Močová rúra

Močová rúra u muža je súčasťou tak pohlavnej, ako aj vylučovacej sústavy. Prostredníctvom nej sa von z tela dostávajú odpadové a toxické látky vo forme moču, ale zároveň sa pri sexuálnom vzrušení cez močovú rúru transportuje z pohlavného údu aj ejakulát so semenom. To však platí len v úseku od prostaty po vývod močovej rúry na konci žaluďa.

Správna funkčnosť a zdravý stav močovej rúry závisia tak od stavu vylučovacej sústavy, ako aj od stavu reprodukčného systému. Najväčšími problémami bývajú bolesti, zápal, podráždenie, zúženie, pálenie a svrbenie močovej rúry.

Niektoré tieto príznaky alebo problém sú prejavom ochorení čisto močového systému, čiže močových ciest, iné zas poukazujú na problém spojený čiastočne aj s pohlavným systémom. Močová rúra spája obe tieto orgánové sústavy a to sa prejaví aj na jej fungovaní.

Čo je močová rúra

Čo je močová rúra Močová rúra je trubica, ktorá vychádza z močového mechúra, prechádza okolo predstojnej žľazy a ďalej pokračuje v penise, kde končí na žaludi. Po celej tejto dĺžke môžu močovú rúru postihnúť rôzne problémy a poruchy, najčastejšie zápalového alebo fyziologického typu.

 • Z hľadiska biológie je močová rúra vývodnou cestou pre vylučovaciu a pohlavnú sústavu, ktorej sliznica je tvorená prechodným, viacvrstvovým aj plochým epitelom
 • Močová rúra má zakrivenú aj rovnú časť, pričom vo väčšine prípadov je tvorená hladkou svalovinou s výnimkou zvierača, ktorý je z priečne pruhovanej svaloviny
 • Z hľadiska fyziológie sa skladá zo zadnej močovej rúry a prednej močovej rúry

V hornej časti je močová rúra tvorená sliznicou s prechodným epitelom, kým v dolnej časti je to viacvrstvový epitel. V koncovej časti, kde je už žaluď, je sliznica tvorená plochým epitelom. Dôvodom rôznych epitelov je aj možnosť vyrovnania močovej rúry v časti od vstupu do penisu až po žaluď, čo nastáva na základe procesu stoporenia.

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Toto je stavba močovej rúry a jej rozdelenie na 4 časti:

prvá časť je úvod močovej rúry, ktorá začína na spodnej strane močového mechúra
druhá časť je už o niečo dlhšia a prechádza prostatou, pričom v tomto mieste už začína z hľadiska funkcií napĺňať močová rúra aj funkciu transportného kanálu pre ejakulát
tretia časť sa odborne nazýva membranózny úsek a ide o najužšie miesto močovej rúry
poslednou časťou je časť prechádzajúca v pohlavnom úde pri špongióznych častiach a táto časť je zakončená na špičke žaluďa

Práve v úseku od prostaty až po žaluď je močová rúra aj súčasťou reprodukčnej sústavy. V poslednom štvrtom úseku je močová rúra najdlhšia, tu však jej dĺžka súvisí aj s celkovou dĺžkou pohlavného údu. Prvé tri úseky močovej rúry sa označujú ako zadná močová rúra, posledný úsek je označený ako predná močová rúra.

V súvislosti s močovou rúrou dávam do pozornosti aj niektoré zaujímavosti:

oproti ženskej močovej rúre je mužská močová rúra dlhšia, kým u žien dosahuje dĺžku 3 až 5 cm, u mužov môže byť dlhá aj 20 cm
na úvod močovej rúry je zvierač, ktorý je možné na rozdiel od ostatnej svaloviny tvoriacej rúru, ovládať aj vôľou, práve kvôli zastaveniu močenia
nakoľko je močová rúra spojením medzi močovou sústavou a pohlavnou sústavou, je veľmi ľahký prechod infekcie aj zápalu medzi nimi, čo spôsobuje časté komplikácie

REFLEX MOČENIA

Z hľadiska močenia je močová rúra koncovou časťou vylučovacej sústavy, no aj tak je jej fungovanie zaujímavé. Reflex močenia je totiž tvorený dvoma signálmi. Prvý spôsobí stiahnutie svalstva močového mechúra, druhý zas uvoľnenie vonkajšieho zvierača močovej rúry.

Príznaky spojené s močovou rúrou a čo môžu znamenať

Príznaky spojené s močovou rúrou a čo môžu znamenať Ak je močová rúra v poriadku a pokiaľ nie je žiaden problém so stavom či funkčnosťou iných orgánov pohlavnej a vylučovacej sústavy, muži príliš túto menej viditeľnú časť pohlavného údu neriešia. Pokiaľ sa ale vyskytne nejaký problém, môžu sa objaviť bolesti, svrbenie, opuch či dokonca krv z močovej rúry a to už sú príznaky, ktoré si treba určite všimnúť.

Toto sú tie najdôležitejšie:

Bolesť a pálenie močovej rúry: Muži najčastejšie zbystria pozornosť v prípade bolesti alebo pocitu pálenia či rezania v močovej trubici. Bežne ide o príznaky spojené predovšetkým so zápalom alebo infekciou močových ciest, môže sa však jednať aj o výskyt močových kameňov. Môže však ísť aj o dôsledok zúženia vplyvom napríklad zväčšenia prostaty.

Podráždená a citlivá močová rúra: Vyššia citlivosť a podráždenie močovej rúry sú obvykle príznakom infekčných zápalov alebo reakciou na nejaké fyziologické pôsobenie na vnútornú sliznicu a výstelku močovej trubice. Bežne sa takto prejavujú zápaly močových ciest, prípadne niektoré pohlavne prenosné infekcie. Zvážiť treba aj močové kamene.

Svrbenie močovej rúry: Svrbenie močovej rúry je najčastejšie príznakom infekcie, či už v močovej rúre, prípadne v inej časti močových ciest. Ide o typický prejav zápalov spôsobených chlamýdiovými infekciami alebo trichomoniázou. Ak sa vyskytuje so svrbením aj výtok z močovej rúry, môže ísť aj o kvapavku. Vylúčené nie sú ani močové kamene.

Začervenaná močová rúra: Podobne ako aj v prípade začervenania iných častí pohlavnej či močovej sústavy, červená močová rúra značí vo väčšine prípadov zápal. Ten má zvyčajne infekčný pôvod, napríklad bakteriálneho, vírusového alebo mykotického charakteru. Môže byť ale spôsobený aj mechanickým podráždením, napríklad močovými kameňmi.

Opuchnutá močová rúra: Veľmi podobným príznakom je aj opuch močovej rúry, ktorý býva zvyčajne prítomný spolu s podráždením a začervenaním. Aj v tomto prípade sa jedná s veľkou pravdepodobnosťou o zápal, či už pôvodom z prostaty alebo z dolných močových ciest. Môže však súvisieť napríklad s cievkovaním, čo je špeciálny lekársky zákrok.

Krvácanie z močovej rúry: Výskyt krvi pri močení, ejakulácii alebo aj samovoľne je vždy problémom, ktorý si vyžaduje lekársku diagnostiku. Môže totiž ísť o príznak spojený s karcinómom močového mechúra, problémom v semenníkoch či nadsemenníkoch alebo o prejav zúženia močovej rúry vplyvom nejakého úrazu alebo poškodenia sliznice.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s močovou rúrou

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s močovou rúrou Ako vidíte už aj podľa najviac sa vyskytujúcich príznakov, s močovou rúrou bývajú najčastejšie spojené problémy týkajúce sa predovšetkým rôznych zápalov, infekcií a fyziologických porúch. U dospelých mužov je jednoznačne najväčším problémom zápal, ktorý môžu spôsobiť predovšetkým mikroorganizmy prenášané pohlavným stykom.

Tu sú ochorenia a poruchy, na ktoré si treba dať najviac pozor:

Zápal močovej rúry: Najčastejšou chorobu, ktorá močovú rúru postihuje, je jej zápal. Ide o ochorenie vyskytujúce sa obvykle viac u žien, ale aj u mužov môže spôsobiť značné nepríjemnosti. Najčastejšie vzniká zápal na infekčnom podklade a ide o pohlavne prenosné ochorenie. Pôvodcami sú takmer v 80 % prípadov buď chlamýdie, alebo mykotické parazity.

Zúžená močová rúra: Zúžená močová trubica je ochorením výstelky močovej rúry a ide veľmi často o sekundárny efekt neliečeného zápalu, zranenia, úrazu alebo benígneho zväčšenia prostaty. Najčastejšie sa táto porucha prejavuje problémami s močením, bolesťami pri močení a výskytom krvi. Ten môže byť nielen počas močenia, ale aj pri ejakulácii.

Rázštep močovej rúry: Odborne sa tento problém nazýva hypospádia a ide obvykle o vrodenú vadu. V tomto prípade sa totiž vývod močovej rúry nachádza na zadnej strane pohlavného údu, čo býva spôsobené aj s neprirodzeným zakrivením celého údu a chýbajúcou predkožkou na jeho prednej strane. Ak sa stav nelieči, ovplyvňuje negatívne aj erekciu.

Inkontinencia: Za týmto pomenovaním sa skrýva porucha mimovoľného uvoľnenia moču z močového mechúra. Hoci ide o problém týkajúci sa komplexne celej močovej sústavy, jednou z príčin môže byť aj problém so svalstvom močovej rúry, konkrétne zvierača, čo sa prejaví únikom moču. Dôvodom býva väčšia a dlhodobá námaha tohto svalstva.

Absces, cysta a nádor močovej rúry: Poslednou skupinou problémov spojených s močovou rúrou je výskyt neprirodzených zhlukov tkanív a buniek. Absces vzniká najčastejšie v dôsledku infekcie a je pomerne zriedkavým javom, to isté platí aj o cystách. Väčším rizikom je však nádor, ktorý môže postihnúť okolie močovej rúry a prejsť aj do iných tkanív.

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

 

VYŠETRENIE MOČOVEJ RÚRY

Veľa mužov sa obáva vyšetrenia močovej rúry, najmä ak sa jedná o cytoskopiu. Chápem, že na prvý pohľad môže použitie cytoskopu vyvolať obavy, ale toto vyšetrenie sa vykonáva s lokálnym znecitlivením a je nepríjemné najviac len prvých 24 hodín.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu močovej rúry

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu močovej rúry Ak chcete, aby vaša močová rúra fungovala bez problémov, prvoradé je udržiavať ju v zdravom stave z pohľadu prevencie voči zápalom a infekciám. Neprospievajú jej ani močové kamene a pochopiteľne ani zmeny veľkosti prostaty, čiže jej zväčšenie.

 • Mne osobne sa osvedčila kombinácia opatrení v rámci životosprávy a životného štýlu spoločne s užívaním prípravkov pôsobiacich na močovú rúru cez prírodné látky

Prvou zásadou je, aby bolo močenie čo najviac prirodzené a pravidelné. To pomáha preventívne udržiavať celú močovú sústavu v dobrej kondícii a prečisťuje ju. Druhou dôležitou zásadou je mať aj pravidelný pohlavný styk s ejakuláciou, nakoľko tá pomáha tiež stavu a funkčnosti prostaty ktorá má na močovú rúru dôležitý vplyv.

Okrem toho sa skúste držať aj týchto pravidiel a rád:

vždy, keď pocítite potrebu ísť sa vymočiť, spravte tak, nezadržiavajte moč, je to živná pôda pre rôzne druhy patogénov a mikroorganizmov spôsobujúcich infekcie
podobne to platí aj o zadržiavaní ejakulácie, čo neprospieva ani fungovaniu prostaty
odporúčam vyhýbať sa dráždivým nápojom a jedlám, čiže korenie, alkohol, mastné jedlá alebo nápoje s vysokým obsahom cukru by mali byť tabu
ak príliš často striedate sexuálne partnerky, vždy používajte prezervatív, slúži nielen na ochranu pred bežnými pohlavnými ochoreniami, ale aj ako ochrana voči infekciám
vhodná je tiež prevencia pomocou zmeny jedálnička, odporúčam do neho zaradiť močopudné ovocie, napríklad mne sa osvedčili brusnice alebo granátové jablko
nielen mne sa dobre osvedčili aj viaceré rastliny pôsobiace na močové cesty, najmä pokiaľ ide o bakteriálne infekcie, pričom tieto rastliny môžu pôsobiť na aktuálne problémy, ale pri dlhodobom užívaní napríklad vo forme čajov aj preventívne

Najčastejšie otázky o močovej rúre

Najčastejšie otázky o močovej rúre Musím povedať úprimne, že keď som skúmal rôzne internetové fóra a diskusie, veľa mužov sa priamo na močovú rúru nepýtalo. Otázky skôr smerovali k funkciám a vlastnostiam, ktoré majú na močovú rúru vplyv alebo ktoré s ňou najviac súvisia. Aby však bol môj článok čo najviac komplexný, rozhodol som sa na tie najčastejšie dotazy odpovedať:

Môže infekcia z močovej rúry prejsť aj ďalej do pohlavnej či vylučovacej sústavy?

Áno, môže, dokonca sa to tak veľakrát deje. Táto cesta je totiž aj najčastejšia, keď sa infekcia dostane z močovej rúry buď ďalej do močových ciest, prípadne cez semenovody až do semenníkov. Práve preto je dôležité udržiavať močovú rúru v čo najlepšom stave.

Aký veľký vplyv má pravidelné močenie alebo pravidelná ejakulácia?

Zásadný a aj preto som tieto dve zásady uviedol vyššie medzi tými najdôležitejšími. Princípom pravidelného močenia a ejakulácie je totiž neustále zaťažovanie močových ciest a ich preplach, čo znižuje riziko na trvalejšie usadenie sa baktérií na stene močovej rúry.

Objavuje sa močová inkontinencia len u starších mužov?

Spravidla tomu síce tak naozaj je, ale nejde o pravidlo, ktoré by platilo vždy a na 100 percent. Za inkontinenciou nemusia byť len problémy so zvieračom, čiže svalové problémy, je tu aj niekoľko psychogénnych príčin, ktoré môžu spôsobiť únik moču a to v každom veku.

Ovplyvňuje stav močovej rúry u muža aj jeho ejakuláciu?

Áno, najmä rôzne zápaly a infekcie môžu byť jedným z dôvodov napríklad príliš rýchlej ejakulácie, niekedy nazývanej aj predčasná ejakulácia. Neliečený zápal môže dokonca spôsobiť aj bolestivú ejakuláciu alebo výskyt iných rušivých prejavov počas ejakulácie.

Môže mať žena pohlavný styk s mužom, ak ten má zápal močového mechúra?

Vo všeobecnosti sa to neodporúča, pretože ak je zápal infekčného charakteru, čo väčšinou aj je, tak je prenosný aj cestou pohlavného styku. U ženy by sa mohol navyše veľmi rýchlo rozšíriť na vaječníky a iné časti pohlavnej sústavy, čo je rizikové pre plodnosť.

Ako fungujú tabletky na močové cesty a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na močové cesty a prečo ich odporúčam Ak chcete podporiť stav močovej rúry, treba na to ísť komplexne, ideálne podporou celkového stavu a funkčnosti močových ciest. Mne sa osvedčili voľne dostupné prípravky vo forme tabliet s látkami rastlinného pôvodu v podobe extraktov a výťažkov.

Tieto tabletky si môžete kúpiť bez predpisu a fungujú jednoducho:

 • Účinné látky tabletiek majú pôvod v bylinách s overeným účinkom na močové cesty, najmä s prečisťujúcim účinkom voči baktériám spôsobujúcim najčastejšie zápaly

Nejedná sa teda o žiadne lieky na predpis, ale o prípravky na podporu správneho fungovania močových ciest a na podporu ich zdravého stavu. V tabletkách možno nájsť extrakty rastlín typu Ligurček lekársky, Wild Yam, Zemežlč menšia alebo Zlatobyľ obyčajná, ktoré sú overené na pomoc s problémami močových ciest. Tu ich však máte v pohodlnejšej podobe.

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Okrem toho majú tieto produkty viacero veľmi dôležitých plusov:

ako som už spomenul, prípravky sú dostupné bez lekárskej indikácie, čomu vďaka najmä prírodnému a rastlinnému zloženiu bez obsahu syntetických látok
z toho istého dôvodu sa nemusíte obávať ani o výskyt nejakých vedľajších účinkov alebo nežiaducich efektov, tabletky sú v tomto bezproblémové
okrem lekárni, kde je možné kúpiť viacero rôznych značiek, si môžete tieto produkty objednať aj cez internet, priamo od ich výrobcov či oficiálnych predajcov

Pokiaľ ide o užívanie tabliet, v zásade je najdôležitejšie dodržiavať inštrukcie na príbalovom letáku. Niektoré prípravky sú určené na krátkodobejšie užívanie, no moja skúsenosť, aj skúsenosť iných užívateľov, ukazuje, že pravidelné a dlhodobé užívanie je najlepšie.

NA AKÚTNY PROBLÉM AJ AKO PREVENCIA

Rád by som zdôraznil, že v prípade týchto prípravkov je možné ich využitie nielen vtedy, ak už máte nejaký problém s močovými cestami a močovou rúrou, ale aj do budúcnosti. Látky, ktoré sa v nich nachádzajú, majú totiž najmä v prípade baktérií aj preventívne pôsobenie.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Problémov s močovými cestami som si v minulosti užil naozaj viac, než dosť, takže v tejto oblasti mám skúseností na rozdávanie. Nešlo síce o nejaké veľké zápaly či infekcie, ale aj tie menšie problémy vedia byť pre muža veľmi nepríjemné. Našťastie, prípravkov zameraných práve na túto oblasť je na trhu dostatok.

Pozor však, nie všetky fungujú podľa toho, ako si predstavujete. V ponuke sú aj menej kvalitné značky, ktoré sú síce lacné, ale v praxi len veľmi málo úspešné. Pri výbere sa preto riaďte najmä skúsenosťami a v nasledovnej tabuľke zverejňujem tie vlastné:

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Urinal Akut FORTE

 • Pomoc pri bakteriálnej infekcii
 • Podpora imunity
 • Vplyv na močový mechúr

Uroval manosa AKUT

 • Zníženie priľnavosti baktérií
 • Rýchla obnova zdravia močových ciest
 • Pomoc pri infekciách

Rowatinex

 • Uvoľnenie kŕčov
 • Vylučovanie kameňov
 • Zvýšenie sekrécie moču

Canephron

 • Pomoc pri zápaloch
 • Podpora správneho fungovania močových ciest
 • Preventívne pôsobenie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

5 Hodnotení

Dobrý deň,
asi pred rokom som mal úraz. Pri páde z rebríka som si o hranu narazil semenníky. Od toho momentu som začal mať problém so stoporením penisu. Navštívil som aj urológa ten mi urobil vyšetrenie, aj ultrazvuk ale nič nezistil. Predpísal mi tabletky Viner a povedal, že sato časom upraví. Po dvoch týždňoch od úrazu sa mi však pri koreni penisu vytvorila malá hrčka 3-6mm, na pravej strane od močovej rúry, tak som navštívil urológa opäť a povedal som mu o probléme. Povedal, že časom sa hrčka môže vstrebať tak mi odporučil, že to budeme sledovať a ak sa niečo zmení mám ho navštíviť. Hrčka mi tam stále zostala. Ja si myslím, že tá hrčka však bráni prekrveniu penisu a preto stoporenie nie je 100%. Ked´ užijem len štvrť tabletky tak je všetko ok. Ale to nie je riešenie aby som stále užíval tabletky. Chcem sa opýtať, či by bolo možné nejak tú hrčku odstrániť. Ďakujem.

Miron píše 28 apríla 2021 o 14:25

Pridať komentár