Mužský orgazmus

Mužský orgazmus

Mužský orgazmus trvá omnoho menej, ako ten ženský, no napriek tomu je stredobodom pozornosti asi každého muža aj jeho partnerky. Veľa ľudí si však orgazmus mylne zamieňa za ejakuláciu, no ide o dva odlišné procesy. Áno, existuje medzi nimi priamy súvis a vzťah, ale sú situácie, kedy sa napríklad ejakulácia pri mužskom orgazme vyskytovať nemusí.

V zásade je orgazmus úplne bežnou súčasťou sexuálneho života a muži ho príliš neriešia až do momentu, kým nenastanú nejaké problémy či komplikácie s ním. Kým sú len občasné a dočasné, nemusí sa jednať o vážnu situáciu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

V momente, ako sa ale začnú opakovať situácie, kedy nebolo možné dosiahnuť orgazmus, trvalo príliš dlhú alebo príliš krátku dobu, než k nemu došlo, prípadne sa orgazmus vyskytol bez ejakulácie, je treba hľadať príčiny a riešenia.

Mužský orgazmus: definícia, význam a priebeh

Mužský orgazmus: definícia, význam a priebeh Orgazmus u muža, čiže vyvrcholenie, je prirodzeným zakončením sexuálnej stimulácie. U zdravého muža nastáva orgazmus tesne pred ejakuláciou a tá je vlastne jeho vonkajším prejavom. Zmyslom ejakulácie je plodnosť muža, nakoľko ejakulát obsahuje mužské pohlavné bunky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Orgazmus má svoju úvodnú, vrcholnú aj záverečnú fázu
 • Fyziologicky ide o dôsledok svalových sťahov počas fázy sexuálneho vyvrcholenia
 • Orgazmus je možné dosiahnuť u zdravého muža len sexuálnou stimuláciou a to buď masturbáciou alebo pohlavným stykom s partnerkou

Orgazmus muža je reakcia na fyziologickej aj psychologickej úrovni, ktorej predchádza prekrvenie pohlavných orgánov. U muža je to prekrvenie penisu, čiže stav erekcie. Zaujímavé pritom je, že celý proces je riadený v mozgu a vďaka prenosu nervových vzruchov dochádza k fyziologickým reakciám, ktoré orgazmus sprevádzajú.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

V jednoduchosti by sa dal priebeh popísať nasledovne:

na úvod dochádza k fyzickej sexuálnej stimulácií, najčastejšie v oblasti vonkajšieho genitálu, u mužov môže ísť o stimuláciu penisu a jeho okolia
po dosiahnutí vrcholu stimulácie príde k rytmickému a vôľou neovládanému sťahovaniu svalov za súčasného uvoľňovania napätia
po tomto uvoľnení nastáva ejakulácia, kedy dochádza práve za pomoci svalových kontrakcií k vymršteniu ejakulátu von z tela cez močovú trubicu

Z hľadiska reakcií v mozgu sa orgazmus označuje ako ohňostroj neurónov. Sú do neho zapojené viaceré oblasti mozgu, najmä limbický systém a hypotalamus. Na stupňovaní vzrušenia sa podieľajú aj rôzne prenášače, napríklad dopamín, serotonín a noradrenalín.

Zaujímavosťou je, že počas orgazmu ustupujú do úzadia niektoré pocity, napríklad pocit bolesti alebo pocit strachu. Potlačené je vnímanie niektorých okolitých podnetov a naopak vnímanie iných môže byť zvýraznené.

HODNOŤTE ORGAZMUS KOMPLEXNE

Na orgazmus sa treba pozerať nielen z hľadiska toho, za aký čas alebo ako často ho vie muž dosiahnuť, ale aj z hľadiska celého procesu, ktorý mu predchádza a ktorý počas neho nastáva. Takýto pohľad umožňuje odhaliť všetky problémy, ktoré môžu u muža nastať.

Aké problémy nastávajú s mužským orgazmom a aké sú ich príznaky

Aké problémy nastávajú s mužským orgazmom a aké sú ich príznaky V prípade, že orgazmus prebieha bez komplikácií, väčšina mužov sa ním príliš nezaoberá. Vzhľadom na to, že ide o súčasť sexuálneho styku, môžu v súvislosti s ním nastať hneď viaceré komplikácie. Niektoré sú dočasné, iné si však vyžadujú aj odbornú pozornosť.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú najčastejšie prípady porúch a problémov súvisiacich s mužským orgazmom:

Anorgazmia: Tento problém je najvážnejší z hľadiska následkov, nakoľko muž nedokáže prežiť orgazmus. Nemôže ho dosiahnuť žiadnym typom sexuálneho uspokojenia a vo väčšine prípadov ide o primárny typ ochorenia. Problém však môže súvisieť aj s niektorými externými faktormi, napríklad problémami nervového systému.

Oneskorený orgazmus: Tento typ problému znamená príliš dlhú latenciu k dosiahnutiu orgazmu. Aby muž dosiahol vyvrcholenie, potrebuje na to dlhú a intenzívnu sexuálnu stimuláciu, v zriedkavých prípadoch dokonca môže táto stimulácia trvať až hodinu. Za týmto prípadom možno hľadať nízku vzrušivosť, ale napríklad aj pôsobenie niektorých liekov.

Predčasný alebo príliš rýchly orgazmus: Opačným stavom je príliš rýchle dosiahnutie orgazmu, nazývané aj predčasná ejakulácia. Tento stav znamená neadekvátnu odpoveď na sexuálne dráždenie, príčina môže byť fyziologická ale aj psychologická. O takomto orgazme hovoríme spravidla vtedy, ak príde do 1 až 2 minút od začiatku sexuálneho dráždenia.

Suchý orgazmus: Poslednou poruchou, ktorá patrí medzi tie najčastejšie, je výskyt orgazmu bez ejakulácie. Môže ísť o retrográdnu ejakuláciu, kedy síce k výronu semena príde, ale to sa dostáva do močového mechúra, prípadne o tzv. pravú anejakuláciu. Vtedy sa semeno nedostane ani do močovej trubice a to vinou blokády rôzneho charakteru.

Príčiny problémov s mužským orgazmom

Príčiny problémov s mužským orgazmom V prípade, že u muža neprebieha orgazmus prirodzene a tak, ako je nastavený jeho zdravý priebeh, nejedná sa o samovoľný stav, ale o dôsledok nejakej príčiny. Tá môže byť priamo v pohlavnom systéme, ale môže sa jednať aj o externý faktor mimo telo.

Každý z vyššie spomínaných problémov má vlastné príčiny, uvediem len tie najčastejšie:

Nízka hladina testosterónu: Na kvalitu a prežívanie orgazmov môže mať vplyv libido, ktoré ovplyvňuje u muža prakticky celý sexuálny apetít a pohlavný život. Nízka hladina testosterónu má zas vplyv na libido, ktoré ho znižuje. Táto príčina môže súvisieť s vrodenou hormonálnou poruchou, ale aj so životosprávou a úbytkom testosterónu počas života.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Vývojové vady a poruchy: V prípade príliš rýchlej ejakulácie môže byť na vine problém s krátkou uzdičkou alebo jej deformáciou. Za suchým orgazmom zas môže byť problém s blokádou spôsobenou nejakým ochorením alebo traumatickým faktorom.

Vplyv liekov, alkoholu a fajčenia: Alkohol a fajčenie sú veľkým problémom pre celkovú kvalitu sexuálneho života, orgazmus nevynímajúc. Oveľa väčší vplyv ale majú niektoré lieky, napríklad z kategórie hypotenzív, neuroleptík alebo antidepresív. Tie vplývajú na oneskorenie orgazmu, jeho absenciu, prípadne aj na stav tzv. suchého orgazmu.

Vplyv iných ochorení: Na priebeh orgazmu majú vplyv aj ochorenia týkajúce sa pohlavnej sústavy aj iných častí a orgánov tela. Napríklad kardiovaskulárne problémy, cukrovka, problémy neurologického charakteru, poruchy prenosu nervových signálov či ich spracovania, to všetko sa môže podieľať na nekvalitnom orgazme.

Partnerské a psychické problémy: Problémy s príliš rýchlym alebo príliš pomalým dosiahnutím orgazmu môžu byť aj výsledkom psychických faktorov. Môže ísť o reakciu na stres, strach, úzkosť alebo depresiu. Problémom môžu byť aj partnerské problémy, ktoré sa môžu prejaviť dokonca v úplnej absencii záujmu o sex a v absencii orgazmu.

JE TO AJ ZÁLEŽITOSŤ PARTNERKY

Mnoho žien si myslí, že mužský orgazmus je izolovanou záležitosťou len ich partnerov. Tu treba povedať, že aj žena môže vplývať na vyvrcholenie u muža a to negatívne aj pozitívne. Nemyslím pritom len sexuálnu stimuláciu, ale aj celkové vytvorenie atmosféry.

Ako na zlepšenie mužského orgazmu

Ako na zlepšenie mužského orgazmu Kým problémy s erekciou sa dnes snaží už veľa mužov riešiť, pri problémoch s orgazmom je to ťažšie. Osobne si myslím, že je to dané najmä ostychom a tiež strachom pred príliš radikálnymi zásahmi do sexuálneho života. Ničoho takého sa ale báť netreba.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Navyše, niektoré problémy treba určite riešiť a to aj lekársky. Tu sú najčastejšie možnosti:

Vysadenie liekov, alkoholu a fajčenia

Prvým pravidlom na zlepšenie orgazmu u mužov by malo byť obmedzenie možných rizikových a negatívnych faktorov. Sem patria najmä lieky s vedľajšími účinkami na pohlavný systém, ale aj cigarety a nadmerná konzumácia alkoholu. Obmedzte tieto veci na minimum, v prípade liekov sa poraďte s lekárom o alternatívnych prípravkoch.

Cvičenia a tréning

V prípade, že máte problém s príliš rýchlym dosiahnutím orgazmu, môžem vám v rámci kontroly pomôcť aj tréning. Veľmi známe je Kegelovo cvičenie zamerané na ovládanie svalstva panvového dna, čo môže oddialiť ejakuláciu. S partnerkou môžu zas muži trénovať metódu Masters-Johnson, tiež na oddialenie orgazmu.

Krémy, gély a sexuálne pomôcky

V prípade predčasnej ejakulácie sa využívajú rôzne anestetické a znecitlivujúce gély, ktoré môžu dočasne znížiť citlivosť muža na sexuálne dráždenie. Naopak na posilnenie libida a zlepšenie orgazmu sú určené špeciálne afrodiziakálne lubrikačné gély. V prípade úplnej anorgazmie sa používa tréning so sexuálnymi pomôckami v rámci nácvikovej terapie.

Podporné prípravky

Ak preferujete menej náročné a jednoduchšie formy, existujú aj rôzne druhy podporných prípravkov na zlepšenie orgazmu pomocou pôsobenia na libido. Hovorím najmä o voľne dostupných tabletkách s rastlinným zložením, ktoré pôsobia na hladinu testosterónu a tým zlepšujú aj intenzitu samotného orgazmu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Liečba súvisiaceho ochorenia

Vyššie spomínané kardiovaskulárne, metabolické ale aj ďalšie choroby, ktoré môžu spôsobiť problémy s orgazmom, by sa mali určite riešiť pomocou odbornej liečby. To sa týka ale nielen fyziologických ochorení, ale napríklad aj problémov psychologického charakteru. Ak trpíte napríklad vážnymi depresiami či stresom, určite navštívte odborníka.

Chirurgická liečba

V najzávažnejších prípadoch, najmä v prípade vývojových vád a porúch týkajúcich sa ejakulácie, je nutné operačné riešenie. Či už ide o spriechodnenie cesty pre ejakulovanie navonok alebo o predĺženie či odstránenie príliš krátkej uzdičky pôsobiacej na predčasnú a rýchlu ejakuláciu.

Najčastejšie otázky o mužskom orgazme

Najčastejšie otázky o mužskom orgazme Téma orgazmu u mužov je veľmi zaujímavá a tak nečudo, že ju sprevádza aj množstvo otázok. Niektoré sú menej dôležité, iné sú však celkom významné a to najmä tým, že dopátrať sa na internete relevantných odpovedí je dosť ťažké. Rozhodol som sa preto na ne odpovedať:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Môžem dosiahnuť orgazmus aj bez erekcie?

Áno, teoreticky to možné je, tento stav sa nazýva polúcia. Nejde však o „pravý“ orgazmus, ide skôr o výron semena, ktorý je navyše mimovoľný. Dosiahnuť počas sexuálneho styku s partnerkou orgazmus bez erekcie je mimoriadne ťažké a hoci to nechcem 100 % vylúčiť, podľa mňa je to nanajvýš nepravdepodobné.

Ako je to s mnohonásobným orgazmom?

Mnohonásobný orgazmus u žien je veľmi častou a známou témou, no málokto vie, že sa týka aj mužov. Predchádza tomu ale tréning, najmä týkajúci sa techník oddialenia ejakulácie, prípadne jej úplného zastavenia. Základom je vedieť ovládať panvové svaly, na čo slúži napríklad známe Kegelove cviky.

Aké je najrýchlejšie riešenie na predčasný orgazmus?

Najrýchlejším riešením je použiť znecitlivujúci gél alebo skúsiť hrubší prezervatív. Tu však treba povedať, že najrýchlejšie neznamená aj najlepšie riešenie a ja sa preto skôr prikláňam k hľadaniu komplexnejšieho pohľadu na vec. Skúste nájsť príčiny predčasného orgazmu a zamerať sa na ich riešenie, nielen na riešenie následku.

Rozhoduje o kvalite orgazmu dĺžka penisu či libido?

To, či máte kratší alebo dlhší penis, neovplyvňuje priebeh orgazmu a jeho subjektívne hodnotenie. Môže to však ovplyvniť orgazmus u partnerky, najmä vaginálny typ orgazmu. Čo sa týka libida, tam už je súvislosť oveľa silnejšia a v zásade platí, že čím vyššie máte libido, tým kvalitnejší a intenzívnejší orgazmus môžete prežiť.

Čo robiť v prípade, ak je intenzita orgazmu vždy iná?

Odpoveď na túto otázku závisí od toho, ako často sa problém objavuje. Pokiaľ sa opakuje pravidelne a napríklad nastávajú aj zmeny intenzity v močení, môže sa jednať o nejakú infekciu či zápal, prípadne o nejakú mechanickú prekážku v pohlavnom úde. Tá spôsobí nerovnomerný výron semena z penisu.

Ako fungujú tabletky na zlepšenie mužského orgazmu a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na zlepšenie mužského orgazmu a prečo ich odporúčam Ak chcete zažiť kvalitnejší a lepší orgazmus, na základe vlastnej skúsenosti vám odporúčam vyskúšať podporné prípravky. V kombinácii s niektorými režimovými opatreniami sú tieto tabletky zaujímavou možnosťou ku kvalitnejšiemu sexuálnemu životu

Používanie týchto prípravkov je pritom veľmi jednoduché:

 • Stačí každý deň pravidelne užívať jednu alebo dve tablety, zapiť ich vodou a nechať rastlinné a bylinné zložky v nich pôsobiť na libido či erekciu

Prípravky, ktoré mám na mysli, majú totiž prírodné zloženie a ide o voľne dostupné tabletky vo forme výživových doplnkov. Nejedná sa samozrejme o žiadne lieky na konkrétny sexuálny problém, ide ale na druhú stranu o kompletnú podporu celkového sexuálneho života. Pochopiteľne, nutnosťou je dlhodobé a pravidelné užívanie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tieto tabletky majú nasledovné charakteristiky:

patria medzi prípravky s komplexnejším účinkom, ktorých cieľom je pomôcť zdravému fungovaniu pohlavnej sústavy celkovo
majú prírodné zloženie založené na extraktoch rastlín z kategórie prírodných afrodiziak, pričom sú doplnené aj aminokyselinami a vitamínmi
práve vďaka takémuto zloženiu sa nemusíte v prípade ich užívania obávať vedľajších a nežiaducich účinkov

Dlhodobým užívaním týchto prípravkov pôsobíte najmä na tri oblasti sexuálneho života:

Zvyšujete libido: Cieľom tabletiek je lepšia činnosť hladkého svalstva a zvýšenie prítoku krvi do penisu, čo znamená lepšiu erekciu

Podporuje zdravú ejakuláciu: Cieľom tabletiek nie je len na úvod zlepšiť stoporenie, ale zabezpečiť dlhodobo lepšie prekrvenie a tým aj pevnosť erekcie

Podporujete potenciu: Nevravím, že vyššia chuť na sex znamená väčší penis, ale spolu s ostatnými faktormi by som vplyv tohto účinku určite nepodceňoval

ÚČINKUJÚ AJ NA EREKCIU

Veľkou výhodou týchto prípravkov je, že účinkujú nielen na zlepšenie orgazmu a jeho lepšiu intenzitu, ale napríklad podporujú aj zdravú erekciu. Látky v nich obsiahnuté totiž pôsobia na uvoľnenie hladkej svaloviny a lepšie prekrvenie pohlavného údu.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi S vyššie uvedenou skupinou tabliet mám ja sám dlhodobé skúsenosti. Bojoval som totiž s nekvalitným sexuálnym životom dlho a vyskúšal naozaj všetky možné prípravky. Na základe dlhodobého testovania tvrdím, že na našom trhu sa situácia v tejto oblasti zlepšila a je možné tu nájsť aj naozaj špičkové produkty.

Dobrým príkladom je značka Stoporex. Ide o prípravky riadne registrované u nás, ktoré sú ale dostupné bez predpisu a majú za sebou už dlhšiu históriu. Okrem nich odporúčam aj ďalšie značky, nájdete ich v priloženej tabuľke.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.76

21 Hodnotení