Oxytocín

Oxytocin

Hormón lásky, takto sa nazýva oxytocín, ďalší z hormónov dôležitých pre kvalitný sexuálny život a zdravé fungovanie reprodukčného systému. Hormón sa vyskytuje v krvi a to nielen u žien, ale aj u mužov, pričom u nás je zrejme najznámejší ako látka či liek podávaný pri pôrode na urýchlenie samotného pôrodu alebo pri nadmernom krvácaní.

Účinky oxytocínu sú ale omnoho širšie a to nielen pre ženy, ale napríklad aj pre mužov. Najdôležitejším vplyvom je pomoc pri navodení celkovej pohody, istoty a lepšej nálady. Tí ľudia, ktorí majú dostatok hormónu, sú obvykle uvoľnenejší.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Na hladinu alebo hodnoty oxytocínu v krvi vplýva najmä intenzita jeho uvoľňovania, ktorú je možné stimulovať. Existujú však aj faktory, ktoré môžu spôsobiť nedostatok oxytocínu, prípadne s nedostatočnou tvorbou tohto hormónu priamo súvisia.

Čo je oxytocín a aký má význam

Čo je folikulostimulačný hormón a aký má význam Hormón oxytocín patrí z chemického hľadiska medzi bielkoviny, pričom sa nejedná ani o čisto ženský alebo čisto mužský hormón, nakoľko sa môže vylučovať v organizme každého človeka. Na verejnosti je však jeho význam často spájaný práve so ženami.

 • Oxytocín je produkovaný v mozgu, konkrétne priamo v mozgu, konkrétne v časti zvanej hypotalamus, ktorá riadi napríklad aj vylučovanie gonadotropných hormónov
 • Produkcia hormónu vzniká na základe podnetov nervovo-reflexného charakteru
 • Najčastejšími podnetmi k stimulácii hormónu sú rozširovanie pôrodných ciest, sexuálne dráždenie alebo dráždenie prsných bradaviek pri dojčení

Produkcia hormónu teda nie je samovoľná, práve naopak, musí prísť k nejakým vonkajším podnetom. Tie by mali byť najlepšie fyzického charakteru, keďže práve prostredníctvom nervových signálov vysielaných do mozgu sa hypotalamus dozvie, že má dať pokyn na uvoľňovanie hormónu do tela.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Tu je celý princíp produkcie, uvoľňovania a transportu hormónu v organizme:

na úvod prichádza k prijatiu podnetu z nervovej sústavy, čo naštartuje hypotalamus, ktorý začína s produkciou oxytocínu priamo vo svojom jadre
odtiaľ je hormón transportovaný pomocou proteínu neurofyzín výbežkami neuroendokrinných nervových buniek do hypofýzy
z hypofýzy sa dostáva, podobne ako aj iné pohlavné hormóny tu produkované, do krvného obehu a odtiaľ do celého tela

Významom oxytocínu je dať lepší priechod všetkým emóciám, najmä tým, ktoré sa spájajú s upokojením, zlepšením nálady zvýšením pohody a pocitu istoty. Pre ženy má význam aj v tom, že počas pôrodu pôsobí na maternicu, stimuluje pôsobenie endorfínov, zvyšuje odolnosť voči pôrodným bolestiam a upokojuje myseľ ženy.

Tu sú všetky najdôležitejšie účinky, ktoré hormón oxytocín má:

spôsobuje sťahy hladkého svalstva maternice pri pôrode a aj pri pohlavnom dráždení
urýchľuje pomocou sťahov svalstva transport spermií do vajcovodov
pomáha na sťahy myoepitelových buniek mliečnej žľazy a tým aj na lepšie vypudzovanie mlieka pri kojení po pôrode
zvyšuje odolnosť voči bolesti a umenšuje vnímanie bolesti
vyvoláva pocity pohody a upokojenia, naopak tlmí stres, frustráciu, hnev, strach, depresiu a úzkosť
u mužov aj žien zlepšuje empatiu a pomáha nadväzovať vzťahy, špeciálne u mužov má vzťah aj k erekcii a k jej podpore, najmä zo psychického hľadiska

OXYTOCÍN A ENDORFÍNY

Pre zaujímavosť, s vyplavovaním oxytocínu do tela súvisí obvykle aj vyplavovanie endorfínov. Týmto látkam sa hovorí aj hormóny šťastia a pomáhajú napríklad na uvoľnenie, zlepšenie nálady, potlačenie vplyvu stresu alebo aj na redukciu pôrodných bolestí.

Nedostatok oxytocínu a príznaky či poruchy s tým spojené

Nedostatok folikulostimulačného hormónu a príznaky či poruchy s tým spojené Na základe toho, aké účinky a vplyvy oxytocín má na ľudský organizmus a aj praktický život, vyvoláva jeho nedostatok niekoľko problémov alebo problémových situácií. Rovnako tak sa môže nízka hladina hormónu prejaviť aj v nízkej kvalite partnerského života a nepriamo teda prispieva aj negatívne na samotný sexuálny život.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Poďme ale postupne, tu sú najčastejšie problémy a symptómy nedostatku oxytocínu:

Komplikácie pri pôrode a po ňom: Vzhľadom na to, že pre ženy má hormón zmysel práve pre hladký priebeh pôrodu, jeho nedostatok sa prejaví práve komplikáciami. Môžu nastať problémy pri sťahovaní svalstva maternice, ale sa zmenšuje aj ochrana plodu.

Počas pôrodu pôsobí oxytocín aj ako prírodné analgetikum a jeho nedostatok znamená zvýšené vnímanie bolesti. Rovnako tak hormón vplýva na lepšie vypudzovanie mlieka počas dojčenia a pomáha vytvoriť lepšie materské puto medzi matkou a jej bábätkom.

Problémy so správaním a mentálnym zdravím: Druhou oblasťou, kde oxytocín pôsobí, je psychika, čiže jeho nízka hladina sa prejaví aj na správaní a mentálnom zdraví. Môže zapríčiniť napríklad vyššie vnímanie depresie, stresu, nervozity a nepohody.

Ľudia, ktorí majú menej oxytocínu, majú nedostatok empatie k druhým a majú problém aj s nadväzovaním vzťahov. Môžu trpieť vo väčšej miere frustráciou, úzkosťou, strachom a depresiami. Majú taktiež problém precítiť pocity šťastia a úspechu.

Partnerské problémy: V súvislosti s vplyvom hormónu na vnímanie okolitých podnetov a aj na emocionálne správanie sa treba zmieniť oblasť partnerského života. Nedostatok oxytocínu spôsobuje najmä citové ochladnutie o partnera a znižuje možnosť zblíženia sa.

Ak máte nedostatok tohto hormónu, máte väčší problém nadviazať vzťahy, nakoľko sa nedokážete emocionálne na druhého človeka nadviazať. V existujúcom vzťahu môže nastať problém s celkovou pohodou, naopak, objavuje sa nervozita a nepokoj.

Problémy v sexuálnej oblasti: Nepriamo zasahuje nedostatok oxytocínu aj do oblasti kvality sexuálneho života. Ide práve o súvislosti s partnerskými problémami, nakoľko nedostatok porozumenia znamená aj horšie prežitie sexu, ale napríklad aj zníženie libida.

Nedostatok sexuálneho dráždenia znamená napríklad aj nedostatok vyplavovania oxytocínu počas bežného života, je táto súvislosť jasná. Okrem toho, niektoré výskumy ukázali, že nízka hladina oxytocínu môže mať súvislosť aj s istými formami erektilnej dysfunkcie.

AJ INÉ FAKTORY A VPLYVY

Chcel by som upozorniť, že všetky vyššie spomínané problémy, poruchy alebo symptómy nesúvisia výhradne len s nedostatkom oxytocínu, svoj vplyv na ne majú aj iné faktory. Dostatok oxytocínu by ale vedel prispieť k zníženiu negatívnych účinkov týchto situácií.

Zvýšenie oxytocínu

Zníženie alebo zvýšenie folikulostimulačného hormónu V potravinách síce oxytocín príliš nenájdete, ale je viacero spôsobov, ako sa dá oxytocín zvýšiť. Ak nerátame podávanie syntetického oxytocínu vnútrožilne počas pôrodu, čo sa samozrejme nedá aplikovať len tak v ľubovoľnej situácii na požiadanie, musíte sa zamerať skôr na niektoré režimové zmeny. Existuje ale našťastie dosť možností a alternatív.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nech sa páči, tu sú tie, ktoré sú pre nás najdostupnejšie:

Spreje

V poslednej dobe sa čoraz častejšie spomína napríklad sprej do nosa, ktorý by sa mal dať kúpiť v zahraničí, no je otázne, či ide o legálny predaj a aká je jeho cena. Fungovanie tohto spreju môže pomôcť napríklad ženám na laktáciu, čiže uvoľňovanie materského mlieka pri dojčení a teda pomáha aj na vytvoreniu vzťahu s novorodencom.

Druhým zaujímavým sprejom je vonkajší sprej, ktorý by malo stačiť nastriekať na oblečenie kvôli zvýšeniu vlastnej psychickej pohody. Takýto sprej by mal pomôcť zlepšiť pocity šťastia a pohody u daného človeka, ale aj jeho vzťah k iným. U nás sa ale kúpiť nedá.

Sexuálny styk

Veľmi dobrým spôsobom, ako zvýšiť prirodzene oxytocín v krvi, je sexuálny styk. Neveríte? Vyskúšajte to a zistíte, že počas sexu sa vám vyplavujú nielen už spomínané a veľmi známe endorfíny, ale nastáva aj zvýšená produkcia oxytocínu. Je to preto, že sexuálne dráždenie prenášane nervovými vzruchmi do mozgu spúšťa proces tvorby v hypotalame.

Výsledkom je uvoľňovanie oxytocínu hypofýzou, čo spôsobí pocit pohody a môže v konečnom dôsledku aj zlepšiť prežívanie sexuálneho kontaktu. Ide o také menšie hormonálne „perpetuum mobile“, alebo ak chcete, uzatvorený kruh. Navyše, u mužov súvisí vyššia hladina oxytocínu napríklad aj s lepšou erekciou.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Fyzický kontakt

Nielen sexuálny styk, ale všeobecne častý fyzický kontakt pomáha na vyplavovanie oxytocínu do tela. Ide napríklad aj o nesexuálne maznanie sa s partnerom, prípadne o letmé dotyky, pohladenia a celkovo o nejaký fyzický styk s cieľom povzbudiť nervovú sústavu. Vzruchy z vonkajších receptorov potom stimulujú hypotalamus k tvorbe oxytocínu.

Takýto kontakt začína v princípe už medzi matkou a dieťaťom, no dôležitý je aj v dospelosti. Mnoho ľudí si kvôli tomu zaobstará napríklad domáceho miláčika. V zásade je najlepšie, ak je takýto fyzický kontakt ale medzi ľuďmi, ktorí sú si nejako citovo blízki.

Masáže

Vyššou formou fyzického kontaktu, ktorá môže stimulovať vyššiu produkciu hormónu v tele, sú masáže. Pochopiteľne, neplatí to výlučne rovnako u každého človeka, niekomu masáž môže priniesť skôr iné benefity, najmä ak sa jedná o športovú masáž. V zásade ale platí, že takáto forma fyzického kontaktu môže povzbudiť zvýšenie hladiny oxytocínu.

Pokiaľ sa dá, odporúčal by som vyskúšať aj sexuálnu masáž. Môže ísť buď o tzv. tantra masáže, prípadne o špeciálne body-to-body masáže, ktoré majú veľmi silný erotický náboj. V tomto prípade je tvorba oxytocínu zaručená a takáto masáž pomáha aj na libido.

Tehotenstvo

Jedným z období, kedy oxytocínu pribúda najviac, je tehotenstvo. Pochopiteľne, nejde o možnosť, ktorú je možné hockedy využiť na zvýšenie hladiny tohto hormónu, ale v rámci všetkých spôsobov ju spomeniem. Hladina začína stúpať už počas prvého trimestra, no najdôležitejšia je najmä počas pôrodu a po ňom.

Vtedy z nej ťaží napríklad aj dieťa, nakoľko hormón podporuje tvorbu materského mlieka. Dlhodobo môže byť hladina oxytocínu zvýšená aj po pôrode, kedy pomáha matke k lepšiemu kontaktu s dieťaťom a zlepšuje aj hojenie rán, nakoľko pôsobí ako analgetikum.

Podporné režimové zmeny

Okrem vyššie zmienených možností, ktoré priamo vplývajú na oxytocín, by som chcel zmierniť aj niektoré možnosti, ktoré síce priamo s hormónom nesúvisia, ale podporujú účinky, ktoré hormón má. Na endorfíny, ktoré majú na psychiku podobné účinky, vplýva napríklad konzumácia čokolády alebo pravidelný pohyb.

Druhou dôležitou režimovou zmenou je stimulácia pohlavných hormónov zodpovedných za kvalitu sexuálneho života, teda testosterónu u mužov a estrogénu u žien. Za týmto účelom odporúčam skúsiť rôzne bylinky a prírodné rastlinné afrodiziaka, napríklad ich môžete užívať vo forme čajov alebo výživových doplnkov.

Najčastejšie otázky o oxytocíne

Najčastejšie otázky o folikulostimulačnom hormóne Samotný oxytocín púta pomerne dosť pozornosti na internete, či už v pozitívnom alebo negatívnom duchu. Negatívnu asociáciu majú najčastejšie ženy, ktoré si spájajú oxytocín a pôrod, no samotný hormón je pre organizmus prospešný. Poďme sa však teraz pozrieť na to, čo vás najviac v súvislosti s ním zaujíma a na čo sa najčastejšie na internete pýtate:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Je pitocín a oxytocín to isté?

Túto otázku najčastejšie kladú mamičky pred pôrodom. Pod označením pitocín sa myslí syntetický oxytocín, čiže umelo vyrobený. Táto látka sa používa buď na vyvolanie pôrodu alebo na jeho urýchlenie, pričom má svoje výhody, ale aj veľké množstvo vedľajších vplyvov.

Pomôže mi oxytocín napríklad proti stresu?

Jedným z možných účinkov vyplavovania tohto hormónu môže byť aj lepšie znášanie nárazových stresových situácií, takže v určitom zmysle áno. Netreba sa však na hormón spoliehať v tom zmysle, že úplne eliminuje pôsobenie stresu, len zlepší vašu reakciu naň.

Má oxytocín aj nejaké vedľajšie alebo nežiaduce účinky?

Áno, hoci ide o subjektívny pohľad. Oxytocín pomáha totiž uvoľňovať emócie, ktoré ale nemusia byť vždy len pozitívne. Niektoré výskumy ukázali, že sa uvoľňujú napríklad aj emócie škodoradosti a závistí, čiže dochádza k celkovému spriechodneniu všetkých pocitov.

Ako je to s využitím oxytocínu ako lieku?

Niektoré výskumy ukazujú, že oxytocín by mohol pomôcť napríklad ľuďom trpiacim autistom, keďže autistické deti majú hladinu tohto hormónu mimoriadne nízku. Pri podávaní syntetického hormónu sa zvýšila ich komunikácia. Zatiaľ sa ale jedná len o experimenty.

Sú aj nejaké iné prostriedky, ktoré môžu oxytocín nahradiť?

Účinky tohto hormónu v tele sú nenahraditeľné pre svoju špecifickosť, no napríklad podporiť lepšie partnerské spolužitie môžete aj podporou libida a sexuálneho apetítu. Za týmto účelom existujú možnosti, pričom podľa vlastnej skúsenosti odporúčam rastlinné afrodiziaka.

Ako fungujú tabletky na podporu libida a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu hormonálnej hladiny a prečo ich odporúčam Zlepšiť svoj sexuálny život môžete aj pomocou prostriedkov, ktoré nám do rúk dala sama príroda. Mám na mysli rastlinné afrodiziaka, ktoré sú súčasťou rôznych prípravkov pre mužov aj pre ženy. Ich cieľom je najmä zvýšenie sexuálneho libida.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Prípravky majú formu tabliet a fungujú nasledovne:

 • Na základe obsah rastlinných extraktov a s pomocou aminokyselín a iných látok pôsobia na hormonálnu hladinu, stimulujú tiež sexuálny apetít aj prekrvenie pohlavnej sústavy

Látky, ktoré sa nachádzajú v tabletkách pre mužov, sú špeciálne prispôsobené na čo najlepší efekt ohľadom zvýšenia hladiny testosterónu, takže obsahujú extrakty afrodiziak typu Saw Palmetto alebo Tribulus Terrestris. Tabletky pre ženy zas využívajú rastliny povzbudzujúce libido aj prekrvenie pohlavnej sústavy, napríklad Macu alebo Damiánu.

V tabletkách navyše vidím niekoľko podstatných výhod:

vďaka čisto prírodnému zloženiu je ich pôsobenie na hormonálnu hladinu prirodzené, nemusíte sa báť ani vedľajších účinkov
nakoľko zloženie prípravkov je bohaté, podobne široké sú aj účinky, takže tabletky môžu pomôcť mužom aj na erekciu a ženám aj na problémy s menštruáciou
dôležitou výhodou je, že prípravky sú dostupné bez lekárskej indikácie, čiže na kúpu nie je potrebný žiaden recept alebo predpis

Pre dosiahnutie čo možno najlepších účinkov je potrebné dlhodobejšie užívanie, zo dňa na deň veľké zázraky nečakajte. Najčastejšie sa tieto prípravky užívajú aspoň 2 až 3 mesiace, čo je možno na prvý pohľad dlho, ale skúsenosti ukazujú, že takéto obdobie je ideálne.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

NAJLEPŠIE LEN OVERENÉ ZNAČKY

Ak chcete mať čo najväčšiu istotu účinnosti, stavte na overené značky, ktoré sú už známejšie a užívatelia s nimi majú dostatok skúseností. Optimálne je, ak si viete objednať ich výrobky priamo z ich oficiálneho eshopu, získate tak najlepšiu cenu aj garanciu originality.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Rastlinné afrodiziaka na podporu libida sa dajú využiť tak pre mužov, ako aj pre ženy. Ja sám mám bohaté skúsenosti s rôznymi tabletkami na podporu sexuálneho apetítu, ale napríklad aj moja partnerka vyskúšala niekoľko značiek produktov s podobnými účinkami. V zásade platí, že na trhu je výber naozaj bohatý.

Problém je ale v tom, že popri zaujímavých značkách sú tu aj prípravky, ktorých účinnosť je nízka. Ako sa ich vyvarovať? Sledujte najmä hodnotenia a komentáre reálnych užívateľov. Tu sú tabletky, ktoré mne alebo mojej partnerke priniesli v praxi najlepšie výsledky:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

‍♀ Pre ženy:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

‍♂ Pre chlapov:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.27

22 Hodnotení