Semenovody – chámovody

Semenovody, niekedy nazývané aj chámovody, patria medzi na prvý pohľad nedôležitú súčasť pohlavnej sústavy, no z hľadiska plodnosti majú nezastupiteľnú úlohu. Ide totiž o párový orgán spájajúci nadsemenníky a močovú trubicu. Cez semenovody sa do ejakulátu dostávajú spermie dozreté práve v nadsemenníkoch.

Podobne ako iné orgány a časti mužskej pohlavnej sústavy, aj chámovody môže postretnúť viacero problémoch a porúch. Vyskytnúť sa môže bolesť či zápal, ak sú semenovody upchané, tak ničím výnimočným nie je ani ich zdurenie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Väčšina problémov súvisí aj s inými časťami pohlavnej či močovej sústavy. Niekedy ide dokonca o sekundárny efekt nejakej pohlavne prenosnej choroby, napríklad ak ide o chlamýdiové alebo bakteriálne infekcie, ktoré sa sem dostali z inej časti pohlavnej sústavy.

Čo sú semenovody – chámovody

Čo sú semenovody - chámovody Semenovody sú menej viditeľnou a menej známou súčasťou mužskej reprodukčnej sústavy. Ide v podstate o trubice, ktoré prepájajú nadsemenníky s močovou trubicou, zároveň však vedú aj cez prostatu, takže sú zodpovedné aj za jej využitie v reprodukčnom procese.

 • Semenovody, čiže chámovody, sú párovým orgánom trubicového tvaru s tuhou stenou tvorenou hladkou svalovinou a špeciálnym sekrečným epitelom
 • Semenovod nadväzuje na chvost nadsemenníka a pokračuje smerom nahor do panvy, kde sa stočí do pohlavného údu a končí v ejakulačnom vývode močovej trubici
 • Semenovod vedie od každého nadsemenníka a je možné ho čiastočne aj nahmatať

Hlavnou funkciou semenovodu je vytvoriť prepojenie medzi nadsemenníkmi a močovou trubicou z dôvodu primiešania semena do ejakulátu. Práve zo semenníkov sa spermie dostanú do nadsemenníkov, kde dozrejú, aby sa vplyvom sťahov svalstva počas sexuálneho vyvrcholenia dostali cez chámovody až do ejakulátu a von z pohlavného údu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú jednotlivé časti chámovodu:

na úvod sa chámovod pripája na nadsemenník, odkiaľ sa dostáva po zadnom okraji smerom do brušnej dutiny, kde sa stáva semenným povrazcom
pri vchodu do malej panvy sa semenovod stočí k zadnej strane močového mechúra a prebieha okolo semenných vačkov a s ich vývodmi sa neskôr spojí do kanálika
tento kanálik vzápätí prechádza aj okolo prostaty, kde sa zmieša semeno spoločne so zvyšnou časťou ejakulátu a celý chámovod ústi v koncovej časti močovej trubice

Semenovody sú mimoriadne dôležitou súčasťou pohlavnej sústavy z hľadiska plodnosti a preto problémy s nimi vážne zasahujú do potencie muža. Vzhľadom na ich blízkosť a prepojenosť s pohlavnou aj močovou sústavou sú veľmi zraniteľné najmä v dôsledku prechodu rôznych infekcií z týchto dvoch systémov.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Na záver by som rád pridal aj niektoré zaujímavosti:

u bežného muža je chámovod dlhý zhruba až 40 cm a široký okolo 3 až 4 mm, pričom dĺžka chámovodov je zapríčinená jeho stáčaním cez panvu
vďaka tomu, že vnútro semenovodov je tvorené špirálovitou hladkou svalovinou, dochádza jej zmršťovaním k nasávaniu a vystrekovaniu spermií až do močovej trubici
problém v koncovej časti semenovodu môže byť príčinou nielen neplodnosti, čiže nedostatku spermií, ale aj tzv. suchého orgazmu, kedy ejakulát nevystrekne von

VAZEKTÓMIA

Pri téme semenovodov mi nedá nespomenúť zákrok zvaný vazektómia, čo je sterilizácia muža. Tento zákrok sa vykonáva prerušením spojenia medzi nadsemenníkmi a močovou trubicou a podviazaním oboch prerušených koncov. Väčšinou ide o nezvratný zákrok, nakoľko obnovenie spojenia a teda aj plodnosti je už komplikované.

Príznaky spojené so semenovodmi a čo môžu znamenať

Príznaky spojené so semenovodmi a čo môžu znamenať Pokiaľ ide o problémy súvisiace s chámovodmi, väčšinou im predchádza niekoľko typov príznakov. Tie môžu byť zistiteľné samovoľne, ako napríklad bolesť, alebo až na základe lekárskej diagnostiky. V oboch prípadoch však platí, že veľakrát tieto symptómy poukazujú nielen na poruchu a ochorenie priamo v semenovodoch, ale aj v inej časti pohlavnej sústavy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú najdôležitejšie a najčastejšie symptómy:

Citlivosť a bolesť semenovodov: Bolestivosť alebo väčšia citlivosť v chámovode môže byť spôsobená viacerými problémami v ňom aj mimo neho. Môže sa jednať o zápal chámovodu alebo nadsemenníka, rovnako tak o varikokélu, čiže zmnoženie žíl smerujúcich do semenníka. Rovnako tak môže ísť o jeden z príznakov torzie semenníka, čo sa prejaví aj jeho bolesťou.

Zdurelé semenovody: Druhým symptómom, ktorý sa môže vyskytovať a je veľmi nepríjemný, je zdurenie chámovodov. Aj tento príznak môže poukazovať napríklad na zmnoženie žíl, prípadne na zápal, ktorý spôsobí miestny opuch. Takýto zápal môže súvisieť so zápalom nadsemenníka, môže však mať aj pôvod v poranení steny chámovodu.

Upchaté semenovody: Upchatie chámovodov znamená obvykle symptóm pre neliečený zápal alebo infekciu, prípadne pre problém spôsobený nejakým vnútorným fyziologickým a invazívnym faktorom. Dôsledkom upchatia semenovodov je strata plodnosti u muža, nakoľko spermie sa nemôžu zmiešať s ejakulátom a nedostanú sa mimo telo.

Zapálené semenovody: Zápal semenovodu sa prejavuje najčastejšie jeho zdurením alebo inou fyziologickou zmenou, ktorá môže byť zistiteľná buď palpačným alebo ultrazvukovým vyšetrením. Zápal býva najčastejšie dôsledkom infekcie, ktorá sa sem dostala z inej časti pohlavnej sústavy. Ak sa zápal nelieči, môže prísť aj k jeho nepriechodnosti.

Hrčka na semenovodoch: Ak si muž sám, prípadne lekár v rámci fyziologického palpačného vyšetrenia, nahmatá v oblasti semenovodov hrčku, môže sa jednať o príznak cysty alebo nádoru v jeho blízkosti. Najčastejšie ide buď o samostatnú cystu postihujúcu konkrétny chámovod, prípadne o nádor, ktorý sem prenikol z oblasti nadsemenníkov.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené so semenovodmi a semenníkmi

Poruchy, problémy a ochorenia spojené so semenovodmi a semenníkmi Ako vidno už z vyššie spomínaných príznakov a symptómov, nie všetko, čo sa na chámovode prejaví, s ním aj priamo súvisí. Preto som sa rozhodol pri prehľade najčastejších porúch, ochorení a problémov zahrnúť do zoznamu tiež choroby spojené s inými časťami pohlavnej sústavy, ktoré sa semenovodu dotýkajú menej priamo alebo nepriamo.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tieto situácie a problémy vyžadujú najviac pozornosti:

Infekcie semenovodov: Jedným z typických problémov je zápal semenovodov. Najčastejšie má infekčný charakter, pričom k infekcii dochádza buď prenosom z močových ciest, z nadsemenníkov alebo výnimočnejšie z prostaty. Niekedy môže zápal vzniknúť aj neinfekčne, napríklad poškodením steny úrazom či pri operácií semenníkov.

Nádory a cysty semenovodov: Semenovody môžu v zriedkavejších prípadoch postihnúť aj fyziologické zmeny zapríčinené inými útvarmi. V ich blízkosti sa môžu vyskytnúť cysty alebo nádory, najmä pochádzajúce z nadsemenníkov. Dôsledkom je vyššia citlivosť semenovodov a v niektorých prípadoch môže prísť aj k obmedzeniu ich priepustnosti.

Pohlavne prenosné ochorenia a iné infekcie: Problémy s chámovodom, najmä jeho bolestivosť a zápal, môžu byť spôsobené aj pohlavne prenosnými ochoreniami. Typicky sa takto prejavujú chlamýdiové infekcie. Druhou možnosťou je infekcia zo zápalu príušných žliaz, ktorá môže dokonca spôsobiť tiež deštrukciu semenotvorných kanálikov.

Torzia semenníka: Jedným z problémov, ktoré sa môžu prejaviť aj bolesťou v oblasti chámovodu, je torzácia semenníka. Ide o stav, kedy príde k fyziologickému pretočeniu semenníka, pričom typickým príznakom je najmä jeho bolesť a vyššia citlivosť. Tento problém nastáva najčastejšie počas dospievania a musí sa riešiť len operačnou cestou.

Varikokéla: Druhým častým ochorením semenníkov, ktoré sa prejavuje aj na semenovodoch, je varikokéla. Ide o zmnoženie žíl, ktoré sa podobá na kŕčové žily, pričom tieto žily sa nachádzajú práve v okolí semenovodov. Ak príde k ich veľmi intenzívnemu zmnoženiu a zhrubnutiu, môže sa to prejaviť okrem iného aj zdurením a bolestivosťou chámovodu.

Vrodené poruchy a problémy semenovodov: Ak ide o vrodené ochorenia a poruchy súvisiace so semenovodmi, tu najčastejšie nastávajú fyziologické deformácie spôsobujúce horšiu priechodnosť alebo úplnú nepriechodnosť, prípadne dokonca aj úplná absencia chámovodov. Vyskytovať sa môžu aj rozličné vrodené cystické fibrózy a abnormality.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

LEN LEKÁRSKA DIAGNOSTIKA

Akékoľvek problémy spojené so semenovodmi alebo inými súčasťami pohlavnej sústavy musí diagnostikovať jedine lekár, čo platí najmä o tých najvážnejších ochoreniach. Nikdy sa nespoliehajte len na samovyšetrenie a už vôbec neužívajte lieky na predpis samovoľne.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu semenovodov a semenníkov

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu semenovodov a semenníkov Mne osobne sa pri akejkoľvek podpory funkcie alebo stavu pohlavnej sústavy najlepšie osvedčili čo najviac prirodzené spôsoby. Nehovorím, že ide o nejakú 100 % prevenciu alebo ochranu pred všetkými problémami, ale môžem povedať, že takýto vplyv je nezanedbateľný.

 • V prvom rade odporúčam zmeniť životný štýl a životosprávu a vyhýbať sa negatívnym faktorom, v druhom rade je dobré podporiť pohlavnú sústavu aj cez rôzne stimulanty

Nevyhnutným predpokladom správnej funkcie semenovodov je udržiavanie ich priechodnosti a udržiavanie zdravého stavu semenníkov a nadsemenníkov. Pamätať treba aj na preventívne vyhýbanie sa rôznym infekciám a zápalom v týchto orgánoch, rovnako tak aj infekciám a zápalom v močovej sústave, odkiaľ je veľmi častý ich prienik práve do semenovodov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Na podporu plodnosti celkovo aj na podporu semenovodov a semenníkov odporúčam:

dávať si pozor na rizikové faktory spôsobujúce zápaly a infekcie močových ciest
používať prezervatívy pri častejšom striedaní partneriek, nakoľko jedine takáto priama ochrana pôsobí preventívne aj voči pohlavne prenosným ochoreniam
obmedziť alkohol, fajčenie, kofeín, korenie a iné jedlá a nápoje, ktoré môžu podráždiť pohlavnú sústavu, semenníky, nadsemenníky alebo aj prostatu
snažiť sa stravovať zdravo, dôležitý je prísun ovocia a zeleniny, ktoré udržujú v poriadku aj cievy a pôsobia pozitívne na pohlavnú sústavu
pozor si treba dávať na rôzne zranenia a úrazy semenníkov priamo a mieška celkovo
nezaťažujte intímnu oblasť nadmerným tlakom, napríklad bicyklovaním, ale ani prehrievaním, čiže pozor na spodnú bielizeň alebo vyhrievanie sedačiek v aute
na podporu plodnosti sa mi veľmi osvedčili aj rôzne prírodné stimulačné prostriedky, najmä rôzne rastliny z kategórie prírodných afrodiziak, ktoré sa dajú kúpiť aj ako čaje, no už aj v modernej forme tabliet

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o semenovodoch a semenníkoch

Najčastejšie otázky o semenovodoch a semenníkoch Muži sa príliš často čisto len o semenovody až tak nezaujímajú, pochopiteľne, až do momentu ich problémov. Keď som si pozrel niektoré internetové diskusia a fóra, muži sa o túto časť pohlavnej sústavy začali zaujímať až vtedy, ak boli viditeľné niektoré veľmi nepríjemné symptómy. Inak svoje otázky smerovali skôr na semenníky. Tu sú tie najčastejšie:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Môže nepriechodnosť semenovodov spôsobiť sterilitu?

Áno, môže, dokonca väčšinou aj spôsobuje. Ak je však dôvodom napríklad nejaká infekcia, ide len o dočasný stav. Navyše, moderná medicína už vie aj nepriechodnosť semenovodov riešiť cez asistovanú formu reprodukcie, musí však fungovať tvorba a dozrievanie spermií.

Súvisí spolu stav semenníkov, nadsemenníkov a chámovodov?

Áno, súvisí. Chámovody, čiže semenovody, sú totiž ovplyvnené aj stavom nadsemenníkov či semenníkov. Najčastejšie to vidno v prípade niektorých infekcií, ktoré môžu prejsť z močovej sústavy do semenníkov a nadsemenníkov a odtiaľ sa rozšíria aj do semenovodov.

Akým spôsobom sa robí vyšetrenie semenovodov?

Najčastejšie ide o dva spôsoby diagnostiky a to fyziologicky a zobrazovacími metódami. Prvým spôsobom sa myslí pohmatové vyšetrenie, ktoré sa robí v ľahu a zisťuje sa ním zdurenie alebo prítomnosť cysty. Druhým spôsobom je použitie ultrazvuku.

Ovplyvňuje varikokéla, ochorenie týkajúce sa semenníkov, aj chámovody?

Čiastočne áno, nakoľko toto zmnoženie žíl sa odohráva práve v oblasti semenovodov. Nedočítal som sa však v žiadnej odbornej literatúre nič o tom, že by tento stav žíl mohol napríklad znepriechodniť semenovody, môže však spôsobiť ich bolesť a vyššiu citlivosť.

Môže si muž vykonať aj samovyšetrenie semenovodu?

Áno, avšak v praxi to neodporúčam. Ak by ste totiž aj nahmatali semenovod, príliš vám to nepomôže. Fyziologické palpačné vyšetrenie totiž musí vykonať jedine odborník, navyše, bez ultrazvukového vyšetrenia nie je možné na 100 % potvrdiť ani vyvrátiť žiadnu diagnózu.

Ako fungujú tabletky na podporu plodnosti a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu plodnosti a prečo ich odporúčam Okrem udržiavania semenníkov a semenovodov v zdravom stave odporúčam podporiť plodnosť aj prostredníctvom prírodných stimulantov. Ide o rastliny s povzbudzujúcim účinkom najmä na spermatogenézu, ktoré sa využívajú už stáročia.

Nemusíte si z nich ale už robiť žiadne čaje či odvary, existujú aj ako tabletky:

 • Tieto prípravky sú určené na prirodzené stimulovanie jednak spermatogenézy, ale zároveň aj libida, nakoľko obsahujú látky povzbudzujúce tvorbu testosterónu priamo v tele

V účinných látkach sú základom rastlinné extrakty, najmä rastlín typu Maca alebo Tribulus Terrestris, ktoré patria medzi prírodné afrodiziaka. Tie sú doplnené o minerály, napríklad Zinok a ďalšie, ktoré tiež podporujú plodnosť. Bežnou súčasťou sú aj vitamíny, napríklad vitamín B9 a vitamín C, čo je známy antioxidant pôsobiaci proti predčasnému starnutiu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

S tabletkami sa spája viacero nezanedbateľných výhod:

prvou je jednoduché užívanie a dávkovanie, nakoľko tabletky sa užívajú perorálne v presnej dennej dávke a nemusíte riešiť zložitú prípravu ako pri čajoch
druhou je súvis so zložením, pretože vďaka čisto rastlinnému a prírodnému zloženiu sú tabletky bez predpisu a pôsobia veľmi prirodzene na celý pohlavný systém
so zložením súvisí aj tretia výhoda a to možnosť dlhodobého užívania bez výskytu nejakých vážnejších vedľajších efektov alebo nežiaducich účinkov

Veľkou výhodou je aj pomer ceny a kvality. Aj v prípade tých najlepších značiek sa cena za deň užívania pohybuje rádovo niečo medzi 1 a 2 € za deň, čo je aj z dlhodobého dávkovania prijateľná cena. Samozrejme, nejde o žiaden zázračný prútik, ale o podporné prípravky.

VPLYV NA CELÚ POHLAVNÚ SÚSTAVU

Tabletky pôsobia primárne na spermatogenézu a na podporu hladiny testosterónu, no vďaka širokému zloženiu majú zároveň účinky aj na potenciu či erekciu. Neplatí to samozrejme o všetkých značkách, záleží od toho, akému spôsobu pôsobenia dáte prednosť.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Prípravkov určených pre mužov je pomerne veľa, v tejto oblasti sa posledné roky zo značkami rôznych tabliet akoby roztrhlo vrece. To so sebou prináša veľké možnosti pri výbere, no zároveň platí aj to, že zďaleka nie všetky prípravky na trhu sú dostatočne kvalitné. Niektoré sa snažia nalákať len na nízku cenu bez ohľadu na výsledky v praxi.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ako ich však rozoznať od kvalitných produktov, ktoré naozaj stoja za skúšku? V prvom rade, nepozerajte len na sľubované účinky. Overte si zloženie, látky musia byť kvalitné a v dobrej koncentrácii. V druhom rade treba pozerať na skúsenosti. Toto sú napríklad moje:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

3 Hodnotení