Predmenštruačný syndróm

Predmenštruačný syndróm

Nočná mora každej ženy, aspoň tak sa občas označuje predmenštruačný syndróm známy aj pod skratkou PMS. Medzi typické príznaky patria bolesti prsníkov, hlavy a kĺbov, kŕče v podbrušku, problémy so sústredenosťou a vitalitou, búšenie srdca a niekedy aj depresia. Pochopiteľne, u každej ženy môžu mať tieto prejavy individuálnu intenzitu.

Nie u každej ženy sa tento syndróm vždy vyskytuje. To mnoho žien privádza k otázke, či sa podľa vonkajších symptómov jedná o predmenštruačný syndróm alebo tehotenstvo. Ako ukazuje nejedno internetové fórum, rozoznať to nevie úplne každá žena.

Aké sú príčiny a dôvody vzniku tohto syndrómu, aká môže byť liečba, či existujú nejaké špeciálne lieky na PMS a čo sa dá robiť na zmiernenie, ak máte príliš silný predmenštruačný syndróm, o tom si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Čo je predmenštruačný syndróm alebo PMS

Čo je predmenštruačný syndróm alebo PMS Predmenštruačný syndróm je jav, ktorý nastáva u žien v období 1 až 2 týždňov pred menštruáciou. Tento syndróm je sprevádzaný sériou viacerých negatívnych prejavov, príznakov a symptómov, takže je chápaný u žien veľmi negatívne.

 • Definícia hovorí, že predmenštruačný syndróm je pojem pre opakujúce sa psychické a fyzické ťažkosti vyskytujúce sa v období pred menštruáciou
 • Tento syndróm sa objavuje v luteálnej fáze, čo je druhá fáza menštruačného cyklu, začína okolo 14. dňa cyklu a končí s nástupom menštruačného krvácania
 • Obvykle sa objavuje okolo 20. roku života a objavuje sa až do menopauzy

Presné príčiny predmenštruačného syndrómu nie sú jasné, ale všeobecne sa predpokladá, že dôležitým faktorom sú hormonálne zmeny v organizme počas menštruačného cyklu. Medzi najznámejšie rizikové faktory patria aj nedostatok železa, poruchy zrážanlivosti krvi a niektoré neliečené psychické ochorenia alebo problémy, napríklad úzkosť alebo depresia.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Príznaky sprevádzajúce PMS sú rozdelené do štyroch okruhov:

prvý okruh zahŕňa príznaky spojené s mentálnym zdravím a aktuálnym citovým rozpoložením, patria sem úzkosť, zmeny nálad a podráždenosť
druhý okruh príznakov je charakteristický bolesťou hlavy, nadmernými pocitmi únavy a nekontrolovateľnou chuťou na sladké, čo príznaky syndrómu ešte zhoršuje
tretí okruh pozostáva z nadúvania, priberania a zvýšenia citlivosti prsníkov
štvrtý okruh je charakterizovaný zmätenosťou a výpadkami pamäte

Niekedy môže nastať aj obdobie bez príznakov, opakom je zas najťažšia forma PMS nazývaná predmenštruačná dysforická porucha. Pri tejto poruche je intenzita príznakov maximálna, pričom sa predpokladá, že môže súvisieť aj so stresom. Objavujú sa aj niektoré špecifické symptómy ako nekontrolovateľný plač alebo nekontrolovateľné priberanie.

Toto sú čísla a informácie, ktoré by ste o predmenštruačnom syndróme mali vedieť:

obvykle sa PMS objavuje okolo 20. roku života a trvanie príznakov môže byť až do menopauzy, ale sú prípady, kedy sa objaví až po 30ke
vyskytuje sa obvykle u 20 až 50 percent žien, pričom samotný syndróm môže mať až 150 rôznych príznakov a prejavov, väčšina je však veľmi zriedkavá
v priebehu života sa aspoň s jedným príznakom syndrómu stretne 9 z 10 žien
najťažšia forma zvaná predmenštruačná dysforická porucha trápi asi 8 % žien

VPLYV MÁ AJ ŽIVOTOSPRÁVA

Osobitný vplyv na príznaky spojené s predmenštruačným cyklom má aj životospráva a životný štýl. Nedostatok niektorých látok, napríklad magnézia, môže zhoršiť prejavy súvisiace s bolesťou hlavy. Rovnako tak alkohol priebeh PMS zhoršuje, negatívne pôsobí aj nadmerné solenie, mliečne výrobky či sladkosti. Fajčenie a obezita sú tiež rizikový faktor.

Priebeh predmenštruačného syndrómu

Priebeh predmenštruačného syndrómu PMS má v zásade u všetkých žien približne rovnaký priebeh, aj keď niektoré čiastkové fázy sa môžu prekrývať či meniť v intenzite a prítomnosti príznakov. Začiatok prejavov predmenštruačného syndrómu sa viaže obvykle k ovulácii, kedy dochádza k najväčším zmenám vo vzájomnej rovnováhe estrogénuprogesterónu.

Predmenštruačný syndróm možno pozorovať zvyčajne v tejto následnosti:

Začiatok ovulácie: Začiatok prvých prejavov predmenštruačného syndrómu je spojený s obvykle so začiatkom ovulácie, ktorá nastáva okolo 14. dňa menštruačného cyklu. Na úvod sú prejavy slabšie, napríklad zvýšená podráždenosť alebo menšie bolesti, za pár dní sa ich intenzita zvýši.

Stred obdobia: Po úvodnej fáze môže prísť buď k väčšej intenzite a pridruženiu sa ďalších príznakov, prípadne naopak k utíšeniu jednotlivých negatívnych prejavov a k ich vráteniu sa tesne pred začiatkom menštruačného krvácania. Pri ťažších formách však väčšinou ústup príznakov nenasleduje.

Tesne pred menštruáciou alebo prvý deň menštruácie: V tomto poslednom období dochádza k postupnému slabnutiu negatívnych prejavov a v deň začiatku krvácania k ich úplnému ústupu spojeného s úľavou. Niekedy však zmiznú príznaky až v druhý deň krvácania.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Príznaky, problémy a poruchy spojené s predmenštruačným syndrómom

Príznaky, problémy a poruchy spojené s predmenštruačným syndrómom Ako som povedal už na úvod, PMS je jav, ktorý je súborom viacerých fyziologických aj psychologických zmien, prejavov aj porúch. Mnohé z nich sa prekrývajú s príznakmi súvisiacimi s tehotenstvom, iné sú veľmi špecifické. Polovicu žien príznaky neovplyvňujú, mnohým však komplikujú aj bežné fungovanie.

Tu sú príznaky, ktoré sú pre predmenštruačný syndróm charakteristické:

Výkyvy nálady: Charakteristickým príznakom týkajúcim sa žien s predmenštruačným syndrómom je nestabilita nálady. Najčastejšie sa navonok prejavuje zlosť, ktorú môže striedať strach alebo napätie. Častou býva aj podráždenosť, náhly a nekontrolovaný plač a v prípade ťažšej formy môžu nastávať aj pravidelné konflikty s okolím zasahujúce do bežného života.

Problémy s mentálnym zdravím: Ťažšou kategóriou príznakov z psychologického hľadiska sú problémy týkajúce sa už priamo mentálneho zdravia. Nejde teda o nejaké jednorazové výkyvy, ale o dlhodobejšie javy. Do tejto skupiny patrí depresia, dlhodobý smútok, výpadky pamäte a celková zmätenosť. Vyskytnúť sa môže aj nižšia schopnosť sústredenia.

Problémy s aktivitou: Predmenštruačný syndróm býva u žien veľmi často spojený s nižšou aktivitou a s tým spojenými prejavmi. Ide najčastejšie o zníženie telesnej aj psychickej vitality, pocity vyčerpania a únavy a pridružiť sa môže aj celková slabosť. V najhoršom prípade prichádza aj k nespavosti, ktorá tieto symptómy únavy a pasivity ešte zosilní.

Bolesti: Bolesti rôzneho druhu sprevádzajú predmenštruačný syndróm tiež pomerne často. Začína to všetko najčastejšie bolesťami hlavy, potom sa pridá zvýšená citlivosť a napätie v prsníkoch, neskôr aj ich pobolievanie. Objaviť sa môžu aj bolesti a kŕče v podbrušku, bolesti kĺbov a členkov, tie môžu aj opuchnúť, čo sa však stáva len výnimočne.

Problémy s trávením: K bolestiam v podbrušku sa môžu pridať aj iné tráviace problémy, napríklad nadúvanie a v extrémnom prípade aj hnačka. Čo býva pomerne častým príznakom, to sú rôzne extrémne chute na jedlo, napríklad na sladké. Ak to žena neovládne a tento príznak sa cyklicky opakuje každý mesiac, dôsledkom je aj priberanie a nadváha.

Prejavy v sexuálnej oblasti: V súvislosti s predmenštruačným syndrómom sa veľmi často hovorí aj o menej známom probléme a to sú problémy v sexuálnej oblasti. Niektoré ženy môžu trpieť zmenami sexuálnej túžby, čiže libida. U jednej skupiny môže prísť k strate záujmu o sexuálny kontakt, kým naopak v druhej skupine žien sa libido prudko zvýši.

Ďalšie príznaky a problémy: Medzi ďalšie prejavy a symptómy PMS patria napríklad prejavy na koži, typicky ide o akné, opuchy prstov, svrbenie pokožky, nechutenstvo do jedla bez ohľadu na jeho druh alebo sa môžu zintenzívniť alergie, ktorých prejavy už boli v úzadí. Najčastejšie ide o prejavy priamo či nepriamo súvisiace aj s hormonálnou nerovnováhou.

ODLIŠNÁ PRÍTOMNOSŤ PRÍZNAKOV

Mnoho žien trpí len určitým obmedzeným okruhom príznakov, napríklad poruchami nálady, únavou a pocitmi napätia. Iné ženy môžu pociťovať oveľa viac rôznych prejavov, ale s menšou intenzitou. Rovnomerné to nemusí byť ani počas života, môže sa to časom meniť.

Liečba predmenštruačného syndrómu a podpora počas neho

Liečba predmenštruačného syndrómu a podpora počas neho Vzhľadom na to, že sa stále nepodarilo stanoviť jednu základnú príčinu vyvolávajúcu predmenštruačný symptóm, je aj jeho riešenie skôr kombináciou viacerých režimových opatrení spolu so symptomatickou liečbou zameranou na utíšenie niektorých prejavov.

Okrem farmakologickej liečby zameranej na podávanie niektorých syntetických liekov alebo liekov na tíšenie bolesti treba pamätať aj na prirodzené formy riešenia PMS

Cieľom riešenia PMS je najmä potlačenie negatívnych symptómov a možné preventívne pôsobenie voči ich ďalšiemu výskytu v budúcnosti. Najčastejšie sa za úspech považuje zmiernenie tých najhorších možných príznakov, no ja by som dával do popredia aj nutnosť nastoliť hormonálnu rovnováhu a podporiť hladinu niektorých dôležitých stopových prvkov.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Tu sú možnosti riešenia predmenštruačného syndrómu vrátane symptomatickej liečby:

na potlačenie bolesti sa využívajú voľne predajné lieky bez predpisu, v prípade depresívnych stavov antidepresíva a anxiolytiká
veľmi často sa predpisuje aj hormonálna antikoncepcia, ktorá ale nie je univerzálna, tou je len hormonálna liečba doplnená o diuretiká a antiflogistiká
obmedziť treba aj fajčenie, príjem alkoholu, príjem kofeínu a znížiť treba aj solené jedlá, pričom dbať treba na pestrú stravu
odporúča sa zvýšiť príjem minerálov a vitamínov, najmä Železa alebo Horčíku, sú obsiahnuté aj v zelenine
dôležitá je aj fyzická aktivita, ale skôr cielená, niektorým ženám môžu pomôcť cviky na posilnenie panvového dna
hoci pojem prírodná liečba nie je moc vedecký, je výstižný a preto odporúčam zamerať sa aj na niektoré rastliny vplývajúce na hormonálnu rovnováhu a to cez čaje
druhou možnosťou sú tabletky obsahom kombinujúcim tieto rastliny spolu s vitamínmi či minerálmi, ktorých cieľom je podpora hormonálnej aktivity u žien a zároveň zlepšenie samotného menštruačného cyklu

Najčastejšie otázky o PMS

Najčastejšie otázky o PMS Poďme sa teraz pozrieť na niektoré aspekty a faktory, ktoré sme zatiaľ príliš nerozoberali. Nakoľko chcem, aby môj článok bol čo najviac komplexný, pozrel som si nejedno internetové fórum alebo diskusiu s cieľom zistiť, čo všetko ženy ohľadom témy predmenštruačného syndrómu ešte zaujíma. Tu sú najčastejšie otázky aj s mojimi odpoveďami:

Ako rozoznať, či ide o predmenštruačný syndróm alebo tehotenstvo?

Príznaky tehotenstva a predmenštruačného syndrómu sa môžu v istých situáciách prekrývať, no zároveň platí, že je možné tieto dva stavy rozoznať. PMS sa obvykle neobjavuje z ničoho nič, prejavy sa opakujú aspoň dva menštruačné cykly. Tehotenstvo je zas typické najmä nevoľnosťou. V každom prípade, na určenie tehotenstva je najlepší tehotenský test.

Čo zahŕňa diagnostika predmenštruačného syndrómu?

Na potvrdenie alebo vyvrátenie PMS neexistuje žiadne špeciálne vyšetrenie alebo test, postupuje sa len na základe súboru viacerých diagnostických postupov. Základom je anamnéza na zistenie konkrétnych príznakov, ktorá je následne doplnená o krvné testy, gynekologické testy, endokrinné testy a psychiatrické vyšetrenie.

Môže sa vyskytovať predmenštruačný syndróm aj počas menopauzy?

Podľa všetkých dostupných informácií, ktoré som o PMS zistil, je trvanie po menopauze nepravdepodobné, aj keď viacero jej príznakov sa môže ojedinele ešte objaviť. Po klimaktériu však dochádza k zmenám v menštruačnom cykle a k vymiznutiu menštruácie ako takej, takže predmenštruačný syndróm sa už technicky ako celok objaviť nemôže.

Ako je to s výskytom syndrómu po tehotenstve?

Po pôrode sa môže predmenštruačný syndróm s obnovením menštruačného a ovulačného cyklu znova vrátiť, ale je to veľmi individuálne. Tehotenstvo a pôrod sú totiž aj z hľadiska hormonálnej rovnováhy veľmi vážnym zásahom do organizmu a práve takýto zásah môže spôsobiť ústup PMS, ale napríklad aj jeho zosilnenie.

Môže PMS samovoľne zmiznúť?

Je to možné, prípadne je možné, že nastane postupné oslabenie intenzity jednotlivých príznakov predmenštruačného syndrómu. Ústup syndrómu alebo jeho najhorších príznakov môže prísť s pribúdajúcim vekom, po prvom tehotenstve, po hormonálnej liečbe alebo po dlhodobejšom užívaní hormonálnej antikoncepcie.

Ako fungujú tabletky na podporu hormonálnej rovnováhy a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu hormonálnej rovnováhy a prečo ich odporúčam Hoci na predmenštruačný syndróm nie je oficiálne doteraz žiaden jeden 100 % účinný liek, hormonálna rovnováha je nevyhnutným predpokladom správneho fungovania menštruačného cyklu. Na jej podporu je možné skúsiť viacero opatrení, napríklad aj tabletky.

Ide o výživové doplnky s čisto prirodzeným a prírodným zložením:

 • Základom prípravkov sú rastlinné extrakty obsahujúce fytoestrogény, ktoré sú doplnené kombináciou minerálov, vitamínov a kyselín podporujúcich hormonálnu hladinu

Tieto tabletky sú založené na rastlinách ako napríklad Maca, Vitex Jahňací, Wild Yam alebo Senovka grécka, ktoré majú pozitívny vplyv na hladinu estrogénov. Rastliny totiž obsahujú tzv. fytoestrogény, čo sú rastlinné látky účinkom podobné ľudským estrogénom. Vďaka ich užívaniu tak stúpa ich hormonálna hladina, čo zlepšuje priebeh menštruačného cyklu.

Ženy samotné tieto prípravky užívajú ale aj kvôli ďalším dôvodom:

tabletky sa dajú kúpiť bez predpisu, takže nemusíte navštíviť lekára a absolvovať nejaké vyšetrenie, môžete si ich objednať aj z internetovej lekárni a to voľne
vďaka prirodzenému zloženiu je pôsobenie na hormonálnu hladinu prirodzené, nejedná sa teda o žiadne umelé dodávanie hormónov do tela
s prirodzeným zložením súvisí aj bezproblémové užívanie z hľadiska vedľajších účinkov, tie takmer vôbec nie sú viditeľné

Veľkou výhodou je možnosť dlhodobého užívania tabliet, viacero žien ich berie niekoľko mesiacov či aj niekoľko rokov, vtedy s menšími prestávkami. Treba však pri výbere značky pozerať primárne na kvalitné zloženie a účinky v praxi a neorientovať sa len podľa ceny.

ŠIRŠIE ÚČINKY AJ V BEŽNOM ŽIVOTE

Látky obsiahnuté v tabletkách majú vplyv nielen na samotný priebeh menštruačného cyklu alebo menštruáciu, ale tiež aj na niektoré aspekty bežného života. Najčastejšie prichádza k zlepšeniu stavu kostí, chrupaviek a zubov, pozitívny je aj vplyv na kožu a vlasy. Tabletky tiež môžu podporovať imunitu, vitalitu a znižovať mentálne vyčerpanie.

Tabletky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi Prípravkov na podporu hormonálnej hladiny a hormonálnej rovnováhy je niekoľko, na našom trhu ide najmä o voľne dostupné výživové doplnky vo forme tabliet na perorálne užívanie. Pri tak veľkom výbere sa pochopiteľne môže stať, že nie všetky tabletky sú rovnako kvalitné, hoci na prvý pohľad môže byť ich zloženie dosť podobné.

Ako teda rozoznať jednotlivé značky a podľa čoho si vybrať? Primárne sa treba pozerať na skúsenosti žien a ich hodnotenia, referencie a komentáre. Niečo podobné zverejnila aj moja partnerka, ktorá viacero značiek skúsila a otestovala. Nech sa páči, tu je ich porovnanie:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.55

29 Hodnotení

ak je to ozaj nedostatkom zeleza, tak skuste captafer pre zlepsenie vstrebavania zeleza z potravy (: mne pomohol

Lea píše 30 januára 2020 o 23:15

Pridať komentár