Rakovina prostaty

Rakovina prostaty

Prostata je pre mužov dôležitá tak z pohľadu vylučovacej, ako aj z pohľadu pohlavnej sústavy. Jedným z najviac obávaných ochorení, ktoré môžu predstojnú žľazu postihnúť, je karcinóm prostaty, čiže jej rakovina. Ide o jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich zhubných ochorení v Európe a druhú najčastejšiu príčinu úmrtia u mužov.

Ročne sa u nás objaví viac ako tisíc nových diagnostikovaných ochorení rakoviny prostaty, pričom v čase diagnózy zhruba len polovica tumorov je klinicky lokalizovaných na prostatu. Viac ako tretina už javí rozšírenie mimo predstojnú žľazu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Prostate

Skoré odhalenie karcinómu, podobne ako aj v prípade iných podobných rakovinových ochorení, teda zásadne zvyšuje šance na úspešnú liečbu. Ak by ste chceli získať viac informácií o tomto závažnom ochorení prostaty, čítajte ďalej.

Čo je rakovina prostaty a aké sú toho príznaky

Čo je rakovina prostaty a aké sú toho príznaky Rakovina prostaty je zhubné nádorové ochorenie, ktoré postihuje mužskú predstojnú žľazu. Viac ako 95 % nádorov tvoria adenokarcinómy, čo sú nádory vznikajúce priamo v žľazovom tkanive. Pre úspešnú liečby rakoviny je nutné jej čo najskoršie odhalenie.

 • Rakovina prostaty vzniká ako dôsledok zmien v DNA
 • V dôsledku týchto zmien prichádza k nekontrolovanému deleniu, pričom nie vždy je rozširovanie nádorových buniek sprevádzané príznakmi
 • Najistejšie určenie diagnózy je vyšetrením prostatického špecifického antigénu

Napriek tomu, že na prvý pohľad je táto diagnóza mimoriadne závažná, vyhliadky nie sú pri včasnom odhalení a správnej liečbe až tak zlé. Ak sa zistí rakovina ešte v čase, kedy je ohraničená len na prostatu, je šanca na dlhodobejšie prežitie pacienta ešte vysoká. 10 alebo aj 15 rokov sa môže dožiť aj 90 % mužov.

Priebeh rozvíjania rakoviny má niekoľko štádií:

v prvom štádiu príde k zisteniu nádoru zvyčajne len náhodným vyšetrením, nakoľko nádory sú tvorené diferencovanými bunkami a rastú pomaly
neskôr môže mať nádor tendenciu rýchlejšieho rastu, ale stále nie sú postihnuté ani lymfatické uzliny a ani ďalšie orgány
v pokročilom štádiu sa nádor rozšíri za hranice prostaty a v poslednom štádiu dokonca už postihuje aj močový mechúr, konečník, lymfatické uzliny a iné orgány

Rakovina prostaty môže prebiehať spolu so symptómami, ktoré sa týkajú najmä prejavov v rámci močovej sústavy, ale aj asymptoticky. Viacero príznakov sa môže prelínať napríklad s nezhubným zväčšením prostaty alebo so zápalom, nejde teda o špecifické príznaky pre karcinóm predstojnej žľazy.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Najčastejšie symptómy, ak sa vyskytujú, tak sú:

časté močenie, niekedy aj 7 alebo 8 krát za deň
pocity bolesti či pálenia počas močenia
problémy s prúdom moču, ktorý môže byť buď príliš slabý, alebo prerušovaný
častejšie močenie v noci, čo sa prejaví zobudením aj 2 či 3 krát za noc
prítomnosť krvi v moči
celkovo je močenie sťažené, niekedy môže mať muž vôbec problém sa vymočiť

PRÍZNAKY PRI ROZŠÍRENÍ KARCINÓMU

Pokiaľ sa karcinóm rozšíri aj mimo prostatu, môžu sa pridať ďalšie symptómy. Ide najmä o stratu hmotnosti, slabosť a iné typické rakovinové príznaky. Okrem toho podľa rozšírenia metastáz vznikajú aj bolesti v oblasti krížov, bedier, stehien, ramien a v iných kostiach.

Príčiny rakoviny prostaty

Príčiny rakoviny prostaty Rakovina má príčinu v poruche DNA, ktorá spôsobí nekontrolované množenie a rozvoj buniek. Týmto bunkám sa hovorí rakovinové a postupom fáz ochorenia prerastajú z pôvodného orgánu, čiže z prostaty, do okolia. Presná príčina tejto konkrétnej rakoviny nie je známa, ale je tu niekoľko významných rizikových faktorov.

Niektoré sa ovplyvniť dajú, iné nie, no vymenujem tie najdôležitejšie:

Vek: Čím vyšší vek muž má, tým vyššie je riziko vzniku karcinómu prostaty, aspoň tak by sa dal hodnotiť tento rizikový faktor. Najviac začína toto riziko stúpať s vekom nad 50 rokov. Viac ako 80 % prípadov rakoviny prostaty sa týka mužov vo veku nad 65 rokov. To samozrejme ale neznamená, že rakovina nemôže postihnúť aj muža v mladšom veku.

Rodinná anamnéza a dedičnosť: Druhým rizikovým faktorom, ktorý môže zvýšiť šancu vzniku karcinómu prostaty, je dedičná predispozícia. Ak sa v mužskej populácii vo vašej rodine či u predkov objavila rakovina prostaty, veľmi pravdepodobne môže postihnúť aj vás. Konkrétne gény, ktoré za to môžu, ale ešte neboli potvrdené.

Geografická poloha a rasa: Zaujímavé čísla ohľadom populácie, ktorá je náchylnejšia na vznik tejto rakoviny, hovoria o tom, že najčastejšie sa vyskytuje karcinóm v Severnej Amerike, v Západnej Európe a v Severnej Európe. Naopak, v Ázii je výskyt veľmi nízky. Podľa štatistík je výskyt karcinómu vyšší u Afroameričanov a u Škandinávcov.

Stravovanie a životospráva: Nezdravá životospráva a nesprávne stravovanie je rizikovým faktorom pre mnoho ochorení prostaty a to vrátane  rakoviny prostaty. Diéta s vysokým obsahom živočíšnych tukov je rizikovým negatívnym faktorom. Naopak, zelenina, ovocie a strukoviny riziko znižujú. To isté platí pre potraviny obsahujúce minerál Selén.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Prostate

Hormóny: Posledným rizikovým faktorom je hormonálna hladina mužského pohlavného hormónu testosterón. Opäť nejde samozrejme o priamu príčinu, ale napríklad u mužov, ktorí boli ešte pred pubertou vykastrovaní a ktorých telo teda neprodukovalo testosterón sa karcinóm prostaty nevyskytoval. Čím vyššia hladina testosterónu je, tým je aj vyššie riziko.

Nedostatok vitamínu D: Opačne pôsobí vitamín D, ktorého nedostatok v tele sa ukazuje ako faktor, ktorý môže zvýšiť riziko vzniku karcinómu prostaty. Tento vitamín je totiž všeobecne známy pre svoje protinádorové účinky a preto ak ho nemáte dostatok, napríklad pre nedostatok slnečného žiarenia, stúpa šanca na vznik nádorov.

Diagnostika rakoviny prostaty

Diagnostika rakoviny prostaty Vzhľadom na to, že príznaky, ktorými sa väčšinou rakovina prostaty u mužov prejavuje, nie sú príliš špecifické, je potrebné pre diagnostiku absolvovať komplexný rad vyšetrení. Najčastejšie sa používajú vyšetrenia preukazujúce prostatický špecifický antigén a digitálne rektálne vyšetrenie.

Celkovo diagnostika zahŕňa nasledujúce procesy:

vyšetrenie špecifického prostatického antigénu a to pomocou prítomnosti v krvi, pričom zistenie abnormálne vysokých hodnôt môže indikovať karcinóm
biopsia spolu s transrektálnou ultrasonografiou, pričom táto kombinácia vyšetrení môže spoľahlivo potvrdiť prítomnosť karcinómu
CT, MRI a scintigrafia kostí, čo sú vyšetrenia zamerané na zistenie rozsahu ochorenia a určenie jeho rozšírenia

V rámci vyšetrení a diagnostiky sa musí okrem prítomnosti karcinómu a zistenia jeho rozšírenia potvrdiť aj konkrétne štádium. Na to sa využívajú odborné vyšetrenia vrátane stupňa diferenciácie nádorových buniek.

PREVENTÍVNE VYŠETRENIA

Diagnostika až na základe viditeľných negatívnych prejavov zachytí rakovinu väčšinou až v pokročilom štádiu. Odporúčam teda dbať na pravidelné preventívne urologické prehliadky, ktoré sa mužom vo veku nad 40 rokov odporúča aspoň raz za 3 roky.

Ako na vyriešenie rakoviny prostaty

Ako na vyriešenie rakoviny prostaty Liečba rakoviny prostaty je závislá od veľkosti karcinómu, jeho lokalizácie, štádia ochorenia a tiež od celkového zdravotného stavu. Existuje niekoľko postupov, niektoré sú menej invazívne a skôr založené na pozorovaní, iné sú radikálneho charakteru.

Toto sú najčastejšie možnosti liečby využívané u nás:

Sledovanie

Pri pomaly rastúcich a včasne zistených zhubných nádoroch sa odporúča najskôr zvoliť len sledovanie. Tento spôsob liečby sa používa aj v prípade, ak by agresívnejšia liečba bola nepríjemnejšia alebo by mala horšie následky, ako ponechanie nádoru bez zásahu. Treba ale pravidelne sledovať stav nádoru.

Radikálna prostatektómia alebo transuretrálna resekcia

Ak je karcinóm potrebné odstrániť, môžu sa zvoliť dve možnosti. Prvou je odstránenie celej prostaty a v prípade potreby aj pridružených lymfatických uzlín. Druhou je transuretrálna resekcia na zmiernenie príznakov a pri menšom rozšírení nádoru, kde sa pomocou cytoskopu dá odstrániť len časť prostaty.

Kryochirurgia

Novšou metódou je zmrazenie nádorových buniek pomocou kovovej sondy a to cez malú incíziu medzi konečníkom a mieškom. Táto metóda liečby je ale skôr experimentálna a užitočná v skorých štádiách. Lekári ju ale neradi využívajú kvôli riziku fistuly, čiže prepojenia medzi črevom a prostatou.

Rádioterapia a brachyterapia

Ak sa nedá použiť žiadna z predošlých možností, využíva sa rádioterapia, čiže deštrukcia nádorových buniek pomocou RTG žiarenia. Táto liečba je využiteľná pri všetkých štádiách rakoviny prostaty. Rádioterapia môže byť aj externá alebo trojrozmerná. Druhou možnosťou, je brachyterapia, kedy sa rádioaktívne častice implantujú priamo do prostaty.

Chemoterapia, rádiofarmaká a bisfosfonáty

Pri pokročilých karcinómoch sa využíva chemoterapia, ktorá slúži na zmiernenie príznakov a predĺženie života pacienta. Injekčne sa môžu podávať do postihnutých kostí aj rádiofarmaká na zmiernenie bolesti. Poslednou možnosťou pri pokročilom štádiu je podávanie bisfosfonátov na zníženie hladiny kalcia v krvi.

Hormonálna liečba

Na pokročilejšie karcinómy a pri zlyhaní predošlých možností sa využíva hormonálna liečba. Aktuálne sa experimentálne využíva tzv. intermitentná androgénová blokáda, ktorá sa používa s prestávkami a jej cieľom je zníženie produkcie testosterónu. Klasickou metódou je kontinuálna hormonálna liečba bez prestávok.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Časté otázky o karcinóme prostaty

Časté otázky o karcinóme prostaty Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o tejto chorobe, odporúčam odbornú literatúru. Na internete sú však viaceré fóra a diskusie plné otázok od mužov, ktoré sa týkajú najmä praxe. Na tie najčastejšie som sa preto rozhodol práve teraz odpovedať:

Môže strava ovplyvniť vznik rakoviny?

Áno, dlhodobo nesprávne stravovanie môže významne zvýšiť riziko vzniku karcinómu prostaty, najmä ak išlo o latentný karcinóm. Ukazuje sa, že rizikové je vyššie požívanie tuku a červeného mäsa. Odporúča sa naopak konzumovať viac ovocia a zeleniny.

Ak sa v mojej rodine sa rakovina prostaty už vyskytla, som ohrozený aj ja?

Áno, rodinná anamnéza a teda dedičnosť veľmi ovplyvňujú možnosť vzniku rakoviny prostaty. Ak vo vašej rodine mal karcinóm v minulosti otec alebo starý otec a vyskytol sa napríklad aj u vášho brata, riziko vzniku rakoviny u vás významne stúpa.

Ako odhaliť rakovinu v prípade, že nemá žiadne symptómy?

Sú prípady, kedy rakovinu nesprevádzajú ešte žiadne príznaky, zväčša v prvotných štádiách. V takomto prípade sa na diagnózu príde najčastejšie len náhodným vyšetrením, obvykle pohmatom alebo iným rektálnym vyšetrením. Práve na skoré odhalenie slúžia preventívne prehliadky, ktoré by mali absolvovať najmä muži vo veku nad 50 rokov.

Existujú nejaké riziká operačnej liečby rakoviny?

Pri radikálnej prostatektómií hrozí riziko poškodenia nervovo-cievneho zväzku, čo môže ovplyvniť oslabenie či stratu erekcie, prípadne spôsobiť rôzny stupeň úniku moču. Žiadna liečba ale nie je bez rizika, pri radiačnej hrozí poškodenie konečníka a močového mechúra.

Dá sa problémom s prostatou nejako predchádzať?

Hoci rakovine, zväčšeniu alebo zápalu prostaty sa nedá vždy predchádzať so 100 % istotou, dodržiavanie niektorých režimových opatrením môže zlepšiť fungovanie samotnej predstojnej žľazy. Osobitne dávam do pozornosti rastliny a byliny, z ktorých sa robia napríklad čaje.

Ako fungujú tabletky na podporu prostaty a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu prostaty a prečo ich odporúčam V rámci podpory lepšieho fungovania a zdravia prostaty ja sám užívam aj tabletky s rastlinným zložením. Ich cieľom nie je samozrejme žiadna náhrady odbornej liečby, ale zlepšenie stavu prostaty pomocou cesty prirodzeného pôsobenia.

Samotné tabletky sú založené na rastlinných extraktoch:

 • Zloženie tabliet pozostáva z extraktov rastlín a bylín podporujúcich správne fungovanie prostaty, ktoré sú doplnené o iné účinné látky, spravidla minerály či aminokyseliny

Tieto tabletky majú pre organizmus prirodzené zloženie a obsahujú väčšinou extrakty rastlín známych práve pre ich pozitívny vplyv na prostatu či celkovo na močový systém. Pokiaľ budete dodržiavať aj viaceré režimové opatrenia, môže to byť veľmi dobrá prevencia voči prípadným problémom s prostatou.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Okrem toho majú tieto tabletky aj širšie účinky, viaceré z nich:

podporujú lepšiu potenciu, nakoľko ovplyvňujú svojim zložením nielen stav prostaty, ale môžu zlepšovať aj spermatogenézu, čiže zvyšujú tvorbu spermií
pomáhajú pri rôznych symptómoch spojených s poruchami močenia, ktoré sú typické napríklad pre zväčšenie prostaty a pre jej zápal, hoci priamo príčiny neriešia
niektoré značky môžu mať účinky aj na erekciu, libido či ejakuláciu, hoci v tomto prípade ide viac o tabletky a prípravky určené pre zlepšenie kvality sexuálneho života

Tabletky na podporu prostaty sú dostupné bez lekárskeho predpisu a nemusíte absolvovať ani žiadne vyšetrenie. Vďaka 100 % prírodnému zloženiu účinných látok sa netreba báť ani o nežiaduce či vedľajšie účinky, žiadne typické negatívne vplyvy sa u nich nevyskytujú. Výnimkou je alergická reakcia, tá ale nebýva častá.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Ohľadom užívania a dávkovania treba vedieť toto:

tabletky sa užívajú spravidla každý deň
pri dávkovaní postupujte podľa príbalového letáku, určite neprekračujte maximálnu odporúčanú dávku
nutné je dlhodobejšie užívanie, prvé účinky sa dostavia zhruba do mesiaca, ideálne je užívanie aspoň 2 až 4 mesiace

LEN OVERENÉ ZNAČKY

Odporúčam vám zamerať sa pri výbere len na overené značky tabliet, nakoľko na trhu je aj množstvo lacných prípravkov s pochybnou kvalitou. Určite sa pozerajte najmä na účinnosť v praxi a reálne skúsenosti s užívaním, nielen na deklarované účinky na obale.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Nakoľko som mal aj ja sám osobne dlhodobejšie problémy s prostatou, mám s týmito prípravkami pomerne bohaté skúsenosti. Tie najlepšie značky naozaj viditeľne zlepšili zdravie a fungovanie mojej prostaty a užíval som ich nielen, keď ma trápili nejaké problémy, ale aj vtedy, ak som chcel niečo na prevenciu.

Vzhľadom na to, že na trhu je aktuálne veľké množstvo značiek, mnoho mužov sa môže v toľkej ponuke stratiť. Ak by ste chceli poradiť ohľadom výberu, v nasledujúcej tabuľke nájdete tie tabletky, ktoré som vyskúšal a bol som s nimi najviac spokojný:

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.29

24 Hodnotení