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Navyše, problémy so semenníkmi ovplyvňujú aj potenciu a plodnosť. V tomto orgáne sa totiž tvoria mužské pohlavné rozmnožovacie bunky, čiže spermie. Dobré zdravie semenníkov tak priamo súvisí so spermatogenézou a kvalitou produkovaných spermií.

Čo sú semenníky a aké príznaky sa s nimi spájajú

Čo sú semenníky a aké príznaky sa s nimi spájajú Pod pojmom semenníky sa myslí párový orgán nachádzajúci sa v mieškoch. Ide o pohlavnú žľazu, ktorá síce patrí členením do vnútornej časti pohlavnej sústavy, no vďaka jeho uloženiu ide o jeden z najviac zraniteľných orgánov celej rozmnožovacej sústavy muža.

 • Semenníky sú zodpovedné za produkciu spermií aj hormónu testosterón
 • V prípade spermií ide o pohlavné bunky mužov, ktoré sú schopné splynúť so ženskými pohlavnými bunkami a teda ich kvalita ovplyvňuje aj plodnosť a potenciu muža
 • Testosterón je zas hormón nevyhnutný pre sexuálnu túžbu

Semenníky sú uložené v miešku z dôvodu nutnosti odlišnej teploty potrebnej pre správnu spermatogenézu a dozrievanie spermií. Na rozdiel od ostatnej časti tela, v miešku je teplota o niečo nižšia a tak nie sú semenníky vystavené teplote 36 stupňov a viac, ale nižšej. Samozrejme, len v prípade, ak teplota okolia nestúpne neúmerne vysoko.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Čo sa týka problémov spojených so semenníkmi, môže ísť o nasledovné situácie:

vplyvom externého prostredia príde k fyziologickému narušeniu semenníkov, napríklad pri úraze
na podklade infekcie môžu vznikať zápaly v semenníkoch alebo nadsemenníkoch, čo ohrozuje kvalitu spermatogenézy
v dôsledku vnútorných príčin môžu semenníky postihnúť torzie, problémy s prekrvením či s nahromadením tekutín v ich okolí, cysty alebo vznik nádorov

Pri vývoji plodu sa miešok so semenníkmi nachádza v dutine brušnej, no počas vývoja semenníky zostúpia s mieškom dole do konečnej polohy pod penisom. Pri problémoch a poruchách semenníkov prichádza k výskytu nielen bolesti, ale aj k iným prejavom poukazujúcich na patologickú situáciu.

Najčastejšie ide o tieto symptómy:

povrchové začervenanie pokožky mieška
rôzne typy bolestí s koncentráciou v jednom mieste alebo s vystreľovaním do okolia
stuhnutie alebo zväčšenie celej oblasti mieška
výskyt „hrčky“, čo indikuje najčastejšie buď cystu alebo nádor
horúčky, triaška, opuchy
problémy s močením

VÝZNAM AJ PRE POHLAVNÝ ŽIVOT A SEXUÁLNE SPRÁVANIE

Semenníky sú dôležitým orgánom nielen pre produkciu spermií, ale aj pre vývoj druhotných pohlavných znakov a veľký vplyv majú aj na sexuálne správanie mužov. Môže za to druhá dôležitá funkcia tohto orgánu a to produkcia mužského hormónu zvaného testosterón.

Príčiny bolestivých semenníkov

Príčiny bolestivých semenníkov Bolestivé semenníky sú sprievodným prejavom pomerne veľkého množstva ochorení alebo problémov. Niekedy ide o priamy následok na narušenie fyziologickej štruktúry či správneho fungovania, inokedy o dôsledok dlhodobého a chronického vývoja určitej patologickej zmeny.

Toto sú najčastejšie príčiny, ktoré bolesť v semenníkoch spôsobujú:

Zápaly: Zápaly semenníkov nie sú tak časté, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ak už nastanú, veľmi často ide o zápal pochádzajúci z inej časti pohlavnej sústavy, napríklad z nadsemenníka či močových ciest. V prípade zápalu dochádza nielen k bolestiam, ale aj k opuchom a začervenaním konkrétnej časti mieška.

Nádory: Nádory nie sú síce priamo prvotnou príčinou bolesti semenníkov, nakoľko väčšinu prvého štádia bolesť absentuje, v konečnom dôsledku ale ide o ďalšie ochorenie, ktoré môže semenníky postihnúť. Naopak, vyskytnúť sa môžu bolesti v oblasti bedier. Typickým prejavom nádorového ochorenia je mnohonásobné zväčšenie semenníka.

Cysty: Okrem nádorov sa môžu v semenníkoch alebo v ich bezprostrednej blízkosti vyskytnúť aj cysty. V tomto prípade je bolesť omnoho citeľnejšia, najmä na pohmat. Rovnako tiež dochádza k zväčšeniu semenníkov a to nie všeobecne, ale skôr bodovo. Tu je typickým príznakom výskyt hrčky.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Torzia: Pod označením torzia sa myslí pretočenie semenníka okolo svojej osi. Najčastejšie sa stáva dospievajúcim chlapcom alebo mladým mužom, pričom po pretočení semenníka prichádza k uzavretiu ciev a zastaveniu prekrvenia, čo je sprevádzané bolesťou vystreľujúcou do stehna, nevoľnosťou a v extrémnom prípade aj zvracaním.

Varikokéla: Ak príde k rozšíreniu a zmnoženiu žíl odvádzajúcich krv zo semenníka, nadsemenníka a miešku, tento stav sa nazýva varikokéla. Ide o poruchu odtoku krvi zo semenníka, čo má negatívny vplyv na plodnosť. Niekedy je toto ochorenie asymptotické, ale vyskytovať sa môže aj s bolesťou a pocitom tlaku.

Hydrokokéla: Pod týmto označením sa myslí hromadenie tekutiny okolo semenníka v miešku a aj preto sa táto porucha označuje niekedy ako „vodný pruh“. Príznakom hydrokokély je zväčša nebolestivý opuch, ale vyskytnúť sa môžu aj bolesti v závislosti od príčiny stavu a súvisiacimi problémami.

Príčiny bolestivých semenníkov

Diagnostika problémov so semenníkmi

Diagnostika problémov so semenníkmi Ak sa u vás vyskytne bolesť v semenníku alebo v oboch semenníkoch, určite by ste mali navštíviť lekára. Platí to tak o bolestiach následkom úrazu, ako aj o bolestiach, kde nie je vyvolávajúca príčina celkom zjavná. Dôvod? Môže ísť o stav, ktorého ignorovanie by mohlo viesť až k trvalej poruche plodnosti.

Najčastejšie vyšetrenie zahŕňa:

anamnézu, vďaka ktorej je možné zistiť prítomné príznaky a podľa nich vysloviť aj domnienku, o ktorú chorobu semenníkov sa môže jednať
fyziologické vyšetrenie, ktorým lekár zistí napríklad prítomnosť opuchu, začervenania, mieru bolestivosti a podobne
zobrazovacie vyšetrenie, ktoré môže pomôcť odhaliť zranenia, krvácania, cysty a nádory
laboratórny rozbor krvi, najmä s ohľadom na určenie rakovinových markerov, ale aj s ohľadom na určenie hladiny testosterónu či bielych krviniek
biopsia, najmä v prípade zistenia nádoru, pričom toto vyšetrenie môže odhaliť, či sa jedná o nádor zhubný alebo nezhubný

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Hoci sú bolestivé semenníky nepríjemným príznakom poukazujúcim na vážny problém, pri včasnom a odbornom vyšetrení je možné pomerne rýchlo určiť príčinu a stanoviť liečbu. Aj preto odporúčam diagnostiky nikdy nepodceňovať a neodkladať návštevu urológa.

PREVENCIA JE NEVYHNUTNÁ

Ak patríte medzi mužov v rizikovej skupine, odporúčam aj pravidelne absolvovať preventívne vyšetrenia. Rovnako tak by ste mali zvážiť užívanie podporných prípravkov a prostriedkov podporujúcich zdravé fungovanie semenníkov.

Ako na vyriešenie bolesti v semenníkoch

Ako na vyriešenie bolesti v semenníkoch Bolestivé semenníky sa dajú vyriešiť jedine odstránením príčiny tejto bolesti. Podľa toho, aký vyvolávajúci faktor bolestivosť vyvolal, je potrebné nasadiť liečbu či zvoliť optimálne riešenie. Dôležité je nezabudnúť ani na podporné prostriedky, ktoré síce veľa mužov podceňuje, ale sú veľmi dôležité.

Toto sú možnosti, ktoré sa najviac využívajú

Liečba antibiotikami

Pri zápaloch semenníkov sa najčastejšie nasadzuje ako prvá voľba antibiotická liečba. Výber konkrétnych antibiotík a doba ich užívania musia byť výlučne v kompetencii lekára, nikdy si nestanovujte takúto liečbu sami. Okrem liečby samotného zápalu sa môžu podávať aj lieky zmierňujúce bolesť.

Režimové opatrenia

Súčasťou liečby pri zápaloch môžu byť aj režimové opatrenia pozostávajúce najmä s pokojového režimu na lôžku, symptomatickej liečby zameranej na sprievodné symptómy alebo v použití obkladov, ktoré sa prikladajú na miešok. Podobné je to aj pri úrazových stavoch alebo ako súčasť pooperačnej terapie.

Chirurgický zákrok

Chirurgická liečba sa používa pri väčšine vyššie spomínaných problémoch a ochoreniach súvisiacich so semenníkmi. Ide napríklad o torziu, varikokélu, hydrokokélu, pri cystách alebo pri výskyte nádorov. Niekedy sa jedná o komplexný chirurgický zákrok, inokedy len o zásah menšieho rozsahu v rámci jednodňovej chirurgie alebo laparoskopickou formou.

Chemoterapia a rádioterapia

Pokiaľ sa pri nádore preukáže jeho zhubnosť, okrem chirurgického vybratia nasleduje zväčša aj chemoterapia alebo rádioterapia. Rádioterapia je tzv. „ľahšia“ forma, nakoľko ide o ožarovanie, ktoré má priamo vplyv na nádorové bunky. Agresívnejšou protinádorovou formou je chemoterapia.

Punkcia alebo sklerotizácia

Ako alternatíva k chirurgickým zákrokom sa používajú pri dvoch špecifických problémoch punkcia alebo sklerotizácia. Punkcia sa využíva pri hydrokokéle na odčerpanie tekutiny, ale zväčša nejde o dlhodobé riešenie. Sklerotizácia žíl sa využíva pri varikokéle a to pomocou špeciálneho roztoku.

Voľne dostupné podporné tabletky

Súčasťou podpory môžu byť aj rôzne druhy tabliet a prípravkov určených pre zlepšenie zdravia semenníkov a celej pohlavnej sústavy. Ide buď o špeciálne tabletky na predpis, alebo o voľnopredajné výživové doplnky, ktoré sú aj nepomerne rozšírenejšie. Tieto doplnky fungujú aj v rámci prevencie.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Časté otázky o bolesti v semenníkoch

Časté otázky o bolesti v semenníkoch Semenníky väčšina mužov príliš nevníma a nezaoberá sa nimi až do doby, kedy nastanú prvé problémy či poruchy ich správnej činnosti. Bolesti v semenníkoch spustia u väčšiny mužov v hlave alarm a veľké množstvo otázok. Toto sú otázky, ktoré sa muži na internetových fórach a v diskusiách pýtajú najčastejšie:

Môže spôsobiť bolesť tesná spodná bielizeň či dlhodobé nevhodné sedenie?

Áno, môže sa stať, že bolesť je spôsobená aj takýmto „jednoduchým“ vonkajším faktorom. Vtedy sa môže vyskytnúť aj začervenanie pokožky, opar a podobné vonkajšie symptómy. Dlhodobé sedenie v polohe, kde prichádza k tlaku na miešok, zas spôsobí zhoršenie prekrvenia semenníkov, čo môže tiež krátkodobo vyvolať bolesť.

Existuje súvis medzi pohlavne prenosnými chorobami a bolesťou semenníkov?

Áno, pokiaľ sa jedná o infekciu postihujúcu priamo pohlavnú sústavu. Dobrým príkladom je kvasinková infekcia, ktorá je však oveľa častejšia u žien, než u mužov. Bolesť sa môže vyskytnúť aj pri chlamýdiovej infekcii. V oboch prípadoch sú ale prítomné aj iné príznaky.

Môžu byť za bolesťou absencia pohlavného styku?

Vylúčiť to úplne nemôžem, ale to, že by absencia pohlavného styku či ejakulácie mohla spôsobiť bolestivé semenníky, som sa nedozvedel zo žiadneho seriózneho zdroja. Ani moja vlastná skúsenosť s ničím podobným neexistuje. Ak však sú semenníky nadmerne prekrvené, môže sa bolesť vyskytnúť po dosiahnutí orgazmu alebo pri sexuálnom vzrušení.

Čítal som, že aj obličkové kamene môžu vyvolať bolesti. Je to tak?

V tomto prípade treba rozoznávať, o akú konkrétnu bolesť ide. Ak sa obličkové alebo močové kamene presúvajú močovými cestami smerom do mechúra, môžu dráždiť sliznicu a vyvolať nepríjemné pocity. V takom prípade môže bolesť vyžarovať do oblasti mieška.

Ovplyvňujú bolesti aj moju plodnosť a potenciu?

Odpoviem asi takto: úplne priamo bolesti potenciu a plodnosť neovplyvňujú, ale príčiny vyvolávajúce bolesti to už urobiť môžu. Chronické zápaly, torzie, žilové problémy, cysty, o nádoroch ani nehovoriac, to všetko má negatívny vplyv na plodnosť a spermatogenézu.

Ako fungujú tabletky na podporu zdravia semenníkov a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu zdravia semenníkov a prečo ich odporúčam Ak chcete podporiť lepšie fungovanie svojich semenníkov, prípadne v rámci prevencie alebo následnej podpornej liečby sa chcete dostať čo najrýchlejšie „do kondície“, tabletky sú na to ideálnym prostriedkom.

Vo väčšine prípadov majú komplexný význam:

 • Najčastejšie ide o tabletky podporujúce spermatogenézu, prirodzenú stimuláciu testosterónu a celkovo podporujúce plodnosť a potenciu ako takú

Tabletky o ktorých hovorím sú bez lekárskeho receptu a majú 100 % prírodné zloženie. Ide o prípravky, ktoré obsahujú extrakty a výťažky rôznych druhov rastlín považovaných buď za prírodné afrodiziaka alebo za rastliny priaznivo vplývajúce na močovú a pohlavnú sústavu. Aj preto sa používajú veľmi často v rámci prevencie na zlepšenie potencie.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Tu sú tri najčastejšie účinky, ktoré tabletky majú:

podporujú spermatogenézu, ktorá je dôležitá pre zvýšenie plodnosti a potencie, pričom práve v dôsledku problémov so semenníkmi môže byť najviac ovplyvnená
zlepšujú potenciu ako takú, dokonca väčšina tabliet zlepšuje aj prekrvenie pohlavného údu a teda aj erekciu
podporujú libido a sexuálnu chuť a to normalizáciou hladiny testosterónu v tele, čo je ďalšia funkcia semenníkov, ktorá býva pri problémoch s nimi najviac zasiahnutá

Nespornou výhodou tabliet je minimum vedľajších účinkov. Nakoľko zloženie je prírodné, nie sú tu žiadne umelo vyrábané chemické látky spôsobujúce negatívne efekty. Práve naopak, ide o jeden z najviac prirodzených prostriedkov na upevnenie zdravia semenníkov a to je aj dostatočná záruka bezpečného užívania.

Hoci užívanie a dávkovanie popisuje vždy aj výrobca tabliet, ja odporúčam aj toto:

tabletky užívať pred jedlom a zapiť ich vodou
nekombinovať viacero značiek a rozhodne neprekračovať maximálnu dávku
vnímať prípravok ako dlhodobý, určite to nefunguje jednorazovo, nakoľko prírodné zloženie je založené na dlhodobejšom vstrebávaní látok do organizmu

PODPORNÁ FUNKCIA

Pamätajte na to, že vyššie spomínané tabletky majú len podpornú funkciu pre lepšie fungovanie semenníkov a spermatogenézy ako takej. Nemajú silu liečiť alebo riešiť vážnejšie problémy a poruchy. Možno aj preto nie sú na predpis, ale len voľnopredajné.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Počas uplynulých rokov som sa stretol s mnohými značkami prípravkov určených tak na podporu semenníkov, ako aj na celkovú podporu lepšieho fungovania pohlavnej sústavy. Nie všetky tieto produkty fungujú rovnako a preto odporúčam, aby ste sa zamerali na overené značky, ktoré majú väčšie množstvo spokojných referencií.

Aby som vám uľahčil zorientovanie sa medzi desiatkami rozličných tabliet, pripravil som nasledujúcu tabuľku s prehľadom jednotlivých značiek. Všetky som ich vyskúšal a napísal o nich aj samostatné recenzie. Nech sa páči:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.73

11 Hodnotení