Lieky

Lieky Pojem lieky si veľa ľudí vysvetľuje príliš široko a nesprávne. Technicky ide o liečivá obsahujúce účinné látky pôsobiace na príčinu alebo prejav nejakého ochorenia, zhoršenia zdravotného stavu a zdravotných ťažkostí. V oblasti sexuálnych problémov mužov a žien sa lieky využívajú pomerne často, najmä u mužov na problémy s erekciou.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Lieky sa od bežných tabliet odlišujú obsahom účinných látok, ktoré boli v laboratórnych podmienkach farmaceutických firiem vyvinuté pre špeciálne pôsobenie proti konkrétnym chorobám. U nás je možné lieky získať buď na recept alebo bez receptu, pričom aj tie bez receptu môžu obsahovať niektoré účinné látky, avšak nepodliehajúce medikácii od lekára.

Podobne, ako mám skúsenosti aj s prípravkami vo forme voľne dostupných tabliet, mám skúsenosti aj s rôznymi druhmi liekov. U nás je legálne kúpiť len originálne lieky a generiká schválené na predaj, no problémom sú aj nelegálne lieky zo zahraničia.

Lieky na erektilnú dysfunkciu

Lieky na erektilnú dysfunkciu Najčastejšie sa muži stretávajú s liekmi určenými na liečbu erektilnej dysfunkcie. Na rozdiel od bežných problémov s erekciou nie je erektilná dysfunkcia riešiteľná bežnými tabletkami alebo výživovými doplnkami, nakoľko tým chýbajú špecifické účinné látky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Erektilná dysfunkcia je stav nemožnosti dosiahnuť erekciu v dôsledku nedostatočného prekrvenia penisu cez cievy, ktoré sa počas sexuálnej stimulácie nerozšíria.

Lieky zamerané na erektilnú dysfunkciu sa snažia tento problém riešiť nasledovne:

obsahujú účinné látky typu Sildenafil a podobne, ktoré patria medzi inhibítory fosfodiestefázy typu 5, v skratke I-PDE5
tieto látky pôsobia na enzýmy, ktoré uvoľnia cievy vyživujúce penis
sexuálnou stimuláciou sa krv cez rozšírené cievy dostane do penisu a nastane erekcia

Pri týchto liekoch však platí, že:

sú dostupné len na lekársky predpis a tomu predchádza vyšetrenie
sa užívajú jednorazovo zhruba 30 až 60 minút pred pohlavným stykom
môžu so sebou prinášať aj množstvo nežiaducich vedľajších účinkov

Pri liečbe erektilnej dysfunkcie pomocou farmakologických prípravkov treba ale rozoznávať legálne lieky a nelegálne a tiež originály a generiká. Tejto téme sa venujem v samostatnej časti o liekoch na erektilnú dysfunkciu. Čo sa týka konkrétnych značiek, tu sú tie najznámejšie:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Lieky na potenciu

Lieky na potenciu Pod pojmom lieky na potenciu myslím lieky podporujúce všetky funkcie pohlavných sústav muža aj ženy, ktoré sú potrebné pre plodnosť. Do tejto kategórie teda zaraďujem prakticky všetky lieky akokoľvek povzbudzujúce potenciu ako celok alebo jej časti.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Impotencia je charakterizovaná ako neschopnosť dosiahnuť potomstvo, na čo vplývajú rôzne sexuálne poruchy od erektilnej dysfunkcie až po predčasnú ejakuláciu.

Na potenciu vplývajú viaceré ochorenia a u žien aj u mužov, najmä:

erektilná dysfunkcia u mužov a nedostatočné prekrvenie pošvovej oblasti u žien
problémy s nedostatočným libidom u mužov aj žien, frigidita
problémy s príliš rýchlou alebo predčasnou ejakuláciou
poruchy týkajúce sa plodnosti u mužov aj u žien

Lieky riešiace potenciu majú najčastejšie tieto vlastnosti:

obsahujú účinné látky ovplyvňujúce daný problém po užití, ale len istú dobu
dajú sa kúpiť len na základe lekárskeho receptu
viaceré sa nesmú navzájom kombinovať kvôli vedľajším účinkom a kontraindikáciám

Potencia je pre muža aj ženu nevyhnutná nielen vtedy, ak chcú splodiť potomstvo, ale aj bez tohto cieľa. Viac o liekoch určených na zlepšenie potencie píšem v samostatnej téme, kde sa dočítate všetko o ich účinkoch aj užívaní. Ak by ste chceli hneď vedieť, čo všetko sa na potenciu užíva, tu je prehľad:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Lieky na predčasnú ejakuláciu

Lieky na predčasnú ejakuláciu Predčasná alebo príliš rýchla ejakulácia môže byť pomerne vážny problém. Narušuje nielen samotný sexuálny život, ale veľa krát môže skomplikovať aj splodenie potomka. Nakoľko ide o serióznu diagnózu, existujú na túto poruchu špeciálne lieky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pod pojmom predčasná ejakulácia sa myslí neprimeraná odozva na sexuálne dráždenie, kedy nastáva ejakulovanie u muža rádovo do 1 až 2 minút.

Lieky na predčasnú ejakuláciu pracujú na nasledovnom princípe:

v ich obsahu sa nachádzajú látky pôsobiace priamo na nervovú sústavu alebo na synapsy, napríklad inhibítory spätného vychytávania serotonínu
tieto lieky blokujú špecifické receptory zodpovedné za ejakulovanie
následkom je potlačenie vzrušivosti pri sexuálnej stimulácii a odloženie ejakulácie

Čo sa týka užívania a dávkovanie liekov, tak:

užitie je jednorazové, obvykle od 1 do 3 hodín pred pohlavným stykom
lieky sú dostupné len na predpis a musia sa sledovať najmä vedľajšie účinky
pozor si treba dať na kontraindikácie, nesmiete pri nich piť alkohol

Kým v minulosti sa na tento účel využívali klasické antidepresíva, najnovšie lieky sú z hľadiska účinnosti oveľa lepšie optimalizované. Ak sa chcete dozvedieť o nich niečo viac, dávam do pozornosti komplexnú tému o liekoch na predčasnú ejakuláciu. Tu je prehľad niektorých značiek:

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Lieky na zvýšenie libida

Lieky na zvýšenie libida Príliš nedostatočné libido sa prejavuje u mužov aj žien nízkou chuťou na sex a nedostatočnou odpoveďou na sexuálne dráždenie a stimuláciu. Tento problém sa týka tak mužov, ako aj žien, pričom u žien sa tento stav najčastejšie označuje ako frigidita.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Libido u mužov aj žien determinuje chuť na sex a úroveň sexuálneho vzrušenia. Problém s ním môže ovplyvniť nielen sexuálny, ale najmä partnerský život.

Lieky zamerané na libido pracujú na viacerých princípoch:

v prípade, ak sa jedná o lieky určené pre mužov, najčastejšie sa vplýva na hormonálnu hladinu, konkrétne na hladinu testosterónu
pokiaľ ide o ženy, na trhu aktuálne nie je príliš veľký výber liekov tohto typu, ale účinkom sa prevažne zameriavajú na zlepšenie sexuálneho zážitku počas stimulácie

Lieky na zvýšenie libida majú niekoľko plusov aj mínusov:

na ich získanie je potrebné mať recept od lekára
účinnosť je len dočasná, pričom liek treba užiť spravidla 60 minút pred stykom
pozor si treba dať na vedľajšie a nežiaduce účinky, najmä v prípade žien

Oblasť sexuálneho vzrušenia a najmä chuti na sex je z pohľadu farmakologických prípravkov zatiaľ skôr v úzadí. Téme liekov na zvýšenie libida som sa venoval detailnejšie najmä kvôli informovanosti o tom, ako fungujú. Čo sa týka aktuálne dostupných značiek, tu je prehľad tých najznámejších:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Lieky na močové cesty

Lieky na močové cesty Problémy s močovými cestami majú negatívny vplyv na zdravé fungovanie a stav nielen močovej a vylučovacej sústavy, ale tiež aj na fungovanie sexuálnych funkcií. To platí tak u mužov, ako aj u žien. U mužov sú močová a pohlavná sústava aj prepojené.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Medzi najčastejšie problémy močovej sústavy u oboch pohlaví patria ich infekcia a zápal, ktoré majú obvykle bakteriálny pôvod, ale aj močové kamene

Práve preto lieky pôsobia na nasledovné oblasti:

zameriavajú sa priamo na parazitov a pôvodcov infekcie močových ciest
zároveň tiež pomáhajú zlepšiť celkový stav a priechodnosť močového ústrojenstva
niektoré lieky pomáhajú aj na rozpustenie močových kameňov a ich odplavenie
viaceré lieky sú určené aj na dlhodobú prevenciu do budúcnosti

Pokiaľ ide o ich najdôležitejšie vlastnosti, tak:

niektoré sú dostupné bez predpisu, iné len na recept
prípravky môžu mať formu tabliet, ale tiež aj kvapiek
pozor si treba dať na kontraindikácie, preto treba lepšie čítať príbalový leták

Väčšina liekov je založená na rastlinných látkach, no niektoré špeciálne prípravky napríklad na močové kamene môžu mať aj účinné látky syntetického pôvodu. Ak by ste chceli vedieť viac o ich pôsobení a užívaní, tu je detailný článok o liekoch na močové cesty. Spomínam v ňom aj tieto značky:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Lieky na prostatu

Lieky na prostatu Mužov najmä vo vyššom veku trápi v súvislosti s kvalitou sexuálneho ale aj bežného života najmä prostata. Táto žľaza je síce na prvý pohľad nevýznamná, no podieľa sa na tvorbe prostatického sekrétu a ovplyvňuje aj stav močovej sústavy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Postupom veku sa prostate prirodzene zväčšuje, čo obmedzuje močovod a močové cesty, môže tiež prísť aj k jej zápalu, čo sa prejaví nielen pri močení, ale aj bolesťami

Pokiaľ ide o lieky určené na prostatu, tie majú nasledovné účinky:

v prvom rade pôsobia na prostatu a to prostredníctvom rastlinných zložiek
zároveň môžu pomáhať aj na dráždivý mechúr a niektoré negatívne symptómy spojené s vplyvom prostaty na močové cesty, najmä ohľadom močenia
podľa zloženia môžu ovplyvniť libido a plodnosť u muža, tiež zvýšiť sexuálnu vitalitu

Pre tieto lieky sú typické nasledovné vlastnosti:

užívanie je možné aj dlhšiu dobu, napríklad 3 mesiace
prípravky majú účinky a pôsobenie komplexne na celú pohlavnú sústavu
dávkovanie je založené na každodennom užití predpísaného počtu tabliet

Samozrejme, ako všetky ostatné kategórie liekov, aj tieto lieky môžu mať nejaké menšie vedľajšie účinky a kontraindikácie. Detailne o tom, ako aj o spôsobe užitia a účinkoch, píšem v samostatnej téme o liekoch na prostatu. Ja sám na ne ale nedám dopustiť a pozitívne skúsenosti mám najmä s týmito značkami:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako vidíte, liekov určených na riešenie sexuálnych problémov je dostatok a to sa týka už nielen mužov, ale aj žien. Ide z hľadiska rýchlosti a jednoduchosti o najpohodlnejšie riešenie, treba však povedať, že nie optimálne pre každého. Problémom sú najmä vysoká cena, nežiaduce účinky a problémy pri dlhodobom užívaní liekov.

07.02.2024

Voľnopredajná Viagra?

Tabletky na erekciu a potenciu
29.01.2024

Tabletky na erekciu a potenciu

Viagra účinky, kde kúpiť, aká je cena a skúsenosti s ňou
21.01.2024

Viagra

Modrasil davkovanie, cena, skusenosti
23.10.2021

Modrasil

Cialis účinky, cena, kde kúpiť a skúsenosti s tabletkami
22.10.2021

Cialis

Spedra skúsenosti, účinky a porovnanie 50 mg, 100 mg a 200 mg tabliet
22.10.2021

Spedra

Levitra účinky, kde kúpiť, cena a porovnanie 10mg a 20mg
22.10.2021

Levitra

Katora recenzia + cena, ucinky, skusenosti a kde kupit
21.10.2021

Katora

Viner 100 cena, diskusia, skusenosti, ucinky a kde kupit
19.10.2021

Viner

Kamagra skúsenosti, aké účinky má originál a predaj u nás
16.08.2018

Kamagra

Sildenafil Mylan: recenzia + skúsenosti, cena a kde kúpiť
08.08.2018

Sildenafil Mylan

Sildenafil Actavis: skúsenosti, cena, kde kúpiť a účinky
07.08.2018

Sildenafil Actavis

Sildenafil Sandoz: cena, predaj, kde kúpiť, skúsenosti
07.08.2018

Sildenafil Sandoz

Silfeldrem: cena, účinok v praxi, skúsenosti + recenzia
06.08.2018

Silfeldrem