Mužské hormóny

Pod pojmom mužské hormóny mám na mysli tie hormóny, ktoré sa nachádzajú v mužskom tele a ovplyvňujú procesy najmä súvisiace s libidom, plodnosťou, sexuálnym životom a reprodukčnou sústavou. Podobne ako aj v prípade žien, dôležité je, aby všetky hormóny boli v rovnováhe, čiže aby neboli zvýšené, ale ani znížené.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Niektoré z mužských hormónov sa môžu v určitých hodnotách vyskytovať aj u žien, no len u mužov sa môžu naplno prejaviť ich účinky. Typicky ide najmä o testosterón, čo je asi najdôležitejší mužský pohlavný hormón.

Narušenie hladiny hormónov u mužov v zásade môžu spôsobiť buď vek alebo nejaký dôvodov súvisiaci napríklad s poruchou ich tvorby alebo vylučovania do krvi. Prv, ako si ale povieme o príčinách a riešeniach, predstavme si všetky hormóny aspoň v stručnosti.

Testosterón

Testosterón Testosterónom som sa rozhodol začať preto, že ide prakticky o najvýznamnejší a najznámejší mužský hormón. Vďaka nemu je muž mužom a to tak po vizuálnej, ako aj po mentálnej stránke. Hormón zodpovedá aj za správny vývoj muža počas puberty.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nízka hladina testosterónu sa prejaví najmä nižším sexuálnym libidom, problémy však môžu nastať aj s nedostatočnou plodnosťou, konkrétne slabou spermatogenézou

Čo sa týka jednotlivých vplyvov a účinkov testosterónu, tu sú najdôležitejšie:

testosterón ovplyvňuje vznik prvotných aj sekundárnych pohlavných znakov
má mimoriadny vplyv na libido, čiže sexuálny apetít, čo v praxi znamená chuť na sexuálny kontakt a pohlavný styk na základe atraktívnosti
hormón je dôležitý aj z mentálneho pohľadu, nakoľko u mužov povzbudzuje dravosť, súťaživosť a celkovo energiu do života
má zmysel aj z pohľadu erekcie, či už ide o jej vznik alebo udržanie
netreba zabúdať ani na to, že stimuluje produkciu spermií, čiže vplýva na plodnosť

Nedostatočná hladina testosterónu sa prejaví poklesom fyzickej výkonnosti aj mentálne odolnosti, čo sú ďalšie typické znaky mužov. Ak by ste chceli vedieť viac o hormóne, napríklad aj o tom, ako si ho doplniť, tu je môj článok o testosteróne. A tu sú rastlinné prípravky, ktoré som skúsil na povzbudenie jeho tvorby:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Steroidy

Steroidy Pod pojmom steroidy sa myslí špecifická skupina typických mužských hormónov. Ide o steroidné hormóny, kam patrí už aj zmienený testosterón. Okrem neho však existujú aj iné steroidy, napríklad fytosteroly, kortikosteroidy či anabolické steroidy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pre muža je najmenej príjemný nedostatok steroidu testosterón, no všeobecne nedostatok prirodzených steroidov spôsobuje problémy hormonálne aj sexuálne

Steroidy majú v organizme niekoľko funkcií a účinkov, napríklad:

pomáhajú na liečbu niektorých druhov alergií, konkrétne hlavne kortikosteroidy
podieľajú sa na správnom fungovaní pohlavnej sústavy a reprodukčných funkcií, sem patrí už spomínaný steroidný hormón testosterón
sú dôležité na výkonnosť, silu a rast svalovej hmoty a fyzickej sily muža
majú vplyv na emočnú stabilitu a psychickú vyrovnanosť, môžu ovplyvňovať pozitívne aj kognitívne funkcie, napríklad pamäť
pôsobia aj na kardiovaskulárny systém alebo vylučovaciu sústavu

Pôsobenie, ale napríklad aj rozdelenie steroidov alebo možnosť ich udržania v správnej hladine sú predmetom môjho samostatného textu špeciálne na tému steroidy. Existuje tiež niekoľko prípravkov, ktoré slúžia na prirodzené zvýšenie hladiny pohlavných steroidov, konkrétne testosterónu. Tu sú tie, ktoré som vyskúšal ja:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Luteinizačný hormón

Luteinizačný hormón Luteinizačný hormón nepatrí medzi úplne typické mužské hormóny, nakoľko sa nachádza aj v ženskom tele. U žien však plní mierne odlišnú funkciu ako v prípade mužov, hoci základom jeho pôsobenia je podpora plodnosti. Nie je to však zďaleka jeho jediný zmysel.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nedostatok luteinizačného hormónu so sebou prináša problémy najmä týkajúce sa nedostatočnej stimulácie testosterónu, ktorý je zodpovedný za spermatogenézu

Čo sa týka hlavných vplyvov a funkcií tohto hormónu, tu sú najdôležitejšie:

vplyv na vývoj semenníkov už od puberty, konkrétne vplyv na vývoj Leydigových buniek, ktoré sa v semenníkoch mužov nachádzajú
podpora prirodzenej stimulácie testosterónu a udržanie jeho správnej hladiny v krvi
pôsobenie na sexuálnu vitalitu, energiu a sexuálne libido u mužov, čiže udržanie zdravej miery apetítu pri pohlavnom styku v spojení s túžbou po sexe ako takom
podpora plodnosti, najmä ohľadom nepriamej podpory tvorby spermií, čiže spermatogenézy, ktorá je nevyhnutnou podmienkou potencie muža

U mužov býva, na rozdiel od žien, hladina tohto hormónu stabilná počas celého života, takže nevzniká príliš potreba jeho substitúcie. Ak by ste sa o ňom chceli dozvedieť niečo viac, tu je môj článok o luteinizačnom hormóne. Zároveň dávam do pozornosti prípravky, ktoré slúžia na podporu testosterónu v prípade, že pôsobenie luteinizačného hormónu nie je dostatočné:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Folikulostimulačný hormón

Folikulostimulačný hormón Druhým gonadotropným hormónom, spolu s predošlým menovaným, je folikulostimulačný hormón. Aj tento hormón sa nenachádza len u mužov, naopak, oveľa vyššiu koncentráciu dosahuje u žien. Jeho účinky a pôsobenie je ale dôležité u oboch pohlaví.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nízke hodnoty folikulostimulačného hormónu u mužov spôsobujú nedostatočnú spermatogenézu, čiže absencia má taký efekt, ako u luteinizačného hormónu

Tento hormón má účinky najmä u žien, spomeniem teda aj tie:

u mužov je hormón zodpovedný primárne za správny vývoj pohlavných orgánov počas dospievania, najmä orgánov reprodukčnej sústavy
ak je ho nedostatok, ohrozená je mužská plodnosť v priamom význame, nakoľko nedochádza k dostatočnej tvorbe spermií, čiže mužských pohlavných buniek
u žien zodpovedá hormón za podporu vývoja folikulov a neskôr aj vajíčok
ovplyvňuje tiež správnu produkciu ženského hormónu estrogén
má zmysel aj v udržiavaní celkovej hormonálnej rovnováhy, najmä u žien

Čo sa týka ďalších informácií ohľadom produkcie, vplyvu nadbytku či prejavov nedostatku tohto hormónu v organizme, viac sa dozviete v mojom článku zameranom špeciálne na folikulostimulačný hormón. Medzitým vám chcem odporučiť prípravky určené na podporu plodnosti u mužov, ktoré sú prírodného charakteru a podporujú spermatogenézu:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Oxytocín

Oxytocín Tomuto hormónu sa zvykne niekedy prezývať aj hormón lásky a hoci je známy najmä u žien, nachádza sa aj u mužov. To, v akej hladine, môže byť pre muža mimoriadne dôležité najmä z pohľadu partnerského života a taktiež aj z pohľadu uspokojivého sexuálneho života.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nízka hladina oxytocínu znamená najmä vyššie vnímanie stresu, nervozity či depresie, rovnako tak prináša problémy s kvalitou erekcie a to pri psychických faktoroch

Čo sa týka pôsobenia oxytocínu u mužov, tu sú jeho najdôležitejšie účinky:

je dôležitý pre udržanie duševnej pohody, najmä pomáha predchádzať vyššiemu vplyvu depresie, nervozity alebo stresu na organizmus
udržuje pozitívnu náladu, aj preto sa mu hovorí tiež hormón šťastia
má vplyv na vyššiu vnímavosť a empatiu muža voči svojmu okoliu, takže muži, ktorí majú hormónu dostatok, sú považovaní za citlivejších voči partnerkám
vplýva na lepšiu erekciu, najmä vtedy, ak sú problémy s ňou spôsobené stresom lebo inými psychickými rušivými faktormi

Hormón má vplyv najmä na kvalitu partnerského a sexuálneho život, môže podporovať aj lepšie libido, hoci len nepriamo. Ak by ste sa o ňom chceli dozvedieť niečo viac, skúste tento môj článok o oxytocíne, dozviete sa veľa zaujímavého. Na podporu libida pre mužov odporúčam tiež niektoré zaujímavé prípravky vo forme tabliet:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Melatonín

Melatonín Poslednou látkou, o ktorej bude reč z kategórie mužských hormónov, je melatonín. Niekedy sa mu aj hovorí hormón spánku, pretože je dôležitý pre správne zaspávanie a kvalitu spánku. Málokto však vie, že má vplyv aj na pohlavnú sústavu, najmä vtedy, ak je ho nadbytok.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Príliš vysoká hladina melatonínu znamená obmedzenie tvorby gonadotropných hormónov, nízka hladina zas znamená zníženie vitality a to vrátane tej sexuálnej

Melatonín v organizme u mužov aj u žien ovplyvňuje dosť veľa funkcií:

základom jeho pôsobenia je regulácia denného a nočného biorytmu, ale napríklad aj regulácia vnútorného času v porovnaní s ročným obdobím
dôležitým účinkom je tiež podpora imunity a najmä ochrany buniek pred vplyvom voľných radikálov alebo pred vyšším rizikom rakovinových faktorov
hormón zvyšuje aj fyzickú a psychickú vitalitu, pôsobí aj na tú sexuálnu
pomáha na rôzne spánkové poruchy spôsobené častými zmenami časového pásma
má vplyv plodnosť u žien, nakoľko ochraňuje vajíčka pred oxidačným stresom

Ak chcete vedieť o pôvode, produkcii a všetkých faktoroch ovplyvňujúcich hladinu tohto hormónu viac, odporúčam môj článok o melatoníne. Nájdete tam aj možnosti a spôsoby, ako ho prirodzene zvýšiť a dopriať tak svojmu telu kvalitný oddych a spánok. Jednou z možností, ako melatonín zvýšiť, sú aj výživové doplnky. Ja som vyskúšal nasledovné:

V prípade, že hladina niektorého hormónu nie je dostatočná, môžu nastať funkčné poruchy súvisiace s nesprávnou činnosťou pohlavného systému. Riešením je potom zvýšiť hladinu hormónov, napríklad cez tabletky, prípadne prirodzenejšie, napríklad cez potraviny alebo niektoré režimové opatrenia. Poslednou možnosťou je potom hormonálna liečba.