Nevera muža, nevera ženy a ako zistiť neveru

Nevera muža, nevera ženy a ako zistiť neveru

Nevera je stará, ako ľudstvo samo, hoci jej dôvody, príčiny a motivácie k nej sa neustále vyvíjajú. Kým v staroveku bola nevera žien poistkou, pre prípad, že by sa jej muž nevrátil z lovu, dnes je nevera mužov skôr akýmsi spoločenským prejavom moci. Navyše, príležitostí na neveru je dosť, najčastejšie sa tak deje v práci alebo náhodne.

Ak ide o súvis medzi typom vzťahu a neverou, veľké rozdiely tu nie sú. Na úvod vo vzťahu býva síce nevera menej častejšia, ako v dlhoročnom manželstve, no nevera manžela môže byť napríklad aj spontánna, nemusí mať extra dôvod. To isté platí aj vtedy, ak je neverná žena.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Niekedy za tým môže byť len náhoda, napríklad v opitosti, inokedy môže ísť o reakciu na problémy v manželstve. Aké má nevera príčiny a príznaky, či je dôvod na rozvod a či neveru odpustiť alebo či partnera opustiť, to si rozoberieme v tomto článku.

Nevera: ako vzniká, typy nevery, psychická vs. fyzická nevera

Nevera: ako vzniká, typy nevery, psychická vs. fyzická nevera Hovorí sa, že príležitosť robí zlodeja a to isté platí aj pri nevere. V dnešnom modernom svete plnom komunikačných kanálov je takýchto príležitostí dosť. Nevera môže vzniknúť celkom náhodne a spontánne, no ak ju nejaký partner plánuje, má to oproti minulosti ešte ľahšie.

 • Podľa formy nevery existujú pritom dva typy a to psychická a fyzická nevera
 • Prvý typ sa niekedy nazýva aj virtuálna nevera a jej riziko je v tom, že so sebou prináša zdanie blízkosti k niekomu inému, ktoré prichádza rýchlo, no nejde o reálnu intimitu
 • Fyzická nevera v reálnom svete môže nasledovať po tej virtuálnej, ale aj nemusí, záleží to od toho, či sa jedná o náhodnú alebo o plánovanú neveru

Najčastejšie sa za neveru pokladá sexuálny alebo milostný pomer jedného z partnerov v takom zväzku, ktorý so sebou prináša aj nutnosť vernosti. Ide teda o vážny vzťah alebo o manželstvo. Presne takto bola donedávna chápaná fyzická nevera, no ako som už povedal, časy sa menia a preto je dôležitý aj pojem citová, či psychická nevera.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ak ide o kategorizáciu nevery z pohľadu charakteru, tu sa uvádza týchto 5 typov:

najčastejším je jednorazový náhodný sex, ktorý nemá ďalšie pokračovanie, dochádza k nemu spontánne a nezriedka ho potom partner aj najviac a najčastejšie ľutuje
v prípade dlhodobých problémov vo vzťahu vzniká plánované erotické dobrodružstvo
ak ide o silnú citovú väzbu, jedná sa už o vážny typ a to mimomanželský vzťah
pokiaľ nepríde k pohlavnému styku, ale ide o fyzický kontakt, jedná sa o flirt
poslednou kategóriou je už spomínaná virtuálna nevera cez telefón či internet

Ako vidíte, existuje veľké množstvo spôsobov a typov, ako byť partnerovi neverným. História ľudstva je neverou doslova prepletená, viacero psychológov dokonca o vernosti len jednému partnerovi hovorí ako o niečom neprirodzenom. Nie vždy ide o veľké zlyhanie, niekedy môže byť za neverou jednoducho len náhoda alebo príliš lákavá príležitosť.

NEVERU ODSUDZUJEME, ALE JEJ NECHÁPEME

Podľa štatistík odsudzuje neveru ako amorálne konanie skoro dvojtretinová väčšina ľudí. Čísla zároveň hovoria, že muži sú skôr nevernejší, ako ženy. Mnoho ľudí síce v prieskumoch neveru odsudzuje, ale zároveň jej príliš málo chápe, alebo ju nechce chápať vôbec.

Najčastejšie príčiny nevery

Najčastejšie príčiny nevery Práve preto, aby sme mohli lepšie neveru pochopiť, pozrime sa bližšie na najčastejšie dôvody a riziká, pre ktoré môže vzniknúť. Možno príde prekvapenie, ako je realita v rozpore so zaužívanou predstavou, že nevera je len v dôsledku nefungujúceho vzťahu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú najbežnejšie príčiny a rizikové faktory pre neveru:

Náhodná príležitosť: Ako som už povedal na úvod, príležitosť robí zlodeja a to býva aj najčastejším dôvodom na neveru. Môže sa tak stať na základe jednorazového emocionálneho výbuchu náklonnosti k niekomu inému, ale aj pri dlhodobom priťahovaní k niekomu, koho poznáte, čo sa deje napríklad na pracovisku.

Dlhodobejší konflikt a problémy: Druhým typom dôvodov bývajú práve už zmienené vzťahové a partnerské problémy. Môže ísť o dlhodobo neriešené konflikty v manželstve, niekedy aj úplne banálneho typu, kedy sa jeden z manželov chce pomstiť tomu druhému. Príčinou môže byť aj strata citovej väzby.

Vrodená promiskuita či ego: Niekedy sa hovorí, že k nevere dochádza vtedy, ak sa má partner až „príliš dobre“. Je to laické pomenovanie pre typický stav u mužov, ktorý si môžu chcieť niečo dokázať voči sebe či okoliu. U oboch pohlaví zároveň môže existovať aj stav vrodenej promiskuity, čiže ide o vrodené sklony k nevere.

Samota a málo intimity: Tento dôvod platí naopak väčšinou u žien, ak s nimi ich partner nemá intímnejší kontakt alebo sa môžu vo vzťahu k nemu cítiť bez pozornosti či nedostatočne sexy. U mužov sa však takáto príčina nevery môže vyskytnúť tiež, napríklad ak ide o dočasné intímne odlúčenie.

Nespokojnosť v sexuálnom živote, žiarlivosť alebo test: Posledným rizikovým faktorom pre neveru je neuspokojenie v aktuálnom sexuálnom vzťahu, čo platí hlavne v prípade žien. Muži si zas môžu testovať, či sú schopní ešte stále mať sex aj s niekým iným, prípadne môže ísť aj o reakciu na žiarlivosť voči partnerke.

Ako zistiť neveru a príznaky nevery

Ako zistiť neveru a príznaky nevery Ak máte nejaké podozrenie voči partnerovi, existuje viacero signálov, ako spoznať neveru. Jednak ide o netypické a jasné príznaky súvisiace so zmenami správania, no zároveň môže ísť aj o mimovoľné a neverbálne prejavy.

Tu sú najčastejšie znamenia a signály, ako spoznať neveru:

Prehnaná starostlivosť o seba: Asi najviac viditeľným príkladom prejavu začínajúcej nevery je, že sa partner začne o seba príliš starať. Vyplýva to z toho, že sa chce niekomu zapáčiť a urobiť na neho dojem. Môže sa tiež zvýšiť intenzita kupovania nového oblečenia, topánok či parfumov.

Často je preč a nemá na vás čas: Druhým znamením je, že partner má čoraz menej času na vás alebo na spoločné trávenie chvíľ. Naopak, je preč, niekedy aj neplánované, dlho býva večer vonku, stráca záujem o trávenie voľného času spolu s vami a hľadá výhovorky, prečo sa to nedá.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Je nervóznejší vo vašej prítomnosti: Ak vám bol partner neverný, alebo stále je a chce v tom pokračovať, bude vo vašej blízkosti neistý, nesvoj, nedostatočne uvoľnený a bude vás akoby od seba odháňať. Môže sa na vás prestať usmievať, no ak nebudete pri ňom vy, bude na tom lepšie a mať dobrú náladu.

Vyhýba sa spoločnému kontaktu či sexu: Neklamným znamením, že partnera už príliš nezaujímate, je aj to, že sa vyhýba spoločným nežnostiam. Najskôr môže ísť len o odtiahnutie sa pri bozkávaní, neskôr o absenciu pohladenia a na záver až o vyhýbanie sa spoločnému sexuálnemu styku.

Je tajnostkársky: Častým prejavom, že sa niečo deje, je tajnostkárstvo. Partner môže pred vami napríklad schovávať svoj mobil, reaguje prehnane, ak ho pristihnete pri písaní SMS alebo telefonovaní s niekým, prípadne sa vyhýba vysvetleniam, kde trávi toľko voľného času a prečo nie je s vami.

Vznik zdravotných komplikácií: Jedným z dôvodov vyhýbania sa spoločnému sexu alebo aj kontaktu môže byť vznik zdravotných komplikácií a to v dôsledku nakazenia sa pohlavnou chorobou pri nevere. U žien sa takto vyskytujú napríklad chlamýdie a kvasinky, u mužov zas zápaly močových ciest.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

 

INTUÍCIA A ŠIESTY ZMYSEL U ŽIEN

Niekedy môžu byť uvedené prejavy a signály natoľko slabé, že ani jeden z nich nie je príliš viditeľný. Pokiaľ sa však vyskytujú viaceré súčasne, hoc aj bez extrémneho prejavu, môže k odhaleniu prispieť tiež intuícia. U žien sa to niekedy nazýva aj tzv. šiesty zmysel.

Je nevera dôvod na rozvod a ako ďalej?

Je nevera dôvod na rozvod a ako ďalej?

Čo ak už nevera nastala a partnera ste odhalili alebo sa priznal? Je lepšie neveru odpustiť, alebo naopak treba partnera opustiť? Svet nie je čiernobiely a to isté platí aj pri riešení partnerskej nevery, kde exituje viacero spôsobov reakcie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pri odhalení nevere alebo priznaní sa k nej máte tieto možnosti riešenia:

Ignorovať neveru

Prvou možnosťou je úplne ignorovať, že k nevere došlo. Toto robia zväčša tí partneri, ktorí boli tiež už neverní a preto im príde vhod, že sa to isté stalo aj tomu druhému, prípadne tí partneri, ktorí majú v pláne byť neverní. Najhoršie však je, ak neveru vedome či nevedome ignorujete z dôvody strachu pred samotou.

Opustiť partnera

Pokiaľ je nevera posledným vyvrcholením dlhodobých rozporov, alebo ak neverný partner prestane cítiť k svojmu pôvodnému partnerovi citovú náklonnosť, najčastejším riešením nevery je rozchod a opustenia partnera. Zaujímavé ale je, že štatistiky ukazujú, že nevera nie je najčastejším dôvodom na rozvod.

Odpustiť a pokračovať ďalej

Ak sa rozhodnete dať partnerovi ešte šancu, musí to mať dve fázy. Prvou je odpustenie, čo trvá rozhodne oveľa dlhšie, než si myslíte. Druhou fázou musí byť uvedomenie si situácie zo strany partnera, aby sa do budúcnosti nevery už vyvaroval. Vtedy sa môže vzťah zotaviť a pokračovať úspešne ďalej.

Poradiť sa s odborníkom

Ak prišlo k problému s neverou vo vážnom vzťahu, môže sa pár obrátiť o pomoc aj na odborníka. Túto možnosť môže využiť len jedna strana, typicky najmä manželka ak šlo o neveru manžela, alebo obaja partneri. Psychologická poradňa vám môže pomôcť lepšie pochopiť situáciu a spraviť správne rozhodnutie do budúcnosti.

Najčastejšie otázky o nevere

Najčastejšie otázky o nevere Pozrime sa teraz trocha viac do praxe ohľadom partnerskej nevery u mužov a u žien. Aby som túto tému poňal čo najviac komplexne, rozhodol som sa pozrieť sa na nejedno internetové fórum či diskusiu a odpovedať na najviac kladené otázky a dotazy:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Je lepšie sa partnerovi s neverou priznať alebo ju naopak zatajiť?

Neodhalená nevera môže byť psychickým balvanom, čo býva najmä vtedy, ak chce partner vo vzťahu pokračovať. Ak šlo o náhodnú a jednorazovú neveru, priklonil by som sa k tomu, aby ste ju zbytočne nepriznávali, ak to partner nemusí uniesť. Pokiaľ ale vo vzťahu pokračovať definitívne nechcete, je asi účelnejšie neveru priznať.

Ktoré vzťahové rizikové faktory sú pre neveru najhoršie?

Jedná sa najčastejšie o stereotyp, fádnosť a problémy intímneho typu. Partnerský život môže byť po niekoľkých rokoch skôr o každodenných problémoch a má od ideálu veľmi ďaleko, je to niečo iné, ako tomu bolo na úvod vzťahu. Rutina zabíja akúkoľvek fantáziu, preto je dobré raz za čas spraviť nejakú zmenu a dodať vzťahu nový impulz.

Dá sa nevere predísť uspokojivým sexuálnym životom?

Áno, aj nie. Ako som spomenul už pri príčinách, niekedy je nevera akousi reakciou na vrodené predpoklady, prípadne u mužov môže ísť aj o prejav mužského ega. V zásade však platí, aspoň ja si to myslím, že ak vám to bude „klapať v posteli“ a budete obaja sexuálne uspokojení, môžete znížiť riziko či chuť na sex mimo vzťahu.

Zvyšuje častý kontakt na sociálnych sieťach riziko nevery?

Aj tu budem musieť odpovedať veľmi neurčitým spôsobom a teda povedať, že aj áno, ale aj nie. Skôr by som povedal, že ak v nejakom vzťahu alebo u nejakého partnera bola predispozícia na neveru aj skôr, tak kontakt cez sociálne siete môže tento vývoj urýchliť. Problémom môže byť skôr väčšia žiarlivosť zo strany druhého partnera.

Naozaj platí, že za neverou je chyba obidvoch partnerov?

Hoci sa tomu bude veľa ľudí brániť, vo väčšine prípadov to tak je. Ak nejde o výnimku, ako som už povedal pri vrodených sklonoch k nevere, nejaká miera spoluzodpovednosti je vo väčšine prípadov nevery. Aj náhodná nevera môže napríklad vzniknúť ako reakcia na málo intímneho kontaktu, ide len o to, aký podiel chyby má ten-ktorý partner.

Ako fungujú prípravky na podporu sexuálneho života a prečo ich odporúčam

Ako fungujú prípravky na podporu sexuálneho života a prečo ich odporúčam Nakoľko jednou z častých príčin nevery, keďže ide v podstate takmer vždy o sexuálnu neveru, je aj horšia kvalita pohlavného života, rozhodol som sa na záver dať vám jeden tip v tejto súvislosti. Sú ním prípravky podporujúce libido a sexuálne funkcie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tieto prípravky sú určené tak pre mužov, ako aj pre ženy:

 • Z hľadiska formy ide o tabletky, kapsuly, krémy a gély, ktoré sú založené na rastlinných účinných látkach prírodného typu a ich cieľom je dlhodobé pôsobenie na sexuálny apetít

Veľkým plusom je, že tieto prípravky neobsahujú chemické a umelé účinné látky, ale ide najčastejšie o extrakty či výťažky rastlín typu Ženšen alebo Gingko biloba, čiže o známe prírodné afrodiziaka. Sekundujú im aminokyseliny zlepšujúce prekrvenie genitálií, napríklad L-Citrulín, prípadne niektoré vitamíny a minerály, typicky najmä Zinok.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Prípravky sú čoraz viac populárne u oboch pohlaví a to kvôli týmto výhodám:

dostupné bez lekárskeho vyšetrenia alebo predpisu, navyše, môžete si ich kúpiť nielen v lekárni, ale viacero výrobcov má aj oficiálne eshopy
vybrať si môžete prípravky aj podľa spôsobu dávkovania, napríklad gély s jednorazovým použitím pred sexom, ale aj tabletky s užívaním každý deň
vzhľadom na prírodné a rastlinné zloženie účinných látok je užívanie zväčša bez komplikácií a miera nežiaducich efektov je minimálna

Pokiaľ ide o pôsobenie týchto prípravkov, najčastejšie sa týka týchto oblastí:

Sexuálny apetít a libido: Pomocou prírodných afrodiziak dochádza u mužov k stimulácii testosterónu a u žien k lepšej vzrušivosti intímnej oblasti

Potencia u mužov: Vďaka obsahu aminokyselín prispievajú tieto prípravky aj k lepšej potencii a najmä kvalite stoporenia

Sexuálna vitalita u žien: Veľmi dôležitým účinkom je aj zvýšenie sexuálnej vitality a nabudenie erotickej energie u žien

LEN OVERENÉ ZNAČKY

Ak si budete vyberať spomedzi širokej ponuky rôznych produktov na vonkajšie či vnútorné užitie, pamätajte na to, že by malo ísť len o overené značky. Samozrejmosťou nech sú transparentné zloženie a registrácia prípravku na Úrade verejného zdravotníctva SR.

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi Ja sám mám s tabletkami na podporu libida či potencie celkovo veľké skúsenosti. Moja partnerka zas používala kombináciu tabliet na vnútorné užitie spoločne s gélmi a krémami na vonkajšiu aplikáciu priamo na intímnu oblasť. Objektívne treba povedať, že niektoré značky síce sú slabšie, ale na trhu sú aj naozaj kvalitné prípravky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pri výbere však pozerajte nielen na sľuby výrobcu, ale na referencie z praxe. Hľadajte hodnotenia, porovnania a recenzie skutočných užívateľov. Ak sa chcete inšpirovať, v tejto tabuľke je prehľad značiek, ktoré mne a mojej partnerke pomohli najviac:

Pre mužov:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Pre ženy:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

0.00

0 Hodnotení