Neplodnosť

Zrejme ste si všimli, že neplodnosť začína byť u mužov aj u žien každým rokom vážnejším problémom. Kým skôr sa hľadal problém u ženy, dnes sa jadro problému nakláňa naopak smerom k mužom. Neplodnosť u muža pritom zďaleka nesúvisí len s neschopnosťou dosiahnuť erekciu, ale ide skôr o problém spermií.

Nízka kvalita spermií a ich nedostatočná pohyblivosť sú pritom zrejme najčastejšia príčina neplodnosti u mužov. U žien býva zas problém priamo vo vajcovodoch alebo vo vaječníkoch, najmä ak sú tieto orgány poškodené, nepriechodné alebo nedostatočne výkonné.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Je častejším prípadom, ak je neplodná žena alebo muž? Ako zistiť neplodnosť u muža a čo sú plodné a neplodné dni u žien? Má na neplodnosť vplyv napríklad aj mumps či iné choroby? Nielen na tieto otázky sa dozviete odpovede v ďalšom texte.

Čo je neplodnosť u mužov a u žien

Čo je neplodnosť u mužov a u žien Neplodnosť sa podľa niektorých štatistík priamo dotýka zhruba každého desiateho páru. Priemerný vek pri pôrode v prípade žien stúpa, rovnako tak aj muži sa pokúšajú o otehotnenie s partnerkou neskôr, ako v minulosti. To všetko vplýva na stúpajúce čísla neplodných párov.

 • Neplodnosť znamená neschopnosť prirodzenou biologickou cestou splodiť potomka
 • Ak sa vám ani po roku pravidelného nechráneného styku nepodarí splodiť potomka, ide už o seriózny problém, ktorý si vyžaduje odborné riešenie
 • Platí, že až 2/3 prípadov neplodnosti u párov sú spôsobené mužskou neplodnosťou

Problémy s plodnosťou u mužov pritom súvisia najčastejšie so spermiami, najmä s ich nedostatočným počtom, nedostatočnou pohyblivosťou, nesprávnym tvarom či ich úplnou absenciou v ejakuláte. U žien býva za stav neplodnosti najviac zodpovedná buď hormonálna porucha ovplyvňujúca vaječníky alebo fyziologický problém s vajcovodmi.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Neplodnosť znamená neschopnosť prirodzeného oplodnenia, ktoré prebieha nasledovne:

po ejakulácii muža do pošvy sa spermie dostanú postupne do dutiny maternice a vajíčkovodu, kde majú oplodňovaciu schopnosť 2 až 3 dni
raz za mesiac sa u každej ženy vytvorí tzv. dominantný folikul, ktorý obsahuje vajíčko, ktoré sa počas ovulácie uvoľní a dostane sa do dutiny maternice
po ovulácii je vajíčko najbližších 12 dní schopné oplodnenia, samozrejme, v prípade, že príde do kontaktu so spermiami, ktoré sa dostali tiež do dutiny maternice
ak nastane oplodnenie, vajíčko sa presunie do dutiny maternice, kde sa k sliznici maternice prichytí a začína sa vývoj plodu

Celý tento proces, ktorý sa nazýva prirodzené biologické oplodnenie, je pomerne zložitý a jeho úspešnosť závisí na naozaj veľkom množstve faktorov. Tie sú prítomné tak u muža ako aj u ženy a ak je aj nejaký faktor nepriaznivý, ešte stále sa môže oplodnenie podariť.

SEKUNDÁRNA NEPLODNOSŤ

Zaujímavým termínom v súvislosti s neplodnosťou je tzv. sekundárna neplodnosť. Ide o neplodnosť u páru, ktorý už splodil jedno dieťa, ale to druhé alebo ďalšie sa mu splodiť nedarí. Príčiny tejto neplodnosti môžu byť rovnaké, ako aj v prípade tej primárnej.

Neplodnosť a jej príznaky a prejavy

Neplodnosť a jej príznaky a prejavy Aké sú symptómy neplodnosti? Tým najzákladnejším a prakticky jediným je samozrejme stav pochádzajúci z definície neplodnosti. Neplodnosť sa jednoducho prejavuje tak, že muž a žena nemôžu ani po roku nechráneného a pravidelného sexuálneho styku počas spolu potomka. Dôležité sú ale aj prejavy, ktoré s touto neplodnosťou súvisia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

O ktorých hovorím? O týchto:

u muža môže ísť napríklad s dostatočne rýchlym dosiahnutím erekcie, neskôr aj s jej udržaním počas dostatočnej doby potrebnej pre plnohodnotný sexuálny styk
rovnako tak môže mať muž problém s ejakuláciou, napríklad s jej kvalitou a množstvom ejakulátu
muži aj ženy môžu mať tiež nízky sexuálny apetít, čo znamená, že sa intenzita pohlavného styku znižuje a to vedie k menšiemu počtu pokusom o potomka

U žien môžu s neplodnosťou súvisieť rôzne javy sprevádzajúce problémy ženského pohlavného systému, ktoré sa prejavujú napríklad bolesťami, krvácaním a problémami počas menštruácie či pred ňou a po nej.

Neplodnosť a jej príznaky a prejavy

Príčiny neplodnosti ženy a muža

Príčiny neplodnosti ženy a muža Aké sú dôvody neplodnosti? Podľa toho, ako príčiny a faktory ovplyvňujúce plodnosť a neplodnosť vznikli, ich rozlišujeme vrodené a postupne získané. U mužov sú tieto príčiny značne odlišné od tých, ktoré sú u žien.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

♀ Aspoň v krátkosti tak spomeniem obidve kategórie. Začneme ženskými:

Fyziologické vady a deformácie: Do tejto kategórie príčin patria napríklad vrodené poruchy genetickej výbavy, nepriechodnosť vajíčkovodov, zrasty v oblasti malej panvy či nádory.

Hormonálne problémy: Môže to byť napríklad vrodená neprítomnosť niektorých dôležitých látok udržiavajúcich hormonálnu rovnováhu alebo menštruácia bez ovulácie.

Imunologické faktory: O tomto druhu príčin hovoríme vtedy, ak si ženské telo vytvára protilátky proti spermiám, vajíčkam alebo dokonca aj proti embriám.

Infekčné ochorenia: Za neplodnosťou môžu byť aj zápaly maternice, vnútorných rodidiel a infekcie prenesené zo zvierat, napríklad známa toxoplazmóza.

Vplyv iných ochorení: Na plodnosť a neplodnosť u žien vplývajú aj niektoré iné choroby, napríklad ochorenie štítnej žľazy, avitaminóza, podvýživa či niektoré nádorové ochorenia.

Užívanie liekov: Rovnako tak môže plodnosť ovplyvniť aj užívanie liekov, napríklad proti bolestiam či zápalom, no najčastejšie to býva hormonálny typ antikoncepcie.

♂ Čo sa týka mužov, tak mužská neplodnosť má najčastejšie tieto príčiny:

Problémy so spermiami: Najčastejšou príčinou mužskej neplodnosti sú nedostatočne kvalitné alebo pohyblivé spermie, prípadne ich nízky počet.

Problémy s erekciou a ejakuláciou: Ak nemáte zdravú erekciu dostatočne dlhú dobu a pokiaľ máte problém s príliš rýchlou ejakuláciou, vaša plodnosť tiež radikálne klesá.

Nedostatočná hormonálna hladina: Príliš nízka hladina hormónov, napríklad testosterónu, má negatívny vplyv na libido a tiež na produkciu spermií, ktorých počet klesá.

Vrodené vady a deformácie: Sem patria genetické vady zabraňujúce napríklad dozrievaniu spermií, správnemu umiestneniu semenníkov či správnemu tvaru a funkcionalite penisu.

Vplyvy prostredia: Užívanie niektorých druhov liekov, ale aj fajčenie, alkoholizmus a nesprávna životospráva, to všetko znižuje schopnosť muža dosiahnuť optimálnu plodnosť.

Vplyv iných ochorení: Podobne ako u žien, aj u mužov majú na plodnosť vplyv niektoré druhy chorôb. Ide napríklad o ochorenia pečene, štítnej žľazy, močovej sústavy či ciev.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Diagnostika neplodnosti

Diagnostika neplodnosti Hodnotenie plodnosti či neplodnosti páru by malo prebiehať tak u muža, ako aj u ženy. Súčasné diagnostické možnosti vedia odhaliť takmer všetky možné príčiny a navyše, vďaka odbornej diagnostike je možné pomôcť 95 % párom v určení správnej terapie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Vyšetrenie mužov na neplodnosť vykazuje veľkú spoľahlivosť a jeho súčasťou sú:

anamnéza – na úvod je u mužov aj u žien dôležitá anamnéza, aby lekár zistil, či snaženie sa o potomstvo prebiehalo správne a pri optimálnych podmienkach
spermiogram – za týmto slovom sa skrýva komplexné laboratórne vyšetrenie semena, ktoré zisťuje jeho kvalitu, prítomnosť spermií a zároveň ich vlastnosti
ostatné laboratórne a ambulantné vyšetrenia – ide najmä o kultivačné vyšetrenie ejakulátu, genetické vyšetrenie, imunologické vyšetrenie, hormonálne vyšetrenie, andrologické vyšetrenie, DNA vyšetrenie a test integrity akrozómu spermií

Toto sú súčasti vyšetrenia neplodnosti u žien:

anamnéza – aj v prípade žien sa vykonáva anamnéza, ktorá spočíva v zisťovaní prítomnosti rôznych patologických faktorov týkajúcich sa zdravia pohlavného systému
zobrazovacie vyšetrenia – vykonáva sa ultrazvukové vyšetrenie malej panvy a RTG vyšetrenie maternice a vajcovodov na zistenie fyziologického stavu orgánov
laboratórne vyšetrenia – zobrazovacie vyšetrenia sprevádzajú aj vyšetrenie hladiny hormónov, genetické vyšetrenie chromozómov a imunologické vyšetrenie
iné špeciálne vyšetrenia – na overenie priechodnosti vajcovodov sa realizuje napríklad laparoskopické vyšetrenie a na zobrazenie maternice zas hysteroskopia

NEPLODNÉ DNI PRED A PO MENŠTRUÁCII

Niektoré teórie, napríklad Bilingsova, hovoria o tom, že tesne pred menštruáciou sú neplodné dni. To však nemusí byť pravda a hoci najviac plodné dni sú u ženy 12. až 16. deň cyklu, otehotnieť je možné tesne pred menštruáciou, počas nej a samozrejme aj hneď po nej.

Riešenie a liečba neplodnosti

Riešenie a liečba neplodnosti Zabudnite na rozličné čaje na neplodnosť, stéviu a iné podobné „zaručené“ a „overené“ babské rady. Neplodnosť je seriózny problém, ktorý je možné ovplyvniť len a len liečbou založenou na overených predpokladoch. Tá sa líši u žien aj u mužov a je závislá od príčin.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú najviac využívané možnosti liečby, začneme od tých najjednoduchších:

Vyriešenie ochorení spôsobujúcich neplodnosť

Či už ide o vrodené alebo získanie ochorenia a či už sa týkajú priamo pohlavného systému alebo ho len ovplyvňujú, základom je vyliečiť ich alebo minimalizovať ich vplyv na plodnosť. Ak sa to podarí, plodnosť sa môže u ženy aj muža obnoviť prirodzene.

Režimové opatrenia týkajúce sa vplyvov prostredia

Vysadenie liekov s negatívnym účinkom je ďalšia možnosť, ako zlepšiť plodnosť. U mužov sa kladie aj veľký dôraz na obmedzenie fajčenia, alkoholu, zdravé stravovanie a tiež na obmedzenie vystavovania semenníkov vysokej teplote, najmä pri vyhrievaných sedačkách.

Voľne dostupné tabletky s komplexným účinkom

Ako podpora nielen plodnosti, ale celkovo aj potencie a to pre mužov aj pre ženy slúžia rôzne druhy voľne dostupných tabliet. Tie majú komplexné účinky a to vďaka svojmu prírodnému zloženiu, ktoré pôsobí na celý reprodukčný systém a zlepšuje jeho stav aj fungovanie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Lieky na predpis pre mužov aj pre ženy

Lieky so synteticky vyrábanými účinnými látkami sú najefektívnejšou neinvazívnou metódou na podporu plodnosti. Muži užívajú liečivá na normalizáciu hormónov a erekciu, ženy zas na ovplyvnenie tej časti pohlavnej sústavy, kde sa nachádza je príčina neplodnosti.

Stimulácia ovulácie a vaječníkov

U žien je možné priamym zásahom ovplyvniť viaceré časti a deje reprodukčného systému. Najviac sa využíva hormonálna indukcia ovulácie, teda rastu a dozrievania vajíčok, prípadne stimulácia vaječníkov pomocou liečiv a aplikovania injekcií so špeciálnymi preparátmi.

Umelá inseminácia

Ľahšou formou asistovanej reprodukcie je umelá inseminácia priamo v žene. Môže ísť o intrafolikulárnu insemináciu načasovanú na obdobie ovulácie alebo o intrauterinnú insemináciu, ktorá je najjednoduchšou formou asistovanej reprodukcie. V oboch prípadoch sa môžu použiť spermie partnera aj darcu.

Umelé oplodnenie

Posledným a najviac komplikovaným riešením v rámci asistovanej reprodukcie je umelé oplodnenie IVF. Vďaka nemu sa narodili už milióny detí po celom svete. Ide o postupný proces, kedy k oplodneniu príde mimo organizmus ženy. Na konci sú embryá prenesené naspäť do maternice, kde pokračuje prirodzený vývoj.

LIEČBA JE DLHODOBÁ ZÁLEŽITOSŤ

V zásade všetky vyššie spomínané možnosti riešenia neplodnosti si vyžadujú dostatok času a teda aj trpezlivosť. Aj to zdanlivo najjednoduchšie riešenie nie je vec niekoľkých dní. Nemusíte ale prepadať panike, súčasná medicína je v riešení neplodnosti veľmi úspešná.

Časté otázky o neplodnosti

Časté otázky o neplodnosti V súvislosti s neplodnosťou u mužov aj žien sa vynára prirodzene veľké množstvo otázok. Strávil som teda istý čas a prehľadal som rôzne internetové fóra a diskusie. Na tomto mieste uvádzam najčastejšie otázky týkajúce sa neplodnosti a moje odpovede na ne:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Koho sa najviac neplodnosť týka a koľko párov s ňou má problém?

Najviac ohrozené sú páry, kde majú obaja partneri dlhodobejšie problémy so samotnou potenciou. Celosvetovo sa odhaduje, že problémy s plodnosťou má každý desiaty pár, u nás je to každý 7 až 8 pár. Rizikovými faktormi je najmä vyšší vek a tiež zdravotný stav.

Ako dlho sa treba snažiť otehotnieť? Naozaj treba čakať až rok?

Hoci definícia neplodnosti hovorí o snažení sa až rok, je to samozrejme tak trocha aj individuálne. Napríklad ak má žena nad 35 rokov a snaží sa otehotnieť viac ako pol roka, je už možné vyhľadať lekára. Muži by nemali mať problém s plodnosťou aj pri vyššom veku.

Čo sú najčastejšie problémy u žien a čo u mužov?

Najnovšie čísla hovoria, že významne stúpa neplodnosť najmä u mužov a to najmä z dvoch dôvodov: nízky počet a nedostatočná pohyblivosť spermií a problémy s erekciou. U žien sú najčastejšie fyziologické problémy s vajíčkovodmi, vaječníkmi a maternicou.

Ako súvisí erekcia s plodnosťou a má na ňu nejaký vplyv?

Erekcia je pre plodnosť nevyhnutným predpokladom, nakoľko bez nej nie je možný úspešný prienik mužského pohlavného údu do vagíny. Dôležité je však nielen erekciu dosiahnuť, ale ju aj udržať a preto je 100 % kvalita erekcie naozaj veľmi dôležitá.

Je možné mužovi pomôcť s erekciou prostredníctvom nejakých prípravkov?

Nadviažem touto otázkou na tú predošlú a poteším vás, že určite áno. Existujú napríklad rôzne liečivé látky aplikované prostredníctvom tabliet či injekcií. Ak však chcete podporiť potenciu komplexne a to vrátane napríklad aj spermatogenézy, lepšie sú prírodné tabletky.

Riešenie a liečba neplodnosti

Ako fungujú lieky na neplodnosť mužov, ktoré sú určené na erekciu

Ako fungujú lieky na neplodnosť mužov, ktoré sú určené na erekciu Čo sa týka mužskej neplodnosti, ak tá spočíva v problémoch s erekciou a priebehom pohlavného styku, môžete vyskúšať lieky určené na erektilnú dysfunkciu. Tie obsahujú špeciálne vyvinuté syntetické liečivá, ktoré podporujú vznik a udržanie stoporenia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tieto lieky fungujú na pomerne jednoduchom princípe:

 • Základom ich zloženia sú účinné látky z kategórie inhibítorov fosfodiestefázy typu 5, ktoré zvyšujú účinnosť oxidu dusnatého a tým zlepšujú prekrvenie penisu počas erekcie

Zrejme najznámejším liekom tohto typu je slávna modrá pilulka Viagra so svojou účinnou látkou Sildenafil. Na trhu sú už ale aj mnohé iné konkurenčné značky. V každom prípade ide o pomerne pohodlné zlepšenie erekcie a teda aj plodnosti. Jedinou nevýhodou je, že s užívaním tabliet sú spojené aj niektoré nežiaduce účinky a kontraindikácie.

NEZABUDNITE NA KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

Dávam však do pozornosti, že riešenie mužskej neplodnosti nespočíva vôbec len v erekcii. Áno, kvalitná erekcia so zdravým priebehom až po ejakuláciu je nevyhnutným predpokladom potencie muža, no rovnako dôležitý je aj stav spermií, na ktorý už tieto lieky vplyv nemajú.

Tabletky, ktoré som ešte vyskúšal a sú bez receptu

Tabletky, ktoré som ešte vyskúšal a sú bez receptu Dobrým príkladom prostriedkov, ktoré ale môžu pomôcť napríklad aj spermatogenéze a prirodzenej plodnosti muža, sú voľne dostupné tablety s prírodnými účinnými látkami. Tie sú určené na podporu erekcie, ale napríklad aj na zlepšenie libida a tvorby spermií.

Čo sa týka ich fungovania, aj to závisí od zloženia:

 • Tieto tabletky obsahujú najmä extrakty rastlín pôsobiacich na zlepšenie erekcie, libida a spermatogenézy, vďaka ktorým sa môže potencia muža zlepšiť komplexne a dlhodobo

Veľkou výhodou týchto tabliet je ich komplexné zloženie. Sú tu výťažky a extrakty rôznych rastlín, ktoré patria medzi prírodné afrodiziaka a majú schopnosť u muža zlepšiť nielen jeho stoporenie, ale aj sexuálny apetít, ejakuláciu a niektoré vplývajú aj na spermatogenézu. Tieto látky sú doplnené o podporné aminokyseliny a vitamíny s podobným účinkom.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Komplexný účinok rozhodne nie je jedinou silnou stránkou týchto prípravkov:

vďaka prírodnému zloženiu sú totiž nielen dostupné bez predpisu, ale nemusíte sa v ich prípade obávať ani žiadnych negatívnych vedľajších účinkov
tabletky sú nastavené aj na bezproblémové dlhodobé užívanie, dokonca viacero značiek má takéto odporúčanie priamo vo svojom príbalovom letáku
z hľadiska cenyprírodné tabletky naozaj výhodné a ani pravidelné užívanie vaša peňaženka príliš nepocíti
viacero výrobcov tých najznámejších značiek ponúka aj záruku vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti, takže nejdete do takmer žiadneho rizika

Musím však pripomenúť, že tieto tabletky nemožno považovať za žiaden špeciálny liek na neplodnosť. Ich zmyslom je podporný účinok na správne fungovanie pohlavných funkcií u muža a zlepšenie sexuálneho zdravia. Mne napríklad v tomto ohľade naozaj pomohli.

Čo sa týka konkrétnych značiek, toto sú tie, s ktorými mám najlepšie skúsenosti:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.90

21 Hodnotení