Trichomoniáza

Trichomoniáza

Veľmi nepríjemnou pohlavne prenosnou chorobou pre ženy je trichomoniáza. Ide o najčastejšie parazitárne ochorenie vagíny, ktoré sa môže šíriť už po jednom jedinom nechránenom pohlavnom styku. Hoci najčastejšie sa vyskytuje u žien, môže sa objaviť aj u mužov, kde má odlišné príznaky. Objaviť sa dokonca môže aj v tehotenstve.

Pokiaľ ide o typický príznak, čiže výtok z pošvy, ten je zapríčinený najčastejšie práve týmto ochorením. Najčastejšie choroba zasiahne pošvu alebo u muža močovú trubicu, no infekcia sa môže neskôr dostať aj ďalej, napríklad do prostaty. Preto ju určite nesmiete zanedbať.

Široké diskusie na internete ukazujú, že ženy aj muži sa o trichomoniázu zaujímajú. Nielen o to, aká je inkubačná doba, prenos alebo diagnostika, ale aj o možnosti terapie, ako napríklad prírodná liečba. Ja sa preto na túto tému pozriem komplexne a hlavne čo najviac odborne.

Čo je trichomoniáza

Čo je trichomoniáza Trichomoniáza je svetovo najrozšírenejším pohlavne prenosným ochorením nevírusového typu. Najviac je rozšírená v rozvojových krajinách a skôr u mladších žien, postihnúť však môže aj muža. Odhaduje sa, že zhruba 20 % žien sa s touto infekciou v živote stretne.

 • Trichomoniáza je infekčná choroba spôsobená bičíkovcom Trichomonas vaginalis
 • Typickým príznakom u žien je výtok z pošvy, u mužov sa prejavuje najčastejšie výtokom a pálením močovej trubice, ale rozšírená je aj bezpríznaková forma
 • Nakaziť sa dá spôsobom priameho vaginálneho pohlavného styku

Bežne sa ochorenie prenáša priamym sexuálny stykom bez akejkoľvek ochrany. Mimopohlavný prenos je vzácny, aj keď teoreticky samozrejme možný. V prípade neliečenia prejde trichomoniáza do chronickej podoby, čo má síce za následok potlačenie symptómov, ale nie potlačenie infekčnosti. Zároveň zvyšuje riziko infekcie HIV vírusom.

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Pokiaľ ide o mechanizmus infekcie trichomoniázy, ten je nasledovný:

parazit sa do tela dostane prostredníctvom preniknutia cez sliznicu a to počas pohlavného styku, iným spôsobom je prenos veľmi zriedkavý
po tom, čo sa dostane do sliznice urogenitálneho traktu, vyvolá tu zápal, u žien najčastejšie vo vagíne s výtokom z nej, u mužov zas v močovej trubici
v niektorých prípadoch môže byť ochorenie bez symptómov, prípadne prejde ďalej do pohlavnej sústavy, u mužov do prostaty, postupne sa dostane do chronickej formy
choroba síce nespôsobuje ohrozenie života, ale u žien môže spôsobiť komplikáciu tehotenstva, všeobecne neliečená infekcia zhoršuje plodnosť u oboch pohlaví

Najväčším problémom choroby je, že je veľmi infekčná, prakticky stačí len jeden pohlavný styk na prenos. Druhým problémom je, že vo veľkom počte prípadov prebieha bez viditeľných príznakov, čo sa týka u mužov, takže to len podporuje jej rozširovane.

INKUBAČNÁ DOBA

Inkubačná doba, čiže doba od momentu nakazenia sa parazitom až po prejavenie sa prvých viditeľných príznakov, je veľmi variabilná. Môže to byť v rozmedzí od 4 do 20 dní, no u niektorých žien napríklad aj 6 mesiacov. V mnohých prípadoch sa nákaza navonok ani nijakým spôsobom nemusíte prejaviť.

Trichomoniáza a jej príznaky a prejavy

AIDS / HIV a ich príznaky a prejavy Pokiaľ ide o typické symptómy ochorenia, tak asi najviac charakteristickým je výtok z pošvy. V prípade, že je zasiahnutá močová trubica, dochádza aj k jej páleniu a to aj počas močenia. Samotný výtok z pošvy je hojný, riedky, spenený, môže byť cítiť po rybacine a je buď žltej alebo zelenožltej farby. Väčšinou to však nie je jediný prejav.

Príznaky u mužov a aj u žien môžu zahŕňať ešte:

silné podráždenie močovej rúry aj genitálu, čo môže spôsobiť nepríjemné pocity alebo dokonca aj bolesti počas sexuálneho styku a to tak u mužov, ako aj u žien
okrem toho sa môže objaviť aj pálenie a svrbenie pri močení, po čase však ustane
v niektorých prípadoch dochádza k začervenaniu a zdureniu pohlavných orgánov, pri postihnutí ďalších častí pohlavnej sústavy prichádza k zápalu a ďalším prejavom

Veľké množstvo prípadov je však aj bez akýchkoľvek príznakov, čo platí hlavne u mužov. Aj preto patria muži medzi najviac nebezpečných prenášačov ochorenia, keďže vôbec ani nemusia vedieť, že trichomoniázou trpia.

Príčiny, rizikové faktory a prenos trichomoniázy

Príčiny, rizikové faktory a prenos AIDS / HIV Trichomoniáza je spôsobená parazitárnou infekciou prenášanou spravidla najčastejšie nechráneným pohlavným stykom. Je to síce najpravdepodobnejšia cesta, akou sa môže žena či muž nakaziť, ale sú tu aj niektoré iné rizikové faktory pre vznik infekcie.

Tu sú príčiny, faktory a prenos trichomoniázy:

Parazitárna infekcia Trichomonas vaginalis: Práve tento bičíkovec je za trichomoniázou. Ide o prvok prenášaný hlavne pohlavným stykom, ktorý má mimo hostiteľského organizmu malú odolnosť na prežitie. Najčastejšie parazituje v ženských pohlavných orgánoch, ale tiež aj v močovej trubici u muža. U žien spôsobuje rozvrat mikroflóry v pošve.

Prenos pohlavným stykom: Najčastejším spôsobom prenosu a zároveň tiež aj rizikovým faktorom infikovania sa je nechránený pohlavný styk. V tomto prípade je rizikom veľmi časté striedanie partnerov, najmä u mužov môže prebiehať trichomoniáza bez toho, aby o tom vedeli a tak sa môžu nakaziť nielen jednu ženu.

Prenos vaginálnym sekrétom: Druhou formou prenosu je infikovanie sa priamym kontaktom s vaginálnym sekrétom. Nemusí ísť výhradne o to isté, čo je aj pohlavný styk. Veľmi dobrým príkladom je infikovanie sa medzi ženami navzájom pri použití rovnakej sexuálnej pomôcky do vagíny. Tento spôsob je možný, ale nie príliš častý.

Prenos kontaktom s predmetmi: Posledným spôsobom, hoci aj v tomto prípade menej pravdepodobným, je infekcia pomocou kontaktu s predmetmi znečistenými močom, napríklad ručníkom. Vzhľadom na to, že bez vlhkosti a vhodných podmienok nevydrží dlhšie, ako 24 hodín, na bežných predmetoch len 1 až 2 hodiny, tento spôsob prenosu je zriedkavý.

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Priebeh, fázy a vývojové štádia trichomoniázy

Priebeh, fázy a vývojové štádia AIDS / HIV Trichomoniáza je ochorenie, ktoré prebieha postupne vo viacerých štádiách. V prípade, že sa vyskytnú príznaky, tie sa objavujú postupne a trvajú len do istého času. Potom hrozí, že trichomoniáza prejde do chronického stavu a bezpríznakovej fázy.

Tu sú jednotlivé štádia:

Prvé štádium: Úvodná fáza je charakteristická prienikom parazita do slizníc pohlavného a močového traktu. Najčastejšie je to prostredníctvom pohlavného styku. V momente, ako sa bičíkovec dostane do hostiteľského organizmu, začne u žien parazitovať v sliznici pošvy a u mužov v močovej trubici, kde nastane infekcia a zápal.

Druhé štádium: V druhom štádiu prichádza k prejavom infekcie, v závislosti od miesta, kde vznikla. U žien dochádza najskôr k výtoku z pošvy, ktorý je žltastý až zelený, penistý, často nepríjemne zapáchajúci. Neskôr sa pridruží svrbenie a pálenie v pošve. U mužov prebieha veľmi často infekcia bez akýchkoľvek symptómov, ale tiež sa môže objaviť mierny výtok.

Tretie štádium: V prípade neliečenia môže prejsť infekcia aj ďalej, najčastejšie pokračuje v močovej alebo pohlavnej sústave. U žien aj u mužov môže pokračovať ďalej do močových ciest a močového mechúra, prípadne u mužov aj do prostaty a nadsemenníkov. Prejaví sa to bolesťami v podbrušku alebo bolesťami a pálením počas močenia.

Štvrté štádium: V poslednej fáze dochádza k ústupu prejavov, nie však infekcie. Veľa ľudí si myslí, že sa podarilo zápal zvládnuť, ale ten je v pohlavnej alebo vylučovacej sústave prítomný naďalej, avšak už v asymptotickej forme. V najhoršom prípade môže zhoršiť najmä u mužov plodnosť, u žien zas môže spôsobiť komplikácie v tehotenstve.

Diagnostika trichomoniázy

Diagnostika AIDS / HIV Podozrenie na trichomoniázu sa dá vysloviť na základe vonkajších príznakov, ak sú prítomné. Na potvrdenie diagnózy je ale nevyhnutná séria viacerých laboratórnych alebo kultivačných vyšetrení. Čím skôr sa diagnóza potvrdí, tým skôr je možné začať liečbu vrátane režimových opatrení nielen u samotného pacienta, ale aj u jeho okolia.

Bežný postup diagnostiky má viacero foriem:

anamnéza – prvotnou formou diagnostiky je anamnéza, kedy sa zisťuje prítomnosť vonkajších príznakov, najmä pokiaľ ide o výtok pošvy alebo z penisu
mikroskopické vyšetrenia – najčastejšie sa trichomoniáza diagnostikuje pomocou mikroskopickej analýzy pošvového alebo uretrálneho výteru s preukázaním parazita
kultivačný test – alternatívou, ktorá je šetrnejšia voči pacientovi, je kultivačný test s doplnením inaktívneho séra, tento test má aj väčšiu záchytnosť parazita
ďalšie testy – okrem výteru z uretry alebo pošvy sa môže potvrdiť parazit aj z močového sedimentu, ejakulátu, exprimátu z prostaty alebo testom PCR

Nie vždy ale je diagnostika na 100 % presná, napríklad u mužov vyšetrenie sekrétu z penisu nemusí odhaliť dostatočný počet parazitov. Práve z toho dôvodu sa uprednostňuje kultivačný test sekrétu, ktorý má vyššiu presnosť a zachytí aj menší počet parazitov z odobratej vzorky.

AJ KONTROLNÉ VYŠETRENIA A TESTY

V prípade podozrenia na trichonomniázu, ale v situácii, ak je negatívny mikroskopický nález, sa robí kultivačné vyšetrenie nielen u mužov, ale aj u žien. To isté platí aj vtedy, ak má ochorenie asymptotický priebeh. Rovnako tak po absolvovaní liečby sa robia kontrolné testy 2 týždne po ukončení liečby. Až po nich je choroba považovaná za vyliečenú.

Riešenie a liečba trichomoniázy

Riešenie a liečba AIDS / HIV Vzhľadom na to, že trichomoniáza je spôsobená parazitárnou infekciou, najčastejším spôsobom liečby je nasadenie prípravkov so systémovým pôsobením v celom organizme. Bežne ide o farmakologickú formu s perorálnym užitím, ale existujú aj určité výnimky.

Terapia trichomoniázy môže prebiehať v troch rôznych formách:

Celková systémová liečba

Prvou voľbou sú antibiotiká, respektíve alternatíve chemoterapeutiká. Liečba tohto typu prebieha najčastejšie 7 – 10 dní, v niektorých špecifických prípadoch môže ísť o podanie jednorazovej dávky vo zvýšenom množstve. Spoločne s postihnutým pacientom sa táto liečba podávaná aj jeho partnerovi, aby neprišlo k opätovnému nakazeniu sa.

Lokálna liečba

V prípade, ak trichomoniáza postihne ženu v tehotenstve, nemôžu sa klasické antibiotiká s celkovým pôsobením indikovať ako terapia. V tomto prípade sa použijú buď špecifické farmakologické prostriedky určené na lokálnu vaginálnu liečbu typu clotrimazol, alebo vaginálne čapíky, ktoré sa používajú priamo do pošvy. To platí najmä v prvom trimestri.

Režimové opatrenia

Súčasťou podpornej terapie by mali byť aj niektoré opatrenia súvisiace jednak so zlepšením účinnosti liečby a zároveň aj s obmedzením ďalšieho prenosu infekcie. Prvým typom je sexuálna zdržanlivosť spolu so zvýšenými hygienickými opatreniami. Na podporu účinnosti liečby sa odporúča pokoj na lôžku a tiež abstinencia od konzumácie alkoholu kvôli liekom.

Časté otázky o trichomoniáze

Časté otázky o AIDS / HIV Vzhľadom na to, že trichomoniáza je veľmi často sa vyskytujúce ochorenie a to najmä u žien, nečudoval som sa tomu, že viaceré internetové fóra a diskusie boli doslova zahltené otázkami týkajúcimi sa tejto choroby. Tu sú tie, ktoré boli najčastejšie kladené:

Aké je rozšírenie tejto choroby a kto je najviac rizikovou skupinou?

Trichomoniáza je celosvetovo rozšírená, z celkového počtu ochorení zhruba 170 miliónov ročne je najväčší výskyt infekcie v rozvojových krajinách. Najvyšší výskyt choroby je u žien vo vekovej skupine od 16 do 35 rokov. Odhaduje sa, že 20 % žien aspoň raz infekciu dostane.

Aké sú riziká, ak je trichomoniáza v tehotenstve? Prenesie sa aj na plod?

Prenos na plod nie je možný, rovnako tak pri správnej a dostatočnej liečbe sa nemusíte obávať o nejaké problémy. Pri neliečení však hrozí predčasný pôrod. Obmedzením liečby počas prvých troch mesiacov tehotenstva ale je, že by mala prebiehať vaginálne, čiže lokálne.

Viažu sa k tejto pohlavnej chorobe aj nejaké pridružené infekcie?

Áno, trichomoniáza spôsobuje aj oslabenie slizníc pohlavného ústrojenstva, takže sa tým pádom vytvára živná pôda pre rozličné ďalšie infekcie. Najčastejšie sa zvyšuje riziko nakazenia sa vírusom HIV, genitálnym herpesom, kvasinkami a infekciou maternice.

Dá sa proti trichomoniáze zaočkovať?

Bohužiaľ, vakcinácia voči trichomoniáze nie je, takže jediným spôsobom profylaxie je dodržiavanie hygienických opatrení na verejných toaletách alebo v saunách a zásady bezpečného pohlavného styku. Iným spôsobom sa nedá nainfikovaniu sa zabrániť.

Získava pacient po prekonaní infekcie nejakú imunitu?

Mnoho ochorení parazitárneho pôvodu má so sebou aspoň tú jednu výhodu, že po ich prekonaní zostáva organizmus voči opakovanému nainfikovaniu sa imúnny. Neplatí to ale bohužiaľ pri trichomoniáze, kde sa môžete nakaziť znova a opakovane, imunizácia nevzniká.

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Ako fungujú lieky na trichomoniázu

Ako fungujú lieky na kvapavku Liečba samotná nie je náročná a rovnako tak ani lieky nepatria do kategórie ťažko dostupných. V prípade podozrenia na prítomnosť bičíkovca Trichomonas vaginalis teda stačí len navštíviť lekára kvôli potvrdeniu diagnózy a indikácii správnej formy a typu liečiv.

Toto je najčastejšia forma liečba:

 • Bežne sa aplikujú chemoterapeutiká alebo antibiotiká a to buď jednorazovo alebo počas 7 až 10 dňovej liečby, u žien v prvom trimestri tehotenstva sa používajú vaginálne čípky

Najčastejšie sa používa metronizadol, čo je liek pôsobiaci priamo proti parazitárnej infekcii, ale nemôže sa indikovať v tehotenstve a jeho užívanie vylučuje užívanie alkoholu. Menej účinný, zhruba len na 50 %, je liek clotrimazol, ktorý sa môže podať aj v prvom trimestri gravidity. Medzi ďalšie používané lieky patria ešte tinidazol a ornidazol.

PRELIEČENIE AJ PARTNERA ČI PARTNEROV

Podobne ako pri ostatných pohlavne prenosných ochoreniach, aj v prípade trichomoniázy je nevyhnutné preliečiť nielen vás, ale aj sexuálneho partnera či partnerov. V ohrození je aj ich okolie, trichomoniáza je totiž vysokoinfekčné ochorenie s častým prenosom.

Prevencia trichomoniázy

Prevencia kvapavky Podobne ako pri každej pohlavne prenosnej chorobe, aj trichomoniáza je nepríjemná svojimi príznakmi. Najčastejšie sa vyskytuje u žien, táto riziková skupina by si preto mala dávať najväčší pozor. Súčasťou preventívnych opatrení je 100 % hygiena a najmä aplikovanie zásad bezpečného a chráneného sexuálneho styku v prípade nového sexuálneho partnera.

Prevencia by mala byť na viacerých úrovniach:

opatrnosť pri partneroch – ak budete mať kontakt s novým sexuálnym partnerom, dajte tomu trocha čas, najlepšie je vyhnúť sa príliš častému striedaniu partnerov
bariérová antikoncepcia – popri opatrnosti a sexuálnej zdržanlivosti je použitie fyzickej antikoncepcie najlepšou zárukou, čiže používajte kondómy a prezervatívy
hygiena – v ojedinelých prípadoch môže nastať prenos aj kvôli zanedbaniu elementárnych hygienických zásad, infekcia sa prenáša aj predmetmi so stopami moču
sexuálne pomôcky – nakoľko sa trichomoniáza prenáša aj vaginálnym sekrétom, nemali by ženy používať rovnaké erotické hračky, čiže žiadne požičiavanie navzájom

Kondómy

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber
 • kvalitné značky

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Vzhľadom na to, že trichomoniáza môže byť aj bez príznakov alebo sa prejaví len veľmi jemne, včasné odhalenie býva problém. Choroba tak môže vážne znepríjemňovať mužovi či žene život a to je o dôvod viac, aby ste najväčší dôraz kládli práve na prevenciu.

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

1 Hodnotení

A čo Avrazor? Prečo sa už nepoužíva na liečbu trichomoniázy?

Michal píše 25 októbra 2019 o 21:36

Pridať komentár