Uspokojenie muža

Uspokojenie muža

Uspokojenie u muža, čiže vyvrcholenie, je dôsledkom sexuálnej stimulácie a sexuálneho dráždenia. To sa viaže najčastejšie k erotogénnym zónam, konkrétne k penisu a k jeho citlivým častiam, no na túto tému sa treba pozerať komplexne. Samotné vyvrcholenie je totiž dôsledkom nielen sexuálnej techniky, ale aj niektorých iných procesov.

Orgazmus je totiž závislý aj od fyziologických a biochemických procesov v tele, najmä od správnej činnosti hormonálnej sústavy a pohlavnej sústavy. Na druhú stranu, práve spomínaná technika sexuálnej stimulácie je tiež veľmi dôležitá.

Odpovedať na otázku, aké je najlepšie uspokojenie muža, sa nedá ale len jednoduchými odpoveďami. Áno, žena vie uspokojiť muža vaginálne, ústami alebo inou stimuláciou jeho penisu, no vyžaduje si to komplexnejší pohľad.

Uspokojenie u muža: definícia, význam a spôsoby

Uspokojenie u muža: definícia, význam a spôsoby Pod pojmom sexuálne uspokojenie muža sa myslí dosiahnutie vzrušenia a vyvrcholenia pomocou sexuálnej stimulácie a dráždenia. Ide teda o stav a proces súčasne, ktorý je často spájaný len s pohlavným stykom, no to je len jeden z možných spôsobov uspokojenia.

 • Významom sexuálneho uspokojenia u muža je dosiahnutie orgazmu
 • Veľmi dôležitou súčasťou uspokojenia je ejakulácia, ktorá býva výsledkom sexuálneho dráždenia pohlavného údu rôznymi spôsobmi
 • Uspokojenie prebieha aj vnútorne a to pomocou centrálnej nervovej sústavy

Sexuálnemu uspokojeniu musí predchádzať sexuálna stimulácia. Tá musí byť priama, kým napríklad na vzrušenie stačí aj nepriama. Aby však mohlo prísť k vyvrcholeniu a uspokojeniu muža, je dôležité sa zamerať na jeho erotogénne zóny s dôrazom na penis. Skúsenosti totiž ukazujú, že bez toho nie je takmer u žiadneho muža možné dosiahnuť orgazmus.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Spôsobov, ako dosiahnuť sexuálne uspokojenie, je niekoľko:

prvou možnosťou je uspokojenie pomocou dotykov rúk, čo zahŕňa napríklad aj masáž penisu s dôrazom na niektoré tantrické prvky kontroly rozkoše
druhou možnosťou, ktorú si muži ale cenia najviac, je orálne uspokojenie muža, kde je potrebné sa sústrediť takmer výlučne na pohlavný úd
tretia možnosť je prostredníctvom klasického pohlavného styku, čiže ide o vaginálne uspokojenie muža bežným sexuálnym stykom

Aby muž mohol dosiahnuť uspokojenie akýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov, je v prvom rade potrebné, aby mal dostatočný sexuálny apetít a aby u neho fungovala erekcia. Toto sú dva nevyhnutné predpoklady, bez ktorých nemá napríklad ani sexuálna stimulácia zmysel. Samozrejme, nemenej dôležitým aspektom je aj kvalitná technika partnerky.

MENTÁLNE AJ FYZICKÉ USPOKOJENIE

Hoci sa to predpokladá najmä o ženách, u mužov je tiež dôležité nielen fyzické uspokojenie, ale aj mentálne. Tomu však môžu brániť viaceré faktory vplývajúce v tejto oblasti, kam patria najmä stres alebo nervozita. Preto tieto vplyvy pôsobia napríklad aj na erekciu.

Priebeh uspokojenia u muža

Priebeh uspokojenia u muža Sexuálne uspokojenie prebieha postupne a predchádza mu najmä stimulácia a dráždenie erotogénnych zón. Z hľadiska organizmu ide o proces, ktorý pozostáva jednak z vonkajšieho pôsobenia a vzápätí z reakcie organizmu na toho pôsobenie.

Toto je priebeh a postup uspokojenia od začiatku stimulácie až po vyvrcholenie:

Dráždenie: Na úvod dochádza k prvotnému dráždeniu a sexuálnej stimulácii. Táto prvá časť sa niekedy nazýva aj predohra, no v podstate ide o to, aby prišlo k aktivácii príslušných nervových centier, ktoré pomocou zrakových, čuchových, hmatových a zvukových receptorov zachytia prvotné podnety k spusteniu procesu vzrušenia.

Vzrušenie: V momente, ako sa signály z receptorov dostanú do mozgu, ten vyšle pohlavnej sústave, ale aj do celého tela, povel k aktivácii mechanizmov a procesov súvisiacich so sexuálnym vzrušením. Prichádza k zrýchleniu dýchania, rozšíreniu zreníc, búšeniu srdca, poteniu a najmä k prekrveniu pohlavnej sústavy a pohlavného údu.

Vyvrcholenie: V prípade pokračujúceho dráždenia a sexuálnej stimulácii prichádza k dosiahnutiu vyvrcholenia, čiže orgazmu. Ide technicky o uspokojenie muža, ktoré sa prejaví ejakuláciou. Vyvrcholenie je možné dosiahnuť spôsobmi popísanými vyššie, čiže ručnou, orálnou alebo vaginálnou stimuláciou pohlavného údu.

Uvoľnenie: Nakoľko vyvrcholenie je sprevádzané svalovými kontrakciami a veľkým fyzickým vypätím, dochádza súčasne s orgazmom aj k uvoľneniu svalového napätia a k celkovému uvoľneniu organizmu. To zahŕňa nielen fyzické prejavy, ale rovnako tak aj mentálne uvoľnenie a upokojenie nervového systému.

Erotické pomôcky a hračky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

Problémy a poruchy spojené s uspokojením u muža

Problémy a poruchy spojené s uspokojením u muža Pokiaľ ide o uspokojenie a vyvrcholenia u muža, v tejto súvislosti môžu nastať viaceré problémy alebo poruchy. Tie sa týkajú najčastejšie buď stavu pohlavnej a hormonálnej sústavy, ktoré vyvrcholenie ovplyvňujú, alebo niektorých vonkajších faktorov.

Tu sú tie najviac sa vyskytujúce:

Nekvalitná erekcia: Prvým a veľmi častým problémom, ktorý môže úplne zruinovať snahu o uspokojenie muža, je porucha erekcia. Či už ide o problémy s rýchlosťou jej nástupu, jej udržanie alebo o jej kvalitu, čím sa myslí tvrdosť, tieto druhy porúch sa u mužov vyskytujú čoraz viac s pribúdajúcim vekom. Bez erekcie nie je plnohodnotné uspokojenie možné.

Nedostatočný sexuálny apetít: Druhým vážnym problémom je nízky sexuálny apetít, ľudovo povedané nízke libido. Za týmto stavom sa môžu skrývať fyziologické aj psychosomatické príčiny, no v drvivej väčšine prípadov ide o dôsledok nízkej hladiny testosterónu. Tento pohlavný hormón má vplyv nielen na chuť na sex, ale aj na celé sexuálne vzrušenie.

Príliš rýchla ejakulácia: Predčasná alebo príliš rýchla ejakulácia sú stavom, kedy dochádza k vyvrcholeniu a uspokojeniu muža obvykle do pár minút od začiatku sexuálnej stimulácie. Ide o problém, ktorý môže mať fyziologické aj psychické príčiny, niekedy ide aj o dôsledok príliš vysokého libida.

Oneskorená ejakulácia: Opakom predošlého problému je oneskorenie ejakulácie, čiže sexuálneho vyvrcholenia. Aj v tomto prípade ide o poruchu, ktorá môže mať rôzne druhy príčin súvisiacich či už so stresom, nízkym libidom alebo nejakými externými vplyvmi. Za neskorou ejakuláciou ale môže byť aj nesprávny spôsob dráždenia penisu.

Anorgazmia: Poslednou vážnejšou prekážkou uspokojenia muža je stav zvaný anorgazmia. Ide o poruchu, ktorá môže mať charakter úplnej poruchy, čiže nie je možné vôbec dosiahnuť orgazmus, alebo môže ísť o tzv. čiastočnú anorgazmiu. V druhom prípade je možné muža uspokojiť, ale len istým druhom sexuálnej stimulácie.

NESKÚSENOSŤ ALEBO ZLÁ TECHNIKA

Za viacerými problémami spomínanými vyššie môžu byť aj faktory vonkajšie, konkrétne na strane partnerky. Zlá technika sexuálnej stimulácie, stereotyp alebo neskúsenosť, to všetko môže doslova zabiť nielen sexuálny život, ale vlastne aj partnerský vzťah.

Ako na zlepšenie uspokojenia u muža

Ako na zlepšenie uspokojenia u muža Nielen vyššie spomínané problémy môžu pôsobiť proti kvalitnému uspokojeniu muža. To je záležitosťou totiž nielen jednorazových zmien, ale skôr dlhodobých opatrení a zlepšení. Väčšinou stačí narušiť stereotyp a jednoducho počúvať to, čo si žiada telo.

Tu sú spôsoby, ako zlepšiť uspokojenie muža.

Zvýšenie libida a erekcie

Alfa a omega by mala byť zvýšenie sexuálneho apetítu, chuti na sex a podpora erekcie. To je asi základná a prvá vec, ktorá môže pomôcť k dosiahnutiu lepšieho sexuálneho uspokojenia. Za týmto účelom odporúčam všímať si najmä afrodiziaka, ktoré sú ako prostriedok overené prakticky už od staroveku.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Dotyky a práca rúk

Ženy podceňujú pri sexuálnej stimulácii dotyky a nemám tým na mysli len priamo uspokojenie partnera pomocou ručnej práci na jeho penise. Hladenie, masáž, ale aj poriadne zovretie rúk, nôh alebo zadku, to všetko sú veci, ktoré zvyšujú šancu na dokonalé vyvrcholenie. Stačí ich použiť len v správny čas!

Prevzatie iniciatívy

Aj ten najväčší chlap, aj ten najdrsnejší muž, každý z času na čas potrebujete vidieť, že žena je iniciatívnejšia, ako on. Platí to najmä v prípade sexuálneho uspokojenia, v praxi to môže znamenať napríklad to, že partnerka určuje polohu aj najlepší čas, kedy dosiahnuť vyvrcholenie. Viacerých mužov takýto krok maximálne vzruší.

Jazyk a bozky nielen počas predohry

Ak hovoríme priamo o sexuálnom dráždení, veľa žien zabúda vo vrcholnej fáze milostného styku nielen na dotyky, ale aj bozky. Odporúčam zapojiť aj jazyk, najmä v prípade orálnych hier. Neprežeňte to ale s rýchlosťou a najmä nie agresivitou, opatrnosť je na mieste najmä pri dráždení uzdičky.

Nové polohy

Stereotyp zabíja sex a robí aj z tej najlepšej techniky dráždenia muža doslova nudu. Žena by sa preto mala snažiť o trocha spontánnosti a najmä fantázie, napríklad cez nové polohy. To samozrejme platí aj pre nás mužov, tiež môžeme skúsiť navrhnúť niečo nové a zaujímavé. Kámasútra je stále najlepšou a neprekonanou inšpiráciou.

Aj pohľad lekára

V prípade potreby a najmä vtedy, ak nič iné nezaberie, môže byť nevyhnutné osloviť odborníka. Ak sa poruchy stoporenia, ejakulácie alebo nízkeho sexuálneho apetítu pravidelne opakujú napriek všetkým režimovým zmenám a opatreniam, prichádza na rad lekárska diagnostika. Na vážny problém je treba len vážne riešenie.

Najčastejšie otázky o uspokojení muža

Najčastejšie otázky o uspokojení muža Prejdime teraz z teórie a všeobecných rád trocha viac do konkrétnych príkladov a otázok. Tých je na internete naozaj dosť, stačí zájsť na niektoré fórum alebo si prečítať diskusiu na weboch určených pre mužov. Rozhodol som sa na tie najviac kladené otázky odpovedať:

Je možné dosiahnuť uspokojenie muža bez stimulácie pohlavného údu?

Áno, ale ide skôr o špecifické sexuálne praktiky a veľmi ojedinelé prípady. Niektorí muži môžu dosiahnuť orgazmus napríklad na základe análneho styku alebo dráždenia, iní môžu vyvrcholiť aj na základe stimulácie okolia penisu v rámci intímnej zóny. Pre väčšinu mužov je ale uspokojenie tohto typu nepravdepodobné.

Ako je to s masážou prostaty alebo dotýkaním sa semenníkov?

Masáž prostaty patrí medzi tie špecifické techniky, ktoré môžu niektorých mužov maximálne vzrušiť, no samotné uspokojenie im neprinesú. Môže to byť ale zaujímavá súčasť predohry alebo sexuálnej stimulácie. To isté platí aj o druhom prípade, tu ale pozor na to, že po ejakulácii sú muži na semenníky citliví a vtedy sa ich nedotýkajte.

Je lepšie rýchlejšie alebo pomalšie tempo pri sexuálnej stimulácii?

To závisí od každého muža individuálne, niekedy je dobré to aj striedať. Dôležité však je, aby žena vedela vycítiť aj podľa rytmu dýchania to, čo sa mužovi najviac páči. Príliš pomalé tempo môže mať za následok pokles sexuálneho apetítu a aj erekcie, príliš rýchle tempo môže zas spomaliť predčasné vyvrcholenie alebo pôsobiť aj bolestivo.

Môže muž dosiahnuť uspokojenie aj bez ejakulácie?

XYZÁno, možné to je, no deje sa tak len vo veľmi málo prípadoch. Takéto uspokojenie je väčšinou doménou špecifických orientálnych a ázijských masáží a techník, pri ktorých nemusí prísť k ejakulácii vôbec, prípadne prichádza k stavu tzv. vnútorného orgazmu. Ja osobne však za najzdravší spôsob považujem vyvrcholenie s ejakuláciou.

Môžu mi rôzne prírodné afrodiziaka a prípravky pomôcť vždy?

Vzhľadom na to, že ide o produkty prírodného charakteru, 100 % záruku nikdy nemáte. Napríklad pri vážnych poruchách erekcie, libida či ejakulácie je niekedy nutná jedine odborná lekárska liečba. Môžete ale vďaka týmto produktom podporiť zdravé fungovanie pohlavnej sústavy a mnohým mužom to dosť pomohlo.

Ako fungujú tabletky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam Jedným z veľmi dobrých prostriedkov na zlepšenie kvality sexuálneho života sú aj voľne dostupné prípravky vo forme tabliet. Nejde síce o žiaden čarovný prútik, ktorý vám z večera do rána zabezpečí neprekonateľné orgazmy, ale dlhodobo môže pomôcť.

Erotická bielizeň a oblečenie

 • Kvalitný materiál
 • Diskrétne doručenie
 • Výhodné ceny

Tieto tabletky majú pritom čisto prírodné zloženie:

 • Základom prípravkov sú účinné látky rastlinného charakteru vo forme extraktov a výťažkov, pre posilnenie účinkov sú doplnené o aminokyseliny alebo minerály

Najčastejšie tieto prípravky obsahujú extrakty zo známych rastlín patriacich medzi afrodiziaka, ako napríklad Yohimbé, Ženšen alebo Pestrec Mariánsky. Ako doplnkové látky v nich možno nájsť aj minerály, napríklad Zinok, ale aj aminokyseliny a vitamíny podporujúce lepšie fungovanie celej pohlavnej sústavy.

Tabletky sú navyše veľmi dostupné a bezproblémové z hľadiska užívania:

kúpiť sa dajú bez predpisu alebo receptu, mnohé si kúpite priamo v lekárni alebo ešte lepšie od oficiálneho výrobcu priamo z jeho eshopu
vzhľadom na prirodzené a prírodné zloženie je užívanie bezproblémové, netreba sa obávať ani žiadnych vážnejších vedľajších účinkov
tabletky možno užívať aj dlhodobo, pričom optimálne je to aspoň 2 či 3 mesiace, kedy sa môžu ich vplyvy na sexuálne zdravie a celú pohlavnú sústavu prejaviť naplno

Ak hovoríme o účinkoch, to je najväčšia výhoda prípravkov, nakoľko sú veľmi široké:

Sexuálny apetít: Nevyhnutným predpokladom dosiahnutia orgazmu je dostatočné libido, čiže chuť na sex, na čo vplývajú viaceré účinné látky v týchto tabletkách

Erekcie a potencia: Ďalším dôležitým účinkom je podpora lepšieho stoporenia, mnoho tabliet pomáha aj na zlepšenie spermogenézy a ejakulácie

Vitalita a výkon: Poslednou oblasťou, v ktorej môžu mať viaceré tabletky pozitívny vplyv, je zlepšenie fyzickej vitality a výkonnosti a to nielen v sexuálnom živote

LEN ZNÁME A OVERENÉ ZNAČKY

Ak vás tieto tabletky zaujali, mám pre vás dobrú správu ohľadom ich ponuky, je veľmi široká. Treba si však vyberať len známe a overené značky. Nesiahajte po prípravkoch bez oficiálneho zastúpenia u nás alebo po tých, ktoré si treba objednať zo zahraničia, je tu riziko podvodu.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Ja sám som mal v minulosti dosť veľa problémov týkajúcich sa môjho sexuálneho života. Nešlo ani tak o nejaké problémy vzťahového charakteru, ako skôr o to, že nie všetko fungovalo vždy tak, ako by malo. Práve uvedené tabletky, ktoré vrelo odporúčam skúsiť, mi veľmi pomohli k tomu, aby som dokázal znova dosiahnuť plný výkon.

Je pravdou, že v tejto oblasti sa posledné roky s rôznymi značkami roztrhlo vrece. Kvalita sa tak dostáva do úzadia na úkor kvantity, preto treba pozerať pri výbere najmä na referencie a skúsenosti. Ja som viacero tabliet vyskúšal a tu je ich moje hodnotenie:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Erotické pomôcky a hračky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

Erotická bielizeň a oblečenie

 • Kvalitný materiál
 • Diskrétne doručenie
 • Výhodné ceny

BDSM pomôcky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.26

19 Hodnotení