Erekcia

Erekcia (stoporenie) Erekcia, nazývaná aj stoporenie, je alfa a omega potencie u muža. Ide o stav vzpriamenia penisu, ktorý umožňuje plnohodnotný sexuálny styk a reprodukciu. Erekcia je teda predpokladom nielen pohlavného styku, ale najmä potencie, ejakulácie a následne aj plodnosti muža vo vzťahu k potomstvu.

Okolo erekcie sa točia v podstate všetky články, ktoré zverejňujem. Čo je ale ešte dôležitejšie, práve okolo erekcie sa točí mužský sexuálny život. Všetci muži ju riešia, ale väčšinou až od momentu, kedy s ňou nastanú prvé problémy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Je prirodzené, že erekciu považujeme za samozrejmosť, nakoľko to z biologického hľadiska aj samozrejmosť je. Ako ale erekcia funguje, čo všetko jej predchádza, čo počas nej nastáva a čo robiť, ak sa vyskytnú problémy, na toto všetko si odpovieme práve teraz.

Čo je erekcia, čiže stoporenie

Čo je erekcia, čiže stoporenie Väčšina mužov pokladá za stoporenie a erekciu totožné pojmy, no nie je to úplne tak. Stoporenie je fyziologický dej, počas ktorého dochádza za pomoci konkrétnych biologických mechanizmov ku stvrdnutiu a vzpriameniu penisu. Tento konečný stav sa nazýva erekcia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Erekcia je stav úplného stoporenia pohlavného údu u muža, ale podľa definície aj stoporenie klitorisu u ženy
 • Tento stav zdurenia nastáva na základe pohlavného vzrušenia, ktorému predchádza priama alebo nepriama sexuálna stimulácia
 • Stoporenie ako také je mechanizmus a proces, ktorého výsledkom je erekcia

Erekcia predpokladom pre jednu z dvoch základných sexuálnych funkcií pohlavného údu. V nestoporenom stave je penis určený ako vyústenie močovej rúry na vylučovanie tekutých toxických látok z tela. V stoporenom stave je penis práve vďaka erekcii určený ako nástroj pre pohlavné spojenie muža so ženou a zároveň ako prostriedok pre zabezpečenie potomstva.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Aby mohla erekcia nastať, je potrebné skoordinovať tri dôležité faktory:

v prvom rade ide o riadenie zo strany nervovej sústavy, takže je dôležité správne nervové zásobenie a funkčnosť centrálnej nervovej sústavy ako aj periférnych nervov
aby mohlo k stoporeniu prísť, musí správne fungovať aj arteriálne zásobenie, najmä dostatočné krvné zásobenie kavernózneho tkaniva v erektilných telesách
tretím faktorom správna funkčnosť venookluzívneho mechanizmu a kavernózneho systému; práve tento faktor je kľúčový pre dosiahnutie maximálnej erekcie

Erekcia vzniká následkom sexuálnej stimulácie, takže na jej priebeh má vplyv aj správne vnímanie tejto stimulácie, jej zhodnotenie v mozgu a vyslanie odpovede do pohlavného systému. Tam príde k aktivácii krvného zásobenia a prekrveniu toporivých telies. Ak nebude čo i len jeden vyššie uvedených faktorov fungovať správne, môže nastať zlyhanie erekcie.

Erekcia však vzniká nielen následkom sexuálnej stimulácie, ale aj ako reflex:

tento stav sa označuje ako nočná erekcia, prípadne ranná erekcia, o ktorej som napísal aj tento samostatný článok
ide takpovediac o reflexnú skúšku celého mechanizmu vzniku erekcie, ktorá sa opakuje viackrát za noc počas fázy spánku nazvanej REM spánok
ak máte erekciu počas noci a dokonca aj ráno, znamená to, že u vás proces stoporenia funguje v poriadku a nemali by ste mať žiadne problémy fyziologického typu

ZAKONČENIE EREKCIE

Erekcia ako stav je síce z pohľadu stoporenia konečnou fázou, ale z hľadiska sexuálnej funkčnosti a zmyslu musí byť erekcia zakončená vyvrcholením, čiže orgazmom. U zdravého muža je erekcia vždy zakončená orgazmom spojeným s ejakuláciou, čiže výronom semena.

Ako vzniká erekcia a aké má fázy

Ako vzniká erekcia a aké má fázy Erekcia vzniká procesom stoporenia, ktorý má niekoľko fáz. V princípe ide síce o veľmi prirodzený biologický dej vlastný viacerým druhom vrátane človeka, no zároveň sa z hľadiska vplyvov na cievy aj nervy jedná o dej náročný na správnu funkčnosť všetkých faktorov zapojených do procesu vzniku a priebehu stoporenia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto je 6 fáz erekcie z pohľadu biologického fungovania:

Pokojová fáza: V pokojovej fázy funguje prekrvenie penisu tak, ako za bežných okolností. To znamená, že prichádza ku kontrakcii hladkého svalstva ciev a stien toporivých telies, následkom čoho sa nemôže krv v toporivých telieskach usadiť. Celý penis je krvou vyživovaný len v nevyhnutnom množstve, obvykle od 1,4 až 4 ml krvi na 100 g tkaniva.

Fáza začiatku stimulácie: Na začiatku sexuálnej stimulácie prichádza k vyslaniu nervových signálov z periférnych nervov do centrálnej nervovej súčasti, kde sa v mozgu tieto signály spracujú a ten vyšle do pohlavného systému signál k začiatku procesu stoporenia. Nastáva relaxácia cievnych stien, stien sínusoidov v erektilných telieskach a k zvýšeniu prietoku krvi.

Fáza tumescencie: Treťou fázou je fáza rýchleho prekrvenia. Vďaka vysokému arteriálnemu prítoku krvi dochádza k naplneniu dilatovaného systému sínusoidov. Súčasne s tým dochádza aj k stúpaniu intrakavernózneho tlaku a k vyrovnaniu so stredným arteriálnym tlakom. Expanzia sínusoid vedie k vytvoreniu funkčnej venóznej oklúzii.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Fáza úplnej erekcie: Nasleduje fáza úplnej erekcie, počas ktorej príde k stabilizácii systolického tlaku a tiež intrakavernózneho tlaku. Arteriálny prítok sa tiež stabilizuje a objem penisu a jeho rigidita sa dostanú do takmer úplnej korelácie. V tejto fáze je stoporenie maximálne, v penisu sa udržuje stabilná cirkulácia krvi a ten dosahuje maximálne rozmery.

Fáza rigidnej erekcie: Ak sexuálna stimulácia pokračuje, pri plnej funkčnosti nervového systému nastáva ako odpoveď na túto stimuláciu vyvrcholenie sprevádzané ejakuláciou. Tesne pred orgazmom nastane na krátku dobu tzv. rigidná erekcia sprevádzaná aktívnymi sťahmi priečne pruhovaného svalstva a až 3 násobným zvýšením intrakavernózneho tlaku.

Fáza detumescencie: Ide o záverečnú fázu, ktorá nastane buď po prerušení sexuálnej stimulácie alebo po dosiahnutí vyvrcholenia a ejakulácii. Dochádza ku kontrakcii hladkých svalov ciev penisu a erektilných telies, následkom čoho sa obnoví voľný odtok krvi z týchto telies. Nastáva ukončenie stoporenia a ochabnutie penisu.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s erekciou

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s erekciou Čo sa týka problémových situácií v súvislosti s erekciou, najviac sa medzi mužmi hovorí o erektilnej dysfunkcii. Pod týmto pojmom sa označuje stav, kedy nie je možné dosiahnuť plnohodnotnú zdravú erekciu. Ide síce o najznámejšiu poruchu, ale rozhodne nie o jedinú, ktorá je spojená s erekciou.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú najčastejšie choroby a problémy spojené s erekciou ako takou:

Nedostatočná (slabá) erekcia: Slabá a nedostatočná erekcia súvisia práve s vyššie spomínanou erektilnou dysfunkciou. Tento stav sa prejavuje neúplným stoporením, problémom s dosiahnutím erekcie a tiež problémom s jej udržaním. Príčinou môžu byť faktory týkajúce sa srdcovocievneho systému, ale aj problém neurologického systému.

Krátka erekcia: Krátka erekcia je porucha dĺžky erekcie, ktorá je charakteristická dosiahnutím erekcie, ale aj jej veľmi rýchlym ochabnutím. Príčinou je najčastejšie problém s udržaním krvi v toporivých telieskach, takže ide o funkčný problém. Príliš krátka erekcia môže byť spojená aj s iným problémom a to príliš rýchlou ejakuláciou.

Permanentná erekcia: Opačnou situáciou je zas permanentná erekcia, nazývaná odborne aj priapizmus. Tento stav nastáva najčastejšie ako reakcia na poruchu fungovania cievneho zásobenia penisu krvou. Nemyslite si však, že ide o nejaký ideálny stav. Permanentná erekcia je bolestivá a sú aj prípady, kedy sa pôvod tejto poruchy nepodarí ani zistiť.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Retrográdna erekcia: Retrográdna erekcia je nesprávne pomenovanie pre retrográdnu ejakuláciu. Ide o spätnú ejakuláciu, kedy u muža nenastane na konci sexuálneho dráždenia bežná ejakulácia, ale ejakulácia do vnútra, kedy sú spermie ejakulované naspäť do močového mechúra. Tento stav môže mať veľa príčin a najmä negatívne ovplyvňuje plodnosť.

Oneskorená erekcia: Ak napriek sexuálnej stimulácii neprichádza k vzniku erekcie v dostatočne krátkom čase, hovoríme o stave oneskorenej erekcii. V tomto prípade sú najčastejšie príčinou problémy so spracovaním stimulácie v nervovom systéme alebo poruchy ciev. Môže ísť aj o úmysel, ako o tom píšem v mojom článku na tému ako oddialiť erekciu.

Bolestivá erekcia: Bolestivá erekcia nie je samostatné ochorenie, ale skôr symptóm označujúci prítomnosť nejakej inej poruchy a choroby. Bolesť pri erekcii nastáva napríklad aj v dôsledku vyššie spomínaného priapizmu, ale aj ako následok fimózy, Peyronieho choroby, traumy či vzniku nádoru. Ide o stav, ktorým sa určite musí zaoberať len a len lekár.

DIAGNOSTIKA JE NEVYHNUTNÁ

Pri každej z týchto porúch nepodceňujte odbornú diagnostiku lekárom, ktorá začína anamnézou a prípade potreby sa vykonávajú aj klinické a fyziologické testy. Tie môžu určiť príčinu takmer u každého jedného muža a zároveň aj navrhnúť správny typ riešenia.

Ako zlepšiť a podporiť erekciu

Ako zlepšiť a podporiť erekciu Ak vás aj netrápi žiadna z vyššie uvedených porúch či chorôb, neznamená to, že nie je možné nijak zlepšiť či podporiť erekciu. Prevencia je predsa vždy lepšia, ako následné riešenie problému a v prípade erekcie to platí dvojnásobne, čo by vám potvrdili tisícky mužov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Na základe vlastných skúseností si dovolím tvrdiť, že zlepšenie a podpora erekcie sú najlepšie vtedy, ak sa realizujú prirodzenou cestou bez rôznych syntetických látok

Dokonca aj začínajúce problémy so slabou či nedostatočnou erekciou sa dajú na úvod riešiť oveľa lepšie, ako keď sa zanedbajú a dlhšiu dobu ignorujú. Niekedy pritom stačí naozaj len veľmi málo, aby sa stav zlepšil. Väčšina mužov má totiž problémy spojené s erekciou zapríčinené príčinami a faktormi, ktoré vedia veľmi dobre ovplyvniť aj sami.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Toto sú faktory, ktoré majú na kvalitu erekcie najväčší vplyv:

zdravé potraviny, čiže bohatá na vitamíny, minerály, aminokyseliny a stopové prvky; naopak, vystríhať sa treba mastným a ťažkým potravinám a sladkostiam
správna životospráva a životný štýl, čiže žiadne fajčenie, minimum alkoholu, dostatok odpočinku, vyhýbanie sa stresu
dostatok pohybu a vyhýbanie sa metabolickým, kardiovaskulárnym a neurologickým ochoreniam, ktoré majú na stav erekcia najväčší vplyv
dostatočná vitalita a to tak fyziologická, ako aj psychologická, ktorej súčasťou je aj mentálne zdravie
správna hladina testosterónu, nakoľko tento hormónu u mužov ovplyvňuje všetko od sexuálneho apetítu až po správny priebeh erekcie a zdravé vyvrcholenie

Najčastejšie otázky o erekcii

Najčastejšie otázky o erekcii Poďme sa pozrieť teraz na niekoľko praktických otázok, o ktoré sa muži aj ich partnerky pomerne živo zaujímajú najmä na rozličných internetových fórach a v diskusiách. Keďže mojim cieľom je poňať celú tému erekcie komplexne a zo všetkých hľadísk, prinášam na tomto mieste najviac kladené otázky spolu s mojimi vlastnými odpoveďami:

Mám problémy so vznikom a udržaním erekcie, ale len občas. Čo s tým?

Takáto situácia je typická pre začínajúce problémy s erekciou a to najmä vplyvom vyššie uvedených faktorov. Odporúčam nepodceňovať situáciu a prijať niektoré režimové opatrenia. Viac sa dočítate v mojom článku na tému ako zlepšiť erekciu.

Erekciu mám v poriadku, ale problém je s chuťou na sex. O čo sa jedná?

Ide o problém s nízkym sexuálnym apetítom, ktorý súvisí s nízkym libidom. Za týmto stavom je najčastejšie nedostatok testosterónu, prípadne niektoré psychologické faktory, napríklad nedostatok spánku, odpočinku, prepracovanosť, únava, úzkosť alebo aj nadmerný stres.

Ovplyvňuje psychika stav a kondíciu erekcie?

Áno, ovplyvňuje a to najčastejšie v dvoch smeroch. Prvým je slabá a nekvalitná erekcia. Druhým smerom je, že erekcia síce nastane, ale je príliš krátka a sprevádzaná napríklad predčasnou ejakuláciou. Prečítajte si, ako predĺžiť erekciu a dozviete sa viac o riešeniach.

Kedy je potrebné ísť s problémami s erekciou za lekárom?

Vždy vtedy, ak sa problém s nedostatočnou erekciou alebo jej inými poruchami opakuje pravidelne. Rovnako tak sa bez lekárskej diagnostiky a odbornej liečby nezaobídete ani v prípade úplnej erektilnej dysfunkcie, čiže najťažšej formy nemožnosti dosiahnuť stoporenie.

Počul som niečo o tabletkách a liekoch, o čo ide?

Za týmto pojmom sú 2 druhy prípravkov. Buď sú to liečivá s obsahom špeciálne vyrábaných syntetických látok podporujúcich roztiahnutie ciev, alebo ide o prípravky s prírodným zložením, ktoré pomáhajú zlepšeniu prekrvenia a zároveň pôsobia celkovo na potenciu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako fungujú tabletky na erekciu a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na erekciu a prečo ich odporúčam Práve o prírodných tabletkách na podporu erekcie by som chcel povedať niečo viac. Z môjho pohľadu totiž ide o najlepšie možné prirodzené riešenie, ktoré vďaka svojmu zloženiu vplýva na viacero faktorov, ktoré som spomenul už pri podpore a zlepšení erekcie vyššie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Princíp fungovania týchto tabliet je pritom pomerne jednoduchý:

 • Zloženie tabletiek je 100 % prírodné a prirodzené, pričom tú nájdete výťažky z rastlín podporujúcich potenciu, ktoré sú doplnené o aminokyseliny, minerály a vitamíny.

Čo sa týka vyššie spomínaných výťažkov rastlín, ide o rastliny patriace do kategórie prírodných afrodiziak. Najčastejšie ide o ázijské alebo juhoamerické rastliny a byliny, napríklad Ženšen, Maca, Saw Palmetto, Tribulus Terrestris a podobne. Ich priaznivý vplyv na erekciu, libido a dokonca aj plodnosť je overený stáročiami používania.

Tieto tabletky majú navyše aj tri veľmi dôležité a doslova neoceniteľné výhody:

sú dostupné bez predpisu a to práve kvôli tomu, že v ich zložení nie sú žiadne syntetické liečivá, ale len prirodzené a prírodné látky
majú širšie pôsobenie a ako som už povedal, slúžia nielen na podporu erekcie, ale zároveň aj na zlepšenie sexuálneho apetítu či podporu zdravej ejakulácie
nežiaduce účinky sa takmer nevyskytujú a za túto výhodu vďačia tieto prípravky práve spomínanému 100 % prírodnému zloženiu

Veľmi veľkou výhodou týchto tabliet je možnosť dlhodobého užívania. Vďaka priaznivej ceny a takmer nulovým nežiaducim účinkom sú tieto prípravky doslova predurčené na pravidelné a dlhodobé užívanie a ja sám potvrdzujem, že vtedy dosahujú najlepšie výsledky.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

NEZABUDNITE AJ NA ĎALŠIE MOŽNOSTI

Nechcem však, aby to vyzeralo, že máte do seba hádzať všelijaké tabletky. Hoci v tomto prípade ide o naozaj prospešné prírodné prípravky, nezabúdajte ani na iné možnosti. Správna životospráva a životný štýl sú napríklad omnoho dôležitejšie, než si na prvý pohľad myslíte.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Tabliet určených svojim zložením na zlepšenie a podporu erekcie je na našom trhu mnoho. Nebudem vám nič tajiť, mnoho z nich v praxi príliš neúčinkuje a tak všetko, čo sľubujú, zostáva len na obale. To však neznamená, že neexistujú aj také značky, ktoré vám naozaj môžu pomôcť, len ich treba nájsť.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pokiaľ nechcete strácať čas a skúšať jednu značku za druhou, môžete rovno vyskúšať tie, ktoré u mňa fungovali najlepšie. Nie je to síce úplne 100 % záruka spoľahlivosti, ale aspoň nejaký orientačný bod vychádzajúci z praxe. Nech sa páči, toto sú ony:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita