Mužská masturbácia

Mužská masturbácia

Masturbácia u muža je biologicky a fyziologicky prirodzená vec, ktorá je však v našej spoločnosti stále tak trocha tabu. Ide však o činnosť, ktorá má viaceré pozitívne výsledky aj pre kvalitu sexuálneho života, dokonca môže pomôcť aj na predčasnú ejakuláciu. Na druhú stranu, ani s masturbáciou to netreba preháňať a určite by nemala nahradiť sex.

Hlavným cieľom masturbácie je dosiahnutie sexuálneho uspokojenia a vyvrcholenia, čiže orgazmu. Aj keď je to na prvý pohľad jednoduché, existuje viacero prekážok spojených s dosiahnutím orgazmu, niektoré sa môžu prejaviť aj počas pohlavného styku.

V tomto mojom texte sa budem preto mužskej masturbácii venovať obšírnejšie a to nielen z pohľadu jej výhod a benefitov, ale aj z pohľadu možných problémov, ktoré môžu zhoršiť jej priebeh alebo znemožniť dosiahnutie kvalitného uspokojenia.

Mužská masturbácia: definícia, význam a techniky

Mužská masturbácia: definícia, význam a techniky Ako som spomenul na úvod, zmyslom a významom masturbácie je dosiahnutie sexuálneho uspokojenia, čiže orgazmu. Je to úplne prirodzené a má to efekt aj na vypustenie nahromadenej sexuálnej energie, čo pomáha mužom dosiahnuť upokojenie organizmu.

 • Masturbácia u muža prebieha primárne sexuálnym dráždením pohlavného údu
 • Cieľom je stimulácia jeho najviac erotogénnych zón, čiže žaluďa a uzdičky, obvykle sa tak deje pohybom predkožky nahor a nadol
 • Okrem tejto techniky existujú aj niektoré pomocné, napríklad dráždenie prostaty

Napriek tomu, že sa to zdá ako veľmi jednoduché, dosiahnuť kvalitné sexuálne uspokojenie nie je také jednoduché. Mužská masturbácia je najmä o správnej technike, no rovnako tak aj o niektorých externých faktoroch. Základom je zamerať sa na správne erotogénne zóny, nepodceniť ich dostatočnú stimuláciu a vytvoriť aj vhodné okolité podmienky.

Nafukovacie panny a panici

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Pokiaľ ide o techniky masturbácie, tu sú tri najčastejšie:

prvou technikou je stimulácia celého pohlavného údu jednou či dvoma rukami, pričom dochádza najmä k celkovému tlakovému pôsobeniu rúk
druhou technikou je stimulácia len žaluďa a uzdičky, najčastejšie za pomoci preťahovania predkožky nahor a nadol cez korunu žaluďa
treťou technikou je kombinácia jednej z prvých dvoch spolu so stimuláciou erotogénnych zón mimo penis, napríklad semenníkov či prostaty

Muži zároveň využívajú pri masturbácii čoraz viac nielen vlastné ruky, ale aj rôzne sexuálne pomôcky. Či už ide o masturbátory, umelé vagíny alebo vibračné vajíčka, všetky tieto sexuálne a erotické hračky fungujú na dosť podobnom princípe, čiže dráždenie erotogénnych zón penisu. Sú veľmi dobré na spestrenie a obmenu spôsobu sexuálneho dráždenia.

VHODNÉ EXTERNÉ PODMIENKY

Pre kvalitnú masturbáciu a dosiahnutie uspokojenia u muža nie je dôležitá len technika či erotogénne oblasti, na ktoré sa počas masturbácie zameriate, ale rovnako tak aj vhodné externé podmienky. Znamená to napríklad nerušené prostredie bez negatívnych podnetov.

Priebeh dosiahnutia orgazmu u muža

Priebeh dosiahnutia orgazmu u muža Nakoľko má mužská masturbácia za cieľ sexuálne vyvrcholenie, čiže orgazmus, povieme si najskôr niečo o tom, ako prebieha dosiahnutie tohto orgazmu. Vedieť, ako celý proces funguje, je dôležité aj z hľadiska poznania možných rizík a problémov do budúcnosti.

Tu je priebeh a postup dosiahnutia orgazmu u muža od začiatku až po vrchol:

Dráždenie: Na úvod prichádza fáza začiatku sexuálneho dráždenia. To môže ísť ruka v ruke s vizuálnymi vnemami, veľa mužov si totiž pri masturbácii pomáha aj pozeraním filmov pre dospelých. Prioritou je však dráždenie erotogénnych zón na tele, konkrétne najmä pohlavného údu, prípadne semenníkov alebo prostaty, to je individuálne.

Vzrušenie: Na základe sexuálneho dráždenia prichádza k aktivácii tých častí mozgu, ktoré spracovávajú podnety z nervovej sústavy. Výsledkom je, že mozog toto dráždenie vyhodnotí a odošle signály do ostatných častí tela, čo sa navonok prejaví vzrušením. Ide hlavne o stoporenie penisu, ale napríklad aj o zrýchlenie dýchania či búšenie srdca.

Vyvrcholenie: Pokiaľ proces dráždenia pokračuje, vzrušenie stupňuje. Dochádza k aktivácii reprodukčných orgánov produkujúcich ejakulát a na základe povelov z nervovej sústavy prichádza k dosiahnutiu vyvrcholenia. To je sprevádzané svalovými kontrakciami, ktoré cez močovú rúru vypudia z penisu ejakulát a dostaví sa pocit orgazmu.

Uvoľnenie: Záverečnou fázou je fáza uvoľnenia, ktorá nastáva v podobe fyzického uvoľnenia predtým napätého svalstva a v podobe psychického uvoľnenia, čo sa prejaví aj na nervovej sústave. Nervový systém sa upokojí, srdce sa dostane do obvyklého rytmu, upokojí sa tiež svalstvo a erekcia postupne ochabne.

Umelá vagína

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Problémy a poruchy spojené s masturbáciou a dosiahnutím orgazmu u muža

Problémy a poruchy spojené s masturbáciou a dosiahnutím orgazmu u muža Počas masturbácie alebo počas vyvrcholenia sa môžu ukázať niektoré problémy a poruchy, ktoré znižujú kvalitu dosiahnutia orgazmu, prípadne ho celkovo znižujú. Viacero týchto problémov sa týka aj pohlavného styku, niektoré sú zas typické len pre masturbáciu.

Tu sú tie najčastejšie:

Problém s nástupom erekcie: Veľmi častým problémom je problém s erekciou. Môže ísť napríklad o príliš dlhý čas, kým erekcia nastane, čo môže byť spôsobené viacerými faktormi. Ak nerátame zlú techniku sexuálnej stimulácie či nižšie libido, najčastejším problémom je nedostatočné prekrvenie penisu vplyvom slabého roztiahnutia ciev.

Nekvalitná alebo nedostatočne dlhá erekcia: Okrem problémov s nástupom erekcie sa vyskytujú aj problémy s jej tvrdosťou. Aj v tomto prípade sa jedná buď o dôsledok poľavenia sexuálneho dráždenia, prípadne o problém s prekrvením penisu. Tieto dve príčiny sa potom podpisujú aj na rýchlom ochabnutí a nedostatočne dlhom udržaní erekcie.

Problém s ejakuláciou: Okrem erekcie môže byť častým problémom aj problém s ejakuláciou. Tu sú typické dva prípady a to buď problém s dosiahnutím ejakulácie, čo býva hlavne v dôsledku nesprávnej techniky alebo rušivých vplyvov, prípadne problém s príliš skorou ejakuláciou. Tá môže mať aj vážnejšie fyziologické príčiny.

Bolesti počas masturbácie: Ak pociťujete počas masturbácie bolesť, môže ísť o dôsledok prílišného tlaku a nesprávnej techniky stimulácie konkrétnych erotogénnych miest. Druhou možnosťou je, že ide o prejav nejakej vážnejšej poruchy či ochorenia. Bežné sú hlavne infekcie a zápaly, prípadne vrodené deformácie a anatomické poruchy.

Anorgazmia: Anorgazmia je označenie pre ochorenie spojené s nemožnosťou dosiahnutia sexuálneho vyvrcholenia, čiže orgazmu. Môže byť čiastočná, napríklad nemožnosť dosiahnuť orgazmus len pri masturbácii, alebo úplná, kedy je problém aj pri bežnom pohlavnom styku. Ide o poruchu, ktorú treba určite zveriť do rúk lekárovi.

KRÁTKODOBÉ VS. DLHODOBÉ PROBLÉMY

Niektoré z vyššie spomínaných problémov môžu mať len krátkodobý charakter, napríklad ak ide o nejakú menšiu infekciu alebo pôsobenie krátkodobého stresového faktora. Ak však problémový stav či porucha pretrvávajú dlhšie, treba sa už vážne zaoberať ich riešením.

Ako na zlepšenie masturbácie a dosiahnutia orgazmu u muža

Ako na zlepšenie masturbácie a dosiahnutia orgazmu u muža Ak chcete zlepšiť kvalitu dosiahnutého orgazmu, ale napríklad si aj intenzívnejšie užiť sexuálne dráždenie a vzrušenie, je nevyhnutné dodržiavať niekoľko zásad. Rovnako tak je dôležité nezanedbať ani vyššie spomínané problémy a riešiť ich.

Držte sa hlavne týchto vecí a zásad:

Neponáhľajte sa

Jedna z najväčších výhod masturbácie je, že si sami môžete určiť prakticky všetko a nie ste od ničoho či nikoho závislými. Kam sa teda ponáhľať? Pohodlne sa usaďte, doprajte si pokoj, vypnite všetky rušivé elementy a vplyvy okolia. Skrátka, žiaden stres, všetko je len pod vašou kontrolou a tak to aj ostane.

Inšpirácia je dôležitá

Ako sa na úvod masturbácie navnadiť? Najlepšie nepriamou sexuálnou stimuláciou. Tu máte na výber buď filmy pre dospelých, alebo môžete použiť aj vlastnú fantáziu, k čomu sa prikláňam na svojej skúsenosti. Zavrite oči a začnite si predstavovať jednotlivé časti ženského tela a ako ich dráždite.

Máte obe ruky, nielen jednu

Väčšina mužov sa sústredí pri masturbácii len na používanie jednej ruky a to je chyba. Vyskúšajte si tou druhou napríklad dráždiť semenníky alebo prostatu. Prípadne môžete skúsiť masturbáciu tak, že jednou rukou dráždite len žaluď a predkožku a tou druhou celý zvyšok tela penisu pohybom nahor a nadol.

Pomocníci aj pre mužov

Medzi najznámejšie erotické pomôcky patria vibrátory, no existuje aj veľké množstvo sexuálnych hračiek pre mužov. Ide napríklad o masturbátory, rôzne vibračné vajíčka a umelé vagíny. Majú rôzne funkcie, tie drahšie modely dokonca verne kopírujú ženskú anatómiu. Vyskúšajte ich, neoľutujete!

Prostata je mužský bod G

Dráždenie prostaty môže byť vnútorné, čiže cez análny otvor, alebo vonkajšie. Pre väčšinu mužov je vnútorné dráždenie tabu a tiež krkolomné, takže sa prikláňam k tomu vonkajšiemu. Stačí nájsť ten správny bod na hrádzi, čiže medzi análnym otvorom a semenníkmi. Skúmajte tieto miesta a určite na to prídete!

Nové polohy, fantázia v praxi

Mojou poslednou radou je, aby ste preniesli trocha fantázie z mysle aj do praxi. Vyskúšajte iné polohy, ľahnite si na brucho, skúste kľačať či stáť, vyskúšajte čokoľvek, čo vás napadne. Dajte voľný priechod tomu, čo vaše telo aktuálne chce. Pomôcť môže aj zrkadlo, niektorých mužov to môže viac vzrušiť.

Nafukovacie panny a panici

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Najčastejšie otázky o mužskej masturbácii

Najčastejšie otázky o mužskej masturbácii Mužská masturbácia je síce trocha tabu, ale už aj v tejto oblasti sa situácia zlepšuje. Vidno to aj pri pohľade na internetové fóra, kde sa čoraz viac mužov pýta na to, ako je možné masturbáciu zlepšiť a ako dosiahnuť kvalitnejšie vyvrcholenie. Tu sú najčastejšie otázky:

Môže muž masturbovať aj vtedy, ak má problémy s erekciou?

Áno, ale bude mať problém s dosiahnutím orgazmu. V tomto prípade totiž platí, že masturbácia prináša fyziologický aj mentálny zážitok len vtedy, ak trvá dlhšiu dobu a ak na ňu telo reaguje čo najviac prirodzene, čiže aj stoporením pohlavného údu. Ak však máte problém s erekciou, môže to významne znížiť kvalitu cieľa masturbácie, čiže orgazmu.

Ako môže masturbácia pomôcť na problém s predčasnou ejakuláciou?

Masturbácia môže byť dobrou cvičnou technikou a tréningom pre všetkých, ktorí majú problém s príliš rýchlym dosiahnutím orgazmu. Dá sa totiž takto trénovať jeho oddialenie, aj keď si to vyžaduje naozaj viac času a pravidelné cvičenie. Sú však prípady, kedy pomôcť nemusí, napríklad ak je dôvodom vrodená krátka uzdička.

Je lepšia rýchlejšia alebo pomalšia masturbácia?

Univerzálna odpoveď na túto otázku asi neexistuje, podľa mňa je to najlepšie striedať. Všetko závisí od odpovede organizmu, ktorú môžete pozorovať aj s ohľadom na kvalitu stoporenia penisu. Ak erekcia ochabuje, je lepšie masturbáciu zrýchliť, ale nie tak, aby bola bolestivá. Viac ako rýchlosť však rozhoduje správna technika.

Je možné dosiahnuť počas masturbácie aj suchý orgazmus?

Áno, je to možné, ale vyžaduje si to tréning a ide skôr o akúsi zaujímavosť, než o niečo prospešné. Suchý orgazmus totiž znamená väčšiu záťaž pre celý pohlavný systém podieľajúci sa na transporte ejakulátu a zároveň to môže spôsobiť problémy aj s prostatou. Orgazmus a ejakulácia sú prirodzene spojené, neodporúčam s nimi experimentovať.

Môže masturbácia aj zhoršiť sexuálny život?

Na túto otázku sa neodpovedá príliš ľahko, ale bohužiaľ, áno. Ide však naozaj o extrémny prípad a to hlavne vtedy, ak muž využíva masturbáciu namiesto pravidelného sexu. V tom momente sa pre neho dosiahnutie uspokojenia touto cestou stáva rýchlejšie, dostupnejšie a pohodlnejšie, takže začne bežný sexuálny život zanedbávať.

Ako fungujú tabletky na podporu erekcie a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu erekcie a prečo ich odporúčam Jedným z najčastejších problémov počas masturbácie je nekvalitná erekcia. Problémy môžu nastať s jej nástupom, tvrdosťou a rovnako tak s jej udržaním dostatočne dlhú dobu. Tieto problémy sa potom prejavujú aj počas bežného pohlavného styku.

Jedným z možných riešení sú voľne dostupné tabletky:

 • Ide o tabletky, ktoré sú založené na prírodných látkach, najmä rastlinného typu, pričom ako doplnkové zložky sú v tabletkách obsiahnuté aminokyseliny, minerály a vitamíny

Základom tabliet sú najmä tradičné prírodné afrodiziaka typu Ženšen či Kotvičník zemný. Na podporu zlepšenia prekrvenia ciev sa tu nachádzajú aminokyseliny pôsobiace na ich lepšie roztiahnutie, napríklad L-Citrulín. Ako pomocné a podporné zložky tu možno nájsť aj iné látky, napríklad extrakt z chilli pre zlepšenie prekrvenia celej pohlavnej sústavy.

Umelá vagína

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Tabletky sa navyše spájajú aj s ďalšími výhodami:

vďaka tomu, že tu absentujú nejaké chemické a umelé účinné látky, nemusíte sa obávať bolestí hlavy alebo iných podobných vedľajších efektov
tabletky si bez problému kúpite priamo od výrobcu, napríklad cez eshop, čo je pohodlné a navyše, nepotrebujete žiadny recept a predpis
užívanie je možné jednorazovo alebo dlhodobo, pričom ja osobne sa prikláňam k dávkovaniu aspoň 2 či 3 mesiace

Pokiaľ ide o účinnosť prípravkov, tie pôsobia obvykle nielen na erekciu:

Stoporenie: Prvotne pôsobia tieto prípravky na zlepšenie nástupu a kvality erekcie, keďže látky v nich obsiahnuté zlepšujú prekrvenie penisu

Libido: Nakoľko obsahujú tabletky aj prírodné afrodiziaka vo forme rastlín, nie je výnimočné, ak zlepšujú aj sexuálny apetít u muža

Predĺženie erekcie: Okrem zlepšenia nástupu a tvrdosti stoporenia môžu u mužov tabletky predĺžiť aj dĺžku erekcie, najmä vďaka lepšiemu prekrveniu

BEZ RECEPTU, ALE ZODPOVEDNE

Hoci sú tieto prípravky a tabletky dostupné voľne bez receptu, určite nepodceňujte kúpu ani dávkovanie. Vyhýbajte sa pochybným internetovým inzerátom, ktoré by ich ponúkali a pri dávkovaní neprekračujte výrobcom odporúčanú maximálnu dennú dávku.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Podľa šírky a veľkosti ponuky značiek určených na podporu erekcie by sa zdalo, že trh ponúka veľmi kvalitný výber. Nezamieňajte si ale šírku výberu s jeho kvalitou, nakoľko veľmi veľa rôznych značiek má účinky len na obale produktu, ale v praxi sú dosť slabé. Orientovať sa netreba tiež len podľa ceny, čo je lacné, obvykle nie je kvalitné.

Ako teda postupovať? Najlepšie podľa skúseností a referencií ostatných mužov. Nakoľko ja mám s viacerými značkami aj osobné skúsenosti, rozhodol som sa ich zverejniť. V nasledovnej tabuľke nájdete značky, ktoré mne pomohli najviac:

Umelá vagína

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Nafukovacie panny a panici

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.67

3 Hodnotení