Uzdička

Súčasťou pohlavného údu konkrétne žaluďu, je aj útvar známy ako uzdička penisu. Latinsky sa táto nepatrná časť kože na zadnej strane penisu nazýva frenulum a ide o mimoriadne silnú erotogénnu zónu. Čo to znamená? Že sa jedná o miesto s bohatým inervovaním, ktorého stimulácia a dráždenie muža sexuálne vzrušuje a môže to vyústiť až do orgazmu.

Okrem toho, že uzdička je dôležitým miestom z hľadiska sexuálnej stimulácie, má tiež fyziologický význam pri spojení žaluďa a predkožky. Zároveň je, podobne ako tieto dve spomínané časti pohlavného údu, vystavená rôznym vplyvom.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Výsledkom toho môžu byť niektoré nepríjemné problémy, poruchy a symptómy. Najčastejšie ide o zápal, fyziologickú deformáciu alebo úraz, ktoré sa prejavujú najmä bolestivosťou, vyššou citlivosťou a dokonca aj problémami pri ejakulácii počas pohlavného styku.

Čo je uzdička

Čo je uzdička Uzdička penisu je špeciálna časť kože, ktorá spája predkožku so žaluďom. Ide na prvý pohľad o veľmi malé spojenie, práve preto dostalo aj uvedené pomenovanie uzdička, no z hľadiska vplyvu na fungovanie penisu, erekcie a ejakulácie, ide o veľmi významný objekt.

 • Z biologického hľadiska je uzdička špeciálna tenká riasa kože, ktorá má z hľadiska funkcie úlohu v priamom spojení zadnej strany špičky žaluďa a predkožky
 • U každého muža je uzdička inak dlhá, čo je dané jej vývojom v čase tvorby pohlavnej sústavy a hlavne vývojom počas fázy dospievania
 • Uzdička zároveň má za cieľ napnúť sliznicu žaluďa na jeho špičke počas erekcie

Stav uzdičky a aj jej funkčnosť súvisí najčastejšie so stavom a fungovaním celej oblasti žaluďa. Prejavuje sa to napríklad počas rôznych infekcií a zápalov, kedy prichádza najčastejšie k postihnutiu nielen uzdičky, ale aj žaluďa alebo predkožky. Podobné je to aj pri problémoch fyziologického charakteru.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Z hľadiska sexuálneho života má uzdička pohlavného údu tento význam:

jedná sa o erotogénnu zónu, ktorá by sa dala prirovnať ku klitorisu u ženy, najmä z toho pohľadu, že uzdička je malé miesto s bohatým inervovaním
pri sexuálnej stimulácii sa využíva najčastejšie dráždenie rukou a prstami s použitím lubrikačného gélu, typicky napríklad pri tzv. tantra masáži
väčšinu mužov vzrušuje aj orálna stimulácia uzdičky jazykom, no tu musí byť žena opatrná, prílišný tlak či ťah môže spôsobiť aj bolesť

Špeciálnu pozornosť by som chcel upriamiť na funkciu uzdičky vo vzťahu k sexuálnemu vyvrcholeniu. V prípade, ak je uzdička príliš krátka, vytvára to počas erekcie neprimeraný tlak na žaluď, čo sa prejaví zvýšenou citlivosťou na sexuálne dráždenie. Výsledkom je príliš rýchle dosiahnutie orgazmu, niekedy označované aj ako predčasná ejakulácia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

V súvislosti s uzdičkou by ste mali poznať ešte tieto zaujímavé informácie:

viacero spoločností alebo náboženských spoločenstiev vykonáva ako súčasť tradície aj tzv. obriezku, pri ktorej dochádza k preťatiu uzdičky
niektorí muži veria, že aj v prípade zdravého stavu uzdičky je možné jej preťatím zväčšiť objem žaluďa, no väčšina odborníkov je skeptická
ak aj máte uzdičku v správnej dĺžke, no priveľmi často sa vám podarí ju natrhnúť väčším tlakom a ťahom počas sexuálneho styku, môžete uvažovať o jej predĺžení

VPLYV NA POHLAVNÝ ŽIVOT

Uzdička má svojim tvarom a stavom vplyv nielen na ejakuláciu, čo je všeobecne známe, ale aj vplyv na erekciu. V prípade bezproblémového fungovania pôsobí pri sexuálnej stimulácií pozitívne, no ak príde k problémom, môže krátka uzdička spôsobiť pri sexe aj bolesť u muža.

Príznaky spojené s uzdičkou a čo môžu znamenať

Príznaky spojené so žaluďom a čo môžu znamenať Podobne ako pri iných orgánoch pohlavnej sústavy, najmä ak ide o vonkajšiu časť, aj v prípade uzdičky sa dá väčšina symptómov pozorovať navonok. To uľahčuje ich identifikáciu a tiež aj identifikáciu príčiny. Pripomínam ale, že niektoré prejavy nesúvisia len s uzdičkou, ale aj s inými časťami pohlavného údu a môžu znamenať aj systémové ochorenia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú symptómy, ktoré si treba všímať najviac:

Bolesť a citlivosť uzdičky: Ak sa pri dotyku uzdičky, prípadne počas sexuálneho styku vyskytuje bolesť, môže ísť o symptóm poranenia, prípadne nadmerného tlaku a ťahu na uzdičku. To je typické vtedy, ak je uzdička fyziologicky príliš krátka. Pokiaľ je prítomná bolestivosť alebo citlivosť aj bez podnetov, môže ísť o prejav zápalu či infekcie.

Začervenaný žaluď a uzdička: Ak sa u muža vyskytne príliš červený žaluď s uzdičkou, najčastejšie to má dve možné príčiny. Prvou je infekcia či zápal, najmä vtedy, ak sa pridruží aj svrbenie alebo nejaká vyrážka. Druhou príčinou môže byť alergická reakcia, vtedy príde najskôr k svrbeniu a až následne k začervenaniu. Odporúčam ale tiež navštíviť lekára.

Predčasná alebo príliš rýchla ejakulácia: Tento príznak je typickým prejavom stavu príliš krátkej uzdičky. Samozrejme, nielen uzdička a jej fyziológia majú vplyv na predčasnú ejakuláciu, môžu tu byť prítomné ešte faktory dlhšej sexuálnej abstinencie alebo stresu či nervozity. Príznak pozorujte dlhšiu dobu a pre potvrdenie diagnózy navštívte lekára.

Nemožnosť odkrytia žaluďa: Týmto príznakom je charakteristická porucha zvaná fimóza, ktorá sa prejavuje práve tým, že predkožku nie je možné pretiahnuť cez korunu žaluďa ide o problém typický skôr pre mladších a dospievajúcich chlapcov a hoci sa jedná na prvý pohľad o problém so žaluďom, svoju úlohu tu môže zohrať aj príliš krátka uzdička.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s uzdičkou

Poruchy, problémy a ochorenia spojené so žaluďom Ako vidíte, viacero príznakov poukazuje nielen na problémy čisto s uzdičkou, ale aj na problémy a poruchy celého žaluďa alebo aj celého pohlavného údu. Takto treba postupovať nielen pri symptómoch, ale aj pri ochoreniach a problémoch, či už ide o ich diagnostiku alebo liečbu. Komplexný prístup znamená lepšie vyhliadky pri liečbe alebo riešení problému.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú ochorenia a poruchy, ktoré sa v súvislosti s uzdičkou vyskytujú najviac:

Krátka uzdička: Najbežnejším problémom, ktorý sa v súvislosti s uzdičkou vyskytuje, je jej nedostatočná dĺžka. Tento problém je vrodený a prejavuje sa predčasnou ejakuláciou, bolesťou počas sexuálneho styku či nemožnosťou stiahnuť predkožku. Intenzita príznakov závisí od krátkosti uzdičky. Najčastejším riešením tohto stavu je chirurgický zákrok.

Zapálená uzdička: Ďalším problémom, ktorý sa môže na uzdičke pomerne často vyskytnúť, je zápal. Ten vzniká buď v dôsledku infekcie, napríklad mykotického alebo vírusového pôvodu prípadne ako dôsledok mechanického namáhania tlakom a ťahom. Niekedy môže byť uzdička zapálená súčasne so žaluďom alebo predkožkou, prípadne aj v dôsledku alergie.

Natrhnutá uzdička: Najčastejšie sa uzdička natrhne vplyvom úrazu získaného neprimeraným tlakom či ťahom, prípadne v dôsledku dlhodobého pôsobenia týchto faktorov v menšej intenzite. Pokiaľ je úraz len menší, môže pomocou hojivých mastí prísť k preliečeniu natrhnutia. Ak je však tento problém spojený s dlhodobou bolesťou, treba vyhľadať lekára.

Fimóza: Fimóza je ochorenie uzdičky spojené s poruchou funkčnosti predkožky. Ide o stav, kedy nie je možné predkožku pretiahnuť cez najširšiu časť žaluďa. Fimóza môže byť úplná alebo čiastočná, získaná aj vrodená. Najskôr sa používajú rôzne cvičenia v kombinácii s masťou s obsahom kortikosteroidov. Ak to nepomôže, treba absolvovať chirurgický zákrok.

Pohlavné ochorenia: Ak príde k začervenaniu žaluďa a uzdičky spojenému so svrbením či výskytom nejakých vyrážok, môže ísť o prejavy pohlavne prenosných infekčných ochorení. Takýmito príznakmi sa prejavujú napríklad kvapavka, trichomoniáza, syfilis alebo opar. V tomto prípade však nejde o ochorenie uzdičky, ale o problém celého pohlavného systému.

Iné vývojové problémy: V súvislosti s vývojom uzdičky a žaluďa môžu nastať aj rôzne iné problémy, poruchy a vady. Ide napríklad o netypický tvar, rôzne deformácie a abnormality či o problémy spojené s funkčnosťou oboch častí penisu. V menej častých prípadoch sa môžu vyskytnúť aj poruchy inervovania alebo prekrvenia uzdičky, čo sa prejaví aj jej citlivosťou.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

POZOR AJ NA DROBNÉ ZRANENIA

Uzdička je už na prvý pohľad veľmi krehká a citlivá, preto sa tak treba na ňu pozerať aj v prípade nejakých porúch či poranení. Aj drobné zranenia môžu totiž mať zásadný vplyv na jej stav, takže ak necítite po takomto zranení veľkú bolesť, neznamená to, že sa nič nestalo.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu uzdičky a zdravú ejakuláciu

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu žaluďa a pohlavného údu Nakoľko je stav a funkcia uzdičky úzko spojená práve najviac s ejakuláciou, rozhodol som sa spojiť tieto dve oblasti do jednej pri hľadaní prirodzených možností, ako zlepšiť kvalitu sexuálneho života. Tieto opatrenia zahŕňajú aj starostlivosť o pohlavný úd ako celok.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Cieľom zlepšenie stavu uzdičky a jej funkčnosti je jednak predchádzať menším komplikáciám do budúcnosti, ako aj podporiť kvalitný sexuálny život a lepší orgazmus

Asi nemusím zdôrazňovať, že nie všetkému sa dá predchádzať a nie vždy sa dá na kvalitný sexuálny zážitok vplývať bez pomoci lekárov. Nasledovné zásady a rady by preto nemali byť alternatívou voči odbornému vyšetreniu a liečbe, skôr ide o akési ich doplnenie. Ja mám s uvedenými spôsobmi pozitívnu skúsenosť a tak som sa rozhodol ich odovzdať ďalej.

Čo sa teda dá robiť pre kvalitnejšiu ejakuláciu a funkciu uzdičky?

ako prvé treba dodržiavať základnú hygienu, uzdička je totiž spolu so žaluďom veľmi citlivá na túto oblasť, predchádzate tak aj nechceným infekciám
dôsledne si však vyberajte aj kozmetiku, pozor na alergickú reakciu, tá sa môže vyskytnúť aj v súvislosti s lubrikačnými gélmi alebo prezervatívmi
práve použitie hrubšieho prezervatívu môže pomôcť znížiť trenie krátkej uzdičky a teda aj zmierniť vnímanie sexuálnej stimulácie
ak máte problém s príliš rýchlou ejakuláciou, pomôcť môžu aj znecitlivujúce krémy
veľmi opatrný treba byť aj pri sexuálnom styku, krátka uzdička je náchylná na pretrhnutie, preto treba dávať pozor na príliš veľkú vášeň a to platí aj o partnerke
to isté platí aj o masturbácií, na zmiernenie trenia môžete použiť väčšie množstvo lubrikačného gélu, ak máte problémy dlhodobejšie, tak aj pri pohlavnom styku
v prípade, že je predčasná či príliš rýchla ejakulácia dôsledkom stresových faktorov, odporúčam rastliny upokojujúce nervovú sústavu, či už vo forme čajov alebo v jednoduchšej forme výživových doplnkov v podobe tabliet

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o uzdičke a ejakulácii

Najčastejšie otázky o žaludi a pohlavnom úde S uzdičkou súvisí okrem sexuálneho dráždenia a kvality sexuálneho života aj predčasná ejakulácia. Kvôli tomu som sa rozhodol pozrieť sa na internetové fóra a diskusie s cieľom zistiť, čo mužov v týchto dvoch oblastiach zaujíma najviac. Výsledkom je prehľad otázok, ktoré patria medzi najčastejšie a rozhodol som sa ich teraz zodpovedať:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ako zistím, či je moja uzdička príliš krátka alebo je v poriadku?

Pokiaľ nemôžete stiahnuť predkožku zo žaluďa úplne, čiže aj cez jeho najširší okraj zvaný koruna, je to prvé znamenie príliš krátkej uzdičky. Pri sťahovaní sa pozrite, či sa uzdička nenatiahne až príliš, alebo či nepocítite bolesť. Ak áno, je to druhé a potvrdzujúce znamenie.

Má krátka alebo dlhá uzdička vplyv na mieru vzrušenia?

Áno, minimálna tá krátka. Kvôli kratšej dĺžke totiž môže byť vyšší tlak na dolný okraj žaluďa, čo je jeden z dôvodov, prečo prichádza u mužov s krátkou uzdičkou k príliš rýchlej ejakulácií. To, že by naopak príliš dlhá uzdička mohla dobu do orgazmu predĺžiť, ale neplatí.

Ako prebieha frenulotómia a kedy je potrebná?

Tento zákrok patrí medzi tie jednoduchšie a dochádza pri ňom k jednoduchom preťatí uzdičky chirurgicky počas lokálnej anestézii. Zákrok trvá len zopár minút a jeho cieľom je prerušiť prepojenie medzi špičkou žaluďa a predkožkou, čím sa uvoľní nadmerný tlak a ťah.

Ako prebieha frenuloplastika a v čom je iná?

Tento zákrok je už zložitejší a ide v ňom o predĺženie pôvodne krátkej uzdičky. Na rozdiel od predošlého zákroku trvá frenuloplastika dlhšie, no poskytuje lepšie vyhliadky na zachovanie pôvodnej funkcie uzdičky. Využíva sa aj vtedy, ak má muž príliš časté zranenia uzdičky.

Čo robiť, ak je krátka uzdička súčasťou fimózy?

Pokiaľ dochádza u muža alebo chlapca ku kombinácii fimózy a krátkej uzdičky súčasne, ako prvé sa využíva riešenie formou špeciálnej masti obsahujúcej kortikosteroidy. Súčasne s aplikáciou masti sa uzdička naťahuje. Ak to nepomôže, musí sa uzdička úplne odstrániť.

Ako fungujú tabletky na oddialenie ejakulácie a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu erekcie a prečo ich odporúčam Predčasná alebo príliš rýchla ejakulácia je problémom, ktorý trápi podľa oficiálnych štatistík každého dvadsiateho muža, najmä pokiaľ ide o celoživotný typ problému. Krátkodobejšie môže postihnúť zhruba 20 % mužov, no bez adekvátneho riešenia to také krátkodobé nebude.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ja sám som týmto problémom trpel a mne sa naň osvedčili špeciálne tabletky:

 • V obsahu prípravkov sa nachádzajú prírodné látky pôsobiace na predĺženie erekcie a zároveň na upokojenie nervového systému, čo môže zmierniť vnímanie stimulácie

Ak máte problém s rýchlym vyvrcholením, práve látky predlžujúce pohlavný styk a upokojujúce vnímanie sexuálnej stimulácie vám môžu pomôcť. Najčastejšie možno v týchto tabletkách nájsť rastlinné extrakty napríklad Žeruchy peruánskej, Kotvičníka zemného alebo Všehoja ázijskeho. Výnimkou nie je ani prítomnosť L-Arginínu pre lepšiu erekciu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Medzi najdôležitejšie charakteristiky tabliet patria tieto vlastnosti:

prípravky sú bezproblémové aj na dlhodobejšie užívanie, nakoľko látky v nich obsiahnutie nespôsobujú žiadne bežné vedľajšie účinky
tabletky možno kúpiť bez predpisu alebo receptu, ich kúpa nie je viazaná totiž kvôli čisto prírodnému zloženiu na žiadnu lekársku indikáciu
prípravky možno kúpiť nielen v lekárni, ale viacero kvalitných značiek sa dá objednať online aj priamo z eshopov oficiálnych výrobcov, čo zlepšuje ich cenu

Keď sme už pri tej cene, pomer ceny a kvality je v prípade najlepších značiek na trhu veľmi dobrý. Je to aj preto, že prípravky pomáhajú nielen na oddialenie ejakulácie, ale vo väčšine prípadov majú širšie pozitívne účinky na sexuálne zdravie, hlavne na potenciu.

TABLETKY AKO SÚČASŤ ŠIRŠIEHO RIEŠENIA

Nakoľko predčasná ejakulácia môže mať viacero príčin, medzi inými aj problémy s uzdičkou, netreba tabletky považovať za jedinú možnosť. Práve naopak, ide o súčasť širšieho riešenia. Okrem nich odporúčam aj niekoľko režimových opatrení na oddialenie ejakulácie.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Oddialenie predčasnej ejakulácie samozrejme nemožno vždy a za každých okolností vyriešiť len tabletkami, ale moje skúseností s niektorými značkami sú na veľmi dobrej úrovni. V tejto oblasti je výber prípravkov dostatočný a zároveň tu nevzniká tú pretlak nekvalitných značiek. Neznamená to ale zas ani to, že všetky prípravky účinkujú rovnako.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pri výbere konkrétnych tabliet preto odporúčam zvážiť viacero aspektov, medzi ktorými by však rozhodne nemala byť cena. Naopak, sledujte kvalitu zloženia, šírku deklarovaných účinkov a najmä skúsenosti v praxi. V tejto tabuľke nájdete tie moje s niektorými značkami:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.25

4 Hodnotení

Dobrý deň chcem sa spýtať keď som pretrhol uzdičku mam ísť k urologovi alebo nie? A je to veľmi veľký problém? Vďaka za odpoveď

Martin píše 02 augusta 2019 o 21:40

Pridať komentár