Uspokojenie ženy

Uspokojenie ženy

Podobne ako u mužov, aj uspokojenie u ženy je dôsledkom sexuálneho dráždenia a sexuálnej stimulácie. Dosiahnutie vyvrcholenia u ženy je možné viacerými spôsobmi, nie len stimuláciou priamo pošvy či klitorisu. Na druhú stranu, uspokojenie ženy nie je závislé len od sexuálnej techniky alebo dĺžky penisu, ale vplýva naň aj niekoľko iných faktorov.

V prvom rade je dosiahnutie vyvrcholenia a uspokojenia podmienené dostatočným sexuálnym apetítom. Okrem toho je nutné, aby bola vagína správne prekrvená a teda citlivá na dráždenie. Rozhodujúcim faktorom aj vlhkosť, ktorá robí vaginálny styk pohodlným a vzrušujúcim.

Téma si teda vyžaduje komplexnejší pohľad. Pozrieme sa teda na to, čo všetko treba spraviť pre najlepšie uspokojenie ženy, či sa to dá v rámci predohry aj jazykom a či platí ono známe príslovie, že každý centimeter rozhoduje.

Uspokojenie u ženy: definícia, význam a spôsoby

Uspokojenie u ženy: definícia, význam a spôsoby Sexuálne uspokojenie ženy znamená dosiahnutie orgazmu, čiže vyvrcholenia. Cesta k uspokojeniu vedie cez sexuálne dráždenie a stimuláciu, predovšetkým v oblasti erotogénnych zón. Dosiahnutie uspokojenia je možné viacerými spôsobmi.

 • Sexuálne uspokojenie je proces prebiehajúci na biologickej aj fyzickej úrovni
 • U ženy je s uspokojením spojený orgazmus, ktorý je sprevádzaný vôľou neovládateľným sťahovaním svalstva v oblasti vagíny a je dôsledkom sexuálnej stimulácie
 • Predpokladom dosiahnutia uspokojenia je zdravé fungovanie a stav pohlavnej sústavy

Ak ide o cestu k uspokojeniu, najdôležitejšou vecou je okrem 100 % zdravia pohlavnej, nervovej aj hormonálnej sústavy správna technika sexuálneho dráždenia a stimulácie. Hoci je možné v niektorých prípadoch dosiahnuť vyvrcholenie aj inak, najistejším spôsobom je stimulácia erotogénnych zón, najlepšie pošvy a jej vnútra alebo vonkajších častí.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Existujú tri najčastejšie spôsoby, ako dosiahnuť u ženy sexuálne uspokojenie:

uspokojenie vaginálnym vyvrcholením, čo znamená klasický pohlavný styk za pomoci penisu a stimulácie nervových zakončení vo vnútri pošvy
uspokojenie stimuláciou klitorisu, čo sa deje najčastejšie buď dráždením rukami a prstami, alebo dráždením pohybom jazyka
uspokojene vyvrcholením na základe stimulácie bodu G, ktorá môže prebiehať tak penisom, ako aj prstami, avšak tento typ uspokojenia je najťažšie dosiahnuť

Všetky tri spomínané možnosti a cesty k uspokojeniu sú závislé na dostatočnom sexuálnom apetíte, na správnom prekrvení vagíny a tiež na jej dostatočnom zvlhčení. Jednotlivé orgazmy sa môžu svojou intenzitou líšiť, no aj každá žena ich môže prežiť mierne odlišne. To však nie je žiadna nevýhoda, práve naopak, je to zaujímavejšie, keďže je to pestrejšie.

ZÁLEŽÍ AJ NA EREKCII

Ak sa rozhodne muž pre uspokojenie ženy klasickým pohlavným stykom, mimoriadne dôležitým faktorom je kvalita stoporenia. Nemusí teda ísť vždy len o dĺžku, dôležité je, aby pohlavný úd stál pevne v pozore a aby postupom času erekcia nezačala ochabovať.

Priebeh uspokojenia u ženy

Priebeh uspokojenia u ženy Dosiahnuť sexuálne uspokojenie nie je záležitosť minúty či dvoch, ide skôr o proces, ktorý má svoju postupnosť. Najjednoduchšie povedané, uspokojenie je kombináciou sexuálnej stimulácie a odpovede organizmu na túto stimuláciu.

Tu je obvyklý priebeh uspokojenia ženy od začiatok až po vrchol:

Sexuálna stimulácia: Úvod každého uspokojenia začína dráždením a stimuláciou, prevažne erotogénnych zón. To sú zóny na tele, ktoré spôsobujú najväčšiu odozvu nervového systému a pocit najintenzívnejšieho dráždenia. Na úvod môže byť stimulácia aj nepriama a to v snahe navodiť sexuálne vzrušenie, napríklad vôňou alebo zrakovým vnemom.

Odozva mozgu: Na základe vnímania sexuálnej stimulácie a v prípade správneho fungovania nervovej sústavy dochádza k vysielaniu signálov z receptorov do mozgu, kde príde k vyhodnoteniu. Výsledkom je aktivácia hormonálnej a predovšetkým pohlavnej sústavy, čo vedie k sexuálnemu vzrušeniu a k jeho vonkajším prejavom.

Dosiahnutie vyvrcholenia: V prípade pokračovania dráždenia a stimulácie erotogénnych zón dochádza k zvyšovaniu sexuálneho vzrušenia. Podľa intenzity stimulácie a na základe individuálnej vzrušivosti ženy príde v určitom čase k vyvrcholeniu, čiže k orgazmu. Tento stav sa nazýva aj sexuálnym uspokojením.

Uvoľnenie: Po vyvrcholení a dosiahnutí uspokojenia prichádza k fáze uvoľnenia od fyzického a mentálneho vypätia. Nakoľko vyvrcholenie sprevádzajú kontrakcie svalov a tiež mimoriadne vzrušenie v centrálnom nervovom systéme, musí si organizmus po dosiahnutí vyvrcholenia oddýchnuť uvoľnením.

Problémy a poruchy spojené s uspokojením u ženy

Problémy a poruchy spojené s uspokojením u ženy Nie vždy a za každých okolností je priebeh uspokojenia u ženy taký, ako som naznačil vyššie. Existuje viacero porúch a problémov, ktoré sú prekážkou buď vôbec k dosiahnutiu uspokojenia, alebo významne znižujú jeho kvalitu či intenzitu.

Toto sú tie, ktoré sú najbežnejšie:

Frigidita: Prvým problémom je stav zvaný frigidita, čo určite už veľa z vás počulo v rôznom spojení. V praxi sa jedná o nízke libido a nízky sexuálny apetít, najčastejšie v súvislosti s nízkou hladinou pohlavných hormónov stimulujúcich chuť na sex. Ide o problém, ktorý súvisí nielen s uspokojením, ale už so vzrušením ženy.

Anorgazmia: Nemenej vážnym stavom je stav zvaný anorgazmia, čiže neschopnosť dosiahnuť orgazmus a teda aj uspokojenie. Môže ísť o problém s dosiahnutím orgazmu úplne, čo sa nazýva úplná anorgazmia, alebo len čiastočne. Vtedy ide o problém s dosiahnutím vyvrcholenia konkrétnym spôsobom, ak žena vyskúša iný spôsob, orgazmus dosiahnuť môže.

Vaginizmus: Vážnou poruchou, ktorá si už určite vyžaduje aj lekársku diagnostiku a najmä liečbu, je stav vaginizmu. Ide o problém, kedy dochádza na základe psychosomatických alebo fyziologických faktorov k svalovému stiahnutiu pošvy tak, že nie je možné preniknúť pohlavným údom do nej, čiže nie je možný pohlavný styk.

Problémy s nervovou sústavou: Za problémami s dosiahnutím plnohodnotného uspokojenia môžu byť aj niektoré poruchy, problémy a ochorenia týkajúce sa nervovej sústavy. Môže ísť buď o nedostatočnú funkčnosť nervových receptorov, nesprávne prenesenie signálu do centrálnej nervovej sústavy alebo problém priamo v mozgovom centre.

Nedostatočné zvlhčenie a prekrvenie pošvy: Nakoľko sexuálne vzrušenie a následne aj vyvrcholenie sú viazané na správne prekrvenie vagíny a aj jej zvlhčenie, môže byť ich nedostatočné zvlčenie a prekrvenie prekážkou sexuálneho uspokojenia. Častou príčinou je buď nízke libido alebo nesprávna a nedostatočná sexuálna stimulácia.

Erotické pomôcky a hračky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

GYNEKOLOGICKÉ DIAGNÓZY

V prípade posledného problému môže ísť o faktor súvisiaci aj s gynekologickými ochoreniami, napríklad rôznymi zápalmi, infekciami alebo cystami. Tie môžu spôsobiť fyziologický problém nemožnosti dostatočného zvlhčenia alebo prekrvenia pošvy.

Ako na zlepšenie uspokojenia u ženy

Ako na zlepšenie uspokojenia u ženy Keď už vieme, aké rozličné faktory a problémy ovplyvňujú kvalitu a intenzitu sexuálneho uspokojenia u ženy, je dôležité si povedať aj to, ako zlepšiť tento stav. V niektorých prípadoch ide o jednoduché jednorazové zmeny, v iných o dlhodobé režimové opatrenia.

Ja odporúčam tieto možnosti, ako zlepšiť uspokojenie ženy:

Prírodné afrodiziaka

V rámci celkových a všeobecných opatrení odporúčam rozhodne ako prvé využiť prírodné afrodiziaka. Kúpiť sa dajú rôzne čaje alebo sušené bylinky, z ktorých si môže žena pripraviť doma odvar. Pohodlnejšou cestou je kúpiť už hotové produkty, napríklad tabletky na vnútorné užitie a krémy na vonkajšie.

Zahriatie a predohra dotykmi i bozkami

Všetko začína už predohrou, ktorá môže určiť smerovanie celej sexuálnej stimulácie a dráždenia. Už od úvodu treba zapojiť bozky aj dotyky, ženy milujú hladenie a najmä v erotogénnych zónach, kde ich to najviac vzrušuje. Netreba sa ponáhľať, práve naopak, vzrušenie teba budovať postupne.

Stimulácia nielen klitorisu, ale aj vagíny

Mnoho mužov zabúda na to, že hoci je klitoris miestom s najlepším inervovaním, vagína je na sexuálnu stimuláciu stavaná ešte lepšie. Venovať sa treba aj stimulácii jej vnútra, či už ide o známy bod G, alebo pošvu celkovo. Po predohre je preto najlepší čas aj na prienik do vagíny a rozpálenie ženy klasickým pohlavným stykom.

Dôraz na všetky erotogénne zóny postupne

Častou chybou, ktorú muži robia, je v rámci prehnanej aktivity venovať sa čo najrýchlejšie tým najdôležitejším zónam. To so sebou prináša extrémne rýchle tempo a neustále preskakovanie, neskôr až stereotyp. Treba začať pomalšie, postupne a nevynechať ani krk, uši, zápästie alebo členky.

Nové sexuálne hračky

Nemyslím to samozrejme v zlom, ale z času na čas sa pýta zmena a pre ženy je veľmi vítanou zmenou použitie netradičných sexuálnych pomôcok. Sexshopy dnes ponúkajú veľký výber nielen bežných vibrátorov alebo dild, ale aj vibračných vajíčok a iných automatizovaných pomocníkov na lepšie dosiahnutie vyvrcholenia.

Odborná liečba

Sú problémy a situácie, ktoré nie je možné zmeniť a zlepšiť svojpomocne a ani žiadnymi režimovými opatreniami. Ide napríklad o vážne hormonálne alebo fyziologické problémy, ktoré sa prejavujú nemožnosťou mať plnohodnotný a uspokojivý pohlavný styk. Vtedy je potrebná návšteva lekára, najlepšie gynekológa.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o uspokojení ženy

Najčastejšie otázky o uspokojení ženy Sexuálne uspokojenie je téma, ktorú ženy na internete rozoberajú naozaj veľmi často. Či už ide o rôzne internetové fóra, diskusie alebo špeciálne ženské stránky, otázok aj rôznych odpovedí je naozaj dosť. Prispejem aj ja a odpoviem na tie najviac kladené otázky:

Je lepšie vaginálne alebo klitoriálne uspokojenie ženy?

Hoci ženy dosahujú častejšie uspokojenie na základe sexuálnej stimulácie klitorisu, štatistiky ukazujú, že väčšina z nich sa zhodne v tvrdení, že orgazmus na základe vaginálneho uspokojenia je kvalitnejší a lepší. Klitoris teda patrí medzi dostupnejšie možnosti, ako uspokojiť ženu, ale najlepšie to bude pomocou vaginálneho orgazmu.

Môže dosiahnuť žena uspokojenie aj bez dráždenia pošvy alebo jej okolia?

Áno, ale netreba zabúdať na to, že si to vyžaduje špecifickú techniku a aj priaznivé okolnosti. Niektoré ženy môžu dosiahnuť uspokojenie aj dráždením alebo stimuláciou bradaviek či análneho otvoru, no tieto typy vyvrcholenia nie sú samozrejmosťou pre každú ženu. Intenzita tohto orgazmu navyše nemusí byť najlepšia.

Koľko uspokojení po sebe môže žena dosiahnuť a ako dlho to trvá?

Priemerný čas od začiatku sexuálnej stimulácie až po dosiahnutie vyvrcholenia je okolo 15 minút, ale pochopiteľne na to vplýva veľké množstvo interných aj externých faktorov. Počet uspokojení za sebou nie je síce obmedzený, ale sú tu fyziologické limity. Podľa mojej skúsenosti je maximálne číslo jednociferné.

Je lepšie rýchlejšie alebo pomalšie sexuálne dráždenie?

Pre dosiahnutie uspokojenia u ženy je dôležitá aj rýchlosť. Platiť by malo, že žiaden extrém nie je dobrý a rovnako tiež to, že nie sú dobré ani časté zmeny. Najlepšie je začať pomalšie, či už ide o stimuláciu jazykom, penisom alebo prstami, neskôr tempo zvýšiť a potom ho udržať bez výraznejších zmien až do vyvrcholenia.

Má zmysel používať aj rôzne afrodiziaka, nie je to len placebo?

Určite to zmysel má a určite to nie je žiadne placebo alebo nejaké šarlatánstvo. Zároveň však musím upozorniť, že na seriózne lekárske diagnózy typu vaginizmus a podobne vám žiadne afrodiziaka nepomôžu. Ak ale potrebuje žena podporiť sexuálny apetít a napríklad aj zlepšenie prekrvenia pošvy, majú afrodiziaka význam.

Ako fungujú prípravky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam

Ako fungujú prípravky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam Nielen muži, ale aj ženy už môžu využívať silu prírody v modernej a pohodlnej forme, čiže vo forme tabliet na perorálne užitie. K dispozícii sú aj vonkajšie formy, najmä krémy a gély. Ponuka síce nie je tak široká, ako pre mužov, ale výber je dostatočný.

Všetky tieto prípravky majú podobný princíp fungovania:

 • V zložení nenájdete žiadne chemicky alebo umelo vyrábané účinné látky, naopak, sú tu rastlinné extrakty doplnené najmä o aminokyseliny a stopové prvky prírodného typu

Medzi obsahové látky v týchto prípravkoch, ktoré pomáhajú ženám dosiahnuť kvalitnejšie sexuálne uspokojenie, patria napríklad extrakty z Damiány alebo Krpčiarky šípolistej, ale napríklad aj L-Arginín alebo Horčík. Zloženie býva obvykle široké a je zamerané na všeobecnú podporu hormonálneho a pohlavného systému.

Tajomstvo, prečo sú tieto prípravky také obľúbené, je v ich výhodách:

prípravky majú širšie účinky vďaka bohatému zloženiu, takže pomáhajú na viac oblastí sexuálneho aj bežného života
dostupnosť produktov je veľmi vysoká, jednak ich kúpite voľno bez predpisu, ale dôležité je aj to, že sa dajú objednať z eshopov priamo od výrobcov
pokiaľ ide o tabletky, tu je možné užívanie dlhodobo bez akýchkoľvek problémov, žiadne vážnejšie nežiaduce efekty pri nich nehrozia

Čo sa týka oblastí pôsobenia týchto prípravkov, tu sú tie najdôležitejšie:

Libido a chuť na sex: Vďaka tomu, že prípravky obsahujú prírodné afrodiziaka a stimulanty, môžete sa na ne spoľahnúť z hľadiska zvýšenia sexuálneho apetítu

Prekrvenie pošvy: Či už ide o tabletky alebo krémy, jedným z ich dôležitých účinkov je podpora prekrvenia pohlavnej sústavy aj vagíny

Výkon aj uvoľnenie: V sexuálnom aj bežnom živote je potrebné dosiahnuť výkon aj sa uvoľniť a práve v tejto oblasti tieto prípravky pomáhajú tiež

POZOR NA NEZNÁME ZAHRANIČNÉ ZNAČKY

Vo forme rôznych reklám alebo inzertných textov sa aj k nám už dostávajú na prvý pohľad doslova zázračné produkty zo zahraničia sľubujúce sexuálnu extázu. Dávajte si však pozor na úplne neznáme zahraničné značky, viacero z nich má len mizivé účinky v praxi.

Prípravky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi

Prípravky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi Ako som spomínal, výber produktov pre ženy ešte nie je až tak široký, ako je to v prípade mužov. Ponuka je však dostatočná, no nie všetky tabletky, krémy alebo gély dosahujú v praxi účinky deklarované na obale či v príbalovom letáku. Navyše, minimálne v prípade tabliet sa môžu účinky postupne pri dlhodobejšom užívaní zlepšovať.

V prvom rade teda treba pozerať na úspešnosť v praxi a na reálne hodnotenia alebo referencie žien s danou značkou. Aby som vám to trocha uľahčil, rozhodol som sa zverejniť tie produkty, ktoré skúsila moja partnerka a bola s nimi najviac spokojná. Tu sú:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Erotické pomôcky a hračky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

BDSM pomôcky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.20

10 Hodnotení