Krátka uzdička

Krátka uzdička

Uzdička (latinsky frenulum) je veľmi dôležitou súčasťou penisu a to najmä z pohľadu sexuálnej stimulácie a kvalitného pohlavného života. Zmyslom jej existencie je uľahčenie pretiahnutia predkožky cez žaluď, no to platí len v prípade jej normálnej fyziológie. Naopak, ak je skrátená, spôsobuje viac problémov a to vrátane bolesti pri pohlavnom styku.

Krátka uzdička (lat. frenulum breve) sa môže vyskytovať súčasne aj so zúžením predkožky, čo už môže brániť nielen pohybu predkožky, ale dokonca aj úspešnému pohlavnému styku. V najmiernejšom prípade prichádza k predčasnému vyvrcholeniu, častejší je ale horší priebeh.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ja sám som síce krátku uzdičku nemal, ale zo svojho okolia viem o ľuďoch, ktorí sa s týmto problémom osobne stretli. Nakoľko ide o pomerne vážnu poruchu, považujem za potrebné venovať sa jej detailnejšie.

Kedy je uzdička krátka a aké sú toho príznaky

Kedy je uzdička krátka a aké sú toho príznaky Hoci krátku uzdičku väčšinou lekár rozozná na prvý pohľad, laik s tým môže mať problém. Najlepšie je teda orientovať sa podľa určitých príznakov a podľa toho, aké máte pocity počas sexuálnej stimulácie. Tieto príznaky vás nesklamú nikdy a to najmä vtedy, ak sa vyskytujú opakovane.

 • Uzdička je väzivové tkanivo spájajúce predkožku so žaluďom
 • Ide o eretogénnu zónu, kde je veľké množstvo nervových zakončení a ktorej stimulácia môže viesť u muža až k ejakulácii
 • Krátka uzdička vedie väčšinou k predčasnej ejakulácii alebo k bolesti počas styku

Ak je uzdička skrátená, nastáva problém s úplným obnažením žaluďa a zároveň má penis aj v stoporenom stave ohnutý tvar smerom dopredu nadol. Odborne sa tomuto problému hovorí frenulum breve a hoci nejde o príliš častý problém, jeho výskyt bol pre mňa prekvapujúco vysoký.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Krátka uzdička u mužov má niekoľko nepríjemných praktických dôsledkov:

prvým je problém so samotným pohlavným stykom a sexuálnou stimuláciou, nakoľko nie je možné napríklad plnohodnotné stiahnutie predkožky
druhým môže byť problém s vyššou citlivosťou na sexuálne dráždenie, čo sa prejaví napríklad bolesťou alebo predčasnou ejakuláciou
tretím dôsledkom je problém so správnym tvarom penisu v stoporenom stave, čo môže mať vplyv na psychickú pohodu muža ako aj na jeho libido

Najväčším problémom je, ak sa krátka uzdička spojí so zúžením predkožky, čo sa nazýva fimóza. V tomto prípade nie je možné počas erekcie stiahnuť predkožku cez žaluď vôbec, prípadne príde k stavu „škrtenia“ žaluďu a problému k zásobeniu tkaniva krvou. Oba prípady je potrebné riešiť len chirurgicky.

Krátka uzdička býva spojená aj s nasledovnými symptómami:

pocit napätia pri erekcii
skrútený tvar pohlavného údu počas erekcie smerom dopredu a nadol
neprirodzené natiahnutie predkožky
bolesť počas pohlavného styku alebo v extrémnych prípadoch pri samotnej erekcii
nemožnosť voľného pohybu predkožky
krvácanie v prípade poranenia predkožky a uzdičky

NEJDE O NEBEZPEČNÝ STAV

Skrátená uzdička nie je stav, ktorý by priamo ohrozoval muža a jeho zdravie. Na druhú stranu, ide o veľmi nepríjemnú poruchu tak dosiahnutia uspokojivej erekcie, ako aj dosiahnutia zdravej potencie a erekcie. Rozhodne ho teda treba riešiť.

Príčiny krátkej uzdičky

Príčiny a krátkej uzdičky Podobne ako celý penis, aj uzdička sa vyvíja počas prenatálneho obdobia a počas obdobia rastu dieťaťa. Príčinou krátkej uzdičky je najčastejšie práve problém počas jej vývoja, ale nie je to jediný faktor.

Existujú dva typy príčin:

Vrodené príčiny: Počas vývoja plodu alebo počas vývoja dieťaťa môže prísť k deformáciám v oblasti penisu, čo spôsobí nedostatočný vývoj a nedostatočnú dĺžku uzdičky. To vedie v období pohlavného dospievania k nedostatočnej dĺžke uzdičky a problémom v sexuálnej oblasti, ktoré som popísal vyššie.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Získané príčiny: Privodiť si skrátenie uzdičky je možné aj počas života, hoci ide o veľmi špecifické a nie príliš rozšírené stavy. Ak v dôsledku nedostatočného vývoja nebola uzdička príliš dlhá, mohlo počas sexuálnej stimulácie prísť k jej poraneniam. To isté sa môže stať aj pri traumatickom pôsobení, najmä počas úrazov. Na uzdičke tak vzniknú trhlinky, ktoré sa zacelia a vznikne zjazvenie. Ak sa tento proces opakuje, tak zjazvenie uzdičky vedie k jej neprirodzenému skráteniu a výsledkom je stav podobný krátkej uzdičke spôsobenej vrodene.

Diagnostika krátkej uzdičky

Diagnostika krátkej uzdičky Pre potvrdenie krátkej uzdičky alebo jej deformácie je nevyhnutné absolvovať odborné vyšetrenie. Samotné vyšetrenie realizuje urológ a na rozdiel od vyšetrenia iných typov ochorení spočíva takpovediac v jednoduchej vizuálnej prehliadke. Dôležité je ale určiť aj to, čo krátku uzdičku spôsobilo a ako veľmi intenzívny problém je.

Diagnostika tak spočíva v:

anamnéze, ktorej cieľom je zistenie prítomných prejavov a tiež intenzity ťažkostí, ktoré sú so stavom spojené, čo umožní lekárovi získať kompletný obraz o miere tejto poruchy
fyziologickom vyšetrení, ktoré umožní lekárovi detailne preskúmať aktuálny stav a pomôže určiť aj príčinu problému

Okrem vyšetrenia uzdičky sa vykonáva obvykle aj vyšetrenie celého penisu, jeho fyziológie a tiež aj vyšetrenie predkožky. Je to kvôli fimóze alebo parafimóze, kedy sa môže určiť, či sa nejedná o znásobenú poruchu spolu s príliš krátkou predkožkou. Súčasťou diagnostiky je aj určenie najpravdepodobnejších príčin a vyvolávajúcich faktorov.

LEKÁRSKY POHĽAD JE NEVYHNUTNÝ

V prípade, ak ide o stav spôsobený biologicky už od narodenia, môže byť pre laika problém rozoznať, či sa jedná alebo nejedná o príliš krátku uzdičku. Aj z tohto dôvodu odporúčam určite, aby ste sa aj pri najmenšom podozrení nechali vyšetriť lekárom.

Ako na vyriešenie krátkej uzdičky

Ako na vyriešenie krátkej uzdičky Po diagnostike problému s krátkou uzdičkou je možné využiť dva druhy liečby. Konzervatívna liečba je šetrnejšia, ale zároveň je jej efektivita veľmi otázna. Chirurgické riešenie je síce omnoho invazívnejšie a nepríjemnejšie, ale napriek tomu dokáže dosiahnuť sledovaný cieľ.

Toto sú jednotlivé typy riešení problému s krátkou uzdičkou:

Konzervatívna liečba

Konzervatívna liečba príliš krátkej uzdičky spočíva najmä v znížení pevnosti a celistvosti uzdičky, čo by malo mať za následok jej predĺženie a teda aj vymiznutie príznakov spojených s touto poruchou. Najčastejšie sa na zníženie pevnosti aplikujú špeciálne masti a krémy, ktoré obsahujú hormóny zo skupiny kortikoidov. Liečba týmto spôsobom však nemusí priniesť očakávaný výsledok a potom musí nastúpiť chirurgický zákrok.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Chirurgická liečba

Oveľa účinnejšia je chirurgická liečba, ktorá môže mať dve formy. Buď ide o úplné preťatie a prerušenie uzdičky, čo sa vykonáva najčastejšie pri lokálnom umŕtvení, alebo sa uzdička predĺži špeciálnym postupom spadajúcim do plastickej chirurgie známym ako frenuloplastika. Prvý zákrok trvá obvykle len zopár minút, druhý je náročnejší a môže trvať aj pol hodinu. Aj druhý zákrok sa vykonáva pri miestnom umŕtvení.

Súvisiace zákroky

Okrem samotného zákroku súvisiace s uzdičkou sa vykonáva v prípade zúženia predkožky, čo je typický sprievodný problém, aj obriezka. Ide o drobný chirurgický zákrok, ktorý sa vykonáva súčasne s predĺžením alebo odstránením uzdičky a dochádza pri ňom k odstráneniu tej časti kože, ktorá prekrýva špičku penisu, teda predkožky. Výsledkom operačného zákroku je úplné obnaženie žaluďa.

Podporná liečba

Čo sa týka podpornej liečby, mám na mysli najmä rôzne tabletky podporujúce získanie kvalitnej erekcie a najmä normalizujúce ejakuláciu ako takú. Pri problémoch s uzdičkou, ale aj následne po ich vyriešení, je nevyhnutné sa zaradiť znova do bežného sexuálneho života. Ideálnym prostriedkom na to sú práve tabletky, ktoré je možné získať bez receptu, majú prírodné zloženie a podporujú tak potenciu, ako aj celkové zdravie pohlavnej sústavy.

Režimové opatrenia

Ak trpíte krátkou uzdičkou a ešte pred samotným vyriešením tohto problému chcete zmierniť napríklad predčasnú ejakuláciu, čo je jeden z častých „vedľajších účinkov“ tejto poruchy, môžete skúsiť režimové opatrenia. Ide napríklad o aplikáciu znecitlivujúcich gélov a krémov, použitie hrubšieho kondómu, prerušovanie súlože a podobne. Cieľom je znížiť citlivosť na sexuálnu stimuláciu a oddialiť ejakuláciu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Časté otázky o krátkej uzdičke

Časté otázky o krátkej uzdičke Vzhľadom na to, že s problémom krátkej uzdičky sa muži obvykle väčšinou nechvália na internetových fórach a v diskusiách, trvalo mi dlhšiu dobu, než som našiel najčastejšie otázky a podnety súvisiace s touto témou. Nakoniec sa mi to ale podarilo a teraz ich na jednom mieste chcem uviesť spolu aj s mojimi odpoveďami na ne:

Aké najčastejšie problémy sú spojené s krátkou uzdičkou?

Muži s príliš krátkou uzdičkou trpia najčastejšie dvoma problémami a to predčasnou ejakuláciou a problémom s nemožnosťou stiahnutia predkožky cez žaluď. Následkom týchto stavov môže byť napríklad aj oslabenie potencie a chuti na sexuálny akt, nakoľko ten môže byť bolestivý pri nešetrnom zaobchádzaní s pohlavným údom.

Mám ostych ísť za lekárom. Môžem sa tomu vyhnúť?

Skrátená uzdička nie je život ohrozujúci problém a v prípade, ak ste sa zmierili s doživotným hendikepom pri pohlavnom styku, nemusíte teoreticky vôbec ísť za lekárom. Dôrazne ale takýto postoj neodporúčam, nakoľko škodíte sebe aj partnerke. Krátka uzdička je deformácia zdravého fyziologického vývoja pohlavného údu, nie len „kozmetický“ problém.

Hrozí mi roztrhnutie uzdičky?

Áno, bohužiaľ, sú aj také prípady. Ak nebudete počas sexuálneho styku alebo masturbácie dostatočne opatrný, môže sa naozaj stať, že uzdičku natrhnete alebo roztrhnete. Verte mi, že takýto stav nechcete zažiť, nakoľko ide o mimoriadne bolestivú situáciu a hoci sa to na prvý pohľad ani nezdá, môže prísť k väčšiemu krvácaniu.

Je operačné riešenie nevyhnutné?

Hoci spočiatku sa obvykle volí konzervatívna liečba, ktorá by mohla pomôcť uzdičke predĺžiť sa, zväčša neprináša taký efekt, ako by bolo potrebné. Jediným skutočne efektívnym riešením je chirurgické riešenie, ktoré spočíva buď v predĺžení uzdičky alebo jej pretnutí. V oboch prípadoch sa zákrok vykonáva pri lokálnej anestézii, takže je bezproblémový.

Viem si pomôcť do doby, než podstúpim operáciu?

Pokiaľ trpíte predčasnou ejakuláciou, viete si pomôcť buď tabletkami na predpis alebo voľnopredajnými tabletkami podporujúcimi predĺženie doby do ejakulácie. Dočasne a krátkodobo môžu pomôcť aj režimové opatrenia počas sexuálneho styku, ktoré spočívajú v znížení citlivosti na sexuálnu stimuláciu.

Ako fungujú tabletky na podporu zdravej ejakulácie a erekcie a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu zdravej ejakulácie a erekcie a prečo ich odporúčam Základom rekonvalescencie a tiež ako podporný prostriedok odporúčam tabletky na prírodnej báze, ktoré pomáhajú zlepšiť prirodzenou cestou zdravú erekciu a ejakuláciu. Tieto tabletky fungujú ako voľne dostupné výživové doplnky a sú vhodné pre každého muža.

Princíp fungovania je veľmi jednoduchý:

 • Tabletky majú zloženie podporujúce zdravú a pevnú erekciu a zároveň oddiaľujúce predčasnú ejakuláciu pomocou predĺženia erekcie a normalizácie stavu libida

Ja som tieto tabletky užíval pri problémoch práve s dosiahnutím a dostatočne dlhým udržaním erekcie, ale aj v čase, keď som trpel príliš rýchlou a príliš skorou ejakuláciou. Samozrejme, nie všetky sa mi osvedčili, niekedy nebol účinok na 100 %. Nakoľko ide o tabletky s prírodným zložením, je to aj celkom pochopiteľné.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Tieto tabletky majú tri veľmi dôležité účinky súvisiace aj s problémami s krátkou uzdičkou:

pomáhajú predĺžiť erekciu a dobu do ejakulácie a to najmä vplývaním na libido, takže muž nie je príliš vzrušený a ejakulácia príde neskôr
podporujú rýchlejší nástup erekcie a jej väčšiu kvalitu a pevnosť, čo znamená aj zlepšenie potencie
normalizujú libido a sexuálnu vzrušivosť, pričom v období rekonvalescencie môžu mužovi prinavrátiť zdravú erekciu a potenciu rýchlejšie a prirodzenejšie

Tabletky obsahujú spravidla výťažky a extrakty rôznych rastlín patriacich do kategórie prírodných afrodiziak alebo látok podporujúcich spermatogenézu, lepšie prekrvenie pohlavného údu a stimuláciu testosterónu. Tabletky sú bez predpisu a vďaka svojmu prírodnému zloženiu aj bez nežiaducich a vedľajších účinkov.

Užívanie a dávkovanie by sa malo riadiť týmito zásadami:

užívanie by malo byť dlhodobé, nielen jednorazové a to aspoň po dobu jedného alebo dvoch mesiacov pre lepšie účinky
nikdy neprekračujte maximálnu dennú dávkovania
nekombinujte viac značiek tabliet naraz, užívajte vždy len jednu

TABLETKY NIE SÚ LIEKY

Pri užívaní treba pamätať na to, že tabletky majú za úlohu podporiť napríklad zlepšenie erekcie, zvýšenie potencie, zlepšenie libida alebo zlepšenie kontroly nad erekciou. Nemajú silu vyliečiť krátku uzdičku a preto sa nejedná o lieky, len o podporné prípravky.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Keďže na trhu existuje veľké množstvo tabliet a prípravkov, môže byť pre laika tak trocha problém vybrať si tie, ktoré majú skutočne najlepšie účinky. Nemusíte sa báť, pomôžem vám s tým. Hoci som s uzdičkou problém nemal, trpel som aj ja istú dobu napríklad predčasnou ejakuláciou a problémami s potenciou, takže skúseností s tabletkami mám naozaj dosť.

Keďže som vyskúšal desiatky produktov, viem objektívne posúdiť, ktoré fungujú a ktoré by boli sklamaním. V nasledujúcej tabuľke tak uvádzam len tie najlepšie prípravky a moje hodnotenie k nim. Ku každej značke nájdete aj samostatnú recenziu:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.22

23 Hodnotení