Lieky na predčasnú ejakuláciu

Lieky na predčasnú ejakuláciu Problém s príliš rýchlou alebo predčasnou ejakuláciou býva všeobecne podceňovaný a to práve na úkor problémov so samotnou erekciou. niektoré čísla hovoria, že poruchou príliš rýchlej ejakulácie trpí 10 až 20 % mužov, čo si myslím, že môže byť aj pravda. Treba však určite rozlišovať prípady, kedy ide len o prirodzenú reakciu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Napríklad u panicov alebo u mužov s veľmi málo sexuálnymi skúsenosťami je rýchlejšie dosiahnutie orgazmu len odpoveďou na nedostatočnú pohlavnú skúsenosť. Podobný problém majú aj muži po dlhšej sexuálnej abstinencii.

V týchto prípadoch sa jedná teda len o prechodný stav, ktorý sa bude postupne zlepšovať aj bez radikálnejších zásahov. Sú však situácie, kedy k zlepšeniu bez pomoci nepríde a vtedy môžu byť najlepšie na pomoc práve lieky na predčasnú ejakuláciu.

Čo je predčasná ejakulácia

Čo je predčasná ejakulácia To, či sa vo vašom prípade jedná alebo nejedná o predčasnú ejakuláciu, závisí najmä od toho, ako rýchlo a za akých podmienok prichádza k vyvrcholeniu. Mnoho mužov môže bežne dosiahnuť vrchol napríklad za 4 či 5 minút, iným to pokojne môže trvať aj 10 minút a viac.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tento čas závisí najmä od aktuálnej situácie a miere sexuálnych skúseností. Ak však prichádza k opakovanému ejakulovaniu napríklad do niekoľkých minút od začiatku sexuálnej stimulácie, je to znamenie príliš rýchlej ejakulácie. Pokiaľ k tomu príde napríklad len na základe jedného či dvoch dotykov penisu, ide už o najťažšiu formu predčasnej ejakulácie.

DEFINÍCIA

Najčastejšie sa predčasná ejakulácia definuje ako stav vyvrcholenia do 1 až 2 minút od začiatku sexuálnej stimulácie alebo od začiatku pohlavného vaginálneho styku. Je to zhruba 4 až 5 násobne rýchlejšie dosiahnutie orgazmu, ako tomu je v prípade zdravého muža.

Možnosti, ktoré máte na riešenie predčasnej alebo príliš rýchlej ejakulácie

Možnosti, ktoré máte na riešenie predčasnej alebo príliš rýchlej ejakulácie Za vznikom poruchy s príliš rýchlou ejakuláciou býva množstvo faktorov. Môže ísť napríklad o zápaly žaluďa alebo predkožky, zápaly v dolnej časti močovej rúry, príliš krátka uzdička spájajúca predkožku a žaluď, vrodené deformácie penisu, ale napríklad aj prechodne zvýšená citlivosť na sexuálne dráždenie v dôsledku nedostatku sexuálnych skúseností či abstinencie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Podľa druhu príčiny sa využíva niekoľko spôsobov riešenia:

získanie väčších sexuálnych skúseností, ak je problém v ich nedostatku, prípadne častejší tréning spočívajúci najmä v prerušovanej masturbácii
cvičenia na posilnenie svalstva panvového dna, tzv. Kegelove cviky a cvičenie známe ako Jelqing
preliečenie zápalu zodpovedného za predčasné vyvrcholenie
chirurgický zákrok spočívajúci v predĺžení alebo preťatí príliš krátkej uzdičky
odstránenie predkožky spolu s uzdičkou v prípade vrodenej vady vplývajúcej na predkožku a uzdičku súčasne
použitie znecitlivujúcich gélov pri zvýšenej citlivosti na dotyky a sexuálne dráždenie
lieky na predpis podobné antidepresívam, ktoré pôsobia na prenos a spracovanie nervových vzruchov

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Zloženie, účinky a užívanie liekov na predčasnú ejakuláciu

Zloženie, účinky a užívanie liekov na predčasnú ejakuláciu Lieky na predčasnú ejakuláciu sú založené na syntetických účinných látkach, ktoré majú podobné účinky, ako antidepresíva. Ide o látky pôsobiace priamo na určité receptory, kde v praxi znižujú ich vnímanie sexuálneho dráždenia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Dobrým príkladom takejto látky je Dapoxetín, ktorý patrí medzi tzv. SSRI látky. Ide o látky spadajúce medzi inhibítory spätného odchytávania serotonínu, ktoré pôsobia ako špecifické blokátory určitých nervových vzruchov a prenosov. Výsledkom ich pôsobenia je nižšie vnímanie sexuálnej stimulácie a oneskorenie odpovedi organizmu na ňu.

Lieky na príliš rýchlu alebo predčasnú ejakuláciu majú tieto vlastnosti:

vzhľadom na svoje zloženie sú dostupné len na základe predpisu od lekára

sú určené obvykle pre mužov vo veku od 18 o 60 až 65 rokov

sú dostupné ako rôzne typy v závislosti od množstva účinnej látky v tabletke

okrem žiaducich účinkov môžu mať aj tie nežiaduce

majú síce dobrú úspešnosť, ale len ohraničené a krátkodobé trvanie účinku

Tieto prípravky sa užívajú perorálne a to zvyčajne 1 až 3 hodiny pred plánovanou pohlavnou aktivitou. Miera účinku závisí od individuálnej situácie muža a u každého môžu tieto lieky účinkovať s mierne odlišnou intenzitou. O ich účinnosti ale nepochybujem, tisíce mužom práve takéto tabletky pomohli s ich poruchou ejakulácie.

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Čo sa týka vedľajších účinkov, treba počítať s ich prítomnosťou. Najčastejšie sa jedná o bolesť hlavy, závrate a nevoľnosť. Problémom môže však byť negatívne ovplyvnenie kvality erekcie, takže ak máte problém v tejto oblasti, treba ich užívanie dobre zvážiť.

Časté otázky

Časté otázky Nakoľko príliš rýchla alebo predčasná ejakulácia sú pomerne ošemetné a špecifické problémy, veľa mužov sa nemá ako dostať k dostatku informácii v praxi. Za týmto účelom som zozbieral najčastejšie otázky o tomto probléme a liekoch naň, ktoré teraz uvádzam všetky na jednom mieste.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Je možné kombinovať lieky na predčasnú ejakuláciu s liekmi na erekciu?

Na túto otázku ja sám nemôžem kvalifikovane odpovedať a preto odporúčam, aby ste sa poradili s lekárom o možnom užívaní oboch typov liekov súčasne. Pravdou však je, že niektoré lieky na erektilnú dysfunkciu negatívne ovplyvňujú erekciu. Či je však riešením brať práve lieky na zlepšenie erekcie, o tom veľmi pochybujem.

Sú tieto lieky trvalým riešením alebo nie?

Bohužiaľ, nie sú. Účinok liekov by mal nastúpiť do 1 až 3 hodín od užitia, no trvanie je tiež časovo obmedzené. Zvyčajne sa doba trvania pohybuje v rozmedzí od 6 do 8 hodín v závislosti od každého prípadu individuálne, pričom ku koncu doby už môže byť intenzita účinku nižšia. Liek potom treba pred ďalším stykom užiť znova.

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

V prípade, že účinnosť nie je dostatočná, je možné zvýšiť dávku?

Samovoľne určite nie, o tomto musí rozhodnúť lekár. Je to však možné len vtedy, ak má konkrétny liek napríklad variant aj s vyšším obsahom účinnej látky. Maximálnu dávku za deň rozhodne nesmiete prekračovať za žiadnych okolností, nakoľko na účinnosť s ohľadom na predčasnú ejakuláciu to aj podľa výrobcov liekov nemá žiaden vplyv.

Ako je to s nežiaducimi účinkami, naozaj sa vyskytujú až tak často?

To je naozaj individuálne u každého jedného muža. U niekoho sa môžu vyskytnúť len mierne nežiaduce účinky a napríklad len bolesti hlavy, iný môže mať aj nevoľnosti, závrate a podobne. Úplne sa však vedľajším účinkom vyhnúť nedá a to preto, že tieto lieky majú synteticky vyrábané účinné látky.

Vplýva liek na predčasnú ejakuláciu aj na psychiku?

Hoci ide o kategórie liekov charakterovo veľmi podobné napríklad antidepresívam, takýto vplyv na vás mať nebudú. Nemali by ste ich teda užívať napríklad ani vtedy, ak chcete potlačiť strach, úzkosť či depresiu. Zároveň však platí, že napríklad po ich užití by ste nemali viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať nejaké stroje.

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Lieky na predčasnú ejakuláciu a skúsenosti s nimi

Lieky na predčasnú ejakuláciu a skúsenosti s nimi Skúsenosti mužov s liekmi určenými na zníženie citlivosti na sexuálnu stimuláciu sú prevažne pozitívne z hľadiska účinnosti. Či už ide o Priligy, jeho generiká alebo iné podobné lieky, na tieto tabletky sa dá spoľahnúť ako na účinný prostriedok.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nemajú však bohužiaľ len výhody, ale aj svoje mínusy:

účinnosť je naozaj vysoká, aj keď netreba sa na lieky spoliehať na 100 %, u každého môžu účinkovať s rôznou intenzitou
dávkovanie je jednoduché a presné, užívanie bezproblémové
mínusom sú nežiaduce účinky, najmä tie, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu erekcie
tieto lieky bohužiaľ nie sú ani trvalým riešením, účinkujú len niekoľko hodín
pokiaľ je za predčasnou ejakuláciou fyziologický problém s uzdičkou, lepším riešením je operačný zákrok

Lieky na predčasnú ejakuláciu môžu mať tiež vplyv na prežívanie samotného pohlavného styku. Veľa mužov uvádza, že si ho nedokázalo prežiť tak, aby „precítilo“ vzrušenie zo sexu na 100 %. Bohužiaľ, je to dôsledkom podstaty účinnosti týchto prípravkov. Aj z toho dôvodu osobne preferujem iné možnosti riešenia, ak majú šancu na úspech.

Čo sa týka najznámejších značiek liekov, toto sú tie, o ktorých sa hovorí najviac:

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita
Priligy skúsenosti, účinky, cena, predaj a kde kúpiť
10.12.2017

Priligy