Frigidita

Frigidita

Pod pojmom frigidita alebo frigidnosť sa myslí problém s libidom a sexuálnym apetítom u žien. Ide o obdobnú situáciu, ako je strata libida u mužov, aj keď viaceré súvisiace sexuálne problémy ako aj príčiny tohto problému sú odlišné. Ochladnutie ženy k prirodzenému pohlavnému pudu je však rozhodne neprirodzené.

Pravdou na druhú stranu je, že dnes sa už pojem frigidita používa až nadmerne. Nie každá žena, ktorá neprejavuje dostatočný záujem o sexuálny kontakt, je automaticky frigidná. Naopak, sú situácie, kedy je takýto stav prirodzený.

Pokiaľ však trvá takáto nechuť k sexuálnemu styku alebo absencia potreby pohlavného kontaktu dlhšiu dobu, ide už o problematický stav, ktorý je určite potrebné riešiť. V nasledujúcich riadkoch sa vám budem snažiť poradiť, ako na to.

Čo je frigidita a aké sú jej príznaky

Čo je frigidita a aké sú jej príznaky Aby sme ale mohli začať problém riešiť, musíme si najprv stanoviť, čo frigidita je a čo všetko zahŕňa. Vo všeobecnosti sa týmto pojmom označuje strata motivácie k pohlavnému styku, čiže ide v princípe o obdobu toho, ako reaguje muž s nízkym libidom na pohlavný styk.

 • Frigidita znamená chladnosť, pričom u žien sa tým myslí pohlavná chladnosť
 • Tento problém sa prejavuje zníženým záujmom o pohlavný styk a v prípade, ak k styku príde, môže u ženy absentovať vzrušenie a tiež aj orgazmus
 • Problém sa prejavuje nielen v praxi, ale napríklad aj stratou motivácie

Hoci je frigidita veľmi podobná strate libida u mužov, v niečom je tento stav u žien iný. Je to najmä v prepojení na iné problémy a poruchy v sexuálnej oblasti, nakoľko u mužov sa obvykle strata libida spája len so zníženým záujmom o sex. U žien môže byť táto porucha spojená aj s inými sexuálnymi problémami.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Tu je zoznam a popis najčastejších z nich:

anorgazmia – pod týmto pojmom sa myslí strata schopnosti mať orgazmus počas sexuálneho styku, čiže ak aj k pohlavnému kontaktu príde, u ženy je bez orgazmu
sexuálna averzia – ide o averziu voči sexuálnemu styku, pričom sa môže týkať nielen pohlavného styku s partnerom, ale aj masturbácie
dyspareunia – ak príde k pohlavnému styku, žena počas neho pociťuje bolesti
vaginizmus – pri styku príde k automatickému a reflexnému stiahnutiu svalov pošvy a pohlavný styk je nemožný, nakoľko penis sa do pošvy nemôže dostať

Vyššie spomenuté sexuálne problémy bývajú veľmi často spojené s frigiditou, aj keď určite neplatí, že to musí byť u každej ženy a že je to automatické. Frigidnosť sa môže vyskytovať aj samostatne a vtedy môže byť spôsobená skôr reakciou na nejaký problémový podnet.

S frigiditou sú spojené aj nasledujúce symptómy, ktoré ju pomôžu rozlíšiť:

nízky alebo absentujúci záujem o sexuálnu aktivitu
absencia sexuálnym myšlienok a fantázií
žiadna snaha o začiatok sexuálneho styku
chýbajúcu pocit rozkoše počas predohry alebo sexuálneho styku
nízke alebo žiadne sexuálne vzrušenie počas styku
v najhorších prípadoch citová chladnosť aj na jemné intímnosti

DLHŠIE AKO POL ROKA

Aby sa dalo naozaj hovoriť o frigidnosti, je potrebné, aby vyššie uvedený stav a s ním spojené prejavy trvali dlhšiu dobu. Pokiaľ tento problém pretrváva napríklad 6 mesiacov a viac, určite sa už jedná o frigiditu a treba to riešiť.

Príčiny frigidity

Príčiny frigidity Za frigiditou u žien môže byť hneď niekoľko dôvodov a vo veľa prípadoch ide o dôvody, ktoré sa ani samotnej ženy netýkajú. V tomto treba byť aj trocha viac sebakritický, nakoľko mnoho mužov svojim nezáujmom o partnerku môže vyvolať podobnú reakciu aj u nej.

Toto sú najčastejšie príčiny frigidnosti:

Psychické faktory: Za problémami s nízkymi alebo žiadnym sexuálnym apetítom môžu byť rôzne druhy psychických problémov a chorôb, napríklad nervozita, depresia, strach, úzkosť alebo nespokojnosť s vlastným vzhľadom a nízke sebavedomie. V niektorých prípadoch sú tieto faktory ovplyvnené aj okolitým prostredím a výchovou v mladosti.

Choroby: Tak, ako aj u mužov, aj u žien vedia choroby spôsobiť problém s libidom. Ide napríklad o vysoký krvný tlak, cukrovku, Parkinsonovu chorobu alebo metabolické ochorenia. Rovnako tak niektoré zápaly a infekcie v pohlavnej a močovej sústave majú takýto efekt, tiež aj odstránenie vaječníkov.

Hormonálna nerovnováha: Vo vyššom veku, najmä v období menopauzy, nastáva u žien veľký výkyv estrogénu a testosterónu, čo spôsobí hormonálnu nerovnováhu a ovplyvní to aj sexuálnu energiu a chuť na pohlavný styk. Za problémami tohto typu však môžu byť napríklad aj poruchy činnosti štítnej žľazy.

Užívanie niektorých liekov: Je všeobecne známe, že vedľajšie účinky niektorých liekov na predpis môžu ovplyvniť aj ženskú sexualitu a pohlavné prirodzené pudy. Ide najmä o lieky určené na liečbu depresií a psychóz, ale aj lieky na srdce, epilepsiu, alergiu či rôzne špeciálne hormonálne preparáty. Negatívny vplyv môže mať aj dlhodobé užívanie antikoncepcie.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Alkohol a fajčenie: Fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu spôsobujú problémy tak ženám, ako aj mužom. Ide o faktory ovplyvňujúce nielen sexuálnu oblasť, ale prakticky všetky životne dôležité systémy. Najviac sa ich vplyv prejavuje v kardiovaskulárnom systéme a sekundárne následne aj v nedostatočnej činnosti hormónov, čo má vplyv na libido.

Problémy v partnerskom živote: Poslednou z najdôležitejších príčin, ktoré chcem spomenúť, sú problémy s partnerom. Vo vzťahoch, kde to „neklape“ a kde žena necíti náklonnosť muža, je veľmi ťažké udržať sexuálnu energiu na vysokej úrovni. Nedostatočná komunikácia, stres, nepochopenie, to všetko ovplyvňuje u žien ich sexuálny apetít.

Príčiny frigidity

Diagnostika frigidity

Diagnostika frigidity Na základe vonkajších príznakov sa dá frigidita síce ľahko zistiť, ale ide len o čiastočné identifikovanie problému. Oveľa dôležitejšie je totiž zistiť, čo je za frigiditou, aké faktory ju ovplyvňujú a tiež aj to, či s ňou nie sú spojené ďalšie sexuálne problémy a ako veľmi. Pokiaľ chcete mať úplnú istotu, určite odporúčam diagnostiku u odborného lekára.

Najčastejšie sa pri tom vykonávajú tieto vyšetrenia:

anamnéza, čiže zisťovanie príčin, faktorov a priebehu frigidity na základe rozhovoru
fyziologické vyšetrenia, spočívajúce v zistení stavu štítnej žľazy a iných orgánov
rozbor krvi, ktorým sa môže zistiť stav červených krviniek aj hladina hormónov
rozbor moču, vďaka ktorému je možné potvrdiť či vylúčiť niektoré zápaly a infekcie

Všetky vyššie spomenuté testy a vyšetrenia majú za cieľ zistiť, či ide o problém dočasný alebo trvalý. Taktiež sa zistí, či je frigidita celková alebo selektívna, čiže či platí len u niektorých partnerov. Rovnako tak sa môže zistiť, či je frigidita celoživotná už od narodenia, alebo nadobudnutá neskôr počas života.

PROBLÉM AJ U PARTNERA

Pri akejkoľvek diagnostike je veľmi dôležité zahrnúť aj externé faktory, najmä vplyv partnera a partnerské spolužitie. Keďže problémy tohto druhu môžu mať na ženu veľký vplyv, určite sa im netreba vyhýbať, naopak, partner by pri zisťovaní príčin mal byť braný do úvahy.

Ako na vyriešenie frigidity

Ako na vyriešenie frigidity Ak má žena problém s frigiditou, riešenie musí spočívať v prvom rade v odstránení príčiny, ktorá tento stav vyvolala. V druhom rade je potom možné formou rôznych podporných prípravkov pomôcť k zvýšeniu libida a k zlepšeniu prežívania samotného sexuálneho styku.

Tu sú možnosti na riešenie frigidnosti:

Vyriešenie alebo potlačenie chorôb

Ak sa jedná o fyziologické alebo psychologické problémy, základom by malo byť ich vyliečenie alebo potlačenie do únosnej miery. V takom prípade by sa mal postupne sexuálny apetít u ženy vrátiť, pričom je možné ho podporiť aj výživovými doplnkami. Ak ide o zápaly či infekcie, nasadia sa antibiotiká, pri psychických problémoch treba konzultácie.

Obnovenie hormonálnej rovnováhy

V prípade narušenia hormonálnej rovnováhy a to bez ohľadu na príčinu tohto stavu, je potrebné ju obnoviť. Na to slúžia najmä rôzne špeciálne lieky a hormonálna terapia, ktorá upraví hladinu estrogénu a testosterónu do správnych hodnôt. Takáto terapia obvykle trvá len zopár mesiacov.

Vysadenie alebo zmena problémových liekov

Pokiaľ sú na vine niektoré druhy liekov na predpis na liečenie konkrétnych ochorení, je potrebná zmena týchto liekov za iné, ktoré nebudú mať až také problémové vedľajšie účinky. Podobne sa postupuje aj v prípade hormonálnej antikoncepcie, ktorú je možné aj vysadiť.

Zlepšenie životného štýlu a životosprávy

Veľmi dôležité je zbaviť sa rôznych nežiaducich vplyvov, najmä stresu, nervozity a únavy. Rovnako tak treba zlepšiť životosprávu smerom k zdravšiemu stravovaniu sa. Toto všetko môže zahŕňať úplné obmedzenie fajčenia, výrazné obmedzenie príjmu alkoholu a taktiež aj viac oddychu a regenerácie. Načerpanie nových síl určite pomôže k lepšiemu libidu.

Partnerská poradňa

Problémy s partnerom sa dajú vyriešiť aj takpovediac svojpomocne vzájomným rozhovorom, ale niekedy je nutné odborné riešenie. Na to slúžia rozličné partnerské poradne, kde za asistencie psychológa môžu partneri znova nájsť cestu k sebe a zlepšiť svoj medziľudský aj sexuálny vzťah. Takáto odborná terapia však nemôže byť jednorazová.

Podporné tabletky bez predpisu

V prípade menej závažných problémov je možné ako riešenie nízkeho sexuálneho apetítu u ženy zvoliť kombináciu režimových opatrení a voľne dostupných tabliet na podporu libida a sexuálneho apetítu. Ich výhodou je najmä prírodné zloženie, takže sa nemusíte báť vôbec žiadnych vedľajších účinkov.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Časté otázky o frigidite

Časté otázky o frigidite V súvislosti s frigiditou sa hovorí aj o niektorých otázkach, ktoré sa bežne v rámci príčin či riešení nepreberajú. Na tieto otázky sa zameriam práve teraz, nakoľko som ich zozbieral z viacerých internetových fór a diskusií. Tú sú aj s mojimi odpoveďami na ne:

Týka sa problém frigidnosti len žien v prechode?

Nie, samozrejme, že nie. Áno, vyšší vek a najmä obdobie menopauzy sú rizikovými faktormi, ale problém s frigidnosťou môžu mať ženy pokojne aj vo veku menej ako 30 rokov. Rôzne hormonálne problémy, ale aj stres a iné faktory spôsobujúce frigidnosť, nastávajú aj u nich.

Pomôže častejšia masturbácia k znova získaniu strateného libida?

To závisí najmä od vyvolávajúcej príčiny. Môže sa pokojne stať, že ak je za frigidnosťou nedostatok pozornosti od partnera, môže častejšie sebauspokojovanie v žene prebudiť stratenú sexuálnu energiu. Vo väčšine prípadov by som ale takýto optimista rozhodne nebol.

Existujú aj krémy, ktoré obsahujú estrogén. Môžu mi pomôcť?

Áno, ak je príčinou problému s nedostatkom libida u ženy hormonálna nerovnováha či krátkodobý nedostatok hladiny niektorých hormónov, môžu estrogénové krémy naozaj pomôcť. Bude to však len okrajová pomoc a navyše, je otázne, kde ich u nás kúpite.

Ako fungujú tabletky na zvýšenie libida u žien?

Na rozdiel od krémov sú tabletky oveľa účinnejším prostriedkom, nakoľko sa potrebné látky dostanú priamo do tela. Princípom fungovania je najmä zloženie tabliet, pričom ide o výťažky a extrakty rôznych rastlín, najmä z kategórie prírodných afrodiziak.

Kedy je potrebná návšteva lekára?

Určite by som odporúčal navštíviť lekára v prípade dlhodobého trvania frigidity a najmä vtedy, ak existuje podozrenie na vážnejšiu vyvolávajúcu príčinu. Ak však žena má frigiditu spojenú aj s inými sexuálnymi problémami, treba riešiť túto situáciu čo najskôr.

Ako na vyriešenie frigidity

Ako fungujú tabletky na podporu sexuálneho apetítu a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu sexuálneho apetítu a prečo ich odporúčam Tieto tabletky sú založené na podobnom princípe, ako tabletky na podporu libida u mužov. Dlhodobé skúsenosti ukazujú, že ide o dobrý podporný prostriedok a pomoc najmä pri menej závažných príčinách frigidity, napríklad pri nadmernom strese alebo pri nedostatku dôležitých hormónov v organizme.

Tabletky majú prírodné zloženie, pričom ide najmä o extrakty a výťažky zaujímavých rastlín:

Tieto prípravky sa u nás predávajú vo forme výživových doplnkov, čo má hneď dve výhody. Prvou je, že tabletky sú dostupné bez lekárskeho predpisu a lekárskeho vyšetrenia. Druhou výhodou je fakt, že ako výživové doplnky podliehajú certifikácii zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR, takže nekupujete „mačku vo vreci“.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Okrem účinku na libido majú tabletky aj tieto vlastnosti:

predlžujú orgazmus a robia ho intenzívnejším, hoci tu už ide o pomerne individuálny účinok, ktorý nemusí prísť u každej ženy
zvyšujú sexuálnu energiu, najmä čo sa týka výdrže ženy počas pohlavného styku, pričom môže prísť aj k predĺženiu predohry
pomáhajú aj pri iných problémoch, napríklad môžu zmierniť menštruačné kŕče, pomáhajú pri menštruačnej bolesti alebo pomáhajú k lepšiemu spánku a proti únave

Na rozdiel od hormonálnych liekov nehrozí pri týchto tabletkách žiadne riziko nepriaznivých účinkov. Keďže prípravky neobsahujú žiadne umelo vyrábané látky, nie je možné zaručiť, že všetky značky budú fungovať rovnako u každej ženy. Ide však o jeden z najprirodzenejších prostriedkov, ako prírodne zvýšiť sexuálny apetít bez rizika vedľajších účinkov.

O dávkovaní a užívaní by ste mali vedieť toto:

tabletky by sa nemali kombinovať s alkoholickými nápojmi
počas ich užívania by nemala žena byť gravidná
užívanie by malo byť dlhodobé a to aj v prípade, že na príbalovom letáku bude informácia o tom, že stačí tabletky užiť len jednorazovo

NIELEN TABLETKY

Tabletky, o ktorých hovorím, sú podpornou formou riešenia. Ide o podporu na lepšie prežívanie orgazmu a na zvýšenie libida, avšak rozhodne nejde o žiadne zázračné pilulky. Preto odporúčam kombinovať ich aj s inými typmi riešenia frigidity.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Čo sa týka tabliet určených pre ženy na podporu libida, ja sám som ich samozrejme netestoval. Objednal som ich ale pre moju partnerku, ktorá v určitom období trpela problémami s nedostatkom chuti na sex kvôli stresovému životu a príliš veľa práce. Môžem povedať, že viaceré značky jej naozaj pomohli.

Aby som uľahčil vám rozhodovanie o tom, ktoré sú najlepšie, napísal som k týmto tabletkám recenzie a hodnotenie. Všetko nájdete v nasledujúcom prehľade, ktorý vám poskytne obraz o ich účinnosti a kvalite:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.44

36 Hodnotení