Sexualita

Pod pojmom sexualita sa dá chápať sexuálny život v tom najširšom slova zmysle. Sexualita zahŕňa všetko od pohlavia, sexuálnej orientácie, cez sny a túžby týkajúce sa sexuálnych praktík až po sexuálne správanie a vnímanie sexu ako sociálneho aj psychologického faktoru. Pod tento pojem sa dá zahrnúť aj cítenie a erotické prejavy súvisiace so sexom.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Hovorí sa, že existuje zvlášť sexualita mužov a žien, dokonca, že existuje aj sexualita podľa znamenia horoskopu. Ľudská sexualita je ale natoľko univerzálna a súčasne individuálna, že ju treba brať skôr v kontexte nielen biologicky prirodzenej, ale aj sociálnej vlastnosti.

V každom prípade, ja som sa rozhodol téme sexuality vnímať komplexne a preto som sa zameral na jej úlohu nielen v rámci reprodukcie alebo rozdielov medzi mužom a ženou. Pozrel som sa na sexualitu hlavne z pohľadu kvality sexuálneho života.

Čo je sexualita

Čo je sexualita Za slovom sexualita si možno predstaviť všetky prejavy, vlastnosti, schopnosti a danosti súvisiace s pohlavím, sexom a sexuálnym životom. Z môjho pohľadu je sexualita najmä o užívaní si kvalitného sexu a predchádzaní rôznym problémom v oblasti sexuálneho života.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Základom zdravej sexuality je fungovanie reprodukčného systému spoločne so zdravými prejavmi záujmu o pohlavný styk z hľadiska techník a praktík
 • Dôležitou súčasťou sú tiež predstavy súvisiace s uspokojením erotickej a sexuálne túžby, ktorých zhmotnenie je praktickým prejavom sexuality
 • V širšom pohľade do sexuality spadá aj sexuálna identita a sexuálna orientácia

Práve pri posledných dvoch pojmoch sa pristavím trocha detailnejšie. Sexuálna identita je to, za koho sa človek sám pokladá z pohľadu pohlavia, ide teda o vnútornú sexualitu. Sexuálna orientácia je zas to, ktoré pohlavie alebo kto človeka priťahuje a to najmä z pohľadu sexuálnej príťažlivosti navonok,  v tomto prípade ide zas o vonkajšiu sexualitu.

Toto sú štyri najčastejšie sexuálne orientácie vyskytujúce sa u ľudí:

heterosexuálna orientácia je najčastejšou, je typická priťahovaním opačného pohlavia a je dôležitá z pohľadu pohlavného rozmnožovania
homosexuálna orientácia je druhou najznámejšou a ide o sexuálnu orientáciu, kedy vás priťahuje rovnaké pohlavie, čiže mužov muži a ženy zas ženy
bisexuálna orientácia je charakteristická tým, že počas nej dochádza u jedinca k priťahovaniu k obom pohlaviam, čiže k mužom aj k ženám
asexuálna orientácia, ktorá je charakteristická tým, že človeka nepriťahuje nikto a nič a to ani z erotického a ani z emocionálneho hľadiska

Sexualita súvisí ale nielen priamo s pohlavným životom, ale rovnako tak aj s pohlavným správaním. To zahŕňa napríklad rôzne sexuálne praktiky, techniky, ale aj úchylky, odchýlky a deviácie súvisiace so sexuálnymi preferenciami. Nemenej dôležitou súčasťou sexuality sú aj niektoré jej vnútorné a vonkajšie prejavy.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Zo širšieho hľadiska sem patria:

anatomické, hormonálne a reprodukčné rozdiely medzi mužským a ženským pohlavím, čo umožňuje sexuálnu identitu
pocity náklonnosti alebo príťažlivosti vyplývajúce z priťahovania toho druhého a to tak z pohľadu sexuálneho ako aj emocionálneho
erotické prejavy a správanie sa, čo sa odráža aj v preferovaných sexuálnych polohách a hlavne v spôsobe sexuálnej stimulácie a dráždenia
funkčnosť všetkých mechanizmov spojených s praktickou sexualitou, najmä ak ide o rôzne problémy a poruchy pohlavnej sústavy

AJ ABSTINENCIA OD SEXU JE PREJAVOM

Medzi prejavy sexuality patrí aj sexuálna abstinencia je prejavom sexuality. Vtedy ide najčastejšie buď o dobrovoľné rozhodnutie, alebo o krátkodobú pauzu v dôsledku externých faktorov. Odopieranie sexu dlhodobo však nemá príliš pozitívny vplyv.

Sexuálne praktiky a techniky

Sexuálne praktiky a techniky Do ľudskej sexuality patria aj sexuálne praktiky a techniky. Ide o spôsoby, akým jedinec dosahuje pohlavné vzrušenie a uspokojenie. Výber preferovaných praktík odráža vnútornú sexualitu a najmä erotické záľuby, fantázie, želania a predstavy. Výber praktík tiež rozhoduje aj o kvalite pohlavného života.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú všeobecne najčastejšie využívané erotické praktiky:

Masturbácia: Začať musím masturbáciou, nakoľko ide o jednu z najviac prirodzených foriem prejavenia vlastnej sexuality. Pri masturbácii dochádza k sebaukájaniu sa rôznymi formami, či už pomocou rúk alebo pomocou sexuálnych hračiek. Masturbácia slúži na uvoľnenie sexuálneho napätia a ako náhrada klasického sexu, ak nemáte partnera.

Petting: V rámci predohry, ale aj ako alternatíva ku klasickému priamemu sexu, sa využíva petting. Ide o sexuálnu praktiku, pri ktorej dochádza k maznaniu sa a tesnému fyzickému kontaktu medzi partnermi. Najčastejšie sa využívajú dotyky, hladenie alebo bozky, niekedy sa do tejto techniky počíta aj orálne dráždenie erotogénnych zón pomocou jazyka.

Orálny sex: Mimoriadne známou praktikou je orálny sex, ktorý môže dopriať žena mužovi, ale aj muž žene. Ide o nepohlavný spôsob sexuálneho kontaktu, pri ktorom sa jedná len o stimuláciou pošvy či penisu ústami alebo jazykom. Výhodou však je, že v tejto praktike sa dá zdokonaľovať a nezávisí od žiadnych fyziologických a vrodených predpokladov.

Análny sex: Čoraz viac mužov aj žien vo svojom repertoári sexuálnych techník preferuje análny sex, nazývaný niekedy aj anál. Hoci by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že si túto praktiku užívajú len muži, neplatí to vždy. Aby bol análny sex zážitkom pre oboch partnerov, nevyhnutnosťou sú vzrušujúca predohra a najmä jeho dokonalé technické prevedenie.

Erotická masáž: Súčasťou predohry, ale aj ako samostatná erotická praktika, tak funguje erotická masáž. V poslednej dobe sú populárne najmä tantra a nuru masáže, ktoré sú zamerané na jednostrannom prijímaní masáže s prvkami erotického dráždenia. Masáž sa môžu naučiť ale všetci a tak je možné túto praktiku využiť aj pri bežnom milovaní.

Handjob / prstovanie: Poslednou častou technikou, ktorá býva aj doplnkom k erotickej masáži, sú techniky sexuálneho dráždenia pohlavných orgánov pomocou rúk. U mužov sa nazýva táto praktika handjob a v podstate ide o vyhonenie penisu. U žien sa technika nazýva prstovanie a používa sa aj na dosiahnutie orgazmu s dráždením bodu G.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Sexuálne deviácie a úchylky

Sexuálne deviácie a úchylky Okrem bežne využívaných praktík existujú aj isté odchýlenia od sexuálne akceptovaných noriem a zdravých prejavov sexuality. Najčastejšie sa klasifikujú ako sexuálne deviácie a úchylky. Ide o spôsoby dosahovania vzrušenia, ktoré mierne vybočujú z väčšinového rámca z hľadiska sexuality a niektoré sú problémové aj pre partnerský život.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú najčastejšie rozšírené sexuálne deviácie:

BBW / BHM: Tieto dve anglické skratky znamenajú Big Beautiful Woman a Big Handsome Man a vyjadrujú miernu sexuálnu úchylku, kedy sa niekomu až chorobne páčia ženy či muži s nadváhou. Pochopiteľne, nechcem sa nikoho dotknúť a platí, že to môže byť otázka osobných sympatií, avšak ak ide o patologický stav, je to už sexuálna deviácia.

Footfetish: Táto sexuálna úchylka je pomerne rozšírená a takmer výlučne u mužov. Ide o fascináciu nohami, či už celými nohami, alebo len nejakou ich časťou, najviac chodidlami. Pochopiteľne, každému mužovi sa páčia na žene krásne, dlhé a štíhle nohy, no v tomto prípade ide o fetišistickú úchylku, kedy muž ženu nevníma ako celok, ale len jej nohy.

BDSM: Čoraz populárnejšie sa v milostnom živote aj mnohých bežných párov stávajú praktiky založené na hre medzi dominantným a submisívnym jedincom. Existuje však na to aj komplexné pomenovanie a to BDSM. Ide o kombináciu zväzovania či spútavania spolu so spôsobovaním bolesti, čo vzrušuje človeka vyznávajúceho tieto praktiky.

MILF: Táto úchylka sa týka mužov, ktorí majú radi staršie ženy. Pochopiteľne, môže to byť aj subjektívna otázka príťažlivosti v individuálnych prípadoch, no ja hovorím skôr až o posadnutosti staršími ženami, najčastejšie vo veku od 40 do 50 rokov. Skratka MILF je odvodením od štyroch anglických slov a týka sa sexuálneho styku so staršími ženami.

Nymfománia / Satyriáza: Najmä u mužov je táto sexuálna odchýlka prejavom skôr humoru, no jedná sa o naozajstný problém, keďže ide priam až o chorobnú posadnutosť sexom a všetkým sexuálnym. Problém sa týka mužov, ako aj žien. Nymfománia je pomenovanie tohto problému týkajúceho sa žien, Satyriáza je zas pomenovanie poruchy pre mužov.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

NIEKEDY SA JEDNÁ AJ O CHOROBU

Rád by som pripomenul, že niektoré sexuálne deviácie a úchylky už môžu byť klasifikované aj v medicíne ako poruchy sexuálneho správania. V tomto prípade je potrebné vyhľadať aj odbornú pomoc, nakoľko toto už so zdravou sexualitou nemá nič spoločné.

Ako zlepšiť a podporiť zdravú sexualitu

Ako zlepšiť a podporiť zdravú sexualitu Kvalita sexuálneho života, ktorá je z pohľadu sexuality pre mňa najdôležitejšia, je väčšinou odrazom viacerých faktorov. Niektoré sa týkajú dokonca aj životosprávy a životného štýlu, iné zas závisia od zdravotného stavu a stavu pohlavnej sústavy a jej funkcií.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Na základe vlastných skúseností, ale aj skúseností partnerky, je najlepšou podporou zdravej sexuality kombinácia pozitívnych faktorov spoločne s prírodnými simulantmi

Čo to znamená v praxi? Jednoducho, ide hlavne o obmedzenie negatívnych faktorov, podpora tých pozitívnych týkajúcich sa životosprávy a životného štýlu a zároveň podpora sexuálneho života cez rôzne sexuálne hry v posteli alebo jednoducho zmenu rutiny. Pri takejto forme podpory sexuality budú výsledky dlhodobejšie.

Ak teda chcete pôsobiť čo najviac prirodzene, odporúčam tieto opatrenia:

v prvom rade obmedzte negatívne faktory životosprávy, napríklad alkohol, fajčenie, nadmernú konzumáciu ťažkých jedál alebo konzumáciu kofeínu
v druhom rade je dôležité pamätať aj na životný štýl, tu sú negatívne faktory najmä stres, prepracovanosť a nedostatok spánku, v tomto ohľade tiež treba zmeny
do popredia treba naopak dať pozitívne faktory, preto do jedálnička zaraďte ryby, ovocie, zeleninu a orechy, známe to potraviny na podporu sexu
mne sa veľmi osvedčil tiež pohyb, najmä beh, plávanie a chôdza, ide o faktory, ktoré pomáhajú na cievny systém a u mužov aj na stimuláciu testosterónu
netreba zabúdať ani na rôzne prírodné afrodiziaka, napríklad španielske mušky, prípadne nejaké rastliny vo forme afrodiziakálnych čajov alebo parfumov
nevyhnutnou súčasťou sexuality je aj pohlavný život, kde je najlepšie si ho okoreniť novými sexuálnymi polohami, hračkami alebo praktikami, skrátka zmeniť stereotyp

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o sexualite

Najčastejšie otázky o sexualite Chceli by ste vedieť niečo viac o sexualite, čo som ale nespomenul? Napríklad, či ide dokopy tehotenstvo a sexualita? Nakoľko sa snažím vždy každú tému poňať čo najširšie, rozhodol som sa pozrieť na internetové fóra a zamerať sa na najviac kladené otázky a dotazy. Teraz na jednom mieste sa ich pokúsim zhrnúť a zodpovedať na ne:

Je nejaké obdobie v živote, kedy nastáva problém so sexualitou?

V zásade platí, že na úvod života, kedy si dieťa musí uvedomiť svoju sexualitu, a na záver pohlavne aktívneho života, čiže počas menopauzy a andropauzy, sú najkritickejšie obdobia z pohľadu zdravej sexuality. V tom druhom prípade je to aj dôsledok poklesu hormónov.

V akom období u detí začínajú prvé prejavy sexuality a záujem o ňu?

Podľa vedeckých publikácií sú badateľné prvé prejavy už pred začiatkom puberty. Mnoho rodičov sa síce bojí o zdravý vývin v tejto oblasti, ale to nie je na mieste. Počas dospievania a puberty sa potom už začnú dievčatá aj chlapci zaujímať napríklad o to, ako správne sexovať.

Ktoré faktory sú najviac negatívne vo vzťahu k sexualite?

Ide predovšetkým o externé faktory okolia, najmä o vplyv životného štýlu a tiež o vplyv okolia z hľadiska predsudkov. To prvé viete ovplyvniť, napríklad ak ide o návykové látky. S tým druhým sa treba vyrovnať, najmä pokiaľ máte inú, ako väčšinovú sexuálnu orientáciu.

Ovplyvňujú sexualitu aj nejaké ochorenia a choroby?

Áno, najčastejšie ide buď o funkčné poruchy spojené priamo s pohlavnou sústavou, prípadne o ochorenia systémové, ktoré do funkcií reprodukčnej sústavy zasahujú. U mužov sú najčastejšie problémy s erektilnou dysfunkciou, u žien zas nízke libido.

Je súčasťou sexuality aj fyzická túžba bez ohľadu na pohlavný styk?

Áno, akýkoľvek prejav, ktorý má čo i len najmenší podtón vo vzťahu k prirodzenému priťahovaniu k opačnému pohlaviu, to všetko je súčasťou sexuality. Vidno to aj na takej nevinnej záležitosti, ako je bozkávanie a cucfleky, o čom som písal samostatný text.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ako fungujú prípravky na podporu sexuálneho apetítu a prečo ich odporúčam

Ako fungujú prípravky na podporu sexuálneho apetítu a prečo ich odporúčam Na podporu zdravej sexuality a zvýšenia sexuálneho apetítu je možné využiť aj prírodné stimulanty. Ide o známe afrodiziaka, ktoré sa používali už stáročia dozadu a vychádzali najmä z rôznych rastlín a bylín pôsobiacich napríklad aj na priemernú dĺžku sexu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Princíp fungovania týchto prípravkov je jednoduchý:

 • Pomocou rastlinných afrodiziak, aminokyselín a iných stopových prvkov pôsobia na zlepšenie prekrvenia genitálií a na prirodzené zvýšenie libida cez hormonálnu hladinu

Vďaka tomu, že zloženie prípravkov je prírodné, netreba sa obávať o nejaké veľké nežiaduce účinky. Najčastejšie tu nájdete bylinné extrakty a výťažky z rastlín ako Damiána, Šalvia či Krpčiarka šípolistá, ktoré pomáhajú na zvýšenie libida. Na zlepšenie prekrvenia vonkajších genitálií sú zas aminokyseliny, najčastejšie je v zložení L-Arginín.

Prípravky sú spojené navyše s týmito výhodami:

majú komplexnejšie pôsobenie, ako len na sexuálny apetít, napríklad mužom pomáhajú na lepšie stoporenie a ženám zas na celkovo lepšiu vitalitu
veľkým plusom je, že sa jedná o voľne dostupné prípravky, čo znamená, že tabletky, krémy aj gély viete kúpiť bez receptu
v neposlednom rade je plusom aj spôsob kúpy, okrem toho, že ich viete kúpiť v lekárni, môžete si ich objednať aj z eshopov ich oficiálnych výrobcov

Výhodou rôznych foriem prípravkov je, že si viete vybrať presne to, čo potrebujete aj z hľadiska používania. Tabletky sa môžu užívať napríklad každý deň pravidelne a dlhodobo, krémy a gély zas jednorazovo len pred pohlavným stykom.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

NEBOJTE SA KOMBINÁCIE FORIEM

Hoci rôzne značky prípravkov by sa nemali kombinovať navzájom, ak ide o rôzne formy tej istej značky, tu už je situácia iná. Partnerka napríklad naraz používala krémy aj tabletky a výrazne to zlepšilo vplyv na libido. Nebojte sa podobnej kombinácie ani vy!

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja a moja partnerka a naše skúsenosti s nimi

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja a moja partnerka a naše skúsenosti s nimi Z času na čas si ľudská sexualita vyžaduje trocha popohnať a práve preto sme podobné prípravky užívali ja aj partnerka. Na trhu je ich výber naozaj veľký a preto si je z čoho vyberať, ale pamätajte na to, že by ste nemali zohľadniť len to, čo o svojom prípravku hovorí jeho výrobca. Práve naopak, treba čítať aj medzi riadkami.

V prvom rade, pozerajte na zloženie a koncentráciu dôležitých účinných látok. V druhom rade, pozerajte na skúsenosti a referencie z praxe. Ak sa chcete inšpirovať našimi skúsenosťami, zverejňujem značky, ktoré sa osvedčili najlepšie nám:

Pre ženy:

Pre mužov:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita