Liečba rakoviny prostaty

Liecba rakoviny prostaty

Rakovina prostaty patrí u mužov medzi najviac rozšírené nádorové ochorenia zhubného charakteru. U nás ide dokonca o druhú najčastejšiu príčinu úmrtia mužov, čo robí z karcinómu prostaty oprávnene veľmi obávaného strašiaka. Našťastie, vyhliadky na liečbu sa za posledné roky veľmi výrazne zlepšili.

Môžu za to nielen nové a experimentálne typy a spôsoby riešenia rakoviny, ale aj čoraz širšie a vyššie povedomie mužov o tomto probléme. Stúpa aj počet mužov v strednom a vyššom veku, ktorí sa čoraz viac podrobujú pravidelným lekárskym prehliadkam.

Skorá diagnostika problému umožňuje zvýšiť šancu na liečbu, prípadne aspoň na radikálne predĺženie života pacienta. Na druhú stranu, nielen rakovina ohrozuje prostatu a preto sa treba na jej zdravie a fungovanie pozerať vždy komplexne.

Čo je a čo nie je rakovina prostaty

Čo je a čo nie je rakovina prostata Rakovina prostaty je zhubné nádorové ochorenie, pri ktorom dochádza k šíreniu nádorových buniek aj mimo prostatu. Od benígnej hyperplázie prostaty sa odlišuje práve tým, že karcinóm sa šíri aj mimo predstojnú žľazu, najčastejšie do lymfatických uzlín, kostí a okolia prostaty.

 • Rakovina prostaty je zhubné ochorenie začínajúce v predstojnej žľaze
 • V ranných štádiách je bez príznakov, neskôr sa objavia problémy s močením a bolesti, čo je spôsobené zväčšením prostaty a prerastaním nádorov do jej okolia
 • Pri zanedbaní liečby dochádza k tvorbe metastáz aj do kostí alebo aj do pľúc

Ak sa rakovina prostaty dostane do pokročilého štádia spojeného s príznakmi, najčastejšie nastávajú problémy s prúdom moču, s pocitom neúplného vymočenia sa, s príliš častým nutkaním na močenie aj každé tri hodiny a v neskorších štádiách môže prísť aj k výskytu krvi v moči. Pridávajú sa tiež typické rakovinové príznaky, napríklad slabosť a strata hmotnosti.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Príčinou ochorenia sú zmeny v DNA. Rizikové faktory sú najmä:

vek, kde platí priama úmera, že so stúpajúcim vekom stúpa aj pravdepodobnosť výskytu rakoviny a najviac ohrozenou skupinou sú muži nad 65 rokov
dedičnosť a rodinná anamnéza, čiže ak mali nejakí mužskí predkovia v rodine v minulosti karcinóm prostaty, je to rizikové aj pre vás
prítomnosť či neprítomnosť istých látok v tele, napríklad priveľa testosterónu či nedostatok vitamínu D zvyšujú riziko vzniku rakoviny

KOMPLEXNE O RAKOVINE PROSTATY

Chcete vedieť o karcinóme prostaty viac? Ak chcete spoznať bližšie pôvod, príčiny, rizikové faktory, symptómy aj iné informácie, odporúčam vám prečítať môj komplexný článok na tému rakovina prostaty. Nájdete tu všetky informácie rozobraté do posledného detailu.

Čo zahŕňa liečba rakoviny prostaty

Čo zahŕňa liečba rakoviny prostaty Predpokladom pre čo najlepšie vyhliadky do budúcnosti je skoré odhalenie. Čím skôr sa rakovina zistí, tým lepšie. Dôležité sú preto najmä preventívne prehliadky, ktoré sa odporúčajú najmä mužom v strednom veku. Podľa toho, kedy sa nádor odhalí a v akom je stave, sa volí aj spôsob liečby.

Tu sú aktuálne možnosti terapie:

Aktívne sledovanie nádoru

V prípade, že prišlo odhaleniu nádoru skoro, alebo ak nádor napreduje len veľmi pomaly, nemusí sa hneď siahať po radikálnych krokoch, ale postačí aktívne sledovanie. To samozrejme nezahŕňa zanedbanie liečby, ale ide o pravidelné lekárske prehliadky spojené so sledovaním vývoja nádorových buniek.

Sledovaný pacient sa dostaví na vyšetrenie v pravidelných intervaloch a v prípade, že nádor vykazuje známky agresívnejšieho správania sa či rozšírenia, zvolí sa niektorý z viac invazívnych zákrokov. Takéto aktívne sledovanie sa uplatňuje aj v prípadoch, že by liečba spôsobila viac problémov, ako dočasné ponechanie nádoru bez zásahov.

Transuretrálna resekcia prostaty

Za týmto zložitým názvom sa skrýva zákrok čiastočne invazívneho charakteru. Nejedná sa síce o odstránenie celej prostaty, ale napriek tomu sa jedná o operáciu, ktorú je nutné vykonať v celkovej anestézii. Princípom zákroku je odstránenie len tej časti prostatického tkaniva, ktorá spôsobuje problémy, do zvyšku sa nezasahuje.

Zákrok sa vykonáva cez močovú rúru a prostredníctvom cytoskopu. Cieľom je najmä zmiernenie príznakov, väčšinou sa odstráni časť prostaty, ktorá spôsobuje obštrukciu pri močení. Samotná liečba rakoviny sa týmto zákrokom nesleduje. Ide teda len o symptomatickú formu terapie.

Radikálna prostatektómia

Ak nie je možné odstrániť len časť prostaty, ale je nutnejší radikálnejší zákrok, volí sa chirurgická forma prostatektómie. Počas nej príde k odstráneniu prostaty v celosti, v prípade rozšírenia karcinómu aj do iných oblastí, sa musia odstrániť aj tieto oblasti. Ide najčastejšie o pridružené lymfatické uzliny, kde rakovina najskôr preniká.

Tento zákrok je však veľmi náročný na technické prevedenie a tak sa využívajú čoraz viac možnosti modernej medicíny, napríklad operácie robotickou rukou. Dôležité je ale vykonať zákrok čo najviac šetrne, nakoľko hrozia aj niektoré vedľajšie účinky týkajúce sa vylučovacej alebo pohlavnej sústavy. Správna technika im ale môže predísť.

Kryochirurgický zákrok

Pomerne novou a zaujímavou možnosťou, ktorá môže pôsobiť na karcinóm prostaty, je aj kryochirurgický zákrok. Ako už vyplýva z názvu, podstatou zákroku je pôsobenie extrémne nízkych teplôt. Počas zákroku sa pomocou kovovej sondy zavedenej cez incíziu medzi konečníkom a mieškom nádorové bunky zamrazia.

Tento zákrok sa používa pri skorých štádiách rakoviny a u mužov, kde nie je možné podstúpiť klasický chirurgický zákrok. Problémom je však to, že ide stále len o experimentálny spôsob liečby a viacero lekárov upozorňuje na vedľajšie účinky zákroku. Tým najvážnejším je riziko vzniku fistuly medzi prostatou a črevom.

Rádioterapia a brachyterapia

Ďalším spôsobom, ktorý by mal spôsobiť deštrukciu lokalizovaných nádorových buniek, je rádioterapia. Tá využíva pri liečbe vysoko energetické röntgenové žiarenie, ktoré by malo spôsobiť zničenie rakovinových buniek v prostate. Táto terapia môže byť vo forme implantovaných rádioaktívnych zŕn, prípadne v externej forme.

Najmodernejšia je tzv. trojrozmerná rádioterapia, kedy sa malé lúče s rozličnou energiou z rôznych uhlov zamerajú presne na miesto, kde je nádor. Pokiaľ príde k implantovaniu rádioaktívnych častíc priamo do prostaty, ide už o brachyterapiu. Tieto častice emitujú žiarenie počas niekoľkých týždňov a tak pôsobia na karcinóm.

Hormonálna liečba

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rast karcinómu, je aj hladina hormónov, konkrétne hormónu testosterón. Hormonálna liečba sa preto sústreďuje na zníženie tohto hormónu a to buď chirurgicky alebo použitím liekov. Prvý spôsob spočíva v podstate v odstránení semenníkov, čiže v kastrácií, druhý v používaní liekov utlmujúcich ich funkciu.

Hormonálna liečba sa využíva po zlyhaní predošlých typov liečby. V minulosti sa táto liečba aplikovala kontinuálne až do doby, kedy prestala účinkovať. Najnovšie poznatky však spôsob hormonálnej liečby menia tak, že sa využíva len s prestávkami. Výsledky ukazujú, že takýto spôsob terapie je účinnejší a nádor je tak hormonálne citlivý dlhšiu dobu.

Chemoterapia

V niektorých prípadoch pokročilých karcinómov nepomáha ani hormonálna terapia a chirurgické odstránenie nádoru už nie je možné. V prípade, ak sa jedná o pokročilý karciom prostaty nereagujúci na hormonálnu liečbu, nastupuje chemoterapia. Ide o podávanie špeciálnych liekov, ktoré zabíjajú nádorové bunky.

Cytostatiká, ako sa tieto lieky nazývajú, sa môžu podávať perorálne cez tabletky alebo intravenózne vo forme infúzií. Cieľom tejto liečby je jednak zmiernenie príznakov, napríklad bolesť, chudnutie a slabosť, ale najmä predĺženie života u pacientov. Pochopiteľne, miera účinnosti liečby je u každého muža individuálna aj vzhľadom na jeho zdravotný stav.

Rádiofarmaká a bisfosfonáty

Pri pokročilých štádiách rakoviny prostaty sa využíva nielen chemoterapia, ale aj liečba cez rádiofarmaká. Tieto špeciálne rádioaktívne prvky sa podávajú injekčne a absorbujú sa do kostí, ktoré sú postihnuté karcinómom. Postupne v kostiach začnú uvoľňovať rádioaktívne žiarenie, ktorého cieľom je zmiernenie bolesti v danom mieste.

Druhou možnosťou je podávanie látok zvaných bisfosfonáty. Tieto sa tiež podávajú injekčne, pričom ich účinkom je zníženie hladiny kalcia v krvi. Vysoká hladina kalcia nastáva následkom metastáz do kostí, čo je sprievodný jav pri vyšších štádiách karcinómu. Cieľom aj tejto liečby je zmiernenie bolestí v postihnutých kostiach.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Prevencia rakoviny prostaty

Prevencia rakoviny prostaty Úplne znížiť riziko vzniku rakoviny prostaty na nulu samozrejme nie je možné, ale asi každý bude súhlasiť s tým, že predchádzanie problémom je lepšie, ako ich riešenie. Aj v prípade tohto ochorenia môžete niečo spraviť pre to, aby sa znížilo riziko jeho vzniku na minimum a určite to odporúčam minimálne vyskúšať.

Tu sú niektoré opatrenia, ktoré sú najviac odporúčané:

zníženie obsahu živočíšnych tukov v strave, rovnako tak zníženie konzumácie červeného mäsa, nakoľko sa našli súvislosti medzi týmito faktormi a rakovinou
naopak, zvýšenie konzumácie ovocia, zeleniny a strukovín, ktoré sú bohaté na vitamíny a minerály, najmä Selén a vitamín E
mať dostatok vitamínu D, čo je všeobecný protirakovinový faktor, čiže najlepšie je tráviť dostatok času na slnečnom svetle
udržiavať hladinu hormónu testosterón v zdravých limitoch, nakoľko jeho nadmerná výška je rizikový faktor pre vznik karcinómu
všeobecné udržiavanie prostaty a močových ciest v zdravom stave, čomu treba prispôsobiť aj návyky ohľadom alkoholu či kávy

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

V rámci prevencie proti neskorému odhaleniu karcinómu je dôležité absolvovať pravidelné prehliadky. Čakať na prvé príznaky sa nevypláca, nakoľko vtedy je už nádor v pokročilejšom štádiu. Muži nad 50 rokov by mali teda pravidelne absolvovať vyšetrenie prostaty u lekára.

PRÍRODNÉ PROSTRIEDKY

V rámci prevencie celkovo a v rámci podpory zdravia prostaty celkovo sa odporúča využívať aj prírodné prostriedky. Ja osobne sa najviac nesústredím na rôzne urologické čaje, ale na modernejšiu formu a to výživových doplnkov s rastlinnými extraktmi.

Časté otázky o liečbe rakoviny prostaty

Časté otázky o liečbe rakoviny prostaty Každá z vyššie spomínaných typov liečby má samozrejme svoje plusy aj mínusy. Nielen ohľadom nich, ale aj ohľadom iných tém spojených s karcinómom, sa muži pýtajú rôzne otázky a hľadajú ďalšie praktické informácie. Rozhodol som sa preto na tie najviac kladené otázky práve teraz odpovedať. Nech sa páči, tu ich nájdete na jednom mieste:

Ak je neskoro začať s liečbou až po prejavení príznakov, čo sa dá robiť iné?

Hoci aj v prípade objavenia karcinómu až v momente viditeľných príznakov a symptómov je už liečba náročnejšia, stále je možná. Najlepšie je ale tomu predchádzať pravidelnými návštevami urológa, optimálne je každý rok či každé dva roky absolvovať odborné vyšetrenie.

Má životospráva a životný vplyv naozaj tak veľký podiel na riziku vzniku?

To, čo konzumujete a ako žijete, má vplyv tak na prostatu, ako aj na celý organizmus. Pochopiteľne samozrejme neplatí, že vynechanie živočíšnych tukov a väčší podiel ovocia či zeleniny vám zaručia imunitu voči rakovine, ale ich vplyv je naozaj významný.

Hrozia nejaké riziká pri chirurgických zákrokoch?

Áno, hoci v dnešnej dobe sa im už darí pomerne úspešne predchádzať. Ak však príde k poškodeniu nervovo-cievneho zväzku, môže to ohroziť schopnosť dosiahnuť v budúcnosti erekciu alebo ju udržať. Problém môže nastať aj s močovou inkontinenciou.

Aké sú vedľajšie účinky rádioterapie?

Bohužiaľ, ani rádioterapia ako nechirurgický zákrok sa nezaobíde bez niektorých vedľajších účinkov. Typické sú najmä hnačky a tráviace problémy, zvýšená intenzita a častosť močenia, pocity únavy a slabosti a pálenie či bolesť v konečníka.

Môže hormonálna terapia ovplyvniť potenciu či libido?

Áno, ide dokonca o jedny z nežiaducich účinkov tohto spôsobu liečby. Dochádza k zníženiu sexuálneho apetítu, ale aj k zníženiu schopnosti udržať moč. Okrem toho ovplyvňuje hormonálna liečba aj impotenciu a niekedy môže u mužov spôsobiť zväčšenie pŕs.

Tabletky na prostatu ako prírodná a prirodzená podpora

Tabletky na prostatu ako prírodná a prirodzená podpora Hoci je rakovina jedno z najvážnejších ochorení, je dôležité udržiavať svoju prostatu v čo najlepšom stave aj kvôli iným problémom a poruchám menej závažného charakteru. Mne sa za týmto účelom najviac osvedčili špeciálne prípravky s rastlinným zložením.

Ide o tabletky, ktoré fungujú na nasledovnom princípe:

 • Prípravky obsahujú ako účinné látky extrakt z rastlín dlhodobo priaznivo pôsobiacich na prostatu a močové cesty, čím sa zlepšuje fungovanie aj zdravie oboch sústav

Nejedná sa samozrejme o žiadne placebo, nakoľko skutočne existujú rôzne druhy bylín a rastlín, ktoré sa stáročia využívali na podporu prostaty či močového systému. Nejde pritom len napríklad o známu rastlinu Saw Palmetto, ale aj o iné druhy podobných prírodných prostriedkov. Navyše, v tabletkách sú aj rôzne minerály, ktoré tento účinok znásobujú.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Okrem toho majú tieto prípravky aj ďalšie výhody:

kúpiť si ich môžete bez predpisu, nakoľko sa jedná o voľne dostupné tabletky vo forme výživových doplnkov
ich účinky sú prirodzené a to práve preto, že v zložení sa nenachádzajú žiadne umelo alebo chemicky vyrábané látky, ale len extrakty prírodného charakteru
vedľajšie účinky, ktoré sú typické pre syntetické lieky, v prípade týchto tabliet nehrozia a to práve vďaka rastlinnému zloženiu

Pochopiteľne, vzhľadom na zloženie nemôžete ale ani očakávať, že vám tabletky pomôžu doslova zo dňa na deň. Naopak, je potrebné dlhodobejšie užívanie, hoci pri tých lepších značkách sa môžu prvé viditeľné účinky prejaviť už do mesiaca. Podľa mojej vlastnej skúsenosti je ale optimálna doba na užívanie aspoň 2 či 3 mesiace.

ŠIROKÉ ÚČINKY AJ NA INÉ OBLASTI

Prípravky o ktorých hovorím sú známe aj tým, že pomáhajú celkovo na močový systém a zlepšenie zdravia pohlavnej sústavy, takže sú určené nielen na podporu prostaty. Ja sám môžem takúto širšiu účinnosť potvrdiť, mám s ňou pozitívne skúsenosti.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Nie všetky prípravky na trhu sú samozrejme v rovnakej kvalite. Niektoré účinkujú lepšie, iné bohužiaľ zostávajú len pri deklarovaných účinkoch na obale. Základom by malo byť, že sa budete orientovať podľa skúseností iných mužov a nebudete chcieť za každú cenu len tú najlacnejšiu možnosť. Obvykle totiž býva aj najmenej kvalitná.

Dôležité je pozerať aj na to, aby daná značka mala dlhšiu históriu. Ak by ste chceli vedieť, ktoré tabletky som vyskúšal ja a najviac mi pomohli v rámci prevencie a podpory prostaty, tu sú tie, s ktorými mám najlepšie skúsenosti:

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.07

14 Hodnotení