Masturbácia

Masturbácia, čiže sexuálne sebauspokojovanie, je reakciou na pohlavný biologický pud každého človeka. Ide o jednoduchý spôsob uvoľnenia sexuálnej energie a zároveň o uspokojenie svojich sexuálnych potrieb. Onánia a onanovanie, ako sa masturbácii tiež hovorí, bola až do 20. storočia považovaná za tabu alebo chorobný jav.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Našťastie, sexuálna revolúcia v poslednom storočí tento stav zmenila, podobne, ako zmenila aj nazeranie spoločnosti na tému sexu a erotiky. Dnes je sebaukájanie vnímané odborníkmi ako zdraviu prospešné, hoci vždy závisí od miery a intenzity tejto činnosti.

Prieskumy ukazujú, že masturbácii sa venuje viac ako 90 % mužov a žien, pričom nezáleží na veku, spoločenskom postavení alebo na tom, či majú alebo nemajú partnera. Keďže ide o tému veľmi zaujímavú a zároveň stále málo diskutovanú, budem sa jej venovať detailnejšie.

Čo je masturbácia

Čo je masturbácia Masturbácia je podľa Wikipédie definovaná ako sexuálne správanie osobitného charakteru. Podľa mňa ide o jednu z najviac prirodzených ľudských činností, ktorá napĺňa biologický pohlavný pud. Okrem tohto cieľu má viacero ďalších pozitívnych významov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Masturbácia spočíva v sexuálnom dráždení a stimulácii erotogénnych zón, u muža najmä pohlavného údu, u ženy predovšetkým vagíny a jej vnútra či klitorisu
 • Táto stimulácia môže prebiehať buď vlastnou rukou či rukami, prípadne pomocou erotických hračiek a sexuálnych pomôcok
 • Konečným cieľom masturbácie je dosiahnutie sexuálneho vyvrcholenia, čiže orgazmu

V minulosti patrila masturbácia najmä z náboženského hľadiska medzi najťažšie hriechy. Bola považovaná za smrteľný hriech a dlhé storočia sa o nej dokonca hovorilo ako o nezdravej. Terčom najväčšej kritiky bola ženská masturbácia, no náboženská náuka prakticky všetkých svetových náboženstiev vidí hriech všeobecne v onánii.

Pokiaľ ide o ženskú masturbáciu, tá môže zahŕňať:

stimuláciu klitorisu, čo je jedno z najviac inervovaných miest na vonkajšej časti vagíny, práve z náboženských dôvodov podstupujú ženy obriezku klitorisu
stimuláciu vnútra vagíny, pričom pri tomto spôsobe masturbácie sa najviac využívajú rozličné sexuálne pomôcky
stimuláciu bodu G, čo je špecifický bod nachádzajúci sa vo vnútri vagíny a pri jeho dráždení môže prísť aj k tzv. mokrému orgazmu
stimuláciu iných erotogénnych zón, napríklad poprsia, análneho otvoru alebo hrádze, tu však k vyvrcholeniu dochádza len zriedkavo

Oproti tej ženskej, mužská masturbácia sa sústredí primárne len na pohlavný úd. Pri masturbácii dochádza buď k sexuálnemu dráždeniu celého pohlavného údu, prípadne len jeho časti, najčastejšie žaluďa alebo uzdičky. Muži si však tiež môžu pomôcť stimuláciou aj ostatných erotogénnych zón, najmä prostaty a análneho otvoru.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Čo sa týka porovnania výhod a nevýhod masturbácie, tu sú tie najčastejšie:

mužom pomáha častá ejakulácia zlepšiť plodnosť, keďže podporuje tvorbu nových spermií
výhodou masturbácie pre ženy je, že zlepšuje prekrvenie pohlavnej sústavy a udržuje aj mechanizmus zvlhčenia pošvy
ak sa bude muž počas masturbácie snažiť oddialiť orgazmus, môže byť onánia veľmi dobrým tréningom proti predčasnej ejakulácii
u oboch pohlaví je výhodou uvoľnenie sexuálnej energie a upokojenie hormónov
nevýhodu má masturbácia jedine vtedy, ak je praktizovaná príliš často alebo namiesto pohlavné styku, vtedy spôsobuje odcudzenie od partnera

VÝRAZ ONÁNIA MÁ HISTORICKÉ KORENE

Zaujímavosťou je, že samotné pomenovanie onánia má korene v biblickej postave Onana, ktorý podľa legendy síce mal pohlavný styk so svojou manželkou, ale semeno naschvál vylieval na zem. Technicky však neonanoval, ale praktizoval prerušovanú súlož.

Ktoré faktory majú vplyv na masturbáciu a jej vyvrcholenie

Ktoré faktory majú vplyv na masturbáciu a jej vyvrcholenie Nakoľko je masturbácia istou formou sexuálneho uspokojovania, podobne ako pri pohlavnom styku, aj na masturbáciu vplývajú viaceré externé a interné faktory.  Nejde teda len o to, ako správne masturbovať, ale aj o to, aby ste mali v poriadku všetky aspekty súvisiace s pohlavným zdravím, najmä aby správne fungovali pohlavné orgány.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú faktory najviac ovplyvňujúce masturbáciu a jej vyvrcholenie v podobe orgazmu:

Hormonálna hladina: Jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý priamo nesúvisí s pohlavnou sústavou, je hladina pohlavných hormónov. U mužov je to hormón testosterón, u žien najmä estrogényprogesterón. Hladina týchto hormónov určuje mieru sexuálneho apetítu, čiže libida, čo sa prejaví vzrušivosťou pri sexuálnej stimulácii.

Prekrvenie pohlavnej sústavy: Druhým dôležitým faktorom pre mužov aj pre ženy, aby si vedeli naplno vychutnať sexuálnu stimuláciu, je dostatočné prekrvenie pohlavných orgánov. Ide najmä o vonkajšie genitálie, u muža penis, u ženy pošvu. Správne fungovanie mechanizmu prekrvenia dôležité aj pre erekciu a sexuálne vzrušenie.

Fyziologické poruchy: Nielen prekrvenie, ale aj fyziologické problémy súvisiace s mechanizmom vzrušenia, majú nezanedbateľný vplyv na masturbáciu a dosiahnutie orgazmu. Problémom sú napríklad funkčnosť nervovej sústavy a prenášania nervových vzruchov, ale aj problémy so správnym zvlhčením pošvy či rôzne anatomické deformácie.

Psychologické faktory: Mentálne rozpoloženie, únava, vitalita aj psychické uvoľnenie, to všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú, či si budete vedieť masturbáciu užiť a dosiahnete plnohodnotný a intenzívny orgazmus. V rámci tejto kategórie sú najbežnejšími negatívnymi činiteľmi najmä depresia, stres, prepracovanosť a nedostatok spánku.

Infekcie a zápaly: Veľký vplyv, a to tak u žien ako aj u mužov, na pohlavný život majú infekcie a zápaly týkajúce sa jednak pohlavnej, ale zároveň aj močovej sústavy. Či už ide o lokálne problémy alebo sexuálne prenosné ochorenia, tieto faktory vážne ohrozujú nielen kvalitu sexuálneho života, ale aj zdravie reprodukčného systému a celého organizmu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s masturbáciou a jej vyvrcholením

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s masturbáciou a jej vyvrcholením Nielen spomínané faktory, ale aj iné vplyvy pôsobia na masturbáciu, dosiahnutie vyvrcholenia a tiež v konečnom dôsledku aj sexuálny život ako taký. Tieto vplyvy sa potom môžu koncentrovať do konkrétnych problémov, chorôb alebo špecifických porúch týkajúcich sa buď zdravého fungovania pohlavných orgánov alebo procesov, ktoré so sexom súvisia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú tie, ktoré sa u mužov a u žien vyskytujú najčastejšie:

Problém s erekciou: Medzi najčastejšie mužské problémy patria problémy s erekciou. Či už ide o problém s rýchlym nástupom stoporenia, jeho dostatočnou tvrdosťou alebo dostatočnou výdržou, takmer vždy je na príčine nedostatočné prekrvenie penisu. Vo výnimočných prípadoch, u neskúsených mužov, môže byť dôvodom aj nesprávna technika stimulácie.

Predčasná ejakulácia: Ďalším problémom, ktorý sa ale dá pomocou masturbácie čiastočne riešiť, je predčasná alebo príliš rýchla ejakulácia. Tento stav nastáva vtedy, ak príde k vyvrcholeniu do jednej či dvoch minút od začiatku stimulácie. Dôvodov môže byť viac, či už krátka uzdička, nejaká infekcia, stres alebo len nedostatok sexuálnych skúseností.

Anatomické poruchy u mužov: Problémy s masturbáciou a dosiahnutím vyvrcholenia môžu mať aj príčinu vo fyziologických poruchách, najmä sa tak tomu deje u mužov. Bežnými poruchami sú už spomínaná krátka uzdička, Peyronieho choroba charakteristická tvorbou nesprávneho väziva v penise či fimóza, kedy nie je možné pretiahnuť predkožku cez uzdičku.

Problém s prekrvením a zvlhčením pošvy: U žien je najčastejším problémom nedostatočné prekrvenie alebo zvlhčenie pošvy. Aj tu sa môže jednať o nesprávnu stimuláciu alebo nedostatočné sexuálne dráždenie, ktoré sa prejaví slabým vzrušením. Do úvahy ale treba vziať aj problém cievneho typu alebo nejakú inú poruchu priamo v pohlavnej sústave.

Vaginizmus: Za týmto názvom sa skrýva vážna porucha sexuálnej funkcie vagíny, kedy nastáva permanentné stiahnutie svalstva pošvy. Muž tak nemôže pohlavným údom vniknúť dnu, no aj žena môže mať dokonca problém aj s tým, ako sa uspokojiť sama počas masturbácie. Toto ochorenie má zväčša psychické príčiny, najčastejšie ide o nejakú traumu.

Anorgazmia: Ešte vážnejším ochorením je anorgazmia, ktorá môže postihnúť mužov aj ženy. Ide o stav, kedy nie je možné dosiahnuť orgazmus. Pri celkovej či úplnej anorgazmii sa to nedá ani pri masturbácii a ani pri bežnom pohlavnom styku, čiže vôbec. Ak ide len o čiastočnú anorgazmiu, tak nie je možné dosiahnuť orgazmus len pri istom type stimulácie.

PRI MASTURBÁCII AJ PRI POHLAVNOM STYKU

Niekedy môžu byť uvedené problémy spôsobené použitím nesprávnej techniky masturbácie, no vo väčšine prípadov sa prejavujú nielen počas sebauspokojovania, ale aj v bežnom pohlavnom styku. Odporúčam neignorovať ich a určite ich riešiť, ak treba, aj s lekárom.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako zlepšiť a podporiť zdravú masturbáciu

Ako zlepšiť a podporiť zdravú masturbáciu O masturbáciu sa z praktického hľadiska zaujímajú obe pohlavia, no o niečo častejšie najmä muži. Vidno to aj na internetových fórach, kde sa pýtajú muži hlavne na tému, ako sa uspokojiť sám. Odpoveďou pre obe pohlavia je: prirodzene podporovať zdravú sexualitu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Na podporu zdravej masturbácie, ale aj celkovo zdravého sexuálneho života, odporúčam prijať režimové opatrenia súvisiace s celým sexuálnym životom a sexuálnym zdravím

Dôležité je podporovať dostatočnú chuť na sex, podporovať zdravé fungovanie celej reprodukčnej sústavy vrátane pohlavných orgánov a samozrejme robiť opatrenia proti rutine, stereotypu a nude v bežnom sexuálnom vzťahu. Tieto zmeny ovplyvnia tak zdravú masturbáciu, ako aj zlepšia celý pohlavný život.

Bez ohľadu na pohlavie, sústrediť by ste sa mali najmä na tieto veci:

zlepšenie prekrvenia pohlavnej sústavy dosiahnete pôsobením proti cholesterolu či cukru v krvi, čo znamená najmä zdravšie stravovanie
na libido najlepšie pôsobí zvýšenie hladiny pohlavných hormónov, za týmto účelom môžete využiť viaceré potraviny z kategórie prírodných afrodiziak
odporúčam okoreniť si masturbáciu aj pohlavný život používaním rôznych erotických a sexuálnych pomôcok, najmä tých s vibračnou funkciou
sebe alebo partnerke môžete dopriať tantra masáže a sexuálne masáže, pomáhajú na sexuálnu vitalitu
vyvarovať sa treba všeobecne negatívnym faktorom typu alkohol, fajčenie či nadmerné užívanie liekov, majú zlý vplyv na zdravie a funkčnosť pohlavnej sústavy
veľmi zaujímavou možnosťou pre ženy aj pre mužov sú aj podporné prostriedky vo forme tabliet či prípravkov na vonkajšie použitie, zmienim sa o nich na záver

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o masturbácii

Najčastejšie otázky o masturbácii Internetové fóra a diskusie sú plné otázok týkajúcich sa témy masturbácie. Najčastejšie sa muži aj ženy pýtajú na to, ako často masturbovať a čo je a čo nie je až príliš častá masturbácia. Druhým typom otázok sú dotazy ohľadom techník a vplyvu masturbácie na zdravie. Tu sú najviac kladené otázky a moje odpovede na ne:

Môže byť masturbácia nebezpečná alebo negatívna?

V drvivej väčšine prípadov určite nie, ale veľmi záleží aj od toho, či masturbujete v zdravej intenzite alebo nie. Ak sa totiž masturbácia stane náhradou pohlavného styku a muž či žena sa od nej stanú závislými, spôsobuje to problémy v bežnom sexuálnom a partnerskom živote.

Má libido vplyv aj na masturbáciu, napríklad na intenzitu jej opakovania?

Áno, dokonca libido, čiže sexuálny apetít, má dominantný vplyv na túto oblasť. Čím má muž alebo žena vyššie libido, tým viac majú sexuálnej energie a tým intenzívnejšie pociťujú túžbu po sexuálnej stimulácii, či už formou masturbácie alebo pohlavného styku.

Aké sú najčastejšie spôsoby a formy masturbácie?

Najbežnejšou formou masturbácie je sebauspokojovanie pomocou rúk a prstov. Druhou formou je uspokojovanie sa prostredníctvom sexuálny pomôcok, u žien vedie vibrátor, u mužov masturbátory. Treťou formou je vzájomná a súčasná masturbácia oboch partnerov.

Existuje závislosť od masturbácie?

Odborníci sa sporia, či môže existovať v praxi závislosť od masturbácie, no ja odpovedám, že určite môže. Nedovolím si ale stanoviť hranicu, aká intenzita masturbácie je už problémová a ide o závislosť. Ako som napísal vyššie, závisí to hlavne od libida a sexuálnej energie.

Masturbujú častejšie muži či ženy? Sú nejaké limity masturbácie?

Niektoré prieskumy ukazujú, že o niečo častejšie masturbujú muži, skoro 90 % z nich. U žien je to číslo menšie, ale nie o veľa, niečo nad 80 %. Zaujímavosťou je, že limity nie sú, muži aj ženy masturbujú bez ohľadu na vek, aj v starobe, a tiež bez ohľadu na vzťah, aj v manželstve.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako fungujú prípravky na podporu erekcie a libida a prečo ich odporúčam

Ako fungujú prípravky na podporu erekcie a libida a prečo ich odporúčam Podporiť lepšiu sexuálnu stimuláciu a dosiahnutie intenzívnejšieho orgazmu či už počas masturbácie alebo bežného pohlavného styku je možné aj prostredníctvom prírodných prípravkov. Ide buď o tabletky alebo o produkty na vonkajšie použitie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Obe formy majú spoločný princíp fungovania:

 • Keďže intenzita sexuálneho vzrušenia a vyvrcholenia závisia od miery prekrvenia a libida, tieto prípravky pôsobia práve na erekciu, hormóny a lepšie prekrvenie pošvy

V zložení účinných látok nenájdete žiadne syntetické chemikálie, ale len prírodné látky a prirodzené zložky. Na zvýšenie libida vplývajú rastlinné afrodiziaka, napríklad Muira Puama alebo Cezmína paragujská, na zlepšenie prekrvenia pošvy či stoporenia penisu zas aminokyseliny, typicky najmä L-ArginínL-Citrulín.

Prípravky majú aj viacero dôležitých výhod:

nakoľko sú produkty prírodného charakteru, pôsobia prirodzene a neobsahujú žiadne syntetické látky, čo sa prejaví aj na bezproblémovom užívaní
dávkovanie môže byť jednorazovo, napríklad tesne pred pohlavným stykom, ale tiež aj dlhodobo, pokojne aj 3 či 4 mesiace
vďaka pomerne bohatému zloženiu nepôsobia výlučne len na zvýšenie libida či na zlepšenie prekrvenia pohlavných orgánov, ale celkovo aj na sexuálnu vitalitu

Veľkým benefitom je, že tieto prípravky si viete kúpiť bez nutnosti mať recept alebo predpis od lekára, nemusíte ho vôbec ani navštíviť. Tabletky aj produkty na vonkajšie použitie sú voľne predajné a viacerí výrobcovia ich predávajú aj cez svoj eshop.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

LEN OVERENÉ A SERIÓZNE ZNAČKY

Nakoľko je výber rozličných tabletiek, kapsúl, gélov a krémov veľký, laik sa môže veľmi jednoducho pomýliť pri výbere značiek. Ja odporúčam kupovať známejšie značky, ktoré sú schválené Úradom verejného zdravotníctva, majú transparentné zloženie a jasného výrobcu.

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi Zaujali vás tieto prípravky a produkty natoľko, že by ste ich chceli vyskúšať? To je dobre, ja aj moja partnerka ich môžeme na základe našich skúseností s dlhodobým užívaním určite odporučiť. Vyskúšali sem viaceré značky aj formy produktov a ak si vyberiete tie kvalitné, výsledky sa určite dostavia.

Problémom však je, ako tie kvalitné rozoznať. Pozerajte primárne na koncentráciu látok a ich zloženie, menej už na cenu. To najdôležitejšie sú však referencie z praxe. Ak chcete, môžete dať na naše odporúčania, my máme dobré skúsenosti s týmito značkami:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita