Obličky

obličky

Obličky, niekedy tiež hovorovo nazývané ľadviny, sú z hľadiska vylučovacej sústavy najdôležitejšom orgánom v tele. Majú veľký význam pre čistenie krvi od odpadových, toxických a škodlivých látok, rovnako tak sú dôležité aj pre krvný tlak. Ide o párový orgán umiestnený v krížoch a aj preto sa problémy s obličkami prejavujú tiež v tejto oblasti.

Najčastejšie sa vyskytujúcim problémom býva infekcia alebo zápal obličiek. Toto ochorenie sa dá našťastie veľmi dobre liečiť, viac problémové sú karcinóm alebo rakovina obličiek, kedy hrozí ich odobratie. Ak príde k zlyhaniu obličiek, môže byť nutná aj transplantácia.

Na obličky a ich stav má veľký vplyv aj stravovanie, životospráva a životný štýl. Ak chcete podporiť ich zdravie preventívne, existujú na to rôzne bylinky, čaje, diéta a ďalšie režimové opatrenia. Preto sa na tento orgán a jeho činnosť pozrieme teraz komplexne.

Čo sú obličky

Čo sú obličky Obličky sú orgánom vylučovacej sústavy, ktorého úlohou je zabezpečiť vylučovanie a odvod toxických, škodlivých a nebezpečných látok z tela. To, ako túto svoju úlohu zvládajú, ovplyvňuje následne aj celý močový systém a to tak u mužov, ako aj u žien.

 • Z anatomického hľadiska sú obličky párový orgán fazuľovitého tvaru, ktorého umiestnenie je po stranách chrbtice na zadnej strane brušnej dutiny
 • Pravá oblička býva obvykle o niečo menšia a nižšie uložená, obidve obličky sú obalené väzivovým púzdrom a majú tú vlastnosť, že jedna dokáže zastať funkciu aj tej druhej
 • Obličky pôsobia ako filter pretekajúcej krvi a ich funkčnosť závisí od glomerúl

Základná funkcia obličiek spočíva vo filtrácii krvi. Cez obličky totiž prúdi všetka krv, ktorá je v tomto párovom orgáne zbavená rôznych škodlivín a odpadových látok. Najčastejšie ide o látky vznikajúce pri látkovej výmene vo svaloch a pri metabolizme látok z potravy. Túto funkciu plnia obličky nepretržite, 24 hodín denne.

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Okrem filtračnej a prečisťujúcej funkcie majú obličky vplyv aj na tieto oblasti:

okrem už spomínanej základnej funkcii a teda filtrácii krvi ovplyvňujú obličky krv aj v tom, že riadia tvorbu červených krviniek a to cez hormón erytropoetín
v obličkách sa tiež produkuje hormón kalcitriol, čo je aktívny vitamín D
obličky zároveň tiež udržiavajú kyslosť vnútorného prostredia organizmu
vďaka svojej filtračnej a vylučovacej funkcii obličky vplývajú aj na množstvo minerálov v tele, najmä Sodíka, Vápnika, Draslíka a Fosforu

Oslabenie alebo až zlyhanie obličiek je pre organizmus veľkým problémom. Doplatí na to predovšetkým krv, keďže obličky nedokážu odchytiť potrebné množstvo toxických látok a vylúčiť ich. Tie sa tak hromadia, spôsobujú problémy srdcovocievneho charakteru, anémiu a dlhodobo aj problémy v iných častiach organizmu.

S obličkami sú spojené aj nasledovné zaujímavé štatistiky a údaje:

rozmery obličiek sú zhruba 11 x 5 x 4 cm, u každého človeka sa to mierne líši
cez obličky preteká krv v objeme 20 až 30 ml každú jednu sekundu
denné množstvo glomerulárneho filtrátu je až 170 litrov
aj pokles funkčnosti obličiek o 30 či 40 % ešte neznamená žiadne príznaky
ak však funkčnosť klesne pod 15 či 10 %, je už nevyhnutná buď umelá oblička, čiže dialýza, alebo dokonca až transplantácia obličky

NA OBLIČKY VPLÝVA VIACERO FAKTOROV

Na stav obličiek majú vplyv tak externé faktory, napríklad chlad, teplo, strava či životospráva, ako aj problémy priamo v organizme. Ide napríklad o problémy s krvným tlakom, neliečená cukrovka, kôrnatenie tepien či niektoré dedičné ochorenia spojené s vylučovacou sústavou.

Príznaky spojené s obličkami a čo môžu znamenať

Príznaky spojené s obličkami a čo môžu znamenať Pri plnej funkčnosti obličiek, alebo aj pri funkčnosti aspoň jednej obličky, nedochádza obvykle k žiadnym problémom alebo prejavom. Ak však funkčnosť poklesne, môžu sa objaviť symptómy, ktoré na prvý pohľad ani nesúvisia s obličkami. Okrem bolesti obličiek tak môže prísť aj k prejavom typu únavy či nevoľnosti, ktoré sú veľmi nešpecifické.

Toto sú príznaky a symptómy, vyskytujúce sa najčastejšie:

Bolesť obličiek: Asi najčastejším príznakom a prejavom problémov bývajú bolesti obličiek, ktoré môžu mať tiež formu bolesti v krížoch či v boku, čo je typický prejav chronického zápalu. Pri akútnom zápale naopak dochádza k bolestiam v podbrušku a v bedrovej oblasti. Pri infekcií obličiek sa objavujú tiež bolesti počas močenia.

Kolika obličiek: Špecifickým typom bolesti je kolikoidná bolesť, čiže kolika. Ide o ostrú bolesť, ktorá môže byť v boku, ale môže vyžarovať aj do slabín alebo dolných končatín. Najčastejšie je takýto typ bolesti spájaný buď s pokročilejším chronickým zápalom alebo priamo s obličkovými kameňmi v prípade blokácie odtoku moču.

Problémy s močením: Ochorenia obličiek, najmä rôzne zápaly, cysty a nádory, sa okrem bolestí prejavujú aj problémami s močením Najčastejšie ide o častejšie močenie, zmenu farby a konzistencie moču, výskyt krvi v moči alebo močenie veľmi malého množstva. Ak dokonca príde k úplnému zastaveniu močenia, ide o veľmi vážny stav zlyhania obličiek.

Amoniakový zápach z úst: Tento príznak typicky ukazuje na problém s vysokou hladinou močoviny v tele, niekedy môže mať človek aj kovovú chuť v ústach. V súvislosti s týmto symptómom sa objavuje aj vyššia hladina v močoviny pri vyšetrení krvi. Ide tiež o príznak nedostatočnej funkčnosti a oslabenia obličiek.

Opuch: Najčastejšie sú opuchy príznakom začínajúceho zlyhávania filtračnej funkcie obličiek. Pokiaľ príde k spontánnemu a rýchlemu opuchu dolných končatín a to aj vtedy, ak nie sú namáhavé, ide o prejav zadržiavania tekutín v tele. Objaviť sa môže opuch aj v iných častiach tela, napríklad v tvári, na zápästiach alebo na hrudníku.

Únava a slabosť: Jedným z veľmi málo špecifických príznakov problémov s funkčnosťou obličiek je aj únava či slabosť. Musí ísť ale o stav dlhodobého nedostatku energie, ktorý nie je podmienený žiadnym iným faktorom. K únave dochádza v prípade zlyhania obličiek alebo ich nedostatočnej funkčnosti a teda aj pri hromadení odpadových látok v krvi.

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s obličkami

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s obličkami Zrejme najznámejším problémom spojeným s obličkami je ich zápal. Málokto však vie, že tento zápal môže prebiehať na viacerých úrovniach a dokonca aj úplne bez výskytu symptómov. Okrem tejto choroby sú časté aj niektoré iné fyziologické problémy, ktoré môžu pri dlhodobom neliečení viesť až k zlyhaniu orgánu.

Tu sú ochorenia a poruchy, ktoré sú najčastejšie:

Infekcia a zápal obličiek: Zápal obličiek môže vzniknúť na infekčnom aj na neinfekčnom podklade. Pokiaľ ide o neinfekčné zápaly, tie môžu byť spôsobené napríklad liekom alebo nejakým toxínom. Takýto zápal vzniká väčšinou pri dlhodobom pôsobení, naopak, akútny zápal obličiek je skôr spojený s infekciami, najčastejšie bakteriálneho typu.

Pri zápale obličiek treba rozlišovať, či prišlo aj k poruche odtoku moču, alebo je odtok bez prekážky. Veľmi často sa infekcia do obličiek dostane vzostupnou cestou, čiže z močového mechúra. Rizikom pre vznik zápalu môžu byť aj obličkové kamene, vtedy vzniká ostrá bolesť a môže prísť práve aj k spomínaným poruchám odtoku moču.

Nádory a rakovina obličiek: Veľká väčšina obličkových nádorov je spôsobená defektom nefrónov, čiže buniek obličiek. Zväčša sa nádory objavia najskôr len na jednej obličke a až následne sa rozšíria do druhej. Liečba spočíva v odstránení časti alebo celej obličky a po operácii treba sledovať pacienta kvôli riziku prenosu nádoru do močového mechúra.

Obličkové kamene: Ďalším častým problémom je vznik obličkových kameňov. Tie vznikajú pri nesprávnej životospráve aj v dôsledku užívania rôznych liekov, pričom typickým prejavom tohto stavu je ostrá bolesť vyžarujúca od rebra až do slabín. Niekedy môžu tieto kamene vyvolať aj neinfekčný zápal obličiek, prípadne aj iné zápaly močovej sústavy.

Zlyhanie obličiek: Zlyhanie obličiek je stavom, ku ktorému dochádza pri poklese ich funkčnosti pod 20 %. V tomto dôsledku strácajú obličky filtračnú funkciu a narúša sa rovnováha soli a kyslosti. V tomto dôsledku prichádza k opuchom či hromadeniu vody v pľúcach, vzniká nutnosť využiť dialýzu a dlhodobo je potrebná transplantácia.

DIAGNOSTIKA A TESTY AKO ZÁKLAD

Vyskytujú sa u vás nejaké negatívne príznaky alebo už konkrétne spomínané choroby? V tom prípade by ste mali čo najskôr navštíviť lekára. Ten vykoná viaceré testy, napríklad zmeranie tlaku či zistenie prítomnosti bielkovín alebo krvi v moči a podľa toho stanoví diagnózu.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu obličiek

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu obličiek Obličky ako orgán dôležitý pre prečistenie krvi a vyplavenie škodlivých a toxických látok z tela majú svoj význam len vtedy, ak správne fungujú. Nehovorím samozrejme, že sa dá na 100 % predísť ich zlyhaniu, ale sú určité opatrenia a faktory, ktoré ovplyvniť môžete.

 • Najdôležitejšie pre podporu zdravého fungovania obličiek aj celej močovej sústavy je skombinovať podporu pozitívnych vplyvov s obmedzením negatívnych faktorov

Zároveň je dôležité, a tu viem, o čom hovorím, nepodceniť žiadne z príznakov či problémov, ktoré som spomenul vyššie. U mužov aj žien v strednom veku chcem zvlášť zdôrazniť potrebu pravidelných preventívnych prehliadok, ktoré môžu odhaliť najmä ešte len začínajúce problémy s obličkami. Pri mnohých z nich je prognóza lepšia, ak sa odhalia čo najskôr.

Pokiaľ ide o konkrétne odporúčania a zásady, tieto sú najdôležitejšie:

pre maximálne naplnenie potenciálu čistiacej funkcie je pre obličky dôležitý dostatočný prísun tekutín, ideálne čistej vody, prípadne vody s citrónom
naopak, sladené vody, limonády ale aj tekutiny obsahujúce kofeín sú negatívom a to tak pre obličky, ako aj pre celú močovú sústavu, takže týmto nápojom sa vyhýbajte
v zimnom období uprednostnite skôr varenú stravu alebo dusenú stravu pred pečenou či surovou, tiež sa dobre obliekajte, aby neprišlo k prechladnutiu obličiek
veľmi dôležité je pravidelné močenie, nezadržujte moč dlhšie, vždy sa vymočte
konzumujte viac orechov, semien a ovocia, najmä brusníc, ananásov, banánov, ľanových semienok a vlašských orechov, menej mäso a mastné jedlá
mne sa tiež osvedčili urologické čaje s obsahom niektorých bylín povzbudzujúcich močovú sústavu, prípadne si môžete spraviť aj zo sušenej vňate vlastný čaj a odvar, ktorý odporúčam piť dvakrát denne celý týždeň v najviac rizikovom období

Najčastejšie otázky o obličkách

Najčastejšie otázky o obličkách Podobne ako aj v prípade ďalších častí rôznych orgánových sústav, aj o obličky sa začnú ľudia zaujímať až vtedy, keď sa vyskytnú nejaké vážnejšie problémy. Vidno to aj na otázkach, ktoré sa ľudia pýtajú na internetových fórach a v diskusiách. Aby bol tento môj článok komplexný, na tie najčastejšie teraz odpoviem:

Čo najviac škodí obličkám a ich správnemu fungovaniu?

Veľkým problémom je najmä nezdravé stravovanie, najmä veľa soli, cukru a živočíšnych bielkovín, oproti tomu zas nedostatok minerálov, vitamínov a čistej vody. Problémom môžu byť aj niektoré lieky, samozrejme fajčenie, kofeín, alkohol a dokonca aj stres.

Kde všade sa prejavujú problémy či ochorenia obličiek?

Okrem príznakov spojených so samotným orgánom alebo s močovou sústavou a močením, zápaly, oslabenie či zlyhávanie obličiek sa prejaví aj v na prvý pohľad nesúvisiacich orgánoch a sústavách. Ide napríklad o kosti, zuby, vaječníky, vlasy, prostatu, maternicu či štítnu žľazu.

Aké sú najčastejšie a hlavné príčiny pre vznik obličkových kameňov?

Najviac vznikajú tieto kamene v dôsledku nedostatku tekutín alebo v prípade hromadenia moču v dôsledku nadmerného tepla, problémom môže byť aj pH moču, presýtenie moču minerálmi, ale napríklad aj nadmerné užívanie niektorých liekov, najmä antibiotík.

Veľmi častým problémom sú aj chronické ochorenia obličiek. Aké majú príčiny?

Často ide o dlhodobo neriešené problémy nesúvisiace s obličkami, napríklad o chronickú a dlhoročnú cukrovku, ktorá sa tiež ťažko odhaľuje. Môže ísť tiež o dlhodobé a nadmerné užívanie liekov proti bolesti a opakované a dlhodobo neliečení zápaly močových ciest.

V čom spočíva najčastejšie diagnostika ochorení súvisiacich s obličkami?

Základom vyšetrení sú štyri testy a to zmeranie krvného tlaku, zistenie prítomnosti proteínov v moči, zistenie krvi v moči a špeciálny test rýchlosti glomerulárnej filtrácie. Okrem toho sa môže zisťovať aj hladina kyseliny močovej v krvi a pomer albumínu, proteínu a kreatínu.

Ako fungujú tabletky na močové cesty a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na močové cesty a prečo ich odporúčam Jednou z možností, ako podporiť zdravie močových ciest komplexne, je aj využitie bylín a rastlín vo forme voľne dostupných prípravkov, konkrétne tabliet na perorálne užitie. Tieto prípravky navyše dokážu pôsobiť aj pri bakteriálnych infekciách a zápaloch.

Zaujímavý je aj princíp fungovania ich účinných látok:

 • Tieto prípravky obsahujú výťažky a extrakty z časti bylín, ktoré majú pozitívny vplyv na zdravie a stav sliznice močových ciest, prípadne ako doplnky aj niektoré vitamíny

Ak ide o konkrétne účinné látky, najčastejšie sú v tabletkách obsiahnuté už overené rastliny typu Zlatobyľ obyčajná alebo Ligurček lekársky. Vo väčšine prípadov je základom tiež aj extrakt z Brusnice veľkoplodej, prípadne D-manóza s preventívnym účinkom voči bakteriálnym infekciám. Tieto látky pomáhajú tiež prečisťovať močové cesty.

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Pokiaľ ide o takéto prírodné zloženie, to na seba viaže aj ďalšie výhody:

pôsobenie týchto prípravkov je maximálne prirodzené, čo znamená, že výskyt možných vedľajších alebo nežiaducich účinkov je minimálny
prípravky je možné použiť aj v rámci prevencie, nielen až vtedy, ak sa nejaký problém objaví, mne osobne sa osvedčili najmä v období vyššieho rizika zápalov
pôsobenie na močové cesty je komplexné, pričom viaceré prírodné zložky týchto tabliet pôsobia nielen na infekcie, ale majú aj všeobecne prečisťujúci účinok

Tabletky si viete kúpiť bežne v kamennej aj v internetovej lekárni, pričom na ich kúpu nepotrebujete žiaden recept alebo predpis. Najčastejšie sa užívajú 1 až 2 týždne, ale na trhu sú aj také druhy, ktoré môžete brať dlhodobo práve v rámci preventívneho pôsobenia.

LIEČBA BYLINKAMI NENAHRADÍ LEKÁRSKU LIEČBU

Uvedené prípravky sú určené na menšie problémy s močovými cestami, rovnako tak na prevenciu a predchádzanie voči bakteriálnym infekciám. Nejedná sa však o žiadnu rovnocennú alternatívu voči lekárskej liečbe pri vážnom poškodení obličiek.

Tabletky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi Problémy s močovými cestami, hlavne pokiaľ ide o bakteriálne infekcie a zápaly, sa nevyhli v minulosti mne ani mojej partnerke. Práve v týchto prípadoch sa najviac osvedčili spomínané tabletky a tu vidím ich najväčší prospech. Vám ako spotrebiteľom tiež hrá do karát veľký výber rôznych výrobcov, no nie všetky prípravky sú rovnako účinné.

Odporúčam pozerať preto pred kúpou nielen na ich zloženie, ale rovnako tak aj na referencie z praxe. Ak by ste sa chceli inšpirovať skúsenosťami mňa a mojej partnerky, nech sa páči, v tejto tabuľke nájdete prehľad značiek, ktoré odporúčame najviac:

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Urinal Akut FORTE

 • Pomoc pri bakteriálnej infekcii
 • Podpora imunity
 • Vplyv na močový mechúr

Uroval manosa AKUT

 • Zníženie priľnavosti baktérií
 • Rýchla obnova zdravia močových ciest
 • Pomoc pri infekciách

Rowatinex

 • Uvoľnenie kŕčov
 • Vylučovanie kameňov
 • Zvýšenie sekrécie moču

Canephron

 • Pomoc pri zápaloch
 • Podpora správneho fungovania močových ciest
 • Preventívne pôsobenie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

1 Hodnotení

Dobrý deň,už asi rok a pol pociťujem bolesť v zadnej a spodnej časti chrbta v časti ladvin ,bolesti mám každé ráno po 05:00 obudia ma cca po 7-8hod spánku musím vstať a o pol hodinu ma nič nebolí cez deň nič nepociťujem .Na odporúčanie som navštívila ortopéda a ten mi kázal cvičiť a vymeniť madrac . Cvičím cviky na chrbticu ,sm-system, vymenený madrac, každý deň aj tak bolesti neustúpil,sťahujem si obvod pásu pásom zamotaná v deke a teple.Mám prácu pri ktorej nabehám 3-4km za deň a k tomu zdviham ťažké veci aj keď nie sama . Mám 35r,

Andrea píše 11 októbra 2019 o 06:28

Dobry den chcela by som sa opýtať co sa da robit ak ma moj otec zvacsenu jednu oblicku viac ako druhu. Ma vysoku hodnotu kreatininu. Co znamena pichnutie do obliciek Za odpoved dakujem.

Iveta píše 23 marca 2020 o 20:03

Piradte mam stale zapaly moc zly vysledok ecoly a stale dookola,a bol i.ma aj pravy klb anad nim bedrove kosti a nizsie.Nepomahaju mi.od bolesti ani lieky a co krok to bolest.A moc mam palivy a pachne. Vkuse dookola,a uz mi atb lezu krkom!A zas vyachy mechura.Nechcem.to.moc absolvovat este viac podrazdene…

Olga píše 10 apríla 2020 o 16:16

co v takom pripade ked jedna oblicka je mala ako ta druha ? moze sa stat ze vypovie ako to zistiim

mc píše 28 júna 2022 o 14:04

Pridať komentár