Slovník

Zobraziť viac

So sexualitou, kvalitou sexuálneho života, udržaním pohlavného zdravia a vlastne so všetkým, čo sa točí okolo sexu a milovania, sa spája veľmi veľké množstvo tém a pojmov. Nakoľko je mojim cieľom sa v tomto blogu dotknúť aspoň v základe čo najširšieho množstva oblastí, rozhodol som sa pripraviť slovník najčastejších tém spojených so sexualitou.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pozrel som sa preto tak na dôležité pojmy súvisiace priamo so sexuálnym stykom, ako aj na témy, ktoré na prvý pohľad súvisia so sexom a milovaním len okrajovo. Keď som ich však začal skúmať do väčších detailov, zistil som, že sú s pohlavným životom spojené veľmi úzko.

Výsledkom je prehľad nasledujúcich tém a pojmov, ktoré som zaradil do slovníka a snažil sa ich bližšie rozobrať. Pozrieme sa tak na mnohé aspekty týkajúce sa čisto mužského, ale aj čisto ženského sexuálneho života. Verím, že sa dozviete mnoho zaujímavých informácií.

Ejakulácia

Ejakulácia Pojem ejakulácia sa priamo spája s pohlavným stykom a ide v podstate o výstrek semena von z pohlavného údu. Tento stav je výsledkom sexuálneho dráždenia a je to nevyhnutný predpoklad mužskej plodnosti. V prípade, že nenastanú problémy, muži si ju príliš nevšímajú.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ejakulácia je výron semena spôsobený dosiahnutím sexuálneho vyvrcholenia, ktorému predchádza sexuálna stimulácia a dráždenie spôsobujúce sexuálne vzrušenie

Samotný proces ejakulácie má viacero častí a ovplyvňujú ho mnohé faktory:

na úvod je dôležitá dostatočná sexuálna stimulácia, najmä priama a najmä pohlavného údu, ktorý predstavuje dôležitú mužskú erotogénnu zónu
nevyhnutným predpokladom je aj správna funkčnosť celého mechanizmu erekcie
k ejakulácii dochádza vplyvom svalových kontrakcií, ktoré spôsobia vypudenie, či skôr výstrek, semena von cez močovú rúru, súčasne s uzavretím semenných kanálikov
po ejakulácii príde k uvoľneniu svalstva, no prvých pár minút je ešte penis trocha citlivejší, muž však môže do 15 minút ejakulovať znova

Túto tému som prebral detailnejšie vrátane možných problémov, ochorení či porúch, rovnako tak z pohľadu ďalších faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, nech sa páči, tu je komplexný text o ejakulácii. Zároveň v ňom spomínam aj prírodné prípravky na oddialenie predčasnej ejakulácie.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ejakulát

Ejakulát S ejakuláciou veľmi úzko súvisí aj ejakulát, niekedy laicky nazývaný semeno. Ide o produkt semenných žliaz obsahujúci aj sekrét z prostaty, samozrejme, hlavne obsahujúci spermie. Ejakulát sa dostáva z pohlavnej sústavy von cez penis a to práve procesom ejakulácie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ejakulát, čiže semeno, je tvorené spermiami, semenálnou plazmou a prostatickým sekrétom, pričom  hľadiska objemu majú najmenšie zastúpenie práve spermie

Pokiaľ ide o vznik semena a proces, akým sa dostáva von, je tu viacero faktorov:

v prvom rade ide o činnosť semenníkov, ktoré pomocou procesu spermiogenézy produkujú spermie, čiže mužské pohlavné bunky, ktoré sú tiež v ejakuláte
objemovo dôležitejšou časťou je prostatický sekrét, ktorý je výsledkom činnosti prostaty, čo je žľaza veľmi často podliehajúca zväčšeniu v dôsledku veku
ejakulát tvorí aj výlučok semenných žliaz, nazývaný aj semenná plazma
semeno sa dostáva von z penisu cez močovú rúru a to procesom ejakulácie, ktorý je vyvolaný sexuálnou stimuláciou, vzrušením a orgazmom

Pokiaľ by vás zaujímalo, aké problémy či poruchy môžu nastať v súvislosti s procesom tvorby semena a jeho vypudenia von z pohlavnej sústavy, dozviete sa to bližšie v mojom špeciálnom texte o ejakuláte a semene. Nájdete v ňom tiež aj rady, ako podporiť spermatogenézu, vrátane prírodných prípravkov.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Erekcia

Erekcia Pojem, ktorý je pre mužov zrejme ten úplne najdôležitejší na svete, to je erekcia, nazývaná tiež aj stoporenie. Bez erekcie nemôže prísť k pohlavnému styku, ide o určujúci element úspechu či zlyhania pri sexuálnom styku. Ovplyvňuje ju viacero faktorov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Stoporenie, čiže erekcia, je jednoducho povedané nahrnutie krvi do penisu, konkrétne do toporivých telies, vďaka čomu príde k vzpriameniu a stuhnutiu penisu

Úspešnosť dosiahnutia erekcie závisí od funkčnosti mechanizmu:

v prvom rade musí prísť k roztiahnutiu ciev vyživujúcich penis, na čo má vplyv oxid dusnatý, ktorá uvoľní hladkú svalovinu ciev a zvýši prietok krvi
v druhom rade je dôležitá funkčnosť toporivých telies, do ktorých sa krv nahrnie a v ktorých musí zostať, aby mohlo prísť k stoporeniu a vzpriameniu penisu
zároveň nesmú byť prítomné žiadne anomálie alebo deformácie spojené so svalstvom alebo väzivom penisu či jeho uzdičkou, ktoré by bránili vzpriameniu penisu
uvedený mechanizmus funguje na základe sexuálnej stimulácie a vzrušenia

Okrem vzniku erekcie je dôležité aj jej udržanie v dostatočne dlhom čase a tiež maximálne možné prekrvenie, ktoré ovplyvňuje napríklad aj veľkosť penisu počas stoporenia. O tomto všetkom sa dočítate bližšie v mojom článku o erekcii, kde nájdete aj prehľad prípravkov rastlinného typu podporujúcich zdravé stoporenie.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Erotická masáž

Erotická masáž Sexuálny život nie je len o nejakom priamom dráždení či pohlavnom styku, ale aj o predohre alebo stupňovaní vzrušenia. Práve za týmto účelom odporúčam vyskúšať rôzne masáže a dotyky. Vôbec nemusíte byť profesionálmi, aby ste dopriali partnerovi zážitok.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Zrejme najrozšírenejšie formy erotických masáží sú tantrické a nuru masáže, ktoré už prenikajú aj do profesionálnych masérskych salónov a profesionálnych služieb

Masáže môžu byť sústredné na viacero erotogénnych miest na tele:

u mužov sa najčastejšie jedná o oblasť v okolí penisu, pokiaľ ide o samotný penis, najcitlivejšie sú uzdička a žaluď, ktoré sa môžu masírovať samostatne
v prípade žien je obdobne najlepšou erotogénnou zónou oblasť pošvy a jej vonkajšieho okolia, špeciálnu pozornosť možno venovať klitorisu a bodu G
medzi ďalšie oblasti s vysokou citlivosťou na masáž patria u mužov hrádza a prostata, u žien tiež hrádza, ale najmä poprsie a okolie prsníkov
ďalšími zaujímavými bodmi sú krk, šija, chodidlá alebo stehná

Podľa konkrétneho typu masáže sa môže priebeh a cieľ masírovania značne líšiť. Kým tantrické masáže sú zamerané na vnútorné vzrušenie, nuru masáže chcú dosiahnuť orgazmus hlavne navonok. Viac sa dočítate v detailnej téme erotická masáž, kde nájdete aj príklady prípravkov určených na podporu vzrušivosti.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Libido

Libido Z pohľadu kvality sexuálneho života, nielen priamo sexuálneho styku, je veľmi dôležitým pojmom libido. Synonymá k tomuto pojmu sú napríklad sexuálny apetít alebo chuť na sex. Problémy s libidom sa najviditeľnejšie odrazia preto práve na nižšej chuti na sex.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Libido je biologicky prirodzený pohlavný pud, ktorý predstavuje túžbu po párení, zachovaní potomstva, no najmä túžbu po sexuálnom kontakte a pohlavnom styku

Na libido majú vplyv viaceré vonkajšie aj vnútorné faktory:

v prvom rade je to hladina hormónov, u mužov najmä hladina testosterónu, u žien zas ide o rovnováhu troch hormónov a to estrogén, progesterón a prolaktín
veľký vplyv na libido má aj fyzická a psychická vitalita, čiže negatívne faktory sú prepracovanosť, vyčerpanosť, stres, nervozita alebo depresívne stavy
problémom môžu byť aj niektoré lieky pôsobiace na hormonálnu hladinu, typicky ide v prípade žien o hormonálnu antikoncepciu pôsobiacu najmä na estrogény
medzi faktory treba prirátať aj vplyv životosprávy a životného štýlu

Chceli by ste vedieť niečo viac o tom, ako sexuálny apetít funguje, ako je možné ho ovplyvniť, ale aj to, aké problémy s ním nastávajú? Potom vám dávam do pozornosti moju komplexnú tému o libide, kde som zodpovedal všetky tieto otázky a aj ďalšie. Tiež som tam spomenul prírodné stimulanty na jeho podporu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Masturbácia

Masturbácia Súčasťou prirodzenej sexuality je nielen pohlavný styk s iným jedincom, ale aj sebaukájanie, čiže masturbácia. Jedná sa o činnosť, ktorá bola v minulosti doslova „tabu“ a považovala sa za nezdravú, ale presne opak je pravdou. Dnešná veda berie masturbáciu prirodzene.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Masturbácia spočíva v sexuálnom dráždení a stimulácií vlastných erotogénnych zón, pričom najčastejšie ide o dráždenie rukami či nejakou erotickou pomôckou

Podľa pohlaví sa pri masturbácií stimulujú iné erotogénne body:

u mužov sa masturbácia vykonáva prakticky vždy len stimuláciou penisu a jeho erotogénnych bodov po celej dĺžke, prípadne len na žaludi a uzdičke
niektorí muži si môžu pomôcť aj vonkajšou stimuláciou prostaty a hrádze
u žien je zas masturbácia primárne zameraná na pošvu, najmä ak ide o jej vonkajšiu časť nazvanú klitoris, ktorá je bohato nervovo a cievne zásobená
ak ženy používajú aj nejaké vibrátory či dilda, môžu s ich pomocou masturbovať aj vo vnútri pošvy, kde zas môžu stimulovať špeciálny bod G, ktorý zvyšuje vzrušenie

Masturbácia môže mať viacero pozitív. U mužov môže zlepšiť spermatogenézu vďaka častejšej ejakulácii, u žien zas vzrušivosť a sexuálny apetít. Prospieva tiež na odbúranie nahromadenej sexuálnej energii, ako o tom píšem aj v samostatnom texte o masturbácii. Spomínam v ňom aj prípravky na libido.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Menštruácia

Menštruácia Súčasťou bežného života u žien je aj menštruácia, čiže menzes. Navonok ide o pravidelné mesačné krvácanie, ktoré má súvislosť s ovulačným a menštruačným cyklom. Menzes je prirodzený a jeho prítomnosť signalizuje u ženy plodnosť a fungovanie pohlavnej sústavy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Menštruačný cyklus trvá najčastejšie 28 dní s možnou 3 až 5 dňovou odchýlkou, pričom samotná menštruácia vzniká pri odlupovaní sliznice maternice a súvisí s ovuláciou

V prípade, ak u ženy menštruácia nenastane, má to zvyčajne tieto príčiny:

tehotenstvo, čo je jediná prirodzená príčina zastavenia menštruácie a to z dôvodu, že na maternici sa uhniezdi vajíčko, takže sa nevylúči žiadna jej sliznica
hormonálne problémy, najčastejšie problém so štítnou žľazou alebo narušenie hormonálnej rovnováhy medzi estrogénom, progesterónom a prolaktínom
ochorenie týkajúce sa pohlavnej sústavy alebo celého tela, najčastejšie sa jedná o nejaký zápal alebo infekciu, prípadne o následok vyčerpania organizmu
rovnako tak niektoré druhy liekov ovplyvňujú menzes

S menštruačným cyklom súvisí najmä hladina estrogénu a u niektorých žien je tento cyklus sprevádzaný aj niektorými problémovými príznakmi a symptómami. Viac informácii na túto tému sa dozviete z môjho komplexného textu o menštruácii. Nájdete v ňom aj niekoľko tipov na prírodné prípravky určené pre ženy.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Orgazmus

Orgazmus Dôležitou témou v mojom sexuologickom slovníku je orgazmus, čiže sexuálne vyvrcholenie. Za týmto pojmom sa skrýva cieľ v podstate každého pohlavného či sexuálneho styku. Dosiahnuť orgazmus znamená zažiť maximálne možné vzrušenie a to aj po mentálnej stránke.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Orgazmus je vyvrcholením pohlavnej rozkoše, pričom sa jedná o reakciu organizmu na sexuálnu stimuláciu a to na úrovni biologickej, chemickej a tiež fyziologickej

Neexistuje však len jeden typ sexuálneho vyvrcholenia, ale hneď niekoľko:

u mužov ide o orgazmus dosiahnutý na základe stimulácie pohlavného údu, pričom výsledkom tohto orgazmu je vždy ejakulácia, čiže výstrek semena
u žien sa najčastejšie dosahuje klitoriálny orgazmus, ako už názov hovorí, jedná sa o sexuálne vyvrcholenie následkom stimulácie a dráždenia klitorisu
druhým najčastejším spôsobom ženského vyvrcholenia je vaginálny orgazmus, kedy prichádza k dosiahnutiu vyvrcholenia následkom stimulácie vnútra pošvy
niektorí muži môžu dosiahnuť aj análny orgazmus, podobne aj niektoré ženy

Orgazmus je vyústením sexuálnej stimulácie, pričom je sprevádzaný veľkým uvoľnením sexuálnej energie a doslova neurónovou explóziou v mozgu a centrálnej nervovej sústave. Viac o jeho priebehu sa dočítate v mojej téme o orgazme. Na zlepšenie intenzity orgazmu existuje aj viacero prírodných stimulantov.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Panenstvo a panictvo

Panenstvo a panictvo Mužský aj ženský sexuálny život sa točí hlavne o rôznych spôsoboch a možnostiach sexuálnej stimulácie aj dosahovania sexuálneho vyvrcholenia. Niekedy treba začať a práve tí muži a tie ženy, ktoré nemajú ešte dostatok sexuálnych skúseností, sú ďalšou témou môjho slovníka.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Panenstvo či panictvo sú pojmy označujúce stav sociálnej neskúsenosti u mužov alebo žien, čiže ide o ľudí, ktorí ešte nemali pohlavný styk a nemajú sexuálne zručnosti

Pri prvom sexe sa navyše môžu u panicov a panien vyskytnúť tieto problémy:

problémy so vznikom erekcie u mužov, čo býva spôsobené následkom nervozity či prehnaných očakávaní, stoporenie môže byť neúplné a penis ochabnutý
problém s udržaním erekcie, ak už k stoporeniu prišlo, pričom v tomto prípade ide tiež o následok nervozity, stoporenie môže pravidelne ochabovať a vznikať
u mužov býva problém aj s príliš rýchlou ejakuláciou a to následkom neskúsenosti
typicky ženským problémom je zas bolesť pri sexe a to následkom buď deflorácie panenskej blany alebo následkom nadmerného trenia sliznice vagíny

Chcete vedieť, akým spôsobom uvedené problémy eliminovať, alebo aspoň minimalizovať ich intenzitu? Prečítajte si môj text na tému panenstvo a panictvo, kde som sa zameral aj na prvý sex a na stratu sexuálnej neskúsenosti. Ak máte nad 18 rokov, môžete využiť aj rôzne rastlinné afrodiziaka.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Penis

Penis Myslím, že zrejme nikomu nemusím vysvetľovať, čo pojem penis znamená. Ide o laické či menej odborné označenie pohlavného údu a rozhodol som sa tento pojem zaradiť do môjho slovníka kvôli šírke súvisiacich tém, ktoré s penisom a jeho funkciami súvisia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Penis je pohlavný orgán mužskej pohlavnej sústavy, ktorý má schopnosť naplnenia krvi a následkom toho vzniká jeho stoporenie, ktoré je nevyhnutné pre pohlavný styk

S penisom sú spojené aj viaceré problémy a poruchy:

asi najčastejším je problém s fungovaním erekcie, čiže stoporenia penisu, čo býva spojené s horšou funkčnosť rozšírenia ciev a nahrnutia krvi do penisu
druhým veľmi častým problémom sú zápaly a infekcie, ktoré sa môžu týkať tak povrchu penisu, napríklad žaluďa a uzdičky, ako aj vnútra
penis môžu postihnúť aj nejaké vrodené anomálie či fyziologické defekty, napríklad Peyronieho choroba alebo krátka uzdička, ktoré sa prejavia aj na jeho funkčnosti
veľmi časté sú aj močové kamene, ktoré sa týkajú močovej rúry

Ak chcete vedieť, ako týmto problémom predchádzať, prípadne ako ich riešiť a zmierniť ich dopady, odporúčam môj samostatný článok o penise. Nadväzuje na neho viacero ďalších tém spojených s najčastejšími otázkami o tomto dôležitom mužskom orgáne. Rovnako tak pripájam prípravky pre mužov na posilnenie erekcie.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Plodnosť

Plodnosť Úplne prirodzenou a v podstate z biologického hľadiska aj základnou funkciou a zmyslom reprodukčného systému u muža a ženy je schopnosť splodiť potomstvo. Splynutím mužskej pohlavnej bunky a ženskej pohlavnej bunky môže vzniknúť nový plod, čiže nový človek.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pod pojmom plodnosť sa myslí pritom schopnosť splodiť potomka pri nechránenom pohlavnom styku, čiže bez použitia hormonálnej alebo bariérovej antikoncepcie

Na plodnosť ako základnú funkciu vplýva u mužov aj žien viacero faktorov:

v prvom rade je to u mužov schopnosť dosiahnuť stoporenie a zároveň je dôležitý aj zdravý priebeh ejakulácie, čiže nesmie prísť k predčasnému ejakulovaniu
u žien je dôležitá priechodnosť vajíčkovodov, čiže vajíčko musí putovať z vaječníka do vajíčkovodu, ale zároveň sa sem musí dostať aj spermia z pošvy
samozrejmosťou je spermatogenéza u mužov a ovulácia u žien, čiže aby fungoval proces tvorby a dozrievanie spermií a dozrievania vajíčok a ich uvoľňovania
dôležitým faktorom je aj početnosť a kvalita spermií, najmä ich pohyblivosť

Okrem týchto faktorov môžu v súvislosti s plodnosťou nastať aj niektoré ďalšie problémy. Rovnako však je možné viacerým stavom predchádzať a to pomocou preventívnych opatrení, ktoré som opísal aj v mojom samostatnom texte o plodnosti. Nájdete v ňom aj príklady stimulantov využiteľných pre mužov a ženy.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Potencia

Potencia Pojem potencia je široko využívaný a má viacero významov, no najčastejšie ide o súbor funkcií pohlavnej sústavy, ktoré umožňujú mužovi plnohodnotný pohlavný a sexuálny život. Keď myslím plnohodnotný, tak myslím plnohodnotný aj po stránke plodnosti.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Potencia predstavuje teda schopnosť muža dosiahnuť erekciu, prežiť kvalitný sexuálny život, dosiahnuť orgazmus zdravým priebehom a tiež schopnosť splodiť potomka

V súvislosti s potenciou sú dôležité 4 nasledujúce charakteristiky:

správna miera sexuálneho apetítu, čiže zdravo fungujúce libido
funkčnosť stoporenia, čo znamená nielen funkčnosť s ohľadom na vznik erekcie, ale aj jej dostatočne dlhé udržanie až do momentu ejakulácie
zdravý priebeh ejakulácie, pričom tu sú prekážkou najčastejšie príliš rýchla alebo predčasná ejakulácia, ktoré môžu vážne ohroziť oplodnenie ženy
početnosť a kvalita spermií, pričom pod pojmom kvalita mám na mysli vlastnosti vplývajúce na ich pohyblivosť a zvyšujúce šancu na oplodnenie ženského vajíčka

Pokiaľ by ste sa zaujímali o túto tému viac, môžete si prečítať detailný text o potencii, kde nájdete aj ďalšie informácie a to vrátane faktorov vplývajúcich na potenciu či najčastejších problémov a porúch. V texte sú aj odpovede na najviac kladené otázky a nájdete tu aj rôzne prípravky podporujúce potenciu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Prostata

Prostata Na prvý pohľad je tento malý žľaznatý orgán nezaujímavou súčasťou mužskej pohlavnej sústavy. Odborne sa mu hovorí predstojná žľaza či predstojnica a spomínal som ju aj v rámci reprodukčného systému. Nakoľko je táto téma ale široká, spomínam ju aj v slovníku.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Prostata je žľaza a orgán pohlavnej sústavy, ktorý má veľkosť gaštana a nachádza sa medzi močovým mechúrom a dnom panvy, pričom má význam najmä pre plodnosť

Hoci je predstojnica veľmi malá, jej funkcie ju robia doslova nenahraditeľnou:

tvorí sa v nej prostatický sekrét, ktorý je súčasťou ejakulátu a má význam nielen pre objem ejakulátu, ale aj pre vytvorenie vhodných podmienok pre spermie
zvlhčuje močovú trubicu, vďaka čomu ju udržuje v lepšom stave a takýmto spôsobom podporuje efektívnejší výstrek a transport ejakulátu cez penis
má význam aj pre proces ejakulácie a to preto, že počas nej uzatvára semenné kanáliky a bráni spätnému toku ejakulátu a vniknutiu ejakulátu do močového mechúra
ovplyvňuje aj hladinu mužského hormónu testosterón

Uvedené funkcie môže prostata napĺňať jedine vtedy, ak ju nepostihnú nejaké ochorenia, problémy a poruchy. Tie môžu byť vrodené, ale aj získané počas života. Viac o nich, ako aj o celej téme, sa dočítate v mojom článku o prostate. Do pozornosti tiež dávam bylinné prípravky určené na podporu jej fungovania.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Sexualita

Sexualita Jedným z najdôležitejších pojmov v mojom slovníku je aj pojem sexualita. Ide o slovo, ktoré má veľmi veľký počet významov. Tie závisia od toho, či sa na slovo pozeráte zo spoločenského, biologického, antropologického alebo náboženského uhla pohľadu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pod pojmom sexualita sa chápe najčastejšie súbor prejavov, vlastností, schopností, charakteristík a daností súvisiacich s pohlavím, sexom a celkovo sexuálnym životom

Zo všetkých dôležitých oblastí ľudskej sexuality sú najvýznamnejšie tieto:

sexuálna orientácia, čo znamená odpoveď na otázku, aké pohlavie priťahuje daného človeka, prípadne aj odpoveď na otázku, či ho sexuálne niekto vôbec priťahuje
sexuálne praktiky a techniky, kde sa myslia najmä spôsoby dosiahnutia sexuálnej stimulácie a uspokojenia prostredníctvom rôznych častí pohlavnej sústavy
sexuálne deviácie a úchylky, čo sú technicky vlastne tiež praktiky a techniky, avšak na základe spoločenských a biologických definícii vybočujúce z noriem
sexuálna identita, čiže za koho sa jedinec sám pokladá

Do sexuality možno zahrnúť aj ďalšie charakteristiky, najmä ak ide o anatomické, hormonálne a reprodukčné rozdiely medzi oboma pohlaviami. Komplexne som sa tomu venoval v širokej téme sexuality aj s pridruženými článkami. Na podporu sexuality a najmä sexuálneho apetítu možno využiť aj prírodné afrodiziaka.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Výdrž v posteli

Výdrž v posteli Posledným pojmom v mojom slovníku je pojem výdrž v posteli. Táto téma je dôležitá tak pre mužov, ako aj pre ženy. Nemám pritom na mysli len čisto sexuálnu výdrž, ale aj výdrž fyzickú, čiže kondíciu. V prvom rade som pri tejto téme myslel na výdrž u mužov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Výdrž v posteli zahŕňa najmä kvalitnú erekciu s jej dostatočne dlhým udržaním, ale zároveň aj zdravý priebeh ejakulácie tak, aby mohlo prísť k uspokojeniu ženy

Na výdrž muža pri sexe a v posteli majú preto vplyv tieto faktory:

najdôležitejšia je erekcia, konkrétne možnosť vzniku stoporenia
na to nadväzuje stabilita erekcie a jej udržateľnosť, čo má súvis s prekrvením pohlavného údu, nakoľko len zdravé prekrvenie umožňuje udržať erekciu
veľmi dôležitým faktorom je tiež zdravá ejakulácia a vzrušivosť, pokiaľ je totiž problém v tejto oblasti, príde k príliš rýchlej alebo predčasnej ejakulácii
v neposlednom rade ovplyvňuje výdrž v posteli aj fyzická kondícia, ktorá súvisí tak so stravovaním, životosprávou, životným štýlom a tiež pravidelným pohybom

Ako vidíte, téma sexuálnej výdrže je naozaj komplexná a vplývajú na ňu viaceré okolnosti. Ak chcete vedieť, aké najčastejšie problémy sú s ňou spojené a čo sa s nimi dá robiť, odporúčam môj článok o výdrži v posteli. Nájdete v nich aj tipy na prípravky určené na predĺženie erekcie a oddialenie ejakulácie.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako vidíte, so sexualitou a sexuálnym správaním mužov aj žien súvisí veľké množstvo rôznych pojmov a tém. V zásade platí, že na akýkoľvek problém alebo stav, ktorý je vlastne akciou a podnetom, existuje aj reakcia a odpoveď. Je len na vás, ako sa k tomu postavíte a čo využijete. Ja som vždy bol a aj som zástanca využitia prirodzených prostriedkov prírody.

Čítať viac