Vzrušenie ženy

Vzrušenie ženy

Vzrušenie u žien je výsledkom nielen sexuálnej stimulácie a dráždenia erotogénnych zón, ale ide aj o stav, ktorý závisí od správneho fungovania niekoľkých vnútorných a vonkajších faktorov. Sexuálna stimulácia je len jeden z týchto faktorov, vzrušenie u ženy totiž podmieňuje aj zdravé fungovanie pohlavného a hormonálneho systému.

Sexuálne vzrušenie ženy závisí pochopiteľne aj od správnej techniky sexuálnej stimulácie a dráždenia. Ženám na rozdiel od mužov trvá dlhšiu dobu dosiahnuť maximálne vzrušenie, práve preto je pre nich napríklad dôležitá aj toľko opomínaná predohra.

V prípade nedostatočného vzrušenia dochádza k radikálnemu poklesu kvality pohlavného styku. Výsledkom je totiž nízke prekrvenie aj nízka vlhkosť vagíny, čo so sebou prináša v najhoršom prípade aj nemožnosť dosiahnuť u ženy orgazmus.

Vzrušenie u ženy: definícia, význam a príznaky

Vzrušenie u ženy: definícia, význam a príznaky Sexuálne vzrušenie je prirodzenou súčasťou a v podstate aj nevyhnutným predpokladom pohlavného styku a sexuálneho kontaktu. Nejedná sa len o nejaké vonkajšie prejavy, ale v prvom rade o procesy vo vnútri tela a to na biochemickej úrovni.

 • Zmyslom sexuálneho vzrušenia je pripravenie pohlavnej sústavy na sexuálny styk
 • Počas vzrušenia prichádza k prejavom fyziologickej a psychologickej povahy, pričom tieto prejavy sú samovoľné a nie je možné ich ovládať vôľou
 • Vzrušenie je výsledkom podnetov zvonka a odpovede centrálnej nervovej sústavy

Sexuálne vzrušenie u ženy sa fyziológiou mierne odlišuje od toho u muža, nenastáva napríklad erekcia alebo ejakulácia na jeho konci. Na druhú stranu, sú tu iné procesy a najmä sprievodné znaky či prejavy, ktoré vzrušenie sprevádzajú navonok aj dovnútra. Ich viditeľnosť, miera intenzity a vôbec prítomnosť je však veľmi individuálna.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Tu sú príznaky, ktoré sú pre sexuálne vzrušenie žien typické:

medzi prvotné príznaky patria fyziologické prejavy, najmä zrýchlenie dýchania, búšenie srdca, rozšírenie očných zreníc, zvýšenie tlaku a pulzu či svalové napätie
druhým prejavom je intenzívnejšie prekrvenie pohlavnej sústavy a najmä vonkajšieho genitálu, čo sa prejaví zdurením klitorisu
súbežne s predošlými prejavmi a príznakmi prichádza aj k ovplyvneniu nálady a mentálneho stavu, najčastejšie sa uvoľňujú hormóny zvyšujúce pocity šťastia

Podobne ako u mužov, aj u žien závisí sexuálne vzrušenie od správnej činnosti hormonálnej sústavy. Tá totiž ovplyvňuje libido, ktoré je závislé od hormonálnej rovnováhy. Libido zas určuje mieru sexuálneho apetítu a teda aj vzrušivosť. Pochopiteľne, nielen libido je faktorom rozhodujúcim o kvalite sexuálneho života, ale je pre sexuálne vzrušenie nenahraditeľné.

ROZDIEL OPROTI MUŽOM

Odlišnosťou oproti mužom je, že ženy dokážu naproti domnienkam odlíšiť fyzické a psychické vzrušenie. Vedia sa teda vzrušiť aj pri mužovi, ktorí ich inými vlastnosťami nepriťahuje, prípadne ak sú vystavené aj rušivým vplyvom okolia. Samozrejme, nie všetky.

Priebeh vzrušenia u ženy

Priebeh vzrušenia u ženy Proces vzrušenia nie je záležitosťou jednej akcie a reakcie, ale ide o komplexný dej prebiehajúci na fyziologickej, nervovej a psychologickej úrovni. Nevyhnutné je zdravé fungovanie všetkých týchto faktorov a ich správna nadväznosť.

Takto vzniká a prebieha sexuálne vzrušenie u ženy v ideálnych podmienkach:

Sexuálne dráždenie: Na počiatku vzrušenia musí byť nejaký forma sexuálneho dráždenia alebo stimulácie. Buď ide o priame dráždenie, napríklad erotogénnych zón, prípadne o nepriamu stimuláciu pomocou obrazov či zvukov. Mnoho žien dosiahne prvú fázu aj predstavami a myšlienkami erotického charakteru.

Prijatie a spracovanie signálu: Na základe priameho alebo nepriameho sexuálneho dráždenia prichádza k prijatiu tohto vnemu pomocou pokožky, zraku alebo sluchu a odoslanie signálu nervovou sústavou do predĺženej miechy a mozgu. Tam príde k spracovaniu signálu a jeho vyhodnoteniu, samozrejme za predpokladu 100 % fungovania týchto orgánov.

Aktivácia pohlavnej sústavy: Odpoveďou na prijaté signály sexuálneho dráždenia je aktivácia pohlavného systému. To zahŕňa prekrvenie vonkajších genitálií, spustenie procesu zvlhčenia pošvy a fyziologické reakcie typu rozšírenie zreničiek, zrýchlenie dýchania a zmena svalového napätia v oblasti erotogénnych zón.

Vyvrcholenie a uvoľnenie: Následkom opakovaného sexuálneho dráždenia a stimulácie prichádza až k dosiahnutiu vyvrcholenia, čiže orgazmu. Ten je zmesou svalových kŕčov a fyziologických reakcií vo vnútri pošvy. Dochádza aj k uvoľneniu dopamínu a iných látok vzbudzujúcich silnú emocionálnu reakciu. Na konci je pocit uvoľnenia sa.

Problémy a poruchy spojené so vzrušením u ženy

Problémy a poruchy spojené so vzrušením u ženy U zdravej ženy by mal byť priebeh sexuálneho vzrušenia podobný tomu, aký bol popísaný vyššie. Bohužiaľ, v praxi sa však vyskytujú aj mnohé problémy. Niektoré sú príčinou problémov so sexuálnym vzrušením, iné následkom takéhoto stavu a tak s ním súvisia.

Tu sú tie, ktoré sú najrozšírenejšie:

Zlá alebo nedostatočná sexuálna stimulácia: Jednou z najčastejších príčin problémov so vzrušivosťou a vzrušením u ženy je nesprávna sexuálna stimulácia a dráždenie. Ide napríklad o vynechanie niektorých erotogénnych zón, nedostatočné venovanie sa predohre, nesprávna stimulácia klitorisu a podobne. To všetko je dôsledkom neskúsenosti či stereotypu.

Nedostatok sexuálneho apetítu: Viacero žien má problém aj s hormonálnou rovnováhou a najmä s hladinou pohlavných hormónov estrogén a progesterón. Tie majú vplyv aj na libido, ktoré priamo súvisí so sexuálnym apetítom. Jeho nedostatok je dôsledkom nízkeho libida, pričom výsledkom je nedostatočné prežitie sexuálnej stimulácie.

Externé vplyvy: Vonkajšie a okolité vplyvy tiež ohrozujú kvalitný sexuálny život ženy, kam nepochybne patrí aj zdravé sexuálne vzrušenie. Ide napríklad o rušivé vplyvy počas styku, ale rovnako tak aj o dlhodobé faktory typu stres, depresia, úzkosť a nervozita. Vtedy žena nevie a nemôže precítiť sexuálne vzrušenie.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Gynekologické ochorenia: Vzrušenie ženy môžu ohroziť aj niektoré gynekologické poruchy a problémy. Najvážnejšie sú napríklad vaginizmus, frigidita a anorgazmia. Menej závažné sú rôzne druhy infekcií a zápalov týkajúce sa najmä priamo pohlavnej sústavy. Tieto problémy si vyžadujú lekárske vyšetrenie a liečbu, najčastejšie farmakologickú.

Poruchy prekrvenia alebo zvlhčenia pošvy: Poslednou skupinou sú problémy súvisiace s nedostatočným prekrvením alebo zvlhčením pošvy. V tomto prípade sa nejedná o gynekologické problémy, ale ide o poruchy súvisiace napríklad s nesprávnou sexuálnou stimuláciou alebo problémami priamo v pohlavnej sústave.

Poruchy nervovej sústavy: Správne vzrušenie znamená nielen ideálne podmienky pre dosiahnutie sexuálnej stimulácie, ale aj ich precítenie a správnu odpoveď organizmu. To nemôže nastať v prípade niektorých porúch periférnych nervov alebo spracovania podnetov v centrálnej nervovej sústave. Aj tu už sú potrebné lekárske vyšetrenie a liečba.

ODBORNÁ DIAGNOSTIKA

Upozorňujem, že na posledné tri kategórie problémov a porúch určite nebude stačiť jednoduché pozorovanie príznakov a prejavov. Ide o stavy, ktoré si vyžadujú lekársku diagnostiku u gynekológa alebo iného špecialistu. Rovnako si vyžadujú aj odbornú liečbu, tu nepomôžu žiadne voľne dostupné prípravky.

Ako na zlepšenie vzrušenia a vzrušivosti u ženy

Ako na zlepšenie vzrušenia a vzrušivosti u ženy Poďme sa teraz presunúť od problémov, porúch a ich negatívnych príznakov k tomu, ako sa dá podporiť lepšie vzrušenie ženy. Súčasťou riešenia musí byť predovšetkým snaha otvoriť sa niektorým novým veciam, pretože stereotyp je prvý problém v každom vzťahu.

Tu sú teda najlepšie spôsoby, ako zvýšiť vzrušenie ženy:

Kvalitná predohra

Alfa a omega predohry je správna technika. Dobrá predohra dokáže naštartovať vzrušenie, takže sa treba počas nej zamerať postupne na všetky erotogénne zóny a pridať k tomu aj niečo navyše. Okrem dotykov alebo použitia jazyka môžete vyskúšať napríklad aj kocky ľadu alebo sexuálnu stimuláciu na viacerých miestach súčasne.

Nové polohy a experimenty

Okoreniť si sexuálny život novými polohami alebo novými praktikami vôbec nemusí byť na zahodenie. Zmena dokáže vzbudiť už zabudnuté vášne a ukázať obom partnerom nové horizonty. Čo tak skúsiť iné sexuálne polohy, masáž, prerušované dráždenie alebo odďaľovanie orgazmu?

Sexuálne pomôcky

Muži by to rozhodne nemali brať ako urážku či prejav zlyhania, no sexuálne hračky a pomôcky sú dnes nielen v móde, ale najmä môžu výrazne spestriť sexuálny život. Ako odbočenie od stereotypu a najmä lepšie objavovanie nových možností sexuálneho dráždenia a stimulácie sú skvelou voľbou.

Zvýšenie libida cez afrodiziaka

Ženy, ktoré majú problémy so vzrušivosťou, by mali porozmýšľať aj o použití afrodiziak. Kúpiť sa dajú rôzne čaje alebo aj tabletky s obsahom rastlín, ktoré majú podporné účinky na sexuálny apetít a libido. Miera ich účinku je síce individuálna, ale spokojnosť ukazuje, že v praxi afrodiziaka naozaj fungujú.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Odborná liečba

Spomínaná frigidita, vaginizmus alebo problémy s prekrvením a zvlhčením pošvy, to všetko sú prípady, ktoré už vyžadujú odbornú diagnostiku a liečbu. Ako poslednú možnosť preto odporúčam návštevu gynekológa, najmä vtedy, ak nezaberú žiadne postupy na zvýšenie vzrušivosti opísané vyššie.

Najčastejšie otázky o vzrušení ženy

Najčastejšie otázky o vzrušení ženy Prejdime teraz trocha od teórie do praxe. Vzrušenie u žien a celkovo sexuálne vzrušenie sú predmetom rôznych druhov diskusií, stačí si pozrieť niektoré známejšie ženské fórum. Aby bol tento môj článok naozaj komplexný, rozhodol som sa tie najčastejšie otázky zodpovedať:

Majú stres alebo psychická nepohoda vplyv na vzrušenie u ženy?

V istej miere má, ale nie je to viac ako u mužov a mnoho výskumov či štúdií hovorí o tom, že to môže byť práve naopak. Ukazuje sa totiž, že ženy vedia oddeliť mentálne vzrušenie od fyziologického, takže aj keď určite stres alebo iné negatívne faktory lepšiemu vzrušeniu nepomáhajú, nemôžu ho úplne utlmiť.

Je možné vyvolať vzrušenie aj bez dotykov?

Áno, je to možné, najmä pomocou zrakových vnemov. V tomto prípade však nemusí prísť k vzrušeniu u každej ženy, dôležité je aj to, či žena zapojí vlastnú predstavivosť. Technicky sa však nejedná o sexuálne vzrušenie v pokročilej fáze, skôr ide iba o akési navodenie chuti na sex pomocou predstáv.

Je pre vzrušenie nevyhnutná predohra?

Nevyhnutná nie je, ale je to najlepšia a najviac efektívna cesta k dosiahnutiu vzrušenia a k pripravenosti na plnohodnotný a kvalitný pohlavný styk. Práve vďaka predohry, samozrejme takej, ktorá zahŕňa správne techniky, je možné dosiahnuť maximálneho možného prekrvenia a zvlhčenia pošvy a tiež maximálneho prekrvenia klitorisu.

Dá sa ovplyvniť kvôli vzrušeniu aj libido či hormonálna rovnováha?

Áno a presne týmto spôsobom fungujú afrodiziaka, konkrétne mám na mysli tie, ktoré sú prírodného charakteru. Ide o rôzne druhy rastlín vplývajúcich na hormóny alebo prekrvenie pohlavnej sústavy, čo podporuje aj sexuálny apetít. Nejedná sa o žiadne šarlatánstvo, tieto prírodné afrodiziaka sú známe už stovky rokov.

Môžu pomôcť na lepšie vzrušenie či vzrušivosť aj potraviny?

Ak hovoríme o afrodiziakach a ich úlohe v sexuálnom apetíte, tak medzi prirodzené afrodiziaka patria aj niektoré druhy jedál. Tradične ide o chilli, vanilku, čokoládu, jahody, šľahačku alebo ustrice. Tieto jedlá môžu pozitívne vplývať aj na libido, ale zázraky od nich nečakajte a treba ich skombinovať aj s ďalšími postupmi.

Ako fungujú tabletky na podporu libida a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu libida a prečo ich odporúčam V rámci podpory a zvýšenia sexuálneho apetítu u žien existujú aj rastlinné a prírodné produkty vo forme tabliet. Ich cieľom je pôsobiť na lepšie prekrvenie pohlavnej sústavy, čo so sebou prinesie aj vyššiu vzrušivosť a teda aj lepšiu odozvu na sexuálnu stimuláciu.

Prípravky na vzrušenie ženy a zvýšenie jej libida majú tento princíp:

 • Tabletky pôsobia na pohlavnú sústavu a jej zvýšenie prekrvenia, zároveň pôsobia aj na hormonálnu hladinu a jej zvýšenie, pričom tieto pôsobenia sú maximálne prirodzené

Bežnou súčasťou prípravkov sú rastlinné extrakty, napríklad z afrodiziakálnych bylín typu Muira Puama, Senovka Grécka, Yerba Maté alebo Damiána. Ako doplnkové látky možno v tabletkách nájsť aj niektoré minerály, vitamíny či aminokyseliny. Ich cieľom je tiež zlepšenie libida, ale napríklad aj vitality či mentálneho pokoja.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Tabletky majú pre ženy navyše niekoľko praktických výhod:

majú výborný pomer ceny a výsledkov, pričom aj tie najlepšie a najkvalitnejšie značky na trhu sú cenovo prijateľné aj na dlhodobé užívanie
práve dlhodobé a najmä pravidelné užívanie sú nevyhnutné pre maximálnu efektivitu, obávať sa netreba ani o nejaké vážnejšie vedľajšie účinky
tabletky možno kúpiť bez predpisu, dokonca je možné mnoho značiek objednať cez internet z eshopov ich oficiálnych výrobcov a dodávateľov

Čo sa týka šírky pôsobenia, ako som spomenul, tabletky pôsobia na viac oblastí:

Sexuálny apetít: Pochopiteľne prvým vplyvom, ktorý musím spomenúť, je zvýšenie libida, sexuálneho apetítu a teda aj celkovo chuti na sex

Uvoľnenie: Ďalším vplyvom, ktorý rozhodne nie je zanedbateľný, je podpora pri fyzickom aj mentálnom uvoľnení, čo sú faktory ovplyvňujúce vzrušenie u ženy

Výkon: Za týmto pojmom si treba predstaviť fyzický výkon ako aj mentálnu vitalitu, jednoducho ide o boj proti únave a na zvýšenie pocitu energie

MINIMUM NEŽIADUCICH ÚČINKOV

Prirodzené zloženie pozostávajúce čisto z látok prírodného alebo rastlinného charakteru je zárukou bezproblémového užívania. Miera výskytu nejakých vedľajších účinkov je naozaj veľmi nízka a ak sa napríklad aj objavia tráviace problémy, pominú po dni či dvoch.

Tabletky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi Tak ako ja skúšam rôzne prípravky a produkty na zlepšenie kvality sexuálneho života, aj moja partnerka sa v tejto oblasti snaží nájsť niečo zaujímavé. Musím objektívne povedať, že ženy to majú trocha ťažšie, nakoľko prípravky pre mužov sú oveľa populárnejšie a najmä rozšírenejšie. Vybrať sa však už našťastie dá aj v ženskom segmente.

Dovolím si však upozorniť, aby ste sa pri výbere sústredili výlučne na kvalitu. Pozerajte najmä na zloženie, koncentráciu jednotlivých látok a hlavne na komentáre a skúsenosti z praxe. V nasledujúcej tabuľke uverejňujem značky, ktoré skúsila moja partnerka:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.33

18 Hodnotení