Zákroky

Zákroky Sexuálny a pohlavný život nie sú zďaleka len o príjemných zážitkoch. Medzi tie menej príjemné patria niektoré lekárske a medicínske zákroky, ktorých cieľom je nejaký zásah do vonkajšej či vnútornej časti reprodukčnej sústavy. Na tie najznámejšie a najvýznamnejšie zákroky týkajúce sa sexuálneho života som sa rozhodol pozrieť bližšie.

Pri tejto téme som sa zameral na tri kategórie zákrokov. Prvou kategóriou sú zákroky typu obriezky, ktorá môže mať pozitívny, ale aj negatívny vplyv. V mnohých prípadoch, s výnimkou napríklad fimózy, však tieto zákroky nemajú jasnú medicínsku indikáciu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Druhou kategóriou sú jednoznačne pozitívne zákroky z hľadiska zdravia pohlavnej sústavy, kam patria najmä liečebné zákroky týkajúce sa jednotlivých orgánov. Posledným typom sú zákroky súvisiace so zásahom do plodnosti muža či ženy, čiže sterilizácia.

Obriezka

Obriezka Prvým typom zákroku, na ktoré sa pozrieme, je obriezka. Ide o zákrok, ktorý má najmä historické tradície a v minulosti sa vykonával veľmi často z náboženských dôvodov. Dnes je možné vykonať obriezku aj medicínsky, napríklad pri niektorých problémoch s predkožkou.

Obriezka je invazívnym zásahom do vonkajších genitálií u mužov aj žien, pričom ide o nezvratný zásah, počas ktorého dochádza k odstráneniu časti pohlavného orgánu

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Kým u mužov má obriezka aj nejaké výhody, u žien bohužiaľ nie:

mužská obriezka spočíva najmä v odstránení časti alebo celej predkožky
ženská obriezka sa týka naopak klitorisu, kde sa odstraňuje buď jeho časť, alebo aj celý klitoris, prípadne sa zasahuje aj do pyskov ohanbia
mužská obriezka môže znížiť riziko zápalov predkožky a obnažiť žaluď
ženská obriezka naproti tomu má len nevýhody, nakoľko zvyšuje riziko problémov
obriezku u mužov možno vykonať aj v ambulancii, nie je ale hradená poisťovňou
obriezku u žien je zakázané u nás vykonávať, nakoľko je považovaná za mrzačenie

Samotná obriezka predstavuje vážny zákrok, ktorý bol v minulosti vykonávaný aj neodborným spôsobom. Ak chcete vedieť, čo všetko tento zásah zahŕňa, ale aj aké má riziká a aké sú prípadné komplikácie, prečítajte si môj článok na tému obriezka. Pre mužov aj pre ženy zároveň na podporu ich libida odporúčam tieto prírodné prípravky:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Mužská obriezka

Mužská obriezka Pokiaľ ide o obriezky, najznámejšou u nás je mužská obriezka, ktorá sa spája najmä s judaizmom. Vyskytuje sa však aj v iných kultúrach a náboženstvách a to už prakticky od staroveku. Zaujímavosťou je, že aj dnes má tento zákrok svoje miesto u mnohých mužov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Obriezka u mužov spočíva v zásahu do predkožky, existujú dva druhy a to odstránenie len časti predkožky, alebo úplné obnaženie žaluďa odstránením celej predkožky

Samotný zákrok podstupujú muži kvôli viacerým dôvodom a faktorom:

najčastejším hľadiskom je medicínske a to kvôli fimóze predkožky
druhým dôvodom je snaha o zníženie rizika na vznik rakoviny penisu
tretím faktorom pre obriezku je zníženie rizika nakazenia sa niektorými chorobami
mnoho mužov vidí v úplnej obriezke aj odhalenie časti žaluďa a uzdičky, čo môže individuálne zlepšiť vzrušivosť muža, ale toto nie je samozrejmosťou u každého
čoraz častejšia je však aj menej invazívna forma čiastočnej mužskej obriezky
po zákroku, ktorý sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, je treba oddychový režim

Priebeh obriezky a to vrátane predoperačných testov a pooperačnej starostlivosti som popísal detailnejšie v mojom článku o mužskej obriezke. Odpovedám tam aj na najviac kladené otázky ohľadom možných rizík, komplikácií a nevýhod v súvislosti so zákrokom. Tiež spomínam aj tabletky určené na oddialenie ejakulácie pri nadmernej vzrušivosti:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ženská obriezka

Ženská obriezka Oveľa viac kontroverznou témou je obriezka u žien. Tá totiž neprináša pre ženu žiadnu výhodu a veľmi často ide o nedobrovoľný zákrok vykonávaný v neodborných podmienkach. U nás, ale aj v moderných krajinách, je nelegálna a je považovaná za mrzačenie genitálií.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Obriezka u žien spočíva najčastejšie v čiastočnom alebo úplnom odstránení klitorisu, v extrémnych prípadoch zasiahne aj pysky ohanbia a vážne naruší zdravie ženy

Forma obriezky sa líši podľa kultúry, v každom prípade ale ide o negatívny zákrok:

bezprostredne po zákroku dochádza ku krvácaniu a aj k infekciám a zápalom
zvyšuje sa tiež riziko neplodnosti alebo komplikácií priamo počas pôrodu
samozrejme majú ženy po zákroku aj vážnu psychologickú traumu
z hľadiska sexuálneho života je každá forma obriezky zhoršením pre kvalitu
jeden z najmenej invazívnych typov je len obriezka klitorisu, bohužiaľ však rozšírenejšou je aj obriezka malých pyskov, ktorá už je vážnejším zásahom
najhoršou je úplná obriezka zasahujúca aj veľké pysky, zvaná aj Faraónska obriezka

Moderná medicína obriezku odsudzuje a považuje ju za barbarstvo, no napriek tomu ju má podľa štatistík údajne až 140 miliónov žien na celom svete. Na sexuálny život má ženská obriezka devastačný charakter a úplne znemožňuje žene dosiahnuť vzrušenie. Naopak, čiže na zlepšenie vzrušivosti u žien, však pôsobia tieto prírodné stimulanty:

Sterilizácia

Sterilizácia Namiesto klasických antikoncepčných metód sa začínajú do popredia dostávať nové formy a alternatívy, ktoré sa snažia o jednorazové vyriešenie plodnosti u mužov aj žien. Áno, presne tak, hovorím o sterilizácii, ktorej cieľom je chirurgicky obmedziť plodnosť a to doživotne.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Sterilizácia patrí medzi zákroky s priamym zásahom do pohlavnej sústavy, nakoľko dochádza k prerušeniu tkanív a ciest, ktoré zodpovedajú u mužov a žien za plodnosť

U muža a u ženy prebieha sterilizácia mierne odlišným spôsobom:

u mužov znamená sterilizácia prerušenie semenovodov, u žien vajíčkovodov
výsledkom je, že u mužov nedochádza k primiešaniu spermií do ejakulátu a u žien zas vajíčko z vaječníkov neputuje do vajcovodov, kde by mohlo byť oplodnené
sterilizácia môže mať rôzne formy, niektoré sú aj ambulantne vykonateľné
v zásade platí, že ide o trvalý krok, obnovenie plodnosti je takmer nemožné
u mužov musí nasledovať aj kontrolné vyšetrenie pomocou spermiogramu
u žien nemá sterilizácia žiaden negatívny vplyv na ovuláciu či menštruáciu

Ak by ste chceli vedieť, či je možné neskôr zvrátiť tento stav, či môže žena otehotnieť aj po sterilizácii a aké sú najčastejšie komplikácie či riziká takýchto zákrokov, odporúčam vám pozrieť si môj detailnejší text o sterilizácii. Nájdete v ňom odporúčanie na prípravky, ktoré môžu podporiť váš sexuálny apetít a to nielen v období po zákroku:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Vazektómia

Vazektómia Nakoľko sterilizácia u mužov býva častejšie, ako u žien, rozhodol som sa jej venovať do väčších detailov. Tento zákrok má aj špeciálny názov a to vazektómia, pričom u nás sa vykonáva zásadne len v podobe trvalého úkonu, čiže nie ako dočasná vazektómia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Vazektómia spočíva v chirurgickom prerušení časti semenovodu, čiže ide o prerušenie medzi semenníkmi a močovou rúrou, takže ejakulát po zákroku už neobsahuje spermie

Technicky sa nejedná o zložitý zákrok, treba však o ňom vedieť toto:

vazektómia sa vykonáva jedine na písomnú žiadosť a s 30 dňovou lehotou
odporúča sa nechať pred zákrokom zamraziť svoje spermie do spermobanky
zákrok sa vykonáva najčastejšie s lokálnym znecitliveným ambulantnou formou
pri vazektómii dochádza k narezaniu semenovodov, odstráneniu ich menšej časti o dĺžke zhruba 2 cm a ich podviazaniu na obidvoch zostávajúcich koncoch
pre istotu sa odporúča pár dní až týždňov po zákroku pokojový režim
do 2 mesiacov sa vykonáva kontrolný spermiogram na zistenie úspešnosti zákroku

Celý postup ako aj všetky súvisiace faktory zákroku som rozobral do väčších detailov v mojom článku na tému vazektómia. Nájdete v ňom aj odpovede na najviac kladené otázky mužov, napríklad o rizikách či možných nežiaducich vplyvoch. Na podporu sexuálneho apetítu nielen po tomto zákroku odporúčam aj prírodné stimulanty:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Operácia prostaty

Operácia prostaty Predstojná žľaza, čiže prostata, je veľmi dôležitou súčasťou mužskej pohlavnej sústavy. V prostate sa tvorí prostatický sekrét, ktorý je súčasťou ejakulátu a jeho cieľom je vytvoriť pre spermie vhodné podmienky na oplodnenie. Problémy s prostatou sa prejavia aj na močení.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Operácia prostaty je určená pre najvážnejšie ochorenia súvisiace s predstojnou žľazou, najčastejšie ide o zväčšenie prostaty nezhubného pôvodu alebo o rakovinu prostaty

Zákrok môže mať viacero foriem a cieľov, závisí to od vyvolávajúcej príčiny:

pri nezhubnom zväčšení sa odstraňuje len časť tkaniva prostaty
ak ide naopak o rakovinu, v tomto prípade môže byť cieľom operácie aj odstránenie celej prostaty a rovnako tak okolitých tkanív napadnutých nádorom
pri miernom zväčšení je tiež cieľom operácie úľava od najhorších symptómov
najmenej invazívnou operáciou je transuretrálna prostatektómia s lokálnym umŕtvením
pri viac zväčšenej prostate je nutná už transvezikálna prostatektómia
radikálna prostatektómia je najťažšou formou zákroku a ide o odstránenie prostaty

Chcete vedieť do väčších detailov, ako prebieha táto operácia? Alebo to, či sa dá operácii predísť či aké sú najčastejšie nežiaduce účinky alebo následky? Toto všetko, ale aj mnoho iného, sa dozviete v mojom článku na tému operácia prostaty. V článku spomínam aj rady, ako podporiť činnosť prostaty a tiež nasledovné prípravky na jej podporu:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Rázové vlny

Rázové vlny Posledným zákrokom, na ktorý som sa zameral detailnejšie a ktorý má tiež terapeutický cieľ, je liečba rázovými vlnami. Táto metóda je pomerne novou, no nebojte sa, nejedná sa o žiadne šarlatánstvo. Práve naopak, ide o oficiálne uznanú metódu liečby erektilnej dysfunkcie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Rázové vlny sú špeciálnou liečebnou terapiou určenou pre mužov, ktorí majú problém s erektilnou dysfunkciou spôsobenou problémom s cievami a prekrvením penisu

Tento zákrok je bezbolestný a vykonáva sa na žiadosť muža, pričom:

pomáha len na problémy s cievami, čiže nie pri problémoch psychogénneho typu
ide o jednorazovú terapiu, ktorá zahŕňa viacero procedúr po sebe rádovo v rozmedzí niekoľkých týždňov podľa typu prístroja vysielajúceho vlny
terapia je vhodná aj pre ľudí, ktorí nemôžu užívať lieky na erektilnú dysfunkciu
zatiaľ nie sú známe žiadne vedľajšie účinky či kontraindikácie k liečbe
nejde ale o trvalé riešenie, po 2 až 3 rokoch je treba zákrok rázovými vlnami opakovať
zákrok nie je hradený zo zdravotného poistenia a ide o cenovo náročnejšiu terapiu

Ak by ste chceli vedieť, ako celá terapia prebieha, koľko stojí, kto zákrok vykonáva alebo aké sú ďalšie faktory a podmienky vplývajúce na úspešnosť liečby, dávam vám do pozornosti môj špeciálny článok na túto tému o rázových vlnách. Spomínam v ňom aj prírodné stimulanty určené na podporu erekcie, ktoré fungujú na prirodzenom pôsobení:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Zákrokov súvisiacich s fungovaním reprodukčnej sústavy a tiež aj s jej orgánmi je naozaj dosť. Tento prehľad považujte len za akýsi informatívny zoznam z pohľadu laika, určite nemá slúžiť ako náhrada odborných informácií od lekára. Verím však, že každý zo zákrokov som spomenul dostatočne na to, aby ste si urobili obraz o tom, aký je ich prínos.