Klitorizmus

Klitorizmus

Za týmto slovom sa skrýva, ako to už hovorí aj názov, problém s klitorisom. Ide o obdobu mužského ochorenia zvaného priapizmus, čo znamená bolestivú a nekontrolovateľnú erekciu. U žien sa bolestivé zdurenie a zväčšenie klitorisu nazýva klitorizmus a rovnako ako u mužov, ani tu nemá nič s cieleným sexuálnym vzrušením a príjemnými pocitmi.

Nakoľko je tento stav bolestivý a zväčšenie klitorisu je až abnormálne, netreba príliš otáľať a najlepšie bude, ak čo najskôr navštívite gynekológa. Hoci je táto porucha u žien naozaj veľmi vzácna a objavuje sa oveľa menej častejšie, ako u mužov, nemali by ste ju podceniť.

Práve z dôvodu, že toto ochorenie môže narušiť nielen kvalitu sexuálneho života, ale aj ohroziť správnu funkčnosť ženskej pohlavnej sústavy, rozhodol som sa naň pozrieť bližšie. Povieme si teda , nielen čo to ten klitorizmus je, ale aj aké má symptómy, príčiny a liečbu.

Čo je klitorizmus

Čo je klitorizmus Za slovom klitorizmus sa skrýva porucha správneho prekrvenia a funkčnosti klitorisu. Na rozdiel od mužského penisu, viditeľná časť klitorisu na vonkajšej strane vagíny nie je celým klitorisom, ten totiž zasahuje až do hĺbky zhruba 10 cm. O to horší tento stav je.

 • Klitorizmus je stavom trvalého, bolestivého a neprirodzeného zväčšenia klitorisu
 • Tejto poruche sa niekedy hovorí aj syndróm pretrvávajúceho genitálneho vzrušenia, ktorý je spôsobený poruchou prekrvenia, najčastejšie nadmerným prekrvením
 • Druhým dôvodom pre vznik klitorizmu je porucha odkrvenia klitorisu

Klitoris je, veľmi podobne ako u mužov penis, tvorený špongióznym tkanivom. Aj v tomto prípade je úlohou klitorisu zväčšenie a tzv. stoporenie na základe sexuálneho vzrušenia, kedy príde k jeho prekrveniu pomocou corpus carvenosum. Tento stav však prirodzene prichádza len na základe priamej či nepriamej sexuálnej stimulácie, nie však bez nej.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Medzi penisom a klitorisom sú však aj niektoré rozdiely, ktoré tiež vplývajú na klitorizmus:

kým pri stoporení penisu dochádza nielen k jeho zväčšeniu, ale aj k stvrdnutiu, pri stoporení klitorisu zostáva jeho tkanivo naďalej mäkké
rozdiel je však v tom, že klitoris obsahuje oveľa viac nervových zakončení, než penis, takže je citlivejší na dotyk, čo sa prejaví ako symptóm aj pri klitorizme
vzhľadom na mierne odlišný spôsob fungovania venookluzívneho mechanizmu môže pri klitorizme prísť aj k tzv. klitoromegálii, čo je neprirodzené zväčšenie klitorisu
v prípade, že ku klitorizmu prišlo k zablokovaniu odtoku krvi, nemožno očakávať zlepšenie stavu samovoľne a vždy treba navštíviť lekára

Podobne ako u mužov, aj u žien je potrebné pri výskyte klitorizmu zasiahnuť čo najskôr. Platí to najmä v prípade, že klitorizmus je spôsobený poruchou odtoku krvi, no aj pri nadmernom prekrvení v zásade platí, že treba zasiahnuť do 24 hodín, aby sa predišlo trvalým následkom.

PREVENCIA? BOHUŽIAĽ, 100 %-NÁ NEEXISTUJE

Z hľadiska prevencie nie je možné klitorizmu žiadnymi overenými a dôveryhodnými opatreniami predchádzať. To je rozdiel oproti mužskej verzii tohto ochorenia, kde je rizikovým faktorom užívanie niektorých liekov pôsobiacich na erektilnú dysfunkciu. Na druhú stranu, aj pre ženy môžu byť niektoré liečivá rizikové, treba čítať ich kontraindikácie.

Klitorizmus a jeho príznaky a prejavy

Klitorizmus a jeho príznaky a prejavy Prirodzené zdurenie klitorisu je spôsobené jeho prekrvením na základe sexuálneho vzrušenia. Takéto prekrvenie je nebolestivé, nepríjemné, klitoris je citlivý na dotyk, ale v tom nepríjemnom slova zmysle. Klitorizmus sa však dá rozoznať na základe toho, že zdurenie klitorisu nastalo samovoľne, nepredchádzali mu teda žiadne cielené vzrušenie či stimulácia.

Okrem toho sú prítomné aj tieto charakteristické symptómy:

klitorizmus je bolestivý, či už na dotyk, alebo aj bez neho, zdurenie je sprevádzané veľkým začervenaním celej oblasti
klitoris je taktiež aj mimoriadne citlivý, ale inak, ako pri bežnom sexuálnom dráždení
rovnako tak môže nastať stav abnormálne veľkého zväčšenia klitorisu následkom jeho väčšieho prekrvenia, je to viditeľné už na prvý pohľad

Intenzita týchto príznakov sa môže líšiť podľa toho, či je klitorizmus spôsobený zväčšeným prekrvením, alebo či nastal problém s odtokom krvi. V tom druhom prípade môže byť stav vážnejší, klitoris je viac zdurený, viac zväčšený, viac bolestivý a obvykle aj viac citlivý.

Príčiny a rizikové faktory klitorizmu

Príčiny a rizikové faktory klitorizmu Presná príčina klitorizmu nie je stále objavená, tento stav sa však môže vyskytnúť častejšie v prípade, ak sú u ženy prítomné niektoré rizikové faktory. Klitorizmus môže mať súvis napríklad s hormonálnou hladinou alebo niektorými liekmi.

Tu sú príčiny a faktory, ktoré sa v súvislosti s klitorizmom spomínajú najviac:

Miestne poruchy ciev a žíl: Podľa typu klitorizmu sa rozlišujú pri jeho vzniku dva najčastejšie dôvody. Prvým je narušenie odtoku krvi z klitorisu pri poškodení alebo upchatí lokálneho žilného systému. Druhým dôvodom je roztrhnutie tepny vyživujúcej celú genitálnu oblasť, ktorá sa tak viac prekrví a to platí aj pre klitoris.

Hematologické ochorenia a poruchy: Okrem miestnych problémov s cievnym systémom sú rizikovými faktormi aj ďalšie ochorenia týkajúce sa krvi alebo kardiovaskulárnej sústavy. Ide napríklad o kosáčikovú anémiu, leukémiu alebo o problémy so zrážanlivosťou krvi, či už nedostatočná alebo aj nadmerná zrážanlivosť.

Vplyv liekov určených na sexuálne vzrušenie: Málo známym rizikovým faktorom je užívanie niektorých syntetických liekov a liečiv určených na podporu vzrušenia u žien. U nás síce takéto lieky nie sú legálne dostupné, ale veľa mužov ich objednáva svojim partnerkám zo zahraničia. Tieto lieky sú založené práve na zvýšení prekrvenia klitorisu.

Vplyv liekov určených na kardiovaskulárne poruchy: Ďalším rizikovým faktorom môže byť užívanie niektorých liekov spojených s kardiovaskulárnym systémom. Najčastejšie sa ako rizikové uvádzajú lieky na problémy s vysokým krvný tlak, ale aj lieky obsahujúce warfarín alebo heparín, čiže látky pôsobiace na zrážanlivosť krvi.

Vplyv liekov určený na neurologické problémy: Poslednou kategóriou liekov, ktorých užitie patrí medzi rizikové faktory, sú lieky určené na problémy neurologického a mentálneho typu. Ženy užívajúce napríklad antidepresíva alebo antipsychotiká patria už do rizikovej skupiny z pohľadu vyššej pravdepodobnosti výskytu klitorizmu.

Ďalšie externé faktory: V súvislosti s vyššou pravdepodobnosťou vzniku klitorizmu sa spomínajú aj niektoré ďalšie externé faktory, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko pre vznik tejto poruchy. Ide napríklad o hormonálnu nerovnováhu medzi androgénnymi hormónmi a estrogénmi alebo o gynekologické infekcie a zápaly.

Diagnostika klitorizmu

Diagnostika klitorizmu Pokiaľ sa u vás objaví podozrenie na klitorizmus, mali by ste čo najskôr navštíviť lekára. Ak spozorujete nadmerné zväčšenie klitorisu, jeho citlivosť a začnú aj bolesti, sú to neklamné znaky, že bez vyšetrenia u gynekológa sa ďalej nepohnete. Lekár totiž ako jediný môže a vie posúdiť, či sa jedná skutočne o klitorizmus.

Postup celého vyšetrenia je nasledovný:

anamnéza – najskôr je potrebné zistiť prítomnosť rizikových faktorov, či vzniku klitorizmu predchádzalo užitie nejakých látok a liekov
fyziologické vyšetrenie – veľmi dôležitou súčasťou diagnostiky je fyziologické vyšetrenie zamerané na preskúmanie stavu klitorisu a určenie miery jeho zdurenia
laboratórny test – pokiaľ lekár rozhodne, môže sa vykonať aj odber krvi priamo z intímnej oblasti, rovnako tak sa robí aj toxikologický test z moču
ďalšie vyšetrenia – pre zistenie typu klitorizmu sa môžu vykonať aj zobrazovacie vyšetrenia s kontrastnou látkou, aby sa zistilo, či ide o problém s odtokom krvi

Zmyslom diagnostiky u lekára je teda posúdiť, či sa naozaj jedná o klitorizmus a ak áno, tak zistiť aj to, akej je povahy. Musí teda pomocou testov určiť, či je problém s príliš vysokým prítokom krvi do tkanív klitorisu, alebo či naopak vznikla prekážka odtoku krvi.

BEZ VYŠETRENIA NIE JE MOŽNÁ LIEČBA

Rád by som zdôraznil, že hoci stav klitorizmu je naozaj veľmi zriedkavou diagnózou, netreba tento problém podceniť. Ak sa u vás objaví a spozorujete ho podľa jeho typických prejavov, nemali by ste otáľať a treba čo najskôr navštíviť lekára. Ten jednak potvrdí diagnózu a zároveň určí najlepší spôsob terapie.

Riešenie a liečba klitorizmu

Riešenie a liečba klitorizmu Pokiaľ sa klitorizmus potvrdí, zabudnite na to, že existuje nejaká domáca liečba alebo babské rady. Riešenie patrí do rúk len lekárovi, ktorý podľa miery postihnutia určí postup liečby a jej spôsob. Bez jeho indikácie nevykonávajte žiadne ďalšie zákroky a zásahy.

Liečba klitorizmu závisí v prvom rade od toho, o ktorý typ sa jedná:

Prvá pomoc

Základom liečby je v prvom rade okamžitá úľava od najhorších príznakov, čiže snaha o zmiernenie zdurenia klitorisu a tiež zníženie bolestivosti. Za týmto účelom sa vykonáva lokálne ochladenie klitorisu a celej intímnej oblasti. Hneď ako príde k upokojeniu situácie, vykonávajú sa niektoré fyziologické vyšetrenia pre určenie typu klitorizmu.

V prípade, ak sa potvrdí vznik tohto stavu následkom dočasného väčšieho prekrvenia klitorisu, môže sa stať, že okrem zachladenia oblasti už nebude potrebná žiadna ďalšia terapia. Ak sa ale preukáže poškodenie cievy zabezpečujúcej odtok krvi alebo ak je stav vážnejší, pokračuje sa konzervatívnou terapiou.

Konzervatívna liečba

Táto forma liečby spočíva najmä v symptomatickom pôsobení na priebeh klitorizmu. V prípade bolesti sa podávajú lieky proti bolesti, môže ísť aj o lokálne liečivá podávané injekčne. Zároveň sa môže v prípade potreby pokračovať so zachladzovaním postihnutého miesta na zníženie citlivosti.

Súčasťou konzervatívnej symptomatickej liečby môže byť aj punkcia postihnutého miesta. V praxi ide o to, že sa pomocou injekčnej striekačky z toporivých telies alebo okolitých tkanív vysaje zadržaná krv. Injekčné odsatie krvi z klitorisu je však účinné len vtedy, ak je klitorizmus spôsobený vytvorením prekážky odtoku krvi.

Ďalšie opatrenia

Pokiaľ nepomôže symptomatická liečba a je zistená presná príčina klitorizmu, nastupujú ďalšie opatrenia. Môže ísť jednak o embolizáciu tepny vyživujúcej klitoris a intímnu oblasť, ale aj o iné metódy zamerané na obnovenie správnej činnosti venookluzívneho mechanizmu. Ak je klitorizmus nervového typu, môže sa prerušiť nerv spôsobujúci tento stav.

Súčasťou ďalších opatrení by malo byť tiež zistenie hormonálnej hladiny a režimové opatrenia súvisiace s jej normalizáciou. Dôležité je do budúcnosti vylúčiť externé rizikové faktory, najmä pokiaľ ide o užívanie návykových látok alebo o užitie rizikových liekov a liečiv v rámci prevencie.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Časté otázky o klitorizme

Časté otázky o klitorizme Hoci je klitorizmus na rozdiel od priapizmu oveľa zriedkavejším stavom, neznamená to, že by sa oň ženy nezaujímali. Keďže niektoré konkrétne typy informácií som zatiaľ nezachytil, rozhodol som sa zamerať na najčastejšie otázky k tejto tém a zodpovedať na ne. Tu sú:

Môže klitorizmus prejsť aj sám od seba?

Určite nie, žena by sa nikdy nemala spoliehať na to, že klitorizmus sám od seba vymizne. Ani prvotné prikladanie ľadu či ľadových obkladov nie je samo o sebe liečbou, ide len o zmiernenie stavu a bolestivosti. Bez lekárskeho zásahu sa stav sám nezlepší.

Je možné nejakým spôsobom klitorizmu predchádzať?

Bohužiaľ, nie. Môžete sa síce strániť rizikových látok, liekov, pravidelne kontrolovať svoju hormonálnu hladinu, ale istotu, že sa vám tento prípad nikdy nestane, bohužiaľ ani tak mať nebudete. Absolútna prevencia voči klitorizmu teda nie je.

Je riziko výskytu častejšie u žien, ktoré užívajú drogy?

Áno, ukazuje sa, že niektoré špecifické látky s účinkami na nervovú sústavu môžu byť rizikovým faktorom pre vznik klitorizmu. Najčastejšie sa uvádzajú toxické látky alebo omamné a psychotropné látky, čiže aj drogy. Často spomínaným príkladom je kokaín.

Môže klitorizmus vzniknúť ako následok sexuálneho dráždenia?

O takomto prípade nemám žiadnu vedomosť a prehľadal som naozaj veľké množstvo zahraničných informačných zdrojov na túto tému. Na 100 % to vylúčiť neviem, keďže nie som lekár, ale klitorizmus je v zásade niečo úplné iné, ako bežné sexuálne vzrušenie.

Existujú nejaké trvalé následky pri klitorizme?

V prípade včasnej liečby je výskyt nejakých dlhodobých problémov minimálny, horšie to už ale môže byť, pokiaľ príde k trvalému klitorizmu. Vtedy existuje riziko nekrotizácie tkaniva, čo sa môže prejaviť v extrémnom prípade aj na zhoršení funkčnosti klitorisu.

Ako fungujú lieky na klitorizmus a aký majú súvis lieky s klitorizmom

Ako fungujú lieky na klitorizmus a aký majú súvis lieky s klitorizmom Pokiaľ ide o klasickú konzervatívnu liečbu s použitím liekov, podobne ako pri mužskom priapizme, ani pri klitorizme nie je možná kauzálna liečba tohto stavu pomocou liekov. Ak sa aj nejaké využívajú, ide len o podpornú a symptomatickú terapiu.

Najčastejšie sa využívajú lieky za týmito účelmi:

 • Ako symptomatická terapia sa používajú lieky proti bolesti spôsobenej nadmerným prekrvením klitorisu, ale aj antidepresíva na zmiernenie nervového napätia organizmu

Oveľa dôležitejšiu úlohu ale môžu mať iné lieky, a to také, ktoré môžu problémy s klitorizmom vyvolať alebo zvýšiť riziko ich vzniku. Najčastejšie ide o lieky nejakým spôsobom vplávajúce na nervovú sústavu alebo kardiovaskulárny systém. Odporúčam preto dôkladne preštudovať príbalový leták nových liečiv kvôli možným kontraindikáciám.

POZOR NA PODOZRIVÉ LIEKY

Ak ide o lieky, ktoré môžu byť rizikom vzniku klitorizmu, upozorňujem najmä na podozrivé značky zo zahraničia, ktoré sú u nás nelegálne. Ich užívanie môže niektorým ženám spôsobiť vážne problémy a to nehovorím len o klitorizme. Neriskujte preto svoje zdravie.

Prípravky, ktoré moja partnerka vyskúšala na vzrušivosť a sú bez receptu

Prípravky, ktoré moja partnerka vyskúšala na vzrušivosť a sú bez receptu Pokiaľ nebolo zdurenie klitorisu patologického pôvodu a pokiaľ sa u vás klitorizmus pri vyšetrení nepotvrdil, môžete na podporu svojho sexuálneho apetítu a vzrušivosti vyskúšať aj niektoré prírodné stimulanty. Ide najčastejšie o rastlinné afrodiziaka vo forme extraktov.

Moderná doba prináša aj moderné formy a spôsoby ich využitia:

 • Najčastejšou formou sú tabletky alebo kapsuly určené na vnútorné užitie s pravidelným dávkovaním, zaujímavou novinkou sú aj krémy a gély ideálne na vonkajšiu aplikáciu

V prípade oboch foriem sú tieto produkty a prípravky založené na rastlinných látkach, ktoré sú prírodnými afrodiziakami a povzbudzujú chuť na sex, libido a sexuálny apetít. Ich účinnosť je doplnená o niektoré aminokyseliny zvyšujúce prekrvenie genitálií, čo má veľmi pozitívny vplyv na vnímanie sexuálneho dráždenia a zároveň to zvyšuje aj vzrušivosť.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Uvedené prípravky sú spojené aj s týmito 4 veľkými benefitmi:

pokiaľ ide o zloženie, nenájdete v ňom žiadne umelé a chemické účinné látky, čiže pôsobenie týchto tabliet, krémov a gélov je maximálne prirodzené
veľkým plusom je aj dostupnosť, ktorá súvisí s tým, že tu nie sú žiadne registrované liečivá, takže prípravky si kúpite bez predpisu či receptu
bohaté zloženie prináša väčšinou aj širšie účinky, spravidla okrem podpory vzrušivosti aj na zvýšenie libida, u niektorých žien aj na zvýšenie vitality
oproti rôznym syntetickým prípravkom známym zo zahraničia je užívanie týchto produktov bezproblémové aj z pohľadu nežiaducich a vedľajších efektov

Na trhu sú prirodzene rôzne značky a formy spomínaných prípravkov. Niektoré účinkujú lepšie a majú viditeľnejšie pôsobenie, iné sú slabšie. Rozoznať sa to dá najlepšie podľa skúseností žien s danou značkou. Mojej partnerke sa osvedčili najmä produkt Women.

Tu je prehľad overených produktov, ktoré jej pomohli najviac:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.50

2 Hodnotení