Predkožka

Predkožka je kožná časť pohlavného údu, ktorej prvotnou úlohou je ochrana žaluďu. V nestoporenom stave prekrýva takmer celý žaluď, no vplyvom erekcie by mala ustúpiť a žaluď obnažiť až po jeho korunu. To samozrejme platí len v prípade zdravého stavu predkožky a v prípade bezproblémové fungovania celého mechanizmu stiahnutia.

Predkožku totiž môžu postihnúť rôzne problémy a všeobecne platí, že kým sa nevyskytnú, muži ich obvykle neriešia. Najbežnejším problémom je zúžená predkožka, ktorá sa vyskytuje najmä u chlapcov počas dospievania, zriedkavejšie už u dospelého muža.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Okrem toho býva častým problémom aj zapálená predkožka u detí, opuchnutá predkožka, popraskaná predkožka u mužov či problém s jej stiahnutím spojený aj s krátkou uzdičkou. Veľmi častým sprievodným javom tohto problému je potom aj predčasná ejakulácia.

Čo je predkožka

Čo je predkožka Predkožka je súčasťou penisu a žaluďa, pričom u dospelých mužov by mala v nestoporenom stave prekrývať takmer celý žaluď. U malého bábätka, prípadne v puberte, sa najviac rieši práve jej funkčnosť z hľadiska možnosti stiahnutia a odkrytia žaluďu.

 • Biologicky je predkožka kožná riasa pohlavného údu, ktorá plynulo nadväzuje na kožu celého pohlavného údu, prekrýva žaluď a zároveň je so žaluďom spojená uzdičkou
 • Predkožka je pomerne dobre pohyblivá, pokiaľ nie je teda patologicky zrastená, pričom okrem ochrannej funkcie pomáha udržiavať žaluď vlhký
 • Počas erekcie príde k stiahnutiu predkožky, čo má povzbudiť sexuálne dráždenie

Z hľadiska nervovej sústavy je predkožka veľmi dobre inervovaná, najmä pri jej špičke, takže je erotogénnou zónou využívanou pri sexuálnej stimulácii. To je podmienené možnosťou jej stiahnutia, čo podľa viacerých skúseností nastáva až po niekoľkých rokoch, u niektorých chlapcov až v puberte. Je to prirodzené a tento proces netreba nasilu urýchľovať.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Z hľadiska stavby a funkčnosti má predkožka najmä nasledovný význam:

v prvom rade je cieľom predkožky ochrana žaluďa, najmä jeho koruny, ktorá je veľmi citlivá na tlakové pôsobenie a je významnou erotogénnou zónou
v druhom rade pomáha predkožka udržiavať sliznicu žaluďa dostatočne vlhkú, čo sa využíva pri jednoduchšom prieniku pohlavného údu do pošvy
v treťom rade je aj predkožka samotná erotogénnou zónou a je možné ju využiť k sexuálnemu dráždeniu a stimulácii muža pri pohlavnom styku

Pokiaľ nie je predkožka príliš dlhá, siaha v nestoporenom stave takmer po koniec pohlavného údu. Vidno len špičku žaluďa, obvykle ústie močovej trubici. To platí v prípade väčšiny mužov, no existujú aj výnimky. Ak je predkožka príliš krátka, môže zakrývať len menšiu časť žaluďa. Pokiaľ je muž po obriezke, predkožka nezakrýva žaluď vôbec.

Tu sú ďalšie zaujímavé informácie a údaje spojené s predkožkou:

kým v pokojovom stave zakrýva u skoro polovice mužov takmer celý žaluď, v prípade erekcie až dve tretiny mužov majú predkožku stiahnutú úplne
sťahovanie predkožky netreba príliš uponáhľať, až do veku 6 rokov je bežný stav zakrytia žaluďa predkožkou u 9 z 10 chlapcov
plocha celej predkožky je tak veľká, ako je plocha bežnej poštovej obálka, no vďaka vysokej elasticite a viacerým záhybom sa zdá na prvý pohľad malá

SEXUÁLNA STIMULÁCIA

Zmyslom predkožky je umožniť mužovi aj lepšiu sexuálnu stimuláciu. Najčastejšie je využívané dráždenie rukou alebo orálne priamo po predkožke, prípadne stimulácia jej posunom nahor a nadol, čomu praje aj flexibilita tkanív predkožky.

Príznaky spojené s predkožkou a čo môžu znamenať

Príznaky spojené s predkožkou a čo môžu znamenať Predkožku najčastejšie postihujú rôzne viditeľné príznaky typu začervenanie, fyziologická zmena alebo prílišná suchosť spojená s popraskaním jej povrchu. Veľmi často sú tieto príznaky spojené nielen priamo s problémami týkajúcimi sa len predkožky, ale aj s poruchami a ochoreniami celého žaluďa alebo pohlavného údu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú symptómy, ktoré si treba všímať najviac:

Zúžená a úzka predkožka: Prvým príznakom, ktorý sa môže vyskytnúť v súvislosti s predkožkou, je jej úzky tvar. Ten môže byť typickým prejavom a aj dôvodom fimózy, čo je ochorenie spojené s nemožnosťou pretiahnuť predkožku cez žaluď. Najčastejšie tento príznak pominie dospievaním prirodzene. Niekedy však môže byť aj rizikovým faktorom pre zápal.

Začervenaná predkožka: Začervenanie predkožky býva veľmi často typickým príznakom zápalu. pokiaľ sa k nemu pridá aj svrbenie a citlivosť, môže ísť tiež o prejav alergickej reakcie. Pri súčasnom výskyte pľuzgierov ide spoločne o symptómy spojené s bradavicami. Vo väčšine prípadov nebýva červená len predkožka, ale aj celý žaluď.

Popraskaná a suchá predkožka: Príliš suchá predkožka, ktorá môže byť aj popraskaná, je typická pre mužov, ktorí prekonali obriezku a majú predkožku stiahnutú a obrezanú. Pokiaľ to ale nie je tento prípad, ide najčastejšie o symptóm genitálnej infekcie plesňového pôvodu. Ten sa okrem toho prejavuje aj belavým povlakom a je potrebné ho liečiť špeciálnymi masťami.

Opuchnutá predkožka: Napuchnutá predkožka býva symptómom najčastejšie zápalu a infekcie, predovšetkým mykotického pôvodu. Okrem toho môže ísť aj o prejav alergickej reakcie na nejakú kozmetiku alebo nadmerné trenie či nosenie tesného spodného prádla. Opuch nastáva aj pri rôznych úrazoch, no aj pri zanedbaní základnej hygieny.

Krátka alebo dlhá predkožka: Táto kategória príznakov súvisí najčastejšie s vývojovými poruchami predkožky alebo uzdičky. Ak je predkožka príliš krátka, nezriedka môže tlačiť aj na uzdičku a vzniká tak väčšia bolestivosť celej oblasti. Pri príliš dlhej predkožke môže nastať aj problém s nemožnosťou jej pretiahnutia cez žaluď, čiže stav známy ako fimóza.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s predkožkou

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s predkožkou Predkožku môžu postihnúť rôzne druhy zápalov, infekcií a fyziologických porúch či problémov. Ak nerátame stav zúženej predkožky a nemožnosti jej stiahnutia, ostatné problémy sú získané skôr počas života a nie vrodené. Viacero z nich môže mať súvis aj s inými časťami pohlavného údu, najmä žaluďom a uzdičkou.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú problémy a choroby, ktoré sa vyskytujú najčastejšie:

Balanitída: Prvým problémom, ktorý súvisí s predkožkou, aj keď len nepriamo, je balanitída. Ide o zápal postihujúci primárne žaluď, no môže postihnúť aj funkciu predkožky, hoci skôr nepriamo. Priamejšie však už môžu s predkožkou súvisieť príčiny zápalu, napríklad jednou z príčin je aj fimóza. Zápal môže mať tiež aj infekčný alebo alergický pôvod.

Balanopostitída: Za týmto názvom sa skrýva kombinovaný a spoločný zápal žaluďu aj predkožky. Typickým prejavom je opuchnutie predkožky a vyskytnúť sa môže aj hnisajúci výtok z predkožkového vaku. Ak by bola postihnutá len predkožka, pôjde o postitídu, čiže čisto zápal predkožky. Najčastejšou príčinou sú akútne kvasinkové infekcie.

Bradavice: Okrem bežných infekcií môžu postihnúť predkožku aj pohlavne prenosné infekcie, najčastejším príkladom sú bradavice. Ide o ochorenie vírusového pôvodu charakteristické výskytom bradavičnatých výrastkov, ktoré obvykle zasiahnu aj celý žaluď. Rizikovou skupinou sú muži trpiaci fimózou a tí, čo majú príliš často nechránený styk.

Fimóza a parafimóza: Z inej kategórie problémov je fimóza. Ide o ochorenie fyziologického charakteru, ktoré sa vyznačuje neschopnosťou pretiahnutia predkožky cez žaluď. Niekedy býva táto porucha spojená aj s krátkou uzdičkou. Samostatnou formou fyziologickej poruchy predkožky je parafimóza, kde predkožku nemožno po stiahnutí pretiahnuť naspäť.

Natrhnutá predkožka: Za týmto problémom sa skrýva buď natrhnutie samotnej kožnej riasy alebo natrhnutie časti spájajúcej predkožku so žaluďom, čiže uzdičky. Najčastejšie prichádza k tomuto zraneniu vplyvom nadmerného tlaku a ťahu pri masturbácií alebo pri pohlavnom styku, môže však ísť aj o problém spojený s násilným sťahovaním predkožky pri fimóze.

Karcinóm: Poslednou chorobou, ktorá môže postihnúť aj predkožku, je karcinóm penisu. Štatisticky tvorí síce rakovina pohlavného údu len 1 % zhubných nádorov u mužov, no svojimi dôsledkami ide o vážny problém. Ak nie je nádor odhalený včas a prichádza k metastázovaniu do viacerých tkanív, môže muž prísť o časť penisu alebo aj o celý úd.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

LEN ODBORNÁ LIEČBA LEKÁROM

Popraskaná a bolestivá predkožka, jej zápal, svrbenie alebo úraz, to všetko patrí do rúk jedine lekárovi. Či už sa vyskytne nejaký problém a ochorenie u chlapca alebo u dospelého muža, nesnažte riešiť vážnu poruchu doma bez lekárskeho dohľadu.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu predkožky a zdravú ejakuláciu

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu predkožky a zdravú ejakuláciu Základným pravidlom, ktorým by ste sa mali pri starostlivosti o predkožku riadiť, je pôsobiť na stav komplexne, čiže pozerať na pohlavný úd ako celok. Ako som už spomínal pri opise príznakov či ochorení, stav a funkcia predkožky súvisí aj so žaluďom alebo uzdičkou.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Najdôležitejšie je udržiavať predkožku v zdravom stave bez infekcií a zápalov, čo znamená dávať si pozor na hygienu a rovnako tak na pohlavne prenosné ochorenia

S predkožkou a jej stavom úzko súvisí aj zdravá ejakulácia. Je to z dôvodu, že predkožka je sama o sebe erotogénnou a citlivou zónou, takže akékoľvek jej problémy, poruchy či zápaly majú vplyv napríklad na nemožnosť dosiahnutia vyvrcholenia alebo naopak na príliš rýchly orgazmus, čiže aj predčasnú ejakuláciu.

Pri starostlivosti a podpore predkožky a celého pohlavného údu sa držte týchto zásad:

základom je hygiena, ktorá pomáha ako prevencia voči infekciám, najmä plesňového a hubového charakteru, rovnako tak proti alergickým reakciám
pri hygiene si ale dávajte pozor na kozmetiku, tá môže tiež byť zdrojom alergie
ako prevencia voči infekčným pohlavným ochoreniam, napríklad voči bradaviciam, slúži používanie prezervatívov pri pohlavnom styku s inými partnerkami
pokiaľ máte problém s častejšími poraneniami predkožky, používajte lubrikačný gél pri každom styku na obmedzenie tlaku a ťahu
drobné problémy je možné riešiť aj repíkovým čajom, ktorý možno použiť na trvalé močenie pohlavného údu alebo ako nálev pre obklady
pri výskyte začervenania pátrajte po možnom alergéne, môže ísť aj o lubrikačný gél
na zlepšenie ejakulácie, najmä pri probléme s príliš rýchlym vyvrcholením, dobre poslúžia aj niektoré byliny so sedatívnym účinkom na nervovú sústavu, môžete si z nich spraviť čaj aj užívať vo forme tabliet určených na perorálne užitie

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o predkožke

Najčastejšie otázky o predkožke Keď som si pozrel viaceré internetové fóra a diskusie, zistil som, že najčastejšie je predkožka predmetom otázok mamičiek kvôli nemožnosti jej stiahnutia u bábätka. Muži sa o túto tému zaujímajú obvykle len v prípade nejakého vážnejšieho problému. Aby však bol môj článok o tejto časti pohlavnej sústavy úplný, rozhodol som sa na najčastejšie otázky odpovedať:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Je potrebné u bábätka sťahovať predkožku a ak áno, kedy?

Nie, hoci mnoho zdrojov na internete uvádza opak. Skúsenosti mamičiek na internetových fórach ale ukazujú, že čas na sťahovanie dozrie až pred nástupom do školy, pričom tento proces by mal byť dlhodobý a sprevádzaný aj aplikáciou rôznych hojivých mastí a gélov.

Týka sa obriezka len predkožky, alebo aj iných častí pohlavného údu?

Obriezka ako súčasť kultúrnych alebo náboženských tradícií sa týka primárne len predkožky, no zasahuje sa počas nej aj do uzdičky, ktorá sa musí pretnúť, inak nie je možné predkožku úplne stiahnuť. Niekedy je nutná obriezka aj z praktických dôvodov v dospelosti.

Je pravda, že muži s obriezkou majú menej problémov s predkožkou?

Ak ide o rôzne zápalové ochorenia spojené s predkožkou alebo infekciami mykotického a plesňového pôvodu, potom je u mužov s obrezanou predkožkou riziko nižšie. Vyššie však môže byť riziko rôznych mechanických poškodení alebo väčšej suchosti žaluďa či predkožky.

Môže muž napríklad s infekciou predkožky nakaziť aj ženu?

Áno, najmä ak ide o vaginálny spôsob sexuálneho styku. Najčastejšie sa takýmto spôsobom prenášajú vírusové, plesňové a mykotické infekcie, riziko prenosu je ale individuálne. Platí to ale aj naopak, takýmito infekciami sa môže od ženy nakaziť aj muž a jeho predkožka.

Môže ovplyvniť sexuálny život muža aj príliš dlhá predkožka?

Áno a ako ukazujú skúsenosti, tak dosť negatívne. Jednak predkožka zakrýva žaluď tak, že môže zapríčiniť pri sexuálnom styku jeho vyššiu citlivosť obnažením, ale zvyšuje aj riziko rôznych infekčných a zápalových ochorení. Tento stav treba riešiť, najlepšie chirurgicky.

Ako fungujú tabletky na oddialenie ejakulácie a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na oddialenie ejakulácie a prečo ich odporúčam Jedným z častých problémov spojených s predkožkou a pohlavným údom celkovo je aj príliš rýchla ejakulácia. Tá vzniká najčastejšie v dôsledku zvýšenej vzrušivosti, čo môže mať fyziogénne aj psychogénne príčiny. Ako sa s tým vysporiadať?

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Mne sa osvedčili ako podpora pri menších problémoch prírodné produkty:

 • Ide o tabletky s obsahom rastlinných extraktov, ktoré pomáhajú na upokojenie nervovej sústavy, na zlepšenie vnímania sexuálneho vzrušenia a na predĺženie pohlavného styku

Netvrdím pochopiteľne, že tieto prípravky sú zázračným liekom na každý problém s príliš rýchlou ejakuláciou. Mne osobne ale pomohli a dobré skúsenosti s nimi majú aj iní muži. V ich zložení sú pritom napríklad známe prírodné afrodiziaka ako Maca a Tribulus Terrestris, ktoré sú doplnené o látky podporujúce erekciu, napríklad L-Arginín a L-Citrulín.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Tabletky so sebou prinášajú aj niekoľko benefitov:

ich užívanie je vďaka čisto prírodnému zloženiu bez väčších problémov, nemusíte sa báť o žiadne vedľajšie účinky typické pre lieky so syntetickým zložením
tabletky kúpite práve vďaka rastlinnému zloženiu bez predpisu či receptu, niektoré značky si môžete dokonca objednať voľne aj priamo cez eshop výrobcu
dávkovanie je veľmi jednoduché, stačí 1 či 2 tabletky užiť raz až dvakrát za deň v prípade dlhodobého užívania, ktoré je pre účinok najlepšie

Čo sa týka nástupu účinkov, prvé viditeľné zlepšenie sa u mňa osobne začalo prejavovať na druhý až tretí deň užívania. Nakoľko sú tieto produkty založené na prírodných látkach, treba rátať s tým, že u každého muža môžu byť čas nástupu aj intenzita účinkov rozdielne.

VPLYV AJ NA EREKCIU A POTENCIU

Výhodou týchto tabliet je tiež to, že okrem pôsobenia na ejakuláciu môžu pomôcť mužom aj na erekciu. Ak máte problém s udržaním stoporenia dostatočne dlho, tak práve tieto prípravky sú určené pre vás. Moja skúsenosť v tejto oblasti je dobrá, môžem ich len odporučiť.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Ja sám som síce príliš veľkými problémami s predkožkou netrpel, ale mal som problém s predčasnou ejakuláciou. Okrem režimových opatrení typu použitie znecitlivujúcich prípravkov, pohár vína, rôzne cvičenia či použitie hrubšieho prezervatívu, som sa rozhodol skúsiť aj spomínané prípravky vo forme tabliet. Výsledok?

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Niektoré značky sa v praxi príliš neukázali a výsledky zaostávali za sľubmi. Našiel som však aj niekoľko veľmi zaujímavých tabliet, ktoré mi naozaj pomohli predĺžiť erekciu do doby ejakulácie. Keďže ich nie je príliš veľa, podelím sa o skúsenosti aj s vami:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.67

3 Hodnotení

Dobrý deň mal som pohlavný styk a pri väčšom tlaku sa mi nadtrhla ťa časť čo spája predkožku zo žaluďom, neutrhla sa mi moc ,iba tak do polovice. Vedeli by ste mi poradiť čo s tým? Ďakujem

Adam píše 29 apríla 2019 o 09:26

ahoj ako si to vyriešil? Mne sa to stalo včera.

jan píše 07 augusta 2019 o 07:05

pekny den prajem chcem sa spytat preco sa mi neda predkoska stiahnut nemal som stym problemy teraz mam poradite my dakujem pekne

branislav píše 16 júna 2019 o 19:34

Ahojte odskúšal niekto tie tabletky na oddialenie erekcie? Funguje to?

Walir píše 16 februára 2020 o 14:59

Pridať komentár