Potencia

Potencia Pojem potencia je naozaj veľmi široký a hoci slovo impotencia pozná väčšina mužov, pod názvom potencia si môže každý predstaviť niečo iné. Potencia však má u mužov význam najmä pre schopnosť dosiahnutia erekcie a zároveň pre schopnosť splodiť potomstvo. Práve tieto dva predpoklady toto slovo vystihujú asi najlepšie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Na potenciu a jej kvalitu má vplyv veľké množstvo okolností a faktorov. Sú to napríklad aj tak bežné veci ako strava či životný štýl, ale aj vážnejšie príčiny, napríklad niektoré typy kardiovaskulárnych, neurologických či metabolických ochorení.

Téma potencie je však oveľa zložitejšia a zahŕňa nielen správne fungovanie erekcie či dostatočnú plodnosť, ale napríklad aj libido, zdravú ejakuláciu a celkovo zdravé fungovanie reprodukčného systému. Práve preto sa na ňu pozrieme komplexnejšie.

Čo je potencia

Čo je potencia Wikipédia a iné encyklopédie definujú potenciu ako schopnosť a možnosť pohlavného styku, prípadne ako schopnosť biologického splodenia potomstva. To je pomerne presná a výstižná charakteristika, ktorá je však príliš zjednodušená a neobsahuje celú šírku pojmu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Pod potenciou sa myslia všetky fyziologické deje a činnosti súvisiace s pohlavnou sústavou, ktoré vplývajú na schopnosť muža splodiť potomstvo
 • Potenciu ovplyvňuje tak celkový zdravotný stav muža, ako aj niektoré špecifické a lokálne faktory
 • Opakom potencie je impotencia, ale ani jeden zo stavov nie je nemenný a absolútny

Do potencie patrí v podstate činnosť pohlavných žliaz, pohlavnej sústavy a pohlavných orgánov. Problémy len v jednej z týchto oblastí môžu vážne narušiť potenciu ako celok, no nemusia na ňu mať ani žiaden závažný vplyv. Vždy závisí od intenzity negatívnych aj pozitívnych faktorov každej súčasti celku.

U zdravého muža sú pre potenciu charakteristické tieto vlastnosti:

správna miera sexuálneho apetítu spojená s nabudením, pocitom energie a sexuálnou aktivitou na základe priamej či nepriamej stimulácie
zdravý nástup stoporenia, schopnosť jeho udržania počas dlhšej doby a 100 % kvalita erekcie bez ochabovania počas styku alebo aj bez neho
vyvrcholenie na základe dlhodobejšej sexuálnej stimulácie, bez rušivých vplyvov alebo momentov súvisiacich s predčasnou alebo naopak oneskorenou ejakuláciou
dostatočná početnosť spermií a ich kvalita, čiže biologická plodnosť a schopnosť splodiť potomstvo pri riadnom priebehu sexuálneho styku

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

V prípade, že u muža niektorá z týchto vlastností alebo charakteristík neplatí, hovoríme o problémoch s potenciou. Pokiaľ neviete dosiahnuť napríklad pevnú a dlhodobú erekciu, ovplyvňuje to napríklad aj orgazmus či plodnosť. V prípade potencie tak všetok so všetkým súvisí a preto je tento pojem tak komplexný.

S nekvalitnou potenciou najčastejšie súvisia tieto problémy:

problém s nízkym libidom, teda nízkou chuťou na sex, čo sa prejaví nezáujmom o fyzický kontakt
problém so vznikom erekcie, čo sa prejaví dlhším nástupom stoporenia
problém s kvalitou erekcie, čiže s nedostatočným stoporením, ktoré môže byť buď nekvalitné, prípadne často ochabujúce
problém s predčasnou ejakuláciou, spravidla už do niekoľko minút od začiatku sexuálnej stimulácie
problém s plodnosťou, napríklad nedostatočnou produkciou spermií alebo ich nízkou pohyblivosťou

IMPOTENCIA AKO OPAK POTENCIE

Opakom potencie je impotencia. Ide o stav, kedy muž nie je schopný dosiahnuť zdravú erekciu a prostredníctvom nej splodenie potomka. Príčiny impotencie súvisia s faktormi, ktoré maj vplyv na potenciu a tie si rozoberieme v nasledujúcom texte.

Ktoré faktory majú vplyv na potenciu

Ktoré faktory majú vplyv na potenciu Ako som naznačil už vyššie, na potenciu má vplyv viacero faktorov a okolností. Niektoré sú len dočasného charakteru, napríklad krátkodobé zdravotné problémy či nadmerná fyzická únava, iné sú však dlhodobejšieho charakteru. Pre väčšinu je typické, že vplývajú nielen na jednu oblasť potencie, ale hneď na niekoľko súčasne.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Poďme sa pozrieť na tie najčastejšie spomínané:

Hladina pohlavných hormónov: Nielen u žien, ale aj u mužov sú hormonálne problémy príčinou nedostatočnej alebo nekvalitnej potencie. Najmä nízka hladina testosterónu negatívne ovplyvňuje sexuálny apetít, ale napríklad aj plodnosť. Tento faktor môže súvisieť s vekom, ochoreniami štítnej žľazy alebo nedostatočnou činnosťou iných hormónov.

Kardiovaskulárne ochorenia: Problémy s cievami a cievnou sústavou bývajú na prvom mieste príčin problémov s erekciou, či už ide o nedostatočnú erekciu alebo rovno o poruchu erektilnej dysfunkcie. Najčastejšie dochádza k zlyhávaniu rozšírenia ciev zásobujúcich penis počas stoporenia, problémom je aj ich nízka priepustnosť vplyvom cholestorolu.

Vek:  Tento faktor je ako jediný z tu uvádzaných prirodzenou príčinou poklesu potencie u mužov. Typicky už od 40. roku života dochádza najmä k poklesu testosterónu, ale napríklad aj k poklesu schopnosti muža splodiť biologicky svoje potomstvo. Zároveň sa pridávajú aj niektoré typické civilizačné ochorenia, ktoré majú vplyv na erekciu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Zlá životospráva a zlý životný štýl: Nezdravé stravovanie, stres, nedostatok oddychu či spánku, to všetko sa podpisuje najmä pod nedostatočné libido a aj problémy s erekciou. Ak sa k tomu pridá fajčenie a alkohol, ide presne o prípady tých mladých mužov, ktorí majú už vo veľmi mladom veku problémy tak s potenciou, ako aj s plodnosťou a spermiami.

Psychologické faktory: Do tejto skupiny faktorov patria najmä problémy s depresiami, nervozitou, nepokojom, úzkosťou, strachom a podobne. Čím intenzívnejší je tento druh problému, tým viac trpí potencia. Psychologické faktory majú vplyv tak na libido, ako aj na erekciu a tiež na predčasnú ejakuláciu. Niektoré si vyžadujú dokonca až lekársku liečbu.

Iné ochorenia: Do kategórie iných ochorení patria či už problémy súvisiace priamo s pohlavnou sústavou, alebo tie, ktoré sú mimo tohto prostredia. V prvej skupine sú najčastejšie problémy s prostatou či uzdičkou, čo zapríčiní napríklad predčasnú ejakuláciu. V druhej skupine sú napríklad nadváha, metabolické ochorenia či neurologické choroby.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s potenciou

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s potenciou Vyššie uvedené faktory, ale nielen tie, majú súvis so vznikom viacerých problémov a porúch priamo spojených s potenciou. Niečo som naznačil už vyššie, pričom ide najmä o problémy spojené so správnou funkčnosťou pohlavnej sústavy a všetkých jej súčastí. Niektoré problémy sú dokonca zaradené aj medzi ochorenia, ktoré je treba riešiť lekárskou liečbou.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú najčastejšie problémy, ktoré trápia mužov v súvislosti s potenciou:

Nedostatočné libido: Nízka hladina libida znamená stratu záujmu o sex a je najčastejšie spôsobená nízkou hladinou testosterónu. Potencia je v tomto prípade narušená už na začiatku, nakoľko muž s nízkym libidom nemá zdravý sexuálny apetít a chuť na pohlavný styk. To sa môže preniesť napríklad aj do pomalého nástupu erekcie a jej nedostatočného udržania.

Problém s nástupom erekcie: Problém s potenciou nastáva aj vtedy, ak prichádza k poruchám zdravého nástupu erekcie. U zdravého muža príde erekcia na základe priamej či nepriamej stimulácie v priebehu pár minút. Pokiaľ tomu tak u vás nie je, prípadne nástup trvá dlhšie a nie je dosiahnutý ani úplný stav stoporenia, ide o vážnejšiu poruchu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Neschopnosť udržania kvalitnej erekcie: Väčšina mužov s problémovým začiatkom erekcie má aj problémy s dosiahnutím 100 % stoporenia a jeho udržaním. Často dochádza k ochabovaniu, je nutná sexuálna stimulácia a ani to nie vždy pomôže. Môže ísť o dôsledok nedostatočného prekrvenia penisu, ale aj nesprávnej funkcie venookluzívneho aparátu.

Predčasná ejakulácia: Aby bol muž schopný úplnej potencie, je potrebné, aby u neho fungoval aj zdravý proces ejakulácie. Najčastejším problémom u mužov býva predčasná ejakulácia, čiže vyvrcholenie spravidla do 1 až 2 minút od začiatku pohlavného styku. Dôvody môžu byť fyziologického charakteru, ale napríklad aj psychogénneho.

Problém so spermiami: Nakoľko potencia je aj schopnosť splodiť biologické potomstvo, s jej problémami sa spájajú tiež poruchy tvorby spermií alebo poruchy ich kvality. Pod kvalitou sa myslí najmä pohyblivosť. Problémy s tvorbou spermií môže mať na svedomí niekoľko faktorov, za nedostatočnou spermogenézou môžu byť aj problémy s prostatou.

IMPOTENCIA AJ V MLADOM VEKU

Problémami s potenciou môžu trpieť muži prakticky v každom veku. Na rozdiel od minulosti, kedy bola impotencia synonymum pre vysoký vek, dnes sa môže týkať aj mladých ľudí, napríklad do veku 30 rokov. Môžu za to najmä vonkajšie vplyvy okolia.

Ako zlepšiť a podporiť potenciu

Ako zlepšiť a podporiť potenciu Podpora a zlepšenie potencie u muža je proces, ktorý musí vplývať prakticky na všetky vyššie vymenované problémy, poruchy a ochorenia. Niektoré typy riešení sú zamerané len lokálne, iné pôsobia komplexnejšie, napríklad na erekciu aj libido súčasne.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Mne osobne sa najviac osvedčila kombinácia viacerých účinných režimových opatrení spolu s užívaním prírodných prostriedkov na zlepšenie erekcie, libida a spermogenézy

Najlepšou podporou je čo najviac prirodzená podpora pre naše telo, čiže ideálne to, čo pre nás pripravila príroda. Mnoho mužov tiež myslí, že ak budú žiť nezdravo a dajú si zopár tabliet či si nechajú predpísať lieky, že to pomôže. Bohužiaľ, je to omyl. Najlepšie snažiť sa žiť čo najzdravšie, nakoľko stav potencie je zrkadlom zdravotného stavu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Čo teda odporúčam na zlepšenie potencie? Najmä tieto možnosti:

zamerajte sa na zlepšenie životosprávy, najmä na zníženie cholesterolu, krvného tlaku, cukru v krvi a na odstránenie nadváhy či obezity, pokiaľ nimi trpíte
prirodzenou cestou k zlepšeniu potencie sú aj potraviny na potenciu, ktoré som rozpísal detailnejšie v samostatnom texte
dôležitý je aj dostatočný odpočinok a regenerácia, obmedziť treba stres, naopak, pridať treba viac spánku
špeciálnu pozornosť venujte vysadeniu liekov s možnými vedľajšími účinkami na hladinu hormónov, nervovú sústavu a cievy
pokiaľ existuje podozrenie na vážnejší problém, napríklad nejakú psychogénnu alebo fyziogénnu chorobu, treba zájsť za lekárom; napríklad príliš krátka uzdička spôsobujúca predčasnú ejakuláciu sa dá riešiť len chirurgicky
mne sa veľmi dobre osvedčili aj rôzne podporné prípravky prírodného charakteru, či už ide o čaje alebo o špeciálne tabletky, ktoré spomeniem nižšie
dôležité je zapojiť aj partnerku; treba si v prvom rade vyriešiť všetky problémy vo vzťahu a potom sa snažiť o jeho osvieženie a reštart, to sa týka aj sexuálneho styku

Najčastejšie otázky o potencii

Najčastejšie otázky o potencii Na internete v rôznych diskusiách a fórach padajú okrem otázok o príčinách či symptómoch problémov s potenciou aj niektoré iné otázky. Sú viac praktického charakteru a tak som sa rozhodol zozbierať tie najviac kladené a ponúknuť k nim svoje odpovede získané na základe dlhoročných skúseností. Nech sa páči, tu sú:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Čo ak sa problémy objavujú len sporadicky a menej intenzívne?

Ani takúto situáciu neodporúčam podceňovať, nakoľko je pravdepodobné, že progres bude negatívny. Práve naopak, je lepšie problém podchytiť už hneď v zárodku, kedy je možné aj jednoduchšou zmenou režimu, životosprávy či prírodnými prostriedkami zlepšiť potenciu.

Môže napríklad nízka chuť na sex súvisieť s problémami vo vzťahu?

Áno, určitá súvislosť tam je, ale nepripisoval by som tomu nejaký príliš dôležitý význam. Je pravda, že zdravý partnerský vzťah pomáha na zlepšenie potencie, ale nemusí platiť ani úplne opačné pravidlo, že problémy v ňom jediné môžu za nízke libido. To určite nie.

Čo robiť, ak síce príde k erekcii, no tá nie je úplná a 100 percentná?

V takom prípade odporúčam začať sa zaoberať svojou životosprávou a najmä stavom ciev. S veľkou pravdepodobnosťou ide o problém s ich priechodnosťou, za čím možno hľadať napríklad cholesterol a podobne. Ako podporu odporúčam tabletky na zlepšenie erekcie.

Môže súvisieť problém s prostatou napríklad s plodnosťou?

Áno, napríklad zápal prostaty ovplyvní činnosť tejto žľazy, ktorá môže produkovať menej tekutiny pre ejakulát a to sa odrazí v horšom prostredí pre spermie. Nekvalitný ejakulát vplýva negatívne na pohyblivosť spermií, čo prirodzene zhoršuje plodnosť.

Aké riešenia na potenciu sú dostupné pre mužov vo vyššom veku?

Ak máte napríklad viac než 50 rokov, odporúčam postup v nasledovnom poradí. Najprv sa zamerajte na zlepšenie životosprávy a životného štýlu. Následne liečte choroby zhoršujúce priamo či nepriamo potenciu. Potom skúste potraviny a ako „doping“ odporúčam tabletky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ako fungujú tabletky na potenciu a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na potenciu a prečo ich odporúčam Nemusíte sa báť, že by som vám šiel teraz nútiť nejaké chemicky a umelo vyrábané tabletky, nič také nehrozí. Ak hovorím o týchto prípravkoch, mám na mysli produkty so 100 % prírodným zložením, ktoré mám aj ja sám vyskúšané.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Princíp ich fungovania je nasledovný:

 • V obsahu týchto tabliet sú extrakty rastlín a látky stimulujúce hladinu testosterónu u mužov a zároveň podporujúce lepšie prekrvenie pohlavnej sústavy a najmä penisu

Výsledkom prírodného zloženia je komplexný účinok na lepšiu činnosť pohlavnej sústavy ako celku a teda aj na potenciu. Tabletky obsahujú najčastejšie výťažky bylín patriacich medzi známe prírodné afrodiziaka, napríklad v nich nájdete byliny ako Saw Palmetto, Maca, Ženšen, Yohimbé, Tribulus Terrestris a podobne.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Tieto prípravky majú pri užívaní niekoľko dôležitých benefitov:

tým, že sú prírodného charakteru, je možné ich bezproblémové užívanie aj dlhšiu dobu, čo sa dokonca odporúča pre viditeľnejšie výsledky
z toho istého dôvodu sa nemusíte ani obávať nežiaducich alebo negatívnych účinkov, ktoré sú typické pre syntetické prípravky dostupné len na recept
účinnosť prípravkov je väčšinou komplexná, ale je možné si zvoliť napríklad aj tabletky viac stimulujúce libido, prípadne tie, ktoré predlžujú erekciu a ejakuláciu

Veľkou výhodou je dobrá dostupnosť. Na kúpu nepotrebujete lekársky predpis, nakoľko sa jedná o voľne predajné prípravky. Kúpiť si ich nemusíte ani osobne v lekárni, viacero značiek je možné zakúpiť online cez eshopy ich oficiálnych distribútorov na Slovensku.

SKÚSTE VIACERO TYPOV PRÍPRAVKOV

Ja sám som skúšal nielen jednu značku tabliet, ale hneď niekoľko. Prirodzene, nešlo o užívanie viacerých druhov naraz, ale skôr postupne. 2 až 3 mesiace som užíval prípravok na povzbudenie libida, následne 3 mesiace tabletky zamerané na zlepšenie erekcie.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Ako už asi vyplynulo aj z vyššie napísaného, ja sám mám skúsenosti s podobnými prípravkami. Dlhú dobu som sa totiž trápil s problematickou potenciou a prešiel som si naozaj asi každým spôsobom riešenia, nehovoriac o desiatkach prípravkov. Vďaka tomu viem veľmi dobre posúdiť, čo účinkuje a čo nie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Na našom trhu sú k dispozícii viaceré značky, pričom tie najlepšie majú naozaj pozitívny účinok na potenciu. Podmienkou je ale správne dávkovanie a dlhodobejšie užívanie. Ak môžem poradiť, ja sám mám najlepšie skúsenosti s týmito prípravkami:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita