Pohlavná sústava

Pohlavná sústava Rozmnožovacia sústava človeka je z hľadiska sexuálneho života to najdôležitejšie, čím náš organizmus disponuje. Delí sa na vonkajšiu a vnútornú časť, pričom čisto z hľadiska pohlavného styku vníma väčšina z nás len tú vonkajšiu. Ten najdôležitejší rozdiel je však vo vnútri, nakoľko ženská rozmnožovacia sústava je prispôsobená pre vznik nového života.

Pochopiteľne, ani mužská rozmnožovacia sústava nie je vôbec nezaujímavá. Navyše, v jej prípade vplývajú niektoré jej orgány aj na celkové fungovanie organizmu. Mám na mysli semenníky produkujúce hormón testosterón ovplyvňujúci výkon a vitalitu muža.

Nakoľko stav pohlavnej sústavy ovplyvňuje vo veľkej miere aj dôležité sexuálne funkcie, u mužov hlavne erekciu a u žien najmä libido, rozhodol som sa jej venovať detailnejšie. Povieme si niečo viac o jej anatómií, funkciách, ale aj o tom, ako podporiť jej fungovanie.

Čo je pohlavná sústava

Čo je pohlavná sústava Reprodukčná sústava je sústava orgánov a žliaz zabezpečujúcich pohlavné rozmnožovanie človeka. Mužská pohlavná sústava produkuje za týmto účelom mužské pohlavné bunky zvané spermie, kým ženská pohlavná sústava produkuje vajíčka. Ich spojením vzniká život.

Do pohlavnej sústavy patria vnútorné orgány, spravidla zodpovedné za tvorbu pohlavných buniek, a vonkajšie časti, ktoré slúžia aj na sexuálny kontakt

Najdôležitejšou funkciou pohlavnej sústavy je rozmnožovanie, ktoré prirodzene predbieha prostredníctvom pohlavného styku vaginálneho typu

V ženskej pohlavnej sústave potom vzniká nový život uhniezdením vajíčka v maternici

Primárne je celá anatómia pohlavnej sústavy u muža aj ženy prispôsobená a podriadená jedinému cieľu a to pohlavnému rozmnožovaniu. Špecifikom ženskej pohlavnej sústavy je, že okrem produkcii pohlavných buniek je dôležitá aj pre vznik nového života, nakoľko oplodnené vajíčko sa vyvíja v maternici, kde vzniká plod.

Samotné rozmnožovanie je založené na pohlavných bunkách:

u mužov ide o spermie, ktoré vznikajú v pohlavných žľazách zvaných semenníky, pričom na ich tvorbe sa podieľa vo významnej miere hormón testosterón
u žien ide o vajíčka, ktorých počet je obmedzený, dozrievajú vo vaječníkoch a každý mesiac sa procesom ovulácie uvoľňujú cez vajíčkovody do maternice
práve ovulácia je príčinou ďalšieho špecifického javu zvaného menštruácia, ku ktorému dochádza tiež raz za mesiac u žien, konkrétne v časti zvanej maternica

Okrem pohlavného rozmnožovania má reprodukčná sústava zmysel aj pre uspokojivý sexuálny život. To platí hlavne v prípade jej vonkajších častí, u muža ide o pohlavný úd, u ženy zas o vagínu. Tieto časti sú totiž bohato prekrvené a inervované a ich dráždením či stimuláciou vzniká vzrušenie a orgazmus.

Pokiaľ ide o sexuálne funkcie pohlavnej sústavy, tu je viacero faktorov:

na pohlavný styk sa využívajú vonkajšie časti reprodukčných sústav, nemusí ísť ale len o ich priame spojenie, existujú aj nepriame formy stimulácie
stav a fungovanie pohlavnej sústavy ovplyvňujú vo veľkej miere kvalitu sexuálneho života, vplyv má aj hormonálny systém
ak by aj neprišlo k tvorbe pohlavných buniek, čiže spermií alebo vajíčok, ešte to neznamená, že nemôžete mať kvalitný sexuálny život

ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI A ODBORNÉ INFORMÁCIE

Nakoľko sa chcem venovať detailnejšie samotným funkciám pohlavnej sústavy a jej previazanosti so sexuálnym životom, rád by som vás odkázal na ďalší zdroj informácií viac odbornejšieho charakteru. Wikipedia vám odpovie všetky biologické otázky a dotazy.

Najdôležitejšie časti reprodukčnej sústavy žien a mužov

Najdôležitejšie časti reprodukčnej sústavy žien a mužov Rozmnožovacia sústava muža a ženy sa z anatomického hľadiska diametrálne odlišujú. Je to dané nielen zložením z pohľadu orgánov, ale aj spôsobom fungovania. Kým u mužov je jedinou úlohou tvorba pohlavných buniek, u žien ide o proces dozrievania oplodneného vajíčka, jeho vyživovania a nakoniec aj porodenia plodu.

Pohlavná sústava ženy má preto tieto dôležité časti a orgány:

vonkajšou časťou je vagína, ktorá je sliznicovitým orgánom zloženým z viacerých anatomických častí, konkrétne z pyskov a klitorisu vonku a bodu G vo vnútri
nasleduje maternica, ktorá je najdôležitejším orgánom z pohľadu plodnosti, nakoľko práve v maternici prichádza k uhniezdeniu už oplodneného vajíčka
z maternice vychádza dvojica vajíčkovodov, čo sú lievikovité orgány dlhé okolo 13 cm a slúžia k fertilizácii vajíčka, čiže k jeho oplodneniu spermiami
poslednou a najviac vnútornou časťou sú vaječníky, aj v tomto prípade ide o párový orgán, ktorý obsahuje vajíčka, čiže ženské pohlavné bunky

Pohlavná sústava muža je zas zložená z týchto častí a orgánov:

vonkajšou časťou je penis, čiže pohlavný úd, ktorý plní okrem kopulačnej funkcie aj úlohu vývodnej cesty pre močovú sústavu a transportnej cesty pre ejakuláciu
mimo tela sa nachádzajú aj semenníky, ktoré sú uložené v miešku spolu s nadsemenníkmi, ich úlohou je tvorba a dozrievanie mužských pohlavných buniek
vo vnútri penisu sa nachádza močová rúra, ktorá začína už v močovom mechúry, avšak slúži aj pre ejakuláciu a ústi na konci penisu v časti zvanej žaluď
veľmi dôležitú úlohu má prostata, ktorá má veľkosť gaštana, nachádza sa tesne pod močovým mechúrom a produkuje sekrét vyživujúci spermie v ejakuláte

Príznaky, poruchy, problémy a ochorenia spojené s pohlavnou sústavou

Príznaky, poruchy, problémy a ochorenia spojené s pohlavnou sústavou Kým mužská alebo ženská pohlavná sústava fungujú dokonale, väčšinou sa ľudia nezaujímajú o to, aké choroby a poruchy môžu nastať. Najviditeľnejšie sú tie, ktoré sa prejavia problémom s funkčnosťou penisu alebo pošvy, no v zásade platí, že v reprodukčnej sústave všetko so všetkým súvisí. Preto tak veľmi záleží na udržiavaní jej zdravého stavu.

Toto sú ochorenia, poruchy a problémy, ktoré sú u mužov a žien najčastejšie:

Erektilná dysfunkcia: U mužov je asi najznámejším problémom erektilná dysfunkcia, niekedy nazývaná aj impotencia. Jedná sa o stav nemožnosti pohlavného aktu v dôsledku absencie kvalitnej erekcie. Miernejšou formou je len oslabenie stoporenia, kedy síce k erekcii príde, ale nevydrží dostatočne dlho. Príčiny môžu byť v cievach aj v psychických faktoroch.

Predčasná ejakulácia: Druhým problémom týkajúcim sa pohlavnej sústavy u mužov je predčasná ejakulácia. Ide o príznak, ktorý môže ukázať na vrodenú krátku uzdičku, nejaký zápal alebo vysokú vzrušivosť u muža. Pod pojmom predčasná ejakulácia sa pritom myslí stav, kedy príde k ejakulovaniu u muža do 1 až 2 minút od začiatku sexuálnej stimulácie.

Zápaly a infekcie: Mužskú aj ženskú pohlavnú sústavu tiež veľmi často sprevádzajú rôzne zápaly a infekcie. Najčastejšie ide o zápaly vnútorných častí, napríklad semenníkov, prostaty, maternice alebo vajcovodov. Mnoho infekcií je prenosných aj pohlavným stykom, napríklad chlamýdiové infekcie. Pri dlhodobom neliečení zápalov môže prísť aj k ohrozeniu plodnosti.

Neplodnosť: Problémom, ktorý sa týka oboch pohlaví, je neplodnosť. Ide o stav, kedy pár nevie splodiť potomka ani po roku nechráneného pohlavného styku. Najčastejšie sú na vine fyziologické príčiny, u muža nekvalitné spermie, u ženy problémy s vajíčkami alebo vajcovodmi. Tento problém sa dnes dá riešiť viacerými formami asistovanej reprodukcie.

Frigidita: Za týmto pomenovaním, ktoré sa niekedy používa aj v pejoratívnom zmysle, sa skrýva porucha libida u žien. Ide totiž o problém, kedy žena nemá záujem o sexuálny styk, pričom príčiny môžu byť fyziologické aj psychogénne. Veľmi často má frigidita súvislosť s nízkou hormonálnou hladinou, neurologickými poruchami či systémovými chorobami.

Problémy s prekrvením a zvlhčením pošvy: S frigiditou niekedy môžu súvisieť aj problémy so zvlhčením alebo prekrvením vonkajších genitálií u žien. V týchto prípadoch nastávajú pri sexe bolesti, žena nedosiahne správnu mieru vzrušenia a nemusí prísť ani k orgazmu. Tieto problémy môžu mať ale aj psychogénne príčiny, napríklad v dôsledku stresu či nervozity.

Vrodené poruchy: Posledným typom problémov, ktoré sa týkajú pohlavnej sústavy u mužov a aj u žien, sú vrodené defekty, anomálie a poruchy. Môže ísť o rôzne torzie, napríklad semenníkov, nesprávny vývoj tkanív orgánov, napríklad Peyronieho choroba v prípade penisu, ale aj nepriechodnosti vajíčkovodov alebo vaječníkov v dôsledku zrastov tkanív.

PREVENCIA AJ DIAGNOSTIKA V PRÍPADE POTREBY

Aby ste mohli udržať pohlavnú sústavu v čo najlepšom stave, nemali by ste zabúdať na preventívne prehliadky, čo platí hlavne u žien. Muži by však mali tiež absolvovať vyšetrenie prostaty. Ak sa objavia nejaké prvé náznaky problémov, treba čo najskôr navštíviť lekára.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu pohlavnej sústavy

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu pohlavnej sústavy Pre kvalitný pohlavný život aj udržanie komfortu bežného života je nevyhnutné udržiavať reprodukčnú sústavu v čo najlepšom stave. Samozrejmosťou by mali byť už spomínané preventívne prehliadky, ale dôležité sú aj aktívne opatrenia s prirodzeným pôsobením.

V tejto oblasti sa mne aj mojej partnerke osvedčilo ovplyvnenie životosprávy a tiež životného štýlu tak, aby sa obmedzili negatívne faktory a podporili tie pozitívne

V tomto procese zohráva veľkú úlohu najmä bežný život človeka. Prevencia voči infekciám, zdravé stravovanie či využívanie prírodných stimulantov, to všetko sa môže podpísať na predchádzaní viacerých problémov. Samozrejme, ak už bude situácia veľmi vážna a domácou liečbou neriešiteľná, je potrebné, aby nastúpila medicína.

Pre svoju pohlavnú sústavu však viete spraviť veľa aj týmito opatreniami:

zamerajte sa na zdravé stravovanie, menej mäsa, obmedzenie soli a cukru, rovnako tak obmedzenie alkoholu a kofeínu
do jedálnička treba zaradiť viac ovocia a zeleniny, najmä tých druhov, ktoré obsahujú minerály Horčík, Zinok a Selén, ale aj vitamíny, najmä Kyselinu listovú
medzi negatívne vplyvy patrí aj stres, rovnako tak treba viac odpočívať
rozhodne by ste mali skoncovať s fajčením, to je negatívne aj pre celý organizmus
dostatok pohybu je základ udržania fyzickej kondície a pre mužov aj erekcie, najlepšími spôsobmi sú intenzívny beh, plávanie a pravidelná chôdza
ženám zas lepšie svedčí dlhodobý beh pomalším tempom
odporúčam využiť aj silu prírody a prírodných stimulantov, napríklad rastliny ako Ženšen, Gingko biloba alebo Maca prospievajú mužom aj ženám, môžete ich kúpiť už aj vo forme čajov

Najčastejšie otázky o pohlavnej sústave

Najčastejšie otázky o pohlavnej sústave O reprodukčnú sústavu a jej stav sa ľudia obvykle začnú zaujímať v dvoch prípadoch. Keď sa vyskytnú problémy a poruchy funkcií dôležitých pre sexuálny život, najmä libida a erekcie, ale aj vtedy, ak príde problém s plodnosťou. Tomu zodpovedajú aj najčastejšie dotazy na internetových fórach a v diskusiách:

Aký vplyv má na pohlavnú sústavu stav hormónov a ktoré sú najdôležitejšie?

Hormonálna hladina pohlavných hormónov je dôležitá pre libido, čiže chuť na sex, ale aj pre plodnosť. U mužov je jediným dôležitým hormónom testosterón, u žien je to trojica estrogén, progesterón a prolaktín. Každý z týchto troch typov má odlišné úlohy.

Kedy je možné hovoriť o neplodnosti páru?

Definícia uvádza neplodnosť u páru ako stav, kedy ani po roku nie je možné pri nechránenom pohlavnom styku splodiť potomka. Je to ale individuálne, napríklad ak má žena nad 35 rokov, obdobie sa skracuje na 6 mesiacov. Veľa teda závisí od ostatných okolností.

V akom ženu prichádza k maximálnej plodnosti u žien a u mužov?

Muži sú plodní v podstate až do svojej smrti, ale obvykle platí, že najlepšie sú na tom do 40. roku života. U žien je situácia zložitejšia, tam začína plodnosť klesať od 30. roku života. Skončenie plodnosti u žien nastáva s menopauzou, najčastejšie okolo 50. roku.

Čo robiť v prípade, ak nevie muž alebo žena dosiahnuť orgazmus?

Tento stav sa nazýva odborne anorgazmia. Môže ísť buď o úplnú anorgazmiu, kedy nie je možné dosiahnuť vyvrcholenie vôbec, alebo o čiastočnú, kedy to je možné len za nejakých okolností. Príčiny môžu byť fyziologické aj psychogénne, liečba patrí vždy do rúk lekára.

Ovplyvňuje stav pohlavnej sústavy napríklad aj močová sústava a jej problémy?

Áno, najmä pokiaľ ide o rôzne infekcie, u žien môžu napríklad bakteriálne zápaly preniknúť veľmi ľahko aj do pošvy a u mužov zas zápal močovej trubice ovplyvní aj ejakuláciu. Platí to však tiež naopak, napríklad chlamýdiová infekcia sa dostane aj do močových ciest.

Ako fungujú prípravky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam

Ako fungujú prípravky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam Jednou z možností, ako podporiť svoje sexuálne zdravie a nepriamo aj fungovanie pohlavnej sústavy, je využitie prírodných stimulantov v modernejšej forme. Zabudnite na čaje alebo varenie byliniek, keď na výber máte tabletky aj rôzne krémy a gély.

Tieto prípravky môžu využiť muži a tiež ženy:

Tabletky aj krémy sú založené primárne na účinných látkach z rastlín a bylín, ktoré majú afrodiziakálne účinky a pomáhajú tiež lepšiemu prekrveniu vonkajších genitálií

Najčastejšie sú tieto látky vo forme výťažkov alebo extraktov z rastlín typu Maca či Damiána, podľa toho, na aké pohlavie je prípravok orientovaný. Ako doplnkové látky pôsobiace práve na roztiahnutie ciev a zlepšenie prekrvenia pohlavnej sústavy sú tu hlavne aminokyseliny, napríklad L-Arginín alebo L-Citrulín.

Tabletky aj krémy začínajú byť čoraz populárnejšie a to preto, že:

si ich viete kúpiť voľne, nepotrebujete teda žiaden recept ani predpis, nemusíte absolvovať vopred ani žiadne vyšetrenie u lekára
pôsobenie je prirodzené a v prípravkoch nenájdete žiadne syntetické účinné látky, obávať sa netreba ani o pôvod, ide o riadne registrované prípravky
vďaka prírodnému zloženiu je užívanie a aplikácia obvykle bez problémov, miera výskytu vedľajších účinkov je naozaj minimálna

Nehovorím, že vám tieto prípravky zázračne pomôžu zo dňa na deň. Ich podmienkou je obvykle dlhodobejšie užívanie. Majú však výhodu v tom, že pôsobia komplexne a podporujú najmä libido, sexuálny apetít, kvalitný sexuálny život a špeciálne u mužov aj erekciu.

VOĽNE DOSTUPNÉ, ALE UŽÍVAJTE ZODPOVEDNE

Vyššie spomínané tabletky a prípravky sú voľne dostupné bez predpisu, ale to neznamená, že ich môžete používať ľubovoľne. Vždy sa držte inštrukcií od výrobcu na príbalovom letáku, neprekračujte maximálnu dennú dávku a ak sa vyskytnú problémy, užívanie prerušte.

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi Spomínané prípravky som vyskúšal ja aj moja partnerka, viacero z nich užívame a používame doteraz. Situácia na trhu je dnes taká, že či už ide o tabletky, alebo o nejaké produkty na vonkajšiu aplikáciu, je si z čoho vyberať. Kvalita šla oproti minulosti nahor, najmä zásluhou zlepšenia zloženia a toho, že ľudia už toľko nepozerajú na ceny.

Najlepším ukazovateľom však stále zostávajú skúsenosti a referencie z praxe. Aby som vám teda pomohol aj v tejto oblasti, rozhodol som sa tie naše zverejniť vo forme prehľadu značiek, ktoré sa nám osvedčili najviac. Nech sa páči, tu sú:

Pre mužov:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
  • Silná erekcia
  • Vitalita
  • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
  • Predlženie erekcie
  • Oddialenie ejakulácie
  • Vitalita

Pre ženy:

ProduktHodnotenieOverená kúpaRecenzia
1. Feminus
Prejsť do obchoduMoja recenzia
2. Aphrodisia V pre ženy
Prejsť do obchoduMoja recenzia
3. Aphrodisia G krém pre ženy
Prejsť do obchoduMoja recenzia
bod g
16.09.2018

Bod G

16.09.2018

Klitoris

Vajcovody
14.09.2018

Vajcovody

14.09.2018

Vaječníky

Vagína
13.09.2018

Vagína

Vajíčka
13.09.2018

Vajíčka

Maternica
12.09.2018

Maternica

Močová rúra
11.09.2018

Močová rúra

Predkožka
11.09.2018

Predkožka

Uzdička
10.09.2018

Uzdička

Žaluď
10.09.2018

Žaluď

Semenovody – chámovody
09.09.2018

Semenovody – chámovody

Pohlavný úd
09.09.2018

Pohlavný úd

spermie
07.09.2018

Spermie

Nadsemenníky
07.09.2018

Nadsemenníky

Miešok
06.09.2018

Miešok