Močová trubica

Močová trubica je súčasťou vylučovacej sústavy tak u mužov, ako aj u žien. U mužov je navyše aj súčasťou pohlavnej sústavy, nakoľko práve cez ňu sa na základe orgazmu dostáva ejakulát von z penisu do okolitého prostredia. Primárnym cieľom močovej trubice je ale odvádzať moč, čiže produkt obličiek, ktorý obsahuje toxické a odpadové látky.

S tým súvisia aj rôzne problémy, ktoré môžu túto časť vylučovacej sústavy postretnúť. Najčastejšie je to pálenie a zápal, niekedy môže byť močová trubica aj zúžená alebo inak podráždená. Na konkrétny typ problému či ochorenie upozornia človeka príznaky.

Nakoľko u oboch pohlaví má stav močového systému a močovej trubice vplyv aj na kvalitu sexuálneho života, rozhodol som sa na túto tému pozrieť trocha bližšie. Povieme si teda to, ako táto časť vylučovacej sústavy funguje a ako pôsobiť na jej zdravie.

Čo je močová trubica

Čo je močová trubica Močová trubica je koncovou súčasťou vylučovacej sústavy u muža aj u ženy. Ide o vyústenie močového mechúra a hoci v prípade oboch pohlaví plní táto časť vylučovacieho systému rovnakú úlohu, anatómia sa u muža a u ženy značne odlišuje. To súvisí aj s funkciami.

 • Biologická definícia opisuje močovú trubicu ako vývodnú cestu z močového mechúra, ktorá u žien ústi pred vagínou a u mužov zas v koncovej časti penisu na žaludi
 • Ženská močová trubica má hviezdicovitý prierez, je dlhá najviac 5 cm a široká okolo 6 m, u mužov je dlhšia, môže mať až 25 cm, pričom má viacero rôznych častí
 • Rozdiel v dĺžke močovej trubici sa prejaví aj v tom, že u žien býva častejší jej zápal

U žien je močová trubica vývodnou cestou z močového mechúra, ktorej sliznica je pokrytá predovšetkým prechodným epitelom, v dolnej časti mnohovrstvovým a dlaždicovým. Samotná trubica má viacero záhybov, ktoré sú ale veľmi krátke. Vo vnútri trubice sú riasy, samotná trubica vyúsťuje zhruba 2 cm pod klitorisom.

Takáto je stavba ženskej močovej trubice:

ženská močová trubica má len tri časti, pričom celá zodpovedá len hornej časti močovej trubice u mužov a prvá časť začína v stene močového mechúra
jej druhá časť je tvorená záhybmi, má hviezdicovitý prierez a nachádza sa tesne nad prvou tretinou vstupu do pošvy, pričom toto je jej najdlhšia časť
poslednou časťou je ústie močovej trubici v oblasti medzi pošvou a klitorisom, kde je trubica najtenšia a táto oblasť sa odborne nazýva aj pošvová predsieň

U mužov je močová trubica dlhšia a aj preto sa rozdeľuje na zadnú a prednú močovú trubicu. Zadnú časť tvoria úseky nachádzajúce sa v panve, prednú posledný úsek v pohlavnom úde. Nachádza sa tu aj viac typov epitelov na sliznici, špecialitou mužskej močovej trubice je jej zakrivenie. Jej úvodná časť tiež prebieha okolo prostaty a je ňou aj ovplyvnená.

Stavba mužskej močovej trubice je nasledovná:

močová trubica začína pri močovom mechúre, konkrétne na jeho spodnej strane, odkiaľ prechádza popri prostate a smerom od nej už plní aj funkciu pre ejakuláciu
ďalšou časťou je rovná časť bez záhybov prechádzajúca urogenitálnou oblasťou nad mieškom, kde má trubica najmenší prierez
v ňom prebieha už v špongióznych tkanivách, táto časť je najdlhšia a môže dosahovať až 15 cm, pričom trubica je zakončená ústím na konci žaluďa

VÝZNAM PRE MOČENIE AJ PRE POHLAVNÉ FUNKCIE

Močová trubica je dôležitou časťou nielen vylučovacej sústavy, ale aj pohlavnej a to platí nielen pre mužov. V ich prípade má zmysel pre ejakuláciu, ale u žien a aj u mužov stav močovej sústavy ovplyvňuje pohlavný život, napríklad rizikom prechodu infekcie a zápalu.

Príznaky spojené s močovou trubicou a čo môžu znamenať

Príznaky spojené s močovou trubicou a čo môžu znamenať Väčšina ľudí si stav a funkčnosť močovej trubice príliš nevšíma, ale len do momentu, kým sa nevyskytnú nejaké negatívne prejavy či symptómy. Pokiaľ nejde len o ojedinelý a krátkodobý stav, najčastejšie treba za takýmito prejavmi hľadať nejaký vážnejší problém. Veľmi časté sú prejavy týkajúce sa močenia, ale aj všeobecne samotnej močovej trubici.

Tu sú príznaky, ktoré sú najčastejšie:

Pálenie močovej trubice: Zrejme najčastejším príznakom je pálenie a bolesť močovej trubici, niekedy aj počas močenia. Ide o najtypickejšie prejavy zápalov a infekcií močových ciest, najmä bakteriálneho charakteru. Niekedy sa však môže jednať aj o príznak močových kameňov, ktoré sa do močovej trubice dostanú z močového mechúra či obličiek.

Podráždená močová trubica: Ak vás trápi menší opuch alebo pocit rezania, jedná sa o súvisiace sprievodné javy podráždenia močovej trubice. Močová trubica je citlivejšia, čo môže byť spôsobené znova infekciou alebo zápalom, prípadne nejakým mechanickým poškodením jej vnútornej výstelky. Takto sa prejavujú aj niektoré pohlavné ochorenia.

Svrbenie v močovej trubici: Ďalším príznakom súvisiacim tiež s infekčnými a zápalovými procesmi v pohlavnej či močovej sústave je svrbenie. To postihuje močovú trubicu u žien aj u mužov a ide o typická prejav najmä chlamýdiových infekcií alebo trichomoniázy u žien. Ak sa objaví so svrbením aj výtok z močovej trubice, môže to indikovať kvapavku.

Začervenanie močovej trubici: Ak príde k začervenaniu močovej trubici, čo sa najviditeľnejšie prejaví u mužov na konci penisu, je to zväčša znak zápalového procesu v nej. Typicky sa takto prejavujú infekcie bakteriálneho, mykotického či vírusového pôvodu. Začervenanie môže byť spôsobené tiež aj podráždením stien, napríklad močovými kameňmi.

Krvácanie z močovej trubici: Výskyt krvi z močovej trubici je dôvodom na okamžitú návštevu lekára. Pokiaľ sa krv objaví samovoľne a samostatne, môže ísť o prejav úrazu, poškodenia sliznice alebo o prejav pokročilého nádoru. Ak ide o súčasne močenie a krvácanie, do úvahy pripadajú aj problémy s obličkami alebo močovým mechúrom.

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s močovou trubicou

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s močovou trubicou Najčastejšie typy problémov a chorôb spojených s močovou trubicou sa týkajú zápalov a infekcií, prípadne niekedy aj ich nepriamych následkov. Menej časté, ale tiež sa vyskytujúce, sú aj problémy fyziologického tvaru alebo priepustnosti močovej trubici. Medzi najvážnejšie problémy patria rôzne nádory či iné útvary vyskytujúce sa v močovej trubici.

Tu je prehľad najčastejších problémov spojených s močovou trubicou:

Infekcia a zápal močovej trubice: Tieto ochorenia sú zrejme najtypickejšími problémami močovej sústavy a močovej trubice, pričom väčšinou postihujú ženy. Najčastejšie vznikajú na základe bakteriálnych infekcií, prípadne v dôsledku mykózy alebo chlamýdiovej infekcie. Prejavujú sa svrbením, pálením a začervenaním močovej trubici a problémami s močením.

Zúžená močová trubica: Za touto fyziologickou poruchou býva veľmi často zápal, infekcia, ale aj zväčšenie prostaty u mužov, prípadne nejaký traumatický faktor typu zranenia či poškodenia trubice. Najčastejšie sa prejavuje tento problém u mužov a to poruchami s plynulosťou močenia, prípadne aj s bolesťami. Môže predstavovať riziko aj pre ejakuláciu.

Ďalšie fyziologické poruchy: Okrem zúženia môže prísť aj k výskytu ďalších fyziologických porúch. Jednou z tých častejších je vrodená vada prejavujúca sa ako rázštep močovej trubice a vyskytuje sa hlavne u mužov. Mnohokrát súvisí tento problém ani nie tak s močovými cestami, ako skôr s pohlavným údom a jeho neprirodzeným fyziologickým zakrivením.

Nádor močovej trubici: Ženy aj mužov môžu trápiť tiež nádory, ktoré sa môžu objaviť priamo v močovej trubici, prípadne v jej okolí, alebo sem preniknú z močového mechúra. Môže ísť o nezhubné, ale aj o zhubné nádory, ktoré sa prejavujú typicky bolesťami a výskytom krvi v moči. Veľkým rizikovým faktorom pre ich vznik je fajčenie.

Absces alebo cysta močovej trubice: Okrem nádorov sa môžu vyskytovať v močovej trubici alebo celkovo v močových cestách aj iné útvary, napríklad cysty alebo abscesy. Tieto útvary vznikajú patologickým procesom v tkanivách, niekedy aj ako následok infekcií. Ide o veľmi nepríjemné ochorenia spôsobujúce ťažkosti s močením, našťastie sa vyskytujú len zriedka.

Inkontinencia: Tento problém sa netýka priamo len močovej trubice, ale aj močového mechúra. Ide o stav samovoľného a nekontrolovateľného účinku moču z močového mechúra, ktorý môže byť spôsobený dlhodobo neliečeným zápalom, ale aj problémom s funkčnosťou a stavom svalstva močovej trubice a zvierača močového mechúra v dôsledku opotrebenia.

AK SA OBJAVÍ PROBLÉM, NAVŠTÍVTE LEKÁRA

Pokiaľ sa u vás objavia niektoré zo spomínaných príznakov alebo už konkrétne ochorenie týkajúce sa močovej trubice či močovej sústavy, odporúčam neodkladne navštíviť lekára. Je to dôležité tak pre diagnostiku, ako aj pre stanovenie správnej a účinnej liečby problému.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu močovej trubice

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu močovej trubice Absolútne prvoradé je pri výskyte akýchkoľvek problémových prípravkov navštíviť lekára. U žien to platí dvojnásobne, nakoľko krátka dĺžka ich močovej trubice je významným rizikovým faktorom pre vznik rôznych bakteriálnych infekcií spôsobujúcich zápaly.

 • Ja aj moja partnerka máme navyše veľmi dobré skúsenosti s uplatňovaním prirodzených režimových opatrení a tiež s preventívnym užívaním rastlín a bylín

Pamätajte tiež na to, že močová sústava je dôležitá aj pre pohlavný systém a kvalitu sexuálneho života. Práve preto jej treba venovať patričnú pozornosť a to platí pre mužov, aj pre ženy. U mužov na to apelujem ešte viac, nakoľko močová trubica je v tomto prípade súčasťou aj reprodukčnej sústavy a problémy s ňou sa prejavia aj pri ejakulácií.

Tu sú odporúčania, ktorých by ste sa mali držať čo najviac:

keďže močová trubica odvádza škodliviny z tela, dôležité je, aby sa v nej čo najmenej usadzoval nadbytočný moč, základom je preto pravidelné močenie
s tým by mal súvisieť aj správny pitný režim, najmä pitie čistej vody
naopak, vyhýbať sa treba dráždivým nápojom, kam patria sladené limonády, alkohol alebo nápoje obsahujúce kofeín, čiže káva alebo energetické nápoje
čaje sú naopak pozitívne, odporúčam najmä čaje bylinkového typu s obsahom takých rastlín, ktoré prospievajú pre močový systém, niekedy sa nazývajú aj urologické čaje
v rámci prevencie treba dodržiavať aj isté opatrenia pri pohlavnom styku, najmä sa vyhýbajte nechránenému styku s novým partnerom
snažte sa tiež udržiavať imunitu všeobecne, napríklad zvýšenou konzumáciou ovocia a zeleniny s obsahom antioxidantov a vitamínu C, mne osobne tiež pomáha konzumácia brusníc, ktoré možno pridať aj do rôznych koláčov a hlavných jedál

Najčastejšie otázky o močovej trubici

Najčastejšie otázky o močovej trubici Z anatomického hľadiska je močová trubica síce samostatnou časťou močovej sústavy, no väčšina ľudí ju tak nevníma. Prípadné dotazy sa týkajú najmä problémov celého močového systému, takže veľa mužov a žien sa na internetových fórach pýta otázky najmä tohto typu. Tu sú tie, ktoré sú najvýznamnejšie a zároveň najčastejšie:

Aké problémy najčastejšie postihujú močovú trubicu a močové cesty?

Najčastejšie ide o infekcie a zápaly a to konkrétne bakteriálneho typu. Bakteriálna infekcia močových ciest je druhou najčastejšou infekciou v ľudskom tele a zaujímavé je, že u mužov môže spôsobiť aj infekciu v pohlavnej sústave. Najčastejšie sa prejavuje pálením.

Majú častejšie tieto problémy muži alebo ženy?

Skôr ženy a je to dané najmä anatomickými odlišnosťami, konkrétne kratšou močovou trubicou. Významným negatívnym faktorom u žien je blízkosť močovej trubici a konečníka, odkiaľ sa môže do močového systému dostať baktéria E-coli, ktorá zápal spôsobí.

Ako konkrétne ovplyvňuje stav močových ciest pohlavný život?

U mužov dochádza k vplyvu najmä na prostatu, ktorá tesne susedí s močovým mechúrom a dolnými močovými cestami. U žien môžu nastať problémy hlavne s plodnosťou, no napríklad sa vyskytujú aj rôzne príznaky počas pohlavného styku, predovšetkým bolesti.

Môže sa zápal močovej trubice u muža prejaviť aj na ejakulácii?

Môže a aj sa prejavuje. Najčastejšie dochádza k bolestiam a páleniu počas ejakulácie, čo si veľa mužov vysvetlí rizikom nakazenia sa pohlavnou chorobou. Nezriedka súvisí zápal v močovej trubici alebo v dolných močových cestách aj s príliš rýchlou ejakuláciou.

Sú močové infekcie a zápaly prenosné pohlavným stykom?

Áno, väčšina zápalov a infekcií týkajúcich sa močovej trubice sa prenáša aj pohlavným stykom, najmä teda vaginálnym sexuálnym kontaktom. Obzvlášť pozor by si mali dať ženy, nakoľko u nich sa môže zápal rozšíriť aj do vaječníkov a to je už problematické pre plodnosť.

Ako fungujú tabletky na močové cesty a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na močové cesty a prečo ich odporúčam Viacero menších problémov s močovými cestami a močovou trubicou sa dá riešiť aj pomocou voľne dostupných tabliet založených na prírodných látkach. Jedná sa o voľne dostupné prípravky, ktoré si môžete zakúpiť v lekárni bez receptu alebo predpisu.

Pokiaľ ide o spôsob účinku, ten závisí práve od účinných látok:

 • V tabletkách sú obsiahnuté hlavne bylinkové extrakty a výťažky, ktoré pôsobia na prečistenie močových ciest a zároveň zabraňujú usadzovaniu sa infekcie na ich stene

Uvedené účinné látky pôsobia baktériostaticky a protizápalovo, vďaka čomu môžu zlepšiť stav močových ciest práve pri menej intenzívnych infekciách a zápaloch. Obsahujú už overené rastliny, napríklad Brusnicu veľkoplodú, Zemežlč menšiu, Ligurček lekársky alebo Zlatobyľ obyčajnú. Pri kúpe však pozerajte aj na ich koncentráciu, nielen prítomnosť.

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Tieto prípravky sú čoraz viac obľúbené a to kvôli nasledovným výhodám:

nájdete v nich len prírodné látky, žiadne umelé a syntetické účinné zložky, takže pôsobenie je prirodzené a bez vážnejších vedľajších efektov
prípravky majú všeobecne prospešné účinky na močové cesty a dokážu pomôcť na široké spektrum problémov, hoci samozrejme nenahradia lieky na predpis
majú veľmi dobrý pomer hodnoty a ceny, mnoho značiek dokonca viete kúpiť aj priamo cez eshopy ich výrobcov alebo cez internetové lekárne

Veľký výber je aj podľa toho, aké dávkovanie budete preferovať. Niektoré prípravky možno užívať aj krátkodobo, iné sú určené na dlhodobejšie dávkovanie. Vždy sa držte inštrukcií na príbalovom letáku, dodržujte najmä maximálnu dennú povolenú dávku.

NIELEN NA PROBLÉMY, ALE AJ AKO PREVENCIA

Spomínané tabletky sú vďaka svojmu účinku vhodné nielen vtedy, ak sa už nejaké problémy objavia, ale aj ako prevencia do budúcnosti. Pomáhajú totiž priebežne udržiavať močové cesty a pôsobia tak proti usadeniu infekcie v nich, najmä na stenách močových ciest.

Tabletky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi Uvedené tabletky som viackrát opakovane pri menších problémoch s močovými cestami využil aj ja sám, rovnako tak moja partnerka. Na trhu je ich naozaj veľký výber, kúpite ich v kamennej aj internetovej lekárni, takže dostupnosť je výborná. No hoci sa zdá, že všetky fungujú rovnako, neplatí to úplne.

Niektoré značky sa mi v praxi jednoducho javili lepšie, takže som sa rozhodol o svoju skúsenosť podeliť. Pokiaľ ešte nemáte žiadnu svoju overenú značku, v nasledovnej tabuľke nájdete tie tabletky, ktoré mne aj mojej partnerke účinkovali najlepšie:

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Urinal Akut FORTE

 • Pomoc pri bakteriálnej infekcii
 • Podpora imunity
 • Vplyv na močový mechúr

Uroval manosa AKUT

 • Zníženie priľnavosti baktérií
 • Rýchla obnova zdravia močových ciest
 • Pomoc pri infekciách

Rowatinex

 • Uvoľnenie kŕčov
 • Vylučovanie kameňov
 • Zvýšenie sekrécie moču

Canephron

 • Pomoc pri zápaloch
 • Podpora správneho fungovania močových ciest
 • Preventívne pôsobenie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.00

5 Hodnotení