Spermiogram

Spermiogram

Súčasťou vyšetrenie plodnosti mužov je aj špeciálny test zvaný spermiogram. Toto vyšetrenie ukáže, ako je na tom muž s kvalitou či početnosťou spermií, ale aj mnoho iných parametrov a hodnôt. Ide o jedno z najpresnejších vyšetrení plodnosti a žiaden domáci test nemôže nahradiť profesionálny spermiogram.

U nás sa robí spermiogram vo viacerých mestách, či už je to Bratislava, Košice, Nitra, Trnava, Prešov alebo aj iné menšie mestá. Na rozdiel od vyšetrení plodnosti u ženy, tento test nie je nepríjemný a je oveľa jednoduchší.

Napriek tomu, že pojem spermiogram je pomerne známy, len málo mužov vie o tom, o čo konkrétne ide a čo toto vyšetrenie zahŕňa. Dôvodom je, že kým sa pár nepokúša neúspešne splodiť potomka, nikto sa o detaily viac nezaujíma.

Kedy je spermiogram potrebný a aké sú normálne hodnoty

Kedy je spermiogram potrebný a aké sú normálne hodnoty Spermiogram je názov pre špecializované vyšetrenie plodnosti mužov, ktoré dokáže ako jediné spoľahlivo odhaliť kvalitu spermií muža. Tieto pohlavné bunky sú pre dostatočnú plodnosť nevyhnutné a práve spermiogram vie určiť, či je problém neplodnosti v nich.

 • Základom vyšetrenie je získanie vzorky spermií muža, pričom dôležité je zachovať po odbere kvalitu danej vzorky
 • Následne sa vzorka posiela na odborné vyšetrenie, časový odstup od odberu vzorky nesmie presiahnuť 30 minút
 • Vyšetrenie sa robí v špeciálnom laboratóriu a to vyškoleným lekárom alebo laborantom

V prípade, že bola vzorka poškodená, prípadne v rámci kontrolných vyšetrení a testov, robí sa opakovanie spermiogramu a to obvykle raz až 2 krát po prvom odbere. Vzorka je totiž veľmi citlivá najmä na teplotu a to je aj dôvod, prečo sa odoberá obvykle priamo v danom zariadení. Len výnimočne sa môže odobrať aj doma.

Domáci test plodnosti pre mužov

 • presnosť na viac ako 95%
 • v pohodlí domova
 • rýchle spracovanie

Čo sa týka cieľa vyšetrenia spermiogramom, toto sú najdôležitejšie:

zistenie, či neplodnosť páru spočíva v mužovi, čiže či nie je za neplodnosťou nejaký iný faktor napríklad u ženy
zistenie, či je príčinou neplodnosti nejaký faktor týkajúci sa spermií, napríklad ich nedostatočná početnosť alebo nízka kvalita
v prípade potvrdenia problému v spermiách, návrh riešenia a režimových opatrení na zvýšenie plodnosti, prípadne stanovenie inej liečby

VIAC O PLODNOSTI

Téma plodnosti či neplodnosti je pomerne široká a nedá sa obsiahnuť samozrejme na tak malom priestore, ako je tu. To isté sa týka rôznych príčin, faktorov a možností na riešenie. Preto som napísal samostatný článok na tému plodnosť a dávam vám ho do pozornosti.

Čo zahŕňa vyšetrenie spermiogramu

Čo zahŕňa vyšetrenie spermiogramu Základom vyšetrenia je odber spermií, pred ktorým by bolo vhodné držať aspoň 2 dňovú abstinenciu. Ak sa vykonáva odber vzorky doma, do 60 minút treba vzorku odovzdať v laboratóriu a po celý čas treba zaistiť, aby teplota neklesla pod 20 stupňov Celzia. Zo vzorky sa potom zisťuje niekoľko faktorov a vlastností.

Toto sú tie najdôležitejšie:

Počet spermií

Početnosť spermií je prvým kritériom, ktorý sa pri spermiograme hodnotí. Ak je počet v poriadku, nazýva sa tento stav normospermia. Ak je naopak počet znížený, ide o oligozoospermiu. Pokiaľ nie sú v ejakuláte na základe vyšetrenia žiadne spermie, ide o stav zvaný azoospermia.

Kvalita a pohyblivosť spermií

Druhým hodnoteným kritériom je kvalita a pohyblivosť spermií. Znížený počet pohyblivých spermií alebo celková znížená pohyblivosť spermií sa nazýva asthenozoospermia. Pokiaľ je znížený počet spermií s normálnym tvarom, je to theratozoospermia. Ak sú spermie v ejakuláte mŕtve, stav sa nazýva nekrozoospermia.

Ďalšie vlastnosti

Zo vzorky sa určujú aj niektoré iné faktory a vlastnosti. Normálne hodnoty napríklad pre pH sú od 7,2 do 8,4. Okrem pH sa posudzuje aj viskozita, zhlukovanie spermií, prítomnosť ďalších buniek, objem ejakulátu, farba, počet morfologicky normálnych spermií a počet progresívne sa pohybujúcich spermií.

Domáci test plodnosti pre mužov

 • presnosť na viac ako 95%
 • v pohodlí domova
 • rýchle spracovanie

Súvisiace vyšetrenia

Súvisiace vyšetrenia Okrem vyšetrenia spermií sa vykonávajú aj niektoré iné, súvisiace vyšetrenia. Ich cieľom je zistiť prítomnosť iných negatívnych faktorov ovplyvňujúcich plodnosť či skôr neplodnosť muža. Jedná sa o nebolestivé vyšetrenia a testy, ktoré síce môžu byť mužom nepríjemné, ale sú nutné a pomôžu objasniť situáciu.

Ide o nasledujúce typy testov:

Vyšetrenie penisu

Nakoľko mužský pohlavný úd je najdôležitejším orgánom ovplyvňujúcim plodnosť, jeho stav a fungovanie sú pre plodnosť nevyhnutné. Vyšetruje sa najmä jeho funkčnosť, priechodnosť chámovodov a tiež samozrejme aj schopnosť dosiahnuť a udržať stoporenie. Bez toho k prirodzenému oplodneniu prísť nemôže.

Vyšetrenie ostatných genitálií

Okrem penisu sa vyšetrujú aj ďalšie vonkajšie genitálie, najmä semenníky. Fyziologické ochorenie či porucha, napríklad problém s ich nedostatočným zostúpením či iná funkčná alebo štrukturálna porucha, môžu byť tiež príčinou mužskej neplodnosti. Vyšetruje sa tiež prostata, najmä to, či nie je zväčšená.

Ostatné testy

Okrem fyziologických testov sa vykonávajú ako súčasť ďalších vyšetrení aj laboratórne vyšetrenia krvi. Ide o mikrobiologické vyšetrenia, genetické vyšetrenia a imunologické vyšetrenia. Môžu sa tiež realizovať rôzne funkčné testy spermií, napríklad pokusné premytie spermií alebo test fragmentácie DNA.

Najčastejšie otázky o spermiograme

Najčastejšie otázky spermiograme Téma spermiogramu je pre mnoho mužov známa len povrchne a preto je internet naozaj plný viacerých druhov otázok o tomto vyšetrení. Pozrel som si preto niektoré internetové fóra a diskusie, aby som tie najčastejšie otázky zhrnul na jednom mieste aj s mojimi odpoveďami. Nech sa páči, tu ich máte, dúfam, že vám moje skúsenosti pomôžu:

Aké sú normálne hodnoty spermiogramu?

Objem ejakulátu musí byť aspoň 1,5 ml. Koncentrácia spermií by mala byť aspoň 15 miliónov na ml a minimálne by malo byť pohyblivých 40 % z nich. Počet progresívne sa pohybujúcich spermií by mal byť aspoň 32 %, morfologicky normálnych spermií minimálne 4 %.

Ako je to so sexuálnou abstinenciou?

Pred vyšetrením je treba dodržiavať sexuálnu abstinenciu, obvykle sa hovorí o 3 až 5 dňoch. Ak je toto obdobie kratšie, je kvalita spermiogramu slabá a výsledok nemusí zodpovedať realite. Rovnako však platí, že ani príliš dlhé obdobie nepomáha správnemu výsledku.

Musí sa odber vykonať jedine u lekára či v špecializovanom centre?

Nemusí, ale je to ideálne pre objektívny nález. Vzorka spermií je totiž veľmi náchylná na zníženie kvality vplyvom času a zlých okolitých podmienok. Napríklad v zime môžu po dlhšej dobe byť spermie mŕtve a nevie sa objektívne určiť, či to je vinou skladovania.

Prečo sa musí opakovať vyšetrenie viackrát?

Je to jednoducho kvôli istote, aby sa lekár aj muž vyhli tomu, že náhodne kontaminovaná alebo náhodne zlá vzorka ovplyvní stanovenie diagnózy. Po prvom odbere sa tak vykonávajú zvyčajne ešte ďalšie dva, pričom môže dokonca nastať posun k lepšiemu aj horšiemu.

Je vyšetrenie cez spermiogram jediné?

Obvykle nie, nakoľko okrem neho lekár automaticky vykonáva minimálne aj posúdenie erektilnej schopnosti a vyšetrenie hormonálneho profilu. Rovnako tak sa zvykne testovať aj prítomnosť sexuálne prenosných ochorení na základe vzorky spermií.

Domáci test plodnosti pre mužov

 • presnosť na viac ako 95%
 • v pohodlí domova
 • rýchle spracovanie

TEST JE BEZ RUŠIVÝCH VPLYVOV

Napriek tomu, že mnoho mužov má strach zo sterilného prostredia pri odbere vzorky u lekára či v špecializovanom pracovisku, nemusíte sa ničoho báť. Samotný test prebieha bez nejakých rušivých elementov a väčšina mužov ho bez komplikácii zvládne aj mimo domova.

Ako zlepšiť spermiogram a podporiť plodnosť

Ako zlepšiť spermiogram a podporiť plodnosť Možno sa pýtate, ako sa dá zlepšiť spermiogram, pokiaľ vám vyšli nie príliš pozitívne výsledky. Odpoveďou je, že tak jednoduché to nebude, nakoľko ide o dlhodobejšiu záležitosť. Dobrou správou však je, že sa to dá, dôležité je spraviť niekoľko opatrení týkajúcich sa zmien v rámci životosprávy a životného štýlu.

Toto sú tie najdôležitejšie, ktoré vám môžu pomôcť aj podľa mojej skúsenosti:

základom je vyhýbať sa škodlivým vplyvom týkajúcim sa plodnosti a potencie, napríklad alkoholu, fajčeniu či nadmernému množstvu kofeínu
negatívne vplývajú na potenciu a plodnosť aj nedostatok oddychu a spánku, stres, prepracovanosť a nedostatok pohybu
vyhýbajte sa tiež bicyklovaniu a noseniu tesnej spodnej bielizne, dôležitý je dostatočný pohyb, aby ste sa vyhli obezite a nadváhe
kladný vplyv na plodnosť majú potraviny obsahujú aminokyseliny, zdravé omega-3 mastné kyseliny a minerály, napríklad Selén alebo Zinok
určite odporúčam zaradiť do svojho jedálnička orechy, ryby, oleje, semienka, najmä tekvicové a ľanové, a ovocie a zeleninu všeobecne

Ako fungujú tabletky na podporu plodnosti a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu plodnosti a prečo ich odporúčam Podporiť plodnosť prostredníctvom prirodzenej cesty s využitím prírody? Na prvý pohľad to možno znie ako príliš ideálny stav, ale naozaj sa to dá. Pochopiteľne, nečakajte zázraky na počkanie, no podľa vlastnej skúsenosti viem, že pozitívny vplyv tu je.

Hovorím o tabletkách s prírodným zložením:

 • V týchto prípravkoch sú obsiahnuté extrakty rastlín a bylín s priaznivým účinkom na plodnosť a spermatogenézu, ktoré sú doplnené aj o potrebné vitamíny či minerály

Čo sa týka zloženia, v tabletkách sú najmä rastliny priaznivo vplývajúce na plodnosť a potenciu celkovo, napríklad Saw Palmetto či Tribulus Terrestris. Často tu možno nájsť aj minerál Zinok, ktorý má na mužskú plodnosť veľmi pozitívne účinky. Pozerať však treba nielen na prítomnosť, ale aj kvalitu týchto látok.

Domáci test plodnosti pre mužov

 • presnosť na viac ako 95%
 • v pohodlí domova
 • rýchle spracovanie

Dôvodov, prečo som si tieto tabletky aj ja sám vybral, je viacero:

sú dostupné bez lekárskeho predpisu, takže som nemusel strácať čas s nejakými návštevami u lekára a mohol som si ich kúpiť voľne
prírodného charakteru, čiže z toho vyplýva najmä benefit týkajúci sa minimálneho množstva nežiaducich účinkov
viaceré z nich majú širšie účinky a pôsobenie týkajúce sa nielen plodnosti, ale napríklad aj podpory erekcie, zvýšenia libida a lepšej ejakulácie

Ako najväčšiu výhodu vidím možnosť bezproblémového dlhodobého užívania bez toho, aby sa vyskytovali typické nežiaduce účinky. To sa hodí aj vtedy, ak chcete tieto prípravky užívať v rámci prevencie a dlhodobo, napríklad aj 3 mesiace alebo dokonca viac.

POZERAJTE HLAVNE NA VPLYV NA SPERMIE

Pri výbere konkrétneho druhu alebo značky tabliet odporúčam zamerať sa najmä na účinky týkajúce sa spermatogenézy. Ak daný prípravok takýmito účinkami disponuje, môže vám pomôcť práve na kvalitu alebo pohyblivosť spermií a to oveľa viac, ako všeobecné značky.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Keďže som v minulosti aj ja sám mal problémy v tejto oblasti, mám skúseností s podpornými prípravkami a zlepšovaním plodnosti doslova na rozdávanie. Musím povedať, že najmä v oblasti tabliet je situácia na trhu taká, že sú tu aj kvalitné značky, ale bohužiaľ, aj množstvo tých, ktoré sú len zbytočne predražené.

Viem, že pre laika je ťažké rozoznať rozdiel, ani ja sám som to v začiatkoch úplne nevedel. Pokiaľ by ste ale chceli nejakú moju radu alebo odporúčania, veľmi rád vám pomôžem. V tejto tabuľke nájdete značky tabliet, ktoré mne pomohli najviac:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

2.90

21 Hodnotení

Chcem kúpiť