Fimóza

Fimóza

Za týmto netypickým názvom sa skrýva problém, ktorý by si väčšina mužov nevedela predstaviť. Ide totiž o ochorenie, ktoré znemožňuje pretiahnutie predkožky cez žaluď. Na postupné preťahovanie predkožky u detí sú rôzne názory, no v prípade, že vplyvom rôznych okolností neprebehne stiahnutie ani v puberte, následkom je fimóza v dospelosti.

Práve fimóza predkožky u detí je z pohľadu čísel najviac riziková. Štatistiky hovoria, že ju má až 10 % chlapcov vo veku 3 rokov. Jediná efektívna liečba dlhodobo neriešeného stavu je však operácia a práve preto by sa tejto téme mali venovať nielen muži, ale aj matky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Fimóza sa však môže vyskytovať aj u dospelých mužov a spôsobuje problémy v sexuálnom živote. Ak sa vás tento stav týka, čítajte ďalej. Pochopiteľne, odborné vyšetrenie a liečbu môže stanoviť len urológ, takže ja poskytnem len základné informácie.

Čo je fimóza

Čo je fimóza Ako fimóza sa označuje jednoducho stav, kedy nie je možné pretiahnuť predkožku cez žaluď, ten je teda trvale zahalený. Fimóza môže mať viacero foriem, pričom v niektorých prípadoch sa spája aj s ďalšími problémami na penise, typicky najviac s krátkou uzdičkou.

 • Fimóza môže byť vrodená alebo získaná porucha stiahnutia predkožky cez žaluď
 • Podľa stupňa závažnosti môže byť fimóza absolútna, kedy nie je možné stiahnuť predkožku cez žaluď vôbec, alebo relatívna, kedy to nie je možné iba počas erekcie
 • Z hľadiska pôvodu môže byť fimóza vrodená alebo získaná počas života

Ak ide o vrodenú formu, ktorá sa nazýva aj fyziologická fimóza, tá sa vyskytuje od narodenia a zvyčajne trvá prvé dva roky. Tento stav by sa mal upraviť sám v prípade, ak dieťa nemá žiaden problém s močením. Násilne by sa nemala predkožka preťahovať, jedine ak, tak prirodzene počas kúpania a najmä opatrne, aby neprišlo ku krvácaniu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

V prípade získanej formy, čiže ak je fimóza patologická, tak platí, že:

tento stav vznikol až v období, ktorému predchádzalo obdobie správnej funkčnosti sťahovania predkožky
najčastejšie dochádza k problému v dôsledku zjazvenia tkaniva
za týmto zjazveným tkanivom môžu byť cukrovka, časté zápaly, zanedbaná hygiena alebo nešetrné sťahovanie predkožky
vyskytuje sa najčastejšie u chlapcov vo veku do 10 rokov
až 17 % prípadov je spojených s balantídou, čiže zápalom žaluďa
v tomto prípade sa ako liečba uplatňuje kombinácia mastí a strečingu

V súvislosti s fimózou treba zmieniť ešte jeden stav a to je parafimóza. V tomto prípade ide o akútny problémy, kedy sa podarí predkožku stiahnuť cez žaluď, ale nedá sa to spraviť už naopak. Môže tak prísť k zaškrteniu prívodu krvi a k opuchu penisu.

NIEKOĽKO ŠTATISTÍK

Výskyt fimózy klesá postupne so stúpajúcim vekom chlapcov. Čím je vek vyšší, tým menej časté sú problémy s pretiahnutím predkožky cez žaluď. Kým u detí do 6 rokov sa môže vyskytovať v niektorých prípadoch až s 33 % pravdepodobnosťou o niekoľko rokov neskôr klesá problém len k zopár percentám.

Fimóza a jej príznaky, prejavy a komplikácie

Fimóza a jej príznaky, prejavy a komplikácie Typickým a základným prejavom fimózy je nemožnosť stiahnuť predkožku cez žaluď. Podľa formy a závažnosti ochorenia sa však môže tento príznak meniť a je dôležité rozoznať fimózu od iných problémov miernejšieho charakteru, napríklad od konglutinácie. V tomto prípade ide len o prechodné zlepenie predkožky, nie o trvalý stav.

Fimóza je typická nasledovným stavom:

pri úplnej fimóze nie je možné vôbec predkožku stiahnuť a siaha až po močovú rúru
ak ide o čiastočnú formu, v tomto prípade je možné žaluď čiastočne obnažiť, ale zároveň nemusí prísť k pretiahnutiu cez jeho najširšiu časť zvanú koruna
pokiaľ pôjde o stav parafimózy, typickým prejavom je neschopnosť pretiahnuť predkožku cez žaluď naspäť do pôvodnej polohy

Pokiaľ ide o súvisiace symptómy, tie môžu byť spôsobené komplikáciami. Najčastejšie dochádza k zápalom v oblasti žaluďa alebo predkožky, vyskytovať sa tiež môžu bolesti počas erekcie, prichádza aj k častejšiemu močeniu, ale v menšom objeme.

Príčiny a rizikové faktory fimózy

Príčiny a rizikové faktory fimózy Príčiny fimózy môžu byť rozdielne podľa toho, či sa jedná o ochorenie vyskytujúce sa u detí alebo o stav, ktorý vznikne u dospelého muža. Pri narodení je fimóza samozrejme prirodzená, no ak trvá bez zmien dlhšie, ide už o poruchu. Prítomné sú aj rôzne rizikové faktory.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú tie, ktoré sú pri fimóze najčastejšie:

Absencia postupného preťahovania predkožky: Najčastejšie za fimózou u detí aj vo vyššom veku je zanedbanie postupného preťahovania predkožky. Sťahovanie predkožky by sa síce nemalo riešiť násilne, ale pozvoľné postupné preťahovanie cez žaluď napríklad počas kúpania je možné a podporuje to aj prirodzený proces.

Násilné sťahovanie predkožky: U detí môže byť príčinou nielen zanedbanie postupného sťahovania predkožky, ale aj opačný extrém, čiže príliš nešetrné a násilné sťahovanie. V tomto prípade k vzniku menších poranení a trhlín, výsledkom je potom aj čiastočné zjazvenie tkaniva, dlhodobé hojenie a aj fimóza.

Ďalšie príčiny u detí: Medzi ďalšie príčiny a rizikové faktory, ktoré môžu byť za fimózou u detí, sú napríklad nedostatočná hladina pohlavných hormónov alebo intenzívnejšia sexuálna aktivita v období začiatku dospievania. Problémom môže byť výnimočne aj stav trvalého močového katétra a zanedbania pretiahnutia predkožky pri cievkovaní.

Infekcie a zápaly: U detí a aj u dospelých môžu byť za fimózou tiež príčiny súvisiace so zápalmi a infekciami. Ide najčastejšie o zápaly a infekcie predkožky, žaluďa alebo uzdičky. Tieto problémy môžu vzniknúť na podklade čiastočne zanedbanej hygieny, drobných poranení, v dôsledku vredov alebo ako autoimunitné zápaly kože.

Cukrovka: Ide o rizikový faktor, ktorý môže byť príčinou k vzniku získanej fimózy u mužov najmä vo vyššom veku. Pri cukrovke totiž môže prísť k zhrubnutiu predkožky, čo so sebou prinesie aj jej zúženie a ťažkosti s pretiahnutím cez korunu žaluďu. Zároveň sa tak zhoršuje aj hygiena, z čoho môžu vzniknúť už spomínané zápaly alebo infekcie v tejto oblasti.

Krátka uzdička: V súvislosti s fimózou sa treba zmieniť aj o pridruženom stave a to o príliš krátkej uzdičke. V tomto prípade nemôže prísť fyziologicky k stiahnutiu predkožky cez žaluď ani nie tak v dôsledku problémov so samotnou predkožkou, ale preto, že to nedovoľuje obmedzenie dĺžky uzdičky, ktorá spája predkožku so žaluďom.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Diagnostika fimózy

Diagnostika fimózy Fimóza je stav, ktorý je viditeľný na prvý pohľad, avšak napriek tomu musí byť vyšetrenie komplexné. Zamerané je nielen na potvrdenie tohto stavu, ale dôležité je aj odhalenie príčiny a podľa toho aj indikácia možného riešenia a liečby. Diagnostika sa mierne líši podľa toho, či sa jedná o fimózu u malého chlapca alebo o fimózu u dospelého muža.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Vyšetrenie prebieha teda na viacerých úrovniach:

anamnéza – na úvod vyšetrenia je dôležitá anamnéza, kedy sa lekár, najčastejšie urológ, pýta na možné rizikové faktory a u detí aj na postup sťahovania predkožky
fyziologické vyšetrenie – druhé na rad príde priamo fyziologické vyšetrenie penisu, čiže sa skúma forma a závažnosť nemožnosti pretiahnutia predkožky cez žaluď
laboratórne testy – v prípade, ak je fimóza u dospelého človeka, môže vzniknúť podozrenie, že súvisí s cukrovkou, vtedy je na mieste aj laboratórne vyšetrenie krvi
ďalšie vyšetrenia – podľa aktuálneho stavu môže lekár zvoliť aj dodatočné testy a vyšetrenia, napríklad na zistenie prítomnosti komplikácií s močovými cestami

Ako som spomenul už na úvod, úlohou lekárskeho vyšetrenia je tiež rozoznať fimózu od dočasného stavu zvaného konglutinácia. Rovnako tak by malo byť súčasťou diagnostiky aj zistenie prítomnosti komplikácií, napríklad opakovaných zápalov predkožky či žaluďa.

ZISTENIE AJ SÚVISIACICH OCHORENÍ A PORÚCH

Okrem samotného vyšetrenia za účelom potvrdenia fimózy je diagnostika zameraná aj na ďalšie súvisiace ochorenia a poruchy. Lekár vyšetrí penis najmä za účelom zistenia, či dochádza aj k parafimóze, ale tiež je dôležité zamerať sa na dĺžku uzdičky. Tá môže byť príčinou aj ďalšieho problému a to predčasnej ejakulácie.

Riešenie a liečba fimózy

Riešenie a liečba fimózy Na základe stanovenia konkrétnej príčiny fimózy je možné zvoliť vhodnú formu jej liečby alebo riešenia. Pri metóde liečby zohráva veľkú úlohu aj to, či sa vyskytuje na penise len fimóza, alebo či sa jedná aj o súbeh s inými poruchami, napríklad krátkou uzdičkou.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Liečba a riešenie fimózy môže prebiehať viacerými formami a smermi:

Režimové opatrenia

Prvou voľbou sú režimové opatrenia. Pri akútnej fimóze sa odporúčajú aplikovať studené obklady, ktoré môžu uvoľniť tlak. Ak ide o fimózu vrodenú a dieťa ešte nedosiahlo vek 2 rokov, režimové opatrenia zahŕňajú aj poučenie lekára pre rodičov, akým spôsobom by sa malo postupovať pri sťahovaní predkožky počas kúpeľa.

Pokiaľ ide o stav parafimózy, čiže stiahnutia predkožky cez žaluď, ale bez možnosti pretiahnutia naspäť, odporúča sa okamžitý zásah rukami. Cieľom zásahu je stlačenie žaluďa tak, že sa pokúsite pretiahnuť predkožku naspäť. Ak tento zásah nepomôže, je treba navštíviť lekára, ktorý postupuje v konzervatívnej alebo chirurgickej liečbe.

Kozervatívna liečba

Druhou formou riešenia fimózy je konzervatívna liečba. V prípade spomínaného stavu parafimózy spočíva táto forma terapie v podaní špeciálnych injekcií na zmiernenie opuchu žaluďa, ktorý môže brániť k pretiahnutiu predkožky naspäť. Pokiaľ ide o klasický stav fimózy, tu sa aplikujú najčastejšie lokálne prostriedky.

Najčastejšie sa indikujú kortikoidy vo forme mastí, ktoré sa aplikujú na postihnuté miesto. Liečba je bezbolestná a má vysokú úspešnosť, niektoré zdroje udávajú až 95 % úspešnosť používania kortikosteroidných mastí. Tie obsahujú malé množstvo vysokoúčinných látok, ktoré pôsobia zároveň aj protizápalovo a zlepšujú imunitnú reakciu.

Zloženie závisí od konkrétneho prípravku, pričom cieľom je aj stenčenie pokožky samotnej predkožky. Doplnkom k liečbe pomocou týchto lokálnych mastí sú aj špeciálne cvičenia, čiže strečing. Podstatou týchto cvičení je mechanické namáhanie úzkeho miesta, najčastejšie v čistej teplej vode, prípadne aj s nejakými špeciálnymi pomôckami.

Chirurgická liečba

Pokiaľ nepríde k vyriešeniu fimózy klasickou konzervatívnou terapiou, alebo pri akútnych prípadoch ohrozujúcich pohlavný úd, riešením je chirurgický zákrok. Ten môže mať viacero podôb v závislosti od závažnosti a formy poruchy. Veľmi často sa vykonáva cirkumcízia, čiže obriezka, kedy príde k odstráneniu časti alebo celej predkožky žaluďa.

Menej invazívnymi sú rezy len po jednej strane predkožky, ktorých cieľom je uvoľnenie predkožky a uvoľnenie tlaku. Táto metóda sa nazýva niekedy aj Z-plastika. Pri parafimóze sa však vykonáva najčastejšie kompletná obriezka. Ako doplnok k týmto zákrokom sa môže vykonať neskôr plastická úprava predkožky kvôli estetickejšiemu vzhľadu.

Časté otázky o fimóze

Časté otázky o fimóze Aby bola moja téma o fimóze komplexná a aby som zachytil všetky podstatné informácie, rozhodol som sa pozrieť na túto poruchu nielen z teoretického, ale aj praktického hľadiska. Navštívil som preto fóra a diskusie s cieľom nájsť najčastejšie otázky:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Je potrebné u malých chlapcov predkožku sťahovať?

Odpoveď na túto otázku sa počas posledných rokov menila. V minulosti nikto túto otázku ani neriešil, potom prišla móda až príliš častého odlepovania predkožky aj u detí do 3 rokov. Dnes sa to necháva skôr na prirodzený proces, len s miernym preťahovaním počas kúpania.

Je potrebné stiahnutie predkožky aj v prípade vzniku zápalu žaluďa?

Ani takýto stav ešte neznamená nevyhnutnosť stiahnutia ešte nepretiahnutej predkožky. Predkožkový vak sa dá uvoľniť v tomto prípade aj bez úplného stiahnutia a to pomocou špeciálnej paličkovej sondy. Toto však už musí spraviť lekár.

Súvisí fimóza aj s nejakými ochoreniami močových ciest?

Áno a to tak u mladých chlapcov, ako aj u mužov. Najčastejšie v dôsledku fimózy dochádza k tlaku na močovú rúru, čoho výsledkom je pocit neúplného vymočenia, častejšie močenie v menších dávkach a v extrémnom prípade až retencia moču naspäť v močovej rúre.

Môže viesť fimóza aj k nádorovému ochoreniu penisu?

Áno, hoci zďaleka nejde o jedinú príčinu karcinómu penisu. Navyše, musí sa jednať o dlhodobo neriešenú fimózu už od detstva. Až v tomto prípade môže byť takýto stav jedným z faktorov zvyšujúcich riziko výskytu karcinómu penisu v dospelosti.

Ako sa treba starať o penis u malých bábätiek a chlapcov?

Najlepšie je prirodzené umývanie penisu teplou vodou pod prúdom vody. Pokiaľ ešte neprišlo k stiahnutiu predkožky, umývajte penis len zvonka tak isto, ako ostatný genitál. U najmenších bábätiek treba pravidelne vymieňať plienku, moč a teplo totiž podporujú vznik infekcie.

Ako fungujú lieky na fimózu

Ako fungujú lieky na fimózu Ak ide o lieky, v prípade fimózy sa pod týmto názvom myslí lokálna liečba vo forme mastí. Tie sa nanášajú rukami či prstami na postihnuté miesto, pričom ich cieľom je pôsobenie na stenčenie kože predkožky, ale majú aj protizápalové účinky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tieto masti fungujú najčastejšie na nasledovnom princípe:

 • Najčastejšie sa jedná o prípravky s obsahom kortikosteroidov, zväčša typu ako clobetasol propionát alebo valerát, dipropionát, čo sú deriváty betamethasonu

Maste sú založené na nižšej koncentrácií týchto kortikosterodiných látok, zväčša okolo 0,005 až 0,1 %. Ide však o veľmi účinné látky, ktoré je možné použiť aj u detí do 3 rokov. Liečba týmto spôsobom sa dá použiť aj u dospelých pacientov, na druhú stranu, s vyšším vekom úspešnosť mierne klesá.

TESTUJÚ SA AJ NOVŠIE PRÍPRAVKY

Okrem už spomínaných mastí s obsahom kortikosteroidov sa testujú v poslednej dobe aj lokálne prípravky obsahujúce bylinky. Aktuálne je ale v rámci konzervatívnej liečby kortikosteroidná terapia najlepšou voľbou z pohľadu percentuálnej úspešnosti.

Tabletky, ktoré som vyskúšal na potenciu a sú bez receptu

Tabletky, ktoré som vyskúšal na potenciu a sú bez receptu V prípade, ak už budete mať problém s fimózou vyriešený a chceli by ste podporiť svoju potenciu, odporúčam siahnuť po prírodných prostriedkoch. Tie už zďaleka nemajú len formu nejakých byliniek a čajov, práve naopak, vďaka modernej dobe majú aj prijateľnejšiu podobu.

Najpopulárnejšie sú tabletky a gélové kapsuly:

 • Všetky tieto prípravky sú založené na účinných látkach v podobe extraktov rastlinných afrodiziak, ktoré sú doplnené obvykle o látky pôsobiace na libido, erekciu aj plodnosť

Podstatou pôsobenia týchto látok je jednak podporiť hormonálnu hladinu testosterónu a jeho prirodzenú stimuláciu, zároveň aj zlepšiť prekrvenie penisu. Oba tieto účinky sú dosiahnuté postupne a pri pravidelnom dávkovaní. Vďaka kombinácii účinných látok aj s vitamínmi a minerálmi sa tiež zvyšuje sexuálna vitalita.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Pokiaľ ide o popularitu v posledných rokoch, tá je daná aj týmito výhodami:

vzhľadom na čisto prírodné zloženie si môžete kúpiť tabletky bez predpisu, nie je treba ani navštíviť lekára kvôli vyšetreniu
prípravky si viete kúpiť v lekárni, ale viaceré sú dostupné aj cez internet, mnoho výrobcov či distribútorov totiž prevádzkuje oficiálne eshopy
vzhľadom na to, že účinné látky neobsahujú žiadne syntetické zložky, je pôsobenie prirodzené a s minimálnymi vedľajšími účinkami
vďaka pestrému zloženiu pôsobia tabletky na viacero oblastí sexuálneho života, no účinky neprídu zo dňa na deň, niekedy to trvá aj týždne či mesiace

Uvedené tabletky som užíval aj ja sám a vyskúšal som desiatky rôznych značiek. Pravdou je, že viaceré v praxi neúčinkujú tak, ako to deklaruje ich výrobca na obale. Na trhu sú ale aj značky, ktorých pôsobenie je viditeľné v praxi, napríklad Stoporex.

Tabliet, ktoré majú pozitívne referencie, je ešte viac. Tu sú značky, ktoré som skúsil:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.00

1 Hodnotenie

Dobrý deň, Mohol by som sa Vás opýtať že ked si dám spraviť fimózu-zúženie predkožky že či budem mať problém s erekciou že sa nespravím alebo budem mať problém v sexuálnom živote?…
Ďakujem

Dominik píše 14 apríla 2019 o 17:29

Pridať komentár