Pohlavná sústava u mužov

Pohlavná sústava u mužov Mužská rozmnožovacia sústava je tvorená vnútornou a vonkajšou časťou. Väčšina mužov rieši v zásade len tú vonkajšiu, najviac populárnou témou je pochopiteľne pohlavný úd a jeho rozmery či schopnosť a kvalita jeho stoporenia. Niet sa príliš ani čomu čudovať, práve tento orgán je zodpovedný zrejme v najväčšej miere za kvalitu sexuálneho života.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Na druhú stranu, mužská reprodukčná sústava je v prvom rade o schopnosti rozmnožovania sa. Za týmto účelom obsahuje viacero orgánov a pohlavný úd je len ten najviac viditeľný. Z hľadiska plodnosti majú zmysel naopak iné časti, najmä semenníky.

Mojim cieľom bude postupne a do detailov popísať všetky najdôležitejšie časti mužskej pohlavnej sústavy s ohľadom nielen na ich význam či funkciu, ale spomenúť aj najčastejšie symptómy, problémy, poruchy a ochorenia, ktoré ich môžu postihnúť.

Čo je mužská pohlavná sústava

Čo je mužská pohlavná sústava Reprodukčná sústava u muža je prirodzenou biologickou súčasťou organizmu. Väčšina mužov ju vníma najmä z pohľadu pohlavného údu a sexuálneho života, no prvoradou úlohou tejto orgánovej sústavy je umožniť mužovi rozmnožovanie a naplniť jeho pohlavný pud.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pohlavná sústava u mužov je tvorená vnútornými pohlavnými orgánmi nachádzajúcimi sa vo vnútri tela a vonkajšími orgánmi mimo telo

Funkcia rozmnožovania je zabezpečená pomocou mužských pohlavných buniek zvaných spermie a procesom zvaným ejakulácia

Okrem rozmnožovacej funkcie je druhou úlohou sústavy aj tvorba hormónu testosterón

Okrem orgánov, ktoré bližšie predstavím aj nižšie, je dôležitou súčasťou pohlavnej sústavy práve tvorba pohlavných buniek. Spermie majú schopnosť oplodniť vajíčka, čo sú ženské pohlavné bunky, pričom práve zo spojenia spermie a vajíčku vzniká v ženskom tele plod, čiže zárodok nového života.

Z hľadiska rozmnožovania sú proces a úloha pohlavnej sústavy nasledovné:

spermie vznikajú v semenníkoch procesom spermatogenézy a neskôr dozrievajú v nadsemenníkoch, celý proces trvá aj niekoľko mesiacov
po dozretí sa presunú do semenovodov, zatiaľ čo v predstojnej žľaze sa tvorí prostatický sekrét, ktorý je súčasťou ejakulátu obsahujúceho spermie
sexuálnou stimuláciou pohlavného údu dochádza k vyvrcholeniu, čo je sprevádzané ejakuláciou a transportom spermií a ejakulátu von cez močovú trubicu

V súvislosti s pohlavnou sústavou som zmienil aj produkciu hormónu testosterón. Hladina tohto hormónu je veľmi dôležitá nielen pre produkciu spermií, ale aj pre sexuálny apetít, čiže libido. S ním súvisia najdôležitejšie funkcie pohlavnej sústavy z pohľadu sexuálneho života. Libido totiž ovplyvňuje tak erekciu, ako aj chuť na sex.

Tu je niekoľko zaujímavostí spojených s pohlavnou sústavou u mužov:

penis obsahuje toporivé telieska, ktoré sa na základe sexuálneho dráždenia naplnia krvou a penis tak stvrdne, no neobsahuje žiadnu kosť
v 1 mililitri ejakulátu sa môže nachádzať aj 15 miliónov spermií, no každoročne sa tento počet znižuje zhruba o 1,5 %, čiže plodnosť klesá
penis je sám o sebe najväčšou erotogénnou zónou, no niektorí muži môžu dosiahnuť vyvrcholenie aj dráždením iných častí, napríklad prostaty

FUNKČNÉ PORUCHY

Najčastejšie muži riešia v súvislosti s reprodukčným systémom a pohlavným zdravím funkčné poruchy, hlavne nekvalitnú erekciu a problémy s ejakuláciou. Tieto poruchy však nemusia mať priamy vplyv na plodnosť, prejavujú sa skôr znížením kvality sexuálneho života.

Najdôležitejšie časti mužskej reprodukčnej sústavy

Najdôležitejšie časti mužskej reprodukčnej sústavy Z biologického hľadiska sa rozdeľuje mužský pohlavný systém na vonkajšiu a vnútornú časť. Ja som sa však na reprodukčnú sústavu u mužov pozrel trocha komplexnejšie a zameral som sa nielen na tie základné orgány a časti, ale pozrel som sa bližšie aj na ich niektoré zdanlivo nenápadné súčasti.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú z môjho pohľadu najdôležitejšie časti pohlavnej sústavy:

Pohlavný úd: Najviditeľnejšou časťou, okolo ktorej sa zároveň točí aj najviac pozornosti a problémov, je pohlavný úd. Ide o toporivý orgán schopný prejsť z pokojového stavu do stavu erekcie a to vďaka mechanizmu naplnenia toporivých telies krvou. Prostredníctvom pohlavného údu môže muž preniknúť do vagíny ženy.

Žaluď: Súčasťou pohlavného údu je žaluď. Ide o koncovú časť údu kónického tvaru, pričom práve na konci žaluďu vyúsťuje močová rúra, ktorá je súčasťou pohlavnej aj vylučovacej sústavy. Žaluď je pokrytý špeciálnym typom pokožky so samozvlhčovacou schopnosťou a ide zároveň z pohľadu sexuálneho života o erotogénnu zónu.

Uzdička: Ešte zaujímavejšou časťou penisu, aspoň z pohľadu sexuálneho dráždenia, je uzdička. Ide o drobnú časť kože spájajúcu predkožku a žaluď na zadnej strane, ktorá má význam najmä z pohľadu sexuálnej stimulácie. Ak by som mal brať ekvivalent zo ženskej pohlavnej sústavy, uzdička u mužov je niečo ako klitoris u žien.

Predkožka: Ochrannú funkciu pohlavného údu, najmä žaluďa, plní časť zvaná predkožka. Ide o špeciálnu dvojitú kožnú riasu prekrývajúcu v nestoporenom stave obvykle takmer celý žaluď s výnimkou jeho špičky. Po stoporení sa predkožka stiahne za korunu žaluďu a celý ho obnaží. Rovnako ide o zaujímavé erotogénne miesto.

Močová rúra: Vo vnútri pohlavného údu možno nájsť močovú rúru. Tá je súčasťou tak reprodukčnej, ako aj močovej sústavy, pričom plní funkciu odvodu močových látok ako aj funkciu transportu ejakulátu von z pohlavného údu. Močová rúra je dutý trubicový orgán začínajúci v močovom mechúre a ústiaci na konci žaluďa.

Semenníky: Z vonkajšej časti pohlavnej sústavy sa dostávame do tej vnútornej. Semenníkypohlavnou žľazou najdôležitejšou z pohľadu plodnosti, nakoľko práve v nich prebieha procesom spermatogenézy produkcia mužských pohlavných buniek, čiže spermií. Okrem toho sa tu produkuje aj dôležitý mužský hormón, testosterón.

Nadsemenníky: Ako hovorí už názov, nadsemenníky sú orgánom nachádzajúcim sa tesne nad semenníkmi. Ide o párový orgán vnútornej časti pohlavnej sústavy, ktorý má tiež veľký význam z pohľadu plodnosti. V nadsemenníkoch totiž prichádza k dozrievaniu spermií a práve tu získavajú spermie svoju pohyblivosť.

Semenovody – chámovody: Od nadsemenníkov vedú až do močovej trubici, kadiaľ sa spermie procesom ejakulácie dostávajú von z tela, semenovody, niekedy nazývané aj chámovody. Ide o párový orgán, ktorý začína v oboch nadsemenníkoch, pripája sa na neho predstojná žľaza a končí v močovej trubici.

Miešok: Všetky tri vyššie spomínané časti vnútornej pohlavnej sústavy sa nachádzajú v špeciálnom vaku zvanom miešok. Ide o kožený vak predelený prepážkou na dve polovice, ktorého úlohou je ochrana semenníkov navonok aj smerom do vnútra. Semenníky totiž musia byť kvôli potrebne nižšej teplote mimo ľudský organizmus.

Predstojná žľaza – predstojnica: Poslednou významnou časťou pohlavnej sústavy je predstojná žľaza, nazývaná skrátene aj predstojnica. Muži ju poznajú najmä kvôli problémom s jej zväčšením vplyvom veku, no je dôležitá najmä pre plodnosť. V nej sa totiž vytvára prostatický sekrét, ktorý je súčasťou ejakulátu.

Príznaky, poruchy, problémy a ochorenia spojené s mužskou pohlavnou sústavou

Príznaky, poruchy, problémy a ochorenia spojené s mužskou pohlavnou sústavou Vyššie uvedené časti pohlavnej sústavy môžu postihnúť rôzne druhy a typy chorôb. Niekedy sa jedná o ochorenia priamo samotných orgánov a ich tkanív, inokedy ide o poruchy ich funkčnosti a činnosti. Viacero problémov je v podstate len symptómom choroby vážnejšieho charakteru, ktorá sa týka celej pohlavnej sústavy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú problémy, ktoré sa vyskytujú najčastejšie:

Nekvalitná erekcia: Tento problém trápi mužov asi najčastejšie a najviac, najmä v prípade mužov vo veku nad 40 rokov. Najbežnejšie sú mierne poruchy kvality erekcie, napríklad dlhší nástup, problém dosiahnuť úplné stoporenie alebo príliš krátka erekcia. Vážnejšou poruchou je už erektilná dysfunkcia, čiže nemožnosť dosiahnuť erekciu pre zdravý sexuálny styk.

Predčasná ejakulácia: Ďalším veľmi nepríjemným problémom je predčasná ejakulácia, prípadne príliš skorá ejakulácia. Ide o stav, kedy muž dosiahne vyvrcholenie do pár minút od začiatku sexuálnej stimulácie. Nejedná sa o ochorenie ako také, skôr o príznak nejakých fyziologických deformácií penisu, prípadne o následok stresu a psychogénnych problémov.

Nedostatok sexuálneho apetítu: Za týmto pojmom sa skrýva znížená chuť na sex, v horšom prípade znížená chuť na akýkoľvek fyzický kontakt. Za problémom sa môže skrývať viacero príčin, predovšetkým je to však nízke libido spôsobené zníženou hladinou pohlavných hormónov, konkrétne testosterónu. Ten ovplyvňuje sexuálny apetít, ale napríklad aj plodnosť.

Bolesť, pálenie a začervenanie vonkajších genitálií: Jednotlivé orgány mužskej rozmnožovacej sústavy trápia veľmi často rôzne infekcie a zápaly. Tie sa potom prejavujú navonok, najmä začervenaním pokožky, neskôr aj pocitmi pálenia, rezania a bolesti. Tieto prejavy sa môžu vyskytovať aj počas močenia či ejakulácie a rozhodne ich netreba ignorovať.

Fyziologické poruchy a zmeny: Poslednou kategóriou sú rôzne problémy týkajúce sa fyziológie. Môže ísť o problémy s krátkou uzdičkou, nemožnosť úplného stiahnutia predkožky, prílišné zakrivenie pohlavného údu alebo problémy s fyziológiou semenníkov. Práve semenníky sú v tomto ohľade citlivé na rôzne torzie alebo problémy so žilami.

KRÁTKODOBÉ VS. DLHODOBÉ PROBLÉMY

Niektoré z vyššie uvedených problémov môžu byť len krátkodobé , v závislosti od príčin a faktorov, ktoré ich spôsobujú. Nerobte paniku a počkajte chvíľku, než navštívite lekára. To neplatí samozrejme pri problémoch, ktoré vážne ohrozujú vaše zdravie, tam nečakajte.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu mužskej pohlavnej sústavy

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu mužskej pohlavnej sústavy Ak sa pýtate, ako sa dá zlepšiť a podporiť fungovanie reprodukčného systému, odpoveď je až veľmi jednoduchá. Základom je dodržiavať zdravú životosprávu, udržiavať zdravý životný štýl a klásť dôraz na prevenciu, najmä pokiaľ ide o najčastejšie problémy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Podpora zdravého fungovania pohlavnej sústavy sa musí zamerať nielen na oblasť erekcie, čo je najpopulárnejšia téma, ale aj na prevenciu rôznym infekciám či zápalom

Sám som v minulosti mal viacero problémov, či už išlo o potenciu, ejakuláciu alebo sexuálny apetít. Svojimi skúsenosťami som prišiel na to, že najlepšie je pôsobiť na všetky oblasti sexuálneho života a zdravia komplexne a hlavne čo najviac prirodzene. Stačí k tomu niekoľko pomerne jednoduchých režimových opatrení a zmien.

Toto sú zásady, ktoré odporúčam dodržiavať:

stráňte sa negatívnych vplyvov, napríklad alkoholu, fajčenia, nadmernej konzumácie nezdravých potravín s vysokým obsahom tuku, soli a cukru
zamerajte sa naopak skôr na ovocie a zeleninu, obsahujú vitamíny a minerály prospešné pre potenciu aj plodnosť, napríklad Zinok, Horčík alebo vitamín B9
oriešky, morské plody a slnečnicové či ľanové semienka podporujú plodnosť aj erekciu, podobne aj korenie, no s ním to nepreháňajte
používajte prezervatív vždy, ak máte novú sexuálnu partnerku, je to najlepšia prevencia voči rôznym infekciám a zápalom
vyhýbajte sa stresu a doprajte si dostatok spánku a oddychu
pozor na bicyklovanie, jazdu na koni, tesnú spodnú bielizeň alebo nadmerné využívanie vyhrievania sedačiek v aute, negatívne to vplýva na semenníky
využívajte možnosti, ktoré nám dala príroda, napríklad rôzne byliny a rastliny podporujúce libido, testosterón a plodnosť, okrem čajov už existujú aj výživové doplnky s ich obsahom

Najčastejšie otázky o pohlavnej sústave u mužov

Najčastejšie otázky o pohlavnej sústave u mužov Muži riešia v rámci pohlavnej sústavy najviac tému erekcie a jej kvality, no pre úspešné fungovanie celého rozmnožovacieho systému sú dôležité aj iné oblasti. Pozrel som si viaceré internetové fóra s cieľom zistiť, čo všetko ešte mužov zaujíma a to aj z pohľadu zdravia. Tu sú otázky, ktoré sa pýtajú najčastejšie, spolu s mojimi odpoveďami na ne:

Od čoho všetkého a od akých faktorov závisí u muža plodnosť?

Ak má byť muž plodný, najdôležitejšie je, aby u neho fungovala tvorba spermií a ich dozrievanie. Tento proces sa nazýva spermiogenéza alebo spermatogenéza a ovplyvňuje ho napríklad životný štýl, životospráva, stav a zdravie semenníkov alebo hladina testosterónu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Môže byť muž aj s menej kvalitnou erekciou dostatočne plodný?

Áno, môže, nakoľko kvalita stoporenia nemusí mať nič spoločné s produkciou spermií a ich dozrievaním. Zároveň musím zdôrazniť, že nekvalitná erekcia môže spôsobiť v partnerskom a pohlavnom živote veľké problémy a ani prípadná asistovaná reprodukcia ich nezachráni.

Do akého veku môže byť muž plodný a kedy sa ešte môže stať otcom?

Je známe, že hoci plodnosť u mužov vekom klesá, v porovnaní so ženami sú na tom stále lepšie. Všeobecne sa za rizikovú hranicu pre plodnosť u muža považuje vek až od 45 rokov. otcom sa ale môžete stať aj neskôr, je tu ale vyššie riziko genetických problémov potomka.

Čo vplýva na kvalitu sexuálneho života z pohľadu pohlavnej sústavy najviac?

Samozrejme je to 100 % fungovanie pohlavného údu, čiže erekcia, no netreba zabúdať ani na libido. To je ovplyvnené vo veľkej miere aj produkciou hormónov, v prípade muža testosterónu. Ten sa tvorí v semenníkoch, ktoré sú tiež súčasťou reprodukčnej sústavy.

Aké sú najčastejšie príčiny problémov s plodnosťou či erekciou?

Možno sa budete čudovať, ale ide o životný štýl a životosprávu. Nezdravé jedlá, nedostatok spánku, konzumácia alkoholu, stres, fajčenie a málo vitamínov, to všetko neblaho vplýva u mužov na spermatogenézu, kvalitu erekcie, ale napríklad aj na sexuálny apetít, teda libido.

Ako fungujú tabletky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam Jednou z možností, ako podporiť mužskú pohlavnú sústavu, sú aj rastliny z kategórie prírodných afrodiziak. Nie, nejde o žiadne placebo alebo šarlatánstvo, tieto byliny sú overené stáročiami používania v rámci tradičnej medicíny po celom svete.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Na rozdiel od minulosti, kedy sme boli odkázaní len na formu čajov, sú tu už aj tabletky:

Na podporu sexuálneho zdravia, najmä na lepšiu potenciu, erekciu a sexuálny apetít, sú určené prípravky obsahujú rastlinné extrakty, aminokyseliny, vitamíny a minerály

Aké je zloženie týchto tabliet? Základom sú už spomínané výťažky bylín, napríklad ide o Pestrec mariánsky či o Macu. Mnoho prípravkov obsahuje aj stopové prvky, napríklad Zinok pre podporu plodnosti. Neoddeliteľnou súčasťou zloženia sú aj aminokyseliny na podporu lepšieho prekrvenia pohlavného údu, napríklad L-Citrulín.

Tabletky sú veľmi populárne aj kvôli nasledovným výhodám:

podporujú sexuálne zdravie všeobecne a komplexne, nezameriavajú sa len na jednu oblasť sexuálneho života, ale na viacero funkcií a faktorov
ich užívanie je možné tak jednorazovo, ako aj dlhodobo, pričom práve pravidelné a dlhodobé užívanie sa mne osvedčilo najviac
vďaka rastlinnému zloženiu, kde absentujú syntetické účinné látky, je užívanie bezproblémové a netreba sa báť ani nežiaducich účinkov

Zabudnúť nesmiem pochopiteľne ani na veľmi širokú dostupnosť. Okrem toho, že prípravky kúpite bez predpisu alebo receptu, môžete ich kúpiť už nielen v lekárni, ale aj z pohodlia domova. Viacero známych značiek má svoje vlastné eshopy pre pohodlný nákup cez internet.

NIE JE TO VŠELIEK, ALE DOBRÁ PODPORA

Uvedené prípravky majú pochopiteľne svoje limity, nemôžu vám pomôcť napríklad na vážne formy erektilnej dysfunkcie alebo neplodnosti. Sú však veľmi dobrým podporným prostriedkom na pomoc s najbežnejšími problémami týkajúcimi sa libida alebo potencie.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Ak ide o výber, ten je v tomto ohľade naozaj veľmi bohatý. Nie vždy to je ale plus, najmä v prípade, že sa na trhu nachádzajú aj značky, ktoré sa snažia zaujať len svojou nízkou cenou. V tomto prípade sa totiž účinky v praxi od deklarovaných na obale prípravkov značne líšia. Našťastie, dnes už existujú aj kvalitné a overené značky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ja sám som vyskúšal viacero druhov tabliet, nakoľko som mal v minulosti problémy s kvalitnou erekciou aj potenciou. Keďže vždy hovorím, že pri výbere sa treba riadiť skúsenosťami, rozhodol som sa tie svoje zverejniť vo forme prehľadnej tabuľky:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
  • Silná erekcia
  • Vitalita
  • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
  • Predlženie erekcie
  • Oddialenie ejakulácie
  • Vitalita
Močová rúra
11.09.2018

Močová rúra

Predkožka
11.09.2018

Predkožka

Uzdička
10.09.2018

Uzdička

Žaluď
10.09.2018

Žaluď

Semenovody – chámovody
09.09.2018

Semenovody – chámovody

Pohlavný úd
09.09.2018

Pohlavný úd

spermie
07.09.2018

Spermie

Nadsemenníky
07.09.2018

Nadsemenníky

Miešok
06.09.2018

Miešok

Semenníky
06.09.2018

Semenníky