Ejakulácia

Ejakulácia Popri erekcii a jej kvalite je ejakulácia tak trocha v úzadí a len maloktorý muž jej venuje toľko priestoru, koľko by si zaslúžila. Výstrek semena z pohlavného údu ako následok orgazmu sa totiž pokladá za niečo automatické a väčšina mužov ejakuláciu príliš nerieši, samozrejme až do doby, než s ňou začnú prvé problémy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

No tak, ako nemôže byť potencia bez erekcie, nemôže byť ani ejakulácia bez orgazmu. Orgazmus sa zas nemôže dostaviť bez kvalitného stoporenia a tak je jasné, že aj v tomto prípade všetko so všetkým súvisí.

Hoci sa najčastejšie myslí pod týmto pojmom mužská ejakulácia, ženy tiež môžu zažiť stav vizuálne podobný ejakulácii u mužov. Tomuto fenoménu sa ale budem venovať samostatne a to v tomto špeciálnom článku na tému ženskej ejakulácie.

Čo je mužská ejakulácia

Čo je mužská ejakulácia Pod pojmom ejakulácia sa myslí zo sexuálneho pohľadu výron či výstrek mužského semena z pohlavného údu. Za týmto procesom je niekoľko mechanizmov a kým príde k príchodu ejakulátu do močovej rúry, jeho cesta je pomerne dlhá a aj tu môže prísť k problémom.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Ejakulácia je výron semena spôsobený dosiahnutím orgazmu u muža a to na základe sexuálnej stimulácie
 • Prostredníctvom ejakulácie prichádza k naplneniu funkcie rozmnožovania a tak, ako erekcia, aj ejakulácia je nevyhnutný predpoklad plodnosti
 • Ejakulácia bez orgazmu spôsobeného sexuálnym dráždením sa nazýva polúcia

Mladých chlapcov môže veľmi často trápiť aj samovoľná ejakulácia, nazývaná polúcia, ktorá sa vyskytuje počas pohlavného dospievania v noci. Vo všetkých ostatných prípadoch je ejakulácia následkom zdravej erekcie a sexuálnej stimulácie. Ak sa u dospelého muža napriek tomu vyskytuje samovoľná ejakulácia, je to znak problému v jeho sexuálnom živote.

Na vzniku ejakulácie majú vplyv nasledujúce tri faktory, ktoré musia správne fungovať:

na úvod je potrebná sexuálna stimulácia, ktorej vnímanie, spracovanie a vyhodnotenie je závislé od schopnosti zdravého vnímania prostredníctvom nervovej sústavy
následne je dôležitá funkčnosť erekcie a stoporenia, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na zdravý pohlavný styk
na konci je dôležitá činnosť všetky orgánoch pohlavnej sústavy od semenníkov až po prostatu, ktoré sa do procesu ejakulácie aktívne zapájajú

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ak čo i len jeden faktor z vyššie zmienených zlyhá, nastáva problém so zdravým priebehom ejakulácie. Tú však ovplyvňujú napríklad aj životospráva a životný štýl a to prakticky zhodným spôsobom, ako je tomu aj pri erekcii. Viaceré poruchy a problémy spojené s ejakuláciou vychádzajú práve z dlhodobo nezdravého stavu celého organizmu.

Čo sa týka niektorých dôležitých údajov o ejakulácii, tu je niekoľko čísiel:

priemerný muž ejakuluje počas života okolo 7 až 8 tisíc krát
počas života priemerne muž vyprodukuje až 17 litrov ejakulátu
u zdravého muža sa v každom ejakuláte po orgazme nachádza 40 až 600 miliónov spermií
životnosť spermie od vývinu po ejakuláciu je 2,5 mesiaca, po ejakulácii prežije najviac 6 dní v závislosti od podmienok prostredia

PRVÁ EJAKULÁCIA A POLÚCIA

Osobitným stavom z pohľadu ejakulácie je prvá ejakulácia. Tá nastáva zvyčajne okolo 12 až 13. roku života chlapca a veľmi často ide práve o stav polúcie, čiže mimovoľnej ejakulácie v noci. Tento stav sa môže ešte niekoľko krát zopakovať, ale postupom času úplne ustane.

Ako vzniká ejakulácia a aké má fázy

Ako vzniká ejakulácia a aké má fázy Vznik a priebeh ejakulácie má niekoľko fáz, do ktorých sú zapojené viaceré fyziololgické, biologické aj mentálne deje prebiehajúce v mužskom organizme. Aby bola ejakulácia úspešná a prirodzená, je nevyhnutný súlad týchto dejov. Ak sa vyskytne počas procesu problém alebo niektorý dej neprebieha správne, vyústi to do problémoch a porúch ejakulácie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú fázy zdravého priebehu ejakulácie od úvodu až po záver:

Fáza začiatku sexuálnej stimulácie: Na úvod musí prísť sexuálna stimulácia, ktorá spôsobí vznik erekcie pomocou zvýšenia prítoku krvi do penisu a do jeho toporivých teliesok. Nervová sústava aktivuje mechanizmus vzniku erekcie a zároveň odošle podnet aj do semenníkov, aby sa aktivovali semenné žľazy a pripravili sa na vymrštenie spermií.

Fáza priblíženia sa k orgazmu: Ako pokračuje sexuálna stimulácia, prichádza pri správnej činnosti nervovej sústavy k postupnému hromadeniu dávky spermií v semenných žľazách. Kvalita erekcie by mala byť v týchto momentoch najvyššia a to za účelom, aby bol možný plnohodnotný výstrek semena, ako o tom píšem aj v mojom detailnom článku zameranom na túto časť ejakulácie.

Fáza dosiahnutia sexuálneho vyvrcholenia: Dosiahnutie sexuálneho vyvrcholenia, čiže orgazmu, je následkom činnosti sexuálnej stimulácie a ide o reflexívnu odpoveď nervovej sústavy. Súčasne s dosiahnutím orgazmu sa začína prúd spermií vytláčať kontrakciami zo semenných žliaz a prostredníctvom semenovodov sa dostávajú až do prostaty. Tu sú spermie zmiešané so sekrétom obsahujúcim priehľadnú bielkovinu a vzniká ejakulát.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Fáza vonkajšej ejakulácie: Vďaka kontrakciám svalstva dochádza k vypudeniu ejakulátu aj so spermiami prostredníctvom močovej rúry von z penisu. Podľa stavu močovej trubice a aj na základe sily svalových kontrakcií dochádza k vymršteniu a výstreku ejakulátu v rôzne intenzite do okolitého prostredia.

Fáza ukončenia ejakulácie a uvoľnenia svalov: Toto je už záverečná fáza, ktorá je charakteristická najmä svalovými zášklbmi pozorovateľnými na penise a následným uvoľnením celého svalstva. Zášklby svalov sú spôsobené kontrakciami vzniknutými priamo v močovom mechúre a ich zmyslom je zabránenie spätnému chodu ejakulátu naspäť do močovej rúry.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s ejakuláciou

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s ejakuláciou Problémy s ejakuláciou môžu byť závažného aj menej závažného charakteru. Niektoré sú len dôsledkom krátkodobých vplyvov okolia, napríklad predčasná ejakulácia ako následok nervozity či slabá ejakulácia v dôsledku krátkodobo nízkeho libida či príliš častého sexuálneho styku. Niektoré ale majú závažnejšie príčiny.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú najčastejšie problémy spojené s ejakuláciou:

Predčasná ejakulácia: Zrejme najčastejším problémom, ktorý muži zažívajú, je príliš rýchla alebo predčasná ejakulácia. Príčina môže byť vo fyziológii, môže ísť aj o následok zápalu či chronického precitlivenia na sexuálnu stimuláciu kvôli nesprávnej funkčnosti periférnych nervov. Ide každopádne o problém a venoval som sa mu aj v téme ako oddialiť ejakuláciu.

Krvavá ejakulácia: Krv v ejakuláte alebo v semene je najčastejšie dôsledok zápalu prostaty. Ak bola prostata napríklad nadmerne preťažená, môže sa tiež v semene objaviť krv. V prípade, že sa situácia ale opakuje až príliš často, môže ísť aj o dôsledok nádorového ochorenia, poškodenia močovej rúry či prejav pohlavných ochorení, napríklad aj vírusu HIV.

Slabá ejakulácia: Príliš slabá ejakulácia môže indikovať problémy buď s nedostatočnými svalovými kontrakciami, alebo ide o problém s nízkym libidom a sexuálnym vzrušením. Ak sa slabá ejakulácia objavuje občas, môže ísť o problém s nedostatočnou činnosťou prostaty a nedostatočnou produkciou prostatického sekrétu, prípadne ide o problém v močovej trubici.

Silná ejakulácia: Opačnou situáciou je príliš silná ejakulácia. Na ňu môže vplývať aktuálna situácia, napríklad príliš vysoká hladina testosterónu a z toho vyplývajúce zvýšené libido, prípadne ide o dôsledok nesprávnej činnosti svalov a močového mechúra počas vypudzovania ejakulátu. Aby šlo o naozaj seriózny problém, musí nastať tento stav pravidelne a opakovane.

Spätná ejakulácia: Tento problém sa nazýva aj retrográdna ejakulácia a ide o stav, ktorý je charakteristický absenciou vonkajšieho vypudenia ejakulátu von z močovej rúry. Semeno je síce ejakulované, ale nie von, v procese ejakulácie sa totiž dostáva do močovej rúry. Príčinou je najčastejšie nesprávna činnosť mechanizmu vypudenia semena pomocou kontrakcií.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Oneskorená ejakulácia: Za týmto problémom treba vidieť dve možné príčiny. Prvou je stav dosiahnutia orgazmu, no oneskorenia ejakulácie. Najčastejšou príčinou je prekážka v ceste semena zo semenných žliaz cez prostatu až do močovej rúry. Druhý stav je charakteristický oneskorením orgazmu aj s ejakuláciou, kde už môže byť príčinou veľa faktorov.

Bolestivá ejakulácia: Problém s bolesťou počas ejakulácie môže byť následkom nejakej inej choroby, prípadne aj užívania niektorých liekov. V prípade ochorení môže ísť napríklad o súvis s infekciami dolných častí močových ciest, dôsledok zápalu či rakoviny prostaty, ale aj ako reakcia na zápal semenníka.

LEKÁRSKE VYŠETRENIE UKÁŽE VIAC

Hoci ja sám nie som zástancom príliš rýchleho oplašenia sa, pri opakovaní niektorého z vyššie zmienených problémov odporúčam navštíviť lekára kvôli diagnostike. Platí to prakticky vo všetkých prípadoch, najmä však vtedy, ak žiadne z bežných domácich opatrení stav nezlepší.

Ako zlepšiť a podporiť ejakuláciu

Ako zlepšiť a podporiť ejakuláciu Zrejme sa teraz pýtate, ako zlepšiť ejakuláciu a čo sa s tým dá robiť. Základným pravidlom by malo byť, aby ste sa sústredili na čo najprirodzenejšie možnosti a spôsoby, ktoré sa aj u mňa ukázali v konečnom dôsledku ako najefektívnejšie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Podpora zdravej ejakulácie musí vychádzať z kombinácie niekoľkých opatrení, ktoré by ale nemali pôsobiť len izolovane, ale mali by byť naopak čo najviac komplexné

Zdravá ejakulácia totiž súvisí aj so zdravou erekciou, správnou hladinou testosterónu, správnou činnosťou močového ústrojenstva a správnou svalovou činnosťou. Našťastie, tieto faktory sa dajú ovplyvniť bez väčších problémov, vyžaduje si to ale dlhodobú cielenú činnosť podľa niekoľkých zásad.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Toto sú tie, ktorých som sa držal ja sám:

dodržiavanie zdravej životosprávy spočívajúcej v konzumácii potravín obsahujúcich dostatok vitamínov a živín a naopak vo vyhýbaní sa mastným a ťažkým potravinám
podpora prirodzeného libida a hladiny testosterónu a to najmä vyhýbaním sa tým vplyvom, ktoré majú na túto oblasť nepriaznivý vplyv
obmedzenie fajčenia a alkoholu, nakoľko tieto dva faktory majú zlý vplyv na kvalitu erekcie, priebeh ejakulácie, tvorbu ejakulátu a aj na kvalitu spermií
zlepšenie fyzickej kondície a to najmä pravidelným pohybom, ktorý pôsobí napríklad aj proti civilizačným ochoreniam, ktoré negatívne vplývajú na ejakuláciu a plodnosť
podpora ejakulácie pomocou rôznych rastlín a bylín, napríklad vo forme čajov, ktoré majú overené afrodiziakálne účinky na libido a zároveň aj na stav prostaty či močových ciev

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o ejakulácii

Najčastejšie otázky o ejakulácii V súvislosti s ejakuláciou alebo ejakulátom existuje množstvo otázok, ktoré som zatiaľ ešte nespomenul. Spravím tak teraz a to ako odpoveď na viacero podnetov, ktoré som našiel zo strany mužov aj žien na rôznych internetových fórach a v diskusiách. Niektoré otázky sú zaujímavé už len svojim obsahom, iné zas považujem dôležité z hľadiska zdravia.

Môžem ovplyvniť silu a množstvo ejakulácie?

Áno a to najmä ovplyvnením libida a životosprávou. Vyššie libido znamená totiž nielen lepšiu erekciu v dôsledku vyššej hladiny testosterónu, ale zvyšuje to aj sexuálnu energiu, intenzitu orgazmu a teda aj intenzitu ejakulácie. Viac tekutín zas znamená viac ejakulátu.

Ovplyvňujú ejakuláciu nápoje a alkohol?

Áno a to nielen z hľadiska množstva, ako som naznačil v odpovedi vyššie. Dostatočný prísun tekutín, najmä vody, je dôležitý aj pre kvalitu ejakulátu. Problém ale vzniká pri alkoholických nápojoch, najmä pive a víne, kde ich nadmerný objem negatívne ovplyvňuje aj spermie.

Môže ejakulát meniť konzistenciu a farbu počas ejakulácií?

V prípade zdravej ejakulácie by určite nemal. Konzistencia však závisí aj od aktuálnej hladiny vody v organizme, takže tu sú isté odchýlky prípustné. Sfarbenie ejakulátu napríklad do hneda ale už môže indikovať napríklad aj vnútorné krvácanie a rozhodne nejde o zdravý stav.

Existuje nejaká podpora zdravej ejakulácie? Alebo nejaká prevencia?

Áno, najlepšou prevenciou je zdravá životospráva a celkovo zdravý stav organizmu ako celku. Na zlepšenie ejakulácie a potencie celkovo však existuje aj „doping“ a to v podobe rôznych prípravkov a tabliet. Píšem o nich tu, ale aj v článku na tému ako predĺžiť ejakuláciu.

Ako dosiahnuť ženskú ejakuláciu a ide to vôbec?

Túto poslednú otázku som si nechal na záver, nakoľko mi príde z pohľadu muža veľmi zaujímavá. Keďže však tu nie je dostatočný priestor na jej komplexné zodpovedanie, pripravil som k tomu samostatný článok s názvom Ako dosiahnuť ženskú ejakuláciu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako fungujú tabletky na ejakuláciu a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na ejakuláciu a prečo ich odporúčam Súčasťou podpory mužskej zdravej ejakulácie, ale aj plodnosti a potencie celkovo, sú špeciálne tabletky zložené z čisto prírodných látok. Nejde o žiadne placebo, ale o skutočne účinné prípravky, ktoré sú založené na dlhodobých skúsenostiach aj našich predkov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tieto tabletky pracujú s jednoduchým princípom:

 • V ich zložení nájdete precízne vybraté výťažky a extrakty rastlín najviac pôsobiacich na erekciu, potenciu, libido a ejakuláciu, ktoré sú doplnené aminokyselinami a vitamínmi

Veľmi priaznivé účinky majú najmä prípravky obsahujúce Saw Palmetto, Maca, Kotvičník zemný, Ženšen či Damiánu, ktoré sú považované za skvelé rastliny a byliny podporujúce aj zdravú ejakuláciu a plodnosť. Nehovorím samozrejme, že ide o všemocný „liek“, ale priaznivý vplyv týchto zložiek je overený stáročiami skúseností tradičnej medicíny.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Navyše, tieto typy prípravkov majú aj tri veľmi dôležité výhody:

v prvom rade majú komplexný účinok a to na všetky oblasti sexuálneho života, takže pôsobia mimoriadne široko a to je pre ejakuláciu veľmi dobré
v druhom rade majú vďaka svojmu zloženiu minimálne nežiaduce účinky, ja si dokonca nespomínam na žiaden, ktorý by sa u mňa objavil
v treťom rade ich zloženie aj spôsob dávkovania predurčuje na dlhodobé pôsobenie a ja sám som každú značku užíval aj niekoľko mesiacov

V neposlednom rade musím zmieniť aj veľmi dobrú dostupnosť. Nakoľko v ich obsahu nie sú žiadne umelo a chemicky vyrábané látky, tabletky si kúpite bez predpisu. Môžete tak spraviť aj priamo z eshopov oficiálnych distribútorov, čo znamená najnižšiu možnú cenu na trhu.

MYSLITE AJ NA SPERMIOGENÉZU

Pod procesom zvaným spermiogenéza alebo spermatogenéze sa myslí vývoj pohlavných buniek, čiže spermií. Na tento dej vplýva tiež množstvo látok, takže ak sa dá, odporúčam zvoliť také prípravky, ktoré obsahujú látky priaznivo vplývajúce aj na túto oblasť.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Mal som tú česť vyskúšať množstvo značiek rôznych druhov tabliet na podporu potencie aj ejakulácie. Úprimne poviem, že nie vždy to bola až taká česť, ale netreba pre niekoľko negatívnych výnimiek zavrhnúť všetky prostriedky ako celok. Viaceré vychádzajú zo stáročných a overených účinkov mnohých prírodných látok.

Ak vám teda môžem neskromne poradiť, aby ste nestrácali čas a nevyhadzovali peniaze von oknom za tabletky s nižším účinkom, ja sám som mal najlepšie skúsenosti len so zopár značkami, ktoré sú však aj všeobecne dobre hodnotené. Ide najmä o tieto:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita