Rakovina semenníkov

Karcinóm semenníka nepatrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia, práve naopak. Rakovina semenníkov postihuje podľa štatistík len 7 až 8 zo 100 tisíc mužov ročne. Najčastejšie postihuje mladých mužov, kde však už má vyššie zastúpenie. Rakovina navyše napreduje rýchlo, pokiaľ ide o jej štádia. V prípade skorého zachytenia je ale prognóza dobrá.

Diskusia sa vedie o príčinách a rizikových faktoroch karcinómu. V rozpore s iným zhubnými nádormi, karcinóm semenníkov nepostihuje starších mužov, ale skôr tých vo vekovej skupine 15 až 30 rokov. Problémom sú tiež veľmi ťažko identifikovateľné symptómy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nakoľko je rakovina semenníka nebezpečná pre plodnosť, rozhodol som sa jej venovať viac. V tomto komplexnom článku sa preto pozrieme na všetky dostupné informácie o karcinóme a to od príčin až po možnosti liečby rakoviny vrátane toho, aká môže byť prevencia.

Čo je rakovina semenníkov

Čo je rakovina semenníkov Rakovina semenníka je karcinogénne ochorenie postihujúce mužský párový orgán zodpovedný za produkciu spermií, čiže semenníky. Rakovina vzniká práve zo zárodočných buniek, ktoré sú zároveň zdrojom pre vznik spermií, čiže aj pre plodnosť muža.

 • Rakovina semenníkov je zhubné ochorenie, ktoré sa vyskytuje u mladých mužov
 • Presné príčiny vzniku rakoviny nie sú objasnené, ale existuje niekoľko rizikových faktorov zvyšujúcich riziko vzniku karcinómu, napríklad nezostúpenie semenníka
 • V prípade, že sa rakoviny podchytí včas, je úspešnosť liečby aj cez 90 %

Ako som už povedal, zo všetkých nádorových ochorení nepatrí karcinóm semenníka medzi tie najčastejšie, iná štatistika sa však ponúka vtedy, ak sa pozeráme na skupinu mužov do 30 rokov. V tomto prípade je rakovina už jednou z najčastejších, pričom veľkou komplikáciou je, že sa rakovina dlhú dobu môže rozvíjať bez príznakov.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Pokiaľ ide o priebeh, ten je rýchly a obvykle má tieto štádia:

v prvom štádiu, ktoré je ale zároveň typické len menším množstvom viditeľných príznakov, nedochádza k rozšíreniu rakoviny ešte do ostatných tkanív
v ďalšom štádiu môže prísť k metastázovaniu rakoviny aj do protiľahlého semenníka, našťastie, toto sa deje len zriedkavo, zhruba v 5 % prípadov
v treťom štádiu záleží ďalšie rozšírenie rakoviny od toho, akého typu sú nádory, prítomné sú už ale symptómy spojené s úbytkom hormónu testosterónu
v poslednom štádiu, ak nebolo ochorenie nijako liečené, môže prísť k metastázovaniu aj do iných častí tela, čo sa prejaví napríklad bolesťami chrbta, kostí či pľúc

Keďže či už s rakovinou, alebo aj jej liečbou, hrozí mužom neplodnosť, odporúča sa hneď pri objavení karcinómu odber spermií a ich uloženie v spermobanke. Ak prišlo len ku karcinómu jedného semenníka, po jeho preliečení je potrebné preventívne sledovať aj druhý semenník.

PREVENCIA? PRAVIDELNÉ SAMOVYŠETRENIE

Overená a účinná prevencia voči rakovine semenníkov bohužiaľ neexistuje. Jedinou možnosťou je pravidelné samovyšetrenie semenníkov. Odporúča sa to najmä mužom vo veku do 40 rokov a to raz za mesiac. Ak sú u vás prítomné aj nejaké rizikové faktory, treba spraviť pohmatové vyšetrenie každé dva týždne.

Rakovina semenníkov a jej príznaky a prejavy

Rakovina semenníkov a jej príznaky a prejavy Karcinóm semenníka na úvod nebolí a prvé prejavy sú menej špecifické, preto ho môže muž aj ľahko prehliadnuť. Prvý viac viditeľný symptóm je nebolestivé zväčšenie jedného zo semenníkov. Môže byť viac tuhší na pohmat, objavovať sa môžu aj bolesti spôsobené dotykom či ťahom. Bolesti sú však zriedkavejšie a skôr ide len o výskyt tvrdej hrčky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ďalšie prejavy súvisia s možným rozšírením nádorov do okolitých tkanív:

pokiaľ príde k šíreniu metastáz cez lymfatické uzliny z mieška do oblasti krížov, vyskytujú sa aj bolesti chrbta alebo bolesti v celej oblasti podbruška
pri hormonálnych zmenách príde k zníženiu alebo strate libida a zväčšení poprsia
pri rozšírení rakoviny do pľúc sa objaví dýchavičnosť a vykašliavanie krvi, pri rozšírení až do mozgu zas bolesti hlavy, kŕče, zvracanie a poruchy videnia

Veľmi často sa vyskytuje ako sprievodná komplikácia rakoviny semenníka aj hydrokéla. Ide o problém, kedy dochádza v miešku k nahromadeniu tekutiny vo forme výpotku, čo sa tiež prejaví jeho zväčšením. Treba si dať pozor, aby neboli tieto dve diagnózy zamenené.

Príčiny a rizikové faktory rakoviny semenníkov

Príčiny a rizikové faktory rakoviny semenníkov Hoci úplne presná príčina vzniku karcinómu semenníka známa nie je, existuje viacero faktorov, ktoré majú vplyv na vznik nádoru. Štatistické údaje o výskyte zároveň naznačujú, že viacero príčin a rizikových faktorov súvisí už s obdobím vývoja plodu priamo v maternici.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú najznámejšie a najčastejšie príčiny a faktory:

Kryptorchizmus: Zrejme najznámejším rizikovým faktorom, ktorý má súvis aj s príčinami vzniku rakoviny, je nezostúpenie jedného zo semenníkov alebo oboch počas postnatálneho vývoja. Obvykle by malo prísť u novorodenca k zostúpeniu pohlavných žliaz z podbruška do mieška počas prvého roka života. Tento faktor zvyšuje riziko rakoviny až 20-násobne.

Vývojové poruchy: Druhým problémovým faktorom sú niektoré vývojové poruchy týkajúce sa semenníkov alebo celkovo pohlavnej sústavy či močových ciest. Medzi takéto poruchy, ktoré podľa štatistík môžu zvýšiť riziko vzniku karcinómu, patria rázštep močovej trubice, ale napríklad aj atrofia semenníkov, čiže nedostatočný vývoj ich tkaniva a veľkosti.

Zápaly a infekcie: Rizikovým faktorom, ktorý môže tiež súvisieť s výskytom karcinómu, sú rôzne zápaly a infekcie. Najčastejšie sa týkajú priamo semenníkov, no niekedy vo výnimočných prípadoch môžu byť postihnuté aj nadsemenníky. Niekedy sa karcinóm prejavuje veľmi podobne ako zápal a je treba ich odlíšiť.

Úrazy: Medzi ďalšie rizikové faktory, ktoré už môžu byť získané počas života, patria traumatické faktory, čiže úrazy. Rôzne mechanické poškodenie, ale aj iné negatívne vplyvy okolia, môžu byť vyvolávajúcim faktorom rakoviny semenníka. Rovnako tak môžu spôsobiť iné zmeny tkaniva a môžu narušiť aj produkciu testosterónu či spermií.

Genetická predispozícia: Ak už v minulosti niekto vo vašej rodine mal problém s rakovinou semenníka, zvyšuje to pravdepodobnosť výskytu aj u vás. Zároveň tu sú aj genetické faktory týkajúce sa príslušnosti k rase, najväčší výskyt bol pozorovaný v skupine belochov zo západnej Európy alebo zo Severnej Ameriky. Naopak, najmenší výskyt je u Afroameričanov.

Prekonaná rakovina: Posledným rizikovým faktorom, ktorý môže zvýšiť pravdepodobnosť rakoviny semenníka, je už v minulosti prekonaný karcinóm. Ako som spomenul, počas samotného vypuknutia ochorenia je len malá šanca, že budú postihnuté oba semenníky, no po preliečení prvého je možné, že sa karcinóm objaví v tom druhom.

Diagnostika rakoviny semenníkov

Diagnostika rakoviny semenníkov Včasné odhalenie rakoviny už v prvom štádiu zvyšuje úspešnosť liečby takmer až na úroveň 100 %, takže diagnostika je asi tá najdôležitejšia časť riešenia rakoviny. Okrem samodiagnostiky, ktorá sa vykonáva pohmatom, je dôležitá aj lekárska diagnostika. Pokiaľ si nahmatáte akýkoľvek neprirodzený útvar na semenníkoch, zájdite za urológom.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ten vykonáva obvykle tieto vyšetrenia a testy:

anamnéza – na úvod vyšetrenia sa vykonáva anamnéza, kde sa zisťujú prítomné príznaky a symptómy a rovnako tak možné rizikové faktory
fyziologické vyšetrenie – po anamnéze nasleduje pohmatové vyšetrenie spojené aj s diafanoskopiou, kedy sa svetlom presvieti semenník a zistí sa zväčšenie
ultrazvuk – pri vážnom podozrení sa vykonáva ultrazvukové zobrazovacie vyšetrenie, ktoré môže odhaliť nádorové zväčšenie vo vnútri semenníka
laboratórny test – na potvrdenie rakovinových markerov je nutné vykonať tiež odber krvi a následne ho zaslať do laboratória na preskúmanie hladiny vybraných molekúl

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Konečnú diagnózu, čiže potvrdenie zhubnosti nádoru, najlepšie môže určiť len mikroskopické vyšetrenie vzorky tkaniva odobratého priamo zo semenníka. Na zistenie rozšírenie nádorov do ďalších tkanív sa využívajú aj RTG vyšetrenie pľúc a CT vyšetrenie podbruška.

SAMOVYŠETRENIE SEMENNÍKOV

Ak by ste chceli v rámci prevencie skúsiť samovyšetrenie, najlepšie je to robiť po kúpeli, kedy sa uvoľnia svaly a koža mieška zmäkne, takže je možné lepšie nahmatať nádor alebo iné neprirodzené útvary v semenníku. Najlepšie je takéto vyšetrenie absolvovať raz alebo dvakrát za mesiac, keďže rakovina môže rýchlo postupovať.

Riešenie a liečba rakoviny semenníkov

Riešenie a liečba rakoviny semenníkov Stanovenie konkrétnej formy liečby je výlučne na lekárovi, ktorý tak spraví až po konečnej diagnostike a potvrdení toho, v akom štádiu je rakovina a kde všade sa už karcinómy nachádzajú. Najčastejšie prebieha liečba kombináciou viacerých foriem.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Môže ísť o invazívne, ale aj menej invazívne spôsoby a možnosti:

Dohľad a pozorovanie

Pokiaľ sa diagnostikou a histologickým vyšetrením ukáže, že nádor je ešte len v prvom štádiu bez nejakého ďalšieho rozšírenia do okolitých tkanív, najčastejšie sa volí sprísnený dohľad a pozorovanie ďalšieho vývoja. Predchádza sa tak zatiaľ zbytočným zákrokom typu chemoterapia alebo rádioterapia. Nádor sa ale nesmie šíriť ani do drobných ciev semenníka.

Rádioterapia

V skorších štádiách, kedy je ešte stále nádor ohraničený, sa môže voliť aj radiačná terapia. Najčastejšie ide o formu ožarovania len príslušného semenníka, druhý sa zakryje špeciálnym štítom. Táto terapia sa využíva u mužov s typom nádoru zvaným seminóm a vo vekovej kategórii nad 40 rokov. V prípade rozšírenia sa môže viesť aj v okolí stavcov.

Chemoterapia

V prípade vyššieho štádia rakoviny sa už volí chemoterapia a to v trojtýždňových cykloch. Podľa formy a rozšírenia ide o jeden alebo dva trojtýždňové cykly, počas ktorých sa podávajú chemoterapeutiká v nemocnici priamo do žily. Ak ide o opakovaný nádor, môžu byť tieto cykly aj tri či štyri.

Cieľom chemoterapie je buď zastaviť rast rakovinových buniek a ich ďalšie rozširovanie, kedy sa využíva v súbehu s chirurgickým odstránením nádorových ložísk, alebo môže pôsobiť aj priamo na usmrtenie rakovinových buniek. Chemoterapia sa môže niekedy voliť aj skôr, napríklad v prvom štádiu sa aplikujú látky aj s obsahom platiny.

Chirurgické odstránenie

Operatívne odstránenie postihnutých oblastí v semenníku alebo aj celého semenníku predstavuje z hľadiska návratu rakoviny najlepšiu voľbu. Najčastejšie sa odstraňuje celý semenník vrátane nadsemenníka a semenného povrazca. V prípade rozšírenia rakoviny sa odstraňujú tiež príbuzné lymfatické uzliny.

Najčastejšie sa odstraňujú lymfatické uzliny z oblasti krížov a brucha, pri najnovších postupoch dokonca ani nie celé, ale iba jedna časť lymfatických uzlín. Zároveň sa pri operácii odoberá tkanivo aj z druhého semenníka pre vylúčenie jeho napadnutia rakovinou. Zákrok sa vykonáva pri celkovej anestézii.

Časté otázky o rakovine semenníkov

Časté otázky o rakovine semenníkov Prejdime teraz k otázkam a dotazom, ktoré zaujímajú mužov v súvislosti s rakovinou semenníkov najviac. Prešiel som niekoľko diskusných príspevkov a viacero internetových fór s cieľom nájsť otázky, ktoré sa pýtate najviac. Tu sú, aj s mojimi odpoveďami na ne:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ako vplýva karcinóm semenníkov na plodnosť?

Zásadne, no veľa závisí od formy a rozšírenia rakoviny. Pri odstránení jedného semenníka ešte dokáže byť plodnosť zachovaná, 70 % mužov ešte môže splodiť dieťa. Pokiaľ ale treba odstrániť obidva semenníky, je nutné si dať radšej spermie vopred zamraziť.

Aká je úspešnosť liečby karcinómu semenníkov a od čoho to závisí?

Najdôležitejším faktorom je jednoznačne miera rozšírenia ochorenia, takže úspešnosť liečby sa zvyšuje s rýchlejším odhalením rakoviny. Ak podchytíte rakovinu v prvom štádiu, môže byť úspešnosť liečby až 100 %. Vo vyšších štádiách je to na úrovni zhruba 60 %.

Je nejaké riziko, že sa po vyliečení rakovina znova môže vrátiť?

Bohužiaľ, áno, ak ste už aj v minulosti rakovinu semenníka absolvovali a vyliečili ste sa, hrozí opätovné riziko vzniku karcinómu. Pravdepodobnosť vrátenia ochorenia je od 1 do 30 % a preto treba počas ďalších 5 rokov absolvovať pravidelné preventívne kontroly.

Treba počítať pri liečbe s nejakými vedľajšími účinkami?

Bohužiaľ áno, hlavne ak ide o liečbu vo forme rádioterapie a chemoterapie. V prvom prípade sa vyskytujú najčastejšie nevoľnosť, únava a zvýšená citlivosť pokožky. V druhom prípade je to podobné, ide najmä o únavu, zvracanie, stratu vlasov či tvorbu modrín.

Dá sa nejakým spôsobom nahradiť odstránený semenník?

Áno, pokiaľ o to máte záujem a muselo prísť k odstráneniu celého semenníka z mieška, používajú sa špeciálne silikónové testikulárne implantáty. Tie sú dostupné v dvoch veľkostiach, no niektorí muži môžu mať problém s ich tvarom či konzistenciou.

Ako na samovyšetrenie semenníkov

Ako na samovyšetrenie semenníkov Nakoľko najlepšou prevenciou je pravidelné vyšetrenie semenníkov pohmatom, rozhodol som sa venovať na záver ešte tejto časti trocha viac detailne. Ako som už povedal, vyšetrenie je najlepšie robiť po kúpeli alebo po sprchovaní, vtedy ľahšie nahmatáte hrčku.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Vyšetrenie robte na jednom a potom na druhom semenníku:

 • Najlepšie je postaviť sa, uvoľniť a rukou prehmatať semenník zdola nahor a zo strany na stranu, pričom pohmat musí byť jemný a bez stláčania, aby ste narazili na hrčku

Okrem prehmatania semenníkov jednotlivo ich skúste aj porovnať, dostanete tak lepší obraz o tom, či sú rovnako veľké a či máte rovnaký pocit na pohmat. Pri vyšetrení však nemusíte cítiť len hrčku, akýkoľvek neprirodzený útvar, bolestivosť, citlivosť či problém s váhou semenníka môže znamenať už prvé problémové príznaky.

INTENZITA OPAKOVANIA ZÁVISÍ OD RIZIKA

To, či je lepšie vykonávať vyšetrenie pohmatom raz za mesiac alebo raz za dva týždne, by malo závisieť najmä od toho, aké rizikové faktory u vás sú prítomné. Ak sa napríklad rakovina objavila u niekoho v rodine, určite by ste mali kontrolovať semenníky častejšie.

Prípravky, ktoré som vyskúšal na podporu plodnosti a sú bez receptu

Prípravky, ktoré som vyskúšal na podporu plodnosti a sú bez receptu Pokiaľ sa u vás na základe vyšetrenia napokon nepotvrdila rakovina semenníkov, ale napríklad iba ich menší zápal a vyliečili ste sa, nemali by ste zabúdať ani na prirodzenú podporu plodnosti pomocou prírodných prostriedkov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tie môžu mať formu čajov, ale aj modernejšiu podobu tabliet a prášku:

 • Najčastejšie sú tieto prípravky založené na kombinácii rastlinných afrodiziak v podobe extraktov a výťažkov, niektoré značky sa zas viac spoliehajú na vitamíny a minerály

Cieľom pôsobenia týchto prípravkov je zlepšenie stavu semenníkov a podpora ich prirodzenej činnosti. Tomu sú prispôsobené aj účinné látky, ktoré môžu stimulovať tiež aj prirodzenú tvorbu testosterónu, niektoré prípravky zas pôsobia aj na oblasť stoporenia a ejakulácie. Spoločnou črtou je, že neobsahujú žiadne syntetické účinné zložky.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

S prípravkami sa spája navyše viacero výhod:

prípravky môžu mať viacero foriem, či už tabliet alebo prášku rozpustného vo vode, viete si teda vybrať, čo vám vyhovuje najviac
problém nie je ani s kúpou, tá nie je viazaná na predpis, navyše, okrem lekárni si môžete niektoré značky kúpiť aj online z oficiálnych eshopov ich výrobcov
veľkým plusom je minimálny výskyt nežiaducich účinkov alebo vedľajších efektov, čo má priamy súvis s čisto prírodným a prirodzeným zložením
užívanie prípravkov môže byť dlhodobé, dokonca sa to aj odporúča, ja sám som pri jednej značke zostal aj 3 či 4 mesiace a osvedčilo sa mi to

Samozrejme, nie všetky prípravky účinkujú rovnako. Niektoré sú v praxi lepšie, najmä ak majú vyššiu koncentráciu dôležitých účinných látok, iné zas majú účinky slabšie.

Tu sú všetky prípravky, ktoré som skúsil a pomohli mi:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

1 Hodnotenie

Dobrý deň nad semenníkmom mi narástla malá pevná gulička a chcel by som sa spýtať o čo sa jedná?

Richard píše 29 augusta 2019 o 20:55

Mal by si s tyn ist k urologovi.
Ja som si tiež nahmatal hrčku a bola to rakovina semenika.

Tomáš píše 20 septembra 2019 o 07:55

Dobry mne operovali pruh v slabinah, po operacii mi opuch semennika neustupil a diagnostikovali hydrokelu, ktoru mi zoperovali ale po otvoreni bol semennik zmodrali. Tvrdia ze ho nedokrvuje poriadne, asi nasledok operacie pruhu. Rakovina to asi nebude ci?

Pali píše 28 apríla 2021 o 14:27

Pridať komentár