Panenská blana

Panenská blana

Z tradičného pohľadu symbol panenstva a čistoty, z biologického hľadiska len jedna sliznica, to je panenská blana nazývaná niekedy aj hymen. Samotný názov pochádza z gréckeho slova znamenajúceho membránu alebo blanu, ktorá je u dievčat prirodzenou súčasťou pošvy až do jej odstránenia. Tomuto procesu alebo javu sa zas hovorí odborne deflorácia.

Panenská blana mala v minulosti veľký význam zo sociologického a náboženského hľadiska. Žena, ktorá počkala s prvým sexuálnym stykom až do svadby, bola považovaná za „čistú“. Našťastie, dnes je takéto vnímanie tejto prirodzenej biologickej súčasti pošvy už preč.

Z čisto sexuálneho hľadiska nie je panenská blana vôbec až tak zaujímavá, no ako téma je veľmi často rozoberaná na internete. Spájajú sa s ňou aj rôzne nepresné informácie, mýty a zaujímavosti ohľadom jej tvaru, takže som sa rozhodol na túto tému pozrieť trocha bližšie.

Čo je panenská blana a jej typy

Čo je panenská blana a jej typy Laicky povedané, panenská blana je špeciálnou fyziologickou prekážkou pohlavného aktu, čiže sa jedná o typické znamenie panenstva. Táto blana vzniká prirodzeným fyziologickým procesom už od narodenia a v minulosti bola považovaná za symbol čistoty.

 • Z biologického hľadiska je panenská blana sliznicovou riasou alebo membránou, ktorá vzniká už po narodení, pričom z hľadiska štruktúry je blana embryonálneho pôvodu
 • Odborne sa hovorí panenskej blane aj hymen, samotná blana nie je nijako zásobená nervovými vláknami a svoju pružnosť získava až s pohlavným dospievaním
 • Z biologického hľadiska je účelom blany zamedzenie vniknutia infekcie do tela

V prirodzenom prípade vydrží panenská blana celistvá až do momentu prvého pohlavného styku, no pokiaľ príde k oslabeniu jej stien a štruktúry, môže sa pretrhnúť aj samovoľne. Proces prerušenia alebo pretrhnutia hymenu sa nazýva deflorácia. Ak je naopak blana príliš silná, môže sa stať, že k jej deflorácii príde až počas pôrodu.

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Existuje viacero typov hymenu, najčastejšie v závislosti od tvaru a štruktúry:

Hymen anularis – ide o základný kruhovitý typ panenskej blany s prstencovitým tvarom, ktorý má klasický jeden otvor na výtok menštruačnej krvi

Hymen fimbriatus – tento typ panenskej blany môže mať obvyklý tvar, ale má väčšiu hrúbku, pričom príčinou je nadmerné pôsobenie estrogénov

Hymen semilunaris – laikom asi tento tvar panenskej blany príliš veľa hovoriť nebude, v tomto prípade sa blana podobá na chlopne ciev

Hymen semilunaris fimbriatus – tento typ kombinuje dva predošlé typy, čiže tvar blany podobný chlopne ciev a jej zosilnenú hrúbku

Hymen binocularis seu septus – v tomto prípade má panenská blana dva otvory, nielen jeden, pričom medzi týmito otvormi je silná väzivová prepážka

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ A ODBORNÉ INFORMÁCIE

Nakoľko môj článok sa pozerá na túto tematiku z populárneho hľadiska a z hľadiska sexuologického, nezostáva tu príliš veľa priestoru na zaujímavé biologické informácie. Dovolil by som si teda uviesť dobrý externý zdroj, konkrétne tento článok na Wikipédii.

Problémy a zákroky spojené s panenskou blanou

Problémy a zákroky spojené s panenskou blanou Podobne ako aj iné časti pohlavnej sústavy u žien, aj s panenskou blanou môžu v dôsledku zlého vývoja nastať niektoré problémy či komplikácie. Hoci membrána nie je z fyziologického alebo biologického hľadiska príliš zložitá, treba akýmkoľvek problémom s jej stavom venovať patričnú pozornosť. V prípade potreby aj lekársku.

Tu sú najčastejšie problémy s panenskou blanou a tiež zákroky, ktoré ich môžu napraviť:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Absencia panenskej blany: Nakoľko zárodky panenskej blany vznikajú už v embryonálnej fáze vývoja, môžu počas tohto času nastať nejaké problémy a poruchy, ktoré znemožnia úspešné zavŕšenie tohto procesu. V takom prípade vzniká oslabená panenská blana, ktorá sa pomerne rýchlo pretrhne, prípadne vôbec panenská blana nevznikne, čo je ale ojedinelé.

Hymenoplastika: V prípade, že panenská blana absentuje, alebo ak ju chce žena opätovne obnoviť, využíva sa na to zákrok zvaný hymenoplastika. Zákrok znamená zavedenie umelej panenskej blany, vykonáva sa počas lokálnej anestézii a ide o zákrok v rámci jednodňovej chirurgie. Nastáva obnovenie blany, veľa žien to využíva na vytvorenie zdania panenstva.

Príliš silná panenská blana: Opačným stavom je príliš silná panenská blana, odborne sa tomuto stavu hovorí aj rigidný hymen. Niekedy môže byť tento proces spojený aj s nedostatočnou hladinou estrogénov, ktoré za prirodzených podmienok blanu oslabujú a umožňujú jej prerušenie. Ak je hymen príliš tuhý, nemusí ho prerušiť ani pohlavný styk.

Hymenotómia: Pokiaľ je panenská blana príliš silná, realizuje sa zákrok zvaný hymenotómia, laicky povedané chirurgické narušenie hymenu. Pomocou špeciálneho skalpela pri celkovej anestézie sa narežú okraje panenskej blany a tým príde k jej uvoľneniu. Zákrok sa najčastejšie realizuje vtedy, ak je problém s odtokom menštruačnej krvi alebo s defloráciou pri sexe.

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Najčastejšie otázky o panenskej blane

Najčastejšie otázky o panenskej blane Prejdime teraz z teoretickej roviny do tej viac praktickej, konkrétne na otázky a dotazy týkajúce sa panenskej blany. Najčastejšie sa tieto otázky pýtajú rodičia, pričom viaceré sa opakujú pomerne často a týkajú sa najmä procesu deflorácie panenskej blany aj mimo pohlavný styk. Aby som tému vyčerpal komplexne, zodpovedám tie najčastejšie:

Môže sa stať, že žena otehotnie a napriek tomu jej panenská blana ostane?

Áno, možné to je, aj keď táto situácia je veľmi zriedkavá. Teoreticky to ale možné je preto, že v panenskej blane je otvor, alebo aj viac otvorov, ktoré umožňujú, aby sa semeno dostalo do pošvy a prišlo ku gravidite. Vtedy sa panenská blana pretrhne až pri pôrode.

A čo opačná situácia, môže prísť k pretrhnutiu blany aj pred pohlavným stykom?

Áno, táto situácia je naopak veľmi častá. Pretrhnutie môže nastať následkom oslabenia steny a to vplyvom hormonálneho pôsobenia, pričom potom môže prísť k uvoľneniu blany aj pri bežnej chôdzi, cvičení, zavádzaní tampónu alebo inej fyzicky náročnejšej činnosti.

Aký zmysel má panenská blana z biologického pohľadu?

Jediné, čo som sa na túto tému dočítal je, že má význam pri znížení rizika vstupu infekcie do pohlavnej sústavy cez pošvový otvor. Ide ale o pozostatok ranného vývoja embrya a vedci preto zatiaľ nenašli nejaký iný relevantný a preukázateľný význam vzniku panenskej blany.

Od čoho závisia tvar alebo hrúbka panenskej blany?

Ako som už ukázal vyššie, tvar aj hrúbka hymenu sa môžu značne líšiť. Najčastejšie je to dané geneticky a vývojom po narodení, v neskoršom štádiu počas pohlavného dospievania ešte môže prísť aj k vplyvu hormonálnej hladiny, hlavne estrogénov.

Čo robiť, ak žena panenskú blanu má, ale tá bráni správnemu menštruovaniu?

Tento prípad je naozaj veľmi ojedinelý, podľa štatistík sa neperforovaná panenská blana týka zhruba len 0,5 % žien. Takýto stav je problémom najviditeľnejšie pri menštruácii, napríklad pri použití tampónov. Riešením je chirurgická perforácia blany, nemusí ísť ale len o odstránenie.

VIACERO OTÁZOK PATRÍ LEKÁROVI

Mnoho žien sa pýta na internetových fórach aj také otázky, ktoré by patrili skôr do kompetencie lekárov. Ide najmä o odbornejšie otázky týkajúce sa už vyššie spomínaných problémov s fyziológiou panenskej blany, prípadne s niektorými chirurgickými zákrokmi.

Panenská blana a najčastejšie mýty s ňou spojené

Panenská blana a najčastejšie mýty s ňou spojené Ako som povedal už na úvod, panenstvo a panenská blana sú už od dávnych čias predmetov viacerých spoločenských, sociologických a náboženských tém a predstáv. To so sebou prináša ale aj viacero mýtov, ktoré môžu byť pre mnoho dospievajúcich dievčat stresové.

Rozhodol som sa preto pozrieť na najčastejšie z nich a vyvrátiť ich:

panenská blana vôbec nemusí byť dôkazom panenstva, nakoľko v prípade extra silného hymenu nemusí ani pohlavný styk znamenať jeho narušenie a pretrhnutie
rovnako neplatí ani naopak to, že by pretrhnutie panenskej blany počas pohlavného styku bolo symbolom panenstva, niekedy môže prísť k deflorácii aj prirodzene
to nastáva vplyvom používania tampónov, pri masturbácii alebo samovoľne počas nejakej náročnejšej fyzickej aktivite a to vtedy, ak bola blana oslabená dlhodobo
krvácanie počas prvého sexu nie je nutne spojené teda len s panenskou blanou
niekedy môže prísť ku krvácaniu aj pri drsnejšom pohlavnom styku a to nielen pri prvom sexe, ale všeobecne, ak je sliznica pošvy u ženy jemnejšia
panenská blana nie je obvykle viditeľná navonok, nachádza sa až v hĺbke 2 cm
hymen nie je úplne uzavretý, teda aspoň prirodzene, nejedná sa teda o „zátku“

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Prvý sex a panenská blana

Prvý sex a panenská blana S panenskou blanou sa najčastejšie spája téma s prvými sexuálnymi skúsenosťami. Takto je to zaužívané na základe historických koreňov a prameňov, ale ako som už v prípade niektorých mýtov ukázal, nemusí tomu tak byť a nie je to vôbec nič neprirodzené.

Napriek tomu sa však samozrejme môže stať, že dospievajúca žena začne žiť pohlavným životom tak skoro, že je jej panenská blana ešte neporušená. V tomto prípade sa netreba obávať vopred žiadnych komplikácií, samotná prítomnosť alebo neprítomnosť hymenu nemá na kvalitu sexuálneho styku žiaden osobitný vplyv.

V súvislosti s prvým sexom mám len niekoľko rád:

netreba sa nijak špeciálne sústrediť na panenskú blanu, dôležité je naopak sa uvoľniť a nechať plynúť sex prirodzene
obávať sa netreba ani bolesti, veľakrát je prvý sex bezbolestný, ak však nejaké nepríjemné pocity prídu, nejde o nič extrémne
môže sa stať, že pri prvom pohlavnom styku ani nepríde k perforácii a deflorácii panenskej blany, ale zároveň môže aj byť, že už ju žena dávno nemá

MOJA RADA PRE RODIČOV

Situácia v oblasti panenstva a jeho straty je pre mnohých rodičov stále tak trocha „tabu téma“. Odporúčam tento prístup prehodnotiť a o prvom sexuálnom styku sa porozprávať so svojim potomkom čo najviac konštruktívne. Netreba to podceniť, ale ani preceniť.

Zhodnotenie na záver

Zhodnotenie na záver Panenská blana je podľa môjho názoru príliš rozoberaná, niekedy dokonca až „stigmatizovaná“. Ide o úplne prirodzenú súčasť pohlavnej sústavy u ženy a jej vývoja. Z biologického hľadiska nemá hymen nejakú zásadnú funkciu, z historického je jeho význam symbolický. Veľakrát, bohužiaľ, v negatívnom slova zmysle.

Mojim záverečným odporúčaním teda je, že netreba venovať tejto téme viac pozornosti, ako si prirodzene zaslúži. V sexuálnom živote existuje desiatka oveľa zásadnejších a dôležitejších faktorov, na tie sa sústreďte.

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

3 Hodnotení