Vzrušenie muža

Vzrušenie muža

Vzrušenie u muža je prirodzenou súčasťou sexuálneho kontaktu. Na vzrušení je založený sexuálny apetít, ale napríklad aj kvalita erekcia a prežitie samotného orgazmu. Vzrušiť muža je síce na prvý pohľad jednoduché, ale zároveň neplatí, že to môže nastať automaticky. Rozhoduje jeho zdravotný stav a tiež aj technika sexuálnej stimulácie.

Sexuálne vzrušenie chlapa je navyše proces, ktorý nie je jednorazový a má dlhší priebeh. Závisí od vonkajších faktorov, najmä od stimulácie a rôznych podnetov, ale najmä od vnútorných faktorov, kde svoju úlohu zohráva nervový systém aj hormóny.

Výsledkom vzrušenia u muža je erekcia, no aj tu môžu nastať rôzne problémy a poruchy, najmä s jej neskorým nástupom alebo nedostatočnou kvalitou. Ako vidíte, ide o veľmi komplexnú tému a preto som sa jej rozhodol venovať aj samostatný text.

Vzrušenie u muža: definícia, význam a príznaky

Vzrušenie u muža: definícia, význam a príznaky Pojem vzrušenie je veľmi široký, väčšina mužov aj žien si ho spája len s vonkajšími a viditeľnými prejavmi sexuálneho charakteru. Vo svojej podstate ale ide o proces zameraný na umožnenie pohlavného styku a na zvýšenie kvality tohto styku.

 • Sexuálne vzrušenie zahŕňa javy smerujúce k pripravenosti na pohlavný styk
 • Vzrušenie u muža je proces kombinujúci činnosť nervovej sústavy a hormonálnej sústavy a ich vzájomné pôsobenie na pohlavnú sústavu
 • Ide o súhrn viacerých fáz a častí, ktoré ale nie sú ovládané vôľou

Vzrušenie vzniká ako výsledok spracovania podnetov najmä z erotogénnych zón, ktoré sú spracovávané v predĺženej mieche. Spracovanie týchto podnetov vzniká v šedej kôre mozgovej v príslušnom mozgovom centre, pričom následkom tohto spracovania je aktivácia činnosti pohlavnej sústavy a niekoľkých procesov.

Erotická bielizeň a oblečenie

 • Kvalitný materiál
 • Diskrétne doručenie
 • Výhodné ceny

S nimi sú spojené viaceré druhy príznakov, pričom toto sú tie najdôležitejšie:

ako prvé nastupujú niektoré fyziologické prejavy, napríklad rozšírenie zreničiek, potenie, sčervenanie pokožky, rýchlejšie dýchanie alebo svalové napätie
u mužov je prirodzeným prejavom vznik erekcie a to na základe zvýšeného prekrvenia penisu a nahrnutia krvi do toporivých teliesok, ktoré spôsobia stoporenie
prítomné sú aj niektoré psychosomatické prejavy, napríklad zvýšenie pocitu šťastia, zníženie sústredenia sa alebo znížené vnímanie okolitých faktorov pôsobiacich na telo

Najviac viditeľným prejavom sexuálneho vzrušenia muža je erekcia, čiže stoporenie pohlavného údu. Vznikom erekcie dochádza k pripravenosti na pohlavný styk a sexuálny kontakt, čo je vlastne aj cieľom a významom vzrušenia. To však vznikom erekcie nekončí, naopak, prechádza do ďalšej fázy, čiže dosiahnutia vyvrcholenia.

ROZLIČNÉ DRUHY PODNETOV

Na začiatok sexuálneho vzrušenia muž môžu pôsobiť rôzne druhy podnetov. Najčastejšie sa spomína priama sexuálna stimulácia penisu či erotogénnych zón, no môže to byť aj nepriame dráždenie pomocou zrakových či sluchových vnemov, čiže psychologického charakteru.

Priebeh vzrušenia u muža

Priebeh vzrušenia u muža Poďme sa teraz detailnejšie pozrieť na to, ako vzrušenie prebieha z pohľadu samotného organizmu. Ako som spomenul už skôr, ide o výsledok súčinnosti procesov viacerých sústav v tele, pričom vznik vzrušenia závisí od zdravého fungovania týchto činností.

Tu je ideálny priebeh vzniku aj zakončenia mužského vzrušenia:

Začiatok sexuálnej stimulácie: Prvou fázou je sexuálna stimulácia a dráždenie, kedy prichádza k vnímaniu dotykov alebo vizuálnych podnetov erotického charakteru. Prostredníctvom zraku, sluchu a tiež prostredníctvom pokožky prichádza k odoslaniu nervových signálov do centrálnej nervovej sústavy.

Odpoveď centrálnej nervovej sústavy: Na základe prijatia impulzov o začiatku sexuálnej stimulácie vysiela mozog odpoveď do pohlavnej sústavy. Ak dochádza k správnej činnosti aj hormonálneho systému, príde k vzniku erekcie, ale aj k zvýšeniu potenia, sčervenaniu pokožky, rozšírenia zreníc, svalovým zmenám a k uvoľneniu hormónov šťastia.

Sexuálne vyvrcholenie: Vznikom erekcie a pokračovaním v pohlavnom styku dochádza k zvyšovaniu aj sexuálneho vzrušenia. Prirodzeným výsledkom stupňujúcej sa sexuálnej stimulácie je orgazmus, čiže vyvrcholenie. To je sprevádzané u zdravého muža dosiahnutím ejakulácie na základe svalových kontrakcií a zášklbov v svalstve.

Uvoľnenie: Poslednou fázou priebehu sexuálneho vzrušenia je uvoľnenie nahromadeného napätia spojeného so vznikom erekcie a jej postupným stupňovaním. Toto uvoľnenie prebieha na fyziologickej aj mentálnej úrovni a dochádza aj k celkovému uvoľneniu svalstva, upokojeniu srdcovej činnosti a tiež k upokojeniu nervového systému.

Problémy a poruchy spojené so vzrušením u muža

Problémy a poruchy spojené so vzrušením u muža Nie vždy je však vzrušenie tak optimálne, ako to bolo popísané v priebehu vyššie. Naopak, v poslednej dobe sa čoraz viac objavujú rôzne druhy problémov, ktoré narúšajú ideálny priebeh mužského vzrušenia a to vplyvom pôsobenia interných aj externých faktorov.

Toto sú tie, ktoré sú najdôležitejšie a najvýznamnejšie:

Nízke libido: Hormonálna nerovnováha, najmä nedostatok hormónu testosterón, môžu byť príčinou nízkeho libida. To má za následok nižší sexuálny apetít, čiže nižšiu chuť na sex ako taký. Výsledkom môže byť nedostatočné vzrušenie a to aj pri maximálnej možnej snahy partnerky a aj pri ideálnej technike.

Problémy s nervovou sústavou: Prekážkou dosiahnutia sexuálneho vzrušenia je aj správna funkčnosť nervovej sústavy, nielen tej hormonálnej. Prijatie a prenos nervových impulzov z erotogénnych zón, rovnako tak aj spracovanie v mieche a mozgu môžu byť narušené v dôsledku nejakých patologických príčin a to spôsobí nevnímanie sexuálneho vzrušena.

Nedostatočná erekcia: Hoci erekcia neznamená automaticky to isté, ako vzrušenie, problémy s jej dosiahnutím alebo udržaním môžu súvisieť so vzrušením u muža, napríklad s jeho nedostatočnou intenzitou. Zároveň však neplatí, že všetky problémy s erekciou sú dôsledkom nedostatočného vzrušenia, môžu byť aj cievneho či psychického charakteru.

Predčasná ejakulácia: Problémy so sexuálnym zážitkom môže narobiť aj nesprávne načasovanie ejakulácie. Tá nemusí súvisieť nutne len s príliš rýchlym a intenzívnym sexuálnym vzrušením, ale môže mať napríklad aj pôvod v strese, strachu, krátkej uzdičky alebo nejakej infekcii. Vtedy nastáva stav tzv. predčasnej ejakulácie.

Nesprávna sexuálna stimulácia: Nedostatok vzrušenia u muža je častokrát dôsledkom nesprávnej sexuálnej stimulácie. Najmä u muža môže byť problémom napríklad bolesť pri príliš silnom dráždení penisu, ale aj stimulovanie nesprávnych miest alebo úplné vynechanie erotogénnych zón, ktoré môžu vzrušeniu napomôcť.

Erotické pomôcky a hračky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

Negatívne psychické faktory: Stres, úzkosť, depresia, to všetko sú faktory, ktoré u muža pôsobia nielen na jeho bežný život, ale tiež aj na sexuálny výkon. Dôsledkom je potom napríklad nízky sexuálny apetít, ale aj problémy s ejakuláciou či erekciou. Tieto faktory sa však podpíšu aj na nízkej vzrušivosti a problémami s dosiahnutím a precítením vzrušenia.

NEDOSTATOK SKÚSENOSTÍ

Mnoho mužov aj žien zabúda veľakrát na tie najpravdepodobnejšie príčiny problémov so vzrušením a to je nedostatok skúseností sexuálneho charakteru. V tomto prípade treba lepšie spoznať seba a snažiť sa zároveň objavovať nové techniky a možnosti sexuálneho dráždenia.

Ako na zlepšenie vzrušenia a vzrušivosti u muža

Ako na zlepšenie vzrušenia a vzrušivosti u muža Pokiaľ sa mužovi nedarí dosiahnuť vzrušenie, prípadne ani nevie precítiť sexuálnu stimuláciu, má problémy so vzrušivosťou. Okrem skôr spomínaných porúch a príčin sa môže jednať aj o oveľa bežnejšie príčiny, ktoré je možné odstrániť v krátkej dobe.

Toto sú najlepšie možnosti, ako zvýšiť vzrušenie muža:

Odstránenie vážnych porúch

Ak máte reálne podozrenie na to, že za nízkou vzrušivosťou alebo problémami so vzrušením muža sú nejaké hormonálne alebo sexuálne poruchy, je najlepšie nechať ich riešenie odborníkom. Dôležité v tomto prípade je stanoviť správnu diagnózu a následne aj liečbu, čo môže len lekár.

Uvoľnenie od stresu a napätia

Nakoľko psychické faktory ovplyvňujú sexuálny život a jeho kvalitu výrazne, treba sa sústrediť pri zvýšení vzrušenia muža aj na túto oblasť. Samozrejmosťou by malo byť úplné potlačenie priamych vplyvov počas sexuálneho kontaktu, čo sa môže podariť napríklad aj pomocou relaxačnej hudby alebo erotickej masáže.

Pravidelný sex

Opakovanie je matka múdrosti a to isté platí aj pri sexe. Viacero výskumov ukazuje, že pravidelný sex pomáha celkovo na zlepšenie vitality a zdravia organizmu, no má svoj zmysel aj pre sexuálny život samotný. Ide o akýsi uzavretý kruh, no pravidelný styk pomáha na lepšie vzrušenie aj v budúcnosti.

Sexuálne hry a experimenty

K predošlému bodu nadväzuje táto možnosť, ktorá by sa dala jednoducho pomenovať aj ako zmena stereotypu. Práve nové a neodskúšané techniky či postupy môžu pomôcť mužovi dosiahnuť nepoznané úrovne sexuálneho vzrušenia. Skúste nové polohy (Kámasútra), vyskúšajte rôzne sexuálne pomôcky, skrátka experimentuje.

Afrodiziaka

Prečo si trocha nepomôcť „povoleným dopingom“, keď sa to dá? Vzrušenie je závislé aj od libida a presne v tejto oblasti pôsobia afrodiziaka. nemám však na mysli nič syntetické, ale prírodné afrodiziaka, ktoré sú založené na účinkoch overených bylín a rastlín. Kúpiť sa dajú ako čaje, ale aj ako tabletky.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o vzrušení muža

Najčastejšie otázky o vzrušení muža Poďme sa teraz pozrieť na to, čo hovoria na tému vzrušenia samotní muži. Stačí si prejsť niektoré internetové fórum alebo diskusiu na mužských weboch a hneď som zistil, že v otázke sexuálneho vzrušenia mnoho mužov doslova tápe. Tu sú najčastejšie otázky, ktoré sa pýtajú:

Môže sa muž vzrušiť aj vtedy, ak sa mu žena nepáči?

Viaceré výskumy a štúdie hovoria, že nie. Práve v tomto ohľade by mal spočívať najväčší rozdiel medzi mužským a ženským vzrušením a spôsobom jeho priebehu. U muža totiž nemôže prísť k efektívnemu fyzickému sexuálnemu vzrušeniu vtedy, ak nepríde aj k psychickému či mentálnemu vzrušeniu.

Súvisí kvalita erekcie so vzrušením?

Mnoho mužov aj žien sa domnieva, že sexuálne vzrušenie chlapa sa prejaví erekciou a ak nie je dostatočné, je nedostatočná aj erekcia. Ide síce o jednoduchú skratku k vysvetleniu problémov erekcie, ale nie je to tak. Erekcia je len jedným z viacerých následkov vzrušenia, ale nie jediným, sú tu aj iné faktory.

Akú úlohu zohráva pri vzrušení muža technika sexuálnej stimulácie?

Určite platí, že nesprávna technika môže „zabiť“ sexuálne vzrušenie v zárodku, no neplatí súčasne to, že správna technika dokáže vzrušiť každého muža vždy a všade. Partnerka by sa mala každopádne snažiť o čo najlepšiu stimuláciu erotogénnych zón, čomu predchádza spoznanie potrieb partnera. Nespoliehajte sa len na stereotypné predstavy.

Je pre vzrušenie dôležité vysoké libido?

Áno, ale nie úplne to najdôležitejšie, nakoľko vzrušenie je závislé od viacerých faktorov. Pokiaľ však muž má nízke libido, je jeho odpoveď na sexuálnu stimuláciu vlažná a nepríde k dosiahnutiu maximálnej možnej miery sexuálneho vzrušenia. Práve preto sú dôležité rôzne afrodiziaka, napríklad populárne sú tie vo forme čajov a tabliet.

Čo robiť, ak mi na zvýšenie vzrušivosti nepomôžu ani tabletky?

V takom prípade sa treba už len obrátiť na lekára, nakoľko je nutná seriózna diagnostika problému. Nedostatok vzrušivosti môže byť dôsledkom napríklad vážnych hormonálnych a endokrinných problémov, ale tiež aj porúch periférnych nervov či mozgového centra na spracovanie sexuálnych podnetov. Na to bežné postupy už nestačia.

Ako fungujú tabletky na podporu libida a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu libida a prečo ich odporúčam Nakoľko vzrušenie muža závisí aj od hormonálnej hladiny testosterónu, je nevyhnutné, aby sa v rámci zlepšenia sexuálneho života pamätalo aj na podporu libida. Za týmto účinkom môžete zmeniť životosprávu či životný štýl, ale najefektívnejšie sú špeciálne tabletky.

Ide o voľne dostupné výživové doplnky s prirodzeným zložením:

 • Účinky tabliet sú založené na dlhodobom a pravidelnom užívaní, pričom účinnou látkou sú rastlinné extrakty doplnené o niektoré aminokyseliny, minerály a vitamíny

Cieľom tabliet je podpora libida prirodzenou formou a to prostredníctvom látok stimulujúcich hladinu testosterónu priamo v tele. Tieto rastliny obsahujú napríklad výťažky z prírodných afrodiziak typu Maca, Tribulus Terrestris, Ashwagandha či extrakt z Chilli. Úlohou týchto látok je podpora prirodzenej tvorby testosterónu.

Erotické pomôcky a hračky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

Samotné prípravky majú aj niekoľko nezanedbateľných benefitov:

kúpite si ich voľne, nie sú na recept alebo predpis, nemusíte predtým teda absolvovať žiadnu prehliadku u sexuológa a objednať sa dajú aj cez internet
vďaka prirodzenému zloženiu s rastlinnými extraktmi sa pri užívaní tabliet neobjavujú žiadne vážnejšie nežiaduce účinky
prípravok môžete užívať aj dlhodobo, pokojne aj niekoľko mesiacov, dokonca to podľa skúseností mužov optimalizuje účinky

Pokiaľ ide o pôsobenie týchto prípravkov, ich účinky možno zhrnúť do troch oblastí:

Zvýšenie libida: Ako prvé treba samozrejme spomenúť pôsobenie na libido, čoho výsledkom je zvýšenie sexuálneho apetítu a teda aj lepšia vzrušivosť muža

Vplyv na vitalitu, výkon a imunitu: Tabletky vďaka svojmu zloženiu zvyšujú aj mentálnu vitalitu a sviežosť, zlepšujú fyzický výkon a môžu podporiť aj imunitu

Podporné účinky v sexuálnej oblasti: Mnoho tabliet ponúka nielen vplyv na testosterón, ale napríklad aj zlepšenie erekcie alebo predĺženie stoporenia

NIE CENA, ALE ÚČINKY SÚ PRVORADÉ

Upozorňujem, aby ste pri výbere konkrétnej značky týchto tabliet nesústredili na výber podľa ceny, ale najmä podľa toho, aké sú účinky prípravku. Niektoré značky sa totiž sústredia len na libido, iné majú širšie účinky, no menej intenzívnejšieho typu. Výber si dobre premyslite.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Spôsobov, ako zvýšiť svoje libido a teda aj podporiť lepšie vzrušenie a vzrušivosť, je niekoľko. Ja som skombinoval kvalitné voľne dostupné tabletky spoločne s cvičením a zmenou životosprávy, to sa mi osvedčilo najviac. Najdôležitejšie sa však ukázali práve podporné prostriedky, avšak len tie, ktoré majú kvalitné zloženie.

Odporúčam preto pri ich výbere zvážiť najmä kvalitu a referencie z praxe. Nakoľko mojim cieľom je šíriť aj svoje vlastné skúsenosti, aby som pomohol ostatným mužom, tie najlepšie prípravky som otestoval a napísal o nich aj recenzie. Nech sa páči, tu si ich môžete prečítať:

Erotická bielizeň a oblečenie

 • Kvalitný materiál
 • Diskrétne doručenie
 • Výhodné ceny

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Erotické pomôcky a hračky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

BDSM pomôcky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.38

26 Hodnotení