Kandidóza

Kandidóza, čiže kvasinková infekcia, je veľmi častým ochorením, ktoré má mimoriadne nepríjemné prejavy týkajúce sa pohlavnej sústavy a sexuálneho života. U žien je najčastejšou formou vaginálna kandidóza v pošve, no vyskytovať sa môže aj u mužov na penise a všeobecne v ústach, hrdle, na jazyku alebo na bradavke. Závisí od miesta vstupu infekcie.

Túto infekčnú chorobu spôsobujú kvasinky, najčastejšie typ Candida albicans, pričom príčinou vzniku môže byť aj oslabená imunita v dôsledku iných pohlavne prenosných ochorení, napríklad AIDS. Najčastejším spôsobom prenosu je ale pohlavná cesta.

Štatistiky ukazujú, že najviac postihuje kandidóza ženy, údajne 75 % žien aspoň raz za život prekoná vaginálnu formu ochorenia. Vzhľadom na to, že výskyt choroby je takto častý, rozhodol som sa jej venovať komplexne a zhrnúť všetky dôležité informácie.

Čo je kandidóza

Čo je kandidóza Kandidóza vzniká premnožením kvasiniek, pričom postihuje sliznice, kožu aj viaceré vnútorné orgány. Samotný parazit sa môže v organizme nachádzať dlhodobo a infekcia prepukne v prípade určitých podmienok týkajúcich sa najčastejšie oslabenia imunity.

 • Kandidóza je infekčné ochorenie zapríčinené premnožením kvasinky Candida albicans
 • Podľa formy sú prejavy kandidózy rôzne, u žien sa prejavuje začervenaním pošvy a tvarohovým výtokom z nej, u mužov červenými škvrnami s bielym povlakom na penise
 • Pokiaľ ide o prenos medzi partnermi, najčastejšia je cesta pohlavného styku

Kvasinky Candida albicans sa môžu zo ženy preniesť na muža aj naopak a to priamym a nechráneným sexuálnym stykom. Do pohlavnej sústavy sa ale môžu dostať aj prechodom z tráviaceho traktu cez konečník, čo je tiež veľmi častá cesta u ženy. Ak sa ochorenie nelieči, môže sa infekcia rozšíriť pokojne aj do iných častí tela, napríklad do úst.

Laboratórny test na Kandidózu

 • Spoľahlivý a presný test na báze ELISA
 • Meria protilátky IgA a IgG
 • Rýchle spracovanie

Mechanizmu vzniku a šírenia kvasinkovej infekcie býva väčšinou takýto:

ak ide o kandidózu postihujúcu pohlavnú sústavu, tá sa dostane do vnútornej sliznice genitálií buď pohlavným stykom od partnera alebo z tráviaceho traktu
parazit môže v tkanivách a na ich povrchu prežívať nepozorovane do momentu oslabenia imunity alebo narušenia rovnováhy, čo spustí infekciu a zápal
najskôr sa infekcia vyskytuje len v pošve alebo v penise, neskôr prejde do močovej sústavy a odtiaľ sa môže rozniesť krvou do celého tela
v prípade neliečenia sa môže kvasinková infekcia pretaviť aj do iných druhov zápalov, postihnúť môže pľúca, pečeň, slezinu, srdce a mozog, vzniknúť môžu aj abscesy

Vzhľadom na veľmi vysokú infekčnosť a problém s naozaj účinným zabránením prenosu infekcie je veľmi dôležité preventívne podporovať imunitu a v prípade vzniku ochorenia pôsobiť na kandidózu komplexne. To zahŕňa potlačiť množenie kvasiniek aj súvisiace zápaly.

INKUBAČNÁ DOBA

Vzhľadom na to, že parazit môže prebývať v organizme aj veľmi dlhú dobu a to bez toho, aby prišlo k prepuknutiu ochorenia, nie je možné v prípade kandidózy hovoriť o nejakej presnej inkubačnej dobe. V zásade však platí, že ak nastanú priaznivé podmienky, napríklad zmenou imunity, pH, vlhkosti či pridružením ďalšej infekcie, ochorenie prepukne aj do 24 hodín.

Kandidóza a jej príznaky a prejavy

Kandidóza a jej príznaky a prejavy Pokiaľ sa jedná o vaginálnu kandidózu v pošve alebo u mužov v penise, najčastejším príznakom je prítomnosť svrbenia, pálenia a začervenania daného miesta. U mužov dochádza k výskytu červených škvŕn s bielym povlakom na penise, u žien zas k zapáleniu pošvy čo sa prejaví jej začervenaním a hlavne pošvovým výtokom. Vyskytujú sa aj bolesti počas sexu.

Ďalšie príznaky závisia od miesta vzniku infekcie:

ak príde k postihnutiu močového ústrojenstva, vzniká zápal močových ciest prejavujúci sa aj pálením, svrbením a bolesťou počas močenia
ústna kandidóza sa prejaví bielym povlakom slizníc v ústnej dutine a suchom v ústach
pri kandidóze na koži dochádza k svrbeniu a olupovaniu kože, kandidóza v tráviacom systéme sa prejaví hnačkou, svrbením konečníka a poruchami trávenia

Ak príde k chronickej forme ochorenia, čo nastáva pri dlhodobo oslabenej imunite, dochádza v rámci prejavov k vzniku celkového zápalu a k viacerým príznakom spomínaným vyššie. U každého postihnutého je intenzita príznakov odlišná.

Príčiny, rizikové faktory a prenos kandidózy

Príčiny, rizikové faktory a prenos kandidózy Kandidóza je spôsobená premnožením kvasiniek a zároveň vytvorením vhodných podmienok pre vypuknutie infekcie. Najpravdepodobnejšou cestou, ako sa môžu partneri nakaziť, je cesta pohlavného styku. Dôležité sú ale aj iné rizikové faktory.

Toto sú najdôležitejšie príčiny a faktory prenosu:

Kvasinková infekcia Candida albicans: Najčastejším spúšťačom ochorenia býva kvasinka Candida albicans. Tá spôsobuje ústne, genitálne a urologické infekcie, u ľudí s dlhodobo zníženou imunitou môže v extrémnom prípade spôsobiť rozvrat organizmu. Kvasinka sa v tele môže nachádzať dlhodobo a infekciu spôsobí len v prípade priaznivých podmienok.

Prenos pohlavným stykom: Prenos kvasinkovej infekcie od muža k žene alebo od ženy k mužovi je najčastejšie vo forme pohlavného styku. Rizikovým faktorom je teda nechránený pohlavný styk. Nemusí pritom nevyhnutne ísť len o styk s náhodným partnerom alebo dôsledok častého striedania partnerov, môže ísť aj o stáleho partnera.

Prenos z tráviaceho traktu: Ak ide o infekciu pohlavných orgánov, čiže vaginálnu kandidózu alebo kandidózu postihujúcu penis, v tomto prípade môže prísť k vzniku infekcie aj prenosom kvasiniek z tráviaceho traktu. V ňom sa totiž kvasinky bežne vyskytujú, no nemusia tu spôsobiť infekciu. Tento spôsob prenosu je častejší u žien kvôli blízkosti k pošve.

Ďalšie rizikové faktory: Medzi ďalšie rizikové faktory, ktoré môžu spôsobiť prepuknutie infekcie, patria zníženie počtu bielych krviniek, pridruženie nejakej bakteriálnej infekcie, dermatitída, psoriáza, nadmerné potenie alebo vlhkosť z častého umývania, nadmerné užívanie antibiotík a imunologických liekov a výraznejšia zmena pH.

Laboratórny test na Kandidózu

 • Spoľahlivý a presný test na báze ELISA
 • Meria protilátky IgA a IgG
 • Rýchle spracovanie

Priebeh, fázy a vývojové štádia kandidózy

Priebeh, fázy a vývojové štádia kandidózy Pokiaľ ide o vývoj infekcie kandidózy, aj v tomto prípade prebieha ochorenia postupne. Špecifikom choroby je, že prepuknúť môže prakticky hocikedy, dlhé obdobie je totiž v latentnej forme. Okrem tejto formy majú všetky štádia nejaké prejavy.

Tu je najbežnejší priebeh ochorenia podľa jednotlivých fáz:

Prvé štádium: V tomto štádiu nedochádza k prejaveniu sa infekcie, nakoľko kvasinky sú prítomné v organizme, ale aktuálne nemajú vhodné podmienky na vyvolanie ochorenia. Nachádzať sa môžu v črevnom trakte alebo na povrchu iných typov slizníc, no až do momentu oslabenia imunitného systému či inej väčšej zmeny, neprichádza k problémom.

Druhé štádium: Na základe rizikových faktorov či iných zmien, ktoré zapríčinia vhodné podmienky pre rozvoj infekcie, prichádza k prejaveniu sa prvých príznakov. Tie závisia od miesta infekcie, najčastejšie ide buď o oblasť genitálií a močového ústrojenstva, alternatívne o ústnu dutinu. Na týchto miestach vzniknú prvé prejavy.

Tretie štádium: V prípade pokračovania infekcie sa dostávajú kvasinky cez krvný obeh aj do ďalších častí tela. Spravidla napadnú jednak kožu, čo sa prejaví svrbivou dermatitídou, ale môžu sa dostať aj do mnohých vnútorných orgánov. V tejto fáze však zostávajú spravidla zatiaľ len na povrchu a v slizniciach ústnej dutiny, močových ciest či tráviaceho traktu.

Štvrté štádium: Posledné štádium je charakteristické vznikom buď roztrúsenej alebo systémovej kandidózy. Pri roztrúsenej forme príde k vzniku infekčných ložísk aj v pľúcach, pečeni, slezine, obličkách, očiach či zriedkavo aj v srdci a mozgu. Toto štádium je ale naozaj veľmi zriedkavé, obvykle infekcia až takto nepostúpi.

Diagnostika kandidózy

Diagnostika kandidózy Príznaky a symptómy typické pre kandidózu nie sú jednoznačným prejavom tohto ochorenia, takže na potvrdenie prítomnosti kvasinkovej infekcie je nutné aj laboratórne a mikroskopické vyšetrenie. Využíva sa pritom krv, vzorky kože, stery z ústnej dutiny, pošvy či penisu a vyšetrenie sekrétov, konkrétne najčastejšie moču alebo stolice.

Stanovenie diagnózy spočíva vo viacerých postupoch:

anamnéza – základom pre získanie podozrenia je v tomto prípade anamnéza a fyziologické vyšetrenie, kedy sa zisťujú príznaky a to, kde infekcia prebieha
gynekologické vyšetrenie – pri podozrení na vaginálnu kandidózu sa pomocou tampónu spraví výter vaginálneho sekrétu a sleduje sa jeho farba a konzistencia
priame testy – účelom testov je potvrdenie prítomnosti kvasiniek a to buď mikroskopickej analýzy konkrétneho steru alebo kultivačným testom
nepriama diagnostika – v tomto prípade sa skúma prítomnosť látok pôsobiacich proti kvasinkám, avšak táto diagnostika nemusí byť vždy 100 % a je len doplnková

Laboratórny test na Kandidózu

 • Spoľahlivý a presný test na báze ELISA
 • Meria protilátky IgA a IgG
 • Rýchle spracovanie

Najčastejšie sa pre stanovenie diagnózy využíva kombinácia mikroskopického vyšetrenia z odobratej vzorky a následne jej kultivácia. Zo steru sa dajú v laboratórnych podmienkach vypestovať baktérie, čo slúži aj na určenie citlivosti na antimykotiká počas liečby.

ĎALŠIE ŠPECIFICKÉ VYŠETRENIA A TESTY

V súvislosti s kandidózou sa môžu použiť podľa potreby aj ďalšie špecifické diagnostické testy. Medzi najnovšie formy priamej diagnostiky patrí testovanie prítomnosti kvasinkovej DNA, pričom táto metóda je citlivejšia, ako bežná kultivácia. U detí zas treba spraviť aj testy na vylúčenie sexuálneho zneužívania, s tým totiž kandidóza môže mať súvislosť.

Riešenie a liečba kandidózy

Riešenie a liečba kandidózy Liečba kvasinkovej infekcie musí kvôli zložitosti jej vzniku a mechanizmu prebiehať nie izolovane, ale komplexne. Okrem priameho pôsobenia na kvasinky pomocou perorálnych alebo vonkajších medikamentóznych prostriedkov je dôležité pôsobiť celkovo na organizmus.

Najlepšie je preto kombinovať viaceré formy terapie:

Farmakologická liečba

Najčastejším spôsobom kandidózy je farmakologická liečba buď jednorazovou alebo dlhodobejšou formou. Využívajú sa pri nej perorálne tabletky so systémovým účinkom na celý organizmus, prípadne môže ísť o prípravky určené na vonkajšiu aplikáciu. Najčastejšie používané sú spreje, čapíky, krémy a roztoky s lokálnym antimykotickým účinkom.

Domáca liečba a domáce recepty

Ako podpora popri farmakologickej liečbe indikovanej od lekára je možná aj domáca liečba. Medzi odporúčané domáce recepty patrí užívanie mladého zeleného jačmeňa a chlorelly. Pripraviť si tiež môžete čaj lapacho a škoricový čaj, pomáha aj rozumné užívanie škorice. Medzi overené domáce recepty patrí aj domáca šťava z aloe vera.

Režimové opatrenia

Súčasťou režimových opatrení počas infekcie by mala byť aj vhodná strava, probiotiká a úprava životosprávy so životným štýlom. Treba sa sústrediť na čerstvé ovocie a zeleninu, avšak vyberať si treba menej sladké jedlá. Vyhýbať sa treba nadmerne soleným jedlám, konzervám a údeninám. Dôležitá je aj sexuálna abstinencia.

Časté otázky o kandidóze

Časté otázky o kandidóze Vzhľadom na vysoké percento výskytu kvasinkových infekcií, internetové diskusia aj fóra sú plné rôznych dotazov. Či už ide o otázky všeobecné alebo konkrétne sa týkajúce nejakej situácie, téma priťahuje pozornosť. Preto teraz odpoviem na tie najčastejšie dotazy:

Akým typom sexuálneho kontaktu sa ochorenie kandidóza prenáša?

Prenos z muža na ženu ale aj naopak je možné prakticky každým spôsobom priameho a nechráneného sexuálneho styku. Ide teda tak o klasický vaginálny styk, ako aj o análny styk alebo aj o orálny sex. Kvasinky sa totiž nachádzajú vo všetkých týchto slizniciach.

Existuje nejaká potravinová diéta v súvislosti s kandidózou?

Áno, pričom jej základným princípom by malo byť vylúčenie jednoduchých cukrov zo stravy. Medzi nevhodné potraviny patria aj biele pečivo alebo kvasnice, ktoré môžu podporiť vznik prostredia vhodného pre rozvinutie infekcie. Obmedziť treba aj čaj, kávu a alkohol.

Čo robiť, ak sa kandidóza opakovane vracia aj napriek preliečeniu?

V prípade, že sa vylúčila možnosť opakovanej infekcie zo strany partnera, môže byť kvasinková infekcia prejavom iných chorôb v organizme, na prvý pohľad aj zjavne nesúvisiacich. Dobrým príkladom sú cukrovka či nádorové ochorenia.

Existuje nejaká vakcína alebo iná forma imunizácie?

Bohužiaľ, očkovanie, ktoré by bolo momentálne masovo dostupné a účinné, k dispozícii nie sú. Niektoré vakcíny s obsahom oslabených kmeňov kvasiniek síce boli testované, ale zostalo to len pri testoch. Ani prekonaním infekcie nevzniká imunita do budúcnosti.

Môže kandidóza spôsobiť aj neplodnosť?

Nie, ani pri pokračujúcej či opakovanej infekcii sa netreba obávať, že by mohlo prísť k takému narušeniu pohlavných orgánov, aby sa narušila plodnosť u muža či u ženy. Ani pri vážnejších infekciách sa netreba obávať maternicu, vaječníky alebo semenníky.

Ako fungujú lieky na kandidózu

Ako fungujú lieky na kandidózu Najčastejšie sa ako liečivá kandidózy využívajú buď tablety s perorálnym užitím, alebo o farmakologické prostriedky určené na vonkajšiu aplikáciu, spravidla antimykotické čípky alebo krémy. Konkrétnu formu ako aj dĺžku liečby vždy určuje lekár podľa typu infekcie.

Tu sú najviac využívané liečivá a ich typy:

 • Z medikamentov systémového typu sa užíva najviac flukonazol vo forme peroálnych kapsúl, v prípade lokálnych antimykotík sa používa nystatín, natamycín a amfotericín B

Lokálne formy sa aplikujú na miesto postihnutia. V prípade žien ide najčastejšie o čapíky alebo špeciálne vaginálne tablety, u mužov prevažujú krémy s aplikáciou na genitálie, prípadne roztoky alebo spreje. Kým systémové prípravky sa môžu užiť aj v jednorazovej dávke, v prípade vonkajších preparátov je bežné viacnásobné použitie aj niekoľko dní.

LIEČIŤ SA MUSÍ AJ PARTNER

Mnoho opakovaných infekcií vzniká v dôsledku opätovného nakazenia sa pohlavným kontaktom s partnerom. Preto platí, že lieky, ale celkovo aj ostatné formy terapie, musí užívať a absolvovať aj partner pacienta. Súčasťou terapie je aj sexuálna abstinencia.

Prevencia kandidózy

Prevencia kandidózy Nakoľko kandidóza patrí medzi ochorenia, ktoré môžu mať veľmi nepríjemné prejavy, prvoradým záujmom je prevencia. Preventívne opatrenia sú na rozdiel od iných ochorení postihujúcich pohlavný systém mierne odlišné, čo je spôsobené charakterom infekcie, čiže možnosťou jej vypuknutia v ľubovoľnom čase v dôsledku dlhodobej prítomnosti kvasiniek.

Prevencia preto zahŕňa viac úrovní:

sexuálny styk – ak máte podozrenie, že váš sexuálny partner má kandidózu, treba sa vyvarovať pohlavného styku, pri nových partneroch použite bariérovú antikoncepciu
posilnenie imunity – keďže kandidóza vzniká aj na podklade oslabenej imunity, veľmi dôležitou súčasťou je jej posilnenie a to vrátane lokálnej imunity genitálií
zdravá hygiena – dôležitou súčasťou prevencie je udržiavanie maximálnej hygieny v intímnych oblastiach, netreba to však preháňať, pretože aj to je rizikový faktor
lieková profylaxia – pokiaľ sa infekcie opakovane vracajú, jedným zo spôsobov prevencie je profylaxia liekmi, konkrétne ide o vonkajšie alebo vnútorné antimykotiká

Laboratórny test na Kandidózu

 • Spoľahlivý a presný test na báze ELISA
 • Meria protilátky IgA a IgG
 • Rýchle spracovanie

Vzhľadom na to, že ani vyliečenie infekcie neznamená istotu, že sa infekcia opakovane po istom čase nevráti, vyššie spomínané preventívne opatrenia musia byť dlhodobého charakteru. Najmä pokiaľ ide o imunitu a správnu hygieny, to musí byť celoročná záležitosť.

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.33

18 Hodnotení

Chcem kúpiť