Syfilis

Syfilis

Syfilis, alebo niekedy je toto ochorenie nazývané lues, je jednou z najznámejších pohlavných chorôb. Niekedy sa tejto chorobe hovorí aj choroba slávnych, nakoľko ňou trpeli známi panovníci, maliari, umelci alebo šľachtici. Kým v minulosti malo ochorenie veľmi akútnu formu a rýchly priebeh, dnes je skôr chronické s viacerými fázami.

Zároveň o ochorení kolujú aj rôzne mýty a dohady. Nečudo potom, že sa muži aj ženy pýtajú napríklad také otázky, či je možný prenos dotykom alebo či existuje na syfilis domáca liečba. Rozhodol som sa preto pozrieť na túto chorobu bližšie a opísať ju do detailov.

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme bližšie nielen na najznámejšie prejavy typu vred a vyrážka, ale aj na to, aká je inkubačná doba, aké je rozšírenie syfilisu na Slovensku, či sa môže objaviť aj u detí a aké formy a lieky zahŕňa liečba tohto pohlavného ochorenia.

Čo je syfilis

Čo je syfilis Syfilis je bakteriálne ochorenie prenosné typicky pohlavnou cestou. Ide o ochorenie chronického typu, ktoré prebieha vo viacerých štádiách, pričom sa vyskytuje po celom svete. Najčastejšie postihuje mladých ľudí, ktorí majú veľa sexuálnych partnerov.

 • Syfilis je infekčná choroba spôsobená baktériou Treponema pallidum
 • Táto choroba sa prejavuje typicky výskytom tvrdého vredu v mieste prvotnej infekcie, neskôr sa objavujú vredy na pokožke a sliznici, choroba sa šíri do celého tela
 • Nakaziť sa môžete pohlavným vaginálnym, orálnym aj análnym stykom

Okrem toho, že choroba sa prenáša primárne nechráneným sexuálnym kontaktom, je možný jej prenos z matky na plod a vo vzácnych prípadoch aj dotykom cez kontaminované predmety. Medzi rizikové skupiny patria narkomani a ľudia s ochorením AIDS. Ochorenie postihuje pohlavné orgány, mozog, miechu, srdce, kožu, kosti a cievy.

Test na Syfilis

 • diskrétne doručenie
 • jednoduchý na použitie
 • rýchle vyhodnotenie výsledku

Pokiaľ ide o mechanizmus vyvolania syfilisu, ten je nasledovný:

baktéria syfilisu sa do organizmu dostáva kožou alebo sliznicou, pričom pri pohlavnom styku to je bez ohľadu na jeho charakter
ak ide o prenos kontaktom s infikovanými predmetmi, baktéria sa môže do tela dostať len pri narušení kože či sliznice, napríklad teda pri nejakých poraneniach
hneď ako sa baktéria dostane do tela, smeruje do najbližších lymfatických uzlín a krvnou cestou sa šíri ďalej, pričom poškodzuje aj samotné cievy
v prípade neliečenia sa baktérie dostávajú aj mimo krvný obeh, najčastejšie na pokožku, do kostí a v záverečných fázach do nervového systému

Choroba je veľmi nebezpečná tým, že sa môže dostať do latentného štádia len s minimom príznakov. Nakaziť sa syfilisom v zásade môže každý, kto má často nechránený sex s novými partnermi. Najspoľahlivejšou ochranou je bariérová ochrana, čiže klasický kondóm.

INKUBAČNÁ DOBA

Inkubačná doba syfilisu, čiže čas od nakazenia sa a vstupu infekcie do organizmu, až po prejavenie sa prvotných príznakov, je veľmi rozdielna. Najkratšie zaznamenané prípady trvali len 9 dní, no bol zaznamenaný aj opačný extrém, čiže 90 dní. V priemere sa udáva inkubačná doba zhruba 3 týždne, čiže 21 dní.

Syfilis a jeho príznaky a prejavy

Syfilis a jeho príznaky a prejavy Asi najznámejším príznakom syfilisu je tvrdý vred a to v mieste vstupu infekcie. Po istej dobe sa však ochorenie rozšíri do celého tela, takže sa vyrážka objavuje na slizniciach v ústach, ale tiež aj na koži. Skorá fáza ochorenia je neskôr vystriedaná bezpríznakovým obdobím, takže si človek môže myslieť, že infekcia už prešla.

Opak je však pravdou a vyskytnúť sa môžu aj ďalšie symptómy, najmä:

zväčšenie lymfatických uzlín a ich nebolestivé zdurenie na viacerých miestach
výrazne červené a infekčné fľaky v ústnej dutine, ktoré pripomínajú angínu
na koži sa vyskytujú tuhé, ploché, hladké, mokvavé a zapáchajúce pupáky
v niektorých prípadoch sa vyskytujú aj menej konkrétne prejavy typu malátnosť, nechutenstvo, bledosť, bolesti svalstva, bolesti kĺbov a bolesti hlavy a kostí v noci

V prípade neliečenia sa syfilis rozšíri postupne do všetkých častí tela, takže sa stane systémovým ochorením. Napadne nielen kožu a sliznice, ale aj srdce, kosti, mozog a miechu. V poslednom štádiu prejde do progresívnej paralýzy, čo sa prejaví aj na mentálnom zdraví.

Príčiny, rizikové faktory a prenos syfilisu

Príčiny, rizikové faktory a prenos syfilisu Syfilis je pohlavne prenosné ochorenie spôsobené bakteriálnou infekciou. To znamená, že príčinou je prenos baktérie, najčastejšie pohlavnou cestou. Nie je to však jediný možný spôsob, ako sa dá týmto ochorením nakaziť, existujú aj iné rizikové faktory.

Tu sú príčiny, spôsob prenosu a faktory, ktoré treba za syfilisom hľadať:

Bakteriálna infekcia Treponema pallidum: Ide o anaeróbnu baktériu, ktorá bola identifikovaná a objavená len pred sto rokmi. Táto baktéria je vláknitého typu, patrí medzi tzv. spirochéty a človek je jej jediným hostiteľom v prírode. Táto baktéria je citlivá na okolité podmienky, takže mimo ľudského organizmu veľmi rýchlo hynie.

Prenos pohlavným stykom: Prvým spôsobom prenosu a vlastne aj rizikovým faktorom je nechránený pohlavný styk. Takýmto štýlom sa môže baktéria veľmi ľahko preniesť z nakazeného človeka na toho ešte nenakazeného. Do organizmu preniká práve cez pohlavné orgány, čiže nielen cez vaginálny, ale aj cez orálny a análny styk.

Prenos dotykom: Druhým spôsobom je prenos kontaminovanými predmetmi. Tento prenos je ale veľmi vzácny a to práve z dôvodu, že mimo ľudského organizmu baktéria prežíva len niekoľko hodín a preto väčšinou uhynie skôr, ako by človeka nakazila. Najčastejšie infekcia prestúpi do organizmu prostredníctvom drobných raniek na koži.

Prenos z matky na dieťa: Treťou formou prenosu infekcie je prenos z matky na plod. Tento prenos sa vykonáva cez placentu a táto forma ochorenia sa nazýva adnátny syfilis. Podľa toho, v akom štádiu bol syfilis prítomný v tele matky a ako veľmi bol jej organizmus infikovaný spôsobí baktéria plodu rôzne poškodenia, v hraničnom prípade aj úmrtie.

Test na Syfilis

 • diskrétne doručenie
 • jednoduchý na použitie
 • rýchle vyhodnotenie výsledku

Priebeh, fázy a vývojové štádia syfilisu

Priebeh, fázy a vývojové štádia syfilisu Choroba prebieha u ľudí väčšinou postupne a má viaceré štádia. Čím skôr sa zachytí, tým lepšie, posledné štádium nastáva v prípade neliečeného syfilisu a je typické celkovým rozvratom organizmu. Neliečené ochorenie vedie v najhoršom až k smrti.

Syfilis má nasledovné 4 fázy:

Primárne štádium: Primárne štádium nastupuje v priemere do 3 týždňov od infekcie a je preň typický výskyt tvrdého vredu v mieste vstupu infekcie. Najčastejšie sa tento vred objaví na pohlavných orgánoch alebo v ústnej dutine, či už na sliznici alebo na perách. Neskôr príde aj začervenaniu a nebolestivému zdureniu lymfatických uzlín.

Sekundárne štádium: Po čase tvrdý vred vymizne a prichádza druhé štádium, ktoré sa môže objaviť zhruba do dvoch rokov od prvých príznakov. Dochádza k rozšíreniu infekcie cez krvný obeh do tela, objavujú sa vredy na koži, niekedy červené, inokedy pokryté šupinou. Neskôr prichádza k strate ochlpenia na tvári, najmä obočia a u mužov aj fúzov.

Terciálne štádium: Toto štádium sa nazýva neinfekčné a môže sa objaviť aj po niekoľkých rokoch. Počas tejto fázy dochádza k prejavom na koži vo forme rôznych hrbolcov, pridružujú sa neurologické prejavy, začínajú vznikať chronické zápaly a infekcie obličiek, pohybového systému, očí, pečene a najmä mozgu a centrálnej nervovej sústavy.

Kvartérne štádium: Posledná štvrtá fáza sa môže dostaviť pri neliečenom ochorení do 10 až 20 rokov, u každého to je veľmi individuálne. Pri tomto štádiu vznikajú v nervovej sústave a mozgu degeneratívne zmeny, paralýza, vymiznutie reflexov a neskôr aj mentálne problémy na úrovni demencie. Ku koncu tohto štádia prichádza smrť.

Diagnostika syfilisu

Diagnostika syfilisu Prvotné podozrenie na syfilis je na základe prítomnosti vonkajších prejavov a príznakov. No len na základe výskytu vredu či iného typického príznaku nie je možné na 100 % stanoviť diagnózu, takže sa musia vykonať aj ďalšie vyšetrenia a testy. Diagnostika sa delí na priamu a nepriamu, v zásade sa využíva viacero foriem diagnostických testov a vyšetrení.

Najčastejší postup je takýto:

anamnéza – základom diagnostiky je anamnéza a klinický obraz, kedy sa zisťuje prítomnosť vonkajších príznakov, postihnutie hlavových nervov či stav zorníc
sérologický test – v rámci nepriamej diagnostiky sa vykonávajú sérologické vyšetrenia, netreponemové a treponemové testy či prítomnosť špecifických IgG látok
laboratórne testy – v rámci priamej diagnostiky sa zas robia mikroskopické a laboratórne vyšetrenia a tiež zisťovanie priameho imunofluorescenčného antigénu
ďalšie vyšetrenia – okrem spomínaných testov sa robia aj vyšetrenia mozgomiechového moku, testy na vylúčenie neurosyfilisu a zisťovanie indexu TPHA

Test na Syfilis

 • diskrétne doručenie
 • jednoduchý na použitie
 • rýchle vyhodnotenie výsledku

V primárnom štádiu sa robia dermatovenerologické vyšetrenia a mikroskopické testy z tkaniva získaného z tvrdého vredu, ktorý patrí medzi typické príznaky. Ďalšie špecifické testy v neskorších fázach ochorenia sa musia robiť vo vysokošpecializovaných laboratóriách.

ČASOVO OHRANIČENÉ TESTOVANIE

Testovanie na prítomnosť syfilisu v organizme sa vykonáva zhruba 4 týždne od nákazy, najmä pokiaľ ide o rôzne sérologické a laboratórne vyšetrenia. Zároveň sa pravidelne vykonávajú kontrolné testy počas liečby a dokonca aj po jej ukončení, spravidla po dobu 2 rokov. Sledovanie aj po skončení liečby má za cieľ potvrdiť definitívne vyliečenie pacienta.

Riešenie a liečba syfilisu

Riešenie a liečba syfilisu Syfilis je ochorenie spôsobené baktériou, čo znamená, že liečba spočíva predovšetkým v podávaní rôznych typov liečiv z kategórie antibiotík. Lieky pochopiteľne indikuje lekár a od priebehu ochorenia, času zistenia choroby a aktuálnych prejavov závisí spôsob terapie.

Liečba prebieha kombináciou viacerých metód a prostriedkov:

Antibiotiká

Základom liečby je pôsobenie proti baktériám, na čo sa využívajú antibiotiká. Kauzálnou liečbou vo všetkých štádiách a fázach ochorenia je použitie penicilínu. Čím skôr je antibiotikum podané, tým lepšia je prognóza vyliečenia. Antibiotiká sa podávajú injekčnou formou, najkratšia doba liečby je 14 dní. Najviac používaným typom je penicilín G.

Hospitalizácia

Vo vážnejších prípadoch, najmä pri postihnutí viac orgánov, prebieha antibiotická liečba spolu s hospitalizáciou pacienta. V tomto prípade ide o umiestnenie pacienta na infekčnom oddelení s dodržaním všetkých režimových opatrení. Vzhľadom k vysokú infekčnosť syfilisu je potrebné aj hlásenie o jeho výskyte miestne príslušnému hygienickému úradu.

Ambulantná liečba

Nie všetky prípady syfilisu sa liečia hospitalizáciou. Ak o tom rozhodne lekár, postačí ambulantná liečba, čiže aplikácia antibiotík v ambulancii a pozorovanie stavu pacienta. Aj po skončení aplikácie antibiotík sa vykonávajú kontrolné odbery krvi, v prvom polroku raz za dva mesiace, v druhom spravidla raz za tri mesiace. Sleduje sa aj stav ďalších orgánov.

Test na Syfilis

 • diskrétne doručenie
 • jednoduchý na použitie
 • rýchle vyhodnotenie výsledku

Časté otázky o syfilise

Časté otázky o syfilise Syfilis je na Slovensku aj vo svete znova na vzostupe, čo vidno aj pri diskusiách o tejto téme na rôznych internetových fórach. Rozhodol som sa preto pozrieť trocha detailnejšie na najčastejšie dotazy a najviac kladené otázky a zodpovedať na ne. Tu sú:

Existuje aj nejaká domáca liečba syfilisu?

Nie, určite nie a pred týmto spôsobom riešenia syfilisu dôsledne varujem. V žiadnom prípade sa nepokúšajte liečiť syfilis bez lekára a aplikácie antibiotík indikovaných lekárom, čiže ani vlastnými antibiotikami. Nesprávne liečený syfilis vážne ohrozuje vaše zdravie a život.

Ako je to s prenosom syfilisu, ktorá forma prenosu je najčastejšia?

Najpravdepodobnejším spôsobom , akým sa môžete nainfikovať, je pohlavný styk. Prenos dotykom alebo inou formou je ojedinelý, podobne to platí aj pri transfúzii krvi. Infekčnosť ochorenia zároveň nie je vždy 100 %, v ďalších štádiách postupne klesá.

Aký je výskyt syfilisu na Slovensku, je treba sa dnes obávať choroby?

Najväčší výskyt tohto pohlavne prenosného ochorenia bol naposledy zaznamenaný v polovici 20. storočia. Odvtedy sa aj vďaka masívnym akciám zameraným na preliečovanie znížila početnosť chorých, no od 90. rokov znova výskyt syfilisu u nás pozvoľne rastie.

Kedy je potrebná hospitalizácia so syfilisom v nemocnici?

Hospitalizácia na infekčnom oddelení vzniká na základe indikácie od lekára. Cieľom hospitalizácie je zabrániť ďalšiemu prenosu, čiže lekár indikuje túto formu liečby v prípade vysokej infekčnosti syfilisu. Štandardne to je buď počas prvej alebo počas druhej fázy.

Existuje možnosť získania imunity voči syfilisu?

Nie, bohužiaľ nie je žiadna forma imunizácie. Voči syfilisu nie je možné získať imunizáciu ani vo forme nejakého spôsobu očkovania a ani vo forme prekonania choroby. Ak totiž syfilis raz prekonáte, nezískavate do budúcnosti voči nemu imunitu a môžete sa znova nakaziť.

Ako fungujú lieky na syfilis

Ako fungujú lieky na syfilis Nakoľko syfilis je spôsobený bakteriálnom infekciou spirochetickou baktériou Treponema pallidum, na liečbu ochorenia sa používajú antibiotiká. Tie pôsobia jednak proti ďalšiemu rozmnožovaniu a šíreniu infekcie v organizme, zároveň tiež zabíjajú samotné baktérie.

Podávanie liekov je nasledovné:

 • Najviac využívanou formou je injekčná forma, pričom ako antibiotikum sa v prvom rade používa penicilín G po 4 hodinách, prípadne prokainpenicilín G po 24 hodinách

Dĺžka liečby závisí do štádia ochorenia, antibiotikami sa dá liečiť syfilis aj v treťom štádiu. Ak je u pacienta alergia na penicilín, alternatívou je erytromycín alebo tetracyklín podávaný po dobu 30 dní. Pokiaľ sa vyskytuje horúčka alebo problémy so srdcom, môže byť indikovaná aj liečba kortikoidmi. Alternatívne je využívaný aj pendepon po dobu 3 týždňov.

LIEČIŤ TREBA AJ SEXUÁLNYCH PARTNEROV

Liečiť sa musí nielen postihnutý pacient, ale aj jeho okolie, s ktorým prišiel do kontaktu a existuje riziko, že mohol nastať prenos syfilisu ďalej. Podľa diagnostiky a potvrdenia prenosu ochorenia sa potom aplikuje antibiotická liečba injekčnou formou aj na ďalších ľudí.

Prevencia syfilisu

Prevencia syfilisu Podobne ako aj pri iných sexuálne prenosných ochoreniach je základom bezpečný sex s novými a neznámymi partnermi. Vzhľadom na to, že ochorenie má viacero fáz a nemusí byť viditeľné hneď na prvý pohľad, maximálna obozretnosť je určite na mieste. Bohužiaľ, očkovanie voči syfilisu neexistuje, takže sa treba spoliehať na režimové opatrenia.

Toto sú najdôležitejšie zásady prevencie:

kondómy – voči syfilisu ešte nikto nevymyslel lepšiu prevenciu pri sexuálnom styku, ako je klasický prezervatív pre mužov, čo je fyzická ochrana pred prenosom
výber partnerov – súčasťou prevencie je aj dôslednejší výber sexuálnych partnerov, určite pomôže, ak partnera trocha spoznáte prv, než s nim nadviažete sexuálny vzťah
riziká kontaminácie – hoci je riziko nakazenia sa cez predmety alebo dotykom minimálne, pozor si dajte na poranenia, účinná dezinfekcia vie baktérie zneškodniť
vyšetrenia v tehotenstve súčasťou prevencie voči nakazeniu plodu môže byť aj absolvovanie všetkých potrebných vyšetrení počas tehotenstva

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Pri akomkoľvek podozrení na infekciu sú muž aj žena povinní absolvovať vyšetrenie u lekára a celú liečbu. Syfilis je ochorenie, ktoré aj keď nemusí vždy viesť k smrti, je naozaj veľmi nepríjemné. Minimálne kvôli týmto nepríjemnostiam by ste mali dbať na prevenciu.

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.67

9 Hodnotení

Dobry den, pred tromi rokmi som bol liečeni na syflis v nemocnici, od tej doby som nebol na žiadnej kontrole,mal by som ist k kožnemu na kontrolu pripadne na odber krvi?

Jozef Kavulec píše 12 septembra 2020 o 06:57

Dobry. Mozem dostať sifilis aj oralnym sexom.. Mam vred na penise.. Ked mam chronicku zltacku môžu skreslit vysledky krvné

Mato píše 25 októbra 2020 o 09:09

Pridať komentár

Chcem kúpiť