Spermie

spermie

Spermie sú mužské pohlavné bunky, ktoré vznikajú v mužských pohlavných orgánoch, u človeka v semenníkoch. Proces vzniku spermií sa nazýva spermatogenéza a tento proces je najdôležitejší z pohľadu plodnosti muža. Väčšina mužov túto oblasť sexuálneho života a reprodukčného zdravia ale nerieši až dovtedy, kým sa neobjavia problémy so spermiami.

Nehovorím o predčasnej ejakulácií, ktorá technicky nemá so spermiami nič spoločné, ale o poruchách objavených až pri snahe o splodenie potomstva a otehotnenie. Môže ísť o pomalé spermie, nepohyblivé spermie, mŕtve spermie alebo iný problém so spermami.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Veľmi vážne poruchy a príznaky sú aj alergia na spermie, krv v spermiách, nejaký zápal súvisiaci so spermatogenézou alebo imunita proti spermiám. Keďže tieto problémy treba brať s plnou vážnosťou, rozhodol som sa napísať článok, kde nájdete všetko o spermiách.

Čo sú spermie

Čo sú spermie Spermia je pomenovanie pre mužskú pohlavnú bunku zodpovednú za schopnosť muža oplodniť ženu. Aby však mohol muž skutočne splodiť potomstvo, nie je dôležité spermie len produkovať, ale určujúcimi faktormi je aj ich množstvo, morfológia a pohyblivosť.

 • Spermia je mužská pohlavná bunka tvorená hlavičkou, krčkom a bičíkom, pričom ide o bunku veľkú len okolo 65 μm, kde až 60 μm pripadá na bičík zaisťujúci pohyb
 • Tvorba spermií sa nazýva spermatogenéza a prebieha v semenníkoch, pričom proces dozrievania zas prebieha v nadsemenníkoch
 • Celý vývoj spermie trvá 2 až 3 mesiace a prvýkrát dozrievajú v období puberty

Ideálnym predpokladom pre tvorbu spermií je teplota o 3 až 4 ° C nižšia, ako je teplota tela. Preto aj spermie vznikajú v semenníkoch mimo vnútornú časť pohlavnej sústavy. Pokiaľ je ideálne prostredie narušené, výsledkom môžu byť nedozreté spermie alebo spermie s problematickým pohybom či morfológiou. Výsledkom je potom neplodnosť.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Takáto je produkcia, dozrievanie a cesta spermií:

spermie sa tvoria v semenníkoch, konkrétne v semenotvorných kanálikoch a to procesom spermatogenézy zo zárodočných buniek zvaných spermatogónie
následne sa dostávajú do nadsemenníkov, kde prebieha proces ich dozrievania a získavajú pohyblivosť, potom putujú do semenovodu a chvosta semenníka
vzápätí sa zmiešajú s ostatnými zložkami ejakulátu a počas sexuálneho vyvrcholenia, čiže orgazmu, sú cez močovú trubicu vymrštené von z mužskej pohlavnej sústavy

Z hľadiska plodnosti je dôležitý pre spermiu aj celý ejakulát. Práve z toho dôvodu obsahuje cukry aj bielkoviny, ktoré dodávajú spermiám dostatok energie pre pohyb. Dôležitá je aj zásaditosť prostredia, vďaka čomu prežije spermia v kyslom prostredí ženskej vagíny. Tam musí potom nájsť vajíčko, do ktorého musí preniknúť a s ktorým musí splynúť.

Okrem technických údajov by som rád pridal aj nejaké zaujímavosti o spermiách:

v jednom mililitri ejakulátu sa môže nachádzať až 15 až 50 miliónov spermií, pričom počas jednej ejakulácie sa bežne uvoľní aj 6 mililitrov ejakulátu
pre dobrú úroveň plodnosti je potrebné, aby aspoň 40 % spermií bolo pohyblivých, aspoň 33 % progresívne pohyblivých a aspoň 4 % morfologicky zdravých
podiel živých spermií by mal dosahovať aspoň 58 %
na oplodnenie ženského vajíčka musí prekonať spermia vzdialenosť zhruba 10 cm

SCHOPNOSŤ OPLODNENIA

Hoci môže spermia v ženskom tele, konkrétne v prostredí vagíny, prežiť aj niekoľko dní, pre úspešné oplodnenie je dôležitá oveľa kratšia doba. Schopnosť oplodňovať vajíčka má totiž spermia len prvých 48 hodín, takže doba na úspešné otehotnenie je v praxi najviac 2 dni.

Príznaky spojené so spermiami a plodnosťou a čo môžu znamenať

Príznaky spojené so spermiami a plodnosťou a čo môžu znamenať V súvislosti so spermiami a plodnosťou sa môže vyskytovať niekoľko typov a kategórií prejavov a symptómov poukazujúcich na nejaký problém či ochorenie. Najčastejšie sa týkajú buď priamo ejakulátu, pohlavnej sústavy alebo spôsobu transportu spermií von z tela. všetky tieto prejavy sú obvykle dobre viditeľné.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú tie najčastejšie:

Krv v spermiách: Odborne sa výskyt krvi v ejakuláte nazýva hematospermia a ide o príznak, ktorý si vyžaduje lekársku diagnostiku. Môže to byť symptóm problémov v močových cestách, zápalu v semenníkoch alebo nadsemenníkoch alebo o prejav nádoru v prostate či močových cestách. Veľa záleží aj od sfarbenia a intenzity krvácania.

Hrudky v spermiách: Pokiaľ dochádza pri ejakulácii k stavu, že sa semeno vyskytuje v hustejšej konzistencii a vychádza aj vo forme akýchsi hrudiek, môže ísť o problém s tvorbou prostatického sekrétu. Veľa však závisí na individuálnych okolnostiach, najmä od toho, ako často muž ejakuluje. Najlepšie je pre istotu absolvovať spermiogram.

Málo ejakulátu alebo žiaden ejakulát: Príliš málo ejakulátu je príznakom pre problém s tvorbou prostatického sekrétu alebo spermií, môže však ísť aj o symptóm nejakej prekážky na ceste zo semenníkov až po močovú rúru. Ak sa nevyskytuje pri sexuálnom vyvrcholení žiaden ejakulát, ide o príznak stavu zvaného retrográdna ejakulácia.

Bolesti, začervenanie a zmena tvaru mieška: Príznaky týkajúce sa mieška majú obvykle pôvod v problémoch so semenníkmi alebo nadsemenníkmi. Bolesť, začervenanie pokožky či zmeny tvaru môžu indikovať napríklad zápaly, nádory, cysty, problém s cievami zásobujúcimi semenníky alebo iné fyziologické poruchy a problémy.

Príliš rýchly výron semena: Ak prichádza k ejakulácii príliš rýchlo po začiatku sexuálnej stimulácie, jedná sa o stav predčasnej ejakulácie. Ide o poruchu buď fyziologického alebo psychologického charakteru, pre ktorú je typický výron semena do 1 až 2 minút od začiatku sexuálneho dráždenia. Tento problém však na plodnosť má len nepriamy vplyv.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené so spermiami a plodnosťou

Poruchy, problémy a ochorenia spojené so spermiami a plodnosťou V súvislosti s plodnosťou, spermiami a ich tvorbou, stavom či kvalitou môže nastať viacero druhov problémov. Niektoré súvisia priamo so spermatogenézou, iné s orgánmi, ktoré ich produkujú a ďalšie s funkčnosťou transportu cez pohlavnú sústavu. Zďaleka neplatí, že všetky súvisia len s vyšším vekom u mužov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú najčastejšie problémy a poruchy:

Poruchy tvorby a dozrievania spermií: Prvým a najčastejším problémom je problém so spermatogenézou ako takou a dozrievaním spermií. Ide o dôsledok buď nedostatočnej práce semenníkov alebo semenovodov. Výsledkom je napríklad nízky počet spermií v ejakuláte, prípadne nízky počet morfologicky a funkčne zdravých spermií, čo znižuje plodnosť.

Problémy s pohyblivosťou spermií: Ďalším problémom je znížená progresívna alebo celková pohyblivosť spermií. Tá môže byť buď čiastočná alebo úplná, čo sa niekedy nazýva aj syndróm nepohyblivých spermií. Dôsledkom nižšej pohyblivosti je, že spermia má problém prejsť cez hlien krčka maternice a nedostane sa tak k vajíčku, čiže ho nemôže oplodniť.

Alergia a imunitná reakcia na spermie: Tento problém sa nedotýka ani tak mužov, ako skôr žien. U niektorých sa môže vyskytovať alergická a prehnaná imunitná reakcia na spermie, čo môže viesť k neschopnosti spermie dostať sa až k vajíčku a oplodniť ho. Istá imunitná reakcia je v norme, spermie ju vedia prekonať, no ak je prehnaná, imunitný systém ich zabije.

Problémy s hormonálnou hladinou: S plodnosťou súvisí aj hormonálna hladina u mužov, konkrétne hladina a množstvo testosterónu. Nízka hladina tohto dôležitého pohlavného hormónu negatívne vplýva aj na zníženie plodnosti, konkrétne na nižšiu spermatogenézu. Nedostatok testosterónu môže súvisieť aj so zhoršenou funkčnosťou a stavom semenníkov.

Ochorenia semenníkov a nadsemenníkov: nakoľko v semenníkoch a nadsemenníkoch dochádza k tvorbe a dozrievaniu spermií, akékoľvek problémy s nimi spojené majú vplyv aj na spermie. Najčastejšie ide o zápaly, či už akútne alebo chronické. V menšom množstve sa môžu objaviť nádory maligného alebo benígneho charakteru, prípadne torzie alebo cysty.

Poruchy iných častí pohlavnej sústavy: Okrem semenníkov a nadsemenníkov môže prísť k problémom aj s inými časťami pohlavnej sústavy. Zápal alebo znefunkčnenie semenovodov, prípadne rôzne obštrukcie a fyziologické zmeny v semenovodných kanálikoch a močovej trubici môžu mať za následok zníženie množstva spermií alebo aj ich úplnú absenciu.

Poruchy ejakulácie: Poslednou kategóriou porúch a problémov sú tie, ktoré sa týkajú procesu ejakulácie. Tento proces je nevyhnutný pre správny transport spermií do okolitého prostredia. Najčastejšími poruchami je retrográdna ejakulácia, kedy prichádza k ejakulácii do močového mechúra, a predčasná ejakulácia, kedy nastáva orgazmus príliš rýchlo.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

 

VYŠETRENIA ORGÁNOV AJ SPERMIOGRAM

Na identifikáciu konkrétnej diagnózy sú určené konkrétne lekárske vyšetrenia. Ide najmä o fyziologické a zobrazovacie vyšetrenia semenníkov a pohlavného údu. Okrem toho sa robí aj spermiogram, čo je špecifický diagnostický test odhaľujúci kvalitu spermií.

Ako zlepšiť a podporiť spermatogenézu a plodnosť

Ako zlepšiť a podporiť spermatogenézu a plodnosť Podporiť svoju plodnosť sa dá najlepšie prostredníctvom priamej podpory spermií a ich tvorby. Netreba čakať až do momentu, keď vám vyjde negatívny alebo zlý spermiogram, pôsobiť sa dá dokonca aj preventívne. Ideálne samozrejme čo najviac prirodzene.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Mne sa osvedčila podpora spermatogenézy a plodnosti prostredníctvom zlepšenia životosprávy a niektorých zmien týkajúcich sa životného štýlu a stravovania

Môžem povedať, aj podľa vlastných skúseností, že ideálna je kombinácia vyhýbania sa negatívnym vplyvom a podpory tých pozitívnych. Ak skombinujete zlepšenie stravovania s dostatkom regenerácie, spánku, zdravého pohybu a pridáte k tomu ako bonus niektoré rastlinné stimulanty podporujúce plodnosť, je to najlepšia cesta.

Čo pomáha spermiám a spermatogenéze? Odporúčam držať sa týchto zásad:

obmedziť treba určite alkohol a fajčenie, rovnako tak si dávajte pozor na kofeín
dôležité sú minerály, najmä Zinok a Selén, ktoré pomáhajú na zvýšenie plodnosti
rovnako tak prospešné sú niektoré vitamíny, napríklad vitamín E alebo vitamín B, taktiež zdravé omega-3 mastné kyseliny prospievajú na spermie
do jedálnička zaraďte ovocie, zeleninu, ryby, morské plody a tekvicové a ľanové semienka, sú tiež bohaté na minerály a vitamíny
odporúčam dostatok pohybu, ideálny je beh a pravidelná chôdza, obmedziť treba bicyklovanie, kde prichádza k tlaku na semenníky
vyvarujte sa tiež noseniu tesnej spodnej bielizne, zvyšuje to teplotu semenníkov
vynikajúce sú byliny a rastliny s podpornou funkciou na spermatogenézu, môžete si z nich spraviť čaje a odvary, prípadne využiť modernejšiu formu výživových doplnkov s ich obsahom

Najčastejšie otázky o spermiách a plodnosti

Najčastejšie otázky o spermiách a plodnosti Muži sa začnú o svoju plodnosť a spermie zaujímať obvykle až v momente, kedy sa neúspešne pokúšajú splodiť potomka. Vidím to aj na pri zbežnom pohľade na internetové diskusie a fóra, ktoré sú plné otázok ohľadom spermatogenézy, spermiogramu a podobne. Aby som vám čo najviac pomohol, rozhodol som sa na tie najčastejšie otázky odpovedať:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Čo môže ukázať spermiogram ohľadom spermií a plodnosti?

Úlohou spermiogramu je poukázať na kvalitatívne vlastnosti a faktory týkajúce sa spermií. Vďaka tomuto testu sa muž dozvie napríklad počet spermií, ich pohyblivosť, pH prostredia a niektoré iné vlastnosti poukazujúce na vyššiu alebo nižšiu šancu na oplodnenie ženy.

Pomáha pravidelný sex na zlepšenie kvality spermií?

Určite áno, no len za jedného predpokladu a tým je pravidelná a plnohodnotná ejakulácia. Tá by v ideálnom prípade mala byť každé dva až tri dni. Prečo? Dôvodom je, že vďaka nej dochádza k vyprázdneniu zásob a to stimuluje tvorbu a dozrievanie nových spermií.

Ako dlho vie prežiť spermia mimo mužského tela?

To závisí od toho, v akom prostredí sa po opustení mužskej pohlavnej sústavy nachádza. Vo vnútri ženského tela môžu prežiť 3 až 5 dní. Na vzduchu alebo vo vode môžu prežiť rádovo len niekoľko minút. Ak však príde k zmrazeniu spermií, môžu prežiť prakticky neurčito dlho.

Ktoré jedlá pomáhajú a ktoré naopak ničia spermie?

Ak chcete mať kvalitné spermie v dostatočnom počte, mali by ste sa vyhýbať sójovým jedlám, mliečnym produktom vo veľkom množstve a tiež nadmernej konzumácii mäsa. Naopak, ovocie, zelenina, strukoviny a ryby, napríklad losos, určite zaraďte do jedálnička.

Naozaj môžu rastliny a byliny pomôcť lepšej spermatogenéze?

Áno a oveľa viac, než si myslíte. Hovorím najmä o tých najznámejších prírodných stimulantoch ako sú Tribulus Terrestris, Saw Palmetto alebo Maca, ktoré sa využívajú už stáročia. História použitia viacerých bylín siaha až do staroveku, kde už poznali ich účinky.

Ako fungujú tabletky na podporu spermatogenézy a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu spermatogenézy a prečo ich odporúčam Ak ide o prípravky určené na podporu spermatogenézy, ja sám mám skúsenosti najmä s tabletkami. Nehovorím však o žiadnych liekoch alebo nejakých umelých hormónoch podporujúcich plodnosť, ale o čisto prírodných prípravkoch bez syntetických zložiek.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ide o voľne dostupné výživové doplnky určené na perorálne užitie:

 • Tieto tabletky obsahujú rôzne rastlinné extrakty obohatené o minerály a vitamíny, pričom cieľom zloženia je maximálny synergický efekt na podporu spermatogenézy

Okrem rastlinných výťažkov, ktoré som spomínal aj vyššie v odpovedi na jednu z otázok, obsahujú tabletky tiež minerály, napríklad Zinok alebo Horčík, prípadne rôzne vitamíny, ako napríklad vitamín B9. Niektoré sa zameriavajú nielen na plodnosť, ale aj na podporu potencie, tie môžu obsahovať aj aminokyseliny, napríklad L-Arginín.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Prípravky majú navyše viacero výhod:

kúpite si ich voľne v lekárni alebo v eshope priamo od výrobcu, nepotrebujete mať žiaden recept, predpis alebo odporúčanie od lekára
viaceré značky vďaka pestrému zloženiu podporujú nielen plodnosť, ale napríklad aj libido alebo zdravú erekciu
majú veľmi dobrý pomer kvality a ceny, čo je dôsledkom najmä širších účinkov a viditeľného vplyvu na spermatogenézu

Nie všetky značky týchto prípravkov samozrejme fungujú u každého muža rovnako. Nakoľko sú účinky závislé najmä od prírodných látok, ich intenzita sa môže odlišovať. Pre čo najlepší efekt je preto potrebné dlhodobejšie užívanie, ja som jednu značku užíval aj 3 mesiace.

DODRŽUJTE DÁVKOVANIE

Hoci v zložení prípravkov nenájdete žiadne syntetické látky, určite nepodceňujte dávkovanie. Nikdy neprekračujte maximálnu dennú dávku, môže to spôsobiť nežiaduce účinky. Našťastie, pri správnom dávkovaní sa neobjavujú skoro vôbec, čo je ďalšie veľké plus týchto tabliet.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Ak nechcete skúšať dlhé mesiace rozličné značky alebo strácať čas s nekvalitnými prípravkami, orientujte sa pri výbere nie podľa ceny, ale podľa kvality. Čo to znamená? V prvom rade treba sledovať zloženie a koncentráciu jednotlivých látok. V druhom rade je dôležité, alebo dokonca ešte dôležitejšie, pozerať na skúsenosti iných mužov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Práve referencie z praxe ukážu najviac, či sú deklarované účinky dosiahnuteľné a v akej miere. Hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, viacero značiek vyzeralo na prvý pohľad zaujímavo, no realita bola iná. U mňa účinkovali najlepšie nasledovné:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

1 Hodnotení

Liek mam viac mrtvych ako zivych spermii

Marek píše 22 septembra 2019 o 04:13

Marek, nevzdávaj sa a kup si Saw Palmeto. Vrele doporučujem stačí pozrieť si recenzie. Je to vynikajúci, prírodný liek, ktorý pomohol aj mne. /a nie len mne/. Tie naše v lekárni sú samá chémia. Po tejto liečbe ti ožijú a bude ich dosť.
Držím palec.

dano píše 30 septembra 2019 o 19:56

Pridať komentár