Gynekologické vyšetrenia

Gynekologické vyšetrenia

Vyšetrenia u gynekológa sú bežnou súčasťou starostlivosti o sexuálne zdravie. Najčastejšie sa všeobecné a rutinné gynekologické vyšetrenia vykonávajú pravidelne aspoň raz za rok vo forme preventívnej prehliadky, no existujú aj špecifické prípady, napríklad v tehotenstve. Naopak, počas menštruácie sa väčšinou vyšetrenia nevykonávajú.

Vyšetrenie u gynekológa patrí medzi odborné lekárske vyšetrenia a hoci nepatrí medzi tie najobľúbenejšie, má dôležitý význam. Môže odhaliť už v začiatku rôzne gynekologické ochorenia, problémy či poruchy, prípadne im pomôcť lepšie predchádzať.

V prípade prvej prehliadky býva najčastejším dôvodom predpísanie antikoncepcie, no nie je to samozrejme nutné. Zároveň však stanovenie prípadnej diagnózy a predpísanie liekov je pomerne častým dôsledkom kontroly u gynekológa.

Kedy je gynekologické vyšetrenie potrebné a aký je postup

Kedy je gynekologické vyšetrenie potrebné a aký je postup Veľmi dôležité býva obvykle prvé gynekologické vyšetrenie, ktoré je stanovené obvykle od 18. roku života ženy, no nezriedka k nemu dochádza aj skôr. Postup tohto vyšetrenia a jeho rozsah závisí od lekára a od toho, či ide napríklad o preventívne vyšetrenie alebo nie.

 • Za pojmom gynekologické vyšetrenia je súbor fyziologických, laboratórnych, zobrazovacích a endoskopických vyšetrení týkajúcich sa ženskej pohlavnej sústavy
 • Tieto vyšetrenia vykonáva gynekológ a vyšetrenie zahŕňa okrem konkrétnych úkonov aj anamnézu, čiže slovné zistenie aktuálneho subjektívneho stavu ženy
 • Počas menštruácie sa vyšetrenia nerobia, ideálnym časom je prvý týždeň po jej konci

Vyšetrenia u gynekológa sú spravidla hradené zo zdravotného poistenia, pokiaľ nemáte gynekológa súkromného, kde platíte v plnom rozsahu sami. Cieľom vyšetrení je prevencia, včasné odhalenie ochorení týkajúcich sa ženskej pohlavnej a reprodukčnej sústavy a tiež priebežná kontrola liečby. Ak je žena zdravá, bežné navštívi gynekológa len raz za rok.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Tu sú najčastejšie dôvody pre návštevu gynekológa a absolvovanie vyšetrenia:

dovŕšenie veku buď 18 rokov, alebo veku 16 rokov v prípade absencie menštruácie
pravidelná kontrola zdravia pohlavnej a reprodukčnej sústavy a prevencia
bežné problémy a záležitosti, napríklad nepravidelná menštruácia, neustálená menštruácia v skorom veku, potreba predpísania antikoncepcie a podobne
výskyt príznakov typických pre nejakú gynekologickú alebo pohlavnú chorobu

CENA GYNEKOLOGICKÉHO VYŠETRENIA

Pravidelné a preventívne prehliadky u gynekológa sú hradené zdravotnou poisťovňou, takže ich cena je z pohľadu bežného pacienta irelevantná. Pripraviť sa ale treba na to, že ceny niektorých iných úkonov a najmä na vlastné vyžiadanie sú pomerne vysoké, rádovo niekoľko desiatok až stoviek €.

Gynekologické vyšetrenia – prehľad

Gynekologické vyšetrenia - prehľad Počet gynekologických vyšetrení je veľmi veľký a sú rozdelené podľa charakteru ich výkonu do niekoľkých skupín. Najčastejšie sa ženy stretávajú v bežnom živote len s určitým okruhom vyšetrení, viaceré sú totiž špecifické a viažu sa napríklad k diagnostike konkrétneho ochorenia. Napriek tomu je dobré ich poznať čo najviac.

Tu sú vyšetrenia u gynekológa, ktoré sú najbežnejšie u nás:

Základné a fyziologické vyšetrenia

Medzi základné vyšetrenia patrí anamnéza, čiže rozhovor medzi lekárom a pacientkou. Cieľom rozhovoru je zistenie aktuálneho zdravotného stavu, prítomnosti niektorých príznakov a tiež rizikových faktorov. Okrem anamnézy sú dôležité priame fyziologické vyšetrenia, prvým býva obvykle prehliadka vonkajších rodidiel vrátane ústia močovej rúry.

Medzi ďalšie základné a fyziologické vyšetrenia patria vyšetrenie v pošvových zrkadlách, kedy sa skúma vnútro pošvy a jej steny, palpačné vyšetrenie zamerané na vnútorné pohlavné orgány, kolposkopia krčka maternice a cytológia krčka maternice, vulvy a pošvy. V rámci základnej prehliadky sa robí aj vyšetrenie prsníkov pohľadom a pohmatom.

Laboratórne testy

Súčasťou bežných a pravidelných gynekologických prehliadok sú aj laboratórne vyšetrenia rôznych druhov biologického materiálu. Patrí sem napríklad základné hematologické vyšetrenie krvného obrazu, rozšírením je potom biochemické vyšetrenie krvi, moču či plodovej vody. Týmto vyšetrením sa zisťujú napríklad nádorové ukazovatele.

Súčasťou laboratórnych testov býva aj mikrobiologické vyšetrenie biologickej kultivácie z pošvy a to na prítomnosť baktérií. Skúma sa aj výtok z vagíny, na čo slúži napríklad mikrobiálny obraz pošvy zameraný na prítomnosť zápalov, virologické vyšetrenie pri podozrení na prítomnosť baktérií a celkové imunologické vyšetrenie.

Zobrazovacie vyšetrenia

Ďalšou kategóriou sú zobrazovacie gynekologické vyšetrenia. Najčastejšie sa využíva ultrazvukové vyšetrenie USG alebo UZV, ktoré má v gynekologickej oblasti výsadné postavenie. Vyšetrenie sa využíva na prevenciu a bežnú prehliadku pohlavnej sústavy, ale je známe aj z tehotenstva. Najčastejšie sa vykonáva cez brušnú stenu.

Druhým typom je RTG vyšetrenie a to buď klasické alebo s podaním kontrastnej látky, ktoré sa využíva najčastejšie pri onkologických problémoch. Medzi ďalšie vyšetrenia patria urografia a cystografia zamerané na vylučovací systém, počítačová tomografia známa aj ako CT vyšetrenie a magnetická rezonancia. Tie sa používajú už v špecifických prípadoch.

Endoskopické vyšetrenia

Poslednou skupinou gynekologických vyšetrení sú endoskopické vyšetrenia. Prvým typom je hysteroskopia využívaná na zobrazenie dutiny maternice a používa sa na odhalenie krvácania priamo v maternici. Vnútro močového mechúra zas môže gynekológ či urológ vidieť pomocou cytoskopie, pričom cieľom je odhaliť nádorové ochorenie.

Pri problémoch s mimomaternicovým tehotenstvom alebo neplodnosťou sa využíva laparoskopia, ktorou je možné prehliadnuť aj maternicu, vajíčkovody a vaječníky. Posledným typom endoskopického vyšetrenia je vaginoskopia. Tá sa používa v špecifických prípadoch a to na kontrolu pošvy a krčka maternice bez toho, aby prišlo k narušeniu panenskej blany.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Najčastejšie otázky o gynekologických vyšetreniach

Najčastejšie otázky o gynekologických vyšetreniach Ohľadom gynekologických vyšetrení a ich priebehu možno nájsť na internete veľké množstvo otázok. Viaceré ženské fóra a internetové diskusie sú plné aj rôznych skúseností a príbehov žien, našťastie väčšinou pozitívnych. Pre úplnosť tohto článku som sa rozhodol vybrať najčastejšie otázky a zodpovedať na ne:

Kedy je potrebné prvé gynekologické vyšetrenie?

Odporúčaným časom je dovŕšenie 18. roku života, ale existujú aj výnimky. Tou je napríklad nutnosť predpísania hormonálnej antikoncepcie, vznik tehotenstva aj pred plnoletosťou alebo problémy a anomálie spojené s menštruačným cyklom, napríklad absencia menštruácie.

Ako sa na gynekologické vyšetrenie najlepšie pripraviť?

Ako prvé si treba zapamätať termín poslednej menštruácie a následne si zobrať k lekárovi svoj menštruačný kalendár. Pred návštevou sa treba doma osprchovať a spraviť hygienu. Ak máte nejaký problém, snažte sa spísať všetky príznaky a pripraviť na otázky lekára.

Čo zahŕňa bežná preventívna a pravidelná prehliadka?

Konkrétne úkony závisia od veku pacientky a od typu prehliadky, čiže či ide o preventívne vyšetrenie alebo vyšetrenie za účelom zistenia nejakej choroby. Najčastejšie sa robí bežne vyšetrenie v pošvových zrkadlách, vyšetrenie vnútra pošvy pohmatom a vyšetrenie prsníkov.

Sú nejaké špecifické vyšetrenia pre ženy nad 40 rokov?

Áno, okrem cytológie zameranej na prevenciu rakoviny krčka maternice je to aj mamografia prsníkov. Ide o preventívne vyšetrenie rakoviny prsníkov, ktoré sa robí raz za jeden až dva roky podľa veku ženy. Taktiež sa vykonáva aj ultrasonografia prsníkov a lymfatických uzlín.

Je možné absolvovať vyšetrenie aj v sprievode inej osoby?

Áno, možné to samozrejme je, nakoľko gynekologické vyšetrenie je bežné lekárske vyšetrenie. Rovnako tak máte právo sa pred vyšetrením, počas neho alebo po ňom spýtať na akúkoľvek otázku. Každý zákrok lekár vykonáva zároveň len s informovaným súhlasom.

GYNEKOLÓG VS. GYNEKOLOGIČKA

Množstvo otázok ale aj všeobecných podnetov smeruje k téme, či je lepšie si vybrať gynekológa alebo gynekologičku. Odpoveď nie je jednoduchá, závisí od osobnej preferencie a individuálne pocitu. Vždy však pozerajte v prvom rade najmä na profesionalitu a odbornosť.

Ako zlepšiť a podporiť sexuálne zdravie

Ako zlepšiť a podporiť sexuálne zdravie Okrem pravidelných prehliadok a vyšetrení u gynekológa na základe napríklad niektorých príznakov a podozrení je veľmi vhodné podporovať svoje sexuálne zdravie aj prevenciou a niektorými režimovými opatreniami. Podceňovanými oblasťami sú napríklad životospráva, životný štýl či stravovanie a to podľa mňa neprávom.

Tu sú možnosti na zlepšenie sexuálneho zdravia, ktoré odporúča moja partnerka:

zaujímajte sa o zdravé stravovanie, obmedzte najmä ťažké a mastné jedlá, naopak, dostatok ovocia a vitamínov s minerálmi Zinok, Selén či vitamín B9 sú základ
pre ženy v strednom veku je nevyhnutné zaradiť do jedálnička aj sóju a iné potraviny bohaté na fytoestrogény
vyhýbať sa naopak treba alkoholu, kofeínu, mliečnym prípravkom a samozrejme aj fajčeniu
ak chcete zlepšiť svoje libido či plodnosť, ideálne sú niektoré druhy bylín a rastlín, napríklad Senovka grécka alebo Maca
starať sa treba aj o zdravie močových ciest, ideálny prírodným prostriedkom sú brusnice, ktoré môžete nájsť aj v čajoch alebo tabletkách
všeobecne je ponuka výživových doplnkov rôzneho druhu pre ženy veľmi bohatá, kúpiť sa dajú prípravky aj na niektoré špecifické a konkrétne problémy

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Ako fungujú tabletky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam Za pojmom prípravkov na podporu sexuálneho zdravia sa môže skrývať naozaj všeličo. Nakoľko som ale v tejto téme doma a to aj kvôli partnerke, ktorá má s takýmito tabletkami bohatú skúsenosť, rozhodol som sa ich predstaviť trocha bližšie.

Na podporu sexuálneho zdravia a života sú určené tieto tri skupiny tabliet:

 • Prvou kategóriou sú prípravky na podporu plodnosti, ďalšou kategóriou tabletky na podporu hormonálnej rovnováhy a tretím typom tabletky na zväčšenie poprsia

Všetky vyššie uvedené prípravky majú spoločnú jedni podstatnú vlastnosť a tou je prirodzené zloženie. Čo pod tým myslím? Znamená to, že účinné látky sú rastlinného charakteru a ide o extrakty a výťažky bylín s overenými účinkami vo svojej špecifickej oblasti. Nezriedka sú doplnené aj o rôzne vitamíny, minerály a iné látky s podpornými účinkami.

Navyše, tabletky majú aj niekoľko podstatných výhod:

vďaka prírodnému zloženiu a absencie syntetických látok je výskyt nežiaducich účinkov veľmi malý a užívanie je bezproblémové
viacero prípravkov možno užívať nielen krátkodobo na konkrétny problém, ale aj dlhodobo a majú tak preventívny účinok
tabletky možno kúpiť bez predošlého lekárskeho vyšetrenia a indikácie, čiže bez predpisu, dokonca ich možno kúpiť aj cez internet

Hoci to neplatí všeobecne, mnoho typov tabliet môže mať aj komplexnejšie účinky. Napríklad tabletky na podporu hormonálnej sústavy môžu pomôcť nielen ženám počas menopauzy, ale na úpravu menštruačného cyklu. Tabletky na plodnosť zas majú vplyv aj na libido.

LEN Z OVERENÝCH ZDROJOV

To, že sú tabletky dostupné voľne bez predpisu neznamená, že by ste ich mali kúpiť hockde. Ak sa vám nechce ísť osobne do lekárne, čomu plne chápem, vyberte si nákup cez internet jedine z overených a známych online lekární. Viacero značiek má aj oficiálne eshopy.

Tabletky, ktoré vyskúšala partnerka a jej skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré vyskúšala partnerka a jej skúsenosti s nimi Moja partnerka ale aj viacero iných žien z môjho okolia má bohaté skúsenosti s tabletkami spomínanými vyššie, najmä pokiaľ ide o prípravky na plodnosť, poprsie a hormonálnu hladinu. Nie všetky značky na trhu sú síce kvalitné a prinášajú túžobne očakávané výsledky, ale ak sa spoľahnete na tie známejšie, sklamanie podľa mňa nehrozí.

Pri výbere ale netreba pozerať len na cenu alebo na to, aké bombastické tvrdenia má o prípravku výrobca. Najdôležitejšie sú skúsenosti z praxe a referencie od reálnych užívateľov. V nasledujúcej tabuľke sú tabletky, ktoré u mojej partnerky zabrali najviac:

‍Pre ženy:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.40

25 Hodnotení

Oholili stekeď ste išli na prvú gynekologickú prehliadku?

Anonym píše 26 apríla 2020 o 11:44

Keď to bežne robíš, tak to urobiť môžeš. Ale ak to nezvykneš robiť, tak len kvôli gynekologii by som to nerobila.

Asi neskoro píše 10 augusta 2020 o 20:35

Ano☺

Mimka píše 05 októbra 2020 o 15:22

chcem sa spytat ci mi pri preventivnej prehliadke dokazu ziatit pohlavnu chorobu npr chlymidiu

Katka píše 23 novembra 2020 o 18:02

Pridať komentár