Hepatitída B

Hepatitída B

Hepatitída typu B, nazývaná niekedy ľudovo a trocha nepresne žltačka typu B, patrí medzi infekčné vírusové ochorenie, ktoré napáda pečeň. Rozdiel medzi ňou a v ostatných pohlavných ochoreniach teda je, že primárne necieli na genitálie alebo pohlavnú sústavu. Spoločným znakom je ale prenos, čiže prostredníctvom pohlavného styku.

Výskyt hepatitídy B na Slovensku je síce nízky, za čo vďačíme aj prevencii, ktorou je očkovanie, no vzhľadom na následky pre organizmus by ste nemali ochorenie podceniť. Akútna aj chronická hepatitída B sú rizikové a vo vzácnych prípadoch aj ohrozujúce život

Riziko prenosu hepatitídy B je vysoké. Môže k nemu prísť medzi sexuálnymi partnermi, ale aj počas pôrodu z matky na dieťa, preto je hepatitída B nebezpečná aj v tehotenstve. V tomto komplexnom článku sa ale viac zameriam na túto infekciu ako na pohlavnú chorobu.

Čo je hepatitída B

Čo je hepatitída B Hepatitída je vírusové zápalové ochorenie postihujúce pečeň a jej bunky. Infekcia sa do pečene ale nedostane cez tráviaci trakt, ako by ste si možno mysleli, ale prostredníctvom krvi, kontaminovaných predmetov a nechráneným pohlavným stykom

 • Hepatitída je infekcia zapríčinená vírusom HBV, ktorý patrí medzi DNA vírusy
 • Vírus môže spôsobiť akútnu infekciu alebo chronickú infekciu, v prípade akútneho priebehu nastáva aj typický príznak žltačka, pri chronickom zas cirhóza
 • Ak ide o prenos pohlavným stykom, ten môže prebehnúť pri každom spôsobe styku

Nakazenie sa vírusom HBV je v prípade partnerov najčastejšie pohlavným stykom, výnimočne je to spôsobom priameho kontaktu s kontaminovanou krvou. Výsledkom infekcie je poškodzovanie tkaniva pečene, čoho dôsledkom je okrem iného aj hromadenie žltého krvného farbiva ako odpadovej látky. Výsledkom je potom zažltnutie kože a slizníc.

Mechanizmus vzniku infekcie HBV a jej šírenia v tele býva obvykle nasledovný:

najskôr sa vírus dostáva z vonkajšieho prostredia niektorou formou prenosu do krvi a odtiaľ sa dostáva do pečene, konkrétne do jej buniek, kde sa replikuje
následne imunitný systém tieto napadnuté bunky považuje za škodlivé a preto dochádza k jeho reakcii, čo súčasne znižuje schopnosť pečene vylučovať bilirubín
zároveň sa vírus ďalej dostáva do krvi a týmto spôsobom sa šíri aj do ďalších častí organizmu, čo následne sťažuje imunitnú odpoveď a vyčistenie tela od vírusu
v prípade neliečenia infekcie prichádza k masívnej replikácii vírusu v celej pečeni a k ničeniu pečeňových buniek, čoho výsledkom je zhoršenie funkcií pečene

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

V prípade nevyliečenia infekcie vírusom HBV do obdobia 6 mesiacov dochádza k jeho permanentnému usadeniu sa v organizme, čiže k chronickému štádiu. Tu môže prísť k poklesu aktivity vírusu, alebo naopak k zvýšeniu agresivity a k zlyhaniu pečene.

INKUBAČNÁ DOBA

Čo sa týka inkubačnej doby, čiže obdobia od získania infekcie až po prvé prejavenie sa príznakov, tak v prípade hepatitídy typu B ide o veľmi individuálnu záležitosť. Hraničné limity sú od 30 do 180 dní, väčšina prípadov sa ukáže v období do 90 dní od nakazenia sa. U novorodencov či malých detí to môže byť aj podstatne menej.

Hepatitída B a jej príznaky a prejavy

Hepatitída B a jej príznaky a prejavy Pokiaľ ide o symptómy, tak tie závisia od formy ochorenia, aké sa u človeka vyvinie. Pokiaľ ide o akútnu formu, najčastejšie prebieha len so symptómami podobnými ľahkej chrípke, prípadne dokonca bezpríznakovo. Ak ide o ľahšie príznaky, sem patria zažívacie problémy, strata chuti do jedla, únava, zvýšená teplota či zvracanie.

Ak ide o ďalšie príznaky, vrátane tých typických, ide o nasledovné:

zhruba u tretiny až polovice prípadov príde aj k žltačke, čiže k zažltnutiu pokožky, slizníc, očných bielok, tmavému sfarbeniu moču a k zosvetleniu stolice
v prípade chronického štádia je veľmi časté bezpríznakové obdobie
ak sa v chronickej forme objavia nejaké typické symptómy, ide len o veľmi miernu intenzitu, najčastejším symptómom sú zvýšené pečeňové testy

V úvodných štádiách sa môžu vyskytnúť aj menej typické a špecifické príznaky, napríklad kožné reakcie alergického typu, bolesti kĺbov a svalov. Naopak v posledných štádiách je najtypickejším prejavom celkové zlyhávanie pečene.

Príčiny, rizikové faktory a prenos hepatitídy B

Príčiny, rizikové faktory a prenos hepatitídy B Príčinou vzniku hepatitídy typu B je nakazenie sa špecifickým vírusom HBV. Týmto vírusom bola svojho času infikovaná až tretina svetovej populácie. Chronickým nositeľom vírusu a to aj bez príznakov môže byť ktokoľvek, preto treba zvážiť aj rizikové faktory.

Tu sú aj s ohľadom na prenos infekcie:

Vírusová infekcia vírusom HBV: Vírus HBV je kruhový vírus, ktorý sa rozmnožuje pomocou RNA v pečeni a šíri sa po tele krvou. V nej sa nachádzajú aj špecifické proteíny vírusu a k nim zodpovedné protilátky. Vírus napáda pečeňové bunky a spôsobuje ich zápal. V prípade prechodu do trvalého štádia príde k cirhóze pečeni a k vzniku karcinómu.

Prenos pohlavným stykom: Z hľadiska sexuálneho života je rizikovým faktorom pre nakazenia sa hepatitídou B nechránený pohlavný styk s hostiteľom. Nakoľko spermie aj vaginálny sekrét obsahujú zárodky vírusu, sú mimoriadne infekčným médiom. Jedinou ochranou voči tomuto riziku je používanie antikoncepcie a výber sexuálneho partnera.

Prenos krvou: Vírus HBV sa môže prenášať aj krvou, čo so sebou prináša ďalšie riziká a možnosti nakazenia sa. Ide najmä o nakazenie sa cez injekčné striekačky, nesterilizované náradie pri chirurgických zákrokoch alebo cez kontaminované predmety v prípade, že prídu do kontaktu s vašou krvou, napríklad aj cez drobné poranenie na pokožke.

Prenos z matky na plod: Hepatitída B v tehotenstve je nebezpečná nielen pre matku, ale aj pre novorodenca. Existuje až 90 % riziko, že sa počas pôrodu dieťa nakazí. U všetkých tehotných žien sa vykonáva preto vyšetrenie na látky HBsAg a v prípade pozitívneho nálezu sa musí novorodenec do 12 hodín od pôrodu imunizovať podaním anti-HBs séra.

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Priebeh, fázy a vývojové štádia hepatitídy B

Priebeh, fázy a vývojové štádia hepatitídy B Hepatitída typu B je ochorenie, ktoré sa vyvíja niekoľko mesiacov, najmä pokiaľ ide o akútnu formu. Priebeh má dve základné štádia, prvým je akútna hepatitída, druhým chronická hepatitída. Väčšina prípadov sa pri správne zvolenej terapii až do chronickej formy nedostane.

Tu sú jednotlivé fázy a ich priebeh:

Akútna hepatitída B: Prvé štádium hepatitídy B je akútna fáza. Jedná sa o obdobie prvých mesiacov prepuknutia infekcie, kedy dochádza môžu byť viditeľné chrípkové príznaky, u niektorých pacientov aj typické príznaky spojené so žltačkou. V 90 % prípadov príde k vyliečeniu infekcie a k vylúčeniu vírusu z organizmu, v 10 % prichádza druhé štádium.

Chronická hepatitída B: Druhá fáza infekcie, ktorá nastáva po 6. mesiaci ochorenia, je už chronickým štádiom hepatitídy B. V tomto prípade môže nastať buď forma, kedy pacient nie je ďalej infekčný a má len mierne klinické príznaky, alebo forma, kedy sa vírus neustále množí ďalej a sú prítomné viditeľné prejavy vrátane zhoršenej pečeňovej funkcie.

Zlyhanie pečene: Poslednou vývojovou fázou, ktorá nadväzuje plynulo na chronické štádium, je zlyhanie pečene. To je spojené najčastejšie s cirhózou, ktorú vírus HBV vyvoláva. Pridružiť sa môže aj karcinóm, čiže rakovinový nádor. Výsledkom tohto štádia je úplné zlyhanie orgánu a jeho funkcie, čo sa musí riešiť jedine transplantáciou pečene.

Bezpríznakový prenos: Špecifickou fázou hepatitídy B je obdobie s absenciou prejavov a ťažkostí, ale zároveň s aktívnym prenosom. Toto štádium nemusí plynulo nadväzovať na žiadne z vyššie spomínaných, vzniká bez akejkoľvek spojitosti. Najväčším nebezpečenstvom je, že takýmto spôsobom vzniká dlhodobé nosičstvo a šírenie infekcie ďalej.

Diagnostika hepatitídy B

Diagnostika hepatitídy B Najčastejším spôsobom diagnostiky hepatitídy B je zisťovanie prítomnosti špecifických látok v krvi. Ide o špecifické proteíny a protilátky vytvorené na boj s vírusom. Prvotné podozrenie samozrejme vychádza z vonkajších príznakov, kam patrí najtypickejší príznak a to žltačka. Nemusí sa však vyskytovať u každého postihnutého pacienta.

Práve preto je diagnostika komplexná a pozostáva z viacerých foriem:

anamnéza – prvotným spôsobom diagnostiky je anamnéza vrátane fyziologického vyšetrenia, sledujú sa najmä zafarbenie pokožky, stolica, moč a ďalšie príznaky
sérologické testy – pomocou testu ELISA sa vykonáva sérologický test zameraný na preukázanie prítomnosti vírusu alebo špecifických protivírusových látok
pečeňové testy – okrem preukázania vírusu alebo jeho antigénov sa využívajú aj testy zamerané na zistenie aktivity pečeňových enzýmov a transamináz
test PCR – najviac presným testom je test PCR, ktorý sa využíva aj na sledovanie účinnosti liečby a početnosti vírusu v 1 ml krvi

Súčasťou diagnostiky bývajú aj testy na zistenie množstva bilirubínu, či už v krvi alebo v moči. Samotné vyšetrenia smerujú nielen k preukázaniu prítomnosti hepatitídy, ale vzhľadom na podobnosť klinických príznakov predovšetkým na potvrdenie typu B.

ZISTENIE FORMY HEPATITÍDY

Na základe laboratórnych, biochemických a hematologických vyšetrení je cieľom diagnostiky aj zistenie konkrétnej formy hepatitídy, čiže preukázanie akútnej alebo chronickej infekcie. Zisťuje sa aj to, či sa vo vzorke nachádzajú včasné protilátky anti-HBc IgM typické pre akútnu infekciu, alebo pamäťové protilátky so životnosťou aj viac rokov.

Riešenie a liečba hepatitídy B

Riešenie a liečba hepatitídy B Pokiaľ ide o liečbu, tá závisí od toho, v akej forme hepatitída B je. Ak sa jedná o začiatok infekcie a jej akútnu podobu, v tomto prípade sa terapia sústredí skôr smerom k podpore imunitného systému režimovými opatreniami. Lieky nastupujú pri chronickej forme.

Tu sú všetky spôsoby liečby, ktoré sa používajú:

Symptomatická liečba

Základom terapie pri akútnej hepatitíde je symptomatická liečba. Tá má podporný charakter a pozostáva z režimových opatrení typu obmedzenie fyzickej námahy, stránenie sa alkoholu alebo užívanie rastlín či bylín na ochranu pečene. Rovnako tak je nutná diéta s ohľadom na obmedzenie príjmu tukov a zvýšenie príjmu bielkovín a cukrov.

Medikamentózna liečba

Pokiaľ príde k rozvinutiu chronického štádia hepatitídy, nasadzuje sa už aj farmakologická liečba. tá spočíva v podávaní hepatoprotektív, interferónov tlmiacich množenie vírusu alebo antivirotík, ktoré dokážu vírus aj deštruovať. Najčastejšie využívané lieky sú lamivudin, čo je blokátor syntézy vírusovej DNA, alebo jeho alternatívy.

Hospitalizácia a transplantácia pečene

Ak príde k vážnemu rozšíreniu infekcie aj s komplikáciami, hlavne k pokročilej cirhóze alebo k rozvinutiu karcinómu, je nutná hospitalizácia. Zároveň je nutná transplantácia pečene, čiže získanie nového orgánu od vhodného darcu, nakoľko poškodená pečeň pacienta už nemôže plniť svoje úlohy a funkciu.

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Časté otázky o hepatitíde B

Časté otázky o hepatitíde B V minulosti bola a u nás hepatitída B rozšírená viac, čo so sebou prinášalo veľké množstvo otázok a dotazov. Hlad po informáciách je však aj dnes, k čomu prispelo aj množstvo mýtov v súvislosti s týmto ochorením. Rozhodol som sa preto na tie najčastejšie odpovedať:

Môžem sa nakaziť hepatitídou B aj pri orálnom sexe?

Áno, nakoľko vírus HBV spôsobujúci hepatitídu typu B sa prenáša nielen pri vaginálnom pohlavnom styku, ale pri akomkoľvek styku. Podmienkou je, že pri sexuálnom kontakte sú prítomné telesné tekutiny typu spermie, vaginálny sekrét a sliny.

Aké je riziko vývinu chronickej hepatitídy B, ktorá trvá dlhšie, ako pol roka?

Rizikovou skupinou sú v tomto prípade najmä deti, konkrétne až v 90 % prípadov novorodencov prichádza k rozvinutiu infekcie do chronického štádia. U dospelých je oveľa menej, niečo okolo len 10 % prípadov, týkajú sa viac mužov a sú spojené s cirhózou.

Aké sú najčastejšie komplikácie spojené s hepatitídou?

V prípade akútnej hepatitídy môže infekcia pri nedostatočnej liečbe spôsobiť zápal pečene spoločne so zvracaním a intenzívnou žltačkou, vo vzácnych prípadoch aj smrť. Chronická hepatitída spôsobuje cirhózu pečene a hepatocelulárny karcinóm, čiže rakovinu pečene.

Môžem sa nakaziť hepatitídou podaním rúk či dotykom?

Hoci je hepatitída typu B naozaj veľmi infekčná z hľadiska infekčnej dávky, sú spôsoby, ktoré nie sú z hľadiska prenosu rizikové vôbec. Pri podávaní rúk, objímaní sa alebo pri sedení vedľa človeka s hepatitídou sa nakaziť nedá.

Existuje vakcína alebo očkovanie voči hepatitíde B?

Áno, našťastie sa proti tomuto vírusovému ochoreniu dá získať imunizácia očkovaním. Vakcinácia je dokonca u novorodencov povinná a to znižuje aj mieru výskytu hepatitídy B u nás. Najčastejšie sa dá zaočkovať v jednej vakcíne súčasne aj proti hepatitíde A.

Ako fungujú lieky na hepatitídu B

Ako fungujú lieky na hepatitídu B Ak ide o akútnu hepatitídu B, v tomto prípade sa lieky vo forme antivirotík ešte nepoužívajú a liečba je teda symptomatická, čiže vedená v rámci podporného charakteru. Súčasťou terapie sú výťažky bylín a rastlín, ktoré môžu byť aj vo forme voľne dostupných prípravkov.

Medikamentózne pôsobenie na vírus je len v tomto prípade:

 • Farmakologická liečba pripadá do úvahy len vtedy, ak prejde hepatitída do chronickej formy s výskytom vírusov nad 100 tisíc na mililiter a má formu antivírusovej terapie

Táto antivírusová medikamentózna terapia prebieha v špeciálnych centrách a má za cieľ buď potlačiť množenie vírusu a tým spomaliť chorobu, prípadne ju úplne zastaviť. Najčastejšie sa používajú interferóny, ktoré pomáhajú prirodzenému ochrannému mechanizmu imunitného systému, alternatívne virostatiká obmedzujúce množenie vírusu cez jeho enzým.

PRELIEČIŤ TREBA AJ SEXUÁLNEHO PARTNERA

Nakoľko vírus hepatitídy B sa pomerne jednoducho prenáša aj cez pohlavný kontakt, tak okrem postihnutého pacienta by mal vyšetrenie a v prípade nálezu aj liečbu absolvovať tiež jeho pohlavný partner. To platí aj vtedy, ak nemá žiadne vonkajšie príznaky.

Prevencia hepatitídy B

Prevencia hepatitídy B Ak sa chcete vyvarovať čo i len najmenšieho rizika prenosu ochorenia, základom prevencie je zabrániť kontaktu s infikovanou krvou, infikovanými telesnými tekutinami a predmetmi, ktoré by mohli dočasne obsahovať vírus HBV. Rizikové skupiny sú z tohto mladí ľudia často striedajúci sexuálnych partnerov s nechráneným stykom a užívatelia drog.

Preventívne opatrenia by mali pokrývať viac oblastí:

sexuálny styk – zásadou číslo jedna je používať vždy bariérovú antikoncepciu, čiže kondómy, dôležité je si vyberať sexuálnych partnerov a často ich nestriedať
poranenia – prenos krvou je vysoko pravdepodobný kvôli nízkej infekčnej dávke, pri poraneniach dávajte pozor na kontakt s potenciálne kontaminovanými predmetmi
hygiena – v niektorých prípadoch môže nastať prenos vírusu aj spoločným používaním niektorých hygienických potrieb, lepšie je preto mať vždy vlastné
špecifické zákroky – pri akupunktúre, tetovaní a piercingu hrozí tiež riziko prenosu hepatitídy, samozrejmosťou by mala byť sterilizácia a dezinfekcia nástrojov

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Výhodou je, že po prekonaní akútnej hepatitídy zostávajú v tele protilátky, ktoré sú schopné do budúcnosti zabrániť opakovaniu infekcie vírusom HBV. Táto imunita je celoživotná, čo je veľké plus. Napriek tomu stále platí, že prevencia je oveľa lepšia, ako následná liečba.

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

2 Hodnotení

Dobrý deň hľadám odpoveď na otázku môj manžel ide na operáciu a v krvných testoch mu vyskočili hodnoty pozitívny test na hepatitída B ktorú prekonal ako 9 ročný chlapec je možné žeby bol toľké roky pozitívny dnes má 53 rokov mame spolu 3 deti a nikdy ňu nepovedali že ma na toto ochorenie pozitívne výsledky ešte dnes. Ďakujem za odpoveď.

Dana píše 03 apríla 2019 o 13:22

Je veľa pacientov ktorí o tom, že prekonali hepatitídu B ani nevedeli. Často krát sa stane, že sa o tom dozvedia práve pri prvom pokuse darovať krv. Pacient po prekonaní môže viesť pnohodnotný život bez príznakov, ale do konca svojho života sa v jeho krvi môže vyskytovať antigén, ktorý ho vyradí napríklad z darcovstva krvi. Po prekonaní ochorenia vzniká doživotná imunita. Netreba zabúdať že asi 2 miliardy ľudí vo svete sú infikované vírusom žltačky typu B a vo svete žije približne 350 miliónov ľudí s chronickou hepatitídou B.

Branislav Cako píše 30 apríla 2019 o 18:26

Dobrý deň. Partner prekonal v detstve žltačku typu B. Teraz mu ju diagnostikovali znova. Je možné že som sa pri orálnom sexe nakazila, keď som bola asi pred 15 rokmi zaočkovana proti A aj B vírusu?

Dominika píše 07 mája 2019 o 17:14

Dobrý deň, mama 26 rokov a prekonala som žltačku typu B a toxoplazmozu no nevie sa kedy. Chcem sa informovať, môžem mam problém s oplodnením či donosenim bábätka? Môže byť nakazené po pôrode? Už som prekonala spontánny potrat ďakujem

Michaela píše 02 septembra 2019 o 21:07

Dobrý deň. Mám otázku. pred podaním lieku Mab Thera má byť urobené povinné vyšetrenie na hepatítídu B. Dakujem.

Ludmila píše 16 októbra 2019 o 19:48

Dobrý deň,
Žijem v zahraničí a momentálne som tehotná. Pri odberoch krvi mi oznámili že nemám protilátky na hepatitídu B a že je tam riziko k prenosu. Mám sa obávať ? Očkovanie absolvovať momentálne nemôžem.

Dominika Ford píše 02 júna 2020 o 08:33

Co znamena reaktivna hepat. B.. Hodnoty mam 650..

Mato píše 15 novembra 2020 o 15:41

Dobrý deň ako 6 ročná som prekonala sama hepatitídu …. moja mama somnou nešla k lekárovi a tak som sa sama vyliečila ležala som non stop v tmavej izbe zo zasiahnutými závesmy …bolestiach v kŕčoch a nemohla som ani chodiť moja sestra najstaršia ma nosila na záchod …a preto mam otázku je to dôvod toho ze som bola nevyliečiteľne a tak mi ta hepatitída ostala v krvi ? Zistili mi hepatitidu tipu B ..

Renata píše 29 júla 2022 o 16:35

Pridať komentár