Frigidná žena

Frigidna zena

Frigidná žena je dnes veľmi často využívaný termín, ktorý slúži prakticky na univerzálne vysvetlenie sexuálneho chladu a odmietania sexuálneho kontaktu. Wikipedia definuje význam slova frigidná žena v negatívnom vzťahu voči pohlavnej aktivite, ale napríklad aj ako neschopnosť ženy dosiahnuť orgazmus.

Vynechajme teraz negatívne vysvetľovanie tohto slova zo strany mužov a zamerajme sa čisto na ženský pohľad na frigiditu. Ide totiž o naozaj seriózny problém a väčšina žien si uvedomuje, že by s ním mali niečo robiť.

Označiť však frigidnú ženu ako ženu s chorobou si určite netrúfam. Intenzita pohlavného života je každého osobnou vecou a tak k tomu aj pristupujem. Ak ale chcete niečo s týmto problémom robiť, ste na správnom mieste.

Kto/čo je frigidná žena

Kto/čo je frigidná žena V dnešnej dobe sa pojem frigidná žena považuje dokonca už za nadávku, no ide o skutočne vážny stav spojený s neľahkými príčinami a tiež príznakmi. Hoci frigidita znamená vo väčšine prípadov nezáujem o zdravý pohlavný život, nie vždy je to len tento typ stavu.

 • Pojem frigidita znamená pohlavnú chladnosť, nezáujem o pohlavný styk, ale napríklad aj neschopnosť dosiahnuť uspokojenie, čiže orgazmus
 • U žien je frigidita spojená nielen s nízkym libidom, ale napríklad aj s psychickými a fyziologickými poruchami, ochoreniami a problémami
 • Navonok sa stav prejavuje nízkou sexuálnou aktivitou a nízkym sexuálnym apetítom

Frigiditu treba rozlišovať z hľadiska toho, odkedy sa problém objavil a ako dlho trvá:

ak je u ženy frigidita vrodená, môže ísť o nejakú hormonálnu poruchu, prípadne ide o následok neriešenej fyziologickej poruchy či problému súvisiaceho s pohlavnou sústavou
oveľa častejšia ale býva frigidita získaná, ktorá vzniká na základe nejakého ochorenia, ako reakcia na vonkajší podnet, v dôsledku externých vplyvov na niektoré procesy ovplyvňujúce libido a činnosť pohlavnej sústavy a podobne

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Mnohokrát je žena frigidná z dôvodu neuspokojivého vzťahu, či už partnerského alebo sexuálneho. Určite ale nikdy nejde len o jednostranný problém a je potrebné hľadať príčiny a dôvody v takomto prípade aj u partnera. Vrodená frigidita je síce ťažšie riešiteľná ako získaná, ale v zásade je možné riešiť oba typy nízkeho sexuálneho apetítu.

KOĽKO SI DAŤ ČASU

To, či je alebo nie je frigidita vážny problém, závisí od toho, koľko tento stav trvá. Ak je frigidita získaná, za problém sa považuje, pokiaľ trvá viac ako pol roka. Jej riešenie je závislé nielen od príčin, ale aj od dĺžky trvania. Čím dlhšie frigidita trvá, tým viac úsilia treba.

Aké sú príčiny frigidity u žien

Aké sú príčiny frigidity u žien Ako som už naznačil vyššie, treba rozoznávať stav vrodenej a získanej frigidity. Príčiny, prečo sa žena stáva alebo postupne aj stane frigidnou, spočívajú buď vo faktoroch pôsobiacich na jej organizmus zvonku, alebo z dôvodov, ktoré sú priamo v jej tele.

Toto sú tie najčastejšie a najznámejšie:

Problém s hormonálnou hladinou: Mimoriadny vplyv na libido u žien a teda aj na vznik frigidity má stav hormónov. Môže ísť aj o vrodenú príčinu, ale aj o získanú postupom času. Problémy nastávajú najmä v okolí menopauzy, ale napríklad aj v dôsledku poruchy orgánov zodpovedných za vylučovanie ženských pohlavných hormónov.

Ochorenia a fyziologické príčiny: Rôzne druhy zápalov, reflexné stiahnutie pošvy na začiatku sexuálneho styku, nedostatočná činnosť pohlavných žliaz spôsobujúca nedostatočné zvlhčenie pošvy, ale aj civilizačné ochorenia alebo funkčné poruchy pohlavnej sústavy, to všetko sú fyziologické príčiny spôsobujúce nízku túžbu po sexuálnom kontakte.

Vplyv liekov: Viacero typov liekov má negatívny vplyv na libido u žien a môže pri dlhodobom užívaní spôsobiť ich frigiditu. Ide samozrejme o vedľajšie účinky liekov, najčastejšie sa jedná buď o lieky pôsobiace na hormonálnu sústavu, alebo o lieky typu antidepresív a podobne.

Problémový partnerský alebo sexuálny vzťah: Problémy vo vzťahu, či už sexuálneho alebo partnerského charakteru, môžu u ženy vyvolať stratu záujmu o sexuálny kontakt s partnerom. Ak sa tento stav nerieši dlhšiu dobu, problém sa prehlbuje a môže sa preniesť do života ženy celkovo. Ak sa k tomu pridajú aj depresia, strach alebo úzkosť, prestane ženu sexuálny život zaujímať úplne.

Zlá životospráva a životný štýl: Medzi tieto príčiny radíme napríklad nadmernú únavu, nedostatočnú vitalitu, nedostatok spánku, ale napríklad aj nezdravé stravovanie, fajčenie cigariet či nadmernú konzumáciu alkoholu. Toto všetko sú faktory, ktoré rapídne znižujú chuť na sex či dosiahnutie orgazmu u žien.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Najčastejšie otázky o frigidite u žien

Najčastejšie otázky o frigidite u žien Poďme sa teraz pozrieť nielen na teóriu, ale aj na niektoré praktické záležitosti a otázky súvisiace s frigiditou u ženy. Prešiel som nejedno fórum a internetovú diskusiu a zozbieral tie otázky, ktoré sa s týmto stavom, jeho príčinami a aj jeho riešením spájajú. Tu sú:

Manželka je frigidná, čo s tým?

Toto je zrejme najčastejšia otázka mužov, niekedy sa namiesto manželky spomína priateľka alebo partnerka. Odpoveď je jednoduchá: nájsť príčinu a vyriešiť ju. Netreba zároveň vždy hľadať dôvod stavu len u ženy, muži by sa mali na seba pozrieť tiež.

Môže prísť frigidita po pôrode?

Áno, môže, je to dokonca pomerne častý jav. V tomto prípade ide o frigiditu získanú, svoju úlohu zohráva určite aj dlhšia doba rekonvalescencie v prípade komplikácii počas pôrodu. Radím nepodceňovať tento stav a vyhľadať odborníka, napríklad aj z oblasti psychológie.

Existuje selektívna frigidita, napríklad na určitý typ sexuálneho dráždenia?

Áno, existuje. Sú ženy, ktoré nemôžu dosiahnuť orgazmus napríklad na základe dráždenia klitorisu, iné zas kvôli nedostatočnému zvlhčeniu majú problém s dosiahnutím vaginálneho orgazmu. Problém môže byť v činnosti pohlavných žliaz, prípadne aj v nervovom systéme.

Môže byť za frigiditou alebo nižšou chuťou na sex hormonálna antikoncepcia?

Môže a to najmä ako následok zníženia hladiny hormónov ovplyvňujúcich správne fungovanie pohlavnej sústavy u ženy. Z tohto dôvodu ženy aj skúšajú iné značky a typy antikoncepcie, no mnohokrát je jediným riešením bohužiaľ len jej vysadenie.

Dá sa skutočne pomôcť ženskému libidu pomocou potravín či rastlín?

Našťastie áno, je to skutočne možné, no intenzita účinku vôbec nemusí byť u každej ženy rovnaká. Rôzne druhy rastlín a bylín majú naozaj stimulačný účinok napríklad na hormóny alebo na lepšie prekrvenie pohlavných orgánov, treba ich ale užívať dlhšiu dobu.

ODBORNÝ POHĽAD A DIAGNOSTIKA

Pri pohľade na všetky otázky, ktoré sa ženy opakovane na mnohých fórach pýtajú, ma napadlo jedno veľmi jednoduché odporúčanie: niekedy nie je na škodu navštíviť lekára. Sexuológ alebo iný odborník vie ponúknuť odborný pohľad a prípadne aj nájsť príčinu.

Ako zlepšiť a podporiť sexuálnu chuť a sexuálny apetít u žien

Ako zlepšiť a podporiť sexuálnu chuť a sexuálny apetít u žien Je niekoľko rozdielov medzi tým, ako zlepšovať sexuálny apetít všeobecne a len u žien. Je pravda, že mnoho vecí je spoločných, ale sú tu určité individuálne rozdiely, ktoré treba rešpektovať a to najmä kvôli vyššej efektivite.

Existuje niekoľko spôsobov, ktoré môžete navzájom aj kombinovať:

odstránenie negatívnych vplyvov na hormonálnu hladinu, najmä obmedzenie liekov, ktoré ju negatívne ovplyvňujú
zlepšenie psychického a mentálneho zdravia spolu so zvýšením vitality
vyriešenie partnerských problémov, ak existuje podozrenie, že môžu byť príčinou frigidity
zlepšenie životosprávy a životného štýlu, najmä dostatok oddychu, zníženie stresu, zlepšenie jedálnička, obmedzenie alkoholu, vylúčenie cigariet
vyliečenie ochorení, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na pohlavnú sústavu, napríklad rôznych zápalov, civilizačných ochorení a podobne
stimulácia tvorby pohlavných hormónov a lepšieho prekrvenia pohlavnej sústavy
ak je príčina v nejakej fyziologickej poruche, odborná diagnostika a vyliečenie tejto poruchy

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Ako fungujú tabletky na frigiditu u žien a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky frigiditu u žien a prečo ich odporúčam Čo sa týka podpory zlepšenie sexuálneho apetítu, nezastupiteľnú úlohu má príroda. Nemusíte si samozrejme len variť čaje alebo odvary, existuje aj oveľa pohodlnejšia forma a to prípravky vo forme kapsúl na perorálne užívanie. Tie majú jednoduché a presné dávkovanie.

Z hľadiska zloženia ide o 100 % prírodné a prirodzené produkty:

 • Fungovanie tabliet je založené na zložení kombinujúcom prírodné afrodiziaka s rôznymi podpornými látkami, najčastejšie ide o extrakty rastlín spolu s aminokyselinami

Práve sila prírody v podobe bylín a rastlín z kategórie prírodných afrodiziak je to, kvôli čomu sa tieto prípravky oplatia vyskúšať. Možno v nich nájsť naozaj to najlepšie, čo príroda na problémy sexuálneho charakteru ponúka, napríklad rastliny ako Damiána, Krpčiarka šípolistá alebo Maca, prípadne aminokyseliny typu L-Arginín a jej podobné.

Užívanie tabliet je veľmi jednoduché vďaka ich trom najväčším výhodám:

v prvom rade je to dostupnosť, nakoľko na kúpu nepotrebujete žiaden lekársky predpis alebo lekársky recept
v druhom rade je to možnosť dlhodobého užívania, keďže prírodné zloženie zaručuje bezproblémové užívanie aj bez nežiaducich účinkoch
v treťom rade je to komplexnejší efekt, nakoľko prípravky pôsobia nielen proti frigidite, ale napríklad aj na zlepšenie sexuálneho zdravia celkovo

Tieto tabletky však neberte ako žiaden liek, ide o prostriedok pre zvýšenie dôležitých látok v našom tele, ktoré sú zodpovedné za zdravé a správne fungovanie potencie. Ide o najviac prirodzený a zároveň aj pohodlný spôsob zlepšenia erekcie a potencie, aký poznám.

SKÚSTE AJ ĎALŠIE MOŽNOSTI

Hoci sú viaceré tabletky a prípravky nepochybne schopné žene pomôcť a dokazujú to aj skúsenosti a referencie, treba uchopiť problém s frigiditou komplexne. Dôležité je, aby bol nápomocný aj partner, ktorý môže najmä v oblasti sexuálnej stimulácie spraviť veľa práce.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Ja sám som pochopiteľne tabletky určené na zvýšenie sexuálnej energie a sexuálneho apetítu pre ženy neužíval, ale niekoľko mojich veľmi dobrých známych kamarátok áno. Istú dobu niečo podobné skúšala aj moja partnerka, našťastie v jej prípade nebolo potrebné dlhodobé užívanie.

Keďže na trhu je pomerne veľa značiek, vybrať si môže byť problém. Naraziť sa bohužiaľ dá aj na prípravky, ktoré sú len málo účinné a pôjde teda o stratu času aj peňazí. Aby som vám však poradil, tu je prehľad tých, u ktorých sú dlhodobo pozitívne skúsenosti a hodnotenia:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.17

24 Hodnotení